Микола Хвильовий - Микола Григорович Фітільов

(1893 — 1933)

Біографія

Микола Хвильовий

Додаткова біографія

Розробки уроків

Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр.

Микола Хвильовий. «Я (романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі

Микола Хвильовий. «Кіт у чоботях», «Вальдшнепи», «Сентиментальна історія», «Санаторійна зона» (на вибір)

Класний письмовий контрольний твір на одну із тем (за вивченими творами українських письменників)

Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового

Микола Хвильовий. Я (Романтика). Спроба письменника зрозуміти суперечливу психологію повстанця. Поглиблення поняття про новелу

Тематичне оцінювання за творами М. Хвильового, Остапа Вишні, Пражан, Є. Маланюка

Урок № 11 - Жанрово-стильове різномаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового (Фітільова). Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у вапліте, у проведенні дискусії 1925-1928-х рр - Прозове розмаїття

Урок № 12 - «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом та обов'язком - Прозове розмаїття

Урок № 15 - Розвиток мовлення № 1. Усний міні-твір – висловлення власного ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до високих загальнолюдських ідеалів - Прозове розмаїття

Урок № 22 - Контрольна робота № 2 «Українська література 1920-1930 рр. Проза». Тестування, відповіді на питання - Прозове розмаїття

Українська проза 20-30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях

М. Хвильовий. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком

Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір

Аналіз творів

«Я (Романтика)»

Скорочені твори та коментарі

Кіт у чоботях - скорочено

Я (Романтика) - скорочено

Скорочено - КІТ У ЧОБОТЯХ - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Скорочено - Я (РОМАНТИКА) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Короткий переказ - Я (Романтика) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

Короткий переказ - Іван Іванович - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

Іван Іванович - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - скорочено

Скорочено - Я (РОМАНТИКА) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - 11 КЛАС

Скорочено - ІВАН ІВАНОВИЧ - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - 11 КЛАС

Я (Романтика) (переказ) - Микола Хвильовий

Я (Романтика) (скорочено) - Микола Хвильовий

Підручники

Микола Хвильовий (1893-1933) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Я (Романтика) - Микола Хвильовий (1893-1933) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Микола Хвильовий - Прозове розмаїття 1920-х років

Микола Хвильовий - Між фанатизмом і людяністю («Я (Романтика)») - Прозове розмаїття 1920-х років

Микола Хвильовий - Мурахи революції («Кіт у чоботях») - Прозове розмаїття 1920-х років

Прозове розмаїття. Микола Хвильовий (1893—1933) - Модернізм

Микола Хвильовий (1893-1933) - Прозове розмаїття

„Іду я дорогою, вітром...“ (Микола Хвильовий) - Микола Хвильовий (1893—1933) - Українська література 1920—1930 років

„Я (Романтика)“ - Микола Хвильовий (1893—1933) - Українська література 1920—1930 років

Статті та реферати

Микола Хвильовий (13 грудня 1893- 13 травня 1933)

Микола Хвильовий (1893-1933)

Місце і роль М.Хвильового в літературній дискусії 1925-1928 рр.

Естетичні декларації М.Хвильового

Експресіонізм новели «Я(Романтика)» (1924) М.Хвильового

Майстерність сатири М.Хвильового в повісті «Іван Іванович» (1929)

Особливості новелістики М.Хвильового. Мотиви, образність, стильові особливості

Мотив передбачення майбутнього в повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

Проблематика повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

Микола Хвильовий і естетика „Хвильовизму”

Памфлети Миколи Хвильового

Микола Хвильовий

Микола Хвильовий

Символіка кольорів у новелістиці М. Хвильового

Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

Життя і творчість Миколи Хвильового

Микола Хвильовий

Експресіоністичні тенденції у прозі М. Хвильвого

НОВЕЛА М. ХВИЛЬОВОГО „АРАБЕСКИ“ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ

ШЛЯХ ДО IСТИНИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

Літературознавство, критика, історія літератури

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ. Я (РОМАНТИКА) - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Трагедія таланту Миколи Хвильового - Грані епічного слова

«Романтика вітаїзму» і новелістика М. Хвильового. аналіз новели письменника - за вибором

Микола Хвильовий (1893-1933)

Складна картина літературного процесу 20-30-х років XX століття. Художньо-публіцистична творчість М. Хвильового - ПРАКТИКУМ

Хвильовий: між Європою і європейським модернізмом - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Підготовка до ЗНО

Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. „Я (РОМАНТИКА)”

Життєвий і творчий шлях - Володимир Миколайович Сосюра - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Життєвий і творчий шлях - Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Я (Романтика) - Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Кіт у чоботях - Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Тема 26. Микола Хвильовий - Література XX ст.

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - ЛІТЕРАТУРА початку — середини XX століття

ЗНО - Микола Хвильовий - Література XX ст.

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Я (РОМАНТИКА) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Микола Хвильовий (1893 — 1933) - Літературний процес першої третини XX ст. (1900 — 1930)

Микола Хвильовий. Юрій Яновський. Володимир Сосюра. Валер'ян Підмогильний. Остап Вишня. Микола Куліш. Богдан-Ігор Антонич.

Микола Хвильовий (1893 - 1933)

Новела Я (Романтика) (1924)-гімн й анафема революції - Микола Хвильовий (1893 - 1933)

Тестовий контроль знань та умінь - Микола Хвильовий (1893 - 1933)

Твори

Україна чи Малоросія?

ІВАН ІВАНОВИЧ

Я (РОМАНТИКА)

ВАЛЬДШНЕПИ

КІТ У ЧОБОТЯХ

СИНІ ЕТЮДИ

МАТИ

СОЛОНСЬКИЙ ЯР

Шкільні учнівські твори

Трагічна доля Миколи Хвильового

Протистояння добра і зла в новелі М. Хвильового „Я (Романтика)”

Проблема роздвоєності особистості у новелі М. Хвильового „Я (романтика)”

Трагічний вибір Миколи Хвильового

Жінка в революції у творчості М. Хвильового

Імпресіоністичні засоби зображення дійсності в новелі Миколи Хвильового „Кіт у чоботях”

Ідея матері в українській літературі XX століття: „Я (романтика)”, „Мати” Миколи Хвильового, „Скорбна мати” П. Тичини, „Мати” Г. Косинки,„Марія” Самчука

Революція у новелі М. Хвильового „Я (Романтика)”: парадокси історії

„Сторожі” розколу душі (другорядні персонажі новели М. Хвильового „Я (Романтика)”)

Трагічний вибір М. Хвильового

Мій улюблений твір М. Хвильового

Романтика революційної боротьби у творчості М. Хвильового

Головний герой твору М. Хвильового "Я (Романтика)"

Засади творчості Миколи Хвильового

"Кiт у чоботях" - мiй улюблений твiр Миколи Хвильового

Мажор і мінор у повісті Миколи Хвильового "Іван Іванович"

Мої враження від творів Миколи Хвильового

Проблеми роздвоєностi особистостi у новелi Миколи Хвильового "Я (Романтика)"

Розвiнчання романтики бiльшовицької революцiї новелою "Я (Романтика)" Миколи Хвильового

Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового та його героїв

"Я (Романтика)" Миколи Хвильового: співвідношення автора з його героєм

"Я (Романтика)" М. Хвильового: роль присвяти до твору

Iмпресiонiстичнi засоби зображення дiйсностi в новелi Миколи Хвильового "Кiт у чоботях"На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.