Статті та реферати з української літератури розділ 131 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Код любові письменника Івана Григурка

Історія й сучасність батьківщини у поезії Василя Пачовського

До проблеми вивчення історичного роману "Орда" Романа Іванчука у ВНЗ

Партитурний аналіз поетичного тексту

Україна в житті Василя Симоненка та Михайла Булгакова (Бінарний урок-пошук 11 клас)

Мавка — новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня"

Життєвий і творчий шлях М. Гайворонського

Християнський світогляд Василя Стефаника: шлях духовного зростання

ПОЕЗІЯ ОФІРИ І ПОСВЯТИ (Олекса Стефанович)

Лексема срібло в поетиці О.Стефановича

Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка

Місто в поезії М. Драй-Хмари як інваріант неокласичної моделі світу

Художній світ негромадської лірики Богдана Лепкого

Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками

Ідея абсурдності буття в романах Докії Гуменної "Хрещатий яр" та А. Камю "Чума"

Специфіка авторської позиції у ліро-епічних творах

Не втратити зерна духовності (до 90-річчя від дня народження Олеся Терентійовича Гончара)

До мозаїки "Празької школи": Ю. Липа

ПОРОГИ ВІЧНОСТІ ЮРІЯ ЛИПИ

"Поразка — це наука. Ніяка перемога так не вчить" вивчення роману Ліни Костенко "Берестечко" в школі

До проблеми вивчення імпресіоністичної новели М. Коцюбинського "Intermezzo" "I благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею..."

Хто на світі найгарніший? (До вивчення циклу віршів Ігоря Калинця "Дивосвіт")

Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка "Украдене щастя"

"За обрієм слова..." (Штрих до портрета Михайла Шевченка як мовної особистості)

Творчість Миколи Боровка як відлуння українського сьогодення

МІЦКЕВИЧ І УКРАЇНА

КОЛЬОРОВА СИМВОЛІКА У ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

Сучасний стан мовознавчих досліджень з мікенології

КВАНТИТАТИВИ З СЕМАМИ РОЗМІРУ В КОНТЕКСТНОМУ ВИСВІТЛЕННІ

Монологічне персонажне мовлення у складі зображеної комунікації: позиції адресата

Співвідношення типів викладу у структурі передорученої розповіді

Порівняльний аналіз писемного мовлення персонажів в оповідях від третьої та першої особи

Контрастивний аналіз засобів вираження конотації у листах М. Коцюбинського та Дж. Лондона

Комунікативна категорія цілісності висловлювання в молодіжній політиці

МОВНИЙ ОБРАЗ МОЛОДОГО ХЛОПЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

СИМВОЛ І КОНЦЕПТ ЖУРАВЕЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОКУЛЬТУРІ

Фразеологія з погляду ментальності

ВПЛИВ ЖАНРУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕПІТЕТІВ У РЕЛІГІЙНОМУ ТЕКСТІ

„Олітературнення” діалектів у нових мовно-культурних умовах ХХ століття

Національна безеквівалентна лексика

Семантичний аналіз жаргонної лексики сучасних підлітків

Лінгвістичні засоби комізму

Проблема синкретизму в сучасному мовознавстві

ДІЄСЛОВА ЕКСПРЕСИВНО-ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ (На матеріалі творів Г. Косинки)

МАЙСТЕРНІСТЬ МОВНОГО ПОРТРЕТА У ФРАНКОВІЙ ПРОЗІ (СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ „НА ДНІ”)

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОВІ БАЙКИ (на матеріалі творів М. Годованця та В. Нечитайла)

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ КОЛЬОРИ, В ПОЕЗІЇ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ

СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КОЛЬОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ У МОВОТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

АНТОНІМІЧНІ ФІГУРИ В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Проблеми мови в епістолярній спадщині І. Нечуя-Левицького

Особливості відбору мовних засобів у романтиці Романа Андріяшика

Семантика власного імені та українські імена у діаспорі

Джерела походження та способи словотвору українських прізвищ XVII ст. на основі „Реєстру Війська Запорозького 1649 року” (полк Чигиринський)

АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВЖИТКУ

ДО МОВИ — З ДЕРЖАВНИМ МИСЛЕННЯМ

Проблеми української мови та використання суржика на Україні

МОВНІ ПОМИЛКИ У ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМАХ

Проблеми функціонування термінів у пресі (на матеріалах львівських газет)

Структурно-функціональні особливості оказіональних фразеологізмів у ролі заголовка (на матеріалі сучасної періодики)

СЕМАНТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ В ЦИКЛІ ПОВІСТЕЙ М. В. ГОГОЛЯ "ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ"

МЕТОНІМІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ОБРАЗУ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАГАДКАХ

ІМЕНА-КОМПОЗИТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ З ЗІСТАВНО-ПРОТИСТАВНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ В НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ

СПЕЦИФІКА КОМПОЗИЦІЇ ПРИВАТНОГО ПОБУТОВОГО ЛИСТА

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯННЯХ

Абревіація як один із найактивніших способів сучасного словотворення

ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ СПОЛУЧНИКІВ ПРИЧИНОВОСТІ ПРИ РОБОТІ З НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ

Способи творення лексем на позначення рослин в українській новітній літературі

Місце узагальнено-особових конструкцій у класифікаційній системі речень сучасної української мови

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

Синтаксико-фразеологічний спосіб фраземної деривації

Порівняльна характерисктика весільного обряду в українських та російських селах Павлоградського району Дніпропетровщини

РІЗДВЯНІ СВЯТА ХЕРСОНЩИНИ

ФУНКЦІЇ НАРОДНОЇ ПІСНІ У НОВЕЛІСТИЦІ ГРИГОРА ТЮТЮННИКА

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ НАРОДНИХ ОПОВІДАНЬ-СПОГАДІВ ПРО ГОЛОДОМОР 1933 р., 1947 р. В УКРАЇНІ

ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ ВИХОВНИХ ТРАДИЦІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

ЛЕГЕНДИ НЕВИЦЬКОГО ЗАМКУ У СУЧАСНОМУ ПОБУТУВАННІ СІЛ НЕВИЦЬКЕ І КАМ'ЯНИЦЯ УЖГОРОДСЬКОГО Р-НУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ

УКРАЇНСЬКІ КАЗКИ В АСПЕКТІ НАРОДНОЇ СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ

РОЛЬ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ В ДУХОВНОМУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

КВІТ ПАПОРОТІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ ФОЛЬКЛОРИСТІВ ТА ЕТНОГРАФІВ

ПОГЛЯДИ І. ФРАНКА НА ФОЛЬКЛОРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСКАРА КОЛЬБЕРГА

МОДЕЛЬ СВІТОБУДОВИ В УЯВЛЕННЯХ І ВІРУВАННЯХ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

МАРИНІСТИЧНІ МОТИВИ В ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАПИСАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Народні уявлення про відьом у демонологічних оповідках сіл Нікопольського району Дніпропетровської області

ЖАНРОВО-ПОЕТИЧНА СТРУКТУРА ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ ПРИДНІПРОВ'Я

ОБРАЗ ПРАВОСЛАНИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ У НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР: ПОХОРОННІ ГОЛОСІННЯ

Осмислення образу Б. Хмельницького в драмі Г. Хоткевича "Переяслав"

ДРАМАТУРГІЧНА СПАДЩИНА ЛЮДМИЛИ СТАРИЦЬКОЇ-ЧЕРНЯХІВСЬКОЇ

Поетика антропонімів "Лісової пісні" Лесі Українки

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ АНТЕЯ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ "ОРГІЯ"

Принцип забутої тіні у творчості Лесі Українки

Міріам-матір, Міріам-кохана, Міріам-дочка — силуети героїні "Одержимої" Лесі Українки

Театр і кіно у творчості Майка Йогансена

Образ у літературі постмодернізму (на матеріалі ПРОЗИ Юрія Андруховича)

Олександр Ірванець та Жан Кокто: спроба рецепції у III тисячолітті

Особливості концептосистеми постмодерного роману (На матеріалі роману М. Бабака „вільхова кров”)

Історія і особистість (за історичним романом Л. Костенко „Берестечко”)

Середньовічні легендарні структури як важливі характеротворчі елементи у прозі Наталени Королевої (На матеріалі повістей "1313" та "Quid est veritas?")1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.