Краса світу і людської душі в художньому слові.

КРАСА І СИЛА СЛОВА

ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ МОВЛЕННЯ

СЛОВО В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ОБРАЗНІСТЬ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

ФОЛЬКЛОР

ТРОП ЕПІТЕТ ПОРІВНЯННЯ ПЕРСОНІФІКАЦІЯ МЕТАФОРА

Статті:

Народні символи України: хліб, барвінок, колосся, верба, писанки

Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

Теорія фольклору

Художній переклад

Магія слова в українській народній медицині

Асоціативні порівняння. Метафора. Символ. Алегорія

Мова - інтелектуальний портрет народу