Статті та реферати з української літератури розділ 151 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Образ Богородиці в українській поезії XX століття

Українська література 10-х років XX ст

Печальна квітка України в вінку немеркнучих імен (Життя і творчість Климєнтини Попович)

ТВОРЧІСТЬ ІНДИВІДУУМА І КОЛЕКТИВ (ЮРІЙ МЕЖЕНКО)

ДВА СТИЛІ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ (ЮРІЙ ШЕРЕХ)

З ФІЛОСОФСЬКОЇ СПОВІДІ (ЮРІЙ ШЕРЕХ)

„ЛЕБЕДІ” І ЇХ ТВОРЧА ІСТОРІЯ (ДРАЙ-ХМАРА МИХАЙЛО)

ФЕНОМЕН ДОБИ (Сходження на Голгофу слави) - Василь Стус про Павла Тичину

ЗАПОВІТИ ЮРІЯ КЛЕНА

КОРОТКО ПРО ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО

КОРОТКО ПРО БОГДАНА-ІГОРЯ АНТОНИЧА

КОРОТКО ПРО МИКОЛУ КУЛІША

КОРОТКО ПРО ВАЛЕР'ЯНА ПІДМОГИЛЬНОГО

КОРОТКО ПРО ЄВГЕНА ПЛУЖНИКА

КОРОТКО ПРО ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКО

КОРОТКО ПРО ОСТАПА ВИШНЮ

КОРОТКО ПРО ІВАНА КОЧЕРГУ

ІСТОРИЧНА ТЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ В. ГРЕНДЖІ-ДОНСЬКОГО

ФЕНОМЕН ЖІНОЧОГО АВТОРСТВА

СПЕЦИФІКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВИДАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ 20-30-Х РР. ХХ СТ

ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАРОДОЗНАВЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ У ГАЛИЦЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА СПАДЩИНА Є.-Ю.ПЕЛЕНСЬКОГО — СКЛАДНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КРАСНОГО ПИСЬМЕНСТВА

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЖИТТЯ В СВІТОГЛЯДІ В. БАРВІНСЬКОГО

ІДЕЯ СОБОРНОСТІ В ПУБЛІЦИСТИЦІ О. НАЗАРУКА ПЕРІОДУ МІЖВОЄННЯ

МІФ ПРО ГАЛИЧИНУ: ДО ПРОБЛЕМИ СХОДУ І ЗАХОДУ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ОСИПА НАЗАРУКА 20-30-Х РР. ХХ СТ

IДЕЯ СОБОРНОСТІ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ЗАСАДА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКОЇ ПРЕСИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ В ПРИЗМІ ПСИХОЛОГІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА „РІВНОВАГА")

ВИДАВНИЦТВО ПРОСВІТНИЦЬКОЇ КНИГИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ НАРОДУ

КОРОТКО ПРО ВАСИЛЯ ГРЕНДЖА-ДОНСЬКОГО

Іван Чендей

Образ дитинства в творчості Б.Д.Грінченка

Сила любові: Слово про Олеся Гончара

Людина - головний герой Олеся Гончара

ІМПЛІЦИТНИЙ ЗМІСТ СИМВОЛУ КАМІНЬ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ "КАМІННИЙ ГОСПОДАР"

Роман „Хмари” І. С. Нечуя – Левицького у літературному контексті доби (70 – 90 роки ХІХ століття)

Образи українських інтелігентів у романі І.Нечуя-Левицького „Хмари”

МАЛА ПРОЗА В. ВИННИЧЕНКА У СВІТЛІ ЙОГО СВІТОГЛЯДУ

МОВНІ ІНТОНАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ В ОРХЕСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ

Семантико-естетичні особливості колірного епітета у поезії Лесі Українки

ОКСАНА ЛЯТУРИНСЬКА В КОЛІ ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ

ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Початкова освіта Лесі Українки

Художня історіософія Лесі Українки: волюнтаристсько-ірраціоналістський дискурс (на матеріалі діалогу “Три хвилини”)

ОСОБЛИВОСТІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ У СПАДЩИНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Педагогічні погляди Лесі Українки

“Досвітні огні” Лесі Українки (Cтудія одного вірша)

ПЕРСОНАЖ-ТІНЬ У ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА В.ВИННИЧЕНКА: ДУБЛЮВАННЯ ТА САМОТОТОЖНІСТЬ

Назви одягу та взуття у контексті східнослов’янських мов (на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”)

Традиції Лесі Українки у творчості Наталени Королевої

Оцінні назви осіб у ”Лісовій пісні” Лесі Українки: естетичний аспект

ТВОРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ

МАЙБУТНІ ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У РОЗДУМАХ НАД ГЛИБИНАМИ ЛЕСИНОГО СЛОВА

ЛЕСЯ УКРАЇНКА НА “БАРИКАДАХ” ШІСТДЕСЯТНИКІВ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА ЯК УОСОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОБОВ'ЯЗКУ

“КВІТЧАСТІ ВІРШІ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЇ ОСВІЧЕНОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ТРАГЕДІЯ РОДИНИ КОСАЧІВ

ПОЕТИКА ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ТА ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ ДРАМАТИЧНИХ ГЕРОЇВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВЕ РОЗМАЇТТЯ ПРОЗИ В. ДРОЗДА

СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ОСОБИ У ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОГО КОЛОНІАЛІЗМУ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ОРГІЯ”

СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (на прикладі оповідання “Жаль”)

СТАТУС ЖІНКИ В ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “БОЯРИНЯ” ТА ҐЕНРІКА ІБСЕНА “ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ”

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АД’ЄКТИВНОГО ТИПУ У МОВІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

КОНЦЕПТ "КУЛЬТУРА" В ЕСТЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО І ПРОДУКТИВНІ МОДЕЛІ АКТИВНИХ ХУДОЖНІХ ЦЕНТРІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

ОБРАЗИ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СОНЕТАХ М. ЗЕРОВА

ЗАВДАННЯ АСОЦІАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

ІВАН ФРАНКО ПРО СТАНОВЛЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЖАНРІВ

ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ У МІФОЛОГІЧНІЙ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЖІВ ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ЛІСОВА ПІСНЯ''

ІНТОНАЦІЙНА ПЛАСТИКА СИНТАКСИЧНОГО ПЕРЕНОСУ В ПОЕЗІЇ ДМИТРА ПАВЛИЧКА "Я СТУЖИВСЯ, МИЛА, ЗА ТОБОЮ…"

НЕВМИРУЩИЙ ЗАКЛИК ДО ЖИВИХ: ХУДОЖНЄ ОСМИСЛЕННЯ РАННЬОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕПОХИ У ПРОЗІ НАТАЛЕНИ КОРОЛЕВОЇ

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ – ОБЕРІГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОБУТНОСТІ НАРОДУ (ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПРОЗОЮ І. ФРАНКА ТА У. САМЧУКА)

CЕМАНТИКО-СМИСЛОВІ ЗМІЩЕННЯ МУЗИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В ЕПОПЕЇ Б. ЛЕПКОГО "МАЗЕПА"

ВИТОКИ МОДЕРНІСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ПОЕЗІЇ "МОЛОДОЇ МУЗИ"

СУЧАСНА НАРАТОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ ОСМИСЛЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ М. ВІНГРАНОВСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ "МАНЮНЯ")

ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БІБЛІЙНИХ ОБРАЗІВ У ПРОЗІ І. БАГРЯНОГО

НЕОБАРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

ПОЛІФОНІЗМ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР У ПОЕТИЦІ ЕПІСТОЛЯРНОГО ЖАНРУ (НА МАТЕРІАЛІ ЛИСТУВАННЯ В. БЛИЗНЕЦЯ 70-Х РР.)

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ ПРОЗИ ПОКОЛІННЯ ВІСІМДЕСЯТНИКІВ

ХУДОЖНІЙ ЧАСОПРОСТІР У РОМАНІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО "ЮЛІЯ, АБО ЗАПРОШЕННЯ ДО САМОВБИВСТВА"

ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.

ВНЕСОК ОЛЕСЯ ГОНЧАРА У ПРОЦЕС ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

МУЗИЧНО-НАСТРОЄНИЙ ТВІР ЮРІЯ КОСАЧА

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ВОДИ У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ ІВАНА АНДРУСЯКА "ПОВЕРНЕННЯ В ҐАЛАПАҐОС"

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ЯК УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГОЛОВКІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

СКЛАДНІ НЕЕЛЕМЕНТАРНІ РЕЧЕННЯ У ТВОРАХ М. РИЛЬСЬКОГО

ТВОРЧІСТЬ О. КОПИЛЕНКА КРІЗЬ ПРИЗМУ УНІВЕРСАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО АНАЛІЗУ

ОБРАЗ ТРИПІЛЬСЬКОГО СВІТУ В ПОВІСТІ ДОКІЇ ГУМЕННОЇ "ВЕЛИКЕ ЦАБЕ"

АРХЕТИПНА СИМВОЛІКА "ПЛАЧУ" ЯРОСЛАВНИ У "СЛОВІ ПРО ІГОРІВ ПОХІД"

ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ СЮЖЕТІВ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОЗА ЮРІЯ КЛЕНА: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

ДРАМАТИЧНІ ПОЕМИ ЙОСИПА СТРУЦЮКА "РОМАН" І "РОМАНОВИЧІ" ТА ВОЛИНСЬКИЙ ТЕКСТ

НОВЕЛА М. ХВИЛЬОВОГО "АРАБЕСКИ" В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ

ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТАФОРИ В ПОЕЗІЇ ЮРІЯ КЛЕНА

ТРАДИЦІЇ ТА НОВИЗНА У СОНЕТАХ МИКОЛИ ЗЕРОВА

БІЛЯ ВИТОКІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА

ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ОБСТАВИНИ

Іван Франко - ДО ВСІХ НАРОДІВ І ДО ВСІХ ВІКІВ...1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.