Борис Дмитрович Грінченко

(1863-1910)

Біографія

БОРИС ГРІНЧЕНКО

Додаткова біографія

Розробки уроків

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ № 1. ТРАГЕДІЯ ЛЮБОВІ Й ЗАНЕПАДУ ЛЮДСЬКОСТІ В ОПОВІДАННІ Б. ГРІНЧЕНКА КАТОРЖНА

Борис Грінченко. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Б. Грінченко як редактор Словаря української мови

Б. Грінченко «Без хліба». - морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді не укради в образі селянина Петра; почуття власної гідності маленької людини - образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя

Б. Грінченко Сам собі пан - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання

Борис Грінченко. Моє щастя - життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця. Весняні сонети - ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму

Читацький практикум. Ліричний (ліро-епічний) твір. Ключі до прочитання. Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій (письмово)

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

ОПОВІДАННЯ. БОРИС ГРІНЧЕНКО. КСЕНЯ (Уривок) - Жанри прози - У КРАЇНІ ДИТИНСТВА

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ. БОРИС ГРІНЧЕНКО «ДЗВОНИК»

Борис Грінченко. Розповідь про письменника. «Доки?» Пройнятість вірша глибоким смутком, викликаним трагічним становищем українського народу. «До пращ». Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження. «Під вербами». Поетичний опис річки й дерев

Борис Грінченко. «Сам собі пан». Статечність, почуття власної гідності, дотепність селянина Данила. Протиставлення його пихатим, злобним, грубим панам. Поглиблення знань про засоби творення комічного

Скорочені твори та коментарі

Украла - скорочено

Грицько - скорочено

Олеся - скорочено

Сам собі пан - скорочено

Дзвоник - скорочено

Скорочено - САМ СОБІ ПАН - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Короткий переказ - Каторжна - БОРИС ГРІНЧЕНКО - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Скорочено - КАТОРЖНА - БОРИС ГРІНЧЕНКО - 10 КЛАС

Підручники

Життєвий і творчий шлях - БОРИС ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Прозова творчість Бориса Грінченка - БОРИС ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Поетична творчість Бориса Грінченка - БОРИС ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Проблема моралі (Без хліба) - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

На захист людської гідності (Сам собі пан) - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Громадянська лірика - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Філософські роздуми (Моє щастя) - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Мотив весняного оновлення (Весняні сонети) - Борис ГРІНЧЕНКО (1863-1910) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Борис Грінченко (1863—1910) - Українська драматургія ХІХ ст.

Борис Грінченко (1863—1910). Моє щастя - Українська драматургія ХІХ ст.

Борис Грінченко (1863—1910). Весняні сонети - Українська драматургія ХІХ ст.

Борис Грінченко (1863—1910). Без хліба - Українська драматургія ХІХ ст.

Борис Грінченко (1863—1910). Сам собі пан - Українська драматургія ХІХ ст.

КСЕНЯ - БОРИС ГРІНЧЕНКО - Оповідання - ЖАНРИ ПРОЗИ - У КРАЇНІ ДИТИНСТВА

„Більше працював, ніж жив” (Микола Чернявський) - Борис Грінченко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Кожнеє слово хай буде в нас діло!” (Борис Грінченко) - Борис Грінченко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„О скільки сліз повинні ми утерти!” (Борис Грінченко) - Борис Грінченко - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

Дидактичні матеріали

Борис Грінченко - Літературні диктанти 10 клас

Хрестоматії

Ластівка - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Украла - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Дзвоник - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач) (29.06.1849-04.10.1930) - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Метелик - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Весняні квіти - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Безконечна пісенька - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

З гринджолками - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Журавель та Чапля - Грінченко Борис Дмитрович (09.12.1863-06.05.1910)

Статті та реферати

Борис Грінченко (1863-1910)

Борис Грінченко (1863 — 1910)

Борис Дмитрович Грінченко

Життя і творчість Бориса Грінченка

Реалізм і наpодність художньої пpози Боpиса Гpінченка

Грінченко Борис Дмитрович письменник, вчений, публіцист, громадський діяч

Борис Грінченко. Оповідання для дітей і про стражденну долю дітей-сиріт

Борис Грінченко у контексті української критичної думки кінця ХІХ століття — початку ХХІ століття

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У ТВОРАХ ШЕВЧЕНКА ТА ГРІНЧЕНКА

Трансформація художніх засобів інформаційної компресії в малій прозії Б. Грінченка

Образ дитинства в творчості Б.Д.Грінченка

БОРИС ГРІНЧЕНКО - З ЛЮБОВ'Ю ДО ЗНЕДОЛЕНИХ

БОРИС ГРІНЧЕНКО

Доля дитини у творчості українських письменників

Літературознавство, критика, історія літератури

ГРІНЧЕНКО БОРИС

БОРИС ГРІНЧЕНКО - СТАНОВЛЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО МЕТОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 70 — 90-х РОКІВ

Борис Грінченко

Світогляд і громадська діяльність Б. Грінченка - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Поетична й прозова спадщина письменника - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Зміст і значення полеміки між Б. Грінченком та М. Драгомановим у 1892-1893 роках - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Висновки - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Список рекомендованої літератури - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Запитання для самоконтролю - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Тести для самоконтролю - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Завдання відкритої форми - Творчий доробок Б. Грінченка у контексті полеміки з М. Драгомановим

Шкільні твори

Реалізм і народність художньої прози Б. Грінченка - твір з української літератури

«Віддав себе я праці без вагання…» (життєвий і творчий шлях Бориса Грінченка) - твір з української літератури

Доля сільського вчителя у творах Бориса Грінченка - твір з української літератури

Борис Грінченко - фольклорист - твір з української літератури

ОБРАЗИ ВЧИТЕЛІВ У МАЛІЙ ПРОЗІ Б. ГРІНЧЕНКА - твір з української літератури

Доля сільського вчителя в творах Б. Грінченка

Реалізм і народність художньої прози Б. Грінченка

Мотиви громадянської лірики Б. Грінченка

Мотиви громадянської лірики Б. Грінченка

Відтворення життя сільських дітей в оповіданні Б. Грінченка «Грицько»

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ПАНАС МИРНИЙ, Б. ГРІНЧЕНКО 70-90 PP. XIX СТ.

ПЛАНИ - ПАНАС МИРНИЙ, Б. ГРІНЧЕНКО 70-90 PP. XIX СТ.

„Ніхто не баче, як сирота плаче” (народна мудрість) (за оповіданнями про дітей Б. Грінченка)

Утвердження милосердя в оповіданні Б. Грінченка „Украла“

Мотиви громадянської лірики Бориса Грінченка

Світ дитинства в оповіданні Бориса Грінченка „Каторжна”

Кожен повинен боронити рідний край (за оповіданням Б. Грінченка „Олеся”)

Доля сільського вчителя у творах Бориса Грінченка

Тяжкий гріх Петра (за оповіданням Б. Грінченка „Без хліба”)

Моя власна оцінка вчинку Грицька (за оповіданням „Грицько”) - I варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Моя власна оцінка вчинку Грицька (за оповіданням „Грицько”) - IІ варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Моя власна оцінка вчинку Грицька (за оповіданням „Грицько”) - IІІ варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

„Кожен повинен боронити свій рідний край...” (за оповіданням Б. Грінченка „Олеся”) - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Зображення трагічного становища українського народу у вірші „Доки?” - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Трактування праці як найважливішого чинника національного відродження (за поезією „До праці”) - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Образ селянина Данила у творі „Сам собі пан” - І варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Образ селянина Данила у творі „Сам собі пан” - ІІ варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Образ селянина Данила у творі „Сам собі пан” - ІІІ варіант - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Викриття антинародної суті „стражів порядку” у творі „Сам собі пан” - БОРИС ГРІНЧЕНКО

Реалізм і народність художньої прози Бориса Грінченка

Доля сільського вчителя у творах Б. Грінченка

Реалізм і народність художньої прози Бориса Грінченка

Підготовка до ЗНО

Грінченко Борис Дмитрович - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Твори

ДОКИ?

ДО ПРАЦІ

ПІД ВЕРБАМИ

СМУТНІ КАРТИНИ

УКРАЇНА

ХЛІБОРОБ

ТРОЯНДА

УКРАЇНЕЦЬ

ЗЕМЛЯКАМ

ЕКЗАМЕН

ДЗВОНИК

ПІД ТИХИМИ ВЕРБАМИ (zip-архів)

У ТЕМРЯВІ

МАРУСІ ВІТРОВІЙ

СПІВЦЕВІ

НА ВОЛЮ!

ЛАСТІВКА

СОНЕЧКО ЯСНЕ ВСТАЄ...

ШЕВЧЕНКОВА МОГИЛА

ШВИДКА РОБОТА

УКРАЛА

КАВУНИ

ОЛЕСЯ

ДВА МОРОЗИ

СОПІЛКА

ДУРЕНЬ ДУМКОЮ БАГАТІЄ

БАТЬКО ТА ДОЧКА

Без хлібу

БРАТ НА БРАТА

Серед темної ночі

9 СІЧНЯ

ВЕСНЯНІ СОНЕТИ

КАТОРЖНА

КУРИ ТА ЛАСТІВКА

ПАНЬКО

ПОДИВИСЬ!

ПРИХОДИТЬ ЧАС

СОРОКА

Я кохаю ті хмари похмурі

CAM СОБІ ПАННа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.