Всі публікації щодо:
Мовознавство
Коцюбинський Михайло

Контрастивний аналіз засобів вираження конотації у листах М. Коцюбинського та Дж. Лондона

Типологія засобів вираження конотації встановлюються нами на матеріалах епістолярію українського й американського письменників, і це не є випадковим, бо жанровою специфікою листування є суб'єктивне осмислення життя й проблем суспільства, певних історичних подій. А суб'єктивність є необхідною умовою реалізації конотації.

Аналізуючи конотативно забарвлені конструкції в листах М.Коцюбинського, виявляємо: як засіб вираження превалює морфемно-морфологічний, а саме, використання слів з демінутивними суфіксами та з суфіксами критичної оцінки. На мій погляд, ця особливість не випадкова. „…До кожного привітний, скромний, нітрошки не зарозумілий. Любив добрих людей, любив приємне товариство… Безкорисний аж до пожертвування, все робив із внутрішнього переконання, а нічого з інтересу…” — згадує відомий етнограф В.Гнатюк [4, с.9]. Спогади І.Франка, М.Горького, П.Тичини та ін. також свідчать про щирість, простоту у ставленні до людей, м'якість характеру М.Коцюбинського. Отже, коментарі тут зайві.

Мові Джека Лондона у його епістолярію притаманний яскравий індивідуальний колорит конотацій, використання жаргонізмів і етнонімів, переважання лаконічності, точності виразу, невелика кількість пестливих слів та фразеологізмів. За твердженням друзів, Джек Лондон — добрий, чуйний від природи, легко сходився з людьми. Його приваблювали в людях не показні чесноти, а простота, відвертість і сміливість. Цікавим є одне з висловлювань письменника: „Борони мене Боже від тієї більшості звичайних людей, яких не можна назвати гарними, бо від них віє холодом, які не палять, не п'ють, не вживають лайливих слів, які нічого не засуджують, ніколи не чинять сміливо…” [5, с. 22]. Уже тільки на цій цитаті можна зупинитися й частково зробити потрібні нам висновки.

Конотаціям Дж.Лондона в його листах не властиве використання слів з демінутивними суфіксами, бо для англійської мови взагалі не характерні суфікси суб'єктивної оцінки.

Натомість для обох письменників характерним є такий морфологічний засіб вираження конотації, як вживання слів категорії кількісної градації ознаки або дії надмірного ступеня. З тією лише різницею, що в листах М.Коцюбинського ця категорія представлена здебільшого аналітичною формою (неможливо поганий, страшенно кортить), а в листах Дж.Лондона зустрічається переважно в синтетичній формі (omniverous, magnificent, to beseech etc.).

На лексичному рівні конотація виражається метафорами і порівняннями, фразеологічними зворотами, похідними словами та переносними значеннями.

Мова листів М.Коцюбинського пересипана фразеологічними зворотами. В аналізованих листах Джека Лондона фразеологізми зустрічаються дуже рідко.

Щодо метафор, то тут також треба віддати перевагу М.Коцюбинському. Його образність часто незвичайна, цікава, іронічна (перо іржа поїла, плетете сітку словесну на людські душі, літературний хробак точить мене і т.і.).

Порівняння, які виникли на основі конотацій, цікаві в обох письменників. У М.Коцюбинського зустрічаємо: живемо як на вулкані, як кіт наплакав, розвіялись як цвіт кульбаби. У Джека Лондона знаходимо: I'm working like a horse now, life is like a war.

На синтаксичному рівні цікавою є біномінативна псевдотавтологічна конструкція Boys will be boys, яку зустрічаємо в одному з листів Дж.Лондона.

Отже, засоби вираження конотації у листах М.Коцюбинського і Дж.Лондона мають свої особливості, що обумовлюються, по-перше, специфікою мов, української та англійської, і, по-друге, мірою суб'єктивності письменників.

Апресян Ю. Д. Избранные труды: В 2 т.— Т. 2: Интегральное описание языка и системная лексикография.— К., 1995.

Arnold I. English lexyxology.— М., 1990.

Балтроп Р. Джек Лондон. Человек. Писатель, Бунтарь.— М., 1981.

Борщевський В. М. Вивчення творчості М.Коцюбинського в школі.— К., 1975.

Быков В.М. Джек Лондон.— М., 1964.

Коцюбинський М. Твори в 3-х т.— Т. 3. Повісті, оповідання (1910–1912), статті, листи.— К., 1979.

Кузнецов Ю. Б., Орлик П. І. Слідами феї Моргани.— К., 1990.

London J. Letters // Internet, Oxford scientific library.

Мостовий М.І. Лексикологія англійської мови.— Харків, 1993.

Теорія літератури / за наук. ред. О. Галича.— К., 2001.

Энциклопедический лингвистический словарь.— М., 1990.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.