ТЕМА 10. Проза І. Франка

Ідеї, проблеми, порушені в ній. Багатство жанрів Франкової прози. Новаторські шукання прозаїка. Франко і український модернізм.

Новела "Сойчине крило" — жіноча доля в новітній інтерпретації. Модерні засоби письма і національна етична традиція. Різні емоційні типи головних героїв (їхнє зіставлення). Помилка виб ору героїні та її наслідки. Образ героя-адресата — уособлення боротьби між "естетом" і "живим чоло віком". Особливості композиції та змісту твору: етапи страдницького шляху героїні — еволюція настроїв і світогляду героя. Гуманізм новели.

Узагальнення вивченого про І. Франка та його твори.

Біографія

Іван Франко

Творчість автора

Скорочені твори та коментарі

Сойчине крило (Із записок відлюдка)

Шкільні учнівські твори

Проблема інтелігенції у прозі Івана Франка

Статті

ЕКСПРЕСІОНІЗМ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА

МАЙСТЕРНІСТЬ МОВНОГО ПОРТРЕТА У ФРАНКОВІЙ ПРОЗІ (СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ „НА ДНІ“)

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ – ОБЕРІГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОБУТНОСТІ НАРОДУ (ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПРОЗОЮ І. ФРАНКА ТА У. САМЧУКА)