Всі публікації щодо:
Методика викладання літератури

„Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5—9 класи” - Рецензія на практико-оріентовану монографію кандидата педагогічних наук В. І. Шуляра

Н. Волошина,

член-кореспондент АПН України,

доктор педагогічних наук, професор,

заступник директора Інституту педагогіки АПН України

Реформування освітньої системи в Україні вимагає забезпечення її науково-методичними напрацюваннями, які допоможуть і майбутньому вчителеві літератури, й вчителеві-практику зреалізувати поставлену перед ними мету та завдання.

Видання „Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5—9 класи” Шуляра Василя Івановича представлено як практико-орієнтована монографія. Такий формат сьогодні активно завойовує своє місце в Росії й Україні. Запропонований варіант, на нашу думку, поєднує досягнення педагогічної науки, методики й практики з власними моделями уроку літератури в умовах 12-річної школи.

Автор чітко структурує запропонований матеріал 9 розділами, списком використаної літератури. Відразу зазначимо, що перший розділ є традиційною передмовою, тому виокремлювати його не слід. Наступний (за авторським варіантом), другий розділ, дає аналіз цілому рядові понять і представляє варіант класифікації уроку літератури в нових реаліях, яка є ґрунтовною і переконливою. Третій розділ „Проектно-конструкторська модель уроку літератури та програма вивчення літературної теми для учня-читача” по-новому розкриває систему планувальної діяльності вчителя-словесника та учня-читача. Автор уперше зробив спробу представити організацію співпраці суб'єктів процесу учіння на основі моделювання, проектування та конструювання.

Наступні розділи (4—7) предметно і глибоко готують педагога до забезпечення літературної освіти школярів на технологічній основі. Тому Шуляр В. І. розробив структуру настановчо-мотиваційного уроку літератури, запропонував можливу його модель і змістове наповнення, представив компетенції, якими має оволодіти і вчитель літератури, й учень-читач тощо.

Важливими також, за нашим переконанням, є 8 і 9 розділи, які сприяють самоосвітній діяльності вчителя літератури й школяра і реалізовуються як хрестоматія з методики літератури шляхом представлення витягів із нормативних документів, методичних рекомендацій та ін., а також потужний бібліографічний покажчик, з філологічними Інтернет-ресурсами. Усе це, звичайно, сприятиме компетентному зростанню суб'єктів літературної освіти.

Уважаємо, що подана монографія „Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5—9 класи” може бути рекомендована до друку з наданням грифа Міністерства освіти й науки України.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.