Перекладна церковна література

Розробки уроків

Поважай кожну людину, бо вона — дитя Боже

Біблія (фрагменти). Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча

Українська література ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апостол — 1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст

Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість. Прадавня українська література» - Прадавня українська література

Позакласне читання. Перекладна церковна та світська література - Прадавня українська література

Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім»

Перекладна церковна література. Біблія - видатна пам'ятка світового письменства. Переклад Біблії українською мовою. Старий Заповіт. «Давидові псалми». «Книга приповістей Соломонових». «Книга пророка Ісаї»

Новий Заповіт - поетична розповідь про духовний подвиг Ісуса Христа - основоположника християнства

Аналіз творів

Біблія

Скорочені твори та коментарі

Біблія - скорочено

Давидові псалми - скорочено

Суд царя Соломона - скорочено

Книга приповістей Соломонових - скорочено

Книга пророка Ісайї - скорочено

Новий заповіт - скорочено

Скорочено - Глава 35. БЛАЖЕНСТВО БОЖОГО НАРОДУ ПО МУКАХ - ПРОРОК ІСАЙЯ

Скорочено - З ПРИПОВІСТЕЙ СОЛОМОНОВИХ

Скорочено - СУД СОЛОМОНА

Скорочено - НОВИЙ ЗАВІТ

Скорочено - ДАВИДОВІ ПСАЛМИ

Скорочено - «ШЕСТОДНЄВ» ІОАННА ЕКЗАРХА - ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ ТВОРИ

Короткий переказ - Біблійні легенди - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ-ХY СТ. - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА

Скорочено - БІБЛІЯ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА XI-XV cт. - 9 КЛАС

Підручники

БІБЛІЯ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ВАВИЛОНСЬКА ВЕЖА - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ЛЕГЕНДА ПРО МОЙСЕЯ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

НАЙДАВНІШІ РУКОПИСНІ КНИГИ РУСІ-УКРАЇНИ - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ-XV ст. - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Перекладна література - Давня література

Буття 11:1—9 - Перекладна література - Давня література

Вихід 3:1—10 - Перекладна література - Давня література

Від Луки 15:11—32 - Перекладна література - Давня література

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВЗІРЕЦЬ ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - БІБЛІЯ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДИ БІБІЛІЇ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Розвиток писемності після хрещення Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

ОСТРОМИРОВЕ ЄВАНГЕЛІЄ - Найдавніші рукописні книги Київської Русі - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

БІБЛІЯ (Фрагменти) - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СТВОРЕННЯ СВІТУ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОТОП НА ЗЕМЛІ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВАВИЛОНСЬКА ВЕЖА - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛЕГЕНДА ПРО МОЙСЕЯ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ - СТАРИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРИТЧА ПРО СІЯЧА - НОВИЙ ЗАПОВІТ - Перекладна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Хрестоматії

Новий Заповіт - Біблія - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Старий Заповіт - Біблія - ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Біблійні легенди

Створення світу - Біблійні легенди

Створення людини - Біблійні легенди

Створення раю - Біблійні легенди

Вигнання з раю - Біблійні легенди

Вавілонська вежа - Біблійні легенди

Каїн та Авель - Біблійні легенди

Потоп і Ной - Біблійні легенди

Статті та реферати

Поняття про основні жанри фольклору, їх роль і місце в духовному житті народу

Біблія і давня українська література

Жанри перекладної літератури Київської Русі

Апокрифічні твори

Жанри перекладної літератури Київсько Русі

Біблія і давня українська література

Символіка великодньої проповіді Іоаникія Ґалятовського (на матеріалі гомілії „казаніє, на воскрісѣніє господнє“)

Літературно-публіцистичні твори ХV - початку ХVII ст. Полемічні твори України

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО НА УКРАЇНІ В XVI - XVII СТ

Біблійна образність барокової драми „Ужасная измена сластолюбиваго житія съ прискорбним и нищетнимъ въ евангельскомъ пиролюбце и Лазаре изображенная“

Літературознавство, критика, історія літератури

Переклади конфесійних текстів українською мовою (Пересопницьке євангеліє)

ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ

ПЕРЕСОПНИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ

ЧЕТЫ-МІНЕЇ

Давня українська література. Її оригінальний і перекладний варіанти - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Біблія як літературний феномен - Літературна творчість у сяйві Святого Письма

Біблія і давня українська література - Літературна творчість у сяйві Святого Письма

Шкільні твори

Книга Псалмів - виклад моральних норм поведінки

Складайте собі скарби на небі (за Нагірною проповіддю Ісуса Христа)

Крилаті вислови з Біблії та їх глибокий зміст

Роль Біблії в духовному житті українського народу

Чого навчає нас Біблія?

Біблійні сюжети й мотиви в українській та світовій літературі

Важлива думка християнського вчення - любов до людини (Нагірна проповідь)

Біблія - видатна пам’ятка світового письменства

Біблія - одна з найпопулярніших книг у світі

Найдавніші пам’ятки словесного мистецтва, Веди, Біблія, Авеста, Коран - священні книги народів світу - Конспект уроку

Підготовка до ЗНО

БІБЛІЯ. ЛЕГЕНДИ „ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ“, „ПРО ПОТОП НА ЗЕМЛІ“, „ПРО ПЕРШИХ ЛЮДЕЙ АДАМА І ЄВУ“

ЛЕГЕНДИ З БІБЛІЇ „ПРО ВАВИЛОНСЬКУ ВЕЖУ“, „ПРО МОЙСЕЯ“. ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ

„ПРИТЧА ПРО БЛУДНОГО СИНА“, „ПРИТЧА ПРО СІЯЧА“. БІБЛІЯ - СВЯТЕ ПИСЬМО І ЗБІРКА ЛІТЕРАТУРНИХ ПАМ’ЯТОК

Біблія - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Вплив Біблії на розвиток української літератури - Біблія - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Давидові Псалми - Біблія - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Цар-письменник Соломон - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Суд Соломона - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Книга приповістей Соломонових - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Пророк Ісайя. Глава 35. Блаженство божого народу по муках - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Новий Завіт - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Притча про сіяча - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Перекладна церковна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРАНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.