Славутич Я. Олекса Влизько

Славутич Я. Олекса Влизько

Всі публікації стосовно письменника: Олекса Влизько

Дуже молодим, на 27 роцi життя, загинув визначний неоромантик Олекса Влизько. Народився поет 11 лютого 1908 р. в с. Коростень Новгородської области в родинi службовця. 1917 р. разом iз батьками переїхав на Черкащину, „звiдки був родом батько“, як подає довiдник „Письменники Радянської України“ (19188), а не в Одесi, як поширено вважати за кордоном. На шiстнадцятому роцi самотужки потягнувся юнак до столицi України, де кипiло лiтературне життя, бо нацiональне вiдродження саме розгорталося на всю широчiнь. Незабаром Влизько опиняється, як i треба було сподiватися, в лiтературнiй групi „Молодняк“, а 1925 р. в журналi „Глобус“ друкує свiй перший вiрш — „Серце на Норд“.

Талановитий молодик не потрапив добре розiбратися в складнощах тогочасного лiтературного вирування, тому в нього поряд з'являються неоромантичнi й неокласичнi риси. А тi роки, коли поет спiлкувався з „Новою ґенерацiєю“ М.Семенка, позначенi неабиякими футуристичними вибриками. Та вiдрадним була скрiзь наявнiсть непересiчного хисту.

Серед багатьох збiрок поезiй, у яких є й маловартiснi, добрий вибiр пiд назвою „Серце й вогонь“ вийшов у свiт 1942 р. за редакцiєю Святослава Гординського у Львовi. Можна сподiватися, що сучасному читачевi найцiннiшi ти твори, в яких пульсує молодеча завзятiсть, бадьорiсть, неоромантичнi поривання до „надлюдської любови“,

Щоб враз любити землю, звiра, люд,

I жити сонцем, тiльки сонцем жити

Та власним потом здобувати щастя

Своїм синам, онукам i нащадкам

Далеких днiв!..

(„Дев'ята симфонiя“)

„Серце вимивши вогнем“, поет вiдчуває „за великим невимовну тугу, за незнаним“. „Ще треба нам нових Шевченкiв, Ще треба нам нових Франкiв“, — декларує вiн, усвiдомлюючи, що пробудження української нацiї до державного й цiлком самостiйного життя не зобразити малим талантам. Тому й закликає „крови i сили вiдерцем“ щедро черпати, щоб усе те „Святогором понести до мас“. Маючи на увазi Влизькому „Дев'яту симфонiю“, тодiшнiй дiяльний критик Якiв Савченко писав:

Я не знаю нiчого кращого в українськiй поезiї останнього десятирiччя щодо такої шляхетности думок, такого мiцного й суспiльного патосного пiднесення i, нарештi, такої широти й людяности мислення. Це тим паче вражає, що Влизьковi всього 19 рокiв.

Мабуть найкраще виявив себе поет у творах iз морською тематикою, що нею — разом iз Яновським та Шкурупiєм — дуже збагатив новiтню українську лiтературу. Його широковiдомий вiрш „Матроси“, цiкава задумом i виконанням „iронiчна увертюра“ та багато iнших поезiй — це дуже цiнний матерiял для хрестоматiй, тематичних збiрникiв i т.п. видань для масового читача, зокрема для учнiв i студентiв. „Морський бурецвiт“ пульсує в енергiйних, наснажених рядках поета.

Влизько — нового крою людина. Всiма фiбрами своєї запальної душi ненавидiв цей митець перестарiле, заяложене. Вiн завжди прагнув чогось нового, „вiдгомону палань“. Якби не жорстока, варварська рука московських шовiнiстiв, якi розстрiляли його в груднi 1934 р., Влизько вирiс би у великого, першорядного майстра, спiвця нового часу — вiдродження української нацiї. Дарма що втратив був, пiсля хвороби, слух i поволi нiмiв через нестачу звукового спiлкування з людьми.

Вiдiбрана Влизькова творчiсть становить значну лiтературну цiннiсть. Головнiшi видання: „За всiх скажу“ (1927), „Живу, працюю“, „Книга балад“ i „Вибранi поезiї“ (усi три 1930 р.), „Вибранi поезiї“ (1963). „Вибране“, зi статтею Леонiда Первомайського, з'явилося 1968 р. пiд назвою „вогонь любовi“.

Пробував поет свої сили також у графiцi, здебiльшого в оформленнi книжок. Його обкладинка до збiрки поезiй О.Лана цiкава конструктивiстичним трактуванням.Віртуальна читальня Української літератури для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.