Давня українська література

Твори

Смерть князя Олега

Із „Слова о полку Ігоревім”

Із „Повчання Володимира Мономаха дітям”

Про боротьбу юнака-Кожум'яки з печеніжином

Про перекладання книг

Три брати - Засновники києва

Розробки уроків

«Людина повинна завжди пам’ятати, звідки вона пішла в життя.» (Історичне минуле нашого народу. Літописні оповіді)

Українська дитина

Давньоруська перлина українського ліро-епосу «Слово про похід Ігорів». Історична основа твору. Авторство «Слова»

До сучасного письма людство йшло поволі… Вступ до теми «Коли ще не було письма»

Нарешті виникло письмо

Тематична атестація. Усна народна творчість. Прадавня і давня українська література - Із давньої української літератури ХVІ-ХVІІІ ст.

Прадавня культура періоду Київської Русі. «Із ізборника Святослава» (1076) - «Слово про прочитання книжне» - Із прадавньої літератури

Характер і значення пам'ятки «Повість времінних літ». Історична основа. «Оповідання про благословення апостола Андрія і заснування Києва» - Із прадавньої літератури

Епоха давньої української літератури XVI-XVIII ст. Особливості барокової літератури. Жанр епіграм та геральдичних віршів - Із давньої української літератури ХVІ-ХVІІІ ст.

відповіді на запитання за розділом «Давня українська література»

Давня українська ренесансова література. Козацькі літописи - Прадавня українська література

Аналіз творів

Біблія

Літописи

Києво-Печерський патерик

«Слово про похід Ігорів»

Скорочені твори та коментарі

Галицько-волинський літопис - скорочено

Іван Вишенський - скорочено

Козацькі літописи - скорочено

Підручники

Давня література - Особливості літературного процесу

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ТРИ БРАТИ - КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

СВЯТОСЛАВ УКЛАДАЄ МИР З ГРЕКАМИ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИЄВА. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ВОЛОДИМИР ВИБИРАЄ ВІРУ - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

РОЗГРОМ ЯРОСЛАВОМ ПЕЧЕНІГІВ. ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА В КИЄВІ. ПОХВАЛА КНИГАМ - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

З ЛІТОПИСУ „ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ“

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ПОВЧАННЯ ДІТЯМ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ РЕНЕСАНСУ Й ДОБИ БАРОКО - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

НАЙДАВНІШІ РУКОПИСНІ КНИГИ РУСІ-УКРАЇНИ - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ-XV ст. - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„САД ПОЕТИЧНИЙ“ - ПОЕЗІЯ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„ОКУНІТЬСЯ Ж ВИ В ДЖЕРЕЛО, ЩО СРІБЛИТЬСЯ ПЕРЕД ВАМИ...“ - СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА XI—XV ст. - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИСИ ЯК ІСТОРИКО-ХУДОЖНІ ТВОРИ - ПАМ'ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„Я П'Ю ІЗ БИТВИ ГРОЗОВОЇ...“ - У ВІКАХ „БЕЗСМЕРТНЕ „СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ““ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„ОДНА З НАЙЗАГАДКОВІШИХ, НАЙБАГАТШИХ І НАЙВЕЛИЧНІШИХ КУЛЬТУРНИХ ЕПОХ“ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ РЕНЕСАНСУ І ДОБИ БАРОКО - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Українська середньовічна література XI—XV століть - Давня література

Оригінальна література княжої Руси-України - Давня література

„Слово о полку Ігоревім“: історичні події в художньому викладі - Давня література

Слово о полку Ігоревім - «Слово о полку Ігоревім»: історичні події в художньому викладі - Давня література

Ренесанс і Бароко в українській літературі - Давня література

ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОУЧЕНІЄ...ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЖИТІЙНА ЛІТЕРАТУРА РУСІ-УКРАЇНИ - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА... -ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ РЕНЕСАНСУ - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА - ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗВ'ЯЗОК УКРАЇНСЬКОЇ БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МУЗИКОЮ, АРХІТЕКТУРОЮ, ОБРАЗОТВОРЧИМ ТА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИМ МИСТЕЦТВОМ - ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВЗІРЕЦЬ ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - БІБЛІЯ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДИ БІБІЛІЇ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Розвиток писемності після хрещення Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

ОСТРОМИРОВЕ ЄВАНГЕЛІЄ - Найдавніші рукописні книги Київської Русі - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

ІЗБОРНИК СВЯТОСЛАВА - Найдавніші рукописні книги Київської Русі - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Легенда про Вавилонську вежу - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Легенда про Мойсея - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Притча про блудного сина - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Переклади Біблії українською мовою - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Біблія в мистецтві - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Повість минулих літ - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Поученіє... Володимира Мономаха - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Києво-Печерський патерик - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Слово про Слово о полку Ігоревім - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Діяльність братських шкіл і розвиток освіти - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Розвиток книгодрукування на українських землях - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Відродження в літературі - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Полемічна література - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Українська барокова література - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Літопис Самовидця - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Літопис Самійла Величка - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Історія русів - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Українська барокова поезія - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Вертеп як вид театрального дійства - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Українська література доби Ренесансу і доби бароко - Давня українська література

Григорій Сковорода - Давня українська література

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. - Давня українська література

Розвиток писемності після хрещення Русі-України - Давня українська література

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України - Давня українська література

«Слово о полку Ігоревім» - Давня українська література

«Києво-Печерський патерик» - Давня українська література

«ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ТРИ БРАТИ — КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ - «ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

СВЯТОСЛАВ УКЛАДАЄ МИР З ГРЕКАМИ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИЄВА. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА - «ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ВОЛОДИМИР ВИБИРАЄ ВІРУ - «ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

РОЗГРОМ ЯРОСЛАВОМ ПЕЧЕНІГІВ - «ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

БІБЛІЯ (Фрагменти) - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СТВОРЕННЯ СВІТУ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОТОП НА ЗЕМЛІ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВАВИЛОНСЬКА ВЕЖА - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛЕГЕНДА ПРО МОЙСЕЯ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО СІЯЧА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИСИ ЯК ІСТОРИКО-ХУДОЖНІ ТВОРИ - Оригінальна література княжої Руси-України - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - Оригінальна література княжої Руси-України - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК - ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ, КОТРИЙ МОЛИТВОЮ З ЛОБОДИ РОБИВ ХЛІБ, А З ПОПЕЛУ СІЛЬ - Оригінальна література княжої Руси-України - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИС ГАЛИЦЬКОГО ПОЛКОВНИКА ГРИГОРІЯ ГРАБЯНКИ - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИС ВЕЛИЧКА - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРІЯ РУСІВ - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Дидактичні матеріали

Давня українська література - Літературні диктанти 9 клас

ТЕСТ 2. Давня українська література (Слово про похід Ігорів, Повість минулих літ)

Хрестоматії

Повість минулих літ - Літописи як історико-художні твори - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Києво-Печерський патерик - Літописи як історико-художні твори - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Слово о полку Ігоревім - Літописи як історико-художні твори - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Статті та реферати

Українське літературознавство в період бароко. Перші українські поетики

Літературознавство в період бароко в Україні. Поетики Феофана Прокоповича

Києво-Могилянська академія як головний осередок літературного поступу

Розвиток вітчизняної агіографії в 10-15 столітті

Вплив книгодрукування на розвиток української літератури

Стиль української літератури середньовіччя

Композиція саду Божественних пісень

Образ автора у Володимира Мономаха

Мотив чуда у агіографічному сюжеті

Ораторська проза Кирила Туровського

Загальна характеристика патерика

Значення давнього письменства у подальшому розвитку української літератури

Основні жанри і стилі давньої української літератури

Особливості використання фольклору в давній українській літературі

Бароко в давній українській літературі

Стиль української літератури раннього Середньовіччя

Загальна характеристика творчості Захарія Копистенського

Ренесанс в українській культурі

Розвиток книгодрукування та шкільництва в добу Ренесансу

Гуманістичні тенденції «Перестороги»

Берестейська унія і сплеск літературного процесу

Творчість мандрівних дяків

Особливостi полемiчної лiтератури

Утвердження традиції вивчення фольклору та давньої української літератури

Перекладна й оригінальна література Київської Русі. Орнаментальний та монументальний стиль в літературі середньовіччя

«Слово о полку Ігоревім» - найвизначніший твір епохи високого середньовіччя у давній українській літературі. Історична і міфоепічна основа твору, проблематика, образна система героїчної поеми. Характеристика художніх прийомів і засобів (прийом сну (сон Святослава), паралелізми, метафори, символи, звукозапис)

Епоха ренесансу. Латиномовна поезія. Розвиток книгодрукування в Україні. Полемічна література XVI- XVII ст.

Естетика епохи бароко. Українське бароко. Жанри, тематика і символіка барокової поезії (І. Величковський, К. Зінов'єв, Л. Баранович, І. Мазепа)

Загальний огляд давньоукраїнської драматургії

Найвидатніші представники та характеристика художніх здобутків літератури українського бароко

Причина появи в українській літературі 17-18 ст. полемічних творів, їх основні риси

Художні особливості оповідання «Про Прохора - чорноризця»

Наскрізна ідея «Слова про Ігорів похід». Основні мотиви у творі

Характеристика «Слово про Ігорів похід» як зразка героїчного епосу українського народу (історична основа, ідейно-художні особливості)

Давньоукраїнська література 11-12 ст.

Давня українська література (14-18 ст.)

Загальна характеристика давньої літератури

Віршована література

Порівняльний аналіз образу князя Володимира Великого у густинському літописі й «Палінодії» Захарії Копистенського

Специфічні риси давньої української літератури

Українське бароко. Бароко як епоха та художній стиль

Літописи як явище українського літературного бароко (літописи Самовидця, Самійла Величка, Григорія Граб’янки)

Літописи як літературний жанр

Дидактична література Київської Русі

Загальна характеристика полемічної літератури. Жанри полемічної літератури. Особливості стилю. Творчість І. Вишенського

Розвиток драматургії в давній українській літературі

Творчість мандрівних дяків

Вірші в давній українській літературі

Відкриття і видання «Слова о полку Ігоревім»

Українські латиномовні письменники 16-17 ст.

Житія Бориса і Гліба

Сатира у літературі 16-17 століття

Вертеп

Історія Русів

Юрій Дрогобич

І. Вишенський «Послання до єпископів»

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського

«Хожденіє» Ігумена Даниїла

Києво-Печерський Патерик

Віршування XVI — XVIII ст.

Історична основа «Слова о полку Ігоревім»

Літературна спадщина Іпатія Потія

Філософські твори Григорія Сковороди

Козацькі літописи - місце в історії української літератури

Новаторство Ф. Прокоповича

Українські латиномовні письменники 16-17 ст.

Інтермедії до п’єс Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського

Біблія і давня українська література

Галицько-Волинський літопис

Жанри перекладної літератури Київської Русі

Апокрифічні твори

«Повчання» Володимира Мономаха

П’єса «Милість Божа»

Літопис Самійла Величка

Жанрові особливості драматургії 17-18 ст.

Проповідницька-ораторська проза Київської Русі

Трагедокомедія Ф. Прокоповича «Володимир»

Проблема авторства Слово о полку Ігоревім

Поняття «давня українська література»

Бурлескна творчість мандрівних дяків

Ідейно-тематичні групи байок Г. Сковороди. Ідея «Сродної праці»

Літопис Григорія Грабянки

Загальна характеристика полемічної літератури

Бароко: епоха, напрям, стиль

Літопис Самовидця

Поняття «давня українська література»

Жанри перекладної літератури Київсько Русі

«Мандровані дяки» , їхня роль у літературному житті 17-18 століття

Специфіка давньої літератури

Байки Г. Сковороди

Літопис Григорія Грабянки

Проблема Раннього Середньовіччя в історії давньої української літератури

Полемічне письменство ХVІ—ХVII ст.

Літопис Самовидця одна з найвидатніших історіографічних пам’яток

Ідейно-тематичний спектр давньої української літератури

Літературна спадщина Феодосія Печерського

Історизм давньої літератури

Полемічна література 2 пол. 17 ст.

Климентій Зиновіїв

Проблема періодизації в давній українській літературі

Учительно-ораторська проза Київської Русі

Інтермедії до п'єси Якуба Гаватовича

Основні етапи вивчення давньої української літератури. Найголовніші синтетичні огляди, її історії

Учительно-Ораторська проза 16-17 ст. Кирило Транквіліон-Ставровецький

Київський літопис

Інтермедії Дернівського збірника

Метафізична поезія 16-18 ст.

Агіографія Київської Русі

Братський рух в Україні

Воїнська літописна повість як літературний жанр

Багатомовність давньої української літератури

Відкриття і видання «Слова о полку Ігоревім»

Бароко: епоха, напрям, стиль

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського

Поетична спадщина Г. Сковороди

Козацьке літописання 17-18 ст.

Історична основа «Слова о полку Ігоревім»

Кирило Турівський

Героїчна поезія 16-18 ст.

Ідейна спрямованість «Слова по полку Ігоревім»

Іван Вишенський

Літературна спадщина Іпатія Потія

Агіографічна література 16-18 століть

Литовсько-білорусько-українські літописи

«Відписи» Клірика Острозького

«Велесова книга». Проблема її автентичності

Література українського Ренесансу

Жанрові особливості драматургії 17-18 ст.

Мелетій Смотрицький

Історіографія 17-18ст.

Києво-Печерський Патерик

Життя Григорія Сковороди (за мон. Л. Махновця)

Бурлеск і травестія в українській літературі 17-18 ст.

Літописання Київської Русі

Феофан Прокопович — один із найвидатніших державних і культурних діячів першої третини 18ст.

Книжники Києво-Печерського монастиря

Трагедокомедія Ф. Прокоповича «Володимир»

Ораторська проза ХVІІ-ХVШ століть

Касіян Сакович «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного»

«Моління» Данила Заточника

Українсько-польський літературний контекст 16-17 ст.

«Євхаристиріон» Софронія Почаського

Сучасний стан вивчення давної української літератури

Зорова поезія 17-18 ст.

«Повчання» Володимира Мономаха

«Роксоланія» Себастьяна Кленовича

Новаторство Григорія Сковороди як поета і теоретика

П’єса «Милість Божа»

Давні українські поетики

Воїнська повість про князя Ізяслава у складі Київського літопису

Літопис Самійла Величка

Епіграматична поезія 16-18 ст.

Поетика «Слова о полку Ігоревім»

Інтермедії до пєс Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського

Книжники кола Ярослава Мудрого

Предвідродження в українській літературі

Іван Величковський

Українські латиномовні письменники 16-17 ст.

Біблія і давня українська література

Іван Величковський — епіграматист

Основні риси барокової поетики

Літературна діяльність Клима Смолятича

«Синопсис» 1674-1680 рр.

«Апокрисис» Христофора Філалета

Галицько-Волинський літопис

Іоаникій Галятовський

Рукописні форми давньої книжності

Козацька поезія 17-18 ст.

Лазар Баранович

Творчість Луки Жидяти

Острозький осередок

Ренесанс та реформація

Києво-Печерський патерик як витвір книжників Києво-Печерського монастиря

Полемічна література в контексті міжконфесійної полеміки кінця XVI-початку XVII ст.

ЗИЗАНІЙ (ЗИЗАНІЙ-ТУСТАНОВСЬКИЙ) ЛАВРЕНТІЙ ІВАНОВИЧ

Випробування фортуни. Постаті античних можновладців в інтерпретації архієпископа Іоана Максимовича

Український щоденник доби бароко: Дмитро Туптало та Йоасаф Горленко

І знову про те, хто і коли сотворив „Слово о полку Ігоревім”

Природа та ii роль у „Словi о полку Iгоревiм“

ОБРАЗ ЯРОСЛАВНИ УКРАЇНКИ В „СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЄВІМ”

Кохання Ярославни - дружини князя Ігоря (за „Словом о полку Ігоревім“)

Давнослов'янські літописи

Літературні пам'ятки стародавньої Русі та України.

“Слово о полку Ігоpевім“ - велична пам'ятка генія нашого наpоду

Давньоукраїнські міфи та характерні риси культури південно-східних слов'ян

АРХЕТИПНА СИМВОЛІКА „ПЛАЧУ“ ЯРОСЛАВНИ У „СЛОВІ ПРО ІГОРІВ ПОХІД“

Література Київської Русі — правдиве дзеркало нашої славної історії та менталітету

Давня література — яскрава сторінка в українському красному письменстві - Вступна тема 9 клас

Літературознавство, критика, історія літератури

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мовна ситуація в Київській Русі: лінгвістичний аспект дослідження

Науковий стиль староукраїнської літературної мови XVI-XVII ст

Києво-Печерський патерик як витвір книжників Києво-Печерського монастиря

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (від часів Київської Русі до XVIII ст.)

Чи можемо від „Слова о полку Ігоревім” виводити родовід української літератури?

„Слово о полку Ігоревім” — пам'ятка оригінальна чи наслідувальна?

Як вплинуло прийняття християнства на Русі на розвиток її освіти, літератури, культури?

Який з епізодів „Слова о полку Ігоревім” є його ідейно-композиційним центром?

Методологічні засади

Олександр Падальський

О. Іван Пашковський

Василь Пашковський

О. Юліян Добриловський

О. Іван Некрашевич

Віршові послання до о. Івана Филиповича

Вірші поза збіркою

Церковні коляди

Якоб Буркгардт (1818-1897) - Бароко - альтернатива Ренесансу

Вірші-орації

Різдвяні та великодні вірші-травестії

Гумористичні віршовані оповідання

Соціяльна сатира

Різдвяні вірші Памва Беринди - Декламація

Діялоги

Містерії

Митрофан Довгалевський - Містерії

Міракль

Лаврентій Горка - Міракль

Корнеліус Ґурліт (1851-1938) - Бароко - альтернатива Ренесансу

Мораліте

Архиєпископ Георгій Кониський - Мораліте

Інтермедії до драм Митрофана Довгалевського - Інтермедії

Інтермедії до драми Георгія Кониського «Воскресіння мертвих» - Інтермедії

Вертеп

Драматургічна техніка - Вертеп

Сюжет - Вертеп

Персонажі - Вертеп

Пісні - Вертеп

Генріх Вельфлин (1864-1945) - Бароко - альтернатива Ренесансу

Хронологічні таблиці

Бароко - мистецтво Контрреформації

Вернер Вайсбах (1873-1953) - Бароко - мистецтво Контрреформації

Бенедетто Кроче (1866-1952) - Бароко - мистецтво Контрреформації

Слов'янське бароко

І конґрес славістів - Слов'янське бароко

II конґрес славістів - Слов'янське бароко

Воєнні часи - Слов'янське бароко

IV конґрес славістів - Слов'янське бароко

Польща - Слов'янське бароко

Росія - Слов'янське бароко

Становлення позитивізму - Образ українського бароко в національному літературознавстві

Академічне літературознавство двадцятих років - Образ українського бароко в національному літературознавстві

Дмитро Чижевський - Образ українського бароко в національному літературознавстві

Освоєння теорії бароко - Образ українського бароко в національному літературознавстві

Подолання ідеологічних стереотипів - Образ українського бароко в національному літературознавстві

Контрреформація - Духовність контрреформації

Виклик нескінченности

Містицизм - Духовність контрреформації

Єзуїти - Духовність контрреформації

Богослужбові чини - Духовність контрреформації

Тридентський собор (1545-1563) - Духовність контрреформації

Берестейська унія 1596 р. - Духовність контрреформації

Василіянський чин - Духовність контрреформації

Канонізаційні процеси XVII-XVIII ст. - Духовність контрреформації

Сарматський міф - Сарматизм

Козацький міф - Сарматизм

Єзуїтські колегії - Школа і літературне життя

Етимологія назви

Братські школи - Школа і літературне життя

Києво-Могилянська академія - Школа і літературне життя

Поетика - Школа і літературне життя

Риторика - Школа і літературне життя

Шкільна драма - Школа і літературне життя

Нові колегії - Школа і літературне життя

Паломництво у просторі барокової культури - Текст як відображення динаміки життя

«Мандровані дяки» як соціокультурний феномен - Текст як відображення динаміки життя

О. Петро Скарга - Будівничі берестейської унії

Митрополит Іпатій Потій - Будівничі берестейської унії

Естетика

Митрополит Йосиф Велямин Рутський - Будівничі берестейської унії

Полемічний діялог Лева Кревзи й Захарії Копистенського - Будівничі берестейської унії

О. Захарія Копистенський - Будівничі берестейської унії

О. Касіян Сакович - Полеміка могилянської доби

Митрополит Петро Могила - Полеміка могилянської доби

О. Іоаникій Ґалятовський - Чернігівське полемічне коло

О. Інокентій Ґізель - Київське богослов'я в обороні своєї ідентичності

О. Інокентій Монастирський - Київське богослов'я в обороні своєї ідентичності

Хронологічні межі епохи

Свт. Димитрій Туптало - Київське богослов'я в обороні своєї ідентичності

Митрополит Стефан Яворський - Київське богослов'я в обороні своєї ідентичності

Раннє барокове проповідництво

Учительні Євангелія - Раннє барокове проповідництво

О. Кирило Транквіліон Ставровецький - Раннє барокове проповідництво

О. Леонтій Карпович - Раннє барокове проповідництво

О. Антоній Радивиловський - Раннє барокове проповідництво

Агіографічна проза

Житія святих

Богородичні оповідання

Раннє Бароко

Густинський літопис

Львівський літопис

Острозький літопис

Літопис Самовидця

«Діяріуш» Афанасія Филиповича

Василь Григорович-Барський

Прп. Паїсій Величковський

Зріле Бароко

Олександр Митура

Іван Орновський

Пилип Орлик

Емблема у просторі барокового дискурсу

Геральдичні вірші

Тарасій Земка

Творчість Климентія Зіновієва

Пізнє Бароко

Вірші про Хмельниччину

Вірші з літопису Йоахима Єрлича - Вірші про Хмельниччину

Іван Мазепа - Вірші про Хмельниччину

Антон Головатий - Вірші про Хмельниччину

О. Кирило Транквіліон Ставровецький

Свт. Іоан Максимович

ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ

НЕСТОР-ЛІТОПИСЕЦЬ

ПОВІСТЬ ВРЕМ'ЯНИХ ЛІТ

ПОЛІКАРП

СИМОН — давньоукраїнський агіограф

СЛОВО О ЗАКОНІ І БЛАГОДАТІ

СЛОВО О ПОГИБЕЛІ РУСЬКОЇ ЗЕМЛІ

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ

Михайло Драгоманов і проблеми вивчення давньої української літератури - Нариси з історії давньої української літератури

Оригінальна література Київської Русі: розвиток інших жанрів - Плани лекцій

«Слово про Ігорів похід» як пам'ятка оригінальної літератури ХІІ ст. - Плани лекцій

Література другої половини XIII - першої половини ХVІ ст. - Плани лекцій

Іншомовне українське віршування кінця ХV-початку ХVІІ ст. - Плани лекцій

Полемічна література кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. - Плани лекцій

Життя і творчість Івана Вишенського (бл. 1550 - після 1621) - Плани лекцій

Українське літературне Бароко - Плани лекцій

Україномовне віршування ХVІІ ст. - Плани лекцій

Українська проза ХVІІ ст. - Плани лекцій

Розвиток української шкільної драми ХVІІ ст. - Плани лекцій

«Треба відчувати перспективу далекого часу»: Богдан Лепкий про Києворуську літературу - Нариси з історії давньої української літератури

Історіографічна література другої половини ХVІІ - першої половини ХVІІІ ст. Козацькі літописи - Плани лекцій

Творчість Феофана Прокоповича (1677-1736) - Плани лекцій

Вертепна драма - Плани лекцій

Розвиток української драматургії ХVІІІ ст. - Плани лекцій

Літературна творчість «мандрівних дяків». Сатира ХVІІІ ст. - Плани лекцій

Життя і творчість Григорія Сковороди (1722-1794) - Плани лекцій

Перекладна література Київської Русі - Плани практичних занять

«Повість врем'яних літ» - Плани практичних занять

Ораторська проза Київської Русі - Плани практичних занять

«Слово про Ігорів похід» як пам'ятка оригінальної літератури ХІІ ст. - Плани практичних занять

«О Руська земле, уже за горами єси!»: образ вітчизни у «Слові о полку Ігоревім» - Нариси з історії давньої української літератури

Жанрова природа та стильові особливості «Слова про Ігорів похід» - Плани практичних занять

Українське іншомовне віршування кінця ХV-ХІ ст. Поема С. Кленовича «Роксоланія» - Плани практичних занять

Полемічна література кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. - Плани практичних занять

Послання до єпископів Івана Вишенського - Плани практичних занять

Українське віршування ХVІІ ст. - Плани практичних занять

Розвиток української шкільної драми ХVІІ ст. - Плани практичних занять

Козацькі літописи - Плани практичних занять

Українські інтермедії ХVІІ-ХVІІІ ст. - Плани практичних занять

Драма «Володимир» Ф. Прокоповича - Плани практичних занять

Поетична збірка Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» - Плани практичних занять

«Музи, співайте про русів»: Україна та українці у поемі Севастяна Кленовича «Роксоланія» - Нариси з історії давньої української літератури

Байкарська творчість Григорія Сковороди - Плани практичних занять

Література до курсу «Давня українська література» - Плани практичних занять

Біблійні книги. Переклади біблійних текстів в Україні - Колоквіуми з курсу «Давня українська література»

Перекладна та оригінальна література Київської Русі - Колоквіуми з курсу «Давня українська література»

Українська література пізнього Бароко - Колоквіуми з курсу «Давня українська література»

Григорій Сковорода - філософ та письменник - Колоквіуми з курсу «Давня українська література»

Контрольні роботи з курсу «Давня українська література»

Теми рефератів з курсу «Давня українська література», Дидактичні матеріали

Тести з курсу «Давня українська література»

Екзамени з курсу «Давня українська література»

До історії укладання житійних збірників в Україні (XVII століття) - Нариси з історії давньої української літератури

Оповідання про чудеса у «Четьях-Мінеях» Димитрія Ростовського (Туптала) - Нариси з історії давньої української літератури

Вступ. Поняття про давню літературу - Плани лекцій

Література Київської Русі. Перекладна література - Плани лекцій

Оригінальна література Київської Русі. Літописання - Плани лекцій

Образ князів Острозьких у давній українській літературі - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Павло Русин із Кросна та його «Пісні» - Персоналії та пам'ятки XVI століття

«Битва під Оршею 1515 року» анонімного автора - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Григорій Чуй, Русин із Самбора. «Еклога» - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Станіслав Орловський та його трактати - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Себастіян Кленовим - співець Роксоланії - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Матвій Стрийковський - поет та історик - Персоналії та пам'ятки XVI століття

«Епіцедіон» невідомого автора від 1585 року - Персоналії та пам'ятки XVI століття

«Просфонима» 1591 року - перша українська декламація - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Йосип Верещинський, його публіцистика та поезія - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Українська література XI-XII століть - Література попередніх епох. Конспективний огляд

Поема Симона Пекаліда «Острозька війна» - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Дем'ян Наливайко - співець роду - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Віталій та його епіграми - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Початкова сторінка «Діоптри», 1612р. - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Симон Симонід. «Селянки» - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Про першу поетичну книжку, видану в Києві, та про її автора - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Мартин Пашковський і його українські зацікавлення - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

«Трагедія Руська» - твір київського віршоскладання початку XVII століття - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Письменство XIII-XV століть - Література попередніх епох. Конспективний огляд

«Дніпрові камени» Івана Домбровського - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Касіян Сакович. «Вірші на жалісний погреб... Петра Конашевича-Сагайдачного» - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Тома Євлевич. «Лабіринт» - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Захарія Копистенський і його писання - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Пісня козака Плахти - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Два літописи, що вийшли з Густинського монастиря - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Йоаникій Волкович та його експресивний стиль - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Твір, який проголосив у Києві Гелікон та Парнас, і його автор Софроній Почаський - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Криптонімний автор, що оплакав острозьких міщан - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Письменство кінця XV - середини XVI століть (до 1569 року) - Література XV - першої половини XVII століть. Конспективний огляд

«Тератургима» Атанасія Кальнофойського - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Триптих регіональних літописів із першої половини XVII століття - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Брати Зиморовичі - співці Роксоланії та її пожильців - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Кирило Транквіліон-Ставровецький та його композиції - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Петро Могила та його літературні твори - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Атанасій Филипович. «Діаріуш» - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Письменство останньої чверті XVI - першої половини XVII століть - Література XV - першої половини XVII століть. Конспективний огляд

Відродження і Реформація в українській культурі (XV-XVII ст.) - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Мова і витворення культурних та духовних цінностей (XVI-XVIII ст.) - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Героїчне у поетичному дієписі - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Пісні крилатого зухвальця - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Давня українська література. Її оригінальний і перекладний варіанти - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Розвиток прозових жанрів у давній українській літературі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Становлення і розвиток жанрової системи української поезії - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Розвиток жанру драми у давній українській літературі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Київське та галицько-волинське літописання XI-XIII ст. - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Ораторсько-проповідницька проза - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Сказання про Бориса і Гліба - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Слово про Ігорів похід - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Києво-Печерський патерик - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Естетичний горизонт давньої літератури - Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Як читати старослов’янські і давньоукраїнські тексти - Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Мовна модернізація давнього тексту - Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Декодування художнього змісту творів давнього письменства - Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Шкільні твори

«Слово о полку Ігоревім» — велична пам’ятка генію народу

Образ князя Ігоря як захисника Руської землі в поемі «Слово о полку Ігоревім»

«Слово о полку Ігоревім» — велична пам’ятка генію нашого народу

Образ Ярославни - еталон жіночності й вірності на всі часи (за поемою «Слово о полку Ігоревім»)

Яким я уявляю собі автора «Слова о полку Ігоревім»

«Повість минулих літ» - найдавніший літопис нашого народу

«Плач Ярославни» — шедевр світової літератури.

Втілення краси і вірності в образі Ярославни (за поемою «Слово о полку Ігоревім»)

Що нового я дізнався, читаючи «Велесову книгу»?

Яким я уявляю собі князя Ігоря?

Руська земля в «Слові о полку Ігоревім» - мальовниче тло чи повноцінна дійова особа?

Образ Ігоря Святославича - захисника Батьківщини

Донеччина - Художній дивосвіт — поруч (література рідного краю)

Князь Ігор — захисник руської землі у «Слові о полку Ігоревім»

Стиль бароко в українській літературі

Трактування політичної та культурної спадщини України в «Історії русів»

Літопис «Повість временних літ»

Найвидатніші письменники українського бароко

Місце ратним подвигам було завжди (за творами «Слово о полку Ігоревім» та «Пісня про Роланда»)

Література полемістів

Вади людини й суспільства в творах українських байкарів

Що мені відомо про полемічну літературу

Образ Руської землі в «Слові»

«Велесова книга» - скрижалі буття українського народу в прадавні часи

Літопис як історична й літературна пам’ятка

«Історія Русів» - розповідь про історичний розвиток України від давнини до другої половини XVIII століття

Чим зацікавила мене «Велесова книга»

Історична основа літописної повісті «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році»

Яким я уявляю князя Ігоря (За «Словом о полку Ігоревім»)

ПЛАН - З ДАВНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Образи руських князів у творі

Образ руської землі в „Слові про похід Ігорів”

Поетичність образу Ярославни

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЛАНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Хто заснував Київ?

Святослав - хоробрий і благородний князь

Володимир вибирає віру

Остаточний розгром Ярославом печенігів

Книга - джерело знань (за літописним оповіданням „Похвала книгам”)

Чи можна нехтувати порадою мудрої людини? („Про князя Олега”)

ОБРАЗ КНЯЗЯ ІГОРЯ У „СЛОВІ ПРО ПОХІД ІГОРІВ”

Образ князя Ігоря у „Слові о полку Ігоревім“

Патріотизм „Слова о полку Ігоревім“

Героїчні сторінки „Велесової книги“

Місце ратним подвигам було завжди („Слово о полку Ігоревім” та „Пісня про Роланда”)

„Слово о полку Ігоревім” — велична пам’ятка генію нашого народу

Таємнича привабливість „Велесової книги”

До тебе, князю, моє слово... (звернення автора „Слова о полку Ігоревім”)

Слово о полку Ігоревім - велична пам'ятка генія нашого народу

Образ Вітчизни у “Слові о полку Ігоревім“

Інтерпретація твору „Слово о полку Ігоревім” згідно з правилами інтерпретації за Ф. Шлеєрмахером

КНЯЗЬ СВЯТОСЛАВ

ДБАЙЛИВИЦЯ ЛЮДСЬКА

Поетичний образ Ярославни

ТАЄМНИЧА ПРИВАБЛИВІСТЬ „ВЕЛЕСОВОЇ КНИГИ”

ПАТРІОТИЗМ „СЛОВА ПРО ПОХІД ІГОРІВ”

ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ – „ЯСНЕ СОНЕЧКО УКРАЇНИ”

ЛІТОПИСЕЦЬ НЕСТОР

ОБРАЗ КНЯЗЯ ІГОРЯ У „СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ”

ГЕРОЇЧНІ СТОРІНКИ „ВЕЛЕСОВОЇ КНИГИ”

„Слово про похід Ігорів” - велична пам'ятка генію нашого народу - Олена Акульшина

Підготовка до ЗНО

Іван Вишенський - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ. - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ. - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРІЯ РУСІВ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ. - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Загальна характеристика - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ. - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ „ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ“, „ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ“, „ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ“

ЛЕГЕНДИ З БІБЛІЇ „ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ“, „ПРО МОЙСЕЯ“. ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ

„ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА“, „ПРИТЧА ПРО СІЯЧА“. БІБЛІЯ - СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКА ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

„ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ“ - ІСТОРИЧНА КНИГА І ЗБІРКА ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ

ЛІТОПИСИ - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

„Поученіє” Володимира Мономаха - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Київський літопис - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Галицько-Волинський літопис - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Слово про закон і благодать Іларіона - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Збірник афоризмів „Пчола” - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Слово о полку Ігоревім - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Велесова книга - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Хто ми й куди йдемо - Велесова книга - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Давня українська література

Тема 5. „Повість минулих літ“ - Давня українська література

Літопис „Повість минулих літ“ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Поема „Слово про похід Ігорів“ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗНО - „Слово про похід Ігорів“ - Давня українська література

ЗНО - „Повість минулих літ“ - Давня українська література

ЗНО - Теоретико-літературні поняття - Давня українська література

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - 6-9 класи

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - 6-9 класи

Прадавня українська література - Старе українське письменство

Тема 4. „Слово о полку Ігоревім“ - Прадавня українська література - Старе українське письменство

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Слово про похід ігорів (кінець XII століття)

Тестовий контроль знань та умінь - Слово про похід ігорів (кінець XII століття)

Повість минулих літ, або початковий літопис

Тестовий контроль знань та умінь - Повість минулих літ, або початковий літопис

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Перекладна церковна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

„Слово О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ“ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Полемічна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА