7 КЛАС

Шкільні твори 7 клас з української та зарубіжної літератури + твори з розвитку мовлення

7 КЛАС

Шкільні твори 7 клас з української та зарубіжної літератури + твори з розвитку мовлення


ТЕМА 1. ВСТУП

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва.


ТЕМА 2. ІЗ ПІСЕННИХ СКАРБІВ

Суспільно-побутові пісні "Ой на горі та женці жнуть", "Стоїть явір над водою", "Гомін, гомін по діброві", "Ой у степу криниченька" Висловлювання відомих людей про українські народні пісні. Їхнє ідейно-художнє багатство. Жанрово-тематичне розмаїття пісень (козацькі, чумацькі, кріпацькі, солдатські, бурлацькі, заробітчанські тощо). Трагічний і героїчний пафос козацьких і чумацьких пісень. Коломийки "Дозвілля молоді", "Жартівливі коломийки" — "перли розсипаного намиста". Особливість жанру і його життєвість. Побудова, ритм коломийок. Життєствердний, гумористичний пафос.

ТЛ: коломийки, пафос твору.


ТЕМА 3. ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ - Іван Франко. "Захар Беркут" (скорочено)

Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників. Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету.

ТЛ: історична повість, сюжет.


ТЕМА 4. Тарас Шевченко. "Мені тринадцятий минало", "Тополя", "Заповіт"

Повторення життєпису поета. Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі ("Мені тринадцятий минало"). Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності ("Тополя"). "Заповіт" — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього.

ТЛ: балада, романтичний пейзаж, мотив у художньому творі, прийоми контрасту, метаморфози, ідея.


ТЕМА 5. Андрій Чайковський. "За сестрою" (скорочено)

Коротко про митця. Відтворення історичних подій з позицій гуманізму. Напружений динамічний сюжет героїко-романтичної повісті. Використання фольклорних мотивів, засобів (зокрема прийому гіперболізації). Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.

ТЛ: героїко-романтична повість, романтичний герой, композиція.

ТЕМА 6. Михайло Стельмах. "Гуси-лебеді летять" (фрагменти)

Автобіографічна повість про дитинство. Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). Звичаї, традиції українців. Символ образу гусей-лебедів. Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика.

ТЛ: автобіографічний твір, символ.

ТЕМА 7. Григір Тютюнник. "Климко"

Цікавий епізод з дитинства письменника. Воєнне дитинство в повісті. Ідея самопожертви. Морально-етичні уроки доброти, чуйності, турботи про рідних. Художні особливості твору (мова персонажів, художня деталь).

ТЛ: художня деталь.

ТЕМА 8. "ТИ ЗНАЄШ, ЩО ТИ ЛЮДИНА?" Олекса Стороженко. "Скарб"

Короткі відомості про автора, його гумористичні твори. Морально-етичні проблеми оповідання. Гумористичне, викривальне зображення головного героя. Скарб — узагальнений образ щастя. Повчальний характер оповідання.

ТЛ: поглиблення поняття про гумор (засоби гумористичного зображення).

ТЕМА 9. Богдан Лепкий. "Цвіт щастя", "Мишка (Казка для дітей: для малих і великих)"

Коротко про письменника. Прагнення кожної людини бути щасливою, істинні та фальшиві цінності на дорозі до щастя. Трагічна і комічна ситуації, їхня роль у розкритті головної думки, моралі.

ТЕМА 10. Ліна Костенко. "Чайка на крижині", "Крила"

Коротко про письменницю. Розгорнута притчева метафора про глибоке духовне наповнення людини — її "крилатість", що проявляється індивідуально. Духовне багатство — найбільший скарб у житті.

ТЛ: диптих.

ТЕМА 11. Борис Харчук. "Планетник"

Казкове й реалістичне в повісті-притчі, час теперішній і минулий у ній. Роздуми про сенс людського життя, моральний вибір кожної людини. Добро і зло в повісті, в сучасному світі і в людині.

ТЛ: повість-притча.

ТЕМА 12. Євген Гуцало. "Сім'я дикої качки"

Твір про людину і світ крізь призму морально-ет ичних проблем. Людська доброта і жорстокість, милосердя і справжня турбота про природу.

ТЕМА 13. Любов Пономаренко. "Гер переможений"

Наскрізний гуманістичний пафос новели. Художні засоби його втілення (деталь, поєднання різних часових площин тощо).

ТЛ: новела.

ТЕМА 14. МИ — УКРАЇНЦІ - Василь Симоненко. "Лебеді материнства", "Ти знаєш, що ти — людина?", "Гей, нові Колумби й Магеллани" , "Перехожий"

В. Симоненко — "лицар на білому коні" в українській літературі. Громадянські, патріотичні мотиви, романтичний пафос його лірики. Втілення в ній особливостей української ментальності, рис національного характеру. Загальнолюдські цінності та ідеї. Проблема індивідуальності й натовпу ("Перехожий").

ТЛ: ліричний герой (поглиблено).

ТЕМА 15. Андрій Малишко. "Пісня про рушник", "Стежина" ("Чому, сказати, й сам не знаю..."), "Вогник", "Приходять предки"

Відомий український поет і його пісні, що стали народними. Патріотичні почуття, найвищі духовні цінності в них. Художні засоби донесення до читача ідей патріотизму, гуманізму, історичної пам'яті. Ліризм поезій А. Малишка.

ТЕМА 16. Анатолій Дімаров. "Блакитна дитина" (скорочено)

Автобіографічна повість (перша частина тетралогії "На коні й під конем"). Динамічний сюжет, прозорість та іронічність оповіді, морально-етична проблематика твору. Доброта і любов, розуміння, взаємопідтримка в українській родині. Внутрішня гідність і повага до людей — риси характеру юного героя, стимули його поведінки.

ТЕМА 17. Василь Голобородько. "Наша мова", "Ми йдемо", "З дитинства: Дощ" ("Я вплетений..."), "Лелека" (фрагмент)

Самобутня постать поета в українській літературі. Наскрізний патріотизм, філософічність, фольклорна основа його поезій, народознавчі аспекти. Оригінальність, простота висловлення глибоких почуттів, важливих думок.

ТЛ: вільний вірш.

ТЕМА 18. Леонід Кисельов. "Стати б хоч на менти лічені..." , "Земля така гаряча", "Додому", "Катерина"

Доля молодого поета. Наскрізний гуманістичний пафос його віршів. Ідея оптимізму, життєствердження. Патріотичний мотив вірша "Додому". Вселюдське і національне значення образу української Мадонни ("Катерина").

ТЕМА 19. ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Ознайомлення з письменниками-земляками, їхніми творами.