Стаття - Леонід Смілянський

(1904 — 1966)

Леонід Смілянський прийшов у літературу в другій половині 20-х років, одразу приставши до ідейно-естетичних платформ ВУСППу і „Молодняка». Тож письменник не був вільним від тогочасних літературних стереотипів, пробував виводити „на чисту воду» буржуазних спеців, розвінчував непманів, художньо осмислював „реакційну суть дрібновласницької стихії». Усе це є в його першій збірці оповідань „Нові оселі» (1928). Тоді ж письменник почав освоювати „велику» прозу, написавши повість „Машиністи» (1927), присвячену складним подіям громадянської війни в Україні. На перевалі 20 — 30-х років творчою уявою Л. Смілянського повністю заволоділа ідея „жити комуною». Одна за одною пишуться повісті „Мехзавод» (1930),  „Периферія» (1933), „Полонений» (1934), пізніше дописана і трансформована в роман „Зустрічі» (1935). Другим „масивом» творчості Л. Смілянського є проза про Велику Вітчизняну війну. За період з 1941 по 1950 рік він присвятив цій темі роман, п'ять повістей, ряд оповідань і новел, ставши чи не найпліднішим літописцем війни в 40-ві роки. Перші ж повісті — „Золоті ворота» і „Дума про Кравчиху» (1942) засвідчили, що прозаїк виразного реалістичного стилю вдався до лірико-романтичної манери письма. У „Золотих воротах» — своєрідному ліричному етюді — найперше приваблює щирість почуттів „я — героя», котрий став на захист рідного Києва. Але пунктирно окреслені характери героїв, як і „пунктирний» сюжет та очевидна приблизність фактажу, дещо знижують естетичну цінність повісті. Цілісніше враження справляє „Дума про Кравчиху», виразна патріотична ідейність якої досить органічно переплітається з народнопісенною символікою, „думністю», що допомогло авторові створити переконливий образ матері, в якому вміщуються поняття і жінки-матері, й матері-Вітчизни. У романі „Євшан-зілля» (1943) прозаїк знову повертається до реалістичного стилю художнього мислення і відображає боротьбу народних месників в окупованій фашистами Україні. Дослідники слушно вказували на вторинність деяких персонажів, надмірну белетризацію зображуваного. Лише недавно знято тавро забуття з повісті „Софія», яка була надрукована тільки в журнальному варіанті (Укр. літ. 1944. № 1). У центрі уваги автора повісті — представники української інтелігенції — архітектори, науковці, діячі культури, митці, які евакуювалися з України за Урал. Одним із могутніх життєдайних джерел у повісті виступає національна самосвідомість героїв, їхні поривання до рідної землі. Устами Софії письменник висловлює заповітну мрію, що після переможного завершення війни почнеться незрівнянно краще життя, ніж було до війни: „Зміняться наші серця, в наших поглядах і вимогах до життя станеться нове відродження». Ця думка-мрія в Л. Смілянського була вистражданою, не випадковою, бо суголосні їй зустрічаємо і в наступній воєнній повісті „Зеленогорський хрест» (1945), герой якої командир партизанської групи Григорій Ромашка переконаний, що після війни „інших людей родитиме земля і все кращих і кращих, наче пшеницю...». Повість „Сашко» (1950), популярна й досі серед школярів, стала останнім твором письменника про війну. Третій цикл творчості Л. Смілянського — історико-біографічна проза і драматургія. На відміну від попередніх двох — робітничого і воєнного — творився він у різні періоди письменницького життя. Історико-біографічна тема, починаючи від повісті „Михайло Коцюбинський» (1940), була для письменника своєрідним прихистом, певним відходом од немилосердної сучасності. Л. Смілянського привабили найбільші постаті в українському письменстві — Шевченко, Франко, Леся Українка, Коцюбинський. „Вічні огні вершин» — так називав їх автор. Характерним для творів було те, що письменник обирав для зображення невеликий, але вагомий часовий відтинок у житті України, такий, що давав змогу показати кожного з героїв митцем і громадянином. Водночас у цих творах маємо надмірну привнесеність ідеологічних, політичних акцентів у відтворенні як головних персонажів, так і оточення, особливо „ліберально-буржуазного». Найкращим твором письменника на історико-біографічну тему є роман у двох книгах „Поетова молодість» (кн. І — 1960, кн. II — 1963). Авторові пощастило органічно поєднати тут історичну фактологію з обгрунтованим і достовірним художнім домислом. Леонід Смілянський залишив по собі досить значну і нерівноцінну мистецьку спадщину. Його перу належать і кіносценарії та ціла низка зразків „малої» прози. В. Поліщук Історія української літератури ХХ ст. — Кн. 2. — К.: Либідь, 1998.