Іван Якович Франко

(1856 — 1916)

Біографія

Іван Франко

Додаткова біографія

Твори

Гадки на межі

Смерт Олега

Із секретів поетичної творчості

Україна

Поза межами можливого

Ukraina irredenta

Література, її завдання і найважніші ціхи

Література її завдання, цілі

Олівець

По селах

Boa cоnstrktor

Тричі мені являлася любов

Грицева шкільна наука

Борислав сміється

Місяцю-князю!

Не покидай мене

Украдене щастя

Дивувалась зима

Товаришам iз тюрми

Грiє сонечко

Заснування Переяслава

Земле, моя всеплодющая мати

Лис і Дрозд

Киця

Малий Мирон

Іван Вишенський

Мій злочин

Пригоди Дон-Кіхота Мігуель Сервантес і його “Дон-Кіхот“

Oй ти, дівчино, з горіха зерня

Не забудь, не забудь

Присвята

Заєць і їжак

Лісова ідилія

Лисичка-кума

Осел і лев

Жены русьскія въсплакаша ся

Антошкові П. (Азъ Покой)

Три міхи хитрощів

Гримить! Благодатна пора наступає

Гріє сонечко!

Фарбований лис

Не пора

Каменярi

Червона калино, чого в лузi гнешся

Україна моя любов

Леся Українка

Ріпка

Не високо мудруй

Semper tiro

Наймит

Перехресні стежки

Іван Вишенський

Моя любов

Чого являєшся мені

Лисичка і журавель

Веснянки

Декадент

Мойсей

Народе мій, замучений, розбитий

Vivere memento!

Сідоглавому

ГIМН

Королик і ведмідь

НА ДНІ (Скорочено)

Розробки уроків

Поема «Мойсей» — одна з вершин творчості Івана Франка. Біблійна основа. Пролог до поеми — заповіт українському народові

Іван Франко «Сойчине крило» - жіноча доля в новітній інтерпретації. Образ героя-адресата — уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманістичний пафос новели

Драматургія І.Я. Франка. Соціально-психологічна драма «Украдене щастя»: проблематика твору (проблема морального вибору, щастя і кохання, вірності і зради, гріха і честі, місця та ролі жінки в суспільстві, соціальної нерівності), характеристика персонажів

І. Я. Франко. Новела «Сойчине крило». Зображення жіночої долі в новітній інтерпретації

І.Я. Франко — титан праці

Життєвий і творчий шлях І. Франка

Погляд сучасних українців у сиві віки на образ громадського життя древньоруського народу Карпатської Русі (І. Франко «Захар Беркут»)

Життєвий і творчий шлях І.Франка — видатного українського письменника, вченого, громадського діяча. Багатогранна його діяльність в українській культурі, її вплив на пробудження національної свідомості народу

Літературні казки. Іван Франко. Дитинство письменника. Казка «Фарбований Лис»

Драматургія Івана Франка Соціально-психологічна драма «Украдене щастя». Фольклорна основа твору(«Пісня про шандаря»)

Твори Івана Франка про школу («Schonshreiben», «Олівець»)

Іван Франко «Захар Беркут». Героїчна боротьба русичів-українців — дорога в майбутнє сучасників

Поетична збірка І. Франка «Зів’яле листя». Емоційна гама почуттів ліричного героя в поезіях «Безмежнеє поле…», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…», «Чого являєшся мені...»

Проблема національної самосвідомості в поемі Івана Франка «Великі роковини»

Лірична драма І.Я.Франка «Зів’яле листя» - модерний твір про нерозділене кохання

Любовна лірика у творчості І.Франка. Поетична збірка І.Франка «Зів’яле листя»

«Вартовий чистоти народного життя,людяних і щирих відносин» (І.Франко)

Поетична збірка І. Франка «Зів’яле листя». Емоційна гама почуттів ліричного героя в поезіях «Безмежнеє поле…», «Ой ти, дівчино, з горіха зерня…», «Чого являєшся мені...»

«Се любов моя гірко так плаче…!» Поетична збірка І. Я. Франка «Зів’яле листя» — перлина інтимної лірики»

Новела І.Франка «Сойчине крило». Жіноча доля в новітній інтерпретації

Про майбутнє народу, шляхи до нього, про провідників нації, її лідерів у поемі «Мойсей» Івана Франка

Характеристика вчинків головних героїв за твором І. Франка «Добрий заробок»

Нев'януча чарівність інтимної лірики І.Я. Франка

Проза І. Франка. Жіноча доля в новелі І. Франка «Сойчине крило». Образ героя-адресата в новелі І. Франка «Сойчине крило» - уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Значення творчості І. Франка, її актуальність

Іван Франко «Укадене щастя»

Значення творчості І.Я. Франка

Поема «Мойсей» - одна з вершин творчості І.Я.Франка. Проблематика твору. Неоромантичне звучання поеми

Краса інтимних поезій Івана Франка. Збірка «Зів’яле листя»

Перемагаймо добром! І не тільки в казці… І. Я. Франко «Фарбований лис». Образ лиса Микити, риси його характеру

Поетична збірка «Зів’яле листя». Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка гама почуттів ліричного героя, ствердження невмирущості почуттів, ідеалу кохання

Життя і творчість Івана Яковича Франка (узагальнення і систематизація)

Виховання морально-духовних якостей на прикладі образів-персонажів повісті «Захар Беркут» І. Я. Франка

Іван Франко «Захар Беркут». Патріотична ідея твору

Іван Франко «Захар Беркут». Образ тухольської громади: роль і місце кожного в суспільному житті. Лідерські якості головного героя твору

Іван Франко «Захар Беркут». Характеристика образів Тугара Вовка та монголів

Поема «Мойсей» один із вершинних творів І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам'яті

Життя і творчість Івана Нечуя – Левицького як новий імпульс української літератури («Колосальне всеобіймаюче око України» (І.Франко))

Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

ІВАН ФРАНКО. ПИСЬМЕННИК, УЧЕНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ. БАГАТОГРАННІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇЇ ВПЛИВ НА КУЛЬТУРНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. ФРАНКО - ПЕРЕКЛАДАЧ, ПУБЛІЦИСТ. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, У ПРОБУДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ. ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА В МУЗИЦІ

ЛІРИКА ЗБІРКИ ІВАНА ФРАНКА З ВЕРШИН І НИЗИН. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО КОМПОЗИЦІЮ ЗБІРКИ. ТВОРЧІСТЬ ВЕЛИКИХ МАЙСТРІВ ВІДРОДЖЕННЯ, СИМВОЛ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ, МАТЕРИНСТВА, КРАСИ; СУПЕРЕЧКИ ПРО РОЛЬ КРАСИ І КОРИСТІ (СІКСТИНСЬКА МАДОННА). ФРАНКОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОСТУПУ ЛЮДСТВА, ВИРАЖЕННЯ НЕЗЛАМНОГО ОПТИМІЗМУ (ГІМН (ЗАМІСТЬ ПРОЛОГА))

МІСЦЕ ЛЮБОВНОЇ ТЕМИ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА. ПОЕТИЧНА ЗБІРКА ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ. АВТОБІОГРАФІЧНІ МОТИВИ У ЗБІРЦІ ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ, ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ. ШИРОКА ГАМА ПОЧУТТІВ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ, СТВЕРДЖЕННЯ НЕВМИРУЩОСТІ ПОЧУТТІВ, ІДЕАЛУ КОХАННЯ

ПОЕМА МОЙСЕЙ - ОДИН ІЗ ВЕРШИННИХ ТВОРІВ І. ФРАНКА. ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ НАЦІЇ, ВИЗНАЧНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЇЇ ПРОВІДНИК, ПРОБУДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ. ПРОЛОГ ДО ПОЕМИ - ЗАПОВІТ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ

ПРОЗА І. ФРАНКА (ІДЕЇ, ПРОБЛЕМИ). ХУДОЖНІ ШУКАННЯ ПРОЗАЇКА. ФРАНКО Й УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ. НОВЕЛА СОЙЧИНЕ КРИЛО - ЖІНОЧА ДОЛЯ В НОВІТНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

ОБРАЗ ГЕРОЯ-АДРЕСАТА - УОСОБЛЕННЯ БОРОТЬБИ МІЖ ЕСТЕТИКОЮ І ЖИВИМ ЧОЛОВІКОМ. ГУМАНІЗМ НОВЕЛИ «СОЙЧИНЕ КРИЛО»

РОЛЬ І. ФРАНКА В РОЗВИТКУ ДРАМАТУРГІЇ Й ТЕАТРУ. УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА, ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. ТЕСТУВАННЯ З ТЕМИ ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА

Важливі етапи життєвого й творчого шляху І. Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні. Епістолярії про І. Франка

Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. Поетична суперечка з М. Вороним. (Послання М. Вороного Іванові Франкові). Ліричний герой громадянської лірики І. Франка - борець проти соціального і національного гноблення (Каменярі, Земле моя, всеплодющая мати)

Патріотизм, національна ідея в циклі поезій Україна зі збірки З вершин і низин. Декадент - поетичне кредо І. Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця

Поема Мойсей - філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору

Алегоричний образ Мойсея як уособлення визначної особистості, провідника нації

Пролог до поеми - заповіт Франка українському народові. Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі

Збірка «Зів'яле листя». - лірична драма. Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання («Ой ти, дівчино, з горіха зерня». «Чого являєшся мені».. Домінантні образи поезії. Значення інтимної лірики у творчості І. Франка. Позакласне читання. Р. Горак «Тричі мені являлася любов». (Спарений урок)

Франко-перекладач. Переклади творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Байрона, Пете, Пейне, Пого, Міцкевича

Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного усталеного життя та холодного естетства

Зв'язок психологічної колізії новели «Сойчине крило». з проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені

«Украдене щастя». - соціально-психологічна драма. Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика

Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору «Украдене щастя». Глибина почуттів і драма героїв. Соціальна витоки особистої драми. Засоби художнього вираження почуттів

Сценічне життя драми. Богдан Ступка в ролі Миколи в постановці Київського драматичного театру імені Івана Франка

Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника

Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Лесі Українки та інших)

БЕСІДА-РОЗПОВІДЬ ПРО ІВАНА ФРАНКА. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ «ІВАН ЯКОВИЧ ФРАНКО». ТА УРИВКА КАЗКИ І. ФРАНКА «ЛИСИЧКА І РАК». - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

ІВАН ФРАНКО «ЛИС МИКИТА». (уривок)

ПІДСУМОК ЗА РОЗДІЛОМ «ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ»

Яке частування, таке й дякування

РОМАН ЗАВАДОВИЧ. ПОЕТ-КАМЕНЯР (Скорочено)

ІВАН ФРАНКО. ДИВУВАЛАСЬ ЗИМА… ДРІМАЮТЬ СЕЛА…

ІВАН ФРАНКО. ЛИСИЧКА-КУМА

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ДИТЯЧІ ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА

ІВАН ФРАНКО

ІВАН ФРАНКО. ПОЛУДЕНЬ

ІВАН ФРАНКО. СИПЛЕ, СИПЛЕ, СИПЛЕ СНІГ…

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ДИТЯЧІ ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА

Що таке байка і хто такий байкар? Вступ до теми «Розкажу вам байку»

Не тим цікава байка, що говорить неправду, а тим, що під лушпиною тої неправди криє велику правду

Маленька казка, а розуму навчає

Франко і поезія

ДИТЯЧІ ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА

КАРТИНИ ПРИРОДИ У ВІРШАХ ІВАНА ФРАНКА

КАЗКИ ІВАНА ФРАНКА

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ. І. ФРАНКО «ФАРБОВАНИЙ ЛИС». ЗМІСТ КАЗКИ

І. ФРАНКО «ФАРБОВАНИЙ ЛИС». ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ПЕРСОНАЖІ

І. ФРАНКО «ФАРБОВАНИЙ ЛИС». ОБРАЗ ЛИСА, РИСИ ЙОГО ХАРАКТЕРУ

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ № 2. ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ. ІВАН ФРАНКО «КОЛИ ЩЕ ЗВІРІ ГОВОРИЛИ». КАЗКА «ВІЙНА МІЖ ПСОМ І ВОВКОМ».

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 ЗА ТЕМОЮ «СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ. ЗАГАДКИ. ПРИКАЗКИ. ПРИСЛІВ'Я. ТВОРЧІСТЬ ІВАНА ФРАНКА, ВАСИЛЯ КОРОЛЕВА- СТАРОГО, ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА, ГАЛИНИ МАЛИК; ТВОРИ ЛРК № 1-2, ПЧ № 2». ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Літературні казки. Особливості літературної казки, її відмінність від народної. ї. Франко. Дитинство письменника. І. Франко-казкар (збірка Коли ще звірі говорили), Фарбований Лис

I. Франко. Фарбований Лис. Зміст казки. Головні та другорядні персонажі твору

Виразне читання епізодів казки Фарбований Лис

Образ Лиса, риси його характеру

Літературні казки. Іван Франко «Фарбований Лис» - Світ фантазії, мудрості

I. Франко «Фарбований Лис». Образ лиса, риси його характеру - Світ фантазії, мудрості

I. Франко «Фарбований Лис». Мова автора і мова персонажів - Світ фантазії, мудрості

Тестова робота за літературною казкою І. Франка «Фарбований Лис» - Світ фантазії, мудрості

Дивосвіт літературної казки. І. Франко і його казки

І. Франко, «Фарбований Лис»

І. Франко, «Фарбований Лис» поглиблено

І. Франко, «Фарбований Лис» урок-інсценізація

І. Франко і стара школа

І. Франко, «Грицева шкільна наука»

І. Франко, «Грицева шкільна наука» поглиблено

Диспут «Стара школа і нова». Про мову автора і мову дійових осіб за оповіданням І. Франка «Грицева шкільна наука»

Літературні казки. Іван Франко «Фарбований лис» - Світ фантазії, мудрості

I. Франко «Фарбований лис». Образ лиса, риси його характеру - Світ фантазії, мудрості

I. Франко «Фарбований лис». Мова автора і мова персонажів - Світ фантазії, мудрості

Тестова робота за літературною казкою I. Франка «Фарбований лис» - Світ фантазії, мудрості

Максим і Мирослава — сміливі, мужні патріоти; краса їхніх почуттів. Тугар Вовк. Осудження зради громаді заради збагачення. Викриття жорстокості, моральної звироднілості, духовної ницості загарбників (Бурунда)

Провідна думка повісті І. Франка «Захар Беркут» — сила народу в єдності, згуртованості, відданості своїй батьківщині. Роль пейзажів у повісті. Архаїзми, та діалектизми у творі

Підготовка і написання контрольного твору за творчістю I. Франка, Т. Шевченка

«Лиш боротись — значить жить». І. Франко. Розповідь про письменника. Особливості виразного читання художньо-публіцистичної прози

І. Франко «Захар Беркут». Історична основа повісті — героїчна боротьба народу Русі в XIII ст. проти татаро-монгольських нападників

Основні персонажі твору, їх групування. Захар Беркут — мудрий ватажок тухольської громади

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ВИРІШАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ. РОЛЬ ХУДОЖНІЙ ЗАСОБІВ, ОСОБЛИВОСТІ МОВИ Івана Франка «Захар Беркут»

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. ТВІР-РОЗПОВІДЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ ЗА ПОВІСТЮ ІВАНА ФРАНКА «ЗАХАР БЕРКУТ»

ІВАН ФРАНКО. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО МИТЦЯ І ЙОГО БАГАТОГРАННУ ТВОРЧІСТЬ. «ЗАХАР БЕРКУТ»

І. Я. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ЗМАЛЮВАННЯ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ РУСИЧІВ-УКРАЇНЦІВ ПРОТИ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКИХ НАПАДНИКІВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ ЗАХАРА БЕРКУТА, МАКСИМА, МИРОСЛАВИ, ТУГАРА ВОВКА

ПАТРІОТИЧНИЙ МОТИВ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК ІЗ РОЗГОРТАННЯМ СЮЖЕТУ Івана Франка «Захар Беркут»

ІВАН ФРАНКО. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО МИТЦЯ. «ЗАХАР БЕРКУТ». ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ЗМАЛЮВАННЯ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ РУСИЧІВ ПРОТИ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКИХ НАПАДНИКІВ

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПАТРІОТИЧНИЙ МОТИВ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З РОЗГОРТАННЯМ СЮЖЕТУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ МАКСИМА, МИРОСЛАВИ

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ТУГАРА ВОВКА

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ВИРІШАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ЗАХАРА БЕРКУТА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 «ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ»

Іван Франко. «Захар Беркут». Основні персонажі твору: Максим, Мирослава, Тугарин Вовк. Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету

Розвиток зв'язного мовлення. Контрольний твір за повістю Івана Франка «Захар Беркут»

Позакласне читання. Іван Франко. «Захар Беркут». Життя повісті у кіномистецтві

Тематична атестація №1. Усна народна творчість. І. Франко «Захар Беркут»

Іван Франко. «Захар Беркут». Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість

Іван Франко. «Захар Беркут». Художня майстерність повісті

Іван Франко. «Захар Беркут». Захар Беркут - ватажок тухольської громади. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників

Іван Франко. Короткі відомості про митця. «Захар Беркут». Історична основа твору - Про далекі часи

І. Франко «Захар Беркут». Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників - Про далекі часи

І. Франко «Захар Беркут». Патріотичний мотив, його зв'язок з розгортанням сюжету. Характеристика образів Максима, Мирослави - Про далекі часи

І. Франко «Захар Беркут». Характеристика образу Тугара Вовка - Про далекі часи

І. Франко «Захар Беркут». Проблема вибору людини у вирішальній ситуації. Характеристика образу Захара Беркута - Про далекі часи

Іван Франко. Короткі відомості про письменника. Історична поема «Іван Вишенський». TЛ: історична поема

Іван Франко. «Іван Вишенський». Історична правда та художній вимисел: постать українського мислителя XVII ст. і художній образ у творі

Дискусія щодо поведінки та вибору І. Вишенського. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу

Іван Франко. Розповідь про письменника. «Каменярі». Алегоричність змісту й образів-персонажів. Вияв мужності й стійкості борців за визволення трудового народу з-під гніту, послідовність їхніх дій. Пауза як елемент вірша. Поглиблення поняття про строфу. Іронія

Іван Франко. «Гріє сонечко». Паралельне зображення весняного пробудження природи й революційної ситуації в суспільстві. «Моя любов». Глибока любов поета до рідної землі. Композиція художнього твору. Художня правда, художній вимисел у творі

І. Я. Франко. Розповідь про письменника. Вірш «Каменярі». Алегоричність змісту й образів-персонажів. Особливості будови різновиду строфи - Із нової української літератури

І. Франко. «Притчі про життя». Алегорично-повчальний характер твору - Із нової української літератури

ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ ДРАМИ ІВАНА ФРАНКА «УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ» - Урок-діалог

Урок-суд за п'єсою І. Франка «Украдене щастя»

Аналіз творів

Іван Франко (1856-1916)

«Фарбований лис»

Збірка «З вершин і низин»

Збірка «Зів'яле листя»

Збірка «Мій Ізмарагд»

«Мойсей»

«Захар Беркут»

Безмежнеє поле

Мойсей

Гімн

Декадент

Легенда про вічне життя

Сікстинська Мадонна

Декадент

Розвивайся ти, високий дубе…

Скорочені твори та коментарі

Фарбований лис - скорочено

Захар Беркут - скорочено

Борислав сміється - скорочено

Перехресні стежки - скорочено

Украдене щастя - скорочено

Іван Вишенський - скорочено

Скорочено - ЗАХАР БЕРКУТ - ІВАН ФРАНКО

Скорочено - УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ - ІВАН ФРАНКО

Скорочено - Іван Вишенський - ІВАН ФРАНКО

Скорочено - МОЙСЕЙ - ІВАН ФРАНКО

Скорочено - ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ - ІВАН ФРАНКО

Короткий переказ - Розвивайся ти, високий дубе - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Іван Вишенський - ІВАН ФРАНКО

Короткий переказ - Сойчине крило (Із записок відлюдка) - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Гімн - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Фарбований лис - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ

Короткий переказ - Чого являєшся мені - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Безмежнеє поле в сніжному завою - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Мойсей - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Легенда про вічне життя - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Сікстинська Мадонна - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Захар Беркут - ІВАН ФРАНКО - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Короткий переказ - Ой ти, дівчино, з горіха зерня - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Скорочено - ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН ФРАНКО - 5 КЛАС

Скорочено - ІВАН ФРАНКО - ЗАХАР БЕРКУТ - 7 КЛАС

Скорочено - ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ - ІВАН ФРАНКО - 8 КЛАС

Скорочено - ГІМН - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - СІКСТИНСЬКА МАДОННА - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - БЕЗМЕЖНЕЄ ПОЛЕ В СНІЖНОМУ ЗАВОЮ... - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ... - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ... - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - ДЕКАДЕНТ - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - РОЗВИВАЙСЯ ТИ, ВИСОКИЙ ДУБЕ - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - МОЙСЕЙ - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - СОЙЧИНЕ КРИЛО - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Мойсей (стислий переказ твору) - Іван Франко

Підручники

ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЗІ ЗБІРКИ З ВЕРШИН І НИЗИН ГІМН (ЗАМІСТЬ ПРОЛОГА) - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

СІКСТИНСЬКА МАДОННА - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ВЧИТИСЯ ЛЕГКО! - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЗІ ЗБІРКИ ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ... - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ... - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЗІ ЗБІРКИ МІЙ ІЗМАРАГД ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

МОЙСЕЙ - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

СОЙЧИНЕ КРИЛО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ГІМН (1880) - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

СИКСТИНСЬКА МАДОННА (1881) - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Збірка З вершин і низин - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Теорія літератури. Сонет - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Ой ти, дівчино, з горіха зерня... - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Теорія літератури. Терцина - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

МОЙСЕЙ (1905) - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Сойчине крило - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Життєвий і творчий шлях - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Тематична і жанрова різноманітність лірики Івана Франка - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетична збірка Зів'яле листя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетичний роздум Легенда про вічне життя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поема Мойсей - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Франко-перекладач - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість-новела Сойчине крило - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Соціально-психологічна драма Украдене щастя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Тематична і жанрова різноманітність лірики Івана Франка - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетична збірка Зів'яле листя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Цикл віршів Україна - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Вірш Декадент - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Шлях Івана Франка до модернізму. Поетична суперечка з Миколою Вороним - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетичний роздум Легенда про вічне життя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поема Мойсей - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Франко-перекладач - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість-новела Сойчине крило - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Соціально-психологічна драма Украдене щастя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Праця на ниві української словесності - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Збірка З ВЕРШИН І НИЗИН - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

На шляху боротьби (Каменярі) - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Краса материнства - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Збірка ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

На народній основі - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Кохання без надії - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Поетичне кредо (Декадент) - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Збірка МІЙ ІЗМАРАГД - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Філософська поема МОЙСЕЙ - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела СОЙЧИНЕ КРИЛО - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Драма на народній основі УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Іван Франко (1856—1916) - Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Іван Франко (1856—1916). Каменярі - Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Іван Франко (1856—1916). «Ой ти, дівчино, з горіха зерня...» - Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Іван Франко (1856—1916). «Чого являєшся мені у сні?..» - Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Іван Франко (1856—1916). Декадент - Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Іван Франко (1856—1916). Легенда про вічне життя - Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Іван Франко (1856—1916). Мойсей - Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Іван Франко (1856—1916). Сойчине крило - Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Іван Франко (1856—1916). Украдене щастя - Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Поезія Івана Франка - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Гімн - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Сікстпинська Мадонна - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Ой ти, дівчино, з горіха зерня - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Чого являєшся мені - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Легенда про вічне життя - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Філософська поема Мойсей - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Мойсей - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Новела Сойчине крило - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Сойчине крило - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Знайомство здалеку і зблизька - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Художній світ лірики Івана Франка - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Поема Мойсей - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Художні шукання І. Франка-прозаїка - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Іван Франко і модернізм - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Сойчине крило - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Драматургія Івана Франка - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

ЛИС МИКИТА - ІВАН ФРАНКО - Скринька казок українських письменників - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

ЛИСИЧКА І ЖУРАВЕЛЬ - ІВАН ФРАНКО - КАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Іван ФРАНКО (1856-1916) - ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

ІВАН ФРАНКО - Пейзажна лірика - ЛІРИКА - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ІВАН ФРАНКО (1856 -1916) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

ЗАХАР БЕРКУТ - ІВАН ФРАНКО (1856 -1916) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

„Лиш боротись — значить жить“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Правдива іскра Прометея“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Нам пора для України жить!“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Живі, грізні, огромнії сонети“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Хто смів сказать, що не богиня ти?“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

«Філософія болю і життєлюбства» (Дмитро Павличко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

«Золотий міст між народами» (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

«Я син народу, що вгору йде» (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

Бальзак галицького життя - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

«Промінь світла в темному царстві» (Микола Добролюбов) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

«Основне «прокляте питання»: хто винен всьому тому?» (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - Іван Франко - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - ДИВОСВІТ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ

ІВАН ФРАНКО - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ГРИЦЕВА ШКІЛЬНА НАУКА - ІВАН ФРАНКО - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ІВАН-ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН-ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

Дидактичні матеріали

1 варіант - Творчість І. Франка та Лесі Українки

2 варіант - Творчість І. Франка та Лесі Українки

ТЕСТ 12. Іван Франко («Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей»)

Хрестоматії

Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Гімн - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Сікстинська мадонна - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Чого являєшся мені?.. - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Ой ти, дівчино, з горіха зерня - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Легенда про вічне життя - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Мойсей - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Сойчине крило - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ІВАНА ФРАНКА - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Іван Франко - Літературні казки

Франко Іван Якович (27.08.1856-28.05.1916)

Малий Мирон - Франко Іван Якович (27.08.1856-28.05.1916)

Олівець - Франко Іван Якович (27.08.1856-28.05.1916)

Грицева шкільна наука - Франко Іван Якович (27.08.1856-28.05.1916)

Статті та реферати

Іван Франко як літературознавець

Суспільно-політичні погляди І. Франка

Поема «Мойсей»: біблійна основа, історія створення

Іван Франко і його концепції історії літератури

«Із секретів поетичної творчості», «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року» та інші історико-літературні праці І. Франка

Дискусія І. Франка і М. Вороного про нові шляхи літератури

Статті С. Єфремова «В поисках новой красоты» та І. Франка «Принципи і безпринципність»

Іван Франко(1856-1916)

Характеристика поетичного доробку Івана Франка

Основні мотиви поезії Івана Франка

Складність культурологічного змісту збірки Івана Франка «Зів'яле листя»

Тематично-ідейний зміст збірки Івана Франка «З вершин і низин»

Філософський зміст поем Івана Франка «Мойсей», «Смерть Каїна»

Проблема сенсу людського буття у поемах Івана Франка «Іван Вишневий», «Смерть Каїна»

Характеристика прозового доробку Івана Франка

Новаторство Івана Франка у прозі (на матеріалі прочитаних творів)

Особливості прози Івана Франка. Новаторство письменника у прозових творах

Характеристика драматургічного доробку Івана Франка

Майстерність Івана Франка у п'єсі «Украдене щастя»: особливості композиційної будови, морально-етична проблематика, засоби творення характерів

Художнє вираження психологічної та міфологічної тематики у прозі Івана Франка («Сойчине крило», «Терен у нозі»)

Методичний проект інтегрованого уроку вивчення поеми І. Франка «Мойсей»

Роль виразного читання, використання аудіовізуальних засобів під час вивчення лірики І. Франка

Основні положення статті І. Я. Франка «Із секретів поетичної творчості»

Життєвий і творчий шлях І. Франка

«Загадковий феномен душі» І. Франка в романі З. Легкого «Се мого серця драма»

Значення творчості І. Франка для консолідації української нації

Публіцистика Івана Франка як предмет наукового дослідження

Оповідання І. Франка «Історія кожуха» в 5 класі

Іван Франко (1856-1916) - огляд творчості

Жанрово-тематичне багатство збірки І. Франка «З вершин і низин» («Каменярі», «Гримить», «Vivere momento»)

Автобіографізм збірки І. Франка «Зів’яле листя» («Тричі мені являлася любов», «Ой ти, дівчино, з горвза зерня». «Чого являєшься мені», «Червона калино, чого в лузі гнешься?»)

Проблематика прози І. Франка («Борислав сміється», «Перехресні стежки», «Boa constrictor»)

Драматургія І. Франка («Украдене щастя»)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Іван Франко про навчання і виховання

«Мойсей» у контексті націотворчих розмислів І. Франка

Античні форми у творчості Івана Франка (версифікаційний аспект)

Особливості стилістичної семантики лексеми народ у наукових текстах Івана Франка

Функції старослов'янізмів у біблійних творах І.Я.Франка (на матеріалі поем „Мойсей” та „Іван Вишенський”)

Сатиричний цикл І.Я.Франка „Нові співомовки“ зі збірки „Semper tiro“: спроба реінтерпретації

Вiдображення в повiстi Iвана Франка „Захар Беркут“ героiчноi боротьби народу Русi в XIII столiттi проти татаро-монгольських нападникiв

Художня майстернiсть Франка у повiстi Захар Беркут

Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури (за оповіданням „Борис Граб“)

Драма І. Франка „Учитель“ на тлі суспільного життя Галичини кінця XIX століття

Казковість у творчості Івана Франка

Іван Франко і Львів

Перекладацька діяльність І.Франка - реферат

Поема І.Я. Франка Мойсей

Твори Івана Франка для дітей

Місце і роль творів І.Я.Франка в українській дитячій літературі

Іван Франко-письменник

Поема „Мойсей“

Перекладацька діяльність І.Франка

І.Франко – дослідник української літератури 17-18 ст.

Внесок Івана Франка в розвиток української культури

Життя і творчість Івана Франка

Іван Франко

Місце і роль творів І.Я.Франка в українській дитячій літературі. Особливості розвитку дитячої літератури ІІ половини ХХ століття

Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Франка „Зів'яле листя”

Спогади про Івана Франка

Поема Івана Франка „Мойсей“

І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

СЛОВО КАМЕНЯРА ПРО КОБЗАРЯ

Жінки в житті та інтимній ліриці Івана Франка „Се любов моя плаче так гірко...“

ЛЮБОВ І БОРОТЬБА ЄВГЕНІЯ РАФАЇЛОВИЧА

Іван Франко життєвий та творчий шлях

Іван Франко

Іван Франко і Коломия

Доля рідного краю й українського народу в поезії Івана Франка

Життя і творчий шлях Івана Франка

І.Франко - творчість

Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Франко Іван Якович

Тpагедія закоханого сеpця в ліpичній дpамі І.Я.Франка “Зів'яле листя“

Художня творчість І.Франко

Полеміка Франка з Вороним

Проблеми української держави у суспільно-політичній спадщині Івана Франка

Народнопісенні особливості інтонації поезій Івана Франка

Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка „Мойсей“

Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка „Украдене щастя“

МАЙСТЕРНІСТЬ МОВНОГО ПОРТРЕТА У ФРАНКОВІЙ ПРОЗІ (СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ „НА ДНІ”)

ПОГЛЯДИ І. ФРАНКА НА ФОЛЬКЛОРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСКАРА КОЛЬБЕРГА

Тема нещасного кохання в ліриці к. ХІХ — п. ХХ ст. (на матеріалі творчості І. Франка, П. Карманського, Б. Лепкого, М. Вороного)

ЕКСПРЕСІОНІЗМ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА

Аналіз мови художнього твору (на прикладі вивчення повісті І. Франка „Пepexpecнi стежки“)

ІВАН ФРАНКО ПРО СТАНОВЛЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЖАНРІВ

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ – ОБЕРІГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОБУТНОСТІ НАРОДУ (ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПРОЗОЮ І. ФРАНКА ТА У. САМЧУКА)

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ЯК УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГОЛОВКІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

БІЛЯ ВИТОКІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Іван Франко - ДО ВСІХ НАРОДІВ І ДО ВСІХ ВІКІВ...

МОЙСЕЙ - СУМЛІННЯ СВОГО НАРОДУ (ІВАН ФРАНКО)

ІВАН ФРАНКО В АВТОБІОГРАФІЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАННЯХ

ГЕРОЇ І ПСЕВДОГЕРОЇ (поеми „Похорон”, „Мойсей”)

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ТРАГІЧНА ДРАМА „УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ”

ІВАН ФРАНКО

ІВАН ФРАНКО УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

НОВИНИ НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ІВАН ФРАНКО ПРО ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Іван Франко і його сонети

Інтегрований з Біблією та музикою урок літератури - Пророчі заповіді українського Мойсея

Використання інтерактивних методик під час вивчення у 7 класі історико-географічного тла повісті „Захар Беркут” Івана Франка

Мова ліричного твору - Особливості поетичної мови інтимної лірики Івана Франка (на матеріалі вірша „Чого являєшся мені у сні?”)

Варіант аналізу повісті І. Франка „Захар Беркут”

Новітня інтерпретація лірики Івана Франка

„Я не геній, синку милий”: кілька зауваг до проблеми геніальності митця

Вивчення казки Івана Франка „Фарбований Лис”

Берег любові - Інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака „Тричі мені являлася любов”

Естетика Івана Франка і формування основоположних підстав вивчення української літератури в сучасній школі

ІВАН ФРАНКО

Літературознавство, критика, історія літератури

ІВАН ФРАНКО. ГІМН - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ІВАН ФРАНКО. ПОЕМА МОЙСЕЙ - ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАМУЧЕНОГО, РОЗБИТОГО НАРОДУ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

Іван Якович Франко (1856-1916)

Іван Франко: душевна драма зворушення - Художній світ лірики та ліро-епосу

«Мойсей» у контексті націотворчих розмислів І. Франка

Чому І. Франко зауважував, що у П. Куліша друга частина думки б'є по першій?

Чому в передмові до збірки „Зів'яле листя” І. Франко зазначає, що основою для віршів послужив щоденник самогубця?

ФРАНКО ІВАН

Становлення Івана Франка як літературного критика - Від «планіметричного» до «стереометричного» вивчення літератури

Проблеми наукознавства у творчій практиці Івана Франка - Поетика, естетика та психологія літературної творчості як предмет теоретичного осмислення

Основні літературознавчі школи другої половини XIX — початку XX ст. в концепції Івана Франка - Розвиток методологічних основ вивчення літературного твору

Франкове трактування біографічного підходу до аналізу літературного твору - Розвиток методологічних основ вивчення літературного твору

Франкова теорія культурно-історичної школи - Розвиток методологічних основ вивчення літературного твору

Іван Франко та Олександр Потебня: психологічна школа - Розвиток методологічних основ вивчення літературного твору

Іван Франко та компаративістичні студії в Україні - Розвиток методологічних основ вивчення літературного твору

Філологічна школа в літературознавстві та Іван Франко - Розвиток методологічних основ вивчення літературного твору

Антипозитивістичний злам у філософії та літературознавча практика Івана Франка - Від «планіметричного» до «стереометричного» вивчення літератури

Кроки до європейського читача - Іван Франко і проблеми європеїзації української літератури

Запитання. Завдання - Іван Франко і проблеми європеїзації української літератури

Погляд Івана Франка на предмет, завдання та основні жанри літературної критики - Від «планіметричного» до «стереометричного» вивчення літератури

Специфіка літератури і мистецтва у творчій практиці Івана Франка - Поетика, естетика та психологія літературної творчості як предмет теоретичного осмислення

Термінологічний літературознавчий апарат Івана Франка: «своє» і «чуже» - Поетика, естетика та психологія літературної творчості як предмет теоретичного осмислення

Проблеми генологічної структури літературних творів у літературознавчій практиці Івана Франка - Поетика, естетика та психологія літературної творчості як предмет теоретичного осмислення

Проблеми психології творчості у науковому осмисленні Івана Франка - Поетика, естетика та психологія літературної творчості як предмет теоретичного осмислення

7.5. Початок літературно-критичної діяльності І. Франка

8.4. Основні тенденції літературно-критичної діяльності І. Франка 80-90-х років

Іван Франко

Особливості літературного процесу 70 - 90-х років ХІХ століття. Багатогранна діяльність І. Франка - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Постать І. Франка в українській літературі та національній культурі - ПРАКТИКУМ

Українська поезія II половини XIX ст. Поетична творчість І. Франка і Лесі Українки - Особливості розвитку української поезії

Українська філософсько-поетична традиція як інваріант традиції світової (Шевченко — Франко — Леся Українка)

ФІЛОСОФСЬКІ ПОЕМИ ІВАНА ФРАНКА СМЕРТЬ КАЇНА, ПОХОРОН, МОЙСЕЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РОМАНТИЗМ - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Іван Франко - основоположник українського перекладознавства - Українське перекладознавство на початку XX сторіччя

Філософські, наукові, політичні погляди І. Франка у контексті його біографії - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Думки про мистецтво у трактаті Із секретів поетичної творчості та літературно-критичних працях - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Поетична творчість І. Франка - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Запитання для самоконтролю - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Тести для самоконтролю - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Завдання відкритої форми - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Оповідання та повісті І. Франка: економічно-суспільна, родинно-побутова, психологічна, філософська, історична проблематика творів - Проза і драматургія Івана Франка

Драматургічний доробок письменника - Проза і драматургія Івана Франка

Список рекомендованої літератури - Проза і драматургія Івана Франка

Запитання для самоконтролю - Проза і драматургія Івана Франка

Тести для самоконтролю - Проза і драматургія Івана Франка

Завдання відкритої форми - Проза і драматургія Івана Франка

Франко-поет - Франко-поет. Літературна позиція М. Старицького. Коцюбинський і Чехов

Шкільні твори

Любов як найвеличніше з людських почуттів у творах Івана Франка і Бориса Грінченка

Життєві шляхи Івана Франка та Бориса Грінченка — приклад наполегливості й працелюбності

Яким ми бачимо І. Я. Франка у збірці «Зів’яле листя»

Втілення проблеми вождя і народу в поемі І. Франка «Мойсей»

Символічність назви драми І. Я. Франка «Украдене щастя»

Проблема вождя та народу у поемі «Мойсей» І. Я. Франка

Мотиви лірики І. Я. Франка

Кохання — це завжди щастя (у форматі доведення тези ЗНО)

І. Франко — поет-лірик (за збіркою «Зів’яле листя» І. Франка)

Актуальність повісті І. Я. Франка «Перехресні стежки»

Боротьба І. Франка за єдину українську літературну мову

Мій улюблений персонаж із повісті І. Франка «Захар Беркут»

Вільної думки шлях промінний (за твором «Іван Вишенський»)

Від чого залежить життєвий вибір людини? (роздуми після прочитання повісті «Захар Беркут» І. Франка)

Захар Беркут — мудрий ватажок тухольської громади (за твором І. Франка)

Історичне минуле українського народу в зображенні Івана Франка (за повістю «Захар Беркут»)

Актуальність поеми Івана Франка «Мойсей»

Чому поему Івана Франка «Мойсей» називають заповітом українському народові?

«Хто у кого вкрав щастя?» за п’єсою Івана Франка «Украдене щастя»

Мої враження після прочитання твору «Сойчине крило»

Лірична драма Івана Франка «Зів’яле листя» — перлина світової інтимної лірики

Як я розумію назву новели «Сойчине крило» Івана Франка

Вірш «Декадент» — поетичне кредо Івана Франка

Трагедія закоханого серця у збірці Івана Франка «Зів’яле листя»

Чим мене вразив Іван Франко?

Зів’яле листя в пам’яті та серці Івана Франка

Мої враження від образу Мойсея за твором Івана Франка

Іван Франко — великий каменяр

Чи можна вважати подвигом життя і діяльність Івана Франка

Збірка Івана Франка «Зів’яле листя»

Доля духовного лідера народу в поемі Івана Франка «Мойсей» і драмі Олександра Олеся «По дорозі в Казку»

«Які уроки дав українському народові Іван Франко в поемі «Мойсей»? Чи засвоїв він їх?»

Моє враження від поезії Івана Франка «Сікстинська Мадонна»

«Франко — лірик високої проби, і його ліричні твори просяться в музику»

Мій кумир - Іван Франко

Проза Івана Франка широка — панорама тогочасної галицької дійсності

«Людина завжди має вибір: прийняти лицемірну мораль чи боротися з несправедливістю» за творчістю Івана Франка

Роль Тараса Шевченка й Івана Франка в розвитку української літератури

Які думки і почуття викликала у нас поема Івана Франка «Мойсей»?

Життя і діяльність Івана Франка

«Воздвигне Вкраїна свого Мойсея» за поемою Івана Франка «Мойсей»

«Франко — геній української літератури»

Іван Франко — трибун народний. Життя та доля письменника Франка

Багатогранний талант Івана Франка

Про аскетизм і не тільки. Мої роздуми над історично поемою І. Франка «Іван Вишенський»

«Образ Івана Вишенського» за однойменною поемою Івана Франка

Лісові мешканці у казковому світі І. Франка (за збіркою «Коли ще звірі говорили»)

Філософські аспекті поеми І. Франка «Мойсей»

Тема трагічної долі митця у поезії І. Франка «Опівніч. Глухо. Зимно. Вітер Виє»

Перехресні думки, перехресні стежки… (сатиричні зауваження за романом І. Франка «Перехресні стежки»)

Хто в кого вкрав щастя? (за драмою І. Я. Франка «Украдене щастя»)

Веселі пригоди Лиса Микити (за казною І. Франка «Фарбований Лис»)

Чого навчає нас казка Франка «Фарбований лис»?

Основні мотиви лірики Івана Франка

Співзвучність поезії Івана Франка з народнопісенною творчістю

Народ і його буття на сторінках поеми І. Франка «Мойсей»

Образ Мойсея в однойменній поемі І. Франка

Художня сила і невмируща жива енергія поеми І. Франка «Мойсей»

Уроки нашої історії (за повістю І. Франка «Захар Беркут»)

Повість про життя давніх українців («Захар Беркут»)

«Чи можна вважати рішення Івана Вишенського неосмисленим?»

«Проблема робітничого руху в повісті Івана Франка «Борислав сміється»

«Доки будемо триматися купи, доти ніяка ворожа сила не переможе нас» за повістю І.Я. Франка «Захар Беркут»

«Відображення прагнень народу до національної самостійності, до волі в поемі «Мойсей» за однойменною поемою Івана Франка

Страждаючи, залишається красивим (Іван Франко «Зів’яле листя»)

Любов і боротьба Євгенія (за повістю І. Франка «Перехресні стежки»)

Висміювання пихатості у казці Івана Франка «Фарбований лис»

Про Фарбованого Лиса і не тільки…(за казкою І. Франка «Фарбований Лис»)

Я не хотів би зустрітися з фарбованим Лисом (за казкою Івана Франка «Фарбований Лис»)

Тема кохання в творчості І. Франка. «Перехресні стежки»: еволюція почуття, авторське ставлення до проблеми

Боротьба справедливсті з жорстокістю і насильством у повісті І. Франка «Перехресні стежки»

Провідні мотиви лірики І. Франка

Зображення прагнення народу до національного відродження в поемі І. Франка «Мойсей»

Слово українського Каменяра

Чи міг би Лис Микита вчинити інакше?

Характеристика образу Захара Беркута за повістю І. Франка «Захар Беркут»

Зображення чиновництва, шляхти і поміщиків у повісті І. Франка «Перехресні стежки»

Характеристика образів повісті І. Франка «Захар Беркут»

«Український Мойсею, де ти?»

Вічний революціонер

«Я син народу, що вгору йде» за поемою «Мойсей»

«Зів’яле листя» І. Франка: характеристика ліричного героя

Хто украв щастя? Твір за драмою І. Франка «Украдене щастя»

Зображення робітничого страйку у повісті Івана Франка «Борислав сміється»

Тухольська громада — приклад злагоди та любові до свободи (за повістю І. Франка «Захар Беркут»)

Що мене приваблює в образі Максима Беркута?

Кто из героев драмы И. Франко «Украденное счастье» обкраден более всего?

«Страждаючи, залишається красивим» (Iван Франко «Зiв’яле листя»)

Вiдображення прагнення народу до нацiональної самостiйностi, до волi в поемi Iвана Франка «Мойсей»

Антагонізм двох непримиренних світів у повісті Івана Франка «Борислав сміється»

І. Франко — великий майстер художнього слова

Спiвзвучнiсть поезiї Iвана Франка з народнопiсенною творчiстю

Свiт почуттiв i пристрастей у лiричнiй драмi Iвана Франка «Зiв’яле листя»

Чому попри поразки страйку трудовий Борислав все-таки смiється? (за повiстю Iвана Франка «Борислав смiється»)

Драма втрати iдеалу (за повiстю Iвана Франка «Перехреснi стежки»)

Відображення прагнень народу до волі у поезії І. Франка «Мойсей»

Створення героїчного образу Захара Беркута

Ліричний герой поетичної драми «Зів’яле листя» Івана Франка

Доля рідного краю й українського народу в поезії Івана Франка

Пристрасна віра Івана Франка у високо історичну місію України

Розкриття і розуміння образу Рафаловича у повісті «Перехресні стежки»

Герої, що мені імпонують з твору «Легенда про вічне життя»

Громадянська позиція людини як один із проявів духовності за твором Івана Франка «Іван Вишенський»

Тут одна лиш стежка бита вас до правди доведе

Чому Іван Франко сьогодні з нами?

Іван Франко і музика

Душевний стан аскета в поемі Івана Франка «Іван Вишенський»

Зв’язок творчості Івана Франка із народною лірикою

Непоборна сила кохання за твором Івана Франка «Украдене щастя»

«Непоборна сила кохання» за повістю І. Франка «Перехресні стежки»

«Непоборна сила кохання» за драмою І. Франка «Украдене щастя»

Лірика І. Франка

«Життєве покликання людини» за творчістю І. Франка

«Характеристика Марії» за твором І. Франка «Сойчине крило»

Каменярі нашого часу. За віршем Івана Франка «Каменярі»

«Проблема вождя і народу. Проекція Біблійного сюжету на українську історію» за поемою «Мойсей» І. Франка

Мої враження від новели І. Франка «Сойчине крило»

Що є символом вічного життя у «Легенді про вічне життя» I. Франка

Чому поему Івана Франка «Мойсей» називають справжнім заповітом українському народу?

Роздуми над творчістю Івана Франка

Над чим я задумався під впливом життєпису Івана Франка і його творів

Одвічна проблема кохання у творчості Франка

Філософські мотиви Івана Франка

Актуальність вибору Івана Вишенського у наш час

Відображення прагнення народу до національної самостійності і волі в поемі Івана Франка «Мойсей»

Збірка «Зів’яле листя» Івана Франка завжди знаходитиме відгук у серцях читачів

«Проблема вождя і народу. Проекція Біблійного сюжету на українську історію (За поемою «Мойсей» Івана Франка)»

Народна поетика — живлюще джерело інтимної лірики І. Франка

«Що б я зробила з горіхом вічного життя» за «Легендою про Вічне життя» Івана Франко

«Характеристика Мирослави» за твором І. Франка «Захар Беркут»

Моє розуміння слів Івана Франка: «Народна пісня — одне із найцінніших наших національних надбань і один із предметів оправданої нашої гордості»

Чого нас навчає історична повість І. Франка «Захар Беркут»

Характеристика образу Захара Беркута з цитатами з твору» за повістю Івана Франко «Захар Беркут»

Лист Івану Франкові

«Проблема морального вибору людини» за поемою I. Я. Франка «Iван Вишенський»

Чому поему І. Франка «Мойсей» називають заповітом українському народові?

«Зів’яле листя » в серці й у пам’яті поета Івана Яковича Франка

«Зів’яле листя» в серці і в пам’яті поета

Доки будемо жити в громадськім порядку — доти ніяка ворожа сила не переможе нас (за повістю І. Франка «Захар Беркут»)

Селянські звичаї, побут, традиції українців за вивченими творами Т. Шевченка та І. Франка

Алегоричність змісту казки І. Франка «Фарбований Лис»

Місце інтелігента в житті народу (За повістю І. Франка «Перехресні стежки»)

Розкриття проблеми «вождь і народ» у поемі І. Франка «Мойсей»

У чому полягає морально-етичний пафос новели І. Франка «Сойчине крило?»

Мої роздуми над збіркою «Зів’яле листя»

Се любов моя плаче так гірко

Характеристика образу Мирослави за повістю І. Франка «Захар Беркут»

Образ ліричного героя в поезіях збірки «Зів’яле листя» І. Франка

«Зівяле листя» збірка творів Івана Франка

«Збірка «Зів’яле листя» Івана Франка»

Актуальність поеми «Мойсей» І. Франка для сьогодення

Проблема вибору людини у вирішальній ситуації Захар Беркут

Порівняння Фарбований шакал та Фарбований лис

Героїчне минуле українського народа, Захар Беркут

Характеристика героїв Захар Беркут, І. Франко

Цитатна характеристика Захар Беркут Захар Беркут, І. Франко

План до характеристики образу Максима Беркута, Захар Беркут

План до характеристики образу Мирослави, Захар Беркут

Порівняльна характеристика Максима і Мирослави, Захар Беркут

Цитатна характеристика Мирослава, Захар Беркут

Цитатна характеристика Максима, Захар Беркут

Зображення селянства у повісті І. Франка «Перехресні стежки»

Зміст назви повісті І. Франка «Перехресні стежки»

«Зів’яле листя» у серці і пам’яті І. Франка

Сучасне прочитання лірики І. Франка

«Співпраця» Івана Франка з Російською Академією Наук

Слава й трагедія пророка народу (Образ Мойсея за однойменною поемою Івана Франка)

«Сікстинська мадонна»

Роздуми І. Франка над долею рідного народу у поемі «Мойсей»

Психологія героїв драми І. Франка «Украдене щастя»

Поема «Мойсей»

Питання соціальної справедливості у повісті І. Я. Франка «Перехресні стежки»

«Перехресні стежки» - повість про боротьбу справедливості з жорстокістю і насильством

Образний світ поезії І. Франка

Образи інтелігентів Рафаловича і Стальського (за повістю І. Франка «Перехресні стежки»)

Народнопоетична основа поезій циклу І. Франка «Зів’яле листя»

Мотиви вічної боротьби у поемі «Мойсей»

Мойсей та Вічний Революціонер - чи можна їх поставити в один ряд?

Мій улюблений твір І. Франка «Зів’яле листя»

«Лише боротись значить жить…» (за творами І. Франка)

Лірична драма І. Франка «Зів’яле листя» - шедевр інтимної лірики

«Гімн» («Замість пролога»)

Екзистенціалізм у творі І. Франка «Сойчине крило»

Драматургія І. Франка та соціально-психологічна драма «Украдене щастя»

До драми «Украдене щастя»

Своєрідність та самобутність образів-персонажів поезії І. Франка «Каменярі»

Символіка вірша І. Франка «Каменярі»

Проблема морального вибору людини в історичній поемі І. Франка «Іван Вишенський»

Полум’яний Каменяр (творчість Івана Франка)

Образ Івана Вишенського - головного героя однойменної поеми Івана Франка

Іван Вишенський у творчості Івана Франка

Історична поема І. Франка «Іван Вишенський»: «Ясна певність розлилася у обновленій душі»

Філософська проблематика в поемі І. Франка «Іван Вишенський»

«Через терни - до зірок» (жипєвий шлях Івана Франка)

Жанрова різноманітність творів І. Франка

Захар Беркут — ідеальний ватажок

Відображення героїчної боротьби слов’янського народу проти татаро-монгольських нападників (за повістю І. Франка «Захар Беркут»)

Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників у повісті І. Франка «Захар Беркут»

Щире почуття Мирослави і Максима з повісті І. Франка «Захар беркут»

Проблеми честі і зради в повісті І. Франка «Захар Беркут»

Молоде покоління — гідні нащадки волелюбних предків у повісті І. Франка «Захар Беркут»

Мій улюблений герой повісті І. Франка «Захар Беркут»

Максим Беркут - ідеал вільної людини (за повістю І. Франка «Захар Беркут»)

Краса почуттів Мирослави і Максима у повісті І. Франка «Захар Беркут»

Іван Франко мотиви громадянської лірики І. Франка

Іван Франко - майстер художнього слова

Історична основа повісті І. Франка «Захар Беркут»

І. Франко - це розум і серце нашого народу (М. Рильський)

Франко - це серце і розум українського народу

Образи закоханих Максима й Мирослави (за повістю І. Франка «Захар Беркут»)

Викриття хитрості в казці І. Франка «Фарбований Лис»

Літературні казки близькість казок Івана Франка до народних

Образ хлопчика гриця (за мотивами оповідання І. Франка «Грицева шкільна наука»)

Зображення робітничого руху в повісті «Борислав сміється» І. Франка

«Зів’яле листя» в душі і пам’яті Івана Франка

Життя каменяра

Відображення прагнення народу до волі в поемі Франка «Мойсей»

Трагічна доля підгірського селянина у творах І. Франка

Проблема вождя і народу в поемі І. Франка «Мойсей»

Образ Захара Беркута у однойменній повісті Івана Франка

Багатство тематики та проблематики малої прози І. Франка (Ріпник, Без праці, Терен у нозі, Сойчине крило, Із записок недужого)

Чи можна побудувати своє щастя на чужій біді? (за драмою І. Франка Украдене щастя)

Чому я хочу стати адвокатом (твір-роздум)

Двобій добра і зла у творах українських класиків середини XIX - початку XX століття

Народність образу Захара Беркута (за повістю І. Франка Захар Беркут)

Новела І. Франка «Сойчине крило»

Образ Євгенія Рафаловича - представника покривджених у повісті Івана Франка Перехресні стежки

Про перехресні стежки інтелігенції (повість Івана Франка Перехресні стежки)

Проблематика повісті І. Франка Сойчине Крило

Сповідь закоханого серця в інтимній ліриці І. Франка

Трагічне кохання поета І. Франка (за мотивами збірки Зів’яле листя)

Украдене щастя - соціально-психологічна драма

Засудження користолюбства, нечесності й хитрування в казці Івана Франка Фарбований Лис (план)

Зображення тяжкого і беззахисного існування галицького селянства в повісті Івана Франка Перехресні стежки (план)

Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка Мойсей

Сила народу в єдності(за твором Івана Франка Захар Беркут)

«Лиш боротись значить жить…» (за поезією Івана Франка)

Віра Івана Франка в щасливий прийдешній день українського народу (за поемою Мойсей)

Вічна проблема добра і зла

Твір-опис пам’ятника Іванові Франку у місті Тернополі

Філософський зміст поеми І. Франка «Мойсей»

«Трагедія закоханого серця» (за збіркою «Зів’яле листя»)

Широка гама почуттів в ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя»

У пошуках ліків від осінньої хвороби… (За інтимною лірикою І. Франка)

Два образи - два світи (роль художніх засобів у повісті І. Франка «Захар Беркут»)

Мотиви лірики Івана Франка

Зображення робітничого руху у повісті Івана Франка «Борислав сміється»

Трагічна доля підгірського селянина у творах Івана Франка

Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі І. Франка «Мойсей»

Мої роздуми над поемою «Мойсей» Івана Франка

Внутрішній світ ліричного героя збірки «Зів’яле листя»

У чому бачить освічена людина Євгеній Рафалович служіння народові? (За повістю І. Франка «Перехресні стежки»)

Роздуми над долею народу (за поемою І. Франка «Мойсей»)

Шкільний твір - Зображення робітничого руху в повісті І.Я. Франка «Борислав сміється»

Роздуми над п’єсою І. Франка «Украдене щастя»

Актуальність вибору Івана Вишенського в наш час (за поемою І. Франка «Іван Вишенський»)

Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі Івана Франка «Мойсей»

Мої роздуми над поемою І. Франка «Мойсей»

Повість «Захар Беркут» - твір про героїчне минуле українського Народу (І. Франко)

Драма «Украдене щастя» - найвизначніший сценічний твір І. Франка

Проблема морального вибору людини (за поемою І. Я. Франка «Іван Вишенський»)

«Золотий обруч» громадівства у повісті І. Франка «Захар Беркут»

Поема «Мойсей» — вершина творчості І. Франка

Історична правда і художній вимисел у поемі І. Франка «Іван Вишенський»

Співзвучність поезії І. Франка з народнопісенною творчістю

Мій улюблений твір І. Франка

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі І.Я. Франка «Зів’яле листя»

«Тричі мені являлася любов…»: «Зів’яле листя» у серці і пам’яті поета (за творчістю І.Франка)

Шкільний твір - Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі Івана Франка «Мойсей»

Мотиви лірики Івана Франка

Патріотична та громадянська лірика І. Франка

«Моя бо й народна неволя - то мати тих скорбних пісень» (лірика Івана Франка)

Мої думки і почуття, викликані творами збірки. І.Франка «Зів’яле листя»

Мотиви лірики І. Франка

Перемога над хитрістю у казці І. Франка «Фарбований Лис»

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі І. Франка «Зів’яле листя»

Співзвучність поезії Івана Франка з народнопісенною творчістю

Високе призначення «каменярів» (за віршем І. Франка «Каменярі»)

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі І. Я. Франка «Зів’яле листя»

Розуміння людського призначення у поемі І. Франка «Іван Вишенський»

Мої роздуми над поемою І. Франка «Мойсей»

Розкриття проблеми громадянської відповідальності поводиря нації у поемі І. Франка «Мойсей»

Образ Рафаловича у романі Івана Франка «Перехресні стежки»

Тематична спорідненість збірки «Зів’яле листя» та повісті «Перехресні стежки» Івана Франка

«Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі?» (за повістю Івана Франка «Перехресні стежки»)

Психологія героїв драми «Украдене щастя»

Трансформація біблійної історії Мойсея в однойменній поемі Івана Франка

Історична правда у поемі І. Франка «Іван Вишенський»

Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі І. Я. Франка «Мойсей»

Біблія у творчості Івана Франка

Проблема служіння інтелігенції народові в романі Івана Франка «Перехресні стежки»

У кого украдено щастя? (за однойменною драмою І. Я. Франка)

Символіка вогню у збірці І. Франка «Зів’яле листя»

Авторська інтерпретація образу Бога у поемі Івана Франка «Мойсей»

Трагічна доля підгірського селянина у творах І. Франка

«Тричі мені являлася любов…» (автобіографізм збірки Івана Франка «Зів’яле листя»)

Проблема інтелігенції у прозі Івана Франка

Розкриття проблеми громадянської відповідальності поводиря нації у поемі Івана Франка «Мойсей»

Трагічна доля підгірського селянина у творах І. Франка

Постать українського мислителя XVII століття в поемі І. Франка «Іван Вишенський»

Співзвучність поезії І. Я. Франка з народнопісенною творчістю

Мій улюблений герой повісті І. Франка «Захар Беркут»

Хто з героїв драми І. Франка «Украдене щастя» окрадений найбільше?

Повість І. Франка «Захар Беркут» і сучасна Україна

Алегоричність змісту й образів-персонажів вірша І. Франка «Каменярі»

Моє ставлення до боярина Тугара Вовка з повісті І. Франка «Захар Беркут»

Ідейна спільність громадянської лірики П. Грабовського та І. Франка

Роздуми Івана Франка над долею рідного краю (за поемою «Мойсей»)

Патріотична та громадянська лірика І. Франка

«Іван Франко - трибун народний». Життя та доля письменника І. Франка

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

ПЛАНИ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Мудрий старійшина тухольської громади (образ Захара Беркута з повісті І. Франка „Захар Беркут”)

Славний син свого батька (образ Максима Вернута з повісті І. Франка „Захар Беркут”)

Карпатська історія про вірне кохання (за повістю І. Франка „Захар Беркут”)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ПЛАНИ - Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Характеристика образу Івана Вишенського (поема І. Франка „Іван Вишенський”)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - I.ФРАНКО - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - I.ФРАНКО - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

ПЛАНИ - I.ФРАНКО - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Оповідання І. Франка про дітей та школу

Збірка І. Франка „З вершин і низин” - важливий етап у розвитку української поезії

ЛЮБОВ ДО РІДНОГО КРАЮ ЯК НАЙВИЩА ЦІННІСТЬ (за твором І. Франка „Захар Беркут“)

ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ПОЕМІ І. ФРАНКА „ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ”

ТРАГЕДІЯ ЗАКОХАНОГО СЕРЦЯ У ЗБІРЦІ І. ФРАНКА „ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ”

МІРКУВАННЯ ПРО МАЙБУТНЄ НАРОДУ В ПОЕМІ І. ФРАНКА „МОЙСЕЙ”

Відгук на прочитану п’єсу Украдене щастя І.Я. Франка - Творча робота з української літератури

Лист до Івана Яковича Франка - Творча робота з української літератури

Збірка Зів’яле листя Івана Франка - вершина духовної краси - Творча робота з української літератури

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі Івана Яковича Франка Зів’яле листя - Творча робота з української літератури

Патріотичний пафос поеми Мойсей Івана Франка - Творча робота з української літератури

Хто і у кого украв щастя? (за драмою Украдене щастя Івана Франка) - Творча робота з української літератури

Франковими стежками Тернопілля (реферат) - Творча робота з української літератури

Протистояння добра і зла, честі й безчестя у повісті Івана Франка „Захар Беркут“

Символіка вірша Івана Франка „Каменярі“

„На правді й честі земля держиться” (моя оцінка головних героїв повісті Івана Франка „Захар Беркут”)

Могутня сила вірша І. Франка „Каменярі”

Мрії про національне відродження рідного краю (за віршем „Товаришам із тюрми”) - ІВАН ФРАНКО

Роздуми І. Франка про правду життя (за віршами „Не високо мудруй”, „Строфи”) - ІВАН ФРАНКО

Сила народу в єдності, згуртованості, відданості своїй Батьківщині (за повістю „Захар Беркут”) - ІВАН ФРАНКО

Образ Захара Беркута (за повістю „Захар Беркут”) - ІВАН ФРАНКО

Честь та зрада (за повістю „Захар Беркут”) - ІВАН ФРАНКО

Вияв мужності й стійкості борців за визволення трудового народу з-під гніту (за поезією „Каменярі”) - І варіант - ІВАН ФРАНКО

Вияв мужності й стійкості борців за визволення трудового народу з-під гніту (за поезією „Каменярі”) - ІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Вияв мужності й стійкості борців за визволення трудового народу з-під гніту (за поезією „Каменярі”) - ІІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Високий пафос вірша „Гріє сонечко” - ІВАН ФРАНКО

Глибока любов поета до рідної землі - ІВАН ФРАНКО

Поетичне змалювання образу вічного революціонера в поезії „Гімн” - І варіант - ІВАН ФРАНКО

Поетичне змалювання образу вічного революціонера в поезії „Гімн” - ІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Поетичне змалювання образу вічного революціонера в поезії „Гімн” - ІІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Поетичне змалювання образу вічного революціонера в поезії „Гімн” - ІV варіант - ІВАН ФРАНКО

Мої роздуми над поемою „Мойсей” - ІВАН ФРАНКО

Відображення прагнень народу до національної самостійності, до волі в поемі „Мойсей” - ІВАН ФРАНКО

Поривання до волі в поемі „Мойсей” - І варіант - ІВАН ФРАНКО

Поривання до волі в поемі „Мойсей” - ІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Проблема вождя і народу в поемі „Мойсей” - ІВАН ФРАНКО

Мотиви туги і страждань у збірці „Зів'яле листя” - І варіант - ІВАН ФРАНКО

Мотиви туги і страждань у збірці „Зів'яле листя” - ІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Мотиви туги і страждань у збірці „Зів'яле листя” - ІІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Мотиви туги і страждань у збірці „Зів'яле листя” - IV варіант - ІВАН ФРАНКО

Мотиви туги і страждань у збірці „Зів'яле листя” - V варіант - ІВАН ФРАНКО

Краса кохання у повісті „Перехресні стежки” - І варіант - ІВАН ФРАНКО

Краса кохання у повісті „Перехресні стежки” - ІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Краса кохання у повісті „Перехресні стежки” - ІІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Євген Рафалович — представник нового покоління української інтелігенції - ІВАН ФРАНКО

Мої враження після прочитання драми „Украдене щастя” - І варіант - ІВАН ФРАНКО

Мої враження після прочитання драми „Украдене щастя” - ІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Мої враження після прочитання драми „Украдене щастя” - ІІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Фольклорні мотиви в поезії І. Франка - І варіант - ІВАН ФРАНКО

Фольклорні мотиви в поезії І. Франка - ІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Зображення робітничого руху в повісті І. Франка „Борислав сміється” - ІВАН ФРАНКО

Проблема робітничого руху в повісті І. Франка „Борислав сміється” - І варіант - ІВАН ФРАНКО

Проблема робітничого руху в повісті І. Франка „Борислав сміється” - ІІ варіант - ІВАН ФРАНКО

Роль образу Бенедя Синиці в реалізації ідейного задуму повісті І. Франка „Борислав сміється” - ІВАН ФРАНКО

Образ Івана Вишенського (за однойменною поемою І. Франка) - ІВАН ФРАНКО

Співзвучність поезії І. Франка з народнопісенною творчістю - ІВАН ФРАНКО

Співзвучність поезії І.Я. Франка з народнопісенною творчістю

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі І.Я. Франка Зів'яле листя

Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі І.Я. Франка Мойсей

Проблема вождя й народу в поемі І. Я. Франка „Мойсей”

„Зів’яле листя“ в душі й пам’яті Івана Франка

Співзвучність поезії І. Я. Франка з народнопісенною творчістю

Провідні мотиви лірики І. Я. Франка

Відображення прагнення народу до національної самостійності до волі в поемі І. Франка „Мойсей”

Трагічна доля підгірського селянина у творах Івана Франка

Міфологічна природа повісті Івана Франка “Захар Беркут”

Специфіка зображення язичництва та християнства у повісті Івана Франка “Захар Беркут”

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі І.Я. Франка „Зів’яле листя”

Проблема украденого щастя в драмі Івана Франка

Інтимна лірика Івана Франка

Іван Франко. Лірична драма “Зів’яле листя“ - шедевр інтимної лірики.

Мої роздуми над поемою “Мойсей“

Мої роздуми над творчістю І.Франка

Відгук про поезію Івана Франка “Чого являєшся мені у сні?“

„Страждання юного Вертера” Йогана Вольгана Гете та „Зів’яле листя” Івана Франка: специфіка творів та взаємозв’язки.

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі Івана Франка „Зівяле листя” - Олена Акульшина

Підготовка до ЗНО

Іван Франко - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

І. ФРАНКО. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „ГІМН”, „НАРОДЕ МІЙ, ЗАМУЧЕНИЙ, РОЗБИТИЙ” (ПРОЛОГ ДО ПОЕМИ „МОЙСЕЙ”), „ГРІЄ СОНЕЧКО”, „ДЕКАДЕНТ”, „ЧЕРВОНА КАЛИНО, ЧОГО В ЛУЗІ ГНЕШСЯ?”, „ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ?”, „ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ”, „УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ”

Біографія - Іван Якович Франко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Поетична творчість - Іван Якович Франко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Інтимна лірика - Іван Якович Франко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Мойсей - Іван Якович Франко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Проза - Іван Якович Франко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Повість „Перехресні стежки” - Іван Якович Франко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Драматургія - Іван Якович Франко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Значення творчості - Іван Якович Франко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

І. Франко Іван Вишенський

І. Франко Захар Беркут

Тема 15. Іван Франко - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Іван Франко - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

ГІМН - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Чого являєшся мені у сні? - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

МОЙСЕЙ - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Тема 16. Іван Франко (1856 - 1916) - Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст. - Нова українська література

Панас Мирний, Іван Карпенко-Карий, Іван Франко

Іван Франко (1856-1916)

Гімн - Іван Франко (1856-1916)

Збірка Зів'яле листя (1896) - Іван Франко (1856-1916)

Поема Мойсей (1905) - Іван Франко (1856-1916)

Тестовий контроль знань та умінь - Іван Франко (1856-1916)

Франко Іван Якович - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

ІЗ ЗБІРКИ „КОЛИ ЩЕ ЗВІРІ ГОВОРИЛИ”

ЛИСИЧКА І ЖУРАВЕЛЬ

ЗАЄЦЬ І ЇЖАК

КОРОЛИК І ВЕДМІДЬ

ОСЕЛ I ЛЕВ

ЛИСИЧКА-КУМА

ТРИ МІХИ ХИТРОЩІВ