Іван Якович Франко

(1856 — 1916)

Біографія

Іван Франко

Додаткова біографія

Розробки уроків

ІВАН ФРАНКО. ПИСЬМЕННИК, УЧЕНИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ. БАГАТОГРАННІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, ЇЇ ВПЛИВ НА КУЛЬТУРНИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ. ФРАНКО - ПЕРЕКЛАДАЧ, ПУБЛІЦИСТ. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, У ПРОБУДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ. ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА В МУЗИЦІ

ЛІРИКА ЗБІРКИ ІВАНА ФРАНКА З ВЕРШИН І НИЗИН. ЗАГАЛЬНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО КОМПОЗИЦІЮ ЗБІРКИ. ТВОРЧІСТЬ ВЕЛИКИХ МАЙСТРІВ ВІДРОДЖЕННЯ, СИМВОЛ ВІЧНОЇ ЖІНОЧНОСТІ, МАТЕРИНСТВА, КРАСИ; СУПЕРЕЧКИ ПРО РОЛЬ КРАСИ І КОРИСТІ (СІКСТИНСЬКА МАДОННА). ФРАНКОВА КОНЦЕПЦІЯ ПОСТУПУ ЛЮДСТВА, ВИРАЖЕННЯ НЕЗЛАМНОГО ОПТИМІЗМУ (ГІМН (ЗАМІСТЬ ПРОЛОГА))

МІСЦЕ ЛЮБОВНОЇ ТЕМИ У ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА. ПОЕТИЧНА ЗБІРКА ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ. АВТОБІОГРАФІЧНІ МОТИВИ У ЗБІРЦІ ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ, ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ У СНІ. ШИРОКА ГАМА ПОЧУТТІВ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ, СТВЕРДЖЕННЯ НЕВМИРУЩОСТІ ПОЧУТТІВ, ІДЕАЛУ КОХАННЯ

ПОЕМА МОЙСЕЙ - ОДИН ІЗ ВЕРШИННИХ ТВОРІВ І. ФРАНКА. ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ: ІСТОРИЧНИЙ ШЛЯХ НАЦІЇ, ВИЗНАЧНА ОСОБИСТІСТЬ ЯК ЇЇ ПРОВІДНИК, ПРОБУДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ. ПРОЛОГ ДО ПОЕМИ - ЗАПОВІТ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ

ПРОЗА І. ФРАНКА (ІДЕЇ, ПРОБЛЕМИ). ХУДОЖНІ ШУКАННЯ ПРОЗАЇКА. ФРАНКО Й УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ. НОВЕЛА СОЙЧИНЕ КРИЛО - ЖІНОЧА ДОЛЯ В НОВІТНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

ОБРАЗ ГЕРОЯ-АДРЕСАТА - УОСОБЛЕННЯ БОРОТЬБИ МІЖ ЕСТЕТИКОЮ І ЖИВИМ ЧОЛОВІКОМ. ГУМАНІЗМ НОВЕЛИ «СОЙЧИНЕ КРИЛО»

РОЛЬ І. ФРАНКА В РОЗВИТКУ ДРАМАТУРГІЇ Й ТЕАТРУ. УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ І. ФРАНКА, ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3. ТЕСТУВАННЯ З ТЕМИ ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА

Важливі етапи життєвого й творчого шляху І. Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні. Епістолярії про І. Франка

Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. Поетична суперечка з М. Вороним. (Послання М. Вороного Іванові Франкові). Ліричний герой громадянської лірики І. Франка - борець проти соціального і національного гноблення (Каменярі, Земле моя, всеплодющая мати)

Патріотизм, національна ідея в циклі поезій Україна зі збірки З вершин і низин. Декадент - поетичне кредо І. Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця

Поема Мойсей - філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору

Алегоричний образ Мойсея як уособлення визначної особистості, провідника нації

Пролог до поеми - заповіт Франка українському народові. Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі

Збірка «Зів'яле листя». - лірична драма. Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання («Ой ти, дівчино, з горіха зерня». «Чого являєшся мені».. Домінантні образи поезії. Значення інтимної лірики у творчості І. Франка. Позакласне читання. Р. Горак «Тричі мені являлася любов». (Спарений урок)

Франко-перекладач. Переклади творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Байрона, Пете, Пейне, Пого, Міцкевича

Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного усталеного життя та холодного естетства

Зв'язок психологічної колізії новели «Сойчине крило». з проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені

«Украдене щастя». - соціально-психологічна драма. Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика

Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору «Украдене щастя». Глибина почуттів і драма героїв. Соціальна витоки особистої драми. Засоби художнього вираження почуттів

Сценічне життя драми. Богдан Ступка в ролі Миколи в постановці Київського драматичного театру імені Івана Франка

Читацький практикум. Соціально-психологічна драма. Ключі до прочитання. рецензія на театральну постановку драматичного твору (усно)

Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника

Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Лесі Українки та інших)

БЕСІДА-РОЗПОВІДЬ ПРО ІВАНА ФРАНКА. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ «ІВАН ЯКОВИЧ ФРАНКО». ТА УРИВКА КАЗКИ І. ФРАНКА «ЛИСИЧКА І РАК». - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

ІВАН ФРАНКО «ЛИС МИКИТА». (уривок)

Яке частування, таке й дякування

РОМАН ЗАВАДОВИЧ. ПОЕТ-КАМЕНЯР (Скорочено)

ІВАН ФРАНКО. ДИВУВАЛАСЬ ЗИМА… ДРІМАЮТЬ СЕЛА…

ІВАН ФРАНКО. ЛИСИЧКА-КУМА

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ДИТЯЧІ ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА

ІВАН ФРАНКО

ІВАН ФРАНКО. ПОЛУДЕНЬ

ІВАН ФРАНКО. СИПЛЕ, СИПЛЕ, СИПЛЕ СНІГ…

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ДИТЯЧІ ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА

Що таке байка і хто такий байкар? Вступ до теми «Розкажу вам байку»

Не тим цікава байка, що говорить неправду, а тим, що під лушпиною тої неправди криє велику правду

Маленька казка, а розуму навчає

Франко і поезія

ДИТЯЧІ ОПОВІДАННЯ ІВАНА ФРАНКА

КАРТИНИ ПРИРОДИ У ВІРШАХ ІВАНА ФРАНКА

КАЗКИ ІВАНА ФРАНКА

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ. І. ФРАНКО «ФАРБОВАНИЙ ЛИС». ЗМІСТ КАЗКИ

І. ФРАНКО «ФАРБОВАНИЙ ЛИС». ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ПЕРСОНАЖІ

І. ФРАНКО «ФАРБОВАНИЙ ЛИС». ОБРАЗ ЛИСА, РИСИ ЙОГО ХАРАКТЕРУ

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ № 2. ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ. ІВАН ФРАНКО «КОЛИ ЩЕ ЗВІРІ ГОВОРИЛИ». КАЗКА «ВІЙНА МІЖ ПСОМ І ВОВКОМ».

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 ЗА ТЕМОЮ «СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ. ЗАГАДКИ. ПРИКАЗКИ. ПРИСЛІВ'Я. ТВОРЧІСТЬ ІВАНА ФРАНКА, ВАСИЛЯ КОРОЛЕВА- СТАРОГО, ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА, ГАЛИНИ МАЛИК; ТВОРИ ЛРК № 1-2, ПЧ № 2». ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Літературні казки. Особливості літературної казки, її відмінність від народної. ї. Франко. Дитинство письменника. І. Франко-казкар (збірка Коли ще звірі говорили), Фарбований Лис

I. Франко. Фарбований Лис. Зміст казки. Головні та другорядні персонажі твору

Виразне читання епізодів казки Фарбований Лис

Образ Лиса, риси його характеру

Літературні казки. Іван Франко «Фарбований Лис»

I. Франко «Фарбований Лис». Образ лиса, риси його характеру

I. Франко «Фарбований Лис». Мова автора і мова персонажів

Тестова робота за літературною казкою І. Франка «Фарбований Лис»

Дивосвіт літературної казки. І. Франко і його казки

І. Франко, «Фарбований Лис»

І. Франко, «Фарбований Лис» поглиблено

І. Франко, «Фарбований Лис» урок-інсценізація

І. Франко і стара школа

І. Франко, «Грицева шкільна наука»

І. Франко, «Грицева шкільна наука» поглиблено

Диспут «Стара школа і нова». Про мову автора і мову дійових осіб за оповіданням І. Франка «Грицева шкільна наука»

Максим і Мирослава — сміливі, мужні патріоти; краса їхніх почуттів. Тугар Вовк. Осудження зради громаді заради збагачення. Викриття жорстокості, моральної звироднілості, духовної ницості загарбників (Бурунда)

Провідна думка повісті І. Франка «Захар Беркут» — сила народу в єдності, згуртованості, відданості своїй батьківщині. Роль пейзажів у повісті. Архаїзми, та діалектизми у творі

Підготовка і написання контрольного твору за творчістю I. Франка, Т. Шевченка

«Лиш боротись — значить жить». І. Франко. Розповідь про письменника. Особливості виразного читання художньо-публіцистичної прози

І. Франко «Захар Беркут». Історична основа повісті — героїчна боротьба народу Русі в XIII ст. проти татаро-монгольських нападників

Основні персонажі твору, їх групування. Захар Беркут — мудрий ватажок тухольської громади

ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ВИРІШАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ. РОЛЬ ХУДОЖНІЙ ЗАСОБІВ, ОСОБЛИВОСТІ МОВИ Івана Франка «Захар Беркут»

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. ТВІР-РОЗПОВІДЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ ЗА ПОВІСТЮ ІВАНА ФРАНКА «ЗАХАР БЕРКУТ»

ІВАН ФРАНКО. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО МИТЦЯ І ЙОГО БАГАТОГРАННУ ТВОРЧІСТЬ. «ЗАХАР БЕРКУТ»

І. Я. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ЗМАЛЮВАННЯ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ РУСИЧІВ-УКРАЇНЦІВ ПРОТИ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКИХ НАПАДНИКІВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ ЗАХАРА БЕРКУТА, МАКСИМА, МИРОСЛАВИ, ТУГАРА ВОВКА

ПАТРІОТИЧНИЙ МОТИВ, ЙОГО ЗВ'ЯЗОК ІЗ РОЗГОРТАННЯМ СЮЖЕТУ Івана Франка «Захар Беркут»

ІВАН ФРАНКО. КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО МИТЦЯ. «ЗАХАР БЕРКУТ». ІСТОРИЧНА ОСНОВА ТВОРУ

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ЗМАЛЮВАННЯ ГЕРОЇЧНОЇ БОРОТЬБИ РУСИЧІВ ПРОТИ МОНГОЛО-ТАТАРСЬКИХ НАПАДНИКІВ

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПАТРІОТИЧНИЙ МОТИВ, ЙОГО ЗВ’ЯЗОК З РОЗГОРТАННЯМ СЮЖЕТУ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ МАКСИМА, МИРОСЛАВИ

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ТУГАРА ВОВКА

І. ФРАНКО «ЗАХАР БЕРКУТ». ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЛЮДИНИ У ВИРІШАЛЬНІЙ СИТУАЦІЇ. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗУ ЗАХАРА БЕРКУТА

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 «ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ»

Іван Франко. «Захар Беркут». Основні персонажі твору: Максим, Мирослава, Тугарин Вовк. Патріотичний мотив, його зв'язок із розгортанням сюжету

Розвиток зв'язного мовлення. Контрольний твір за повістю Івана Франка «Захар Беркут»

Позакласне читання. Іван Франко. «Захар Беркут». Життя повісті у кіномистецтві

Тематична атестація №1. Усна народна творчість. І. Франко «Захар Беркут»

Іван Франко. «Захар Беркут». Короткі відомості про митця і його багатогранну творчість

Іван Франко. «Захар Беркут». Художня майстерність повісті

Іван Франко. «Захар Беркут». Захар Беркут - ватажок тухольської громади. Змалювання героїчної боротьби русичів проти монголо-татарських нападників

Іван Франко. Короткі відомості про письменника. Історична поема «Іван Вишенський». TЛ: історична поема

Іван Франко. «Іван Вишенський». Історична правда та художній вимисел: постать українського мислителя XVII ст. і художній образ у творі

Дискусія щодо поведінки та вибору І. Вишенського. Проблема морального вибору людини, її втеча від неприйнятного буттєвого світу

Іван Франко. Розповідь про письменника. «Каменярі». Алегоричність змісту й образів-персонажів. Вияв мужності й стійкості борців за визволення трудового народу з-під гніту, послідовність їхніх дій. Пауза як елемент вірша. Поглиблення поняття про строфу. Іронія

Іван Франко. «Гріє сонечко». Паралельне зображення весняного пробудження природи й революційної ситуації в суспільстві. «Моя любов». Глибока любов поета до рідної землі. Композиція художнього твору. Художня правда, художній вимисел у творі

ГОРТАЮЧИ СТОРІНКИ ДРАМИ ІВАНА ФРАНКА «УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ» - Урок-діалог

Урок-суд за п'єсою І. Франка «Украдене щастя»

Скорочені твори та коментарі

Скорочено - ЗАХАР БЕРКУТ - ІВАН ФРАНКО

Скорочено - УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ - ІВАН ФРАНКО

Скорочено - Іван Вишенський - ІВАН ФРАНКО

Скорочено - МОЙСЕЙ - ІВАН ФРАНКО

Скорочено - ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ - ІВАН ФРАНКО

Короткий переказ - Розвивайся ти, високий дубе - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Іван Вишенський - ІВАН ФРАНКО

Короткий переказ - Сойчине крило (Із записок відлюдка) - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Гімн - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Фарбований лис - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ

Короткий переказ - Чого являєшся мені - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Безмежнеє поле в сніжному завою - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Мойсей - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Легенда про вічне життя - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Сікстинська Мадонна - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Захар Беркут - ІВАН ФРАНКО - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Короткий переказ - Ой ти, дівчино, з горіха зерня - ІВАН ФРАНКО - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Скорочено - ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН ФРАНКО - 5 КЛАС

Скорочено - ІВАН ФРАНКО - ЗАХАР БЕРКУТ - 7 КЛАС

Скорочено - ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ - ІВАН ФРАНКО - 8 КЛАС

Скорочено - ГІМН - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - СІКСТИНСЬКА МАДОННА - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - БЕЗМЕЖНЕЄ ПОЛЕ В СНІЖНОМУ ЗАВОЮ... - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ... - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ... - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - ДЕКАДЕНТ - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - РОЗВИВАЙСЯ ТИ, ВИСОКИЙ ДУБЕ - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - МОЙСЕЙ - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Скорочено - СОЙЧИНЕ КРИЛО - ІВАН ФРАНКО - 10 КЛАС

Мойсей (стислий переказ твору) - Іван Франко

Захар Беркут - скорочено

Фарбований лис - скорочено

Захар Беркут - скорочено

Борислав сміється - скорочено

Перехресні стежки - скорочено

Украдене щастя - скорочено

Іван Вишенський - скорочено

Підручники

ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЗІ ЗБІРКИ З ВЕРШИН І НИЗИН ГІМН (ЗАМІСТЬ ПРОЛОГА) - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

СІКСТИНСЬКА МАДОННА - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ВЧИТИСЯ ЛЕГКО! - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЗІ ЗБІРКИ ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ... - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ... - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЗІ ЗБІРКИ МІЙ ІЗМАРАГД ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

МОЙСЕЙ - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

СОЙЧИНЕ КРИЛО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ: ІВАН ФРАНКО 1856-1916 - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ГІМН (1880) - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

СИКСТИНСЬКА МАДОННА (1881) - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Збірка З вершин і низин - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Теорія літератури. Сонет - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Ой ти, дівчино, з горіха зерня... - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

ЛЕГЕНДА ПРО ВІЧНЕ ЖИТТЯ - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Теорія літератури. Терцина - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

МОЙСЕЙ (1905) - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Сойчине крило - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

Життєвий і творчий шлях - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Тематична і жанрова різноманітність лірики Івана Франка - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетична збірка Зів'яле листя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетичний роздум Легенда про вічне життя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поема Мойсей - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Франко-перекладач - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість-новела Сойчине крило - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Соціально-психологічна драма Украдене щастя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Тематична і жанрова різноманітність лірики Івана Франка - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетична збірка Зів'яле листя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Цикл віршів Україна - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Вірш Декадент - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Шлях Івана Франка до модернізму. Поетична суперечка з Миколою Вороним - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетичний роздум Легенда про вічне життя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поема Мойсей - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Франко-перекладач - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість-новела Сойчине крило - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Соціально-психологічна драма Украдене щастя - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Праця на ниві української словесності - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Збірка З ВЕРШИН І НИЗИН - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

На шляху боротьби (Каменярі) - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Краса материнства - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Збірка ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

На народній основі - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Кохання без надії - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Поетичне кредо (Декадент) - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Збірка МІЙ ІЗМАРАГД - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Філософська поема МОЙСЕЙ - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела СОЙЧИНЕ КРИЛО - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Драма на народній основі УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ - Іван ФРАНКО (1856-1916) - Титан духу і думки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Поезія Івана Франка - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Гімн - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Сікстпинська Мадонна - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Ой ти, дівчино, з горіха зерня - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Чого являєшся мені - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Легенда про вічне життя - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Філософська поема Мойсей - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Мойсей - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Новела Сойчине крило - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Сойчине крило - Іван Франко (1856-1916) - Титан духу і думки

Знайомство здалеку і зблизька - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Художній світ лірики Івана Франка - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Поема Мойсей - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Художні шукання І. Франка-прозаїка - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Іван Франко і модернізм - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Сойчине крило - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

Драматургія Івана Франка - ІВАН ФРАНКО - ТИТАН ДУХУ I ДУМКИ

ЛИС МИКИТА - ІВАН ФРАНКО - Скринька казок українських письменників - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

ЛИСИЧКА І ЖУРАВЕЛЬ - ІВАН ФРАНКО - КАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Іван ФРАНКО (1856-1916) - ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

ІВАН ФРАНКО - Пейзажна лірика - ЛІРИКА - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ

ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ІВАН ФРАНКО (1856 -1916) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

ЗАХАР БЕРКУТ - ІВАН ФРАНКО (1856 -1916) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

„Лиш боротись — значить жить“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Правдива іскра Прометея“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Нам пора для України жить!“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Живі, грізні, огромнії сонети“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Хто смів сказать, що не богиня ти?“ (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Філософія болю і життєлюбства” (Дмитро Павличко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Золотий міст між народами” (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Я син народу, що вгору йде” (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

Бальзак галицького життя - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Промінь світла в темному царстві” (Микола Добролюбов) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Основне „прокляте питання”: хто винен всьому тому?” (Іван Франко) - Іван Франко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - Іван Франко - ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - ДИВОСВІТ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ

ІВАН ФРАНКО - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ГРИЦЕВА ШКІЛЬНА НАУКА - ІВАН ФРАНКО - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ІВАН-ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

ФАРБОВАНИЙ ЛИС - ІВАН-ФРАНКО (1856-1916) - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

Хрестоматії

Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Гімн - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Сікстинська мадонна - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Чого являєшся мені?.. - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Ой ти, дівчино, з горіха зерня - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Легенда про вічне життя - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Мойсей - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Сойчине крило - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ІВАНА ФРАНКА - Іван Франко (1856-1916) - ТИТАН ДУХУ Й ДУМКИ

Франко Іван Якович (27.08.1856-28.05.1916)

Малий Мирон - Франко Іван Якович (27.08.1856-28.05.1916)

Олівець - Франко Іван Якович (27.08.1856-28.05.1916)

Грицева шкільна наука - Франко Іван Якович (27.08.1856-28.05.1916)

Статті та реферати

Іван Франко(1856-1916)

Оповідання І. Франка «Історія кожуха» в 5 класі

Особливості стилістичної семантики лексеми народ у наукових текстах Івана Франка

Функції старослов'янізмів у біблійних творах І.Я.Франка (на матеріалі поем „Мойсей” та „Іван Вишенський”)

Сатиричний цикл І.Я.Франка „Нові співомовки“ зі збірки „Semper tiro“: спроба реінтерпретації

Вiдображення в повiстi Iвана Франка „Захар Беркут“ героiчноi боротьби народу Русi в XIII столiттi проти татаро-монгольських нападникiв

Художня майстернiсть Франка у повiстi Захар Беркут

Роль Івана Франка в історії методики викладання літератури (за оповіданням „Борис Граб“)

Драма І. Франка „Учитель“ на тлі суспільного життя Галичини кінця XIX століття

Казковість у творчості Івана Франка

Іван Франко і Львів

Перекладацька діяльність І.Франка - реферат

Поема І.Я. Франка Мойсей

Твори Івана Франка для дітей

Місце і роль творів І.Я.Франка в українській дитячій літературі

Іван Франко-письменник

Поема „Мойсей“

Перекладацька діяльність І.Франка

І.Франко – дослідник української літератури 17-18 ст.

Внесок Івана Франка в розвиток української культури

Життя і творчість Івана Франка

Іван Франко

Місце і роль творів І.Я.Франка в українській дитячій літературі. Особливості розвитку дитячої літератури ІІ половини ХХ століття

Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Франка „Зів'яле листя”

Спогади про Івана Франка

Поема Івана Франка „Мойсей“

І.Франко та видатні діячі Галицького Відродження

СЛОВО КАМЕНЯРА ПРО КОБЗАРЯ

Жінки в житті та інтимній ліриці Івана Франка „Се любов моя плаче так гірко...“

ЛЮБОВ І БОРОТЬБА ЄВГЕНІЯ РАФАЇЛОВИЧА

Іван Франко життєвий та творчий шлях

Іван Франко

Іван Франко і Коломия

Доля рідного краю й українського народу в поезії Івана Франка

Життя і творчий шлях Івана Франка

І.Франко - творчість

Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Франко Іван Якович

Тpагедія закоханого сеpця в ліpичній дpамі І.Я.Франка “Зів'яле листя“

Художня творчість І.Франко

Полеміка Франка з Вороним

Проблеми української держави у суспільно-політичній спадщині Івана Франка

Народнопісенні особливості інтонації поезій Івана Франка

Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка „Мойсей“

Соціально-правові відносини у драмі Івана Франка „Украдене щастя“

МАЙСТЕРНІСТЬ МОВНОГО ПОРТРЕТА У ФРАНКОВІЙ ПРОЗІ (СУСПІЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА СТУДІЯ „НА ДНІ”)

ПОГЛЯДИ І. ФРАНКА НА ФОЛЬКЛОРИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ОСКАРА КОЛЬБЕРГА

Тема нещасного кохання в ліриці к. ХІХ — п. ХХ ст. (на матеріалі творчості І. Франка, П. Карманського, Б. Лепкого, М. Вороного)

ЕКСПРЕСІОНІЗМ ПРОЗИ ІВАНА ФРАНКА

Аналіз мови художнього твору (на прикладі вивчення повісті І. Франка „Пepexpecнi стежки“)

ІВАН ФРАНКО ПРО СТАНОВЛЕННЯ ДАВНЬОУКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ЖАНРІВ

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ – ОБЕРІГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОБУТНОСТІ НАРОДУ (ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПРОЗОЮ І. ФРАНКА ТА У. САМЧУКА)

КОНТЕКСТУАЛЬНІ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ЯК УМОВИ ВИНИКНЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГОЛОВКІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА

БІЛЯ ВИТОКІВ УКРАЇНОЗНАВСТВА

Іван Франко - ДО ВСІХ НАРОДІВ І ДО ВСІХ ВІКІВ...

МОЙСЕЙ - СУМЛІННЯ СВОГО НАРОДУ (ІВАН ФРАНКО)

ІВАН ФРАНКО В АВТОБІОГРАФІЧНИХ ВИСЛОВЛЮВАННЯХ

ГЕРОЇ І ПСЕВДОГЕРОЇ (поеми „Похорон”, „Мойсей”)

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ТРАГІЧНА ДРАМА „УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ”

ІВАН ФРАНКО

ІВАН ФРАНКО УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

НОВИНИ НАШОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ІВАН ФРАНКО ПРО ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Іван Франко і його сонети

Інтегрований з Біблією та музикою урок літератури - Пророчі заповіді українського Мойсея

Використання інтерактивних методик під час вивчення у 7 класі історико-географічного тла повісті „Захар Беркут” Івана Франка

Мова ліричного твору - Особливості поетичної мови інтимної лірики Івана Франка (на матеріалі вірша „Чого являєшся мені у сні?”)

Варіант аналізу повісті І. Франка „Захар Беркут”

Новітня інтерпретація лірики Івана Франка

„Я не геній, синку милий”: кілька зауваг до проблеми геніальності митця

Вивчення казки Івана Франка „Фарбований Лис”

Берег любові - Інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака „Тричі мені являлася любов”

Естетика Івана Франка і формування основоположних підстав вивчення української літератури в сучасній школі

ІВАН ФРАНКО

Літературознавство, критика, історія літератури

ІВАН ФРАНКО. ГІМН - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ІВАН ФРАНКО. ПОЕМА МОЙСЕЙ - ЗВЕРНЕННЯ ДО ЗАМУЧЕНОГО, РОЗБИТОГО НАРОДУ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

Іван Якович Франко (1856-1916)

Іван Франко: душевна драма зворушення - Художній світ лірики та ліро-епосу

«Мойсей» у контексті націотворчих розмислів І. Франка

Чому І. Франко зауважував, що у П. Куліша друга частина думки б'є по першій?

Чому в передмові до збірки „Зів'яле листя” І. Франко зазначає, що основою для віршів послужив щоденник самогубця?

ФРАНКО ІВАН

Іван Франко

Особливості літературного процесу 70 - 90-х років ХІХ століття. Багатогранна діяльність І. Франка - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Постать І. Франка в українській літературі та національній культурі - ПРАКТИКУМ

Українська поезія II половини XIX ст. Поетична творчість І. Франка і Лесі Українки - Особливості розвитку української поезії

ФІЛОСОФСЬКІ ПОЕМИ ІВАНА ФРАНКА СМЕРТЬ КАЇНА, ПОХОРОН, МОЙСЕЙ І ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РОМАНТИЗМ - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Іван Франко - основоположник українського перекладознавства - Українське перекладознавство на початку XX сторіччя

Філософські, наукові, політичні погляди І. Франка у контексті його біографії - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Думки про мистецтво у трактаті Із секретів поетичної творчості та літературно-критичних працях - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Поетична творчість І. Франка - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Запитання для самоконтролю - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Тести для самоконтролю - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Завдання відкритої форми - Життєвий шлях і світогляд І. Франка

Оповідання та повісті І. Франка: економічно-суспільна, родинно-побутова, психологічна, філософська, історична проблематика творів - Проза і драматургія Івана Франка

Драматургічний доробок письменника - Проза і драматургія Івана Франка

Список рекомендованої літератури - Проза і драматургія Івана Франка

Запитання для самоконтролю - Проза і драматургія Івана Франка

Тести для самоконтролю - Проза і драматургія Івана Франка

Завдання відкритої форми - Проза і драматургія Івана Франка

Франко-поет - Франко-поет. Літературна позиція М. Старицького. Коцюбинський і Чехов

Твори

ПЕРЕХРЕСНІ СТЕЖКИ

Мойсей

ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ

Фарбований лис

ТОВАРИШАМ IЗ ТЮРМИ

НЕ ВИСОКО МУДРУЙ

КАМЕНЯРI

ГРIЄ СОНЕЧКО

МОЯ ЛЮБОВ

ГIМН

ЧОГО ЯВЛЯЄШСЯ МЕНІ

ДЕКАДЕНТ

ЧЕРВОНА КАЛИНО, ЧОГО В ЛУЗI ГНЕШСЯ

НАРОДЕ МІЙ, ЗАМУЧЕНИЙ, РОЗБИТИЙ

Леся Українка

ВЕСНЯНКИ

Гримить! Благодатна пора наступає

Гріє сонечко!

Земле, моя всеплодющая мати

Не забудь, не забудь

VIVERE MEMENTO!

УКРАЇНА МОЯ ЛЮБОВ

Не пора

Oй ти, дівчино, з горіха зерня

Тричі мені являлася любов

СІДОГЛАВОМУ

SEMPER TIRO

Жены русьскія въсплакаша ся (Де не лилися ви в нашій бувальщині)

АНТОШКОВІ П. (АЗЪ ПОКОЙ)

ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ

НАЙМИТ

РІПКА

ГАДКИ НА МЕЖІ

ГРИЦЕВА ШКІЛЬНА НАУКА

Дивувалась зима

ЗАСНУВАННЯ ПЕРЕЯСЛАВА

Лис і Дрозд

Малий Мирон

Мій злочин

ПРИГОДИ ДОН-КІХОТА

ПРИСВЯТА

СМЕРТ ОЛЕГА

ІЗ СЕКРЕТІВ ПОЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

УКРАЇНА

Поза межами можливого

UKRAINA IRREDENTA

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ

ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНІ СТАТТІ

Олівець

По селах

BOA CОNSTRKTOR

БОРИСЛАВ СМІЄТЬСЯ

Місяцю-князю!

Не покидай мене

УКРАДЕНЕ ЩАСТЯ

ІЗ ЗБІРКИ „КОЛИ ЩЕ ЗВІРІ ГОВОРИЛИ”

ЛИСИЧКА І ЖУРАВЕЛЬ

ЗАЄЦЬ І ЇЖАК

КОРОЛИК І ВЕДМІДЬ

ОСЕЛ I ЛЕВ

ЛИСИЧКА-КУМА

ТРИ МІХИ ХИТРОЩІВ

Шкільні учнівські твори

Протистояння добра і зла, честі й безчестя у повісті Івана Франка „Захар Беркут”

„На правді й честі земля держиться” (моя оцінка головних героїв повісті Івана Франка „Захар Беркут”)

Могутня сила вірша І. Франка „Каменярі”

Символіка вірша Івана Франка „Каменярі”

„Іван Франко - трибун народний”. Життя та доля письменника І. Франка

Патріотична та громадянська лірика І. Франка

Роздуми Івана Франка над долею рідного краю (за поемою „Мойсей”)

Хто з героїв драми І. Франка „Украдене щастя” окрадений найбільше?

Алегоричність змісту й образів-персонажів вірша І. Франка „Каменярі”

Повість І. Франка „Захар Беркут” і сучасна Україна

Мій улюблений герой повісті І. Франка „Захар Беркут”

Моє ставлення до боярина Тугара Вовка з повісті І. Франка „Захар Беркут”

„Тричі мені являлася любов...” (автобіографізм збірки Івана Франка „Зів'яле листя”)

Символіка вогню у збірці І. Франка „Зів'яле листя”

„Яке ти маєш право бути вільним, коли твій народ у неволі?” (за повістю Івана Франка „Перехресні стежки”)

Тематична спорідненість збірки „Зів'яле листя” та повісті „Перехресні стежки” Івана Франка

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі І. Я. Франка „Зів'яле листя”

Проблема служіння інтелігенції народові в романі Івана Франка „Перехресні стежки”

Образ Рафаловича у романі Івана Франка „Перехресні стежки”

Проблема інтелігенції у прозі Івана Франка

Співзвучність поезії І. Я. Франка з народнопісенною творчістю

Трагічна доля підгірського селянина у творах Івана Франка

Біблія у творчості Івана Франка

У кого украдено щастя? (за однойменною драмою І. Я. Франка)

Психологія героїв драми „Украдене щастя”

Розкриття проблеми громадянської відповідальності поводиря нації у поемі Івана Франка „Мойсей”

Розкриття проблеми громадянської відповідальності поводиря нації у поемі І. Франка „Мойсей”

Мої роздуми над поемою І. Франка „Мойсей”

Авторська інтерпретація образу Бога у поемі Івана Франка „Мойсей”

Трансформація біблійної історії Мойсея в однойменній поемі Івана Франка

Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі І. Я. Франка „Мойсей”

Розуміння людського призначення у поемі І. Франка „Іван Вишенський”

Постать українського мислителя XVII століття в поемі І. Франка „Іван Вишенський”

Історична правда у поемі І. Франка „Іван Вишенський”

МОГУТНЯ СИЛА ВІРША І.ФРАНКА „КАМЕНЯРІ”

Відгук про поезію Івана Франка "Чого являєшся мені у сні?"

Актуальність вибору Івана Вишенського в наш час (за поемою І. Франка "Іван Вишенський")

Історична правда і художній вимисел у поемі І. Франка "Іван Вишенський"

Проблема морального вибору людини (за поемою І. Я. Франка "Іван Вишенський")

Перемога над хитрістю у казці І. Франка „Фарбований Лис”

Повість „Захар Беркут” - твір про героїчне минуле українського Народу (І. Франко)

Високе призначення „каменярів” (за віршем І. Франка „Каменярі”)

„Моя бо й народна неволя - то мати тих скорбних пісень” (лірика Івана Франка)

Мій улюблений твір І. Франка

Роздуми над долею народу (за поемою І. Франка „Мойсей”)

Патріотична та громадянська лірика І. Франка

У чому бачить освічена людина Євгеній Рафалович служіння народові? (За повістю І. Франка „Перехресні стежки”)

Драма „Украдене щастя” - найвизначніший сценічний твір І. Франка

„Золотий обруч” громадівства у повісті І. Франка „Захар Беркут”

Співзвучність поезії І. Франка з народнопісенною творчістю

Мотиви лірики І. Франка

„Тричі мені являлася любов...”: „Зів'яле листя” у серці і пам'яті поета (за творчістю І.Франка)

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі І. Франка „Зів'яле листя”

Роздуми над п'єсою І. Франка „Украдене щастя”

Мої думки і почуття, викликані творами збірки . І.Франка "Зів'яле листя"

Мотиви лірики Івана Франка

Зображення робітничого руху в повісті І.Я.Франка "Борислав сміється"

Мої роздуми над поемою І.Франка "Мойсей"

Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі Івана Франка "Мойсей"

Відображення прагнення народу до національної самостійності, до волі в поемі Івана Франка "Мойсей"

Співзвучність поезії Івана Франка з народнопісенною творчістю

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі І.Я. Франка „Зів'яле листя"

Відображення прагнення народу до національної самостійності до волі в поемі І. Франка „Мойсей”

Співзвучність поезії І. Я. Франка з народнопісенною творчістю

Проблема вождя й народу в поемі І. Я. Франка „Мойсей”

Співзвучність поезії І. Я. Франка з народнопісенною творчістю

Трагічна доля підгірського селянина у творах Івана Франка

„Зів'яле листя” в душі й пам’яті Івана Франка

Трагедія закоханого серця в ліричній драмі Івана Франка „Зівяле листя”

Мої роздуми над поемою "Мойсей"

Інтимна лірика Івана Франка

Проблема украденого щастя в драмі Івана ФранкаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.