Українська література - шкільна програма 5 класу предмету українська література.

Шкільні твори 5 клас з української та зарубіжної літератури + твори з розвитку мовлення

(70год)

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Повторення та узагальнення — 2 год.

Текстуальне вивчення творів — 53 год.

Позакласне читання — 4 год.

Виразне читання — 2 год.

Резервний час — 7 год.


ТЕМА 1. Вступ.

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва.

ТЛ: образне слово, епітет, порівняння, персоніфікація, фольклор.

ТЕМА 2. Світ фантазії, мудрості.

Міфи і легенди українців "Про створення землі", "Чому буває сумне сонце?", "Про зоряний Віз", "Про вітер", "Про вогонь", "Про дощ", "Чому пес живе коло людини?", "Лісова панна", "Берегиня", "Дажбог", "Неопалима купина" (на вибір).

Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки, добро і зло. Їхня роль у житті.

ТЛ: міф, легенда.

ТЕМА 3. Народні казки.

"Про правду і кривду", "Мудра дівчина", "Про Жар-Птицю та Вовка", "Красний Іванко і закляте місто " (на вибір).

Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка). Її яскравий нацiональний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці. Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках.

ТЛ: казка.

ТЕМА 4. Літературні казки.

І. Франко. "Фарбований Лис"

Дитинство письменника. І. Франко-казкар (зб. "Коли ще звірі говорили"). Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність від народної.

ТЛ: літературна казка. Інтонація читання. Мова автора і мова персонажів (дійових осіб).

ТЕМА 5. Василь Королів-Старий. "Потерчата", "Хуха-Моховинка"

Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в цих казках. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.

ТЛ: портрет.

ТЕМА 6. Іван Липа. "Близнята"

Цікавий епізод із біографії письменника. Висока ідейність, естетика, народна мораль та етика його казок. Умовна, вигадана ситуація. Дарунок Долі та вміння ним скористатися як основна думка казки. Поведінка братів-близнят — різні життєві шляхи, взірці власного вибору.

ТЛ: прозова мова.

ТЕМА 7. Василь Симоненко. "Цар Плаксій та Лоскотон"

Цікава сторінка з життя митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична і оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.

ТЛ: віршована мова, рима, строфа.

ТЕМА 8. Загадки (на вибір)

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Художні засоби в них (метафора).

ТЛ: загадка, метафора.

ТЕМА 9. Леонід Глібов. "Химерний, маленький...", "Що за птиця?", "Хто розмовляє?", "Хто сестра і брат?", "Квіткове весілля"

Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови.

ТЛ: акровірш.

ТЕМА 10. Прислів'я та приказки.

Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів'ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

ТЛ: прислів'я, приказка.

ТЕМА 11. Історичне минуле нашого народу.

Літописні оповіді: про заснування Києва, про князя Олега, про княгиню Ольгу, про хрещення Києва князем Володимиром (подавати на основі "Повісті минулих літ" у переказі В. Близнеця) .

"Повість минулих літ" — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо.

ТЛ: літопис.

ТЕМА 12. Олександр Олесь (Кандиба). "Заспів", "Україна в старовину" , "Наші предки — слов'яни", "Початки Києва" , "Аскольд і Дір", "Поход на Царгород" , "Княгиня Ольга", "Ярослав Мудрий", "Микита Кожум'яка"

Поезії з книги "Княжа Україна". Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів давньої України-Руси, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі.

ТЛ: віршований ритм, драматичний твір і його побудова, гіпербола.

ТЕМА 13. Антін Лотоцький. "Михайло-семиліток"

Давньоруські часи України (боротьба киян проти загарбників-печенігів) у літературній інтерпретації. Почуття обов'язку і почуття батьківської любові. Роздуми про добро і зло.

ТЛ: тема художнього твору, сюжет, кульмінація.

ТЕМА 14. Іван Нечуй-Левицький. "Запорожці" (фрагмент)

Цікава сторінка з біографії митця. Літературна казка про запорожців. Показ письменником лиц арства, гуманності, патріотизму, сміливості, відваги запорозьких козаків. Роль художніх засобів у творі (гіперболи та ін.), пейзажу, портрета.

ТЛ: пейзаж.

ТЕМА 15. Оксана Сенатович. "Малий Віз"

Коротка розповідь про письменницю. Чарівний сон Дмитрика як умовний літературний прийом. Образ допитливого хлопчика. Місце уявного і фантастичного у казці.

Значення історичного минулого для сучасності.

ТЕМА 16. Рідна україна. Світ природи.

Тарас Шевченко. "За сонцем хмаронька пливе...", "Садок вишневий коло хати..."

Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство. Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.

ТЕМА 17. Костянтина Малицька (Псевд. Віра Лебедова, Чайка Дністрова). "Чом, чом, земле моя...", "Соловей"

Розповідь про письменницю. Вірш-пісня, що стала народною. Відтворення художнім словом почуття любові до рідної землі. Причини популярності пісні. Художня оповідь про пташку (художній опис "Соловей"). Образ солов'я як втілення творчої особистості, її достойної поведінки, максимальної самореалізації.

ТЛ: художній опис.

ТЕМА 18. Олена Пчілка (Ольга Косач). "Сосонка"

Розповідь про письменницю, що творила і для дітей, та її родину. Ідея притягальної, захисної сили рідного дому (дому-фортеці). Сосонка як його символ для хлопчика Івася. Дивовижна пригода з ним. Художні засоби твору, особливість його жанрової побудови.

ТЛ: оповідання, експозиція.

ТЕМА 19. Павло Тичина. "Не бував ти у наших краях!" , "Гаї шумлять...", "Блакить мою душу обвiяла..."

Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.

ТЕМА 20. Євген Гуцало. "Лось"

Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла — наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя — шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

ТЕМА 21. Богдан-Ігор Антонич. "Весна" ("Росте Антонич і росте трава...") , "Назустріч" ("Росте дитя, мов кущ малини...") , "На шляху"

Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям.

ТЛ: ліричний герой.

ТЕМА 22. Григір Тютюнник. "Дивак"

Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього свiту людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.

ТЕМА 23. Микола Вінграновський. "Перша колискова", "Ходімте в сад...", "Сама собою річка ця тече..."

Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту ("Перша колискова"). Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора.

ТЕМА 24. Література рідного краю.

Ознайомлення з доступними для сприймання й цікавими для п'ятикласників творами письменників-земляків.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.