Олесь Терентійович Гончар

(1918 — 1995)

Біографія

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Додаткова біографія

Твори

Циклон

Людина і зброя

Тронка

За мить щастя

Кресафт

На косі

Бригантина

Крапля крові

Берег любові

Блакитні вежі Яновського

Чорний яр

Твоя зоря

Микита Братусь

Модри камень

Оддавали Катрю

Прапороносці

Пізнє прозріння

Розробки уроків

«Адже життя — це найперше любов...»: світ почуттів у житті і творчості Олеся Гончара»

Олесь Гончар «Модри Камень». Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези

Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення в новелі О. Гончара «За мить до щастя». Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини

Філoсoфський смисл нoвели Oлеся Гoнчapa «Зa мить щaстя»

«Ви так і не знаєте правди всієї...». (Бесіда за оповіданнями Олеся Гончара про Другу світову війну)

Олесь Гончар. Огляд життєвого і творчого шляху

О. Гончар Собор. Розповідь про трудові будні робітничого селища над Дніпром. Відповідність між художньою структурою твору та задумом автора правдиво змалювати задушливі роки застою. Собор як символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного буття народу й людства. Стурбованість автора, викликана порушенням принципів демократії в суспільстві. Захист красивого і корисного, моральних цінностей. Образи роману. Епос, його основні жанри. Роман та його різновиди

Тематичне оцінювання

Урок № 43 - Олесь Гончар. Коротко про письменника. Загальна характеристика доробку О. Гончара. Творчий злет у 1960-ті роки. Його громадянська й життєва позиція в духовному відродженні нації. Рання новелістика (1940-ві роки), її неоромантизм. Мрія і дійсність у новелі «Модри камень» - Воєнне лихоліття. Українська література 1940-1950 рр

Урок № 44 - Романтична ідея кохання, що перемагає смерть. Образи українського бійця і юної словачки Терези. Особливості оповіді, роль кольорової гами в новелі «Моди Камень» - Воєнне лихоліття. Українська література 1940-1950 рр

Урок № 45 - Контрольна робота № 3. Контрольний класний твір (есе) за доробком Є. Маланюка, I. Багряного, О. Довженка, О. Гончара - Воєнне лихоліття. Українська література 1940-1950 рр

Проза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття, національна специфіка. О. Гончар. Життя і творчість

О. Гончар. Новела «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини

О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів

Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування

СОЛОВ'ЇНА СТОРОЖА (Скорочено) (За Олесем Гончаром) - Лірика - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Олесь Гончар. «Бригантина». КР № 5 (за розділами «Національна драма». «З української прози»

Позакласне читання. Повість О. Гончара «Бригантина»

Собор як символ духовної краси людини, її особистої причетності до історичного буття народу й людства (за твором О. Гончара «Собор»)

Аналіз творів

Олесь Гончар (1918-1995)

«Тронка» (новела «Залізний острів»)

«За мить щастяа»

Скорочені твори та коментарі

Собор - скорочено

Скорочено - СОБОР - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Скорочено - ПРАПОРОНОСЦІ - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Скорочено - КРЕСАФТ - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Короткий переказ - За мить до щастя - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Короткий переказ - Новела з роману „Тронка” - „Залізний острів” - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Скорочено - ЗА МИТЬ ЩАСТЯ - ОЛЕСЬ ГОНЧАР - 11 КЛАС

Залізний острів (з роману Тронка) (стисло) - Олесь Гончар

Підручники

Олесь Гончар (1918-1995) - Українська література 40-50-х років ХХ ст.

Модри Камень - Олесь Гончар (1918-1995) - Українська література 40-50-х років ХХ ст.

Олесь Гончар - Воєнне лихоліття

Олесь Гончар - Особистість і світ («Щоденник») - Воєнне лихоліття

Олесь Гончар - Про війну і про кохання («Модри Камень») - Воєнне лихоліття

Берегти собори душ («Собор» Олеся Гончара) - Література «соціалістичного реалізму»

Олесь Гончар (1918—1995) - Українська література в умовах «розвинутого соціалістичного реалізму»

Олесь Гончар (1918-1995) - Воєнне лихоліття

Олесь Гончар. Знайомство здалеку і зблизька - Воєнне лихоліття

Олесь Гончар. Художній світ прози Олеся Гончара - Воєнне лихоліття

«Живий голос і совість народу» (Олесь Гончар) - Урок підсумок

«Він норма сам, він сам в своєму стилі» (Іван Драч) - Олесь Гончар (1918-1995) - Українська література другої половини XX століття

Новелістика Олеся Гончара - Олесь Гончар (1918-1995) - Українська література другої половини XX століття

«Залізний острів» із роману «Тронка» - Олесь Гончар (1918-1995) - Українська література другої половини XX століття

Дидактичні матеріали

Олесь Гончар - Літературні диктанти 11 клас

ТЕСТ 26. Олесь Гончар («За мить щастя»). Григір Тютюнник («Три зозулі з поклоном»)

Статті та реферати

«Прапороносці» О. Гончара в контексті прози кінця 40-х років, виявлення у романі-трилогії зовнішньої та внутрішньої композиції

Олесь Гончар (1918-1995)

Спротив в ідеологічному наступу на літературу й літературну критику (статті і виступи О. Гончара, І. Дзюби, І. Септичного, Є. Сверстюка, В. Стуса та ін.)

Олесь Гончар (1918-1995)

Пейзажна деталь у публіцистиці Олеся Гончара як феномен соціальної комунікації

Особливості розкриття ролі письменника та редактора в публіцистиці та «Щоденниках» Олеся Гончара

Публіцистичний голос Олеся Гончара в контексті творчих задумів

Відчуття близькості Іншого в зарубіжному нарисі Олеся Гончара

Зберегти скарб слова (Рецензія на: Гончар О. Твори : у 12 т. / упоряд., післямова В. М. Галич, комент. В. М. Галич, О. А. Галич. - К. : Наук. думка, 2012. - Т. 9 : Публіцистика у двох томах. - Кн. 1. - 888 с. )

Зміст навчання української програмової романістики на демократичній аксіологічній основі

Гуманізм творчості О. Гончара («Прапороносці», «Собор»)

Олесь Гончар

Життєвий і творчий шлях Олеся Гончара

ОЛЕСЬ ГОНЧАР - реферат

Роман Олеся Гончара „Собор“

АНАЛІЗ РОМАНУ „СОБОР”

Життя і творчий шлях Олеся Гончара

Символіка в романі О. Гончара „Собор“

Моя душа - це хpам, чи купа цегли? (за pоманом Олеся Гончара „Собоp“)

“Прапороносці“ Олеся Гончара

Не втратити зерна духовності (до 90-річчя від дня народження Олеся Терентійовича Гончара)

РОЛЬ ПЕЙЗАЖУ У НОВЕЛІСТИЦІ О.ГОНЧАРА

Сила любові: Слово про Олеся Гончара

Людина - головний герой Олеся Гончара

ВНЕСОК ОЛЕСЯ ГОНЧАРА У ПРОЦЕС ВІДРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Олесь Гончар НЕВІДЦВІТНЕ СЛОВО

До Дня Перемоги - „Мене війна веде все далі” - Літературна композиція за фронтовими поезіями Олеся Гончара

Розвиток читацьких інтересів старшокласників (на матеріалі аналізу роману Олеся Гончара „Собор”)

Вивчення новели Олеся Гончара „Фантазія місячної ночі”

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Літературознавство, критика, історія літератури

ОЛЕСЬ ГОНЧАР. НОВЕЛА ЗА МИТЬ ЩАСТЯ - ЛІТЕРАТУРА сер. ХХ-ХХІ ст. ЕМІГРАНТСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Сповідальність прози Олеся Гончара - Грані епічного слова

Які жанрові ознаки роману Олеся Гончара „Тронка”?

З якою метою Олесь Гончар звертається до ретроспективного відтворення подій війни в романі „Циклон”?

Чому Олесь Гончар назвав В. Симоненка „витязем молодої української поезії”?

Новелістичний епос Олеся Гончара - ІІ. Із студій про новелу

Поетичний світ Олеся Гончара - ІІІ. Зображально-виражальна стихія слова

Шкільні твори

Володька Лобода - герой нашого часу

Ідея гуманізму в романі О. Гончара «Прапороносці»

Відповідність мови творів О. Гончара вимогам сучасності

Гуманістична ідея в новелах Олеся Гончара

Його душа — мов Тронка у степах, Його душа — Собор надій високих

Місце і значення творчості Олеся Гончара в сучасній українській літературі

Релігійність доби атеїзму: «Сентиментальна історія» Миколи Хвильового, «Людина і зброя» Олеся Гончара

Чому «Залізний острів» — новела-засторога? за романом Олеся Гончара «Тронка»

«Краса і сила кохання» за мотивами твору Олеся Гончара «За мить щастя»

Олесь Гончар — співець прекрасного в людині

Із «Собором» у майбутнє

Моє розуміння заклику автора роману «Собор». «Собори своїх душ бережіть, друзі… Собори душ!..»

Проблема духовності людини в романі О. Гончара «Собор»

Символічність назви роману Олеся Гончара «Собор»

«Чим мені подобається творчість Олеся Гончара»

Головна ідея новели О. Гончара «Модри Камень»

Харків 1940 р. у романі Гончара «Людина і зброя»

Краса людських почуттів у трилогії О. Гончара «Прапороносці»

Неоромантизм ранньої новелістики Гончара («Весна за Моравою», «Модри Камень «Ілонка», «Гори співають»)

Роки застою як час руйнації моральних цінностей у суспільстві

Собор як втілення високого духу народного (за романом О. Гончара)

«Собори душ своїх бережіть» (за романом О. Гончара «Собор»)

Висвітлення складних проблем сучасності в романі О. Гончара «Собор»

Символічний зміст образу собору

Звичайна людина у незвичайних обставинах (за романом О. Гончара «Людина і зброя»)

«За мить щастя» Олеся Гончара: краса й сила людського почуття

Історизм художнього мислення Олеся Гончара

Філософія буття в романі О. Гончара «Собор»

Війна як мірило людяності за романом «Людина і зброя» О. Гончара

Героїчний подвиг радянського солдата у романi Олеся Гончара «Прапороносці»

Багатство поезій П. Тичини

Володька Лобода — типовий представник своєï епохи за романом Олеся Гончара «Собор»

Героïзм народiв у Другiй свiтовiй вiйнi (за романом Олеся Гончара «Прапороносцi»)

Олеся Гончара, який мені найбільше сподобався

Зразок твору: Ідея духовного багатства людини у романі О. Гончара «Собор»

Ідея собору в романі Павла Загребельного «Диво» та у романі Олеся Гончара «Собор»

Моя душа — храм чи купа цегли? (за романом Олеся Гончара «Собор»)

Образ Володьки Лободи (за романом Олеся Гончара «Собор»)

Соцiальна небезпечнiсть Володьки Лободи (за романом Олеся Гончара «Собор»)

Образ Софії Київської — символ духовного надбання українського народу

Краса вірності і велич людської душі в романі О. Гончара «Прапороносці»

Краса духовного світу героїв роману «Собор» Олеся Гончара

Роман Олеся Гончара «Людина й зброя»

Роман Гончара «Собор» — шлях до духовного і державного відродження нації

Соборність наших душ, або Як написати твір за романом Олеся Гончара «Собор»

О. Гончара «Собор»

Трагедія чесної людини в оповіданні Олеся Гончара «Кресафт»

Краса кохання у творах О. Гончара

Зв’язок поколінь у романі О. Гончара «Собор»

Iз «Собором» у майбутнє

Любов — це кара чи нагорода? за новелою О. Гончара «Залізний острів»

Твір-мініатюра на тему «Ви ровесник Тоні і Віталика. Що ви б узяли у героїв на порозі самостійного життя?» за новелою «Залізний острів» із роману О. Гончара «Тронка»

Утвердження величі ратного подвигу і гнівний осуд війни в романі О. Гончара «Прапороносці»

Олесь Гончар роки застою як час руйнації моральних цінностей у суспільстві (за творчістю О. Гончара)

До якої суспільної проблеми привертає увагу Олесь Гончар образом Володьки Лободи? (За романом «Собор»)

Батьки і діти в романі О. Гончара «Собор»

Володька Лобода в наші дні (герой з роману О. Гончара ««Собор»)

Собор як символ духовної краси народу (за романом О. Гончара «Собор»)

Символіка образу собору в романі О. Гончара

Роман О. Гончара «Собор» - це передчупя глобальної екологічної катастрофи

Протистояння і єдність між поколіннями у романі О. Гончара «Собор»

Проблема історичної пам’яті народу у романі О. Гончара «Собор»

Олесь Гончар - видатний романіст

Образи Ельки та Миколи Баглая (за романом О. Гончара «Собор»)

Новелістика Олеся Гончара

Митець - не вождь і не Месія (за творчістю О. Гончара і О. Довженка)

Духовна краса героїв роману О. Гончара «Собор»

Собор О. Гончара — роман-застереження, роман-набат

Скромність — прикраса мудрості

Кохання перемагає все (за новелою О. Гончара «За мить щастя»)

У чому полягає трагедія Кресафта Кухаренка (За оповіданням О. Гончара «Кресафт»)

Людина і природа у романі «Собор»

«Моя душа — це храм чи купа цегли?» (за романом Олеся Гончара «Собор»)

Ідея духовного багатства людини у романі О. Гончара «Собор»

«Собори душ своїх бережіть, друзі… Собори душ!..» (за романом О. Гончара «Собор»)

Володька Лобода - людина-функція (за романом «Собор»)

Проблеми духовного буття нації у романі О. Гончара «Собор»

Ідея гуманізму в романі О. Гончара «Прапороносці»

ГУМАНІСТИЧНИЙ ПАФОС РОМАНУ О. ГОНЧАРА «ПРАПОРОНОСЦІ»

«Моя душа — це храм чи купа цегли?» (за романом О. Гончара «Собор»)

«Модри камень» Олеся Гончара: особливість оповіді

Люди повинні будувати, а не руйнувати (спільне й відмінне в романах «Вершники» Ю. Яновського та «Тронка» О. Гончара)

Красиве й потворне в романі Олеся Гончара «Людина і зброя»

Краса людських почуттів у трилогії Олеся Гончара «Прапороносці»

Основна ідея новели О. Гончара «Модри камень»

Людська праця й людина за радянських часів (за творами О. Гончара «Кресафт», «Соняшники», Ю. Мушкетика «Суд», О. Довженка «Щоденник», «Україна вогні»)

Що з дівочою гідністю? (за творами О. Довженка «Україна в огні» О. Гончара «Собор», І. Багряного «Тигролови»)

Краса вірності (за романом О. Гончара «Прапороносці»)

Роман «Людина і Зброя» Олеся Гончара: автобіографічність твору

Гроші, слава чи честь? (за творами О. Коломійця «Дикий ангел» та О. Гончара «Собор»)

Продовження життєвих доль героїв твору О. Гончара «Собор»)

Екологічні проблеми в романі О. Гончара «Собор»

Моє ставлення до образу Володьки Лободи (за твором О. Гончара «Собор»)

Відповідальність митця перед майбутнім (за творчістю О. Гончара і О. Довженка)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

ПЛАН - „Собор” Олесь Гончар

Поетизація почуття кохання в новелі Олеся Гончара „За мить щастя”

До якої суспільної проблеми привертає увагу Олесь Гончар образом Володьки Лободи? (За романом „Собор”)

ПАНАС ЯКОВИЧ РУДЧЕНКО - „ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ” (О. Гончар)

МОЯ ДУША- ЦЕ ХРАМ, ЧИ КУПА ЦЕГЛИ? (за романом Олеся Гончара „Собор”)

Мої роздуми над прочитаними сторінками роману Собор Олеся Гончара - Творча робота з української літератури

Гнівне засудження духовної спустошеності у романі „Собор” - І варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Гнівне засудження духовної спустошеності у романі „Собор” - ІІ варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Гнівне засудження духовної спустошеності у романі „Собор” - ІІІ варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Собор як символ духовної краси людини - І варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Собор як символ духовної краси людини - ІІ варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Собор як символ духовної краси людини - ІІІ варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Собор як символ духовної краси людини - IV варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Собор як символ духовної краси людини - V варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Ідея духовного багатства людини в романі „Собор” - І варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Ідея духовного багатства людини в романі „Собор” - ІІ варіант - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

«Бережіть собори ваших душ» за романом Олеся Гончара «Собор»

Незабутні сторінки роману О. Гончара „Прапороносці” - ОЛЕСЬ ГОНЧАР

Моя душа - це храм, чи купа цегли? (за романом Олеся Гончара Собор)

Собор як символ духовної краси людей за романом О. Гончара „Собор“

Проблема людської долі та совісті в романі О. Гончара „Собор”

Ідея гуманізму в романі Олеся Гончара „Прапороносці”

Ідея духовного багатства людини в романі О. Гончара „Собор”

Героїчний подвиг рядового солдата в романі Олеся Гончара „Прапороносці”

Собор як символ духовної краси людей за романом О. Гончара

Собор як символ духовної краси людини за романом Олеся Гончара

Підготовка до ЗНО

Олесь Гончар - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

О. ГОНЧАР. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. „СОБОР”

Життєвий і творчий шлях - Олесь Терентійович Гончар - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Прапороносці - Олесь Терентійович Гончар - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Собор - Олесь Терентійович Гончар - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Новелістика - Олесь Терентійович Гончар - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Значення творчості - Олесь Терентійович Гончар - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Тема 35. Олесь Гончар - Література XX ст.

ОЛЕСЬ ГОНЧАР - ЛІТЕРАТУРА другої половини XX — початку XXI століття

ЗНО - Олесь Гончар - Література XX ст.

ОЛЕСЬ ГОНЧАР - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

ЗА МИТЬ ЩАСТЯ - ОЛЕСЬ ГОНЧАР - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Олесь Гончар (1918 — 1995) - Літературний процес 30— 50-х років XX ст.

Олександр Довженко. Андрій Малишко. Василь Симоненко. Олесь Гончар. Григір Тютюнник

Олесь Гончар (1918 - 1995)

Залізний острів - Олесь Гончар (1918 - 1995)

Тестовий контроль знань та умінь - Олесь Гончар (1918 - 1995)

Гончар Олесь Терентійович - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.