Микола Хвильовий - Микола Григорович Фітільов

(1893 — 1933)

Біографія

Микола Хвильовий

Додаткова біографія

Твори

Вальдшнепи

Кіт у чоботях

Сині етюди

Іван Іванович

Мати

Солонський яр

Я (романтика)

Україна чи Малоросія?

Розробки уроків

«М. Хвильовий. Новела «Я ( Романтика)» - спроба розібратися у психології чекіста»

Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр.

Микола Хвильовий. «Я (романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі

Микола Хвильовий. «Кіт у чоботях», «Вальдшнепи», «Сентиментальна історія», «Санаторійна зона» (на вибір)

Новела М.Хвильового «Я (Романтика)» «силою своєю не має собі аналогій у новітній прозі» (О.Білецький)

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)». Проблема внутрішнього роздвоєння людини. Образ ліричного «Я». Образи новели, їх символічність

Світосприйняття головного героя новели Миколи Хвильового (Я — романтика»)

Класний письмовий контрольний твір на одну із тем (за вивченими творами українських письменників)

Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового

Микола Хвильовий. Я (Романтика). Спроба письменника зрозуміти суперечливу психологію повстанця. Поглиблення поняття про новелу

Тематичне оцінювання за творами М. Хвильового, Остапа Вишні, Пражан, Є. Маланюка

Урок № 11 - Жанрово-стильове різномаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв'язок із поезією. Життєвий і творчий шлях Миколи Хвильового (Фітільова). Провідна роль у літературному житті 1920-х рр. Романтичність світобачення. Участь у вапліте, у проведенні дискусії 1925-1928-х рр - Прозове розмаїття

Урок № 12 - «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом та обов'язком - Прозове розмаїття

Урок № 15 - Розвиток мовлення № 1. Усний міні-твір – висловлення власного ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до високих загальнолюдських ідеалів - Прозове розмаїття

Урок № 22 - Контрольна робота № 2 «Українська література 1920-1930 рр. Проза». Тестування, відповіді на питання - Прозове розмаїття

Українська проза 20-30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях

М. Хвильовий. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком

Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір

Аналіз творів

Микола Хвильовий (1893-1933)

«Я (Романтика)»

Скорочені твори та коментарі

Кіт у чоботях - скорочено

Я (Романтика) - скорочено

Скорочено - КІТ У ЧОБОТЯХ - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Скорочено - Я (РОМАНТИКА) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Короткий переказ - Я (Романтика) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

Короткий переказ - Іван Іванович - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

Іван Іванович - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - скорочено

Скорочено - Я (РОМАНТИКА) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - 11 КЛАС

Скорочено - ІВАН ІВАНОВИЧ - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - 11 КЛАС

Я (Романтика) (переказ) - Микола Хвильовий

Я (Романтика) (скорочено) - Микола Хвильовий

Підручники

Микола Хвильовий (1893-1933) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Я (Романтика) - Микола Хвильовий (1893-1933) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Микола Хвильовий - Прозове розмаїття 1920-х років

Микола Хвильовий - Між фанатизмом і людяністю («Я (Романтика)») - Прозове розмаїття 1920-х років

Микола Хвильовий - Мурахи революції («Кіт у чоботях») - Прозове розмаїття 1920-х років

Прозове розмаїття. Микола Хвильовий (1893—1933) - Модернізм

Микола Хвильовий (1893-1933) - Прозове розмаїття

Микола Хвильовий. Знайомство здалеку і зблизька - Прозове розмаїття

Микола Хвильовий. Художній світ прози Миколи Хвильового - Прозове розмаїття

„Іду я дорогою, вітром...“ (Микола Хвильовий) - Микола Хвильовий (1893—1933) - Українська література 1920—1930 років

„Я (Романтика)“ - Микола Хвильовий (1893—1933) - Українська література 1920—1930 років

Дидактичні матеріали

Микола Хвильовий - Літературні диктанти 11 клас

Статті та реферати

Микола Хвильовий (13 грудня 1893- 13 травня 1933)

Постать М. Хвильового у розвитку нової прози 20-х років XX ст.

Семантика новели «Я(Романтика)» М. Хвильовий

Проблеми національно-культурного відродження України в романі «Вальдшнепи» М. Хвильового

Нефабульна проза Хвильового «Арабески»

Ігрова поетика прози М.Хвильового: інтертекстуальність та автоінтертекстуальність у прозі письменника

Літературне краєзнавство. Позакласні тематичні заходи, пов'язані із життям і творчістю М. Хвильового в Харкові

Художня майстерність новелістики Миколи Хвильового. Романтика вітаїзму

Микола Хвильовий (1893-1933)

Місце і роль М.Хвильового в літературній дискусії 1925-1928 рр.

Естетичні декларації М.Хвильового

Експресіонізм новели «Я(Романтика)» (1924) М.Хвильового

Майстерність сатири М.Хвильового в повісті «Іван Іванович» (1929)

Особливості новелістики М.Хвильового. Мотиви, образність, стильові особливості

Мотив передбачення майбутнього в повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

Проблематика повісті «Санаторійна зона» М.Хвильового

М. Хвильовий Збірка «Сині етюди»

Художнє осмислення суперечностей між гуманістичними ідеалами та жорсткою дійсністю в новелах М. Хвильового «Я (Романтика)» та «Мати»

М. Хвильовий «Вальдшнепи»

Трагедія людини, роздвоєність її душі в новелах М. Хвильового «Я (Романтик)», «Мати»

Поезія М. Хвильового

«Вальдшнепи» М. Хвильового

М. Хвильовий — провідна постать літератури. Дискусії 25-28 років. Літературна публіцистика

Повісті Хвильового «Іван Іванович», «Санаторійна зона»

Проза Хвильового «сіні етюди», «Осінь»

«Романтика вітаїзму» М. Хвильового

Сформулюйте основні ідеї, висловлені в памфлетах М. Хвильового

«Романтика вітаїзму» і новелістика М. Хвильового. аналіз новели письменника — за вибором

Автотематичність у системі поетики малої прози Миколи Хвильового

«Запах слова» Миколи Хвильового як асоціативно-символічне оформлення реальності

Інтертекст у структурі оповідання «Лілюлі» М. Хвильового

Речовий код роману Миколи Хвильового «Вальдшнепи» в аспекті кросдискурсивності

Синестезія як якість поетики прози Миколи Хвильового

Містична фокалізація «Арабесок» Миколи Хвильового

Вселенська елегійність, «загірна комуна», революційна романтика і Україна у творчості М. Хвильового крізь призму блакиті

Літературознавчий портрет М. Хвильового в есеїстиці Є. Маланюка

Микола Хвильовий і естетика „Хвильовизму”

Памфлети Миколи Хвильового

Микола Хвильовий

Символіка кольорів у новелістиці М. Хвильового

Микола Хвильовий - український прозаїк, поет, публіцист

Життя і творчість Миколи Хвильового

Микола Хвильовий

Експресіоністичні тенденції у прозі М. Хвильвого

НОВЕЛА М. ХВИЛЬОВОГО „АРАБЕСКИ“ В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ

ШЛЯХ ДО IСТИНИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

Літературознавство, критика, історія літератури

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ. Я (РОМАНТИКА) - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Трагедія таланту Миколи Хвильового - Грані епічного слова

«Романтика вітаїзму» і новелістика М. Хвильового. аналіз новели письменника - за вибором

Микола Хвильовий (1893-1933)

Складна картина літературного процесу 20-30-х років XX століття. Художньо-публіцистична творчість М. Хвильового - ПРАКТИКУМ

Хвильовий: між Європою і європейським модернізмом - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Психопатичний дискурс: Микола Хвильовий - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Шкільні твори

Громадянська війна у творчості українських письменників

Релігійність доби атеїзму: «Сентиментальна історія» Миколи Хвильового, «Людина і зброя» Олеся Гончара

Розвiнчання романтики бiльшовицької революцiї новелою «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Проблеми роздвоєностi особистостi у новелi Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

«Я (Романтика)» Миколи Хвильового: співвідношення автора з його героєм

Трагізм життєвої долі Миколи Хвильового та його героїв

М. Хвильовий: моральний вибір особистості в тоталітарному суспільстві

Романтика революційної боротьби у творчості М. Хвильового

Засади творчості Миколи Хвильового

«Сторожі» розколу душі (другорядні персонажі новели М. Хвильового «Я (Романтика)»)

Революція у новелі М. Хвильового «Я (Романтика)»: парадокси історії

«Я (Романтика)» М. Хвильового: роль присвяти до твору

Трагічний вибір М. Хвильового

Iмпресiонiстичнi засоби зображення дiйсностi в новелi Миколи Хвильового «Кiт у чоботях»

Мої враження від творів Миколи Хвильового

Мажор і мінор у повісті Миколи Хвильового «Іван Іванович»

Мій улюблений твір М. Хвильового

«Кiт у чоботях» - мiй улюблений твiр Миколи Хвильового

Головний герой твору М. Хвильового «Я (Романтика)»

Людина на роздоріжжі революції: «Мати» Г. Косинки і «Я (романтика)» Миколи Хвильового

Проблема роздвоєності особистості у новелі М. Хвильового «Я (романтика)»

Ідея матері в українській літературі XX століття: «Я (романтика)», «Мати» Миколи Хвильового, «Скорбна мати» П. Тичини, «Мати» Г. Косинки,„Марія» Самчука

Імпресіоністичні засоби зображення дійсності в новелі Миколи Хвильового «Кіт у чоботях»

Трагічний вибір Миколи Хвильового

Жінка в революції у творчості М. Хвильового

Трагічна доля Миколи Хвильового

Протистояння добра і зла в новелі М. Хвильового «Я (Романтика)»

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - М. ХВИЛЬОВИЙ, Г. КОСИНКА 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - М. ХВИЛЬОВИЙ, Г. КОСИНКА 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

ПЛАН - М. ХВИЛЬОВИЙ, Г. КОСИНКА 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

Повість М. Хвильового „Іван Іванович” як сатира на новий радянський побут

Відображення внутрішньої боротьби між добром і злом у душі головного персонажа новели М. Хвильового „Я (Романтика)”

РОЗДВОЄНІСТЬ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ В НОВЕЛІ М. ХВИЛЬОВОГО „Я (РОМАНТИКА)”

Розвінчання романтики більшовицької революції у творі „Я (Романтика)” - І варіант - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Розвінчання романтики більшовицької революції у творі „Я (Романтика)” - ІІ варіант - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Розвінчання романтики більшовицької революції у творі „Я (Романтика)” - ІІІ варіант - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Розвінчання романтики більшовицької революції у творі „Я (Романтика)” - IV варіант - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Образ жінки революції - за новелою Кіт у чоботях - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ

Трагедія митця в тоталітарній державі (Микола Хвильовий)

Підготовка до ЗНО

Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

М. ХВИЛЬОВИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. „Я (РОМАНТИКА)”

Життєвий і творчий шлях - Володимир Миколайович Сосюра - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Життєвий і творчий шлях - Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Я (Романтика) - Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Кіт у чоботях - Микола Хвильовий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Тема 26. Микола Хвильовий - Література XX ст.

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - ЛІТЕРАТУРА початку — середини XX століття

ЗНО - Микола Хвильовий - Література XX ст.

МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Я (РОМАНТИКА) - МИКОЛА ХВИЛЬОВИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Микола Хвильовий (1893 — 1933) - Літературний процес першої третини XX ст. (1900 — 1930)

Микола Хвильовий. Юрій Яновський. Володимир Сосюра. Валер'ян Підмогильний. Остап Вишня. Микола Куліш. Богдан-Ігор Антонич.

Микола Хвильовий (1893 - 1933)

Новела Я (Романтика) (1924)-гімн й анафема революції - Микола Хвильовий (1893 - 1933)

Тестовий контроль знань та умінь - Микола Хвильовий (1893 - 1933)

Хвильовий Микола - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.