Всі публікації щодо:
Самчук Улас

Система тестових завдань за романом Уласа Самчука „Марія”

Н. Білоус,

аспірантка

Вінниця

Однією із найактуальніших проблем, продиктованих сучасністю й потребами шкільної практики, є проблема взаємопов'язаного вивчення української літератури та історії. Хоча література й історія в школі — два окремі предмети, проте у своєму суспільному житті вони як дві грані одного явища. У художній літературі не тільки розкриваються характери, переживання персонажів, але й описуються ті чи інші історичні події. А зрозуміти хід історичних процесів без звернень до української ментальності, типових народних характерів досить важко.

У художній літературі творчість Уласа Самчука, зокрема, його роман „Марія” є однією з найяскравіших ілюстрацій історичних подій на теренах України.

Пропонуємо систему тестових завдань різних типів для учнів 11 класу за романом Уласа Самчука „Марія”, які допоможуть перевірити не тільки знання учнями змісту художнього твору, але й перебігу історичних подій в Україні, про які йдеться в романі.

І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

Такий формат тесту є найуживанішим, він дає змогу оцінити навчальні досягнення старшокласників на різних рівнях: знання, розуміння і застосування знань.

1. Позначте рядок, у якому правильно вказано жанр твору Уласа Самчука „Марія”:

а) роман у новелах;

б) соціально-побутовий роман;

в) роман-хроніка;

г) повість.

2. Кому присвячений роман „Марія”?

а) Матерям, що загинули голодною смертю в Україні в 1932—1933 роках .

б) усім матерям.

в) матерям, чиї діти загинули під час голодомору 1932-1933 pp.

г) жінкам, які пережили страшні муки під час „голодних” 1932—1933 рр.

3. „Марія” Уласа Самчука розкриває трагедію голоду в Україні 1932—33 pp., який історики називають геноцидом. А що означає це слово?

а) голодомор;

б) свідомі дії, спрямовані на повне або часткове винищення національної, етнічної чи расової групи;

в) жертви масового голодування у 1932—33 роках;

г) причини голодомору.

4. Кого автор називає Іродом-Знущателем у таких рядках твору: „Кажуть, що десь народився великий пророк, що веде народ наш з неволі, чорні духи сповістили про цю вістку Ірода-Знущателя, а той морок і голод великий народ наслав. Сто тисяч дітей мусить вмерти”?

а) В. Молотова;

б) П. Постишева;

в) Л. Кагановича;

г) Й. Сталіна.

5. Сталінщина призвела до духовного розтління народу — створення „нового типу” людини, якій притаманна жорстокість, брехня, зрада. На прикладі кого це показує Улас Самчук у романі „Марія”?

а) Максима;

б) Гната;

в) Корнія;

г) Надії.

6. „Настав початок кінця. Дні Марії скінчилися. Сонце так саме сходило і заходило. Але знаки на сході все більше і більше вказували наближення. Йшов, ступав і перемагав жорстокий дух руїни, і не було йому спину, бо ані Корній, ні Марія, ні сотні, тисячі Корніїв і Марій не знали і не могли знати, що близиться їх занепад, їх кінець...”

Про який початок і якого кінця говорить автор?

а) початок революції;

б)початок голоду;

в) початок колективізації;

г) початок громадянської війни.

II. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

У тестах такого типу учням пропонується вибрати деяку кількість (наприклад, дві, три чи чотири) відповідей із запропонованого списку варіантів.

Тестове завдання такого формату також діагностує знання, розуміння і застосування.

1. Визначте проблеми, які Улас Самчук порушує в романі „Марія”:

а) голодомор 1932-33 pp.;

б) подружня вірність;

в) революція на селі;

г) Велика Вітчизняна війна;

ґ) батьки і діти;

д) злочин і кара;

є) проблема грошей; є)репресії.

2. Позначте історичні події, про які розповідається у творі:

а) Велика Вітчизняна війна;

б) революція;

в) громадянська війна;

г) утворення УНР;

ґ) колективізація;

д) голодомор 1932—33 pp.

3. Позначте назви розділів, із яких складається роман Уласа Самчука „Марія”:

а) „Книга про народження Марії”.

б) „Книга життя Марії”.

в) „Книга днів Марії”.

г) „Книга про хліб”.

ґ) „Книга про голодомор”.

д) „Книга про смерть Марії”.

4. Визначте провідні мотиви, які виділяються в структурі тексту:

а) мотив праці;

б) мотив любові;

в) образ Божої Матері;

г) мотив гріха;

ґ) мотив страждання;

д) мотив багатства.

5. Позначте дії радянської влади під час голодомору 1932—33 рр.:

а) доцільно проводила масову колективізацію:

б) не знизила темпів хлібозаготівель, незважаючи на низький урожай;

в) замовчувала реальні масштаби голодомору;

г) коли голодомор розпочався, намагалася зменшити кількість жертв;

ґ) репресіями знищила усіх, хто насмілився наголошувати на факті голоду;

д) не приховуючи від світової громадськості факт голоду, приймала допомогу від країн Заходу.

III. Тестові завдання на встановлення відповідності

Такі завдання відносять до категорії логічних пар і називають ще форматом розширеного вибору.

Виконуючи тестові завдання на встановлення відповідності, потрібно співвіднести матеріал двох колонок: лівої, де частини матеріалу позначені буквами, і правої, де частини позначені цифрами. Тестові завдання такого типу майже виключають вгадування правильних відповідей, тому їх вважають надійнішими.

1. Установіть відповідність між героями та їх характеристиками:

A) Мартин Заруба

1) колишній моряк, черства людина, якій земля допомогла повірити у власні сили та перетворитися на доброго господаря і люблячого батька;

Б) Гнат Кухарчук

2) високодуховна постать, сільський філософ і мислитель;

B) Корній

3) заможний селянин, має наймитів, але є не глитаєм та визискувачем, а розсудливою і щедрою людиною.

А Б В

3 2 1

2. Установіть відповідність між описами подій та періодами життя Марії:

А) найми

1) „Марію мили, чесали, відкормлювали. За це пасла літом дванадцятеро худоби, зимою носила воду, підстеляла в хлівах, помагала прясти вовну, клоччя, пряла на мішки вал і мотала клубки”.

Б) раннє сирітство

2) „Минуло багато днів. Кожного з них Марія кликала й чекала маму, але сходило сонце, Марія лягала спати, вставала — нема й нема. Поволі почала забувати”.

В) одруження з Гнатом

3) „До цього часу жили на „віру”. Тепер же сам виявив бажання „обкрутитися”. Приніс кошик „шкаліків”, зачавив порося, скликав сусідів і загуляв „свадьбу”.

Г) одруження з Корнієм

4) „Сонце зайшло, і стала темнота по цілій Україні. Гнат покинув Марію саму. Завтра ще прийде. Марія лежала навзнак, дивилася у морок, у безмежну пітьму: починала поволі передивлятись розгорнену Гнатом книгу свого життя”.

Д) Марія під час голодомору.

5) „Благословляли на шлюб непаристими образами. Не було часу поїхати та купити паристі. Один образ — Мати Божа Молошна, другий — Ісус Христос, менший розміром, а це недобрий знак”.

А Б В Г Д

1 2 5 3 4

3. Установіть відповідність між описами подій у творі та історичними фактами:

A) Перша світова війна

1) „Поволі, непомітно підкрадався 1917-й... Зима непевна. Метелиці, відлиги... В окопах молоденькі хлопчаки у постолах... Йдуть у наступ...

На села натискали все нові й нові вимоги... Тихий люд... набирався люті... З-під непорушних, забутих сіл вилізав жорстокий звір”.

Б) революція

2) „Перша колективна осінь. Трактори, молотилки. Порвані і загнані мужики...

— Все, все забрали... От вже ніяк не знаю, за що нас покарано”.

B) громадянська війна

3) Стояв незабутній 1914-й. Засурмили в сурми, задзвонили в дзвони. Заіржали коні, заплакали матері й наречені... Матері! Чого ви плачете, матері? Шкода вам ваших синів? Не плачте, їх мільйони в Росії.

Г) колективізація

4) „З понурих, обдертих хат вилазили на весняне сонце опухлі, вилазили немічні, вилазили охлялі! Сходилися на нараду кістяки з розчухраними головами...”

Д) голодомор 1932— 1933 рр.

5) „— Малчі, бабка!.. Тепер савєцкая власть. Не бойсь, товаріщ Ленін всьо заплатіт.

— Але ж ви не татари. Нащо ж розкидати?..

— Малчі, старая!.. Ето вайна! Марія дивиться, як твориться війна.

— З ким, люди, війна?”

А Б В Г Д

3 1 5 2 4

IV. Відкриті тестові завдання з короткою відповіддю

Такий формат тестових завдань передбачає коротку відповідь (слово чи словосполучення), яку треба вписати в умову завдання, або закінчення твердження.

1. На місці трьох крапок впишіть ім'я літературного персонажа, про якого йдеться.

A) „Того самого дня „Пролетарська правда” містила таку заяву: „Я відмовляюся від своїх батьків-кулаків, які ціле своє життя були врагами робочого класу і стояли на засадах власності і навіть тепер не зрікаються своїх ганебних засад”. (Максим)

Б) кульгає на праву ногу, але господар, яких мало. їх три брати. Працьовиті всі і розумні”. (Гнат Кухарчук)

B) „... забрали у матроси. Вечорами ховалася Марія від людей і розливала безліч дівочих сліз. Плакали карі очі, марніли з жалю загорілі рожеві щічки”. (Корнія)

Г) „Хтось вернувся з германського фронту і оповідав, що бачив на власні очі, як під Варшавою німці захопили руську батарею і як великий німець у шпичастій шапці прохромив штиком”. Марія не могла лишатися самою в темноті”. (Дємка)

Д) „Але у ... на душі суга. Тяжка і чорна суга. Снився дивний сон: дістала листа від Корнія: „Жив і здоров, але додому скоро не сподівайся”. (Марії)

Звичайно, на уроках літератури не можна використовувати лише тестові завдання як засіб перевірки знань учнів, оскільки вони не дають змоги школярам виявити здатність аналізувати, синтезувати й оцінювати різноманітну інформацію. Але використання закритих тестових завдань у роботі вчителя-словесника — це один із способів перевірити такі результати навчальної діяльності, як обсяг інформації, що запам'ятав учень, знання змісту художнього твору, а також уміння використати теоретичні знання в роботі із запропонованим матеріалом.



На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.