Михайло Михайлович Коцюбинський

(1864 — 1915)

Біографія

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Додаткова біографія

Розробки уроків

Контрольна робота № 3

Михайло Коцюбинський. Життя й творчість майстра слова, гуманізм світогляду. Психологічна новела Intermezzo із жанровими ознаками поезії в прозі. Автобіографічна основа. Поетика імпресіонізму

Михайло Коцюбинський. Життя й творчість майстра слова, гуманізм світогляду. Психологічна новела Intermezzo із жанровими ознаками поезії в прозі. Автобіографічна основа. Поетика імпресіонізму - Урок 2

Михайло Коцюбинський. Повість Тіні забутих предків. Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв’язку зі світом природи

Михайло Коцюбинський. Повість Тіні забутих предків. Фольклорне тло твору. Образи й символи повісті

Михайло Коцюбинський. Повість Тіні забутих предків. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищенності кохання

ОБРАЗИ Й СИМВОЛИ ПОВІСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ. ОБРАЗИ ІВАНА ТА МАРІЧКИ ЯК ВТІЛЕННЯ РОМАНТИЧНОЇ ІДЕЇ НЕЗНИЩЕННОСТІ КОХАННЯ

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 3. УСНЕ ПЕРЕКАЗУВАННЯ НАЙБІЛЬШ РАЗЮЧИХ ЕПІЗОДІВ ІЗ ПОВІСТІ З АРГУМЕНТАЦІЄЮ СВОГО ВИБОРУ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТВОРЧІСТЮ М. КОЦЮБИНСЬКОГО (КОНТРОЛЬНИЙ ТВІР)

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). НОВА ШКОЛА У ПРОЗІ

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ, ГУМАНІЗМ СВІТОГЛЯДУ. ЖАНР НОВЕЛИ У ТВОРЧОСТІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО. ЕВОЛЮЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ СВІДОМОСТІ: ВІД ПРОСВІТНИЦЬКИХ ОРІЄНТАЦІЙ І РЕАЛІЗМУ ДО МОДЕРНІЗМУ. ЗНАЧЕННЯ СТИЛЬОВОГО НОВАТОРСТВА М. КОЦЮБИНСЬКОГО ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ПСИХОЛОГІЧНА НОВЕЛА INTERMEZZO З ЖАНРОВИМИ ОЗНАКАМИ ПОЕЗІЇ У ПРОЗІ. АВТОБІОГРАФІЧНА ОСНОВА. ПРОБЛЕМИ ДУШЕВНОЇ РІВНОВАГИ, ПОВНОЦІННОГО ЖИТТЯ, СПЕЦИФІКИ ТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ. ПСИХОЛОГІЧНО ПЕРЕКОНЛИВЕ РОЗКРИТТЯ ВНУТРІШНЬОГО СТАНУ ЛЮДИНИ

СИМВОЛІЧНІ ОБРАЗИ, УСКЛАДНЕНА МЕТАФОРА. ПОЕТИКА ІМПРЕСІОНІЗМУ - НОВЕЛА «INTERMEZZO»

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ. ПОВІСТЬ ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ. ЗМІСТ ТВОРУ

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ. ТРАГІЧНА ДОЛЯ ІВАНА Й МАРІЧКИ ЯК НАСЛІДОК СУПЕРЕЧНОСТІ МІЖ МРІЄЮ ТА ДІЙСНІСТЮ

М. КОЦЮБИНСЬКИЙ ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ. СВІТ ЛЮДИНИ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СВІТОМ ПРИРОДИ. ФОЛЬКЛОРНЕ ТЛО ТВОРУ

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Ідея незнищенності духовного начала в житті. Фольклорне тло твору. Художньо-стильові особливості повісті. «Тіні забутих предків» і українське поетичне кіно. Екранізація повісті. Творча особистість Сергія Параджанова та Івана Миколайчука

Читацький практикум. Імпресіоністичний твір. Ключі до прочитання. Есе як форма рефлексії про прочитане (письмовий твір) М. Коцюбинського «Тіні забутих предків»

Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті

Контрольна робота за творчістю М. Коцюбинського

Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка. Риси модернізму в літературі

Михайло Коцюбинський. Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду М. Коцюбинського - від реалізму до модернізму

Intermezzo - яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського. Жанрова особливість твору: новела з ознаками «поезії в прозі». Нові художні принципи зображення героя - від знаковості сюжету до знаковості мікрообразу - його смислотворчої сутності, де панує слово та почуття персонажа, суб'єктивне бачення себе та навколишнього світу

Зіставлення двох світів: людського, дисгармонійного, смертоносного, і гармонійного, досконалого, життєствердного світу природи. Зображення природи як засобу відтворення психологічного стану героя у новелі «Intermezzo»

Фізичне та душевне одужання героя, його наснага до активної праці та боротьби. Поетика імпресіонізму в повісті. глибокий ліризм новели, інтонаційне багатство її мови, символізм. Колір як композиційний чинник у новелі «Intermezzo»

Тіні забутих предків: Весь світ був, як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна (М. Коцюбинський). Краса рідної землі, гармонія людини і природи. Поєднання фантастичного та реального у творі. Поезія народних звичаїв, вірувань, обрядів, їхній вплив на життя гуцулів

Система образів твору. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті «Тіні забутих предків»

Кохання Івана та Марічки, їхнє світовідчуття і світоуявлення в повісті «Тіні забутих предків»

ЗАКРІПЛЕННЯ ЗВУКОВИХ ЗНАЧЕНЬ БУКВИ Юю. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ. ОПРАЦЮВАННЯ ОПОВІДАННЯ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ДЕСЯТЬ РОБІТНИКІВ». ТА ВІРША І. СІЧОВИКА «РУКИ». - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

ОПРАЦЮВАННЯ КАЗКИ М. КОЦЮБИНСЬКОГО «ПРО ДВОХ ЦАПКІВ». - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

МАРКО ВОВЧОК. ЛІТНІЙ РАНОК. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. ЛІТНІЙ ДЕНЬ

НА НЕБІ СОНЦЕ… (Михайло Коцюбинський) - Лірика - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

ЛІТО КРАСНЕ НАДВОРІ

М. Коцюбинський - видатний український письменник

М. Коцюбинський, «Ялинка»

М. Коцюбинський, «Ялинка» поглиблено

Опис-пейзаж та порівняння в оповіданні М. Коцюбинського «Ялинка»

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». (скорочено)

М. Коцюбинський. «Дорогою ціною». Кохання Остапа й Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії

Характеристика образу Соломії (за складеним планом)

«Дорогою ціною». М. Коцюбинського — «перлина української белетристики». (А. Єнсен)

З української прози. Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Коротко про письменника. Пригодницький, романтичний сюжет повісті «Дорогою ціною»

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Вічний тип шукача правди

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Сюжет. Протест Остапа й Соломи проти кріпосницької наруги — протест проти будь-якого насильства над людиною

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Проблема волі людини та можливостей її здобуття

Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною». Кохання Остапа й Соломії як центральний мотив у творі. Його непереможна сила, що рухає вчинками, поведінкою, вибором героїв. Час і вічність у повісті, символічні образи. Романтичність, мужність і сила волі української жінки Соломії

Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та М. Коцюбинського

Скорочені твори та коментарі

Ялинка - скорочено

Ранок у лісі - скорочено

Харитя - скорочено

Дорогою ціною - скорочено

В дорозі - скорочено

Intermezzo - скорочено

Fata morgana - скорочено

Тіні забутих предків - скорочено

Скорочено - INTERMEZZO - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Скорочено - ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Скорочено - ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Короткий переказ - Дорогою ціною - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Короткий переказ - Intermezzo - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - Тіні забутих предків - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Скорочено - ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - 8 КЛАС

Скорочено - INTERMEZZO - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - 10 КЛАС

Скорочено - ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - 10 КЛАС

Тіні забутих предків (переказ) - Михайло Коцюбинський

Тіні забутих предків (стислий переказ) - Михайло Коцюбинський

Тіні забутих предків (скорочено) - Михайло Коцюбинський

Тіні забутих предків (стислий виклад сюжету) - Михайло Коцюбинський

Intermezzo (стислий переказ твору) - Михайло Коцюбинський

Підручники

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: У ПОШУКАХ МАТЕРИКА КРАСИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

INTERMEZZO - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: У ПОШУКАХ МАТЕРИКА КРАСИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: У ПОШУКАХ МАТЕРИКА КРАСИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ВЧИТИСЯ ЛЕГКО! - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ: У ПОШУКАХ МАТЕРИКА КРАСИ - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ІМПРЕСІОНІЗМ. ПСИХОЛОГІЧНА НОВЕЛА - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

INTERMEZZO (1908) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ (1911) - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Новела Intermezzo - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість Тіні забутих предків - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Новела Intermezzo - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Повість Тіні забутих предків - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Від реалізму до модернізму - Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Новела INTERMEZZO - Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Повість ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Михайло Коцюбинський (1864—1913) - Імпресіонізм в українській літературі

Михайло Коцюбинський (1864—1913). Intermezzo - Імпресіонізм в українській літературі

Михайло Коцюбинський (1864—1913). Тіні забутих предків - Імпресіонізм в українській літературі

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Новела Intermezzo - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Intermezzo - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Повість Тіні забутих предків - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Тіні забутих предків - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - Модерна українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ письменника - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Поетика імпресіонізму в психологічній новелі Intermezzo - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Тіні забутих предків - проникнення в дух часу й народу - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

НА НЕБІ СОНЦЕ - Спокій - ПЕЙЗАЖ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Я ЗАВЖДИ БУВ ВЕЛИКИМ ОПТИМІСТОМ... - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ДРАМА У ЧОРНІЙ І ЧЕРВОНІЙ БАРВАХ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - ПРОЗОРА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - ПРОЗОРА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - Михайло КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ - Підручник - Українська література 8 клас - О. М. Авраменко - Грамота 2016 рік

ВІД ПРОЛОГУ... ДО ЕПІЛОГУ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ - Підручник - Українська література 8 клас - О. М. Авраменко - Грамота 2016 рік

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ - Підручник - Українська література 8 клас - О. М. Авраменко - Грамота 2016 рік

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ 1864-1913 - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Дорогою ціною - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ 1864-1913 - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Сила української прози

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Назустріч європейській Україні - Сила української прози

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - Назустріч європейській Україні - Сила української прози

„Все життя моє — в літературі” - Михайло Коцюбинський - Українська література 10-х років

Intermezzo - Михайло Коцюбинський - Українська література 10-х років

„Тіні забутих предків” - Михайло Коцюбинський - Українська література 10-х років

Михайло Коцюбинський - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ЯЛИНКА - Михайло Коцюбинський - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

РАНОК У ЛІСІ - Михайло Коцюбинський - ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

Хрестоматії

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Іntermezzo - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Тіні забутих предків - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - Михайло Коцюбинський (1864-1913) - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ - МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ (1864-1913) - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Дорогою ціною - Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Про двох цапків - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Дві кізочки - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Десять робітників - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Івасик та Тарасик - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Чого ж вони зраділи? - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Харитя - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Ялинка - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Маленький грішник - Коцюбинський Михайло Михайлович (17.09.1864-25.04.1913)

Статті та реферати

Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Вивчення повісті М. Коцюбинського «Фата моргана» в 7 класі

Вивчення новели М. Коцюбинського «Інтермеццо» в 9 класі

Михайло Коцюбинський (1864-1913) - огляд творчості

Громадсько-політичне життя Чернігова 1905 року та відображення його у новелі М.Коцюбинського «Він іде!»

М. Коцюбинський

Реалії у творах М.Коцюбинського та шляхи їх перекладу

Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п'єсі“ Г.Хоткевича „Непросте“ та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків“

Європейськість прози Михайла Коцюбинського

Михайло Коцюбинський – імпресіоніст

Михайло Коцюбинський життєвий і творчий шлях

М.Коцюбинський „Тіні забутих предків“. Уславлення світлого здорового життя, яке перебуває в постійній гармонії

М.Коцюбинський „Тіні забутих предків“

Михайло Коцюбинський та його дослідження життя, звичаїв та побуту гуцулів

Михайло Коцюбинський

Коцюбинський Михайло Михайлович

Михайло Михайлович Коцюбинський

Твори Коцюбинського в зарубіжній критиці

Михайло Коцюбинський

Життєвий і творчий шлях Коцюбинського Михайла Михайловича

Життя і творчість Михайла Коцюбинського

Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського “Тіні забутих пpедків“

М.М. Коцюбинський - дитячі оповідання

Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського „Fata morgana“

Образ землі у романі „Сто років самотності“ Г. Гарсіа Маркеса, повісті „Fata morgana „ М. Коцюбинського та міфі про Антея

До проблеми вивчення імпресіоністичної новели М. Коцюбинського „Intermezzo“ „I благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею...“

Контрастивний аналіз засобів вираження конотації у листах М. Коцюбинського та Дж. Лондона

Спроба порівняльного аналізу новели Коцюбинського „Intermezzo“ та оповідання Винниченка „На лоні природи“

Проблема смерті та її екзистенційне осмислення в новелі М. Коцюбинського „Що записано в книгу життя“

ПАМ'ЯТІ КОЦЮБИНСЬКОГО

ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.

ПОШУКИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - СТИЛІСТА

ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ КОЦЮБИНСЬКОГО

НАД РОЗКРИТОЮ МОГИЛОЮ СЛАВЕТНОГО СИНА УКРАЇНИ М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

Творчість Михайла Коцюбинського

Художнє сприйняття художнього твору - Вивчення повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Вивчаємо повість М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Скарб родини Коцюбинських

Цікаві бувальщини з життя Михайла Коцюбинського

Загадка дійових осіб у новелі „Intermezzo” Михайла Коцюбинського

Художнє осмислення сакрального у творах Михайла Коцюбинського „Intermezzo”, „Тіні забутих предків”

Літературознавство, критика, історія літератури

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ - ВЕЛИКИЙ СОНЦЕПОКЛОННИК. INTERMEZZO - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ. ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Імпресіоністична проза Михайла Коцюбинського

Михайло Коцюбинський (1864-1913)

Симфонія слова Михайла Коцюбинського - Грані епічного слова

Імпресіонізм прози М. Коцюбинського. Новела «Intermezzo»

Чи правильно стверджувати, що М. Коцюбинський по-справжньому знайшов себе тільки в імпресіонізмі?

ПРИСТРАСТЬ І ЇЖА: ОСОБИСТА ДРАМА МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Коцюбинський і Чехов - Франко-поет. Літературна позиція М. Старицького. Коцюбинський і Чехов

Твори

ЦВІТ ЯБЛУНІ

ФАТА МОРГАНА - FATA MORGANA (zip - архів)

В ДОРОЗІ

Дорогою ціною

Коні не винні

НЮРЕНБЕРЗЬКЕ ЯЙЦЕ

ПОДАРУНОК НА ІМЕНИНИ

Сон

Тіні забутих предків

ХАРИТЯ

ХО (РАНОК У ЛІСІ)

ЯЛИНКА

Intermezzo

НАША ХАТКА

ВЕЧІР

П'ЯТЬ КАЗОЧОК

МАЛЕНЬКИЙ ГРІШНИК

ЗАВИДЮЩИЙ БРАТ

Шкільні учнівські твори

„Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним”. Значення творчості Михайла Коцюбинського

Ідея служіння митця народові у новелі „Intermezzo” M. Коцюбинського

„Дійові особи” новели М. Коцюбинського „Intermezzo”

Лірична новела „Intermezzo” - „поема душі”

Мій улюблений герой із повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Зображення волелюбного трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Значення прологу в оповіданні М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Вдача Василька - героя оповідання М. Коцюбинського „Ялинка”

Поетичні картини літнього ранку в казці М. Коцюбинського „Хо” (уривок „Ранок у лісі”)

Мій улюблений твір (М. Коцюбинського „Intermezzo”)

Новела М. Коцюбинського „Intermezzo” як модерний текст

„Я не можу розминутись з людиною. Я не можу бути самотнім” (за новелою М. Коцюбинського „Intermezzo”)

Показ суперечливих сторін дійсності через самоаналіз головного героя новели Михайла Коцюбинського „Intermezzo”

Сплетення дійсності і вигадки, реальності і фантастичного в повісті М. М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Утвердження любові як джерела високої людської духовності в повісті М. М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Фольклорні джерела повісті М. М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Образ землі в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Образи селян в повісті „Fata morgana” M. Коцюбинського

Образи селян у повісті „Fata morgana” М. М. Коцюбинського

Засоби психологізму в повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Пригодницький, романтичний сюжет оповідання М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Шукач правди в оповіданні М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Художнє відображення волелюбності трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Мій улюблений твір з української літератури (М. Коцюбинський „Тіні забутих предків”)

„Він любив, він жив, горів,ТВОРИв...” (життя і творчість М. Коцюбинського)

Образ часу у творі М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

„Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним” (значення творчості Михайла Коцюбинського)

Що спільного й відмінного між п'єсою В. Шекспіра „Ромео і Джульєтта” та повістю М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”?

Лірична новела М. Коцюбинського „Intermezzo” - поема душі

Оповідання М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Зображення сільської бідноти і ставлення її до землі в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Фольклорні джерела повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

„Тіні забутих предків” М. Коцюбинського — роздуми про добро і зло, любов і ненависть

„Тіні забутих предків”: літературний твір та його екранізація (М. Коцюбинський)

Ідея служіння митця народові в новелі М. Коцюбинського „Intermezzo”

Мій улюблений твір Михайла Коцюбинського („Цвіт яблуні”)

"Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського — дума про добро і зло, любов і ненависть

Образ природи в творчості Михайла Коцюбинського

Фольклорні джерела повісті М.М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського "Fata morgana"

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського "Fata morgana"

Людина і земля в повісті М.М. Коцюбинського "Fata morgana"

Волелюбний дух українського народу (за оповіданням М. М. Коцюбинського "Дорогою ціною")

Картини життя і праці гуцулів у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"

Михайло Коцюбинський - великий майстер художнього слова

Моє розуміння змісту новели "Intermezzo" та її назви

Над чим змусила мене замислитись повість М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"

Образ Івана Котигорошка (за оповіданням М. Коцюбинського "Дорогою ціною")

Поетичнi картини народного побуту i звичаїв у повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"

Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Полiтичне й естетичне кредо лiричного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Почуття і переживання ліричного героя новели "Intermezzo" Михайла Коцюбинського

Проблема духовного занепаду суспiльства в оповiданнi Михайла Коцюбинського "Подарунок на iменини"

Проблематика повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського

Психологiчна роль образу селянина у розкриттi головної iдеї новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Розкриття внутрiшнього свiту маленької людини в оповiданнi "Маленький грiшник" Михайла Коцюбинського

Утвердження любовi як джерела духовностi в повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"

Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"

Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"

Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"

Фолькльорнi джерела повiстi про добро i зло, любов i ненависть (Михайло Коцюбинський "Тiнi забутих предкiв")

Ціна виміру життя (за оповіданням М. М. Коцюбинського "Дорогою ціною")

"Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського

Iдея громадського обов'язку в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Фольклорна історія народу як джерело повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Утвердження любові як джерела людської духовності в повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Образи природи у творчості М. Коцюбинського

Образи селян у повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Зображення селянської бідноти, її ставлення до землі в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Образне слово в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Ідейна спрямованість повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Людина і земля в повісті М. М. Коцюбинського „Fata morgana”

Карпатські Ромео і Джульєтта (Тіні забутих предків Коцюбинський)

Фольклорні джерела повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Образ ліричного героя в повісті "Intermezzo"

Образ селян у повісті "Фата моргана" М. КоцюбинськогоНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.