Борис Дмитрович Грінченко

(1863-1910)

Біографія

БОРИС ГРІНЧЕНКО

Додаткова біографія

Твори

Батько та дочка

Подивись!

Україна

Приходить час

Сорока

Я кохаю ті хмари похмурі

Cam собі пан

Без хлібу

Швидка робота

Брат на брата

Серед темної ночі

9 Січня

Весняні сонети

Украла

Каторжна

Смутні картини

Кури та ластівка

Панько

Екзамен

Хлібороб

Ластівка

На волю!

Олеся

У темряві

Доки?

Кавуни

Шевченкова могила

Землякам

Марусі Вітровій

Троянда

Два морози

Дурень думкою багатіє

Під вербами

Дзвоник

Сопілка

Сонечко ясне встає...

Співцеві

Українець

До праці

Розробки уроків

«Дитина, злочин і філософія прощення» (за оповіданням Бориса Грінченка «Украла»)

Життєвий і творчий шлях Бориса Грінченка. Багатогранність діяльності. Особливості реалістичного письма в розкритті соціальних проблем та душевного стану героя в оповіданні «Без хліба»

Багатогранна діяльність Б.Д.Грінченка як митця і вченого. Оповідання «Каторжна»

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ № 1. ТРАГЕДІЯ ЛЮБОВІ Й ЗАНЕПАДУ ЛЮДСЬКОСТІ В ОПОВІДАННІ Б. ГРІНЧЕНКА КАТОРЖНА

Борис Грінченко. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Б. Грінченко як редактор Словаря української мови

Б. Грінченко «Без хліба». - морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді не укради в образі селянина Петра; почуття власної гідності маленької людини - образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя

Б. Грінченко Сам собі пан - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання

Борис Грінченко. Моє щастя - життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця. Весняні сонети - ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму

Читацький практикум. Ліричний (ліро-епічний) твір. Ключі до прочитання. Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій (письмово)

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

ОПОВІДАННЯ. БОРИС ГРІНЧЕНКО. КСЕНЯ (Уривок) - Жанри прози - У КРАЇНІ ДИТИНСТВА

Література рідного краю. Б. Грінченко «Сірко» - Пригоди і романтика

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. БОРИС ГРІНЧЕНКО «ДЗВОНИК»

Борис Грінченко. Розповідь про письменника. «Доки?» Пройнятість вірша глибоким смутком, викликаним трагічним становищем українського народу. «До пращ». Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження. «Під вербами». Поетичний опис річки й дерев

Борис Грінченко. «Сам собі пан». Статечність, почуття власної гідності, дотепність селянина Данила. Протиставлення його пихатим, злобним, грубим панам. Поглиблення знань про засоби творення комічного

Борис Грінченко. Розповідь про письменника. Вірш «Доки?». Пройнятість твору глибоких смутком, викликаним трагічним становищем українського народу під багатовіковим гнобленням окупаційних урядів, безнадією на скоре визволення - Із нової української літератури

«До праці». Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження, здобуття державної самостійності - Із нової української літератури

Аналіз творів

Борис Грінченко (1863-1910)

«Каторжна»

Скорочені твори та коментарі

Украла - скорочено

Грицько - скорочено

Олеся - скорочено

Сам собі пан - скорочено

Дзвоник - скорочено

Скорочено - САМ СОБІ ПАН - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Короткий переказ - Каторжна - БОРИС ГРІНЧЕНКО - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Скорочено - КАТОРЖНА - БОРИС ГРІНЧЕНКО - 10 КЛАС

Підручники

Життєвий і творчий шлях - БОРИС ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Прозова творчість Бориса Грінченка - БОРИС ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Поетична творчість Бориса Грінченка - БОРИС ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Проблема моралі (Без хліба) - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

На захист людської гідності (Сам собі пан) - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Громадянська лірика - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Філософські роздуми (Моє щастя) - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Мотив весняного оновлення (Весняні сонети) - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Борис Грінченко (1863—1910) - Українська драматургія ХІХ ст.

Борис Грінченко (1863—1910). Моє щастя - Українська драматургія ХІХ ст.

Борис Грінченко (1863—1910). Весняні сонети - Українська драматургія ХІХ ст.

Борис Грінченко (1863—1910). Без хліба - Українська драматургія ХІХ ст.

Борис Грінченко (1863—1910). Сам собі пан - Українська драматургія ХІХ ст.

КСЕНЯ - БОРИС ГРІНЧЕНКО - Оповідання - ЖАНРИ ПРОЗИ - У КРАЇНІ ДИТИНСТВА

«Більше працював, ніж жив» (Микола Чернявський) - Борис Грінченко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

«Кожнеє слово хай буде в нас діло!» (Борис Грінченко) - Борис Грінченко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

«О скільки сліз повинні ми утерти!» (Борис Грінченко) - Борис Грінченко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

Дидактичні матеріали

Борис Грінченко - Літературні диктанти 10 клас

Хрестоматії

Ластівка - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Украла - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Дзвоник - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач) (29.06.1849-04.10.1930) - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Метелик - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Весняні квіти - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Безконечна пісенька - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

З гринджолками - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Журавель та Чапля - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Статті та реферати

Б. Грінченко і його полеміка з М. Драгомановим («Листи з України наддніпрянської», «Листи на наддніпрянську Україну»)

Мотиви лірики Бориса Грінченка

Реалістичність оповідань Бориса Грінченка з народного життя. Моральна проблематика у творах письменника («Без хліба», «Украла», «Дзвоник», «Батько та дочка» та ін.)

Ідейно-тематичний та композиційний зв'язок повістей Бориса Грінченка «Серед темної ночі» та «Під тихими вербами»

Борис Грінченко (1863-1910)

Внесок Б. Грінченка в розвиток концепції літературної освіти в національній школі

Борис Грінченко (1863 — 1910)

Борис Дмитрович Грінченко

Життя і творчість Бориса Грінченка

Реалізм і наpодність художньої пpози Боpиса Гpінченка

Грінченко Борис Дмитрович письменник, вчений, публіцист, громадський діяч

Борис Грінченко. Оповідання для дітей і про стражденну долю дітей-сиріт

Борис Грінченко у контексті української критичної думки кінця ХІХ століття — початку ХХІ століття

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У ТВОРАХ ШЕВЧЕНКА ТА ГРІНЧЕНКА

Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозії Б. Грінченка

Образ дитинства в творчості Б.Д.Грінченка

БОРИС ГРІНЧЕНКО - З ЛЮБОВ'Ю ДО ЗНЕДОЛЕНИХ

БОРИС ГРІНЧЕНКО

Доля дитини у творчості українських письменників

Літературознавство, критика, історія літератури

ГРІНЧЕНКО БОРИС

БОРИС ГРІНЧЕНКО - СТАНОВЛЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО МЕТОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 70 — 90-х РОКІВ

Борис Грінченко

Світогляд і громадська діяльність Б. Грінченка - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Поетична й прозова спадщина письменника - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Зміст і значення полеміки між Б. Грінченком та М. Драгомановим у 1892-1893 роках - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Висновки - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Список рекомендованої літератури - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Запитання для самоконтролю - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Тести для самоконтролю - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Завдання відкритої форми - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Шкільні твори

Кожен повинен боронити свій рідний край… (за оповіданням Бориса Грінченка «Олеся»)

Образ Докії у оповіданні Б. Грінченка «Каторжна»

«Моя пісня — то мій одпочинок, моя молитва — надія». Мотиви громадянської лірики Б. Грінченка

Де Ваші послідовники, Борисе Дмитровичу? (про творчість Б. Грінченка)

Моральна краса селянина-бідняка (За оповіданням Б. Грінченка «Без хліба»)

Образ головної героїні оповідання «Каторжна»

Утвердження милосердя в оповіданні Б. Грінченка «Украла»

Любов як найвеличніше з людських почуттів у творах Івана Франка і Бориса Грінченка

Роль поета і поезії в житті суспільства (за творчістю Б. Грінченка)

Життєві шляхи Івана Франка та Бориса Грінченка — приклад наполегливості й працелюбності

«Розкриття душевної драми — основний мотив творчості Бориса Грінченка»

Борис Грінченко — відомий український фольклорист

Відтворення життя сільських дітей в оповіданні Бориса Грінченка «Грицько»

Віддав себе я праці без вагання. Життєвий і творчий шлях Бориса Грінченка

Борис Грінченко — видатний майстер малої прози

Портрет української інтелігенції в повісті Б. Грінченка «Сонячний промінь»

Роман Сиваш — ще один представник «пропащої сили» (за повістю Б.Д. Грінченка «Серед темної ночі»)

Благородний вчинок Грицька

Твір по оповіданню Бориса Грінченко «Олеся»

Бориса Грінченко «Серед темної ночі»

Висока моральність селянина-бідняка (за оповіданням Б. Д. Грінченка «Без хліба»)

Моє ставлення до героїні оповідання Б. Грінченка «Украла»

Реалізм і народність художньої прози Б. Грінченка

Як писати твір Реалістичний світ Б. Грінченка

Народність художньої прози Бориса Грінченка

Реалізм художньої прози Бориса Грінченка

Опис головної героїні оповідання «Каторжна»

Лірико-епічна творчість Бориса Грінченка

Різнобарвний талант Бориса Грінченка

Образ Зінько «Під тихими вербами» Грінченко. Цитатна характеристика

Життя й діяльність української інтелігенції - тема повістей Б. Грінченка «Сонячний промінь»

Трагедія любові й занепад людськості (за оповіданням Б. Грінченка «Каторжна»)

«Не люди для літератури, а література для людей» (за поезіями Б. Грінченка)

Мотиви громадянської лірики Бориса Грінченка

Гуманістичні засади творчого жипя Бориса Грінченка

Засоби комічного в оповіданні Б. Грінченка «Сам собі пан»

Відображення тогочасної дійсності в оповіданні Б. Грінченка «Сам собі пан»

«Панські» і «людські» права (за оповіданням Б. Грінченка «Сам собі пан»)

Образ селянина Данила - героя оповідання Б. Грінченка «Сан собі пан»

Яким я уявляю Грицька з оповідання Б. Грінченка «Грицько»

Громадянська лірика Б. Грінченка

Борис грінченко життя сільських дітлахів (за оповіданням Б. Грінченка «Грицько»)

«Перевага там, де сміла сила в правім бою» (Б. Грінченко)

Вболівання про стан народної освіти в творах Б. Грінченка

Реалiзм i наpоднiсть художньоï пpози Боpиса Гpiнченка

Мотиви громадянськоï лiрики Бориса Грiнченка

Образ селянина Данила — героя оповiдання Б. Грiнченка «Сам собi пан»

Реалізм і народність художньої прози Б. Грінченка

«Віддав себе я праці без вагання…» (життєвий і творчий шлях Бориса Грінченка)

Доля сільського вчителя у творах Бориса Грінченка

Борис Грінченко - фольклорист

ОБРАЗИ ВЧИТЕЛІВ У МАЛІЙ ПРОЗІ Б. ГРІНЧЕНКА

Доля сільського вчителя в творах Б. Грінченка

Реалізм і народність художньої прози Б. Грінченка

Мотиви громадянської лірики Б. Грінченка

Відтворення життя сільських дітей в оповіданні Б. Грінченка «Грицько»

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ПАНАС МИРНИЙ, Б. ГРІНЧЕНКО 70-90 PP. XIX СТ.

ПЛАНИ - ПАНАС МИРНИЙ, Б. ГРІНЧЕНКО 70-90 PP. XIX СТ.

„Ніхто не баче, як сирота плаче” (народна мудрість) (за оповіданнями про дітей Б. Грінченка)

Утвердження милосердя в оповіданні Б. Грінченка „Украла“

Мотиви громадянської лірики Бориса Грінченка

Світ дитинства в оповіданні Бориса Грінченка „Каторжна”

Кожен повинен боронити рідний край (за оповіданням Б. Грінченка „Олеся”)

Доля сільського вчителя у творах Бориса Грінченка

Тяжкий гріх Петра (за оповіданням Б. Грінченка „Без хліба”)

Моя власна оцінка вчинку Грицька (за оповіданням „Грицько”) - I варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Моя власна оцінка вчинку Грицька (за оповіданням „Грицько”) - IІ варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Моя власна оцінка вчинку Грицька (за оповіданням „Грицько”) - IІІ варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

„Кожен повинен боронити свій рідний край...” (за оповіданням Б. Грінченка „Олеся”) - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Зображення трагічного становища українського народу у вірші „Доки?” - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження (за поезією „До праці”) - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Образ селянина Данила у творі „Сам собі пан” - І варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Образ селянина Данила у творі „Сам собі пан” - ІІ варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Образ селянина Данила у творі „Сам собі пан” - ІІІ варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Викриття антинародної суті „стражів порядку” у творі „Сам собі пан” - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Реалізм і народність художньої прози Бориса Грінченка

Доля сільського вчителя у творах Б. Грінченка

Реалізм і народність художньої прози Бориса Грінченка

Підготовка до ЗНО

Грінченко Борис Дмитрович - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.