Ольга Юліанівна Кобилянська

(1863— 1942)

Біографія

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Розробки уроків

Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної й вольової художниці Ганнусі у Valse melancolique (Меланхолійний вальс)

Позакласне читання. Ольга Кобилянська. Земля. Психологічне трактування вічних проблем людини й землі, злочину й кари на українському матеріалі

Контрольна робота № 3

Розвиток зв’язного мовлення. Ольга Кобилянська Людина

Життя й творчість Ольги Кобилянської. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза - зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї

Життя й творчість Ольги Кобилянської. Автобіографізм Impromtu phantasie (Фантазія-експромт). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ПИСЬМЕННИЦІ (ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, УКРАЇНСЬКОГО ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ). ЇЇ ПРОЗА - ЗРАЗОК РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОВІДНІ ТЕМИ ТА ІДЕЇ

КРАСА ВІЛЬНОЇ ДУШІ, АРИСТОКРАТИЗМ ДУХУ ЯК ПРОВІДНІ МОТИВИ НОВЕЛ IMPROMTU PHANTASIE, VALSE MELANCOLIGUE. АВТОБІОГРАФІЗМ IMPROMTUPHANTASIE (ФАНТАЗІЯ - ЕКСПРОМТ). СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ Й ЦІЛІСНОЇ НАТУРИ. ОБРАЗ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ НОВЕЛИ-РОЗДУМУ

ОБРАЗИ НОВИХ ЖІНОК-ІНТЕЛЕКТУАЛОК: ТАЛАНОВИТОЇ ПІАНІСТКИ СОФІЇ, АРИСТОКРАТИЧНОЇ МАРТИ, ПРИСТРАСНОЇ І ВОЛЬОВОЇ ХУДОЖНИЦІ ГАННУСІ У VALSE MELANCOLIGUE (МЕЛАНХОЛІЙНИЙ ВАЛЬС). РОЛЬ ОБРАЗУ МЕЛОДІЇ ВАЛЬСУ У ВІДТВОРЕННІ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ГЕРОЇНЬ. ГЛИБОКИЙ ПСИХОЛОГІЗМ ТВОРУ ЯК НОВАТОРСТВО О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). НОВА ШКОЛА У ПРОЗІ

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Ольга Кобилянська. Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості (поезія в прозі, повісті, роман)

Тема мистецтва та його впливу на людину, доля талановитого митця в новелі Valse melancolique. Жінка як взірець нового типу героя. Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації. Естетизм як життєва програма Софії та Ганнусі. Особливості еволюції життєвого кредо Марти

Особливості композиції та образно-символічної системи новели «Меланхолійний вальс». Елементи автобіографізму у творі. Синтез мистецтв у новелі як композиційний прийом і художній образ

«Людина» - перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації. Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища

Образ Олени Ляуфлер. Особливості характеротворення. Творча манера й стиль автора. O. Кобилянська й українська та західноєвропейська література. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці

Урок позакласного читання. О. Кобилянська. Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист у новелі «Битва»

Контрольна робота за творчістю О. Кобилянської

«У мені живе любов до свободи…» (за повістю О. Кобилянської «Людина»)

Аналіз творів

«Земля»

«Людина»

Скорочені твори та коментарі

Земля - скорочено

Людина - скорочено

«В неділю рано зілля копала...» - скорочено

Скорочено - ЛЮДИНА - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Короткий переказ - Земля - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Скорочено - ЗЕМЛЯ - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - 10 КЛАС

Земля (переказ) - Ольга Кобилянська

Земля (стисло) - Ольга Кобилянська

Повість Земля (скорочено) - Ольга Кобилянська

Підручники

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА: ПИШНА ТРОЯНДА В САДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

IMPROMTU PHANTASIE - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА: ПИШНА ТРОЯНДА В САДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

VALSE MELANCOLIQUE - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА: ПИШНА ТРОЯНДА В САДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

IMPROMPTU PHANTASIE (1894) - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Неоромантичні твори Ольги Кобилянської - феміністки - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Неоромантичні твори Ольги Кобилянської - феміністки - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість Людина - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Ольга КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Ольга Кобилянська і модернізм - Ольга КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела IMPROMPTU PHANTASIE - Ольга КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Повість ЛЮДИНА - Ольга КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Ольга Кобилянська (1863—1942) - Неоромантизм

Ольга Кобилянська (1863—1942). Людина - Неоромантизм

Ольга Кобилянська (1863—1942). Valse melancolique - Неоромантизм

Ольга Кобилянська (1863-1942) - Модерна українська проза

Impromptu phantasie - Ольга Кобилянська (1863-1942) - Модерна українська проза

Новела Valse melancolique - Ольга Кобилянська (1863-1942) - Модерна українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ прози Ольги Кобилянської - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Ліризм і музичність художнього нарису Impromtu phantasie - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Новела Valse melancolique - музично-пластична поема в прозі (Леся Українка) - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

„Робітниця свого народу” (Ольга Кобилянська) - Ольга Кобилянська (1863—1942) - Українська література 10-х років

„Кров людська — не волиця” - Ольга Кобилянська (1863—1942) - Українська література 10-х років

Хрестоматії

Ольга Кобилянська (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Іmрrоmtu рhаntаsіе - Ольга Кобилянська (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Valse mеІаnсоligue - Ольга Кобилянська (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ - Ольга Кобилянська (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Статті та реферати

Ольга Кобилянська (1863-1942)

Ольга Кобилянська (1863-1942) - огляд творчості

Творчість Ольги Кобилянської і Марії Матіос у контесті української жіночої літературної традиції

Рецепція творчості Ольги Кобилянської

Ольга Кобилянська (1863-1942)

Модернізм як фемінізм

Контрастивний аналіз як основний метод зіставлення оригіналу з перекладом (на основі перекладів творів О.Кобилянської)

Ознаки епістолярного тексту: Загальна характеристика (на матеріалі листів Ольги Кобилянської)

Дискурс ірраціоналізму в повісті Ольги Кобилянської „Земля“

Ольга Кобилянська - царівна української літератури

Кобилянська Ольга. Повість „Земля“ і біографія

Ольга Кобилянська

Кобилянська Ольга Юліанівна

Феміністична проблематика повістей О.Кобилянської „Людина“ і „Царівна“

Кобилянська та музика

Ольга Кобилянська. Життя і творчість письменниці. Тематика творчості О. Кобилянської

Феміністична проблематика повістей О.Кобилянської „Людина“ і „Царівна“

Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

Життя і творчість Ольги Кобилянської

Життя та творчість Ольги Кобилянської

Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської „Земля“

Буковинська царівна (Петро Хропко про Ольгу Кобилянську)

Писателі-русини на Буковині (Леся Українка про Ольгу Кобилянську)

ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Ольга Кобилянська „Царівна” та містифікатори

Ольга Кобилянська – ідентичність чи автентичність?

Ольга Кобилянська. Її побоювалися женихи і таємна поліція

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Сценарій літературно-мистецького вечора, присвяченого 143-й річниці від дня народження О. Ю. Кобилянської

Літературознавство, критика, історія літератури

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА. ЗЕМЛЯ. ЛЮДИНА - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Художні шукання О. Кобилянської. Повість «Земля»: проблематика, персонажі, особливості ідіостилю

Що говорить О. Кобилянська „про себе саму” в однойменній автобіографії у листах до вченого-філолога С. Смаль-Стоцького?

„Стискаю міцно Вашу руку, тоту, котра так сильно малює двома фарбами. Чорною і тою, що її лілія носить”,— писала О. Кобилянська в листі до В. Стефаника. Як розшифровується цей поетичний вираз?

Рецепція Ольги Кобилянської й конфлікт культури зблизька - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

Твори

Природа

VALSE MELANCOLIQUE

Царiвна

ЧЕРЕЗ КЛАДКУ

ЛЮДИНА

СЛОВО ЗВОРУШЕНОГО СЕРЦЯ

В неділю рано зілля копала

Земля

IMPROMTU PHANTASIE

Шкільні учнівські твори

Доля освіченої дівчини у творах О. Кобилянської

Олена Ляуфлер - жінка, котра відстоює своє право бути людиною (Повість „Людина” О. Ю. Кобилянської)

Чи може жінка бути незалежною? (За творами О. Кобилянської)

Стефан Лієвич - образ нової людини (за повістю Ольги Кобилянської „Людина”)

Земля в долі людини (за повістю О. Кобилянської „Земля”)

Принцип контрасту у зображенні головних героїв повісті О. Кобилянської „Царівна”

Образ „нової” жінки у повісті О. Кобилянської „Царівна”

Проблема емансипації жінки у повісті Ольги Кобилянської „Царівна”

Передовсім — особистість (думки з приводу твору Ольги Кобилянської „Людина”)

Доля освіченої дівчини у творах О. Кобилянської

Людина і природа у творчості О. Кобилянсьної

Земля в долі людини (за повістю О. Кобилянської „Земля”)

Мої враження від повісті "Земля" О. Кобилянської

Земля в долі людини (за повістю О. Кобилянської "Земля")

Осмислення сутності людського буття в повісті О. Кобилянської "Земля"

Жiночий iдеал Ольги Кобилянської

Що означає бути справжньою людиною (за повістю О.Кобилянської „Людина”)

Чим схвилювала мене повість О.Кобилянської „У неділю рано зілля копала”?

Доля жінки в повісті Ольги Кобилянської„Людина”

Образ землі в однойменній повісті Ольги Кобилянської

Трагедія особистості в повісті О.Кобилянської „Людина”

Мої роздуми над повiстю "Земля" Ольги Кобилянської

Крах мрій Олени Ляуфлер

Авторська позицiя у повiстi Ольги Кобилянської "Людина"

Новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства у повісті О. Кобилянської "Земля"

Ольга Кобилянська - тонкий знавець людської душі. Розкрити на матеріалі вивченого твору.

Хто винен у трагедії Федорчуків? (за повістю Ольги Кобилянської "Земля")

Чи виправдовуєте ви заміжжя Олени Ляуфлер? (за повістю О. Кобилянської "Людина")

Передовсiм - особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянської "Людина")

Осуд обмеженості, облуди, карєризму, міщанства в повісті О. Кобилянської „Людина”

Осмислення сутності людського буття в повісті О. Кобилянської „Земля”

Земля в долі людини (за повістю О. Кобилянської „Земля”)

Мої враження від повісті О. Кобилянської „Людина”

Образ емансипованої жінки у творах О.Кобилянської ("Людина" і "Царівна") та Лесі Українки ("Лісова пісня")

Людина і природа у творах Ольги Кобилянської

Земля в долі людини О. КобилянськаНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.