Стаття з української літератури 2019Міфопоетичний комплекс «дорога - море» в українській чарівній героїко-фантастичній казці

Фрагментарна проза в творчості О. Кобилянської: специфіка художнього моделювання світу

Свобода як головна засада діяльності письменниці в епістолярії Олени Пчілки

Опозиція «воля - неволя» в драматургії Лесі Українки (у зв’язку з вивченням у школі)

Вербалізація образу СВОБОДИ / ВОЛІ в поезії Христі Алчевської

В. Сосюра в просторі необхідності і свободи (поетична збірка «Біля шахти старої», 1958)

Школа в українській прозі ХХ ст. для і про дітей: соцреалістичний кордон і художня дійсність

Свобода творчості: від тексту О. Довженка до фільму Ю. Солнцевої (на прикладі «Поеми про море»)

Проблема свободи князя і його родини в історичних романах П. Загребельного: соціокультурний контекст середньовічного міста

Мотив маски в повісті «Ирій» В. Дрозда

Мотив національної свободи і внутрішньої свободи особистості в романі «Берестечко» Ліни Костенко

Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва: естетика проти ідеології

«Воля у неволі»: ліричне «Я» поезії В. Стуса як елемент переосмислення травматичного досвіду

Свобода письменника та режисера в інтерпретації теми голодомору (В. Барка «Жовтий князь» та О. Янчук «Голод - 33»)

Функціонування трикутника структурних одиниць «автор - виконавець - глядачі» у перформансі (на матеріалі п’єси Юрія Тарнавського «Чотири проєкти на український національний прапор»)

Маркери доби 70-х у романі С. Батурина «Шизґара»: роль подробиць і художньої деталі в тексті

Поезія кінця ХХ - початку ХХІ ст.: простір свободи чи простір свавілля?

Свобода в літературі метамодерного світу: український вимір

Сучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка

Літературна спадщина В.О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби

Антична топіка в сучасній українській поезії

Малярські імпресії у творчості Олександра Олеся та європейських символістів

Верлібри Емми Андієвської в контексті еволюції жанру

Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі

«Болотяна Лукроза» В. Петрова-Домонтовича: особливості метатексту

Жіноча рецепція чоловічої картини світу в сучасній українській романістиці (на матеріалі твору Марини Гримич «Еґоїст»)

Стильові особливості поезії Революції Гідності

Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар «На запах м’яса»

Елементи «театральності» у повісті І. Нечуй-Левицького «Навіжена»

Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей

Інтермедіальні зв’язки українського фентезі

Мотивна структура новелістики Григора Тютюнника (до 85-річчя від дня народження)

Химерні риси триптиху Валерія Шевчука «Три листки за вікном»

Стан і перспективи дослідження поетичної мови Тараса Мельничука

Образ лісу в мовній картині художніх світів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко

Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект

Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука

Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки)

Чи міг бути малим поет, який має велике значення? Михайло Петренко в інтерпретації Юрія Шевельова (Шереха)

Семантико-аксіологічний аспект прецедентних феноменів історичного походження в ліриці І. Римарука і В. Герасим’юка

Роль власної назви в характеротворенні та формуванні імпліцитної оцінки зображуваних подій (за творами І. Сенченка)

Літературна доля твору Івана Білика «Меч Арея»

Леся Українка в контексті досліджень Миколи Зерова (на матеріалах періодики 20-х років ХХ століття)

«Олітературення» фольклорних жанрів в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненка

Античні форми у творчості Івана Франка (версифікаційний аспект)

Мотив «межової ситуації» в романі «Жовтий князь» Василя Барки

Вплив народної казки на українську байку першої половини ХІХ ст.

Потрактування долі в малій прозі М. М. Цуканової

Колористика художнього простору як важливий наративний засіб прози Ніни Бічуї

Проблема вибору власної версії буття в романі І. Багряного «Людина біжить над прірвою»

Компаративні експресеми як поетикальний засіб творення художнього портрету в прозі Є. Гуцала

Дискурс божевілля у романах І. Багряного

Бог і Господь як чинники художнього світу Василя Стуса

Проблема вибору власної версії буття в романі І. Багряного «Людина біжить над прірвою»

Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії

Українська драматургія 1930-х рр. в суспільно-політичному дискурсі

Майк Йогансен як «оформлювач» альманаху «Літературний ярмарок»

Специфіка художнього світу прози Л. Первомайського 1960-1970-х рр.

Автотематичність у системі поетики малої прози Миколи Хвильового

«Запах слова» Миколи Хвильового як асоціативно-символічне оформлення реальності

Інтертекст у структурі оповідання «Лілюлі» М. Хвильового

Опозиція „лівий / правий” в українських народних повір’ях

Речовий код роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи» в аспекті кросдискурсивності

Синестезія як якість поетики прози Миколи Хвильового

Містична фокалізація «Арабесок» Миколи Хвильового

Вселенська елегійність, «загірна комуна», революційна романтика і Україна у творчості М. Хвильового крізь призму блакиті

Літературознавчий портрет М. Хвильового в есеїстиці Є. Маланюка

Інтертекстуальність і символізація як засадничі компоненти поетики роману О. Слісаренка «Чорний ангел»

Повість В. Кулаковського, П. Сиченка «Ой гук, мати, гук» як об’єкт інтертекстуального аналізу

Потебня і Сковорода: ловитва невловного птаха

Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Тараса Шевченка

Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели «Два листи» А. Любченка

Концепт батька-матері в українських весільних обрядах

Образи-символи лірики Володимира Ярошенка

Аналіз засобів творення характерів дітей у творі В. Винниченка «Федько-халамидник»

Дискурс героїзму в романах Івана Багряного

Родинне й національне: проблема вибору «між двох сил»(на матеріалі п’єс Людмили Старицької-Черняхівської та Володимира Винниченка)

Авторський голос у драмі Володимира Винниченка «Базар»

Творча криза П. Гулака-Артемовського: біографічний та культурно-історичний аспекти

Інтерпретація концептів народницького театру в оповіданні «Антрепреньор Гаркун-Задунайський»

Ревізія мілітарної парадигми в дилогії Ігоря Качуровського «Шлях невідомого» і «Дім над кручею»

Слово-образ «лілея» у мовотворчості О. Кобилянської

Семантичне поле радість у поетичному світі Олександра Олеся

Епістолярний роман Христі Алчевської та Олександра Покровського в контексті українського модернізму

Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського

Означальний простір художнього світу В. Стуса: святий

Карнавалізація воєнної дійсності в п’єсі І. Багряного «Генерал»

Художній наратив малої прози Володимира Дрозда

Характер і функція пейзажу в сентиментально - реалістичній прозі Г. Квітки-Основ’яненка

Трансформація житійного жанру в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Панна сотниковна»

Характер і функція пейзажу в сентиментально - реалістичній прозі Г. Квітки-Основ’яненкаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.