ТЕМА 1. ВСТУП

Художня література як одна з форм духовної дiяльності людини. Функції художньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди о бразів (образ-персонаж, образ-символ, словесні, зорові, слухові тощо). Аналіз художнього твору.

ТЛ: поглиблення понять про художній образ, художній твір.

ТЕОРІЯ

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ЛІТЕРАТУРА“

ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ОСНОВНА ФОРМА БУТТЯ ЛІТЕРАТУРИ

СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ТИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ІДЕЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

СЮЖЕТ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ВИЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

ВИДИ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

СТАТТІ

Художній образ. Наукове поняття. Уява. Основні функції художнього твору: естетична і духовнотворча. Додаткові функції: ідеологічна, пізнавальна, освітня, виховна, містична. Критерії художності.

Аналіз художнього твору

Естетична природа художньої літератури (Літературно-художній образ. Різновиди образів)

Література як вид мистецтва

Українська літературна мова: формування, норми, функції та стилі

Зорієнтованість та зумовленість художньої літератури

Внутрішній світ сучасної особистості й роль художньої літератури в його формуванні

Ключові слова в художньому творі