ТЕМА 27. Пантелеймон Куліш. "До рідного народу", "Троє схотінок", "Заворожена криниця", "Чорна рада"

П. Куліш — письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач ("Біблія", твори В. Шекспіра, Й. В. Ґете), автор підручників для школи, першого українського правопису "кулішівка".

Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: "Українець у Європі, європеєць в Україні". Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. Осуд, біль і гнів поета-громадянина ("До рідного народу"). Кредо митця, його романтична лірика ("Троє схотінок", "Заворожена криниця").

"Чорна рада" — перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил де ржавотворення і руїнництва. Чоловік Божий — носій основної ідеї. Хутір — символ українського способу життя; Черевань — уособлення щасливог о хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко — носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко — уособлення сімейної ідилії, як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур — втілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

Біографія

Пантелеймон Олександрович Куліш

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХIХ СТОЛІТТЯ)

Твори

ДО РІДНОГО НАРОДУ...

ТРОЄ СХОТІНОК

Скорочені твори з коментарями

ЧОРНА РАДА

До рідного народу

Троє схотінок

Заворожена криниця

Чорна рада (варіант ІІ найкоротший)

Теорія

РОМАН - літературознавство

Роман - словник літературознавчих термінів

Хроніка - словник літературознавчих термінів

Роман історичний - словник літературознавчих термінів

Шкільні учнівські твори

Багатогранна діяльність Пантелеймона Куліша

Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко

Моя оцінка подій, зображених у творі П. Куліша «Чорна рада»

Пантелеймон Куліш перекладач

Значення творчості та діяльності П. Куліша для української літератури

Мотиви лірики Пантелеймона Куліша

Колорит історичної епохи в романі П. Куліша «Чорна рада»

Відтворення історичної долі України в роки Руїни в історичному романі «Чорна рада»

Показ козацького лицарства і любові до України в романі П. Куліша «Чорна рада»

Громадянська позиція П. Куліша: «народник без народу, елітист без еліти, літератор без літератури, політик без політичного діяння...»

Роман «Чорна рада» - перлина історичної літератури (П. Куліша)

Козацьке лицарство і любов до України в романі П. Куліша «Чорна Рада»

Статті

Ковпік С. Духовність драматургії Пантелеймона Куліша

Кулішева дума про велич і славу України

«Чорна рада» П. Куліша: роман як знакова система

Поетичний образ Орисі (за однойменним твором Пантелеймона Куліша)

Монолог та діалог як засоби вираження духовності у вертепній драмі ХVІІІ століття та в п'єсі П.Куліша "Іродова морока"

Співпраця Олександра Барвінського і Пантелеймона Куліша над підручниками з літератури

Пантелеймон Куліш - життєвий та творчий шлях

Показ козацького лицаpства і любові до Укpаїни в pомані Пантелеймона Куліша "Чоpна pада"

Вивчення творчості Пантелеймона Куліша в середній школі