10 клас

(70 год, На тиждень — 2 год)

Шкільні твори 10 клас з української та зарубіжної літератури + твори з розвитку мовлення

ТЕМА 1. ВСТУП

Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Зв'язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.

ТЛ: поняття національного і вселюдського.

ТЕМА 2. ЛІТЕРАТУРА 70—90-х років ХІХ ст.

Складні історико-культурні умови розвитку лiтератури. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність "Громади". Періодичні видання ("Правда", "Зоря", "Житє і слово"). Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.

ТЕМА 3. Іван Нечуй-Левицький. "Кайдашева сім'я"

Основні віхи життя І. Нечуя-Левицького. Творчість письменника — новий імпульс розвитку української літератури. Загальна характеристика творчості. "Колосальне всеобіймаюче око України" (І. Франко). "Кайдашева сім'я" — соцiально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.

ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.

ТЕМА 4. Панас Мирний (П. Рудченко). "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (скорочено)

Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.
Перший в українській літературі соціально-психологічний роман, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. Широта представлення народного життя. Еволюція Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, до втрати людської подоби. Типове й екстремальне у долі героя. Проблема життєвого вибору. Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини.

ТЛ: соціально-психологічний роман.

ТЕМА 5. Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). "Мартин Боруля"

Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.
Жанрова різноманітність творів: трагікомедія ("Сто тисяч", "Мартин Боруля"), сатирична комедія ("Хазяїн"), соціально-психологічна драма ("Безталанна"), історична трагедія ("Сава Чалий"). І. Карпенко-Карий і "театр корифеїв".
Драматургічне новаторство.
Трагікомедія "Мартин Боруля" і її більш ніж 100-річне життя на сцені. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.
Значення творчості І. Карпенка-Карого.

ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.

ТЕМА 6. Михайло Старицький. "Оборона Буші"

Життя і творчість. Багатогранність діяльності.
М . Старицький і театр. Творча співпраця з М. Лисенком. Оцінка І. Франком діяльності М. Старицького.
Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті "Оборона Буші". Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.

ТЕМА 7. Іван Франко. Письменник, учений, громадський діяч.

Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка у музиці. І. Франко та світова література.
Лірика збірки "З вершин і низин". Загальне уявлення про зміст і композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму ("Гімн" ("Замість пролога"). Творчість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі ( "Сікстинська мадонна").

ТЛ: сонет.

ТЕМА 8. Іван Франко. Поетична збірка "Зів'яле листя": "Безмежнеє поле...", "Ой ти, дівчино, з горіха зерня", "Чого являєшся мені...".

Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання. Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв'язок "Легенди про вічне життя" із поезією "Зів'ялого листя". Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, можливість чи неможливість його досягнення. "Декадент" — поетичне кредо І. Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик "Розвивайся ти, високий дубе..." — віра в майбутнє своєї нації.

ТЕМА 9. Іван Франко. Поема "Мойсей" — одна з вершин творчості І. Франка.

Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам'яті. Пролог до поеми — заповіт українському народові.

ТЛ: філософська поезія, віршовані розміри (повторення), терцини.

ТЕМА 10. Проза І. Франка

Ідеї, проблеми, порушені в ній. Багатство жанрів Франкової прози. Новаторські шукання прозаїка. Франко і український модернізм. Новела "Сойчине крило" — жіноча доля в новітній інтерпретації. Модерні засоби письма і національна етична традиція. Різні емоційні типи головних героїв (їхнє зіставлення). Помилка виб ору героїні та її наслідки. Образ героя-адресата — уособлення боротьби між "естетом" і "живим чоло віком". Особливості композиції та змісту твору: етапи страдницького шляху героїні — еволюція настроїв і світогляду героя. Гуманізм новели. Узагальнення вивченого про І. Франка та його твори.

ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.

Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв'язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся У країнка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах "З-над хмар і з долин", угруповання "Молода муза" — зв'язок зі світовою літературою, "нова школа" у прозі, "нова" драма на рубежі століть.