Історія літератури

Розробки уроків

Урок — пам'ять «Очима серця, письменники «розстріляного відродження» 20-40-х років»

Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр.

Контрольна робота. Українська література 1920-1930 pp. Поезія. Проза

Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями

Нам пора для України жить! 100-річчю Січового Стрілецтва присвячується

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТОДІШНЬОГО СУСПІЛЬСТВА, КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВА. НОВИЙ ЕТАП НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАД

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення. реалізм як художній метод відтворення дійсності. головні ознаки реалізму як методу. Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст. Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика; актуалізація різностанових проблем; конфлікт людини і середовища тощо. Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

Модернізм як розрив із традицією класичної літератури - пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді. Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві

Жанрова й тематична різноманітність. Оновлення художніх засобів. Українська література 70-90-х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті

Розвиток української літератури на новому історичному етапі. Культова деформація соціалізму та її згубні наслідки для літературного процесу. Літературна дискусія 1925 — 1928 pp. Облудні політичні звинувачення чесних і відданих народові письменників

Літературний процес 40-х — 50-х років XX ст. Участь письменників у Другій світовій війні. Друкування в періодиці, видання нових творів про важкі бої, про страждання людей на окупованій території. Прихід у літературу молодих письменників. Роль української літератури воєнних літ

Літературний процес XX ст. (60 — 90-і pp.). Поглиблення й урізноманітнення художнього відтворення світу. Поступове переборення стереотипності в сюжетній побудові творів. Здобутки поезії, прози, драматургії

Урок № 1 - Українська література ХХ століття як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблеми: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 23 - Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920-1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «Корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах - Модерна драматургія

Урок № 46 - Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х рр. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна - Літературне шістдесятництво

Урок № 39 - Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко - відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні») - Воєнне лихоліття. Українська література 1940-1950 рр

Українська література 1920-1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки

Українська література другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Вступ

Підсумок. Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів

Розвиток та становлення нової української літератури - Із нової української літератури

Історичні умови розвитку художньої літератури ХХ ст. - Із новітньої літератури ХХ ст.

Аналіз творів

Українська література 20-30-хроків XX століття. Історичні умови

Літературна дискусія 1925-1928 років та її значення для подальших шляхів розвитку української літератури

Шляхи розв'язання актуальних проблем (втручання влади в письменницький процес, масові репресії письменників у 30-ті роки XX століття)

Українська література доби ренесансу і бароко

Сучасний літературний процес

Українська драматургія другої половини XIX століття

Підручники

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. - ВСТУП

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Я - справжній читач, або Перевіряємо себе - ШЛЯХАМИ РЕАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Від аматорів до корифеїв - ФЕНОМЕН ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТОДІШНЬОГО СУСПІЛЬСТВА, КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

РАННІЙ МОДЕРНІЗМ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

ТЕАТР КОРИФЕЇВ - Українська література другої половини XIX СТ.

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Українська література другої половини XIX СТ.

Суспільно-історичний, культурний контекст в Україні другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

Особливості української прози другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

Українська поезія другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

Українська драматургія другої половини XIX cт. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Суспільно-історичний, культурний контекст в Україні другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Реалізм в українській літературі другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Реалізм в інших видах мистецтва - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Українська поезія другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Українська драматургія другої половини XIX cт. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Культура і меценати - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Література в умовах цензурних обмежень - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Полюбити найменшого брата - Реалізм - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Корифеї з родини Тобілевичів - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Театр як школа життя - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Давня література - Особливості літературного процесу

Нова українська література - Особливості літературного процесу

Історичний контекст - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Символізм в українській літературі

Суспільно-культурне життя кримськотатарського народу

Українська драматургія ХІХ ст.

Театр корифеїв

Модерна українська проза

Література й національне життя

Реалістична українська проза

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО Й КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ - ВСТУП

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Українська література ХХ ст. - Вступ. «Розстріляне відродження»

Національний театр і драматургія

Розвиток літератури в Західній Україні (до 1939 р.)

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії

Українська література 40-50-х років ХХ ст.

Українська література на початку 60-х років ХХ ст.

«Київські неокласики»

Проза 20-30-х років ХХ ст.

Модерна драматургія і театр - Модернізм

«Шістдесятництво» як суспільне і мистецьке явище

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (кінець ХХ - початок ХХІ століття)

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ТЕАТР І ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ: З ЧАСІВ СТАРОДАВНЬОГО ГРЕЦІЇ ДО СЬОГОДНІ - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Мужність інтелектуального опору з української поезії ХХ століття - Світло української поезії

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОЕТИ-РОМАНТИКИ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ другої половини ХІХ ст. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ВЕРТЕПНА ДРАМА - ДРАМАТУРГІЯ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„НОВЕ СЛОВО МІЖ НАРОДАМИ“ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«РОЗГЛАСИ В ДАЛЕКИЙ КРАЙ СЛАВУ ДАВНЮЮ УКРАЙНИ!» - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Нова українська література

Література українського романтизму - Нова українська література

СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVIIІ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ПОЕЗІЯ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

Світлі обрії нової української літератури - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Своєрідність і розвиток художньої літератури

Передумова чергового національного відродження - Нова українська література

Реалізм. Друга половина XIX ст.

Українська поезія другої половини XIX ст.

Огляд літератури останньої третини XIX століття - Література 70 - 90-х років XIX століття

Літературний процес кінця XIX — початку ХХ століть - Українська література 10-х років

У розмаїтті мистецьких напрямів - Літературний процес кінця XIX — початку ХХ століть - Українська література 10-х років

ХРОНОЛОГІЧНА КАНВА українського літературного життя XIX — початку XX століть

Художні обрії прози 20—30-х років - Українська література 1920—1930 років

Розвиток драматургії і театру в 20—30-х роках - Українська література 1920—1930 років

Огляд української літератури 40—50-х років - Українська література 1940—1950 років

У річниці шістдесятиницького руху - Українська література другої половини XX століття

Українська проза другої половини XX століття - Українська література другої половини XX століття

Тенденції розвитку літератури кінця XX — початку XXI століття - Сучасна українська література

Урок-підсумок - Російськомовні поети в Україні - Сучасна українська література

Література в Західній Україні (до 1939 року) - Українська література за межами України - Сучасна українська література

Літературний авангард перших десятиліть XX століття - Українська література 1920—1930 років

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Статті та реферати

Динаміка літературного життя періоду «розстріляного відродження»

Причини виникнення Літературної дискусії 1925 — 1928 років та питання, порушені нею

Ознаки постмодернізму в українській літературі на межі ХХ — ХХІ ст.

Нові тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст.

Українська проза на межі XIX - п. XX ст. Загальна характеристика. Проблематика, жанри

Нові тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст.

Українська драматургія на межі XIX - початку XX ст. Загальна характеристика

Драматургія на межі XIX - XX ст. Загальна характеристика

Історичні умови розвитку української літератури кінця XIX - початку XX ст.

Розширення проблемно-тематичного, жанрового діапазону української літератури кінця XIX - початку XX ст.

Неоромантизм: традиційне та нове у відображенні світу та людини

Відродження української літератури 20-х років ХХ століття

Естетичні пошуки українських поетів 20-х років ХХ століття

Художні обрії української прози

«Празька школа» поетів

Історичний характер розвитку літератури. Поняття про художній прогрес

Період «Розстріляного Відродження» та українське літературознавство

Зародження українського літературознавства в період Київської Русі

Українське літературознавство перших десятиліть ХІХ ст.

Берестейська унія і сплеск літературного процесу

Iсторико-лiтературне значення дiяльностi острозького гуртка

Література Київської Русі в системі міжнародних культурних зв'язків

Періодизація

Особливості розвитку українського літературознавства і зв'язок його із світовою наукою про літературу

Становлення науки про літературу: об'єктивні умови й суб'єктивні вияви

Фольклорне і художнє літературознавство

Античний розквіт і середньовічна принагідність літературознавства

Епоха Ренесансу і розвиток неокласичної (поетикальної) школи в науці про літературу

Спроби утвердження історії літератури як науки в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві

Діалектичні суперечності в розвитку світової естетичної думки на рубежі XVIII-XIX ст.

Висновки і перспективи розвитку історичної школи

Втома романтизму і шукання нових методологій у межах Історичної школи

Культурно-історичний напрям. Трактування української літератури в «Истории славянских литератур» О. Пипіна

«Історія літератури руської» О. Огоновського

«Очерки истории украинской литературы» М. Петрова

«Народницьке» літературознавство як останній етап у розвитку історичної школи

Б. Грінченко і його полеміка з М. Драгомановим («Листи з України наддніпрянської», «Листи на наддніпрянську Україну»)

«Історія українського письменства» С. Єфремова

Підсумки і нові перспективи в галузі літературних методологій

Місце психологічного напряму серед інших методологій

«Харківський період» психологічного напряму: теоретичні праці О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського

Психологічний напрям і феномен психоаналізу

Шляхи і долі психологічного напряму в XX ст.

Зміст поняття «філологічна школа» і місце її в історії літературознавства

Ситуація в українській науці про літературу на початку XX ст.

Критична діяльність авторів з оточення «Молодої музи»

Естетичні позиції літературних критиків з «Української хати»

Філологічний семінар у Київському університеті під керівництвом В. Перетца

Філологічні традиції в українському літературознавстві 20-х років і розгром їх на рубежі 20-30-х років

Продовження філологічних традицій в українській діаспорі та в материковому літературознавстві кінця XX ст.

Зарубіжне та материкове літературознавство України 20-х років XX ст.

Теоретичні та історико-літературні праці узагальнюючого характеру (Л. Білецький, М. Грушевський, М. Возняк та ін.)

Літературна дискусія 1925-1928 pp.

Більшовицький розгром науки про літературу і реагування на нього літераторів діаспори

Я. Гординський: «Літературна критика підсовєтської України»

Цензурні послаблення в критичній думці періоду війни

Розвиток літературознавства в окупованій Україні та в українській діаспорі

«Історія української літератури. Книга І» М. Гнатишака

«Історія української літератури. Книга II» Д. Чижевського

Двотомна «Історія української літератури» як політичний донос на український літпроцес

«Історія української літератури» Д. Чижевського

«Розстріляне відродження» Ю. Лавріненка

Занепад і зовнішня «пристойність» науки про літературу наприкінці 50-х років

Рух шістдесятництва в літературній критиці

«Історія української радянської літератури» (1964) і вибіркова реабілітація письменників

Останні статті О. Білецького і створення «Історії української літератури» у 8-ми томах

Останні кроки «застійного» літературознавства («Історія української літератури» в 2-х томах, «Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті» в 5-ти томах, перші томи УЛЕ та ін.)

«Історія української літературної критики» Р. Гром'яка, «Критики і критерії» М. Ільницького

Особливості розвитку усної народної творчості на українських землях

Літературні пам'ятки Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, їх внесок у розвиток української культури

Розвиток літератури доби козаччини

Українська література ХІХ століття

Українська література ХХ століття

Сучасна українська література

Національний зміст української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.

Розвиток реалізму в українському мистецтві слова 70-90-х рр. ХІХ ст.

Тематичні обрії української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.

Характеристика літературного процесу в Україні 70-90-х рр. ХІХ ст.

Нові тенденції в зображенні народного життя в українській літературі 70-90-х рр. ХІХ ст.

Характеристика української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Жанрова специфіка української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Образ України в поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Національний зміст української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Провідні концепції та мотиви української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Жанрово-стильова специфіка української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Ідейно-тематичний зміст української прози 70-90-х рр. ХІХ ст.

Жанрова специфіка української прози 70-90-х рр. ХІХ ст.

Українська давня література періоду Київської Русі XI—XIV ст.

Бароко кінець ХVІ - ХVІІІ ст.

Література першої половини ХІХ століття

Література другої половини XIX століття

Українська література кінця XIX - початку XX століття

Українська література першої половини XX ст. (з 20-х до 50-х років)

Література 16-18 ст.

Давня українська література (14-18 ст.)

Творчість сучасних поетів та письменників

Спілка письменників Криму

Проза. Прозаїки 70-90 рр. 19 ст.

Становлення нової української літератури

Творчість письменників емігрантів

Твори на історичну тематику в самостійній роботі студента

Лексико-семантичні групи термінів в українській літературі ІІ пол. ХХ ст.

Утвердження християнства як провідна тема в українському хронографі XVI ст.

«Місця пам’яті» в сучасній українській літературі про голокост

Нові тенденції розвитку сучасної вітчизняної історичної прози (на матеріалі романів-фіналістів літературного конкурсу «Коронація слова»)

Джерелознавчий потенціал архіву П. Ротача для вивчення знакових подій історії у творчості українських письменників діаспори

Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI - початку XVІІ ст.)

Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939-1941, 1944-1990 рр.

В. Г. Бєлінський і розвиток реалізму в українській літературі першої половини XIX ст.

Особливості художнього процесу в українській літературі 20-30-х років ХХ ст.

Літературна дискусія 1925-1928 рр. Причини, етапи розгортання

Літературні групи і організації 20-30-х років ХХ ст

Тенденції розвитку поезії 20-30-х років ХХ століття. Мотиви, образи, особливості версифікації

Специфіка розвитку української прози 20-30-х років

Розвиток української драматургії 20-30-х років ХХ ст.

Художні стилі і напрями української літератури 20-30-х років ХХ ст.

Шляхи розвитку української літератури 30-40-х рр. ХХ ст. в еміграції

«Неокласики» та їхнє місце в літературному процесі 20-30-х рр.

Літературний процес 70-90-х рр. XIX ст.

Літературний процес кінця XIX — початку XX ст.

Літературний процес 1917-1930 років

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Нова українська література (кінець XVIII — початок XX ст.)

Просвітницький реалізм в українській літературі

Поглиблення соціальної детермінації української реалістичної прози 60-70-х років ХІХ століття

Особливості розвитку української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст. Суспільно-політичні обставини, літературно-мистецький контекст

Напрями та течії в українській літературі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм)

Загальні риси імпресіонізму в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Естетичні засади експресіонізму, своєрідність художніх пошуків українських письменників у царині цього періоду

Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. і неоромантизм. Тематична, жанрова специфіка цього напряму в літературному процесі того періоду

Розвиток української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст., еволюція напрямів, жанрів, стильових особливостей

Проза кінця ХІХ - початку ХХ ст. в контексті новітніх художніх напрямів, особливості художніх шукань, проблематика, тематика тощо

Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. і процеси модернізації українського театру

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку ХХ ст.

Розвиток української прози в 30-х роках XX ст.

Українська проза 20-х рр. XX ст.

Літературна дискусія в Україні в 20-х роках XX ст.

Літературні угрупування в 20-х роках XX ст. Їх естетичні платформи

Розвиток української прози 30-50-х років ХХ ст.

Українська література в роки Другої світової війни

Українська література періоду МУРу

Характерні особливості поезії 80-х рр. XX ст.

Літературний процес 70-х рр.: основні тенденції, характерні явища (самвидав, «шухлядна» література тощо)

Неокласицизм в українській літературі першої половини ХХ ст.

Фемінізм в українській літературі

Українська література 90-х рр.: стилістичні пошуки, поетика, мотиви, образність

Літературний авангард в українському культурному контексті ІІ половини ХХ ст.

Періодизація розвитку української літератури ХХ ст. (за С. Павличко)

Прочитання творів української літератури кінця ХХ ст. у контексті постколоніальної критики

Апокаліптичні мотиви в літературі 80-90-х рр. ХХ ст.

Оригінальна література Києвської Русі (Галицько-Волинський літопис, «Поученіє» Володимира Мономаха, Києво-Печерський патерик)

Українське бароко. Бароко як епоха та художній стиль

Становлення нової української літератури (періодизація, ідейно-естетична основа, риси новаторства, художні тенденції)

Становлення реалізму в українській літературі XIX ст.

Розвиток української драматургії в ІІ половині XIX ст.: тематика, проблематика. Образи (І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Кропивницький та ін.)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Сучасна українська література. Постмодернізм

Піднесення української культури в 20 роках XX ст. і пізніше посилення тоталітарного тиску

Література Західної України до 1939 р.

Розвиток течій раннього модернізму

Авангардизм в українській літературі

Соціалістичний реалізм як художній вияв ідеології тоталітарного режиму

Провідні теми й мотиви творчості неокласиків

Античне відлуння в художньому світі поетів-неокласиків і кримські мотиви в їх творчості

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Інтелектуальний роман в українській літературі ХХ ст.

Символізм в українській поезії ХХ ст.

Зовнішні чинники розвитку української літератури у 20-х рр. ХХ ст.

Основні літературні угруповання 20-х рр.

Філософія «національного чину» в українській діаспорній літературі

Феміністичний дискурс в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

Друга світова війна в українській літературі ХХ ст.

Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

«Химерна» проза в українській літературі ІІ половини ХХ століття

Розвиток драматургії в українській літературі ХХ ст.

Шістдесятництво як літературне явище

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури

Характерні особливості поезії 80-х років

Епатаж кінця 80-х — Бу-Ба-Бу, Пропала грамота, Нова література

Українська література 90-х рр. XX ст.

Проза української діаспори

Київська школа поетів як літературне явище

Характеристика творчості представників літературного угрупування «Ланка»

Нью-Йоркська група поетів як літературне явище

Літературна дискусія 1925—1927 років

«Празька школа поетів»

Українська література наприкінці ХУІІІ — на початку ХІХ ст. : характерні риси розвитку

Класицизм в українській літературі початку ХІХ ст.

Сентименталізм в українській літературі початку ХІХ ст.

Розвиток романтизму в українській літературі І половини ХІХ ст.

Соціально-психологічна проза в українській літературі ХІХ ст. Натуралізм

Український «театр корифеїв»

Зародження модерністського дискурсу в українській літературі ІІ половини ХІХ століття

Проблема Раннього Середньовіччя в історії давньої української літератури

Основні етапи вивчення давньої української літератури. Найголовніші синтетичні огляди, її історії

Сучасний стан вивчення давної української літератури

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку 20 ст.

Український романтизм: ідейно-естетичні виміри

Ідейно-естетична платформа і творча практика київської «неокласики» (аналіз творів поетів-»неокласиків» - на вибір)

Загальна характеристика розвитку української літератури межі ХІХ — ХХ ст.

Особливості розвитку реалізму на початку ХХ ст.

Зародження модернізму в українській літературі

Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва: естетика проти ідеології

Українська драматургія 1930-х рр. в суспільно-політичному дискурсі

ВПЛИВ ФЕМІНІЗМУ НА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Проблема традицій і новаторства в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст

Умови розвитку української мови у ХІХ – ХХ століттях

ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАРОДОЗНАВЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ У ГАЛИЦЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ

Iдея соборності як методологічна засада західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.

Літературознавство, критика, історія літератури

Лазар Баранович як поет - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Теодосій Софонович. «Хроніка» - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

«Про Олексія, чоловіка Божого» - драма з 70-х років XVII століття - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

«Чигирин» Олександра Бучинського-Яскольда - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Іоаникій Галятовський. Життя і творчість. «Скарбниця» - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Про поеми невідомого автора другої половини XVII століття із віршованої хроніки - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Климентій Зіновіїв і його книга буття українського народу - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Іван Величковський та Києво-Чернігівська поетична школа другої половини XVII століття - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Три вірші анонімного автора із збірника Кондрацького - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Петро Попович-Гученський - предтеча Івана Котляревського - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Державотворчі й національно-стабілізуючі еліти в українському суспільстві XVI-XVIII століть - Розвинене бароко. Загальні статті

Літературна праця Дмитра Туптала - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Стефан Яворський. Поезія - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Григорій Вишневський. «Шлях, увінчаний лаврами...» - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Пилип Орлик як письменник - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Іван Орновський - панегірист кінця XVII - початку XVIII століть - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Про Данила Братковського - поета й людину - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Іларіон Ярошевицький: діалог між Купідоном та Йоасафом - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Літопис Самовидця як речництво козацько-старшинської ідеології - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Іван Максимович - поет вічних тем - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Теофан Прокопович. Життя і творчість - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Універсальна картина світу в творчості письменників українського бароко - Розвинене бароко. Загальні статті

Лаврентій Горка та його драма «Йосиф-патріарха» - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Висновки - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Письменство XVIII- початку ХІХ століть. Конспективний огляд

Низове бароко і засоби його творення - Пізнє бароко. Загальні статті

Українські поетики та риторики як теоретична база літературного бароко - Пізнє бароко. Загальні статті

Українська барокова драма. Загальні зауваження - Пізнє бароко. Загальні статті

Явище прообразності в літературі українського бароко - Пізнє бароко. Загальні статті

Українські родинні хроніки - Пізнє бароко. Загальні статті

Почаївський культурний осередок XVIII - початку XIX століть - Пізнє бароко. Загальні статті

Іван Мазепа - митець і літературний герой - Пізнє бароко. Загальні статті

Поетика бароко в українських літописах - Розвинене бароко. Загальні статті

Літопис Григорія Граб'янки - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Малий діаріуш Миколи Ханенка - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Про «Журнал», чи діаріуш, Пилипа Борзаківського та Павла Ладинського - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Семен Климовський та його політично-публіцистичний поетичний трактат - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Літопис Самійла Величка - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Інокентій Нерунович. «Милість Божа» - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Василь Григорович-Барський та його «Мандри по святих місцях» - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Митрофан Довгалевський: драми та поетика - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Йоасаф Горленко - творець моралістичної поеми - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Літературна діяльність Михайла Козачинського - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Байка в літературі українського бароко - Розвинене бароко. Загальні статті

«Діалог Енея з Турнусом» із 1745 року - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Про драму «Воскресіння мертвих» Георгія Кониського - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Гнат Максимович. «Ода на перший день травня 1761 року» - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Семен Дівович. «Розмова Великоросії з Малоросією» - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Сатири інока Якова - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Про Йосипа Обонкіона-Батю, українську вертепну драму та вертепне дійство - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Григорій Сковорода як письменник і мислитель - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Прообразність у баченні Г. Сковороди - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Іван Некрашевич, його вірші та діалоги - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Іриней Фальківський - звершувач поетичних традицій Київського атенею - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Анімалістично-алегорична поетика у творах XVI-XVIII століть - Розвинене бароко. Загальні статті

Василь Капніст в українському контексті - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

«Історія Русів» як літературна пам'ятка - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

«Енеїда» Івана Котляревського в системі літератури українського бароко - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Мудрець із гір Карпатських - Василь Довгович - Персонали та пам'ятки XVIII - початку XIX століть

Висновки, або Коли починалася Нова українська література і ще раз про стилістичні епохи

Образ Богдана Хмельницького в давній українській літературі - Розвинене бароко. Загальні статті

Самійло Зорка, його панегірик та діаріуш - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Про «Герби і трени при гробі... Сильвестра Косова» - Персоналії та пам'ятки другої половини XVII-початку XVIII століть

Замість передмови, або соцреалізм між модерном і авангардом

Соцреалізм як проект авангардної парадигми і національний дискурс масової культури

Вступ

1.8. Герменевтика і критика

1.9. Висновки для історії критики

Література, методичні рекомендації, завдання

2. 1. Об'єкт і предмет літературної критики та історії літературної критики

2.2. Джерела-об'єкти історії літературної критики

2.3. Історія критики та історія літератури, їх взаємозв'язок і проблема вивчення у вищій школі

2.4. Завдання курсу

2.5. Значення вивчення історії літературної критики

2.6. Періодизація української літературної критики

Література, методичні рекомендації, завдання

3.1. Характер джерел, за якими вивчається проблема

3.2. Витоки духовного критицизму. Міфологічні первні і християнські нашарування. Автохтонна культура і перекладна література. Літописання і форми критицизму

3.3. Стимули розвитку усвідомленого естетичного критицизму: освіта, книгодрукування, полемічна література, поетика і риторика. Міжнаціональні і міждержавні взаємини. Російщення і полонізація України

3.4. Остаточне самовизначення літературної критики. Закономірність і несинхронність цього процесу в національних культурах, його специфіка в Україні

Література, методичні рекомендації, завдання

4.1. Суспільні умови

4.2. Періодика, її значення для становлення літературної критики

4.4. Перші спроби осмислення суті критики. Європейський контекст

Література, методичні рекомендації, завдання

1.1. Визначення понять. Термінологія

5.1. Конкретно-історичне підгрунтя і вияви естетичної свідомості

5. 2. Українські альманахи і періодика 40-х років

5.6. Елементи літературно-критичних суджень у творчості членів «Руської трійці» після навчання в семінарії

Література, методичні рекомендації, завдання

6.1. Суспільно-політичні умови на східно- і західноукраїнських землях, культурний контекст

6.2. Роль журналу «Основа» в утвердженні і розробці теоретичних засад української літературної критики

1.2. Психофізіологічні передумови

6. 3. Валуєвський циркуляр і зміна форм літературно-критичної діяльності українців. Західноукраїнська періодика і тяглість літературно-критичних традицій

Література, методичні рекомендації, завдання

7. 1. Роль освітніх закладів і громадських об'єднань в активізації літературної критики

7.2. Галицька періодика і літературно-естетичні дискусії 1873-78 років, їх значення для критики

Література, методичні рекомендації, завдання

1.3. Зв’язок з комунікативно-рецептивними процесами

8.1. Періодика 80-90-их рр. XIX cт. як стимул до розвитку літературної критики

8.2. Особливості літературно-критичних виступів В. Горленка з проблем української культури

8.3: Внесок у літературну критику Г. Цеглинського

8. 5. Значення творчості письменників нового покоління (П. Грабовський, Б. Грінченко, М. Коцюбинський, Ольга Кобилянська, Леся Українка, В. Стефаник, О. Маковей, В. Щурат) для оновлення літературної критики кінця XIX - початку XX століття

8. 6. Роль літературної критики в утвердженні престижу українства

Література, методичні рекомендації, завдання

Додаток

1.4. Естетичні виміри

1.5. Структура

1.6. Система жанрів

1.7. Проблема критичного методу і критерії оцінки твору

ВІСНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВДИ - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

ЛІТЕРАТУРА 60-90-х років XIX ст.

НАТХНЕННІ ІДЕЯМИ ЧАСУ - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

ПОЕЗІЯ 60—70-х років XIX ст.

ПРОЗА 70—90-х років XIX ст.

МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ У ПОЛЕМІЦІ ПРО УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНО-НАЦІОНАЛЬНУ СПРАВУ - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

Борис Грінченко

ПОЕЗІЯ 80—90-х років XIX ст.

ДРАМАТУРГІЯ у XIX ст.

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ 80—90-Х РОКІВ У ПЕРСОНАЛІЯХ - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

ЛИЦАРІ ДУХУ НАРОДНОГО - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

ХУДОЖНІ ПОШУКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ - СТАНОВЛЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО МЕТОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 70 — 90-х РОКІВ XIX ст.

Духовні оазиси і замулені криниці

...І це лише початок

Українська драматургія і театр 20 - 30-х років ХХ століття - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Викривання злочинів тоталітарної системи у творчості прозаїків - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Шістдесятництво в українській літературі - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Історико-культурна картина літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Особливості української жіночої прози - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Вступ до вивчення курсу Історія української літератури - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Злочини радянської система у прозі першої половини ХХ століття - ПРАКТИКУМ

Творчість письменників-шістдесятників - ПРАКТИКУМ

Чорнобильського катастрофа в українській літературі - ПРАКТИКУМ

Жіноча проза в українській літературі кінця ХХ-початку ХХІ століття - ПРАКТИКУМ

Особливості літературного процесу 70 - 90-х років ХІХ століття. Багатогранна діяльність І. Франка - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Cоціокультурні умови розвитку української літератури кінця ХІХ-початку ХХ століття - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Художні особливості літературного процесу кінця ХІХ-початку ХХ століття - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Постколоніальна критика - Новітні напрями і течії у літературознавстві

Зародження та розвиток українського літературознавства (XI-XVIII ст.) - Історія українського літературознавства

Українське літературознавство в перші десятиріччя XIX століття - Історія українського літературознавства

Розвиток українського літературознавства в середині XIX століття - Історія українського літературознавства

Українське літературознавство в останні десятиліття XIX століття - Історія українського літературознавства

Українське літературознавство XX століття: здобутки і втрати - Історія українського літературознавства

Літературознавство періоду античності - Історія розвитку теоретико-літературної думки

Літературознавство в епоху середньовіччя - Історія розвитку теоретико-літературної думки

Образ князів Острозьких у давній українській літературі - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Павло Русин із Кросна та його «Пісні» - Персоналії та пам'ятки XVI століття

«Битва під Оршею 1515 року» анонімного автора - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Григорій Чуй, Русин із Самбора. «Еклога» - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Станіслав Орловський та його трактати - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Себастіян Кленовим - співець Роксоланії - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Матвій Стрийковський - поет та історик - Персоналії та пам'ятки XVI століття

«Епіцедіон» невідомого автора від 1585 року - Персоналії та пам'ятки XVI століття

«Просфонима» 1591 року - перша українська декламація - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Йосип Верещинський, його публіцистика та поезія - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Українська література XI-XII століть - Література попередніх епох. Конспективний огляд

Поема Симона Пекаліда «Острозька війна» - Персоналії та пам'ятки XVI століття

Дем'ян Наливайко - співець роду - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Віталій та його епіграми - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Початкова сторінка «Діоптри», 1612р. - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Симон Симонід. «Селянки» - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Про першу поетичну книжку, видану в Києві, та про її автора - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Мартин Пашковський і його українські зацікавлення - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

«Трагедія Руська» - твір київського віршоскладання початку XVII століття - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Письменство XIII-XV століть - Література попередніх епох. Конспективний огляд

«Дніпрові камени» Івана Домбровського - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Касіян Сакович. «Вірші на жалісний погреб... Петра Конашевича-Сагайдачного» - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Тома Євлевич. «Лабіринт» - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Захарія Копистенський і його писання - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Пісня козака Плахти - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Два літописи, що вийшли з Густинського монастиря - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Йоаникій Волкович та його експресивний стиль - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Твір, який проголосив у Києві Гелікон та Парнас, і його автор Софроній Почаський - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Криптонімний автор, що оплакав острозьких міщан - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Письменство кінця XV - середини XVI століть (до 1569 року) - Література XV - першої половини XVII століть. Конспективний огляд

«Тератургима» Атанасія Кальнофойського - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Триптих регіональних літописів із першої половини XVII століття - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Брати Зиморовичі - співці Роксоланії та її пожильців - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Кирило Транквіліон-Ставровецький та його композиції - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Петро Могила та його літературні твори - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Атанасій Филипович. «Діаріуш» - Персонали та пам'ятки XVII століття. Перша половина

Письменство останньої чверті XVI - першої половини XVII століть - Література XV - першої половини XVII століть. Конспективний огляд

Відродження і Реформація в українській культурі (XV-XVII ст.) - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Мова і витворення культурних та духовних цінностей (XVI-XVIII ст.) - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Героїчне у поетичному дієписі - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Пісні крилатого зухвальця - Від ренесансу до бароко. Загальні статті

Українська поезія II половини XIX ст. Поетична творчість І. Франка і Лесі Українки - Особливості розвитку української поезії

Здобутки української поезії І половини XX ст. Українська поезія зарубіжжя - Особливості розвитку української поезії

Українська поезія II половини XX ст. Феномен шістдесятників - Особливості розвитку української поезії

Українська проза І половини XIX ст. Новаторство Г. Квітки-Основ'яненка - Особливості розвитку української прози

Українська проза II половини XIX ст. - Особливості розвитку української прози

Новаторський характер прози кінця XIX - початку XX ст. - Особливості розвитку української прози

Епоха «експерименту» в українській прозі 20-30-х рр. XX ст. Проза воєнного і повоєнного часу - Особливості розвитку української прози

Українська проза II половини XX ст. - Особливості розвитку української прози

Зародження нової української драматургії - Особливості розвитку української драматургії

Український професійний театр і драматургія II половини XIX ст. - Особливості розвитку української драматургії

Досягнення української драматургії І третини XX ст. - Особливості розвитку української драматургії

Українська драматургія 20-30-х рр. XX ст - Особливості розвитку української драматургії

Українська драматургія II половини XX ст. - Особливості розвитку української драматургії

Сучасна українська література, її особливості - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

Здобутки сучасної української поезії - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

Тематика і проблематика сучасної української прози - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

Сучасна українська драматургія - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

Тенденції розвитку сучасної української літератури - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

«Слово о полку Ігоревім» - найвидатніша пам'ятка Русі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Розвиток прозових жанрів у давній українській літературі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Становлення і розвиток жанрової системи української поезії - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Розвиток жанру драми у давній українській літературі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Ознаки нової літературної доби в українській поезії І половини XIX ст. - Особливості розвитку української поезії

Генеза і становлення літературознавства - Історіографія літературознавства

Основні етапи розвитку давнього і класичного українського літературознавства - Історіографія літературознавства

Загальні тенденції розвитку літературознавства у XIX-XX ст. - Історіографія літературознавства

Підсумки - МОДЕРНІСТИЧНИЙ РУХ НА ЗАХОДІ В 60-70-і РОКИ (НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА)

Перекладознавство на західноукраїнських землях 1920-1930-х рр. - Ставлення перекладознавства як науки України

Віршова творчість XVI-XVII ст. - Барокова доба (друга половина XVI-XVIII ст.)

Сатира і гумор XVIII ст. - Барокова доба (друга половина XVI-XVIII ст.)

Українська лірика XVIII ст. - Барокова доба (друга половина XVI-XVIII ст.)

Програма іспиту з давньої української літератури (XI-XVII ст.) - Додатки

Українські письменники XI-XVIII ст. - Додатки

Давнє письменство як об’єкт вивчення історії української літератури

Києво-Печерський патерик

Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIII — перша половина XVI ст.)

Культурно-національне відродження України (друга половина XVI — початок XVII ст.)

Полемічна проза

Барокова поезія XVII ст.

Проповідницька проза

Агіографічна проза

Історична проза другої половини XVII ст.

Українська драматургія XVII ст.

Історична і мемуарна проза XVIII ст.

Зародження української літератури

Паломницька проза XVIII ст.

Шкільна драма XVIII ст.

Вертепна драма

Творчість мандрівних дяків

Сатиричні і гумористичні вірші та діалоги

Українська лірика XVIII ст.

Творчість Григорія Сковороди

Традиції давнього письменства у новій українській літературі

Короткий термінологічний словник

Старокиївське і галицько-волинське літописання

Ораторсько-проповідницька проза XI—XII ст.

Рання агіографічна проза

Повчальна проза Київської Русі

«Благання» Данила Заточника

«Житіє і хоженіє» Данила Паломника

«Слово про Ігорів похід»

Висновки, Історія української літератури XIX ст. століття

ЛІТЕРАТУРА 40—60-Х РОКІВ, Історія української літератури XIX ст. століття

НОВА ЛІТЕРАТУРА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

ДРАМАТУРГІЯ, Історія української літератури XIX ст. століття

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

ПОЕЗІЯ, Історія української літератури XIX ст. століття

ЛІТЕРАТУРА ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ XIX ст.

Історія української літератури XIX ст. століття

ПРОСВІТИТЕЛЬСЬКИЙ РЕАЛІЗМ - XVIII — початок XIX ст.

РОМАНТИЗМ у XVI—XVIII ст.

Історія української літератури XIX ст. століття - Висновки

ПРОЗА, Історія української літератури XIX ст. століття

Періодика, альманахи, наука, театральне життя - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Літературні стилі та напрямки - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Романтична поезія 20-40-х років ХІХ століття - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Діяльність Руської трійці - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Список рекомендованої літератури - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Запитання для самоконтролю - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Тести для самоконтролю - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Завдання відкритої форми - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

САТИРА I ГУМОР 20—30-ті роки

Поезія вояків УПА

Фронтова муза

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ-ХУДОЖНІЙ ПРОЦЕС 40-ві —50-ті РОКИ

САТИРА I ГУМОР 40-ві—50-ті роки ХХ століття

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КРИТИКА ХХ століття

ПОЕЗІЯ

Драматургія ХХ століття

ПРОЗА

Становлення українського неокласицизму - Українська поезія 20-х - 30-х років ХХ століття. Неокласицизм. Феномен кларнетизму

Періодизація та систематизація українського літературного процесу ХХ - початку ХХІ століття - Специфіка світосприйняття особистості ХХ століття. Модернізм в українській літературі

Літературні угрупування кінця ХХ - початку ХХІ століття - Головні риси літератури 1980-х років. Постмодерн на зламі тисячоліть: його літературно-мистецьке втілення

Літературні угруповання початку ХХ століття - Літературний процес 20-х - 30-х років ХХ століття

Культурне життя 20-х - 30-х років ХХ століття. Соціалістичний реалізм - Літературний процес 20-х - 30-х років ХХ століття

Шкільні твори

«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…»

Розстріляне відродження

Зорять із граніту вічні солдати, Болями їхніми пам’ять живе

Що нового я дізнався, читаючи «Велесову книгу»?

Бароко в українській літературі

«Розстріляне Відродження» в українській літературі 20-30-х років

Давньоукраїнська держава - Київська Русь

На тернистих шляхах… (про тяжкі умови розвитку української літератури)

Підготовка до ЗНО

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст.

ЛІТЕРАТУРА XX СТ. - МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА

Київська Русь - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Поети „Празької школи” - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Розвиток культури Київська Русь - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 60-90-х років ХХ століття

Історичні умови XIV-XVІІІ століть - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Розвиток культури XIV-XVI століть - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Розвиток віршованої літератури - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Розвиток драматургії - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Історичні умови - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Історичні умови на Західній Україні - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Література XX ст.

Сучасний літературний процес

Література кінця XVIII — початку XX ст.

ПОЕЗІЯ першої половини XX століття

ПОЕЗІЯ другої половини XX століття

ЗНО - Загальний огляд - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ЗНО - Література XX ст.

ЗНО - Сучасний літературний процес. Загальний огляд

Літературний процес першої третини XX ст. (1900 — 1930)

Літературний процес 60 — 90-х років XX ст.

Сучасний літературний процес

Літературний процес 30— 50-х років XX ст.

Нова українська література

Літературний процес 40 - 60-х років XIX ст. - Нова українська література

Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст.- Нова українська література

Тема 14. Розвиток української драматургії другої половини XIX ст. - Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст. - Нова українська література

Літературний процес кінця XIX - початку XX ст. - Нова українська література

Новітня українська література

Старе українське письменство

Прадавня українська література - Старе українське письменство

Давня українська література (XIV - XVIII ст.) - Старе українське письменство

ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ, ЛЕСЯ УКРАЇНКА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-Х РОКІВ XX CТ.

Періодизація розвитку української літератури

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII-ПОЧАТКУ XX ст.

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХVIII-ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.