ТЕМА 4. Українські народні думи "Маруся Богуславка" , "Буря на Чорному морі"

Героїчний епос українського народу. Різновиди дум (історико-героїчні, соціально-побутові). Кобзарі та лірники — виконавці народних дум (О. Вересай, Г. Гончаренко, М. Кравченко та ін.). Сучасні виконавці: В. Та М. Литвини, В. Нечема, Національна капела бандуристів України. Жанрова своєрідність, історична основа, героїчний зміст дум. Специфічність поетичної форми, ритму. Морально-етична проблематика. Проблема вибору, душевна роздвоєність Марусі Богуславки між любов'ю до рідної землі та становищем дружини турецького вельможі. ("Маруся Богуславка"). Символ гріхопадіння і порятунку через ус відомлення покаяння ("Буря на Чорному морі").

ТЛ: думи.

ТЕОРІЯ

ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС - ДУМИ

ДУМА

ДУМИ — народні ліро-епічні пісні переважно героїчного характеру про важливі події Історії України (починаючи з XV ст.), виконувані народними співцями речитативом (співом-декламацією) під акомпанемент кобзи чи ліри.

Залежно від змісту й характеру проблематики думи поділяють на дві основні групи: історичні й побутові. Історичні думи відтворюють зміст героїчної боротьби українського народу проти своїх поневолювачів (турків, татар). Сюди належать такі з них, як „Козак Голота“, „Самійло Кішка“, „Плач невольників“, „Втеча трьох братів з города Азова“. У побутових думах знайшли своє відображення питання моралі, родинних стосунків, соціальної несправедливості („Удова і три сини“, „Брат і сестра“ і т. д.).

ТВОРИ

Маруся Богуславка

ДУМА ПРО МАРУСЮ БОГУСЛАВКУ

Буря на чорному морі

СКОРОЧЕНІ ТВОРИ

Дума про Марусю Богуславку (скорочено)

ШКІЛЬНІ ТВОРИ

Жінка-полонянка Маруся Богуславка (за народною думою)

Народні думи невільницького циклу

СТАТТІ

Роль фольклору в розвитку української літературної мови XVI-XVIII ст

Життя і творчість Остапа Вересая

Усна народна творчість

Урок-мандрівка "Історія кобзарства в Україні"

Історичний діалог кобзарства і бандурництва як джерело виконавства на автентичних співоцьких інструментах

Козацькі пісні

Кобзарськими cтежинами - Богдан Жеплинський

Кобзарство - еліта українського народу

ЦІКАВІ ПОСИЛАННЯ

Дума - Матеріал з Вікіпедії

Тематика дум

Думи — це козацький епос. Найінтенсивніше розвивалися у період боротьби з турками, татарами, поляками, росіянами та ін. Головні теми дум: турецька неволя („Невільники“, „Плач невільника“, „Маруся Богуславка“, „Іван Богуславець“, „Сокіл“, „Утеча трьох братів із Азова“), лицарська смерть козака („Іван Коновченко“, „Хведір Безрідний“, „Самарські брати“, „Смерть козака на Кодимській долині“, „Вдова Сірка Івана“), визволення з неволі і щасливе повернення до рідного краю („Самійло Кішка“, „Олексій Попович“, „Отаман Матяш старий“, „Розмова Дніпра з Дунаєм“), козацьке лицарство, родинне життя та осуд „дуків-срібляників“ („Козак Голота“, „Козацьке життя“, „Ганжа Андибер“), визвольна війна Хмельницького („Хмельницький і Барабаш“, „Корсунська битва“, „Похід на Молдавію“, „Повстання після Білоцерківського миру“, „Смерть Богдана й вибір Юрія Хмельницького“), родинне життя („Вдова і три сини“, „Дума про сестру та брата“, „Прощання козака з родиною“).У думах, на відміну від балад та епосу інших народів, немає нічого фантастичного.