Статті та реферати з української літератури розділ 91 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Золота колекція рефератів з української літератури - 2018

Відобpаження геpоїчної боpотьби за волю запоpозького козацтва в наpодних думах і піснях

Біографія Тараса Григоровича Шевченка

Біографія Євгена Маланюка

Біографія Лесі Українки

Котляревський Іван Петрович письменник, драматург, перший класик нової української літератури

Грінченко Борис Дмитрович письменник, вчений, публіцист, громадський діяч

Біографія А.С.Малишка

Уживання великої літери

Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г.Шевченка

ГЕРОЇ Й АНТИГЕРОЇ В ІСТОРИЧНИХ РОМАНАХ І.НЕЧУЯ ЛЕВИЦЬКОГО

Втілення в обpазі Маpусі Чуpай моpальної кpаси й таланту укpаїнського наpоду (за однойменним pоманом Ліни Костенко)

Ліна Костенко - Маруся Чурай

Андрій Малишко. Життя і творчість

Антикpіпосницька спpямованість повісті Маpка Вовчка "Інститутка"

Волинські письменники у розбудові держави

Система образів у романі Р.Самбука "Тайна вечеря"

Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука "Марія"

Борис Грінченко. Оповідання для дітей і про стражденну долю дітей-сиріт

ГОГОЛІВСЬКИЙ ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

М.В.ГОЛОГОЛЬ – УКРАЇНСЬКИЙ ГЕНІЙ

Глушко Олександр – письменник історик і лірик

Вивчення творчості Пантелеймона Куліша в середній школі

Гребінка Євген Павлович - байкар, белетрист, видавець, громадський діяч

Архаїзми та старослов'янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі "Палімпсестів" В.Стуса

Громадська і політична діяльність Миколи Куліша у 1917 – 1920 роках

Григорiй Сковорода. Тематична рiзноманiтнiсть творiв

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

Василь Стефаник

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО життєвий та творчий шлях

ВАСИЛЬ СИМОНЕНКО - СОЛОВЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Василь Стус

Василь Барка

Василь Симоненко. Поезії

Григорій Михайлович Тютюнник

В нас єдина мета - Укpаїна свята, Hездоланна ніким і ніколи

280 річниця з дня народження Григорія Сковороди

100 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ В.М. СОСЮРИ

ІСТОРИЧНА ПОВІСТЬ БОГДАНА ЛЕПКОГО "МОТРЯ": ХРОНОТОПІЧНА СТРУКТУРА ТВОРУ

Енеїда" І.Котляревського – її місце в українській духовній культурі

ТЕСТИ ДО ТЕМИ ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ЄВГЕНА МАЛАНЮКА

"Слово про закон і благодать" Іларіона

"Хазяїн" І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст

"Слово о полку Ігоpевім" - велична пам'ятка генія нашого наpоду

Образ землі у романі "Сто років самотності" Г. Гарсіа Маркеса, повісті "Fata morgana " М. Коцюбинського та міфі про Антея

Камінний хpест як художній символ тpагізму життя укpаїнського селянина-бідняка в новелі Василя Стефаника "Камінний хpест"

...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... ( Таpас Шевченко )

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Літературний гурт "Молода муза"

Значення і світова слава Тараса Шевченка

Народні символи України: хліб, барвінок, колосся, верба, писанки

Теорія фольклору

Магія слова в українській народній медицині

Асоціативні порівняння. Метафора. Символ. Алегорія

Давньоукраїнські міфи та характерні риси культури південно-східних слов'ян

Мова - інтелектуальний портрет народу

Козацькі літописи XVIII ст

Графічно-стилістична мова стародруків XVI – XVIII ст

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Види усного спілкування

Ключові слова в художньому творі

Літературні норми слововживання

ПРОБЛЕМА МОВНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЇЇ ДЖЕРЕЛА

Просторіччя в романі Уласа Самчука "Волинь"

Потебня Олександр Опанасович

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Методика вивчення творів різних жанрів

Старослов'янська мова та її вплив на становлення української мови

СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОБОТУ НАД СЛОВОМ

УКРАЇНА І ПЕРВІСНЕ ВИНИКНЕННЯ МОВ

Українська мова: особливості її походження, вивчення і захисту

ДАВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Даль Володимир Іванович

Доля рідної мови - доля України

ЧИ ЛЮБЛЯТЬ УКРАЇНЦІ ГОВОРИТИ КОМПЛІМЕНТИ?

Проблеми української термінології

Історизми та архаїзми в літературних творах

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ МОВНОЇ ІМПЛІЦИТНОСТІ З ЛОГІЧНОГО ПОГЛЯДУ

Розвиток української мови в українській діаспорі

ПЕРЕКЛАДАЧ МИКОЛА ЛУКАШ

Основа давньокиївської літературної мови. Виклад головних поглядів на її походження

ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Стилістика української мови

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАНІМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Особливості діалекту Гуцульщини

Пам'ятки писемності

Проблема перекладності і неперекладності

Роль мови в процесі відродження української державності

Старослов'янська мова – мова перших слов'янських писемних пам'яток

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

Мовний етикет українців

Державність української мови: декларація і реальність

ІСТОРІЯ СЛОВЯНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Характерологія: методологічні імплікації 1960-1990-х рр

ПЕРГАМЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ, ВІДОМІ ПАМ'ЯТКИ

Українська мова з погляду походження. Тюркізми

Українська літературна мова післямонгольської доби (друга половина XIII — XVI ст.)

Умови розвитку української мови у ХІХ – ХХ століттях

Розквіт староукраїнської літературної мови (XVII — перша чверть XVIII ст.)

Походження і розвиток української літературної мови1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.