Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Стаття - «Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5—9 класи»

Рецензія на практико-оріентовану монографію кандидата педагогічних наук В. І. Шуляра

Н. Волошина,

член-кореспондент АПН України,

доктор педагогічних наук, професор,

заступник директора Інституту педагогіки АПН України

 

Реформування освітньої системи в Україні вимагає забезпечення її науково-методичними напрацюваннями, які допоможуть і майбутньому вчителеві літератури, й вчителеві-практику зреалізувати поставлену перед ними мету та завдання.

Видання «Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5—9 класи» Шуляра Василя Івановича представлено як практико-орієнтована монографія. Такий формат сьогодні активно завойовує своє місце в Росії й Україні. Запропонований варіант, на нашу думку, поєднує досягнення педагогічної науки, методики й практики з власними моделями уроку літератури в умовах 12-річної школи.

Автор чітко структурує запропонований матеріал 9 розділами, списком використаної літератури. Відразу зазначимо, що перший розділ є традиційною передмовою, тому виокремлювати його не слід. Наступний (за авторським варіантом), другий розділ, дає аналіз цілому рядові понять і представляє варіант класифікації уроку літератури в нових реаліях, яка є ґрунтовною і переконливою. Третій розділ «Проектно-конструкторська модель уроку літератури та програма вивчення літературної теми для учня-читача» по-новому розкриває систему планувальної діяльності вчителя-словесника та учня-читача. Автор уперше зробив спробу представити організацію співпраці суб'єктів процесу учіння на основі моделювання, проектування та конструювання.

Наступні розділи (4—7) предметно і глибоко готують педагога до забезпечення літературної освіти школярів на технологічній основі. Тому Шуляр В. І. розробив структуру настановчо-мотиваційного уроку літератури, запропонував можливу його модель і змістове наповнення, представив компетенції, якими має оволодіти і вчитель літератури, й учень-читач тощо.

Важливими також, за нашим переконанням, є 8 і 9 розділи, які сприяють самоосвітній діяльності вчителя літератури й школяра і реалізовуються як хрестоматія з методики літератури шляхом представлення витягів із нормативних документів, методичних рекомендацій та ін., а також потужний бібліографічний покажчик, з філологічними Інтернет-ресурсами. Усе це, звичайно, сприятиме компетентному зростанню суб'єктів літературної освіти.

Уважаємо, що подана монографія «Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5—9 класи» може бути рекомендована до друку з наданням грифа Міністерства освіти й науки України.


загрузка...