ТЕМА 13. Григорій Квітка-Основ'яненко. "Конотопська відьма"

Батько української прози, один із перших у Європі "творців людової повісті" (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. "Маруся" — перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в "Конотопській відьмі". Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики.

ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.

Біографія

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХIХ СТОЛІТТЯ)

Скорочені твори

МАРУСЯ

КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА

Конотопська відьма (варіант ІІ найкоротший)

Теорія

Літературний напрям - словник літературознавчих термінів

Що лежить в основі понять «літературний напрям», «літературна течія»?

Який літературний напрям виник як заперечення класицизму?

Сентименталізм

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ - літературознавство

Історія української літератури XIX століття - СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

Сентименталізм - словник літературознавчих термінів

Реалізм - словник літературознавчих термінів

Реалізм - літературознавство

Які етапи розвитку реалізму?

Шкільні учнівські твори

Григорій Квітка-Основ'яненко - перший прозаїк нової української літератури

Народні обряди в повісті Г. Квітки-Основ’яненки «Маруся»

Повість Г. Квітки-Основ’яненки «Конотопська відьма» - сатира на козацько-старшинський устрій

Зображення життя й побуту селян у повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся»

Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка «Маруся»

Доля сільської дівчини утворах Г. Ф. Квітки-Основ'яненка

Поєднання реального і фантастичного у повісті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма»

Український сентименталізм у творчості Г. Квітки-Основ'яненка

Специфіка зображення людини в повісті «Маруся» (Г. Квітка-Основ'яненко)

Образ козацької старшини в повісті «Конотопська відьма» ( Г. Квітки-Основ'яненка)

Зображення життя і побуту українського селянства у повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся»

Поєднання реального і фантастичного у повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма»

Драматургія Г. Квітки-Основ'яненка

Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка "Маруся"

Поєднання реального і фантастичного в повісті Г. Ф. Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма"

Статті

Загальна характеристика Літературних напрямів

ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ XVI—XIX СТОЛІТЬ

РЕЦЕПЦІЯ СВЯТОГО ПИСЬМА У ПРОЗІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ'ЯНЕНКА

Григорій Квітка-Основ'яненко

Просвітительські тенденції в бурлескно-реалістичній прозі Г.Квітки-Основ'яненка

Драматургія Григорія Квітки-Основ'яненка

Григорій Федорович Квітка-Основ'яненка літературна і громадська діяльність

Г.Ф.Квітка-Основ'яненко життя і творчість

Квітка-Основ'яненко, його драматургія

Зобpаження життя і побуту укpаїнського селянства в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Маpуся"