Перекладна церковна література

Розробки уроків

Біблія. Легенди про створення світу, про перших людей на землі, про потоп на землі, про Каїна та Авеля, про Мойсея, 10 заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча

Поважай кожну людину, бо вона — дитя Боже

Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча

Українська література ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апостол — 1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст

Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість. Прадавня українська література» - Прадавня українська література

Позакласне читання. Перекладна церковна та світська література - Прадавня українська література

Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім»

Перекладна церковна література. Біблія - видатна пам'ятка світового письменства. Переклад Біблії українською мовою. Старий Заповіт. «Давидові псалми». «Книга приповістей Соломонових». «Книга пророка Ісаї»

Новий Заповіт - поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа - основоположника християнства

Аналіз творів

Біблія

Скорочені твори та коментарі

Біблія - скорочено

Давидові псалми - скорочено

Суд царя Соломона - скорочено

Книга приповістей Соломонових - скорочено

Книга пророка Ісайї - скорочено

Новий заповіт - скорочено

Скорочено - Глава 35. БЛАЖЕНСТВО БОЖОГО НАРОДУ ПО МУКАХ - ПРОРОК ІСАЙЯ

Скорочено - З ПРИПОВІСТЕЙ СОЛОМОНОВИХ

Скорочено - СУД СОЛОМОНА

Скорочено - НОВИЙ ЗАВІТ

Скорочено - ДАВИДОВІ ПСАЛМИ

Скорочено - «ШЕСТОДНЄВ» ІОАННА ЕКЗАРХА - ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ ТВОРИ

Короткий переказ - Біблійні легенди - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ-ХY СТ. - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА

Скорочено - БІБЛІЯ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА XI-XV cт. - 9 КЛАС

Підручники

БІБЛІЯ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ВАВИЛОНСЬКА ВЕЖА - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ЛЕГЕНДА ПРО МОЙСЕЯ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

НАЙДАВНІШІ РУКОПИСНІ КНИГИ РУСІ-УКРАЇНИ - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ-XV ст. - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Перекладна література - Давня література

Буття 11:1—9 - Перекладна література - Давня література

Вихід 3:1—10 - Перекладна література - Давня література

Від Луки 15:11—32 - Перекладна література - Давня література

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВЗІРЕЦЬ ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - БІБЛІЯ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДИ БІБІЛІЇ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Розвиток писемності після хрещення Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

ОСТРОМИРОВЕ ЄВАНГЕЛІЄ - Найдавніші рукописні книги Київської Русі - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

БІБЛІЯ (Фрагменти) - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СТВОРЕННЯ СВІТУ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОТОП НА ЗЕМЛІ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВАВИЛОНСЬКА ВЕЖА - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛЕГЕНДА ПРО МОЙСЕЯ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО СІЯЧА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Хрестоматії

Новий Заповіт - Біблія - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Старий Заповіт - Біблія - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Біблійні легенди

Створення світу - Біблійні легенди

Створення людини - Біблійні легенди

Створення раю - Біблійні легенди

Вигнання з раю - Біблійні легенди

Вавілонська вежа - Біблійні легенди

Каїн та Авель - Біблійні легенди

Потоп і Ной - Біблійні легенди

Статті та реферати

Біблія: структура, переклади, значення для літератури

Роль релігії та церкви в розвитку давньої української лiтератури

Житія святих Бориса та Гліба

Характеристика Біблії як пам'ятка духовності й літератури

Особливості художнього відображення у Новому Заповіті морально-етичного вчення Ісуса Христа

Поняття про основні жанри фольклору, їх роль і місце в духовному житті народу

Біблія і давня українська література

Жанри перекладної літератури Київської Русі

Апокрифічні твори

Жанри перекладної літератури Київсько Русі

Біблія і давня українська література

Символіка великодньої проповіді Іоаникія Ґалятовського (на матеріалі гомілії „казаніє, на воскрісѣніє господнє“)

Літературно-публіцистичні твори ХV - початку ХVII ст. Полемічні твори України

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО НА УКРАЇНІ В XVI - XVII СТ

Біблійна образність барокової драми „Ужасная измена сластолюбиваго житія съ прискорбним и нищетнимъ въ евангельскомъ пиролюбце и Лазаре изображенная“

Літературознавство, критика, історія літератури

Переклади конфесійних текстів українською мовою (Пересопницьке євангеліє)

ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ

ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ

ЧЕТЫ-МІНЕЇ

Біблійні книги. Переклади біблійних текстів в Україні - Колоквіуми з курсу «Давня українська література»

Давня українська література. Її оригінальний і перекладний варіанти - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Біблія як літературний феномен - Літературна творчість у сяйві Святого Письма

Біблія і давня українська література - Літературна творчість у сяйві Святого Письма

Шкільні твори

Книга Псалмів - виклад моральних норм поведінки

Складайте собі скарби на небі (за Нагірною проповіддю Ісуса Христа)

Крилаті вислови з Біблії та їх глибокий зміст

Роль Біблії в духовному житті українського народу

Чого навчає нас Біблія?

Біблійні сюжети й мотиви в українській та світовій літературі

Важлива думка християнського вчення - любов до людини (Нагірна проповідь)

Біблія - видатна пам’ятка світового письменства

Біблія - одна з найпопулярніших книг у світі

Найдавніші пам’ятки словесного мистецтва, Веди, Біблія, Авеста, Коран - священні книги народів світу - Конспект уроку

Підготовка до ЗНО

БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ „ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ“, „ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ“, „ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ“

ЛЕГЕНДИ З БІБЛІЇ „ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ“, „ПРО МОЙСЕЯ“. ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ

„ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА“, „ПРИТЧА ПРО СІЯЧА“. БІБЛІЯ - СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКА ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

Біблія - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Вплив Біблії на розвиток української літератури - Біблія - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Давидові Псалми - Біблія - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Цар-письменник Соломон - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Суд Соломона - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Книга приповістей Соломонових - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Пророк Ісайя. Глава 35. Блаженство божого народу по муках - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Новий Завіт - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Притча про сіяча - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Перекладна церковна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРАНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.