Статті та реферати з української літератури розділ 81 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Золота колекція рефератів з української літератури - 2018

Опанас Маркевич

НОВАТОРСТВО В ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ

Мова і нація: акценти сучасності

Олена Теліга – "поетка вогненних меж" Д.Донців

ДІТИ – СЕ НАШ ДОРОГИЙ СКАРБ, СЕ НАША НАДІЯ, СЕ – МОЛОДА УКРАЇНА Ольга Петрівна Драгоманова (по чоловікові Косач)

Олександр Потебня

Питання і тести по українській літературі

Михайло Петрович Драгоманов

Михайло Грушевський коротка біографія

МИХАЙЛО ДРАЙ-ХМАРА життєвий і творчий шлях

Письменники області Івано-Франківськ

Письменники Волині у боротьбі проти польських впливів у 20-30 роках ХХ ст

Мистецькі пошуки Михайла Жука

Життя і діяльність академіка Дмитра Овсянико-Куликовського (дослідника літератури)

Микола Хвильовий

Микола Куліш та його зв'язок з театром "Березіль"

Микола Зеров

Павло Федюк – український новеліст кінця ХХ ст

Мpії Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаїни

Просторіччя в романі Уласа Самчука "Волинь"

Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду (за поемою "Кавказ" Таpаса Шевченка)

Проза Костянтина Кудієвського

Проблеми української держави у суспільно-політичній спадщині Івана Франка

Пpоблема істоpичної пам'яті наpоду в поемі Миколи Воpоного "Євшан-зілля"

Проблема інонаціонального характеру в романах М.Вінграновського "Северин Наливайко" та В.Шукшина "Я пришел дать вам волю"

Проблема національного відродження українського народу у творчості Павла Тичини

Проблема традицій і новаторства в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст

Проблема складових змісту твору

Про питання "християнського атеїзму" Т.Г. Шевченка

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО НА УКРАЇНІ В XVI - XVII СТ

"Прапороносці" Олеся Гончара

Національна етика у творчості Олега Ольжича

Настроєний життям, як скрипка - Богдан Лепкий

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Огляд творчості Юрія Яновського

Максим Рильський. Збірки поезій

Маловідомі письменники Івано-Франківщини

Марійка Підгірянка. Талант відданий дітям

Народнопісенні особливості інтонації поезій Івана Франка

Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

Марко Кропивницький

Марко Вовчок – основоположних прози для дітей

Марко Вовчок

Життя і творчість Марко Вовчок

Марко Черемшина, життя і творчий шлях

Обpаз Софії Київської-символ духовного надбання укpаїнського наpоду (за pоманом Павла Загpебельного "Диво")

Образ Пузиря за п'єсою "Хазяїн" Івана Карпенка-Карого

Образ матері у творчості Т.Г.Шевченка

Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка

Образ рідного краю в кіноповісті О. Довженка „Зачарована Десна”

Образ Чiпки

Павло Грабовський

Олександра Васильовича Донченка. Роль і місце письменника у становленні і розвитку літератури для дітей та юнацтва

Микола Петрович Трублаєвський (Трублаїні)

М.С.Грушевський і розвиток школи й педагогічної думки в Галичині та Україні

М.М. Коцюбинський - дитячі оповідання

Марко Вовчок – основоположних прози для дітей. Народність оповідань

М.В.Гоголь – життєвий шлях

Людська доля та любов до pідної землі в твоpчості Андpія Малишка

Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"

Любить людей мене навчила мати

Літературні течії ХХ ст

ЛІНА КОСТЕНКО. Життя і творчість

Ліричний герой збірки Миколи Вінграновського "Цю жінку я люблю…"

Леся Українка

Лариса Петрівна Косач (Леся Українка)

Леся Українка поетеса, перекладачка, громадська діячка

Леся Українка - Біографія для дітей у початковій школі (1-3 клас)

Леонід Глібов

Курбас, Куліш, Крушельницький – коло друзів-творців

Іван Петрович Котляревський

Книжна лексика в ліриці Є.Маланюка

Короткий літопис життя і творчості І. Карпенка-Карого (І. К. Тобілевича)

Короткий літопис життя і творчості Панаса Мирного

Ключові слова в художньому творі

Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

Класифікація нотаток як жанру мемуарної літератури

Критика твору М.Булгакова "Фатальні яйця"

Краса і велич рідного слова у поетичній творчості Максима Рильського

Драматургія В.Винниченка та її роль у становленні українського модерного театру

Г.Ф.Квітка-Основ'яненко життя і творчість

Квітка-Основ'яненко, його драматургія

Лада Федоровська – поетеса сучасності й вічності

КАЗКА ЯК ЖАНР

Реалізм і наpодність художньої пpози Боpиса Гpінченка

Романіст Іван Григурко

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

Роман "Тигролови", І. Багряного

Роль Т.Г.Шевченка та його творчості у становленні української культури

Роль пісні в п'єсі І.П.Котляpевського "Hаталка Полтавка"

Розвиток української літератури і мистецтва

Рильський Максим Тадейович поет, перекладач, публіцист, громадський діяч

Значення творчості Т. Г. Шевченка

Зобpаження життя і побуту укpаїнського селянства в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Маpуся"

Зобpаження укpаїнського побуту і звичаїв у повісті І.С.Hечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"

Синкретизм поганських та християнських вірувань в українському фольклорі

Засудження егоїзму і бездуховності у повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"

Зародження фемінізму в українській літературі на тлі західноєвропейських традицій

З жуpбою pадість обнялась...(за твоpчістю Олександpа Олеся)

Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.