Ольга Юліанівна Кобилянська

(1863— 1942)

Біографія

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Твори

Impromtu phantasie

В неділю рано зілля копала

Людина

Земля (Скорочено)

Слово зворушеного серця

Земля

Valse melancolique

Природа

Царiвна

Через кладку

Розробки уроків

О. Кобилянська. Повість «Земля» — психологічне трактування вічних загальнолюдських проблем на українському матеріалі: проблема зв’язку людини із землею, проблема духовної деградації особистості через відступництво від традицій народної моралі

Ольга Кобилянська. Повість «Земля». Образи твору, художня майстерність письменниці

Образи нових жінок-інтелектуалок у новелі О. Кобилянської «Valse melancolique». Глибоке відтворення внутрішнього світу героїнь через мелодію вальсу

Ольга Кобилянська. Образи нових жінок‑інтелектуалок в новелі «Valse melancholique». Глибоке відтворення внутрішнього світу героїнь через мелодію вальсу

Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новели «Valse melancolique»

Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці. Проза О.Кобилянської – зразок раннього модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї

Новела-роздум «Impromtu phantasie» Ольги Кобилянської

Новела-роздум «Impromtu phantasie» Ольги Кобилянської»

Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації. Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської

Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новели «Valse melancolique»

О.Кобилянська. Автобіографізм нарису «Іmpromtu phantasie». Образ ліричної героїні новели-роздуму

Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці. Проза О.Кобилянської – зразок раннього модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї

Образи нових жінок-інтелектуалок: талановитої піаністки Софії, аристократичної Марти, пристрасної й вольової художниці Ганнусі у Valse melancolique (Меланхолійний вальс)

Позакласне читання. Ольга Кобилянська. Земля. Психологічне трактування вічних проблем людини й землі, злочину й кари на українському матеріалі

Контрольна робота № 3 - Винниченко Володимир, Кобилянська Ольга, Коцюбинський Михайло

Розвиток зв’язного мовлення. Ольга Кобилянська Людина

Життя й творчість Ольги Кобилянської. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза - зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї

Життя й творчість Ольги Кобилянської. Автобіографізм Impromtu phantasie (Фантазія-експромт). Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури. Образ ліричної героїні новели-роздуму

Роль образу мелодії вальсу у відтворенні внутрішнього світу героїнь. Глибокий психологізм твору як новаторство О. Кобилянської

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ПИСЬМЕННИЦІ (ВПЛИВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ, УКРАЇНСЬКОГО ФЕМІНІСТИЧНОГО РУХУ). ЇЇ ПРОЗА - ЗРАЗОК РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ. ЖАНРОВІ ОСОБЛИВОСТІ, ПРОВІДНІ ТЕМИ ТА ІДЕЇ

КРАСА ВІЛЬНОЇ ДУШІ, АРИСТОКРАТИЗМ ДУХУ ЯК ПРОВІДНІ МОТИВИ НОВЕЛ IMPROMTU PHANTASIE, VALSE MELANCOLIGUE. АВТОБІОГРАФІЗМ IMPROMTUPHANTASIE (ФАНТАЗІЯ - ЕКСПРОМТ). СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ, ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ Й ЦІЛІСНОЇ НАТУРИ. ОБРАЗ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ НОВЕЛИ-РОЗДУМУ

ОБРАЗИ НОВИХ ЖІНОК-ІНТЕЛЕКТУАЛОК: ТАЛАНОВИТОЇ ПІАНІСТКИ СОФІЇ, АРИСТОКРАТИЧНОЇ МАРТИ, ПРИСТРАСНОЇ І ВОЛЬОВОЇ ХУДОЖНИЦІ ГАННУСІ У VALSE MELANCOLIGUE (МЕЛАНХОЛІЙНИЙ ВАЛЬС). РОЛЬ ОБРАЗУ МЕЛОДІЇ ВАЛЬСУ У ВІДТВОРЕННІ ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ГЕРОЇНЬ. ГЛИБОКИЙ ПСИХОЛОГІЗМ ТВОРУ ЯК НОВАТОРСТВО О. КОБИЛЯНСЬКОЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТВОРЧІСТЮ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, В. СТЕФАНИКА, В. ВИННИЧЕНКА. ТЕСТУВАННЯ

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). НОВА ШКОЛА У ПРОЗІ

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Ольга Кобилянська. Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості (поезія в прозі, повісті, роман)

Тема мистецтва та його впливу на людину, доля талановитого митця в новелі Valse melancolique. Жінка як взірець нового типу героя. Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації. Естетизм як життєва програма Софії та Ганнусі. Особливості еволюції життєвого кредо Марти

Особливості композиції та образно-символічної системи новели «Меланхолійний вальс». Елементи автобіографізму у творі. Синтез мистецтв у новелі як композиційний прийом і художній образ

«Людина» - перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації. Тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища

Образ Олени Ляуфлер. Особливості характеротворення. Творча манера й стиль автора. O. Кобилянська й українська та західноєвропейська література. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці

Урок позакласного читання. О. Кобилянська. Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист у новелі «Битва»

Контрольна робота за творчістю О. Кобилянської

«У мені живе любов до свободи…» (за повістю О. Кобилянської «Людина»)

Аналіз творів

Ольга Кобилянська (1863-1942)

«Земля»

«Людина»

Скорочені твори та коментарі

Земля - скорочено

Людина - скорочено

«В неділю рано зілля копала...» - скорочено

Скорочено - ЛЮДИНА - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Короткий переказ - Земля - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Скорочено - ЗЕМЛЯ - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - 10 КЛАС

Земля (переказ) - Ольга Кобилянська

Земля (стисло) - Ольга Кобилянська

Повість Земля (скорочено) - Ольга Кобилянська

Підручники

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА: ПИШНА ТРОЯНДА В САДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

IMPROMTU PHANTASIE - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА: ПИШНА ТРОЯНДА В САДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

VALSE MELANCOLIQUE - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА: ПИШНА ТРОЯНДА В САДУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

IMPROMPTU PHANTASIE (1894) - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Неоромантичні твори Ольги Кобилянської - феміністки - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Неоромантичні твори Ольги Кобилянської - феміністки - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість Людина - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Ольга КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Ольга Кобилянська і модернізм - Ольга КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела IMPROMPTU PHANTASIE - Ольга КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Повість ЛЮДИНА - Ольга КОБИЛЯНСЬКА (1863-1942) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Ольга Кобилянська (1863—1942) - Неоромантизм

Ольга Кобилянська (1863—1942). Людина - Неоромантизм

Ольга Кобилянська (1863—1942). Valse melancolique - Неоромантизм

Ольга Кобилянська (1863-1942) - Модерна українська проза

Impromptu phantasie - Ольга Кобилянська (1863-1942) - Модерна українська проза

Новела Valse melancolique - Ольга Кобилянська (1863-1942) - Модерна українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ прози Ольги Кобилянської - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Ліризм і музичність художнього нарису Impromtu phantasie - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Новела Valse melancolique - музично-пластична поема в прозі (Леся Українка) - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

«Робітниця свого народу» (Ольга Кобилянська) - Ольга Кобилянська (1863—1942) - Українська література 10-х років

«Кров людська — не волиця» - Ольга Кобилянська (1863—1942) - Українська література 10-х років

Дидактичні матеріали

Ольга Кобилянська - Літературні диктанти 10 клас

ТЕСТ 14. Ольга Кобилянська («Земля»)

Хрестоматії

Ольга Кобилянська (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Іmрrоmtu рhаntаsіе - Ольга Кобилянська (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Valse mеІаnсоligue - Ольга Кобилянська (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ - Ольга Кобилянська (1863-1942) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Статті та реферати

Модернізм як фемінізм. Зміст феміністичних поглядів Ольги Кобилянської

Формування особистості О. Кобилянської. «Про себе саму». Автобіографії, щоденник, оточення

Повість О. Кобилянської «Земля». Земля як головний персонаж і джерело конфлікту твору, її вплив на долю героїв

Місце Ольги Кобилянської в розвитку модернізму української літератури

Феміністична проза Ольги Кобилянської. Повість «Людина». Проблематика, образи

Феміністична проза Ольги Кобилянської. («Людина», «Царівна»). Проблематика. Образи Олени Ляуфлер та Наталки Веркович: спільне та відмінне

Мала проза Ольги Кобилянської 1890-1903 років. Тематична і жанрова різноманітність: актуальність проблематики, модерна стилістика

«Valse melancolijue» О. Кобилянської: проблематика, образи, засоби суміжних мистецтв

Ольга Кобилянська і Леся Українка. Стаття Лесі Українки «Малорусские писатели на Буковине»

Ольга Кобилянська (1863-1942)

О. Кобилянська «Земля»

Ольга Кобилянська (1863-1942) - огляд творчості

Проблематика і художні особливості ранніх повістей О. Кобилянської «Людина», «Царівна»

Ідейно-естетичні пошуки О.Кобилянської у новелах Некультурна», «За готар», «Банк рустикальний», «Битва»

Антивоєнні мотиви у новелах О.Кобилянської «Лист засудженого вояка...», «Юда», «Сниться...». Особливості художньої інтерпретації теми війни. Жанрові пошуки. Психологізм персонажів

Проблематика, художні особливості, система персонажів та їх функція у повісті О.Кобилянської «Земля»

Ідейно-художній зміст і жанрова своєрідність повісті О. Кобилянської «В неділю рано зілля копала»

Роман О.Кобилянської «Апостол черні». Проблематика, особливості жанру, персонажі, композиція

Творчість О. Кобилянської та український модернізм. Ніцшеанська філософська модель у прозі О. Кобилянської

Творчість Ольги Кобилянської і Марії Матіос у контесті української жіночої літературної традиції

Жіноча доля у творчості О. Кобилянської («Людина», «Царівна»)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Тематика і проблематика повісті О. Кобилянської «Земля»

Рецепція творчості Ольги Кобилянської

Ольга Кобилянська (1863-1942)

Модернізм як фемінізм

Художні шукання О. Кобилянської. Повість «Земля»: проблематика, персонажі, особливості ідіостилю

Повість «Людина» — етапний твір у художній спадщині О. Кобилянської: проблематика, образ Олени Ляуфлер, художні особливості

Проблема права людини на вибір життєвого шляху, на щастя, ніцшеанські мотиви в повісті О. Кобилянської «Царівна». Образ Наталки Веркович

Жанрово-тематичне розмаїття малої прози О. Кобилянської («Банк рустикальний», «Valse melancolique», «Битва»)

Романтика високих почуттів у повісті О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала». Образи Тетяни, Настки, Гриця, його матері Маври

Проблематика та художня своєрідність повісті О.Кобилянської «Земля»

Багатопроблемність малої прози О.Кобилянської

Фрагментарна проза в творчості О. Кобилянської: специфіка художнього моделювання світу

Образ лісу в мовній картині художніх світів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко

Слово-образ «лілея» у мовотворчості О. Кобилянської

Контрастивний аналіз як основний метод зіставлення оригіналу з перекладом (на основі перекладів творів О.Кобилянської)

Ознаки епістолярного тексту: Загальна характеристика (на матеріалі листів Ольги Кобилянської)

Дискурс ірраціоналізму в повісті Ольги Кобилянської „Земля“

Ольга Кобилянська - царівна української літератури

Кобилянська Ольга. Повість „Земля“ і біографія

Ольга Кобилянська

Кобилянська Ольга Юліанівна

Феміністична проблематика повістей О.Кобилянської „Людина“ і „Царівна“

Кобилянська та музика

Ольга Кобилянська. Життя і творчість письменниці. Тематика творчості О. Кобилянської

Феміністична проблематика повістей О.Кобилянської „Людина“ і „Царівна“

Життєвий і творчий шлях О.Кобилянської

Життя і творчість Ольги Кобилянської

Життя та творчість Ольги Кобилянської

Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської „Земля“

Буковинська царівна (Петро Хропко про Ольгу Кобилянську)

Писателі-русини на Буковині (Леся Українка про Ольгу Кобилянську)

ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Ольга Кобилянська „Царівна” та містифікатори

Ольга Кобилянська – ідентичність чи автентичність?

Ольга Кобилянська. Її побоювалися женихи і таємна поліція

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Сценарій літературно-мистецького вечора, присвяченого 143-й річниці від дня народження О. Ю. Кобилянської

Літературознавство, критика, історія літератури

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА. ЗЕМЛЯ. ЛЮДИНА - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Художні шукання О. Кобилянської. Повість «Земля»: проблематика, персонажі, особливості ідіостилю

Що говорить О. Кобилянська „про себе саму” в однойменній автобіографії у листах до вченого-філолога С. Смаль-Стоцького?

„Стискаю міцно Вашу руку, тоту, котра так сильно малює двома фарбами. Чорною і тою, що її лілія носить”,— писала О. Кобилянська в листі до В. Стефаника. Як розшифровується цей поетичний вираз?

Рецепція Ольги Кобилянської й конфлікт культури зблизька - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

Шкільні твори

Земля і людина в повісті О. Кобилянської «Земля»

Життя та цінності селян у повісті О. Кобилянської «Земля»

Земля — найвища цінність (за повістю «Земля» О. Кобилянської)

Що означає земля для селянина (за повістю О. Кобилянської «Земля»)

Що означає бути людиною? (за повістю «Людина» О. Кобилянської)

Що мене приваблює в образі Олени (за повістю «Людина» О. Кобилянської)

Проблема «батьки і діти» за повістю О. Кобилянської «Земля»

Порівняльна характеристика Анни та Рахіри за повістю О. Кобилянської «Земля»

Порівняльна характеристика образів Михайла і Сави за повістю «Земля» О. Кобилянської

Образ Анни у повісті «Земля» О. Кобилянської

Ніщо не варте життя близької людини (за повістю «Земля» О. Кобилянської)

Чи має фемінізм майбутнє» за повістю О. Кобилянської «Людина

Контрастні жіночі образи повісті О. Кобилянської «Земля»

Доля жінки в повісті О. Кобилянської «Людина»

Жіноча доля (за твором «Людина»)

«Злочин — шлях до духовної деградації особистості» за твором Ольги Кобилянської «Земля»

«Михайло й Сава — протилежні психологічні типи» за твором Ольги Кобилянської «Земля»

«Земля в долі людини» за твором Ольги Кобилянської «Земля»

Причини братовбивства у повісті О. Кобилянської «Земля»

«Любов до землі — благо чи зло?» за повістю «Земля» Ольги Кобилянської

«Чому Сава більше боїться не материних сварок, а батькового мовчання?» за твором Ольги Кобилянської «Земля»

«Жіноча доля» за повістю Ольги Кобилянської «Людина»

Людина і земля в повісті Ольги Кобилянської «Земля»

Доля освіченої дівчини у творах Ольги Кобилянської

Показ прагнення жінки до незалежності за повістю Ольги Кобилянської «Людина»

Характеристика образу Стефана Лієвича - «нової людини» (за повістю О. Кобилянської «Людина»)

Мої роздуми над повiстю «Земля» Ольги Кобилянської

Трагедія особистості в повісті О. Кобилянської «Людина»

Безрадісне життя жінки-інтелігентки

Художня еволюція жіночих образів у творчості О. Кобилянської

Характеристика образів роману «Земля» О. Кобилянської

Новітня інтерпретація христянського мотиву братовбивства в повісті Ольги Кобилянської «Земля»

Доля жінки-інтелігентки на тлі суспільних умов у повісті О. Кобилянської «Людина»

«…Наша честь — вона найголовнiша у селi!» (духовнi орiєнтири в повiстi Ольги Кобилянської «Земля»)

Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської «Земля»

Характеристика Анни і Михайла з твору Ольги Кобилянської «Земля»

Образи Івоніки і Марічки за повістю Ольги Кобилянської «Земля»

Любов до землі — це благо чи зло? За повістю «Земля» Ольги Кобилянської

Земля — мірило духовності людини. За повістю Ольги Кобилянської «Земля»

«Характеристика Сави і Рахіри» за романом О. Кобилянської «Земля»

Характеристика образу Марусі Федорчук з повісті О. Кобилянської «Земля»

Проблеми сім’ї Федорчуків» у повісті О. Кобилянської «Земля»

«Лист до Сави Федорчука» за повістю О. Кобилянської «Земля»

Духовні орієнтири повісті «Земля» Ольги Кобилянської»

Образ Олени — неоромантичний ідеал сильної, вольової особистості (за повістю Ольги Кобилянської «Людина»)

Чим схвилювала мене повість О. Кобилянської «У неділю рано зілля копала»?

Художній аналіз повісті «Земля» О. Кобилянської

Осуд обмеженості, облуди, карєризму, міщанства в повісті О. Кобилянської «Людина»

Духовні орієнтири в повісті О. Кобилянської «Земля»

Повість «Земля» О. Кобилянської — психологічне трактування вічних проблем

Образ землі в однойменній повісті Ольги Кобилянської

Символи Сави і Рахіри з повісті Земля

Значення антитези в побудові повісті О. Кобилянської «Земля»

Зміст назви повісті О. Кобилянської «Людина»

Життєві принципи О. Кобилянської

Жіночі образи повісті О. Кобилянської «Земля»

Творчий доробок О. Кобилянської

Сплетіння рис реалізму й символізму в повісті О. Кобилянської «Земля»

Серце його «тверде й недобре». (Образ Сави за повістю О. Кобилянської «Земля»)

Проблема жіночої емансипації в повісті О. Кобилянської «Людина»

Повість О. Кобилянської «Людина» в контексті української та європейської літератури

Поетичність і глибина зображення жіночих характерів у творах Ольги Кобилянської

Олена Ляуфлер - жінка, котра відстоює своє право бути людиною

Образи Михайла й Сави Федорчуків, героїв твору О. Кобилянської «Земля»

Крах мрій Олени Ляуфлер (за повістю О. Кобилянської «Людина»)

Проблема емансипації жінки в повісті О. Кобилянської «Людина»

«І ти, найкраща жінко, героїчна, прекрасна Ольго!» Життя і доля Ольги Кобилянської

Який твір О.Кобилянської мене найбільше схвилював?

Образ Олени Ляуфер (за повістю О. Кобилянської «Людина»)

Природа і людина у новелістиці О. Кобилянської (за новелою Природа)

Влада землі над героями повісті О. Кобилянської Земля

Соціально-психологічна повість О. Кобилянської «Земля»»

Мої враження від повісті «Земля» О. Кобилянської

Трагедія особистості в повісті О. Кобилянської «Людина»

Земля в долі людини (за повістю О. Кобилянської «Земля»)

Що означає бути справжньою людиною (за повістю О. Кобилянської «Людина»)

Доля жінки в повісті Ольги Кобилянської «Людина»

Людина і природа у творчості О. Кобилянсьної

Ольга Кобилянська - тонкий знавець людської душі. Розкрити на матеріалі вивченого твору.

Чи виправдовуєте ви заміжжя Олени Ляуфлер? (за повістю О. Кобилянської «Людина»)

Мої роздуми над повiстю «Земля» Ольги Кобилянської

Новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства у повісті О. Кобилянської «Земля»

Крах мрій Олени Ляуфлер

Образ землі в однойменній повісті Ольги Кобилянської

Осмислення сутності людського буття в повісті О. Кобилянської «Земля»

Земля в долі людини (за повістю О. Кобилянської «Земля»)

Жiночий iдеал Ольги Кобилянської

Художнє осмислення загальнолюдських цінностей у творчості О. Кобилянської

Хто винен у трагедії Федорчуків? (за повістю Ольги Кобилянської «Земля»)

Авторська позицiя у повiстi Ольги Кобилянської «Людина»

Передовсiм - особистiсть (думки з приводу твору Ольги Кобилянської «Людина»)

Доля освіченої дівчини у творах О. Кобилянської

Чим схвилювала мене повість О.Кобилянської «У неділю рано зілля копала»?

Принцип контрасту у зображенні головних героїв повісті О. Кобилянської «Царівна»

Проблема емансипації жінки у повісті Ольги Кобилянської «Царівна»

Образ «нової» жінки у повісті О. Кобилянської «Царівна»

Передовсім — особистість (думки з приводу твору Ольги Кобилянської «Людина»)

Земля в долі людини (за повістю О. Кобилянської «Земля»)

Чи може жінка бути незалежною? (За творами О. Кобилянської)

Олена Ляуфлер - жінка, котра відстоює своє право бути людиною (Повість «Людина» О. Ю. Кобилянської)

Доля освіченої дівчини у творах О. Кобилянської

Стефан Лієвич - образ нової людини (за повістю Ольги Кобилянської «Людина»)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

ПЛАНИ - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Вічна тема у мистецтві - тема влади землі над людиною

Марійка та Івоніка - втілення цінностей народної моралі (за повістю О. Кобилянської „Земля”)

ПРОБЛЕМИ ЛЮДИНИ і ЗЕМЛІ, ЗЛОЧИНУ Й КАРИ У ПОВІСТІ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ „ЗЕМЛЯ”

Я ХОЧУ БУТИ ЛЮДИНОЮ!(за повістю О. Кобилянської „Людина”)

Крах мрій Олени Ляуфлер про незалежне становище (за повістю „Людина”) - І варіант - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Крах мрій Олени Ляуфлер про незалежне становище (за повістю „Людина”) - ІІ варіант - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Крах мрій Олени Ляуфлер про незалежне становище (за повістю „Людина”) - ІІІ варіант - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Крах мрій Олени Ляуфлер про незалежне становище (за повістю „Людина”) - IV варіант - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Безрадісне, безперспективне життя жінки з незаможної інтелігентної родини на фоні важких суспільних умов (за повістю „Людина”) - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Показ прагнення жінки до незалежності в повісті „Людина” - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Осмислення людського буття в повісті О. Кобилянської „Земля” - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Проблема буття людського в повісті О. Кобилянської „Земля” - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Земля і людина в повісті О. Кобилянської „Земля” - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Земля в долі людини (за повістю О. Кобилянської „Земля”) - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Мої враження від повісті „Земля” О. Кобилянської - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

Осмислення сутності людського буття в повісті Ольги Кобилянської Земля

Земля в долі людини (за повістю О. Кобилянської „Земля“)

Осмислення сутності людського буття в повісті О. Кобилянської „Земля”

Осуд обмеженості, облуди, карєризму, міщанства в повісті О. Кобилянської „Людина”

Лієвич – образ „нової людини” в українській літературі (за повістю О. Кобилянської „Людина”)

Образ Олени Ляуфер

Образ емансипованої жінки у творах О. Кобилянської (“Людина“ і “Царівна“) та Лесі Українки (“Лісова пісня“).

Людина і природа у творах Ольги Кобилянської

Земля в долі людини О. Кобилянська

Мої враження від повісті О. Кобилянської „Людина” - Олена Акульшина

Підготовка до ЗНО

Ольга Кобилянська - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

О. КОБИЛЯНСЬКА. ЖИТТЄВИЙ Й ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „ЛЮДИНА”

Життєвий і творчий шлях - Ольга Юліанівна Кобилянська - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Повість „Людина” - Ольга Юліанівна Кобилянська - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Інші твори - Ольга Юліанівна Кобилянська - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Тема 16. Ольга Кобилянська - Література XX ст.

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Ольга Кобилянська - Література XX ст.

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

ЗЕМЛЯ - ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Тема 17. Ольга Кобилянська (1863 — 1942) - Літературний процес кінця XIX - початку XX ст. - Нова українська література -Українська література 9-10 клас - Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання

Ольга Кобилянська (1863-1942)

Земля - Ольга Кобилянська (1863-1942)

Тестовий контроль знань та умінь - Ольга Кобилянська (1863-1942)

Кобилянська Ольга Юліанівна - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.