Давня українська література

Розробки уроків

Давня українська ренесансова література. Козацькі літописи - Прадавня українська література

Скорочені твори та коментарі

Галицько-волинський літопис - скорочено

Іван Вишенський - скорочено

Козацькі літописи - скорочено

Підручники

Давня література - Особливості літературного процесу

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ТРИ БРАТИ - КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

СВЯТОСЛАВ УКЛАДАЄ МИР З ГРЕКАМИ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИЄВА. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ВОЛОДИМИР ВИБИРАЄ ВІРУ - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

РОЗГРОМ ЯРОСЛАВОМ ПЕЧЕНІГІВ. ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА В КИЄВІ. ПОХВАЛА КНИГАМ - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

З ЛІТОПИСУ „ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ“

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ПОВЧАННЯ ДІТЯМ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

НАЙДАВНІШІ РУКОПИСНІ КНИГИ РУСІ-УКРАЇНИ - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ-XV ст. - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„САД ПОЕТИЧНИЙ“ - ПОЕЗІЯ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„ОКУНІТЬСЯ Ж ВИ В ДЖЕРЕЛО, ЩО СРІБЛИТЬСЯ ПЕРЕД ВАМИ...“ - СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА XI—XV ст. - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИСИ ЯК ІСТОРИКО-ХУДОЖНІ ТВОРИ - ПАМ'ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„Я П'Ю ІЗ БИТВИ ГРОЗОВОЇ...“ - У ВІКАХ „БЕЗСМЕРТНЕ „СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ““ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Українська середньовічна література XI—XV століть - Давня література

Оригінальна література княжої Руси-України - Давня література

„Слово о полку Ігоревім“: історичні події в художньому викладі - Давня література

Слово о полку Ігоревім - „Слово о полку Ігоревім”: історичні події в художньому викладі - Давня література

ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОУЧЕНІЄ...ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЖИТІЙНА ЛІТЕРАТУРА РУСІ-УКРАЇНИ - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА... -ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ РЕНЕСАНСУ - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА - ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗВ'ЯЗОК УКРАЇНСЬКОЇ БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МУЗИКОЮ, АРХІТЕКТУРОЮ, ОБРАЗОТВОРЧИМ ТА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИМ МИСТЕЦТВОМ - ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВЗІРЕЦЬ ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - БІБЛІЯ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДИ БІБІЛІЇ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Розвиток писемності після хрещення Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

ОСТРОМИРОВЕ ЄВАНГЕЛІЄ - Найдавніші рукописні книги Київської Русі - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

ІЗБОРНИК СВЯТОСЛАВА - Найдавніші рукописні книги Київської Русі - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Легенда про Вавилонську вежу - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Легенда про Мойсея - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Притча про блудного сина - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Переклади Біблії українською мовою - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Біблія в мистецтві - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Повість минулих літ - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Поученіє... Володимира Мономаха - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Києво-Печерський патерик - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Слово про Слово о полку Ігоревім - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Діяльність братських шкіл і розвиток освіти - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Розвиток книгодрукування на українських землях - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Відродження в літературі - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Полемічна література - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Українська барокова література - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Літопис Самовидця - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Літопис Самійла Величка - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Історія русів - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Українська барокова поезія - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Вертеп як вид театрального дійства - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Українська література доби Ренесансу і доби бароко - Давня українська література

Григорій Сковорода - Давня українська література

Українська середньовічна література ХІ–ХV ст. - Давня українська література

Розвиток писемності після хрещення Русі-України - Давня українська література

Пам’ятки оригінальної літератури княжої Русі-України - Давня українська література

«Слово о полку Ігоревім» - Давня українська література

«Києво-Печерський патерик» - Давня українська література

„ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ” — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ТРИ БРАТИ — КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ - „ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ” — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

СВЯТОСЛАВ УКЛАДАЄ МИР З ГРЕКАМИ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИЄВА. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА - „ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ” — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ВОЛОДИМИР ВИБИРАЄ ВІРУ - „ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ” — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

РОЗГРОМ ЯРОСЛАВОМ ПЕЧЕНІГІВ - „ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ” — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

БІБЛІЯ (Фрагменти) - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СТВОРЕННЯ СВІТУ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОТОП НА ЗЕМЛІ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВАВИЛОНСЬКА ВЕЖА - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛЕГЕНДА ПРО МОЙСЕЯ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО СІЯЧА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИСИ ЯК ІСТОРИКО-ХУДОЖНІ ТВОРИ - Оригінальна література княжої Руси-України - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - Оригінальна література княжої Руси-України - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК - ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ, КОТРИЙ МОЛИТВОЮ З ЛОБОДИ РОБИВ ХЛІБ, А З ПОПЕЛУ СІЛЬ - Оригінальна література княжої Руси-України - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИС ГАЛИЦЬКОГО ПОЛКОВНИКА ГРИГОРІЯ ГРАБЯНКИ - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИС ВЕЛИЧКА - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРІЯ РУСІВ - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Дидактичні матеріали

Давня українська література - Літературні диктанти 9 клас

ТЕСТ 2. Давня українська література (Слово про похід Ігорів, Повість минулих літ)

Хрестоматії

Повість минулих літ - Літописи як історико-художні твори - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Києво-Печерський патерик - Літописи як історико-художні твори - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Слово о полку Ігоревім - Літописи як історико-художні твори - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Статті та реферати

Специфічні риси давньої української літератури

Українське бароко. Бароко як епоха та художній стиль

Літописи як явище українського літературного бароко (літописи Самовидця, Самійла Величка, Григорія Граб’янки)

Літописи як літературний жанр

Дидактична література Київської Русі

Загальна характеристика полемічної літератури. Жанри полемічної літератури. Особливості стилю. Творчість І. Вишенського

Розвиток драматургії в давній українській літературі

Творчість мандрівних дяків

Вірші в давній українській літературі

Відкриття і видання «Слова о полку Ігоревім»

Українські латиномовні письменники 16-17 ст.

Житія Бориса і Гліба

Сатира у літературі 16-17 століття

Вертеп

Історія Русів

Юрій Дрогобич

І. Вишенський «Послання до єпископів»

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського

«Хожденіє» Ігумена Даниїла

Києво-Печерський Патерик

Віршування XVI — XVIII ст.

Історична основа «Слова о полку Ігоревім»

Літературна спадщина Іпатія Потія

Філософські твори Григорія Сковороди

Козацькі літописи - місце в історії української літератури

Новаторство Ф. Прокоповича

Українські латиномовні письменники 16-17 ст.

Інтермедії до п’єс Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського

Біблія і давня українська література

Галицько-Волинський літопис

Жанри перекладної літератури Київської Русі

Апокрифічні твори

«Повчання» Володимира Мономаха

П’єса «Милість Божа»

Літопис Самійла Величка

Жанрові особливості драматургії 17-18 ст.

Проповідницька-ораторська проза Київської Русі

Трагедокомедія Ф. Прокоповича «Володимир»

Проблема авторства Слово о полку Ігоревім

Поняття «давня українська література»

Бурлескна творчість мандрівних дяків

Ідейно-тематичні групи байок Г. Сковороди. Ідея «Сродної праці»

Літопис Григорія Грабянки

Загальна характеристика полемічної літератури

Бароко: епоха, напрям, стиль

Літопис Самовидця

Інтермедії до п'єси Якуба Гаватовича

Поняття «давня українська література»

Жанри перекладної літератури Київсько Русі

«Мандровані дяки» , їхня роль у літературному житті 17-18 століття

Специфіка давньої літератури

Байки Г. Сковороди

Літопис Григорія Грабянки

Проблема Раннього Середньовіччя в історії давньої української літератури

Полемічне письменство ХVІ—ХVII ст.

Літопис Самовидця одна з найвидатніших історіографічних пам’яток

Ідейно-тематичний спектр давньої української літератури

Літературна спадщина Феодосія Печерського

Історизм давньої літератури

Полемічна література 2 пол. 17 ст.

Климентій Зиновіїв

Проблема періодизації в давній українській літературі

Учительно-ораторська проза Київської Русі

Інтермедії до п'єси Якуба Гаватовича

Основні етапи вивчення давньої української літератури. Найголовніші синтетичні огляди, її історії

Учительно-Ораторська проза 16-17 ст. Кирило Транквіліон-Ставровецький

Київський літопис

Інтермедії Дернівського збірника

Метафізична поезія 16-18 ст.

Агіографія Київської Русі

Братський рух в Україні

Воїнська літописна повість як літературний жанр

Багатомовність давньої української літератури

Відкриття і видання «Слова о полку Ігоревім»

Бароко: епоха, напрям, стиль

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського

Поетична спадщина Г. Сковороди

Козацьке літописання 17-18 ст.

Історична основа «Слова о полку Ігоревім»

Кирило Турівський

Героїчна поезія 16-18 ст.

Ідейна спрямованість «Слова по полку Ігоревім»

Іван Вишенський

Літературна спадщина Іпатія Потія

Агіографічна література 16-18 століть

Литовсько-білорусько-українські літописи

«Відписи» Клірика Острозького

«Велесова книга». Проблема її автентичності

Література українського Ренесансу

Жанрові особливості драматургії 17-18 ст.

Мелетій Смотрицький

Історіографія 17-18ст.

Києво-Печерський Патерик

Життя Григорія Сковороди (за мон. Л. Махновця)

Бурлеск і травестія в українській літературі 17-18 ст.

Літописання Київської Русі

Феофан Прокопович — один із найвидатніших державних і культурних діячів першої третини 18ст.

Книжники Києво-Печерського монастиря

Трагедокомедія Ф. Прокоповича «Володимир»

Ораторська проза ХVІІ-ХVШ століть

Касіян Сакович «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного»

«Моління» Данила Заточника

Українсько-польський літературний контекст 16-17 ст.

«Євхаристиріон» Софронія Почаського

Сучасний стан вивчення давної української літератури

Зорова поезія 17-18 ст.

«Повчання» Володимира Мономаха

«Роксоланія» Себастьяна Кленовича

Новаторство Григорія Сковороди як поета і теоретика

П’єса «Милість Божа»

Давні українські поетики

Воїнська повість про князя Ізяслава у складі Київського літопису

Літопис Самійла Величка

Епіграматична поезія 16-18 ст.

Поетика «Слова о полку Ігоревім»

Інтермедії до пєс Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського

Книжники кола Ярослава Мудрого

Предвідродження в українській літературі

Іван Величковський

Українські латиномовні письменники 16-17 ст.

Біблія і давня українська література

Іван Величковський — епіграматист

Основні риси барокової поетики

Літературна діяльність Клима Смолятича

«Синопсис» 1674-1680 рр.

«Апокрисис» Христофора Філалета

Галицько-Волинський літопис

Іоаникій Галятовський

Рукописні форми давньої книжності

Козацька поезія 17-18 ст.

Лазар Баранович

Творчість Луки Жидяти

Острозький осередок

Ренесанс та реформація

Києво-Печерський патерик як витвір книжників Києво-Печерського монастиря

Полемічна література в контексті міжконфесійної полеміки кінця XVI-початку XVII ст.

І знову про те, хто і коли сотворив „Слово о полку Ігоревім”

Природа та ii роль у „Словi о полку Iгоревiм“

ОБРАЗ ЯРОСЛАВНИ УКРАЇНКИ В „СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЄВІМ”

Кохання Ярославни - дружини князя Ігоря (за „Словом о полку Ігоревім“)

Давнослов'янські літописи

Літературні пам'ятки стародавньої Русі та України.

“Слово о полку Ігоpевім“ - велична пам'ятка генія нашого наpоду

Давньоукраїнські міфи та характерні риси культури південно-східних слов'ян

АРХЕТИПНА СИМВОЛІКА „ПЛАЧУ“ ЯРОСЛАВНИ У „СЛОВІ ПРО ІГОРІВ ПОХІД“

Література Київської Русі — правдиве дзеркало нашої славної історії та менталітету

Давня література — яскрава сторінка в українському красному письменстві - Вступна тема 9 клас

Літературознавство, критика, історія літератури

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Мовна ситуація в Київській Русі: лінгвістичний аспект дослідження

Науковий стиль староукраїнської літературної мови XVI-XVII ст

Києво-Печерський патерик як витвір книжників Києво-Печерського монастиря

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (від часів Київської Русі до XVIII ст.)

Чи можемо від „Слова о полку Ігоревім” виводити родовід української літератури?

„Слово о полку Ігоревім” — пам'ятка оригінальна чи наслідувальна?

Як вплинуло прийняття християнства на Русі на розвиток її освіти, літератури, культури?

Який з епізодів „Слова о полку Ігоревім” є його ідейно-композиційним центром?

ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ

НЕСТОР-ЛІТОПИСЕЦЬ

ПОВІСТЬ ВРЕМ'ЯНИХ ЛІТ

ПОЛІКАРП

СИМОН — давньоукраїнський агіограф

СЛОВО О ЗАКОНІ І БЛАГОДАТІ

СЛОВО О ПОГИБЕЛІ РУСЬКОЇ ЗЕМЛІ

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ

Давня українська література. Її оригінальний і перекладний варіанти - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Розвиток прозових жанрів у давній українській літературі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Становлення і розвиток жанрової системи української поезії - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Розвиток жанру драми у давній українській літературі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Київське та галицько-волинське літописання XI-XIII ст. - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Ораторсько-проповідницька проза - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Сказання про Бориса і Гліба - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Слово про Ігорів похід - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Києво-Печерський патерик - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Естетичний горизонт давньої літератури - Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Як читати старослов’янські і давньоукраїнські тексти - Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Мовна модернізація давнього тексту - Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Декодування художнього змісту творів давнього письменства - Особливості пізнання і розуміння давнього тексту - Наодинці з давньою словесністю

Підготовка до ЗНО

Іван Вишенський - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ. - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ. - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРІЯ РУСІВ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ. - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Загальна характеристика - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА XIV—XVIII СТ. - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ „ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ“, „ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ“, „ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ“

ЛЕГЕНДИ З БІБЛІЇ „ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ“, „ПРО МОЙСЕЯ“. ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ

„ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА“, „ПРИТЧА ПРО СІЯЧА“. БІБЛІЯ - СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКА ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

„ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ“ - ІСТОРИЧНА КНИГА І ЗБІРКА ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ

ЛІТОПИСИ - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

„Поученіє” Володимира Мономаха - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Київський літопис - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Галицько-Волинський літопис - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Слово про закон і благодать Іларіона - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Збірник афоризмів „Пчола” - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Слово о полку Ігоревім - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Велесова книга - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Хто ми й куди йдемо - Велесова книга - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Давня українська література

Тема 5. „Повість минулих літ“ - Давня українська література

Літопис „Повість минулих літ“ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Поема „Слово про похід Ігорів“ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗНО - „Слово про похід Ігорів“ - Давня українська література

ЗНО - „Повість минулих літ“ - Давня українська література

ЗНО - Теоретико-літературні поняття - Давня українська література

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - 6-9 класи

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - 6-9 класи

Прадавня українська література - Старе українське письменство

Тема 4. „Слово о полку Ігоревім“ - Прадавня українська література - Старе українське письменство

ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Слово про похід ігорів (кінець XII століття)

Тестовий контроль знань та умінь - Слово про похід ігорів (кінець XII століття)

Повість минулих літ, або початковий літопис

Тестовий контроль знань та умінь - Повість минулих літ, або початковий літопис

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Перекладна церковна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

„Слово О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ“ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Полемічна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРАНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.