Михайло Михайлович Коцюбинський

(1864 — 1915)

Біографія

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Додаткова біографія

Твори

Завидющий брат

Коні не винні

Тіні забутих предків

Подарунок на іменини

Нюренберзьке яйце

Ялинка

Вечір

Харитя

Дорогою ціною

В дорозі

Цвіт яблуні

Іnтеrмеzzo

Хо (Ранок у лісі)

Наша хатка

П’ять казочок

Fata morgana (Скорочено)

Маленький грішник

Сон

Розробки уроків

М.Коцюбинський. Новела «На камені»

М. Коцюбинський. Новела «Intermezzo» — поетична світлина душі митця

«Весь світ був, як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна» («Тіні забутих предків» М. Коцюбинський)

Внутрішній світ героя у новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»

Разом із Коцюбинським відкриваємо для себе гуцульський край та вічні істини

Михайло Коцюбинський «Дорогою ціною», Райнер Марія Рільке «Пісня про правду», В. Шекспір «Ромео і Джульєтта»: діалог через століття

Непереможна сила кохання, що рухає вчинками, поведінкою і вибором героїв (за повістю М. Коцюбинського «Дорогою ціною»)»

М.Коцюбинський «Дорогою ціною». Проблема волі людини та можливостей її здобуття. Протест Остапа та Соломії проти кріпосницької наруги

Новелістика Михайла Коцюбинського

Михайло Коцюбинський. Коротко про письменника. «Дорогою ціною». Пригодницький, романтичний сюжет повісті. Вічний тип шукача правди

«Карпатські Ромео і Джульєтта, або Вічна таїна кохання. Образи Івана й Марічки в повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Життя та творчість М. Коцюбинського. Пригодницький романтичний сюжет повісті «Дорогою ціною»

«Тіні забутих предків». «Весь світ був, як казка, повна чудес, таємнича, цікава і страшна.» Єдність буття природи і людини, картини життя і праці гуцулів. Психологічне підтвердження їхнього світогляду й світовідчуття у повісті

Життя і творчість Михайла Коцюбинського. Еволюція світогляду. Жанр новели у творчості письменника. Коцюбинський – імпресіоніст

«Тіні забутих предків». «Весь світ був, як казка, повна чудес, таємнича, цікава і страшна.» Єдність буття природи і людини, картини життя і праці гуцулів. Психологічне підтвердження їхнього світогляду й світовідчуття у повісті

Проблема митця і мистецтва в новелах М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» та «Intermezzo»

Контрольна робота № 3 - Винниченко Володимир, Кобилянська Ольга, Коцюбинський Михайло

Михайло Коцюбинський. Життя й творчість майстра слова, гуманізм світогляду. Психологічна новела Intermezzo із жанровими ознаками поезії в прозі. Автобіографічна основа. Поетика імпресіонізму

Михайло Коцюбинський. Життя й творчість майстра слова, гуманізм світогляду. Психологічна новела Intermezzo із жанровими ознаками поезії в прозі. Автобіографічна основа. Поетика імпресіонізму - Урок 2

Контрольна робота № 4 - М. Коцюбинський, Л. Українка

Михайло Коцюбинський. Повість Тіні забутих предків. Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи

Михайло Коцюбинський. Повість Тіні забутих предків. Фольклорне тло твору. Образи й символи повісті

Михайло Коцюбинський. Повість Тіні забутих предків. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищенності кохання

ОБРАЗИ Й СИМВОЛИ ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ. ОБРАЗИ ІВАНА ТА МАРІЧКИ ЯК ВТІЛЕННЯ РОМАНТИЧНОЇ ІДЕЇ НЕЗНИЩЕННОСТІ КОХАННЯ

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНЕ ПЕРЕКАЗУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РАЗЮЧИХ ЕПІЗОДІВ ІЗ ПОВІСТІ З АРГУМЕНТАЦІЄЮ СВОГО ВИБОРУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТВОРЧІСТЮ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР)

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). НОВА ШКОЛА У ПРОЗІ

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, ГУМАНІЗМ СВІТОГЛЯДУ. ЖАНР НОВЕЛИ У ТВОРЧОСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО. ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ: ВІД ПРОСВІТНИЦЬКИХ ОРІЄНТАЦІЙ І РЕАЛІЗМУ ДО МОДЕРНІЗМУ. ЗНАЧЕННЯ СТИЛЬОВОГО НОВАТОРСТВА М. КОЦЮБИНСЬКОГО ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПСИХОЛОГІЧНА НОВЕЛА «INTERMEZZO» З ЖАНРОВИМИ ОЗНАКАМИ ПОЕЗІЇ У ПРОЗІ. АВТОБІОГРАФІЧНА ОСНОВА. ПРОБЛЕМИ ДУШЕВНОЇ РІВНОВАГИ, ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ, СПЕЦИФІКИ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ. ПСИХОЛОГІЧНО ПЕРЕКОНЛИВЕ РОЗКРИТТЯ ВНУТРІШНЬОГО СТАНУ ЛЮДИНИ

СИМВОЛІЧНІ ОБРАЗИ, УСКЛАДНЕНА МЕТАФОРА. ПОЕТИКА ІМПРЕСІОНІЗМУ - НОВЕЛА «INTERMEZZO»

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ. ПОВІСТЬ ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ. ЗМІСТ ТВОРУ

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ. ТРАГІЧНА ДОЛЯ ІВАНА Й МАРІЧКИ ЯК НАСЛІДОК СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ МРІЄЮ ТА ДІЙСНІСТЮ

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ. СВІТ ЛЮДИНИ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СВІТОМ ПРИРОДИ. ФОЛЬКЛОРНЕ ТЛО ТВОРУ

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Ідея незнищенності духовного начала в житті. Фольклорне тло твору. Художньо-стильові особливості повісті. «Тіні забутих предків» і українське поетичне кіно. Екранізація повісті. Творча особистість Сергія Параджанова та Івана Миколайчука

Читацький практикум. Імпресіоністичний твір. Ключі до прочитання. Есе як форма рефлексії про прочитане (письмовий твір) М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті

Контрольна робота за творчістю М. Коцюбинського

Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка. Риси модернізму в літературі

Михайло Коцюбинський. Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду М. Коцюбинського - від реалізму до модернізму

Intermezzo - яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського. Жанрова особливість твору: новела з ознаками «поезії в прозі». Нові художні принципи зображення героя - від знаковості сюжету до знаковості мікрообразу - його смислотворчої сутності, де панує слово та почуття персонажа, суб'єктивне бачення себе та навколишнього світу

Зіставлення двох світів: людського, дисгармонійного, смертоносного, і гармонійного, досконалого, життєствердного світу природи. Зображення природи як засобу відтворення психологічного стану героя у новелі «Intermezzo»

Фізичне та душевне одужання героя, його наснага до активної праці та боротьби. Поетика імпресіонізму в повісті. глибокий ліризм новели, інтонаційне багатство її мови, символізм. Колір як композиційний чинник у новелі «Intermezzo»

Тіні забутих предків: Весь світ був, як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна (М. Коцюбинський). Краса рідної землі, гармонія людини і природи. Поєднання фантастичного та реального у творі. Поезія народних звичаїв, вірувань, обрядів, їхній вплив на життя гуцулів

Система образів твору. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті «Тіні забутих предків»

Кохання Івана та Марічки, їхнє світовідчуття і світоуявлення в повісті «Тіні забутих предків»

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗВУКОВИХ ЗНАЧЕНЬ БУКВИ Юю. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ. ОПРАЦЮВАННЯ ОПОВІДАННЯ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ДЕСЯТЬ РОБІТНИКІВ». ТА ВІРША І. СІЧОВИКА «РУКИ». - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

ОПРАЦЮВАННЯ КАЗКИ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ПРО ДВОХ ЦАПКІВ». - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

МАРКО ВОВЧОК. ЛІТНІЙ РАНОК. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЛІТНІЙ ДЕНЬ

НА НЕБІ СОНЦЕ… (Михайло Коцюбинський) - Лірика - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

ЛІТО КРАСНЕ НАДВОРІ

М. Коцюбинський - видатний український письменник

М. Коцюбинський, «Ялинка»

М. Коцюбинський, «Ялинка» поглиблено

Опис-пейзаж та порівняння в оповіданні М. Коцюбинського «Ялинка»

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». (скорочено)

М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». Кохання Остапа й Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії

Характеристика образу Соломії (за складеним планом)

«Дорогою ціною». М. Коцюбинського — «перлина української белетристики». (А. Єнсен)

З української прози. Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Коротко про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет повісті «Дорогою ціною»

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Вічний тип шукача правди

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Сюжет. Протест Остапа й Соломи проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Проблема волі людини та можливостей її здобуття

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Кохання Остапа й Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та М. Коцюбинського

Михайло Коцюбинський. Життєвий і творчий шлях письменника. «Дорогою ціною». Художнє відображення волелюбності трудового народу - Із нової української літератури

Трагізм тогочасної долі волелюбного трудового народу в оповіданні «Дорогою ціною» - Із нової української літератури

Мужність, стійкість, воля до життя головних персонажів оповідання «Дорогою ціною» - Із нової української літератури

Художня майстерність оповідання «Дорогою ціною» - Із нової української літератури

Аналіз творів

Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Новела «Intermezzo»

Повість «Тіні забутих предків»

«Дорогою ціною»

Скорочені твори та коментарі

Ялинка - скорочено

Ранок у лісі - скорочено

Харитя - скорочено

Дорогою ціною - скорочено

В дорозі - скорочено

Intermezzo - скорочено

Fata morgana - скорочено

Тіні забутих предків - скорочено

Скорочено - INTERMEZZO - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Скорочено - ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Скорочено - ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Короткий переказ - Дорогою ціною - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Короткий переказ - Intermezzo - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - Тіні забутих предків - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Скорочено - ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - 8 КЛАС

Скорочено - INTERMEZZO - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - 10 КЛАС

Скорочено - ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - 10 КЛАС

Тіні забутих предків (переказ) - Михайло Коцюбинський

Тіні забутих предків (стислий переказ) - Михайло Коцюбинський

Тіні забутих предків (скорочено) - Михайло Коцюбинський

Тіні забутих предків (стислий виклад сюжету) - Михайло Коцюбинський

Intermezzo (стислий переказ твору) - Михайло Коцюбинський

Підручники

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: У ПОШУКАХ МАТЕРИКА КРАСИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

INTERMEZZO - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: У ПОШУКАХ МАТЕРИКА КРАСИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: У ПОШУКАХ МАТЕРИКА КРАСИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ВЧИТИСЯ ЛЕГКО! - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: У ПОШУКАХ МАТЕРИКА КРАСИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ІМПРЕСІОНІЗМ. ПСИХОЛОГІЧНА НОВЕЛА - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

INTERMEZZO (1908) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ (1911) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Новела Intermezzo - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість Тіні забутих предків - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Новела Intermezzo - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість Тіні забутих предків - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Від реалізму до модернізму - Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела INTERMEZZO - Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Повість ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Михайло Коцюбинський (1864—1913) - Імпресіонізм в українській літературі

Михайло Коцюбинський (1864—1913). Intermezzo - Імпресіонізм в українській літературі

Михайло Коцюбинський (1864—1913). Тіні забутих предків - Імпресіонізм в українській літературі

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Новела Intermezzo - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Intermezzo - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Повість Тіні забутих предків - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Тіні забутих предків - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ письменника - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Поетика імпресіонізму в психологічній новелі Intermezzo - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Тіні забутих предків - проникнення в дух часу й народу - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

НА НЕБІ СОНЦЕ - Спокій - ПЕЙЗАЖ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Я ЗАВЖДИ БУВ ВЕЛИКИМ ОПТИМІСТОМ... - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ДРАМА У ЧОРНІЙ І ЧЕРВОНІЙ БАРВАХ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - ПРОЗОРА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - ПРОЗОРА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ВІД ПРОЛОГУ... ДО ЕПІЛОГУ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ 1864-1913 - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Дорогою ціною - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ 1864-1913 - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Сила української прози

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Назустріч європейській Україні - Сила української прози

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Назустріч європейській Україні - Сила української прози

«Все життя моє — в літературі» - Михайло Коцюбинський - Українська література 10-х років

Intermezzo - Михайло Коцюбинський - Українська література 10-х років

«Тіні забутих предків» - Михайло Коцюбинський - Українська література 10-х років

Михайло Коцюбинський - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ЯЛИНКА - Михайло Коцюбинський - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

РАНОК У ЛІСІ - Михайло Коцюбинський - ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

Дидактичні матеріали

2 варіант - Літературний диктант за змістом оповідання М. Коцюбинського Дорогою ціною

1 варіант - Національна драма (І.Карпенко-Карий Сто тисяч). З української прози (М. Коцюбинський Дорогою ціною. О.Назарук Роксолана)

2 варіант - Національна драма (І.Карпенко-Карий Сто тисяч). З української прози (М. Коцюбинський Дорогою ціною. О. Назарук Роксолана)

Михайло Коцюбинський - Літературні диктанти 10 клас

ТЕСТ 13. Михайло Коцюбинський («Intermezzo», «Тіні забутих предків»)

Хрестоматії

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Іntermezzo - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Тіні забутих предків - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Дорогою ціною - Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Про двох цапків - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Дві кізочки - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Десять робітників - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Івасик та Тарасик - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Чого ж вони зраділи? - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Харитя - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Ялинка - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Маленький грішник - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Статті та реферати

Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Урок прес-конференція за повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» за однойменною кіно-версією С. Параджанова

Вивчення повісті М. Коцюбинського «Фата моргана» в 7 класі

Вивчення новели М. Коцюбинського «Інтермеццо» в 9 класі

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - огляд творчості

Рання творчість М.Коцюбинського: своєрідність тематики, проблематики, жанру та художньої мови («Андрій Соловійко...», «На віру», «П'ятизлотник», «Ціпов'яз», «Помстився»)

Проблематика та художні особливості молдавсько-кримського циклу оповідань М. Коцюбинського («Для загального добра», «Пе коптьор», «В путах шайтана», «На камені», «Під мінаретами»)

Оповідання М. Коцюбинського про дітей, майстерність відтворення дитячої психології («Ялинка», «Харитя», «Маленький грішник»)

Тематика і художні особливості оповідань М. Коцюбинського «Ціпов'яз», «Лялечка»

Функція художньої деталі в новелах Коцюбинського «Сміх», «Подарунок на іменини», «Коні не винні»

Особливості зображення людської психології, жанр, тематика та проблематика у новелах М. Коцюбинського «Він іде», «Невідомий», «Persona grata»

Особливості імпресіоністичної манери письма М.Коцюбинського у новелах «Цвіт яблуні», «Сон», «Інтермеццо»

Майстерність зображення українського села у повісті «Fata morgana». Проблематика, система персонажів, особливості художньої манери

Повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Своєрідність поєднання міфологічного та реалістичного начал. Функція персонажів у тексті, художні особливості

Творчість М. Коцюбинського в оцінці українських літературознавців (С. Єфремова, П. Филиповича, С. Павличко, Н. Білоцерківець та ін.)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Рання творчість М. Коцюбинського («Харитя», «Ялинка»)

Імпресіонізм творчості Михайла Коцюбинського (на прикладі новели «Intermezzo»)

Відтворення гуцульських характерів у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Кінематографічна інтерпретація мотивів повісті «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського в однойменному фільмі С. Параджанова

Імпресіонізм прози М. Коцюбинського. Новела «Intermezzo»

Народницькі настрої у творчості М. Коцюбинського («На віру», «Ціпов’яз», «П’ятизлотник»)

Реалістичність, етнографічний колорит новел молдавсько-кримського циклу М. Коцюбинського («Для загального добра», «Пе-коптьор» та ін.)

Тема революції 1905 р. у творчості М. Коцюбинського («Сміх», «Він іде», «Persona grata», «Невідомий», «Подарунок на іменини»). Художні особливості новел

Ідейно-художній аналіз новели М. Коцюбинського «Intermezzo». Проблема ставлення митця до дійсності, його обов’язку перед собою. Імпресіоністичність стилю

Крах народницьких ілюзій, еволюція творчого методу М. Коцюбинського у новелах 1900-х рр. («Лялечка», «Дорогою ціною», «Цвіт яблуні»)

Новаторство М. Коцюбинського в зображенні «сільських настроїв» у повісті «Fata morgana»: реалістична основа твору, образна система, соціально-політична проблематика, психологічність оповіді

Етнографічна основа, національний колорит, міфологізм повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Тіні забутих предків М. Коцюбинського - шедевр літератури українського модернізму

Імпресіоністична мовотворчість Михайла Коцюбинського

Громадсько-політичне життя Чернігова 1905 року та відображення його у новелі М.Коцюбинського «Він іде!»

М. Коцюбинський

Реалії у творах М.Коцюбинського та шляхи їх перекладу

Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п'єсі“ Г.Хоткевича „Непросте“ та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків“

Європейськість прози Михайла Коцюбинського

Михайло Коцюбинський – імпресіоніст

Михайло Коцюбинський життєвий і творчий шлях

М.Коцюбинський „Тіні забутих предків“. Уславлення світлого здорового життя, яке перебуває в постійній гармонії

М.Коцюбинський „Тіні забутих предків“

Михайло Коцюбинський та його дослідження життя, звичаїв та побуту гуцулів

Михайло Коцюбинський

Коцюбинський Михайло Михайлович

Михайло Михайлович Коцюбинський

Твори Коцюбинського в зарубіжній критиці

Михайло Коцюбинський

Життєвий і творчий шлях Коцюбинського Михайла Михайловича

Життя і творчість Михайла Коцюбинського

Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського “Тіні забутих пpедків“

М.М. Коцюбинський - дитячі оповідання

Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського „Fata morgana“

Образ землі у романі „Сто років самотності“ Г. Гарсіа Маркеса, повісті „Fata morgana „ М. Коцюбинського та міфі про Антея

До проблеми вивчення імпресіоністичної новели М. Коцюбинського „Intermezzo“ „I благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею...“

Контрастивний аналіз засобів вираження конотації у листах М. Коцюбинського та Дж. Лондона

Спроба порівняльного аналізу новели Коцюбинського „Intermezzo“ та оповідання Винниченка „На лоні природи“

Проблема смерті та її екзистенційне осмислення в новелі М. Коцюбинського „Що записано в книгу життя“

ПАМ'ЯТІ КОЦЮБИНСЬКОГО

ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.

ПОШУКИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - СТИЛІСТА

ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ КОЦЮБИНСЬКОГО

НАД РОЗКРИТОЮ МОГИЛОЮ СЛАВЕТНОГО СИНА УКРАЇНИ М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Творчість Михайла Коцюбинського

Художнє сприйняття художнього твору - Вивчення повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Вивчаємо повість М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Скарб родини Коцюбинських

Цікаві бувальщини з життя Михайла Коцюбинського

Загадка дійових осіб у новелі „Intermezzo” Михайла Коцюбинського

Художнє осмислення сакрального у творах Михайла Коцюбинського „Intermezzo”, „Тіні забутих предків”

Літературознавство, критика, історія літератури

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - ВЕЛИКИЙ СОНЦЕПОКЛОННИК. INTERMEZZO - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Імпресіоністична проза Михайла Коцюбинського

Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Симфонія слова Михайла Коцюбинського - Грані епічного слова

Імпресіонізм прози М. Коцюбинського. Новела «Intermezzo»

Чи правильно стверджувати, що М. Коцюбинський по-справжньому знайшов себе тільки в імпресіонізмі?

ПРИСТРАСТЬ І ЇЖА: ОСОБИСТА ДРАМА МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Коцюбинський і Чехов - Франко-поет. Літературна позиція М. Старицького. Коцюбинський і Чехов

Шкільні твори

Вічна проблема добра і зла

Вічна проблема добра і зла

Ідея служіння митця народові в новелі Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського — дума про добро і зло, любов і ненависть

«Він любив, він жив, горів, творив…» (життя і творчість М. Коцюбинського)

Лірична новела М. Коцюбинського «Intermezzo» - поема душі

Моє розуміння змісту новели «Intermezzo» та її назви

Образ Івана Котигорошка (за оповіданням М. Коцюбинського «Дорогою ціною»)

Утвердження любовi як джерела духовностi в повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

«Тіні забутих предків»: літературний твір та його екранізація (М. Коцюбинський)

Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Над чим змусила мене замислитись повість М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

«Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського — дума про добро і зло, любов і ненависть

Iдея громадського обов’язку в новелi Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Проблематика повісті Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського

Почуття і переживання ліричного героя новели «Intermezzo» Михайла Коцюбинського

Розкриття внутрiшнього свiту маленької людини в оповiданнi «Маленький грiшник» Михайла Коцюбинського

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського — роздуми про добро і зло, любов і ненависть

Полiтичне й естетичне кредо лiричного героя новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Поетичнi картини народного побуту i звичаїв у повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Що спільного й відмінного між п’єсою В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта» та повістю М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»?

Волелюбний дух українського народу (за оповіданням М. М. Коцюбинського «Дорогою ціною»)

Фольклорні джерела повісті М.М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Зображення сільської бідноти і ставлення її до землі в повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Картини життя і праці гуцулів у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Людина і земля в повісті М. М. Коцюбинського «Fata morgana»

Фолькльорнi джерела повiстi про добро i зло, любов i ненависть (Михайло Коцюбинський «Тiнi забутих предкiв»)

Образ часу у творі М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Проблема духовного занепаду суспiльства в оповiданнi Михайла Коцюбинського «Подарунок на iменини»

Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головного героя новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Ідея служіння митця народові в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»

«Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського

«Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним» (значення творчості Михайла Коцюбинського)

Ціна виміру життя (за оповіданням М. М. Коцюбинського «Дорогою ціною»)

Оповідання М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Твір з української літератури - Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

Фольклорні джерела повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Михайло Коцюбинський - великий майстер художнього слова

Особливості відтворення психологічного стану людини в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo»

Образ природи в творчості Михайла Коцюбинського

Психологiчна роль образу селянина у розкриттi головної iдеї новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Мій улюблений твір Михайла Коцюбинського («Цвіт яблуні»)

Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського «Тiнi забутих предкiв»

Мій улюблений твір (М. Коцюбинського «Intermezzo»)

Шукач правди в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Пригодницький, романтичний сюжет оповідання М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Показ суперечливих сторін дійсності через самоаналіз головного героя новели Михайла Коцюбинського «Intermezzo»

Образ землі в повісті М. Коцюбинського «Fata morgana»

Образи селян в повісті «Fata morgana» M. Коцюбинського

Художнє відображення волелюбності трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

«Я не можу розминутись з людиною. Я не можу бути самотнім» (за новелою М. Коцюбинського «Intermezzo»)

Новела М. Коцюбинського «Intermezzo» як модерний текст

Засоби психологізму в повісті М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Фольклорні джерела повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Утвердження любові як джерела високої людської духовності в повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Образи селян у повісті «Fata morgana» М. М. Коцюбинського

Сплетення дійсності і вигадки, реальності і фантастичного в повісті М. М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Мій улюблений герой із повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Поетичні картини літнього ранку в казці М. Коцюбинського «Хо» (уривок «Ранок у лісі»)

«Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним». Значення творчості Михайла Коцюбинського

Зображення волелюбного трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Ідея служіння митця народові у новелі «Intermezzo» M. Коцюбинського

«Дійові особи» новели М. Коцюбинського «Intermezzo»

Лірична новела «Intermezzo» - «поема душі»

Значення прологу в оповіданні М. Коцюбинського «Дорогою ціною»

Вдача Василька - героя оповідання М. Коцюбинського «Ялинка»

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, О. НАЗАРУК, В. ДРОЗД - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, О. НАЗАРУК, В. ДРОЗД - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ПЛАНИ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, О. НАЗАРУК, В. ДРОЗД - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Проблема волі людини та можливостей її здобуття - центральний мотив повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Характеристика образів повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Зорові та слухові художні образи в повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

ПЛАНИ - М. КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Фольклорно-етнографічна основа повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

ЄДНІСТЬ БУТТЯ ПРИРОДИ І ЛЮДИНИ В ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ”

Відображення волелюбності трудового народу в оповіданні „Дорогою ціною” - І варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Відображення волелюбності трудового народу в оповіданні „Дорогою ціною” - ІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Відображення волелюбності трудового народу в оповіданні „Дорогою ціною” - ІІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Шлях до бажаної волі (за оповіданням „Дорогою ціною”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Ідейно-художній зміст оповідання „Дорогою ціною” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Глибоке і щире почуття Соломії (за оповіданням „Дорогою ціною”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Зображення картин природи у творах „Ялинка” „Ранок у лісі” - I варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Зображення картин природи у творах „Ялинка” „Ранок у лісі” - IІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Зображення картин природи у творах „Ялинка” „Ранок у лісі” - IІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Розкриття вдачі Василька через його вчинки, почуття (за оповіданням „Ялинка”) - I варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Розкриття вдачі Василька через його вчинки, почуття (за оповіданням „Ялинка”) - IІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Розкриття вдачі Василька через його вчинки, почуття (за оповіданням „Ялинка”) - IІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Драма дитини (за оповіданням „Ялинка”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Показ побуту, повір'їв, звичаїв у творі „Тіні забутих предків” - І варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Показ побуту, повір'їв, звичаїв у творі „Тіні забутих предків” - ІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Показ побуту, повір'їв, звичаїв у творі „Тіні забутих предків” - ІІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Показ побуту, повір'їв, звичаїв у творі „Тіні забутих предків” - ІV варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

„Тіні забутих предків” — дума про добро і зло, любов і ненависть - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

„Тіні забутих предків” як спроба ліризованої етнології - І варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

„Тіні забутих предків” як спроба ліризованої етнології - ІІ варіант - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Карпатські Ромео і Джульєтта (за повістю „Тіні забутих предків”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Коріння життя людського (за повістю „Тіні забутих предків”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Фольклорні джерела повісті „Тіні забутих предків” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Моє сприйняття новели „Intermezzo” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Місце новели „Intermezzo” у творчості М. Коцюбинського - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Ідея служіння митця народові у новелі „Intermezzo” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Людина, земля, всесвіт (за повістю М. Коцюбинського „Fata morgana”) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Людина і земля в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana” - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Образ природи у творчості М. Коцюбинського - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Михайло Коцюбинський — великий майстер української літератури - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Фольклорні джерела повісті М.М. Коцюбинського Тіні забутих предків

Людина і земля в повісті М.М. Коцюбинського Fata morgana

Ціна виміру життя (за оповіданням М. М. Коцюбинського Дорогою ціною)

Фольклорні джерела повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків“

Фольклорна історія народу як джерело повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків“

Карпатські Ромео і Джульєтта (Тіні забутих предків Коцюбинський)

Образи природи у творчості М. Коцюбинського

Ідейна спрямованість повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Роль пейзажу в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Образне слово в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Людина і земля в повісті М. М. Коцюбинського „Fata morgana”

Образи селян у повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Зображення селянської бідноти, її ставлення до землі в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Утвердження любові як джерела людської духовності в повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Відгук на новелу М. Коцюбинського „П’ятизлотник“

Образ ліричного героя в повісті “Intermezzo“

Образ селян у повісті “Фата моргана“ М. Коцюбинського

Мій улюблений твір з української літератури (М. Коцюбинський „Тіні забутих предків”)

Підготовка до ЗНО

Михайло Коцюбинський - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „INTERMEZZO”, „ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ”

Життєвий і творчий шлях - Михайло Михайлович Коцюбинський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Новела „Intermezzo” - Михайло Михайлович Коцюбинський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Тіні забутих предків - Михайло Михайлович Коцюбинський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Тема 17. Михайло Коцюбинський - Література XX ст.

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Михайло Коцюбинський - Література XX ст.

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

INTERMEZZO - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Тема 20. Михайло Коцюбинський (1864 - 1913)- Літературний процес кінця XIX - початку XX ст. - Нова українська література

ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ, ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Михайлo Коцюбинський (1864-1913)

Новела Intermezzo (1908) - ідейно-естетичне кредо письменника - Михайлo Коцюбинський (1864-1913)

Повість Тіні забутих предків (1911) - величний гімн красі життя - Михайлo Коцюбинський (1864-1913)

Тестовий контроль знань та умінь - Михайлo Коцюбинський (1864-1913)

Коцюбинський Михайло Михайлович - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.