ТЕМА 1. ВСТУП

Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.

ТЛ: поняття національного і вселюдського.

Теорія

Проблема традицій і новаторства в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст

Світоглядна позиція діячів культури другої половини XIX століття стосовно громадянської ідеї у виховному процесі

Історія української літератури 19 – поч. 20 ст.

Особисте, національне, загальнолюдське Вертій Олексій. Народні джерела національної самобутності української літератури 70-90років XIX століття: Монографія.

Національна специфіка літератури