Микола Хвильовий - Микола Григорович Фітільов

(1893 — 1933)

Біографія

Микола Хвильовий

Додаткова біографія

Твори

Вальдшнепи

Кіт у чоботях

Сині етюди

Іван Іванович

Мати

Солонський яр

Я (романтика)

Україна чи Малоросія?

Розробки уроків

«М. Хвильовий. Новела «Я ( Романтика)» - спроба розібратися у психології чекіста»

Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр.

Микола Хвильовий. «Я (романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі

Микола Хвильовий. «Кіт у чоботях», «Вальдшнепи», «Сентиментальна історія», «Санаторійна зона» (на вибір)

Новела М.Хвильового «Я (Романтика)» «силою своєю не має собі аналогій у новітній прозі» (О.Білецький)

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». Проблема внутрішнього роздвоєння людини. Образ ліричного «Я». Образи новели, їх символічність

Світосприйняття головного героя новели Миколи Хвильового (Я — романтика»)

Класний письмовий контрольний твір на одну із тем (за вивченими творами українських письменників)

Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового

Микола Хвильовий. Я (Романтика). Спроба письменника зрозуміти суперечливу психологію повстанця. Поглиблення поняття про новелу

Тематичне оцінювання за творами М. Хвильового, Остапа Вишні, Пражан, Є. Маланюка

Урок № 11 - Жанрово-стильове різномаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового (Фітільова). Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у вапліте, у проведенні дискусії 1925-1928-х рр - Прозове розмаїття

Урок № 12 - «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом та обов'язком - Прозове розмаїття

Урок № 15 - Розвиток мовлення № 1. Усний міні-твір – висловлення власного ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до високих загальнолюдських ідеалів - Прозове розмаїття

Урок № 22 - Контрольна робота № 2 «Українська література 1920-1930 рр. Проза». Тестування, відповіді на питання - Прозове розмаїття

Українська проза 20-30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях

М. Хвильовий. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком

Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір

Аналіз творів

Микола Хвильовий (1893-1933)

«Я (Романтика)»

Скорочені твори та коментарі

Кіт у чоботях - скорочено

Я (Романтика) - скорочено

Скорочено - КІТ У ЧОБОТЯХ - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Скорочено - Я (РОМАНТИКА) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Короткий переказ - Я (Романтика) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

Короткий переказ - Іван Іванович - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

Іван Іванович - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - скорочено

Скорочено - Я (РОМАНТИКА) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - 11 КЛАС

Скорочено - ІВАН ІВАНОВИЧ - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - 11 КЛАС

Я (Романтика) (переказ) - Микола Хвильовий

Я (Романтика) (скорочено) - Микола Хвильовий

Підручники

Микола Хвильовий (1893-1933) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Я (Романтика) - Микола Хвильовий (1893-1933) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Микола Хвильовий - Прозове розмаїття 1920-х років

Микола Хвильовий - Між фанатизмом і людяністю («Я (Романтика)») - Прозове розмаїття 1920-х років

Микола Хвильовий - Мурахи революції («Кіт у чоботях») - Прозове розмаїття 1920-х років

Прозове розмаїття. Микола Хвильовий (1893—1933) - Модернізм

Микола Хвильовий (1893-1933) - Прозове розмаїття

Микола Хвильовий. Знайомство здалеку і зблизька - Прозове розмаїття

Микола Хвильовий. Художній світ прози Миколи Хвильового - Прозове розмаїття

„Іду я дорогою, вітром...“ (Микола Хвильовий) - Микола Хвильовий (1893—1933) - Українська література 1920—1930 років

„Я (Романтика)“ - Микола Хвильовий (1893—1933) - Українська література 1920—1930 років

Дидактичні матеріали

Микола Хвильовий - Літературні диктанти 11 клас

Статті та реферати

Микола Хвильовий (13 грудня 1893- 13 травня 1933)

Постать М. Хвильового у розвитку нової прози 20-х років XX ст.

Семантика новели «Я(Романтика)» М. Хвильовий

Проблеми національно-культурного відродження України в романі «Вальдшнепи» М. Хвильового

Нефабульна проза Хвильового «Арабески»

Ігрова поетика прози М.Хвильового: інтертекстуальність та автоінтертекстуальність у прозі письменника

Літературне краєзнавство. Позакласні тематичні заходи, пов'язані із життям і творчістю М. Хвильового в Харкові

Художня майстерність новелістики Миколи Хвильового. Романтика вітаїзму

Микола Хвильовий (1893-1933)

Місце і роль М.Хвильового в літературній дискусії 1925-1928 рр.

Естетичні декларації М.Хвильового

Експресіонізм новели «Я(Романтика)» (1924) М.Хвильового

Майстерність сатири М.Хвильового в повісті «Іван Іванович» (1929)

Особливості новелістики М.Хвильового. Мотиви, образність, стильові особливості

Мотив передбачення майбутнього в повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

Проблематика повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

М. Хвильовий Збірка «Сині етюди»

Художнє осмислення суперечностей між гуманістичними ідеалами та жорсткою дійсністю в новелах М. Хвильового «Я (Романтика)» та «Мати»

М. Хвильовий «Вальдшнепи»

Трагедія людини, роздвоєність її душі в новелах М. Хвильового «Я (Романтик)», «Мати»

Поезія М. Хвильового

«Вальдшнепи» М. Хвильового

М. Хвильовий — провідна постать літератури. Дискусії 25-28 років. Літературна публіцистика

Повісті Хвильового «Іван Іванович», «Санаторійна зона»

Проза Хвильового «сіні етюди», «Осінь»

«Романтика вітаїзму» М. Хвильового

Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового

«Романтика вітаїзму» і новелістика М. Хвильового. аналіз новели письменника — за вибором

Автотематичність у системі поетики малої прози Миколи Хвильового

«Запах слова» Миколи Хвильового як асоціативно-символічне оформлення реальності

Інтертекст у структурі оповідання «Лілюлі» М. Хвильового

Речовий код роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи» в аспекті кросдискурсивності

Синестезія як якість поетики прози Миколи Хвильового

Містична фокалізація «Арабесок» Миколи Хвильового

Вселенська елегійність, «загірна комуна», революційна романтика і Україна у творчості М. Хвильового крізь призму блакиті

Літературознавчий портрет М. Хвильового в есеїстиці Є. Маланюка

Микола Хвильовий і естетика „Хвильовизму”

Памфлети Миколи Хвильового

Микола Хвильовий

Символіка кольорів у новелістиці М. Хвильового

Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

Життя і творчість Миколи Хвильового

Микола Хвильовий

Експресіоністичні тенденції у прозі М. Хвильвого

НОВЕЛА М. ХВИЛЬОВОГО „АРАБЕСКИ“ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ

ШЛЯХ ДО IСТИНИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

Літературознавство, критика, історія літератури

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ. Я (РОМАНТИКА) - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Трагедія таланту Миколи Хвильового - Грані епічного слова

«Романтика вітаїзму» і новелістика М. Хвильового. аналіз новели письменника - за вибором

«Чия правда, чия кривда?» Тарас Шевченко і Микола Хвильовий - ІІІ. Зображально-виражальна стихія слова

Микола Хвильовий (1893-1933)

Складна картина літературного процесу 20-30-х років XX століття. Художньо-публіцистична творчість М. Хвильового - ПРАКТИКУМ

Хвильовий: між Європою і європейським модернізмом - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Шкільні твори

Громадянська війна у творчості українських письменників

Трагізм долі героїв М. Хвильового (за новелами «Кіт у чоботях» та «Я (Романтика)»)

«Драматичний конфлікт новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового та його героїв

Засудження фанатизму в оповіданні М. Хвильового «Я (Романтика)» (І варіант)

Проблематика оповідання Миколи Хвильового «Я (романтика)»

Проблема внутрішньої роздвоєності людини між гуманізмом і фантастичною відданістю революції (за оповіданням М. Хвильового Я (Романтика))

«Жінка в пореволюційному суспільстві» за творами Миколи Хвильового

Страдницький образ матері в новелі М. Хвильового «Я (Романтика)»

Твір по новелі М. Хвильового «Я (Романтика)»

Проблема «зайвих людей» у творчості Миколи Хвильового

Новела Я (Романтика) М. Хвильового - твір, проблематика якого перебуває поза часом (план)

Літературна дискусія 1925-1928 років та Микола Хвильовий

Чи є Б’янка втіленням образу сильної української жінки? (Твір-роздум за повістю М. Хвильового «Сентиментальна історія»)

Безглузда сила фанатизму в новелі М. Хвильового «Я (Романтика)»

«Добро і зло в житті та в душі» за новелою Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

Конфлікт фанатизму і людяності у новелі Миколи Хвильового «Я (Романтика)

Трагедія Миколи Хвильового

Проблематика новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

Особливості індивідуального стилю творів Миколи Хвильового

Лист до героя твору «Я (Романтика)

«Ознаки модернізму» у творі «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Художні передбачення Миколи Хвильового

«Протистояння добра і зла» за новелою Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

Трагедія особистості в оповіданні М. Хвильового «Я (Романтика)»

Необхідна жертва на олтар «загірної комуни». Образ матері Марії за новелою М. Хвильового «Я (Романтика)»

«Фанати революції перемогли…» за новелою М. Хвильового «Я (Романтика)»

Другорядні персонажі новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

Образ «нової» людини в оповіданні М. Хвильового «Я (Романтика)»

«Я (Романтика)» М. Хвильового: роль присвяти до твору

Твір по оповіданню М. Хвильового «Солонський Яр»

Художні образи у творах М. Хвильового

Героїко-романтичний жанр у новели «Мати» та «Я (Романтика)»

Твір по новелі М. Хвильового «Кіт у чоботях»

Трагічний вибір Миколи Хвильового

Життя та творчість Миколи Хвильового

Особливості гротеску в повістях М. Хвильового «Санаторійна зона» та «Сентиментальна історія»

Образ «нової» людини в оповіданні М. Хвильового «Я (Романтика)»

Відтворення рядових «буденних» подій громадянської війни у творах М. Хвильового

Розвінчання романтики революції (за новелою М. Хвильового «Я (Романтика)»

Втеча від реальності: трагічна доля Миколи Хвильового

«Шлях безумної подорожі» життєвий і творчий шлях М. Хвильового

Революція - це кривава вакханалія зла (за новелою М. Хвильового «Я (Романтика)»)

Образ жінки як символ змученої, стражденної України у творах М. Хвильового

Микола Хвильовий - романтик і лірик

Доктор Тагабат - символ безглуздої жорстокості більшовицької революції (за новелою Я (Романтика) М. Хвильового) (план)

«Я йшов у нікуди»: фатальний вибір героя новели «Я (Романтика)»

Образ нової людини в оповіданні Миколи Хвильового Я (Романтика)

Подвійне «я» однієї людини (За оповіданням М. Хвильового «Я (Романтика)

Образ ката-чекіста в оповіданні Миколи Хвильового Я (Романтика)

Уроки життя й творчості М. Хвильового

Особа автора у новелі М. Хвильового «Я (Романтика)»

Релігійність доби атеїзму: «Сентиментальна історія» Миколи Хвильового, «Людина і зброя» Олеся Гончара

Розвiнчання романтики бiльшовицької революцiї новелою «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Проблеми роздвоєностi особистостi у новелi Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

«Я (Романтика)» Миколи Хвильового: співвідношення автора з його героєм

Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового та його героїв

М. Хвильовий: моральний вибір особистості в тоталітарному суспільстві

Романтика революційної боротьби у творчості М. Хвильового

Засади творчості Миколи Хвильового

«Сторожі» розколу душі (другорядні персонажі новели М. Хвильового «Я (Романтика)»)

Революція у новелі М. Хвильового «Я (Романтика)»: парадокси історії

«Я (Романтика)» М. Хвильового: роль присвяти до твору

Трагічний вибір М. Хвильового

Iмпресiонiстичнi засоби зображення дiйсностi в новелi Миколи Хвильового «Кiт у чоботях»

Мої враження від творів Миколи Хвильового

Мажор і мінор у повісті Миколи Хвильового «Іван Іванович»

Мій улюблений твір М. Хвильового

«Кiт у чоботях» - мiй улюблений твiр Миколи Хвильового

Головний герой твору М. Хвильового «Я (Романтика)»

Людина на роздоріжжі революції: «Мати» Г. Косинки і «Я (романтика)» Миколи Хвильового

Проблема роздвоєності особистості у новелі М. Хвильового «Я (романтика)»

Ідея матері в українській літературі XX століття: «Я (романтика)», «Мати» Миколи Хвильового, «Скорбна мати» П. Тичини, «Мати» Г. Косинки,„Марія» Самчука

Імпресіоністичні засоби зображення дійсності в новелі Миколи Хвильового «Кіт у чоботях»

Трагічний вибір Миколи Хвильового

Жінка в революції у творчості М. Хвильового

Трагічна доля Миколи Хвильового

Протистояння добра і зла в новелі М. Хвильового «Я (Романтика)»

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - М. ХВИЛЬОВИЙ, Г. КОСИНКА 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - М. ХВИЛЬОВИЙ, Г. КОСИНКА 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

ПЛАН - М. ХВИЛЬОВИЙ, Г. КОСИНКА 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

Повість М. Хвильового „Іван Іванович” як сатира на новий радянський побут

Відображення внутрішньої боротьби між добром і злом у душі головного персонажа новели М. Хвильового „Я (Романтика)”

РОЗДВОЄНІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ В НОВЕЛІ М. ХВИЛЬОВОГО „Я (РОМАНТИКА)”

Розвінчання романтики більшовицької революції у творі „Я (Романтика)” - І варіант - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Розвінчання романтики більшовицької революції у творі „Я (Романтика)” - ІІ варіант - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Розвінчання романтики більшовицької революції у творі „Я (Романтика)” - ІІІ варіант - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Розвінчання романтики більшовицької революції у творі „Я (Романтика)” - IV варіант - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Образ жінки революції - за новелою Кіт у чоботях - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Трагедія митця в тоталітарній державі (Микола Хвильовий)

Підготовка до ЗНО

Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. „Я (РОМАНТИКА)”

Життєвий і творчий шлях - Володимир Миколайович Сосюра - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Життєвий і творчий шлях - Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Я (Романтика) - Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Кіт у чоботях - Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Тема 26. Микола Хвильовий - Література XX ст.

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - ЛІТЕРАТУРА початку — середини XX століття

ЗНО - Микола Хвильовий - Література XX ст.

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Я (РОМАНТИКА) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Микола Хвильовий (1893 — 1933) - Літературний процес першої третини XX ст. (1900 — 1930)

Микола Хвильовий. Юрій Яновський. Володимир Сосюра. Валер'ян Підмогильний. Остап Вишня. Микола Куліш. Богдан-Ігор Антонич.

Микола Хвильовий (1893 - 1933)

Новела Я (Романтика) (1924)-гімн й анафема революції - Микола Хвильовий (1893 - 1933)

Тестовий контроль знань та умінь - Микола Хвильовий (1893 - 1933)

Хвильовий Микола - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.