Іван Карпенко-Карий - Іван Карпович Тобілевич

(1845 — 1907)

Біографія

КАРПЕНКО-КАРИЙ

Твори

Хазяїн

Безталанна

Сто тисяч

Мартин Боруля

Сава Чалий

Бурлака

Розробки уроків

Проблема влади грошей - наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві

Карпенко-Карий. «Сто тисяч»

Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей — наскрізна і «вічна» у світовому мистецтві

Трагікомедія «Сто тисяч» ‒ класичний взірець українського театру корифеїв

Комедія І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя

Українська драматургія і театр 70-90 р.р. ХІХ ст. Театр корифеїв. Життя і творчість І.Карпенка-Карого

Комедія «Мартин Боруля». Прагнення стати дворянином як міф про краще життя. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі

Смішний чи страшний Пузир у п’єсі І.Карпенка-Карого «Хазяїн»?

Проблема влади грошей — головна проблема твору І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Українська драматургія і театр 70-90 р.р. ХІХ ст. Театр корифеїв. Життя і творчість І. Карпенка-Карого

Комедія «Мартин Боруля» . Прагнення стати дворянином як міф про краще життя. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності. Жанрова розмаїтість творів. Драматургічне новаторство письменника

Усний твір —роздум за п’єсою «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого «Чи все вимірюється грошима». Проблема влади грошей, бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи

Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга ХІХ ст., про театр корифеїв. Трагікомедія «Сто тисяч» — класичний взірець українського театру корифеїв

І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи. Проблема влади грошей

Що таке щастя і в чому суть людського існування? (за п’єсою Івана Карпенка-Карого «Хазяїн»)

І. Карпенко-Карий. Трагікомедія «Мартин Боруля». Підміна особистих цінностей міфічними уявленнями про краще життя. Причини та наслідки поведінки персонажів

Вплив грошей на людську особистість за п’єсою І. Карпенка- Карого «Сто тисяч»

Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв»

І. Карпенко-Карий. Трагікомедія «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи

«Якби можливо їм було зустрітись, то мову спільну чи знайшли б...(за творами «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого та «Міщанин — шляхтич» Жана - Батиста Мольєра)»

І. К. Карпенко-Карий «Мартин Боруля». Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі»

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (І. ТОБІЛЕВИЧ). ОСНОВНЕ ПРО ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МИТЦЯ, СВІТОГЛЯД, БАГАТОГРАННІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ. ЖАНРОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВОРІВ. І. КАРПЕНКО-КАРИЙ І ТЕАТР КОРИФЕЇВ. ДРАМАТУРГІЧНЕ НОВАТОРСТВО ПИСЬМЕННИКА

КОМЕДІЯ І. КАРПЕНКА-КАРОГО МАРТИН БОРУЛЯ, ЇЇ СЦЕНІЧНА ДОЛЯ

ДВОРЯНСТВО ЯК МІФ ПРО КРАЩЕ ЖИТТЯ. ПІДМІНА ОСОБИСТІСНИХ ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТАНОВОЮ ПРИНАЛЕЖНІСТЮ. ЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ І. КАРПЕНКА-КАРОГО

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2. КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського. Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін. родина Тобілевичів і український театр. Зв'язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо

Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів: трагікомедії (Сто тисяч, Мартин Боруля), сатирична комедія (Хазяїн), соціально-психологічна драма (безталанна), історична трагедія (Сава Чалий). І. Карпенко-Карий і театр корифеїв. Драматургічне новаторство письменника

Комедія Хазяїн. Головний конфлікт комедії - суперечності суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а більшість - жебраками. Терентій Пузир як утілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Мамона (багатство, земні блага) як тема, ідея і головний персонаж комедії

Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря

Соціальний конфлікт в комедії «Хазяїн» між мільйонером та його працівниками, наймитами. Проблема соціально відповідального підприємництва

Мартин Боруля (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов'язана з походженням людини (Мольєр Міщанин-шляхтич, анонімне сатиричне оповідання XVIII ст. Доказатєльство Хама Данієла кукси потомственного, М. Куліш Мина Мазайло). Значення творчості І. Карпенка-Карого

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка

Іван Карпенко-Карий. Короткі відомості про життя і творчість видатного українського драматурга XIX ст., про «театр корифеїв»

Трагікомедія І. Карпенка-Карого «Сто тисяч». — класичний взірець українського «театру корифеїв». TЛ: драматичний твір (поглиблено), комедія, трагікомедія

І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи

I. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема влади грошей — наскрізна й «вічна». у світовому мистецтві. Засоби сатиричного змалювання

Твір-роздум за трагікомедією «Сто тисяч». I. Карпенка-Карого

Національна драма. Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Короткі відомості про життя та творчість видатного українського драматурга XIX ст., про театр корифеїв

Іван Карпенко-Карий. Трагікомедія «Сто тисяч». — класичний взірець українського театру корифеїв

Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи

Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Проблема влади грошей — наскрізна й «вічна». у світовому мистецтві

Іван Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Засоби сатиричного змалювання героїв

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та М. Коцюбинського

Іван Карпенко-Карий. Розповідь про життя й творчість драматурга. «Сто тисяч» - одна з кращих сатиричних комедій в українській драматургії. Поняття про драматичний твір. Комедія як жанр драматичного твору

І. Карпенко-Карий. «Сто тисяч». Робота з текстом

Характеристика дійових осіб п'єси І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Аналіз творів

Іван Карпенко-Карий (1845-1907)

«Мартин Боруля»

«Сто тисяч»

«Хазяїн»

Мартин Боруля

Скорочені твори та коментарі

Сто тисяч - скорочено

Хазяїн - скорочено

Скорочено - СТО ТИСЯЧ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Скорочено - ХАЗЯЇН - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Короткий переказ - Мартин Боруля - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Короткий переказ - Сто тисяч - КАРПЕНКО-КАРИЙ ІВАН - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Скорочено - СТО ТИСЯЧ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ - 8 КЛАС

Скорочено - МАРТИН БОРУЛЯ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ - 10 КЛАС

Мартин Боруля (стисло) - Іван Карпенко-Карий

Мартин Боруля (скорочено) - Іван Карпенко-Карий

Підручники

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ: ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ ДЕНЬ І НІЧ, ЩОБ ПОБІЛЬШЕ ЗРОБИТЬ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРА... - ФЕНОМЕН ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ

МАРТИН БОРУЛЯ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ: ТРЕБА ПРАЦЮВАТИ ДЕНЬ І НІЧ, ЩОБ ПОБІЛЬШЕ ЗРОБИТЬ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРА... - ФЕНОМЕН ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

ЖАНРИ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРІВ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Життєвий і творчий шлях - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - Українська література другої половини XIX СТ.

Трагікомедія Мартин Боруля - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - Українська література другої половини XIX СТ.

Життєвий і творчий шлях - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Комедія Хазяїн - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Трагікомедія Мартин Боруля - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Творча діяльність - Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Жанрове розмаїття творчості письменника - Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Трагікомедія МАРТИН БОРУЛЯ - Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

П'єса ХАЗЯЇН - Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Іван Карпенко-Карий (1845—1907) - Українська драматургія ХІХ ст.

Іван Карпенко-Карий (1845—1907). Хазяїн - Українська драматургія ХІХ ст.

Іван Карпенко-Карий (1845—1907). Мартин Боруля - Українська драматургія ХІХ ст.

Іван Карпенко-Карий (1845-1907) - Театр корифеїв

Мартин Боруля - Іван Карпенко-Карий (1845-1907) - Театр корифеїв

Мартин Боруля - Іван Карпенко-Карий (1845-1907) - Театр корифеїв

Знайомство здалеку і зблизька - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Художній світ драматургії І. Карпенка-Карого - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Комедія Мартин Боруля - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

ДІЯЧ НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ - ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (Іван Карпенко-Карий) (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

СТО ТИСЯЧ - ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (Іван Карпенко-Карий) (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

КРАЩЕ СМЕРТЬ, НІЖ ТАКА ПОТЕРЯ... - ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (Іван Карпенко-Карий) (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Іван Карпенко-Карий (1845-1907) - УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

СТО ТИСЯЧ - Іван Карпенко-Карий (1845-1907) - УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

СТО ТИСЯЧ - Іван КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ТЕАТР КОРИФЕЇВ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

СТО ТИСЯЧ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ 1845-1907 - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

СТО ТИСЯЧ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ 1845-1907 - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Театр корифеїв - Надія національної драми

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (Іван Карпович Тобілевич) (1845-1907) - Талант, подарований Україні - Надія національної драми

Трагікомедія Сто тисяч: чумазий іде! - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (Іван Карпович Тобілевич) (1845-1907) - Талант, подарований Україні - Надія національної драми

СТО ТИСЯЧ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (Іван Карпович Тобілевич) (1845-1907) - Талант, подарований Україні - Надія національної драми

„Сцена — мій кумир, театр — священний храм для мене!“ (Іван Карпенко-Карий) - Іван Карпенко-Карий - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

„Мартин Боруля“ - Іван Карпенко-Карий - Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

Дидактичні матеріали

1 варіант - Літературний диктант за змістом комедії І. Карпенка-Карого Сто тисяч

1 варіант - Національна драма (І.Карпенко-Карий Сто тисяч). З української прози (М. Коцюбинський Дорогою ціною. О.Назарук Роксолана)

2 варіант - Національна драма (І.Карпенко-Карий Сто тисяч). З української прози (М. Коцюбинський Дорогою ціною. О. Назарук Роксолана)

Іван Карпенко-Карий - Літературні диктанти 10 клас

ТЕСТ 11. Українська драматургія другої половини ХІХ ст. Іван Карпенко-Карий («Мартин Боруля»)

Хрестоматії

Мартин Боруля - Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) (1845-1907) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО - Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) (1845-1907) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич) (1845-1907) - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (ІВАН ТОБІЛЕВИЧ) (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

СТО ТИСЯЧ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ (ІВАН ТОБІЛЕВИЧ) (1845-1907) - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Іван Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич) (1845-1907)

Сто тисяч - Іван Карпенко-Карий (Іван Карпович Тобілевич) (1845-1907)

Статті та реферати

Іван Карпенко-Карий (1845-1907)

Художній зміст п'єси І. Тобілевича «Сто тисяч». Своєрідність конфлікту твору, засоби творення характерів

Морально-етична проблематика п'єси І. Тобілевича «Хазяїн»

П'єса І. Тобілевича «Хазяїн»: життєва основа, морально-естетична проблематика, особливості образної системи та жанрової специфіки

Історична трагедія І. Тобілевича «Сава Чалий»: джерела твору. Співвідношення романтичного та реалістичного у п'єсі

Драматургія Тобілевича (І. Карпенка-Карого)

Життєвий і творчий шлях І. Карпенко-Карого

Архетип трикстера в жарті І. Карпенка-Карого «Паливода XVIII століття»

Розкриття характерів у п'єсі І. Карпенко-Карого «Хазяїн»

Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич, 1845-1907) - огляд творчості

Зображення нових капіталістичних стосунків на селі в комедіях І. Карпенко-Карого «Хазяїн» і «Сто тисяч»

Іван Карпенко-Карий

„Хазяїн“ І.Карпенка – Карого видатне досягнення української драматургії ХІХ століття

Образ скупого в українській та світовій літературі

Іван Карпенко-Карий

Іван Карпенко-Карий

І. Карпенко-Карий

Життя і творчий шлях Івана Карпенко-Карого

Образ Пузиря за п'єсою „Хазяїн“ Івана Карпенка-Карого

Короткий літопис життя і творчості І. Карпенка-Карого (І. К. Тобілевича)

“Хазяїн“ І.К.Каpпенка-Каpого - видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст

Трагедія особистості у п'єсі І. К. Карпенка-Карого“Сава Чалий“

ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (КАРПЕНКО-КАРИЙ)

ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (Карпенко-Карий Іван)

Драматургія І. Тобілевича

ІСТОРИЧНІ ДРАМИ (Карпенко-Карий)

Літературознавство, критика, історія літератури

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ: ОСОБЛИВОСТІ ДРАМАТУРГІЇ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

Іван Карпенко-Карий (1845-1907)

Театр Івана Тобілевича - На перехресті слова і дії

У чому виявилося новаторство І. Карпенка-Карого як драматурга?

Чи тільки критично-зневажливо ставиться І. Карпенко-Карий до образу Пузиря? Чи піддає сумніву його хазяйську сутність?

КАРПЕНКО-КАРИЙ ІВАН

ІВАН ТОБІЛЕВИЧ (І. КАРПЕНКО-КАРИЙ) - ДРАМАТУРГІЯ 70 - 90-х років (Тенденції розвитку)

Іван Тобілевич (Іван Карпенко-Карий)

Життєвий шлях і світогляд І. Карпенка-Карого - Драматургія І. Карпенка-Карого і М. Кропивницького

Новаторський характер драматургії І. Карпенка-Карого. Соціальні комедії - Драматургія І. Карпенка-Карого і М. Кропивницького

Список літератури - Драматургія І. Карпенка-Карого і М. Кропивницького

Запитання для самоконтролю - Драматургія І. Карпенка-Карого і М. Кропивницького

Тести для самоконтролю - Драматургія І. Карпенка-Карого і М. Кропивницького

Завдання відкритої форми - Драматургія І. Карпенка-Карого і М. Кропивницького

Шкільні твори

Двобій добра і зла у творах українських класиків середини XIX - початку XX століття

Згубний вплив грошей на персонажів (за комедією Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Влада грошй над людиною (за драмою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Гірка комедія солодкого життя

Трагікомедія «Мартин Боруля» Карпенка-Карого

Трагедія особистості у п’єсі І. Карленка-Карого «Сава Чалий»

Моє ставлення до Пузиря (за п’єсою І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)

«Дворянство як міф про краще життя» за п’єсою «Мартин Боруля»

«Дворянство як міф про краще життя» за п’єсою Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»

Згубний вплив грошей на долю людини

Хто над ким володарює - золото над людиною чи людина над золотом?

«Гроші — всьому голова» за п’єсою Івана Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Спорідненість п’єси Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля» з комедією Мольєра «Міщанин-шляхтич»

Прагнення підвищитися над оточенням у творі Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»

Селянство в пореформені часи (за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

П’єса «Хазяїн» — видатне досягнення української драматургії XIX століття

Правдивий образ промисловця і «Глитай» з селян у драмі І. Карпенко-Карого «Хазяїн»

Чому Сава Чалий — особистість трагічна?

«Скільки в кожного з нас від Пузиря?» за комедією Івана Карпенка-Карого «Хазяїн»

Сміх крізь сльози» в п’єсах І. Карпенка-Карого

Іван Карпенко-Карий — один з батьків новочасного українського театру

Мої враження» від трагедії «Сава Чалий»

«Характеристика комедії Івана Карпенка-Карого «Хазяїн»

Характеристика драми Івана Карпенка-Карого «Наймичка»

«Циган кує, а жаба й собі подає» за трагікомедією Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»

Гроші в житті людини (за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Характеристика образу Мартина Борулі за п’єсою Карпенко-Карого «Мартин Боруля»

Історія створеняя трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч»

Комедія Карпенка-Карого «Сто тисяч» і проблема сенсу людського життя

Образ Бонавентури у трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч»

Образ Мотрі у трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч»

Образ Параски у трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч»

Образ Романа у трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч»

Образ Савка у трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч»

Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи (Комедія Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Проблематика трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч»

Причини особистої драми Мартина Борулі (за п’єсою Карпенко-Карого «Мартин Боруля»)

Трагічне і комічне у трагікомедії Карпенко-Карого «Сто тисяч»

Засудження ненаситної жадоби до збагачення у п’єсі І. Карпенка-Карого «Хазяїн»

Згубний вплив грошей (за трагікомедією Карпенко-Карого «Сто тисяч»)

Ідейно-тематичний зміст трагікомедії Івана Карпенка-Карого «Мартин Боруля»

«Школа» Терентія Пузиря та її талановиті учні (за комедією І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)

Іван Карпенко-Карий і його п’єса «Сто тисяч»

Іван Карпенко-Карий — найвидатніший драматург XIX століття

Чи є сила, що протистоїть пузирям? (за комедією І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)

Моя хата скраю — нічого не знаю

П’сса І. Карпенка-Карого «Хазяїн» — соціально-сатирична комедія нового типу

Зображення глитая у комедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Актуальність п’єси «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого

Роль І. Карпенка-Карого у становленні українського театру

Почнемо писати твір: Чим смішний, чим страшний Пузир?

П’єса І. Карпенка-Карого «Хазяїн» — комедія нового типу

З чого сміється І. Карпенко-Карий у своїй комедії «Сто тисяч»?

Хто такий Пузир, або Як написати твір за комедією І. Карпенка-Карого «Хазяїн»

Образ капіталіста в комедії Карпенко-Карого «Хазяїн»

Чи все в житті вимірюється грошима? За п’єсою «Сто тисяч»

Що головне у житті: титул, гроші чи вміння залишатися людиною у будь-яких життєвих ситуаціях? За твором «Мартин Боруля»

Прагнення людини вивищуватися над оточенням через розрив родинних традицій варте осуду чи схвалення?

У чому причина особистої драми Мартина Борулі?

Чи можна зустріти Мартинів Боруль у сучасному житті?

«Хазяїн» Івана Карпенка-Карого — славетне досягнення української драматургії ХІХ століття

Неперевершена комедійність творів Івана Карпенка-Карого

Вияви комізму у п’єсі «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого

Чи заспокоївся б Герасим Калитка після придбання землі Смоквина? За твором «Сто тисяч» Івана Карпенко-Карого

Вічна проблема влади грошей над людьми за образом Калитки із твору «Сто тисяч»

Мої роздуми над прочитаним твором. І. Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»

Загальна характеристика драматургії І. Карпенка-Карого

«Прагнення людини вивищуватися над оточенням через розрив родових традицій, нехтування народною мораллю варте осуду чи схвалення» за твором І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»

Морально-етичні проблеми у п’єсах Карпенка-Карого і Старицького

Лист до Мелашки Кайдашихи

Вплив грошей на людину (Порівнюючи з сучасними подіями)

Пузир — мільйонер з психологією дрібного власника (За комедією І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)

Образ Пузиря у п’єсі І. Карпенка-Карого «Хазяїн»

Авторський задум та життєва основа комедії «Хазяїн» І. Карпенко-Карого

Образ Герасима калитки як уособлення стяжателя (комедія Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Чого навчає наших сучасників комедія Карпенка-Карого «Хазяїн»?

Історична основа п’єси Карпенко-Карого «Мартин Боруля»

Морально-етичні проблеми в комедії І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»

Основні конфлікти і тема п’єси І. Карпенка-Карого «Хазяїн»

Страшний, чи смішний Пузир?

Дворянство як міф про краще життя за твором «Мартина Борулі»

Суперечливість позиції та моральна невизначеність — причина трагедії самотньої непересічної особистості («Сава Чалий» Карпенка-Карого)

Аналіз головного героя Герасима Калитки «Сто тисяч», Карпенка-Карого

Лист до Герасима Калитки Сто тисяч, Карпенка-Карого

Мої враження від Сто тисяч, Карпенка-Карого

Український професійний театр і драматургія та творчість І. К. Карпенка-Карого

Творчість корифеїв українського театру. Іван Карпенко-Карий

Сторінками життя і творчості І. Карпенка-Карого

Порівняльна характеристика Пузиря і Золотницького (за твором І. Карпенка-Карого «Хазяїн»)

Порівняльна характеристика Феногена і Ліхтаренка за п’єсою І. Карпенка-Карого «Хазяїн»

Образ Омелька, героя комедії І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля»

Образ хазяїна життя у п’єсі І. Карпенка-Карого «Хазяїн»

«Комедію нам дайте, що бичує сатирою страшною всіх і сміхом через сльози сміється над пороками…» Актуальність творів І. Карпенка-Карого

Комедія «Хазяїн» Івана Карпенка-Карого - видатне досягнення української драматургії XIX ст.

І. Карпенко-Карий - «один із батьків новочасного українського театру»

Героїчне минуле України у творчості І. Карпенка-Карого

Честь та безчестя персонажів комедії І. Карпенка-Карого «Хазяїн»

Життєва основа драми І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Засоби комічного у п’єсі І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Тема влади грошей над людиною у п’єсі І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Театр у житті І. Карпенка-Карого

«Сто тисяч» аналіз п’єси І. Карпенка-Карого - сатира на людську жадобу

Сто тисяч аргументів проти бездуховності (за драмою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

П’єса «Сто тисяч» - зла сатира на людську любов до накопичення

Нова доба - нові господарі землі (за п’єсами І. Карпенка-Карого «Сто тисяч», «Хазяїн»)

Корифей українського театру (за творами І. Карпенка-Карого)

Комедія І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» і «вічна» тема влади грошей над людиною

Хижацька натура Герасима Калитки за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Гроші - всьому голова (за п’єсою і. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Головна риса характеру Герасима Калитки (за п’єсою І. Карпенка-Карого ««Сто тисяч»)

Герасим Калитка - вічний?

Сатирична типізація в комедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

Правдиві картини життя українського селянства за пореформених часів у комедії І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

«Хазяїн» І.К. Каpпенка-Каpого — видатне досягнення укpаїнської дpаматуpгії XIX ст.

Художня правда п’єси Івана Карпенка-Карого Хазяїн

Комедія І. Карпенка-Карого «Хазяїн» — видатне досягнення української драматургії XIX століття

Образ копача Бонавентури в п’єсі Івана Карпенка-Карого Сто тисяч

Сатиричний образ сільського глитая (За комедією І. Карпенка-Карого Сто тисяч)

Трагедія жіночої долі в творчості Івана Карпенка-Карого

Трагічне і комічне у п’ієсі І. Карпенка-Карого Сто тисяч (план)

Комедія «Хазяїн» — шедевр вітчизняної драматургії

«Мартин Боруля» - приклад багатогранної творчості корифея українського театру

Мої роздуми над образом Пузиря у п’єсі І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»

І. Карпенко-Карий - драматург, «якому рівного не має наша література»

«Сцена - мій кумир…» (життя і творчість І. Карпенка-Карого)

«Хазяїн» Карпенка-Карого — видатне досягнення української драматургії XIX століття

«Я взяв життя» (за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Змалювання хижацьких засобів капіталістичної експлуатації у п’єсі І. Карпенка-Карого «Хазяїн»

П’єса І. Карпенка-Карого «Хазяїн» - зла сатира на пристрасть до накопичення

«Хазяїн» І. Карпенка-Карого — видатне досягнення української драматургії XIX століття

Змалювання хижацьких засобів капіталістичної експлуатації у п’єсі І.Карпенка-Карого «Хазяїн»

Актуальність творів Івана Карпенка-Карого

«Хазяїн» І. К. Карпенка-Карого — видатне досягнення української драматургії XIX століття

Комедія Карпенка-Карого «Сто тисяч» і «вічна» тема влади грошей над людиною

І. Карпенко-Карий і його п’єса «Сто тисяч»

Іван Карпенко-Карий — найвидатніший український драматург XIX століття

«Сміх крізь сльози» в п’єсах Івана Карпенка-Карого

«Хазяїн» X. К. Карпенка-Карого — видатне досягнення української драматургії XIX століття

Комедія І. Карпенка-Карого «Сто тисяч» - одна з кращих сатиричних комедій в українській драматургії

Моя оцінка образу Герасима Калитки (за комедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

Жіночі образи комедії І. Карпенка-Kapoгo «Хазяїн»

Моральне падіння людини, яка йде до мети злочинним шляхом (за комедією І. Карпенка-Карого «Сто тисяч»)

І. Карпенко-Карий - «один з батьків новочасного українського театру»

Мартин Боруля - Мій улюблений драматичний твір української драматургії другої половини XIX століття

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - І. КАРПЕНКО-КАРИЙ - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - І. КАРПЕНКО-КАРИЙ - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ПЛАНИ - І. КАРПЕНКО-КАРИЙ - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

Проблема бездуховності людини, засліпленої прагненням до наживи (на прикладі образу Герасима Калитки)

Наскрізна і „вічна” проблема влади грошей у світовому мистецтві та творчості Карпенка-Карого

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, М. СТАРИЦЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, М. СТАРИЦЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

ПЛАНИ - І. КАРПЕНКО-КАРИЙ, М. СТАРИЦЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Трагікомічне звучання образу головного героя комедії І. Карпенка-Карого „Мартин Боруля”

ПРОБЛЕМА ВЛАДИ ГРОШЕЙ - ВІЧНА ТЕМА СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА (за драмою „Сто тисяч” І. Карпенка-Карого)

Гроші як міра випробування людини (оцінка образу Герасима Калитки у п’єсі Івана Карпенка-Карого „Сто тисяч“)

Іван Карпенко-Карий і його п’єса „Сто тисяч”

Згубний вплив грошей на персонажів (за комедією Івана Карпенка-Карого „Сто тисяч”)

Втіленням творчого пошуку митців стала перша п’єса — „Наталка Полтавка”

Згубний вплив грошей (за п'єсою „Сто тисяч”) - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Викриття й засудження в образі Герасима Калитки хижацтва, жорстокості, ненаситної жадоби до наживи (за п'єсою „Сто тисяч”) - І варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Викриття й засудження в образі Герасима Калитки хижацтва, жорстокості, ненаситної жадоби до наживи (за п'єсою „Сто тисяч”) - ІІ варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Викриття й засудження в образі Герасима Калитки хижацтва, жорстокості, ненаситної жадоби до наживи (за п'єсою „Сто тисяч”) - ІІІ варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Викриття й засудження в образі Герасима Калитки хижацтва, жорстокості, ненаситної жадоби до наживи (за п'єсою „Сто тисяч”) - IV варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Викриття й засудження в образі Герасима Калитки хижацтва, жорстокості, ненаситної жадоби до наживи (за п'єсою „Сто тисяч”) - V варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

П'єса „Сто тисяч” як викриття користолюбства - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Образ народу в комедії „Хазяїн” - І варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Образ народу в комедії „Хазяїн” - ІІ варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Викриття аморальності стяжателів і експлуататорів на прикладі образу Терентія Пузиря (за п'єсою „Хазяїн”) - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Пузир — дика, страшна сила (за п'єсою „Хазяїн”) - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Сатиричне зображення стяжателів, експлуататорів, міщан у п'єсі „Хазяїн” - І варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Сатиричне зображення стяжателів, експлуататорів, міщан у п'єсі „Хазяїн” - ІІ варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Сатиричне зображення стяжателів, експлуататорів, міщан у п'єсі „Хазяїн” - ІІІ варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Сатиричне зображення стяжателів, експлуататорів, міщан у п'єсі „Хазяїн” - IV варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Сатиричне зображення стяжателів, експлуататорів, міщан у п'єсі „Хазяїн” - V варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Сатиричне зображення стяжателів, експлуататорів, міщан у п'єсі „Хазяїн” - VІ варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

П'єса „Хазяїн” — видатне досягнення української драматургії XIX століття - І варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

П'єса „Хазяїн” — видатне досягнення української драматургії XIX століття - ІІ варіант - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Змалювання хижацьких засобів капіталістичної експлуатації в п'єсі „Хазяїн” - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Тематика п'єси „Хазяїн” - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

Хазяїн І.К. Карпенка-Карого - видатне досягнення української драматургії XIX ст

Комедія І. Карпенка-Карого Сто тисяч і вічна тема влади грошей над людиною

„Хазяїн” Івана Карпенка-Карого – зразок української драматургії XIX ст.

Новаторство І. Карпенка-Карого – драматурга

„Хазяїн” І. Карпенка-Карого – видатне досягнення світової драматургії

Образ Пузиря в п’есі Карпенка-Карого „Хазяїн”

Страшний, чи смішний Пузир?

„Хазяїн“ Івана Карпенка-Карого – зразок української драматургії XIX ст. - Олена Акульшина

Підготовка до ЗНО

Іван Карпенко-Карий - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

І. КАРПЕНКО-КАРИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „ХАЗЯЇН”

Життєвий і творчий шлях - Іван Карпенко-Карий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Комедія „Хазяїн” - Іван Карпенко-Карий - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

І. Карпенко-Карий Сто тисяч

Тема 14. І.К. Карпенко-Карий - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - І. Карпенко-Карий - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

МАРТИН БОРУЛЯ - ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Тема 15. Іван Карпенко-Карий (1845 — 1907) - Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст. - Нова українська література

Панас Мирний, Іван Карпенко-Карий, Іван Франко

Іван Карпенко-Карий (1845-1907)

Мартин Боруля - трагікомедія, написана в 1886 році під час новочеркаського заслання - Іван Карпенко-Карий (1845-1907)

Тестовий контроль знань та умінь - Іван Карпенко-Карий (1845-1907)

Карпенко-Карий Іван - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ