Михайло Михайлович Коцюбинський

(1864 — 1915)

Біографія

МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

Додаткова біографія

Твори

ЦВІТ ЯБЛУНІ

ФАТА МОРГАНА - FATA MORGANA (zip - архів)

В ДОРОЗІ

Дорогою ціною

Коні не винні

НЮРЕНБЕРЗЬКЕ ЯЙЦЕ

ПОДАРУНОК НА ІМЕНИНИ

Сон

Тіні забутих предків

ХАРИТЯ

ХО (РАНОК У ЛІСІ)

ЯЛИНКА

Intermezzo

НАША ХАТКА

ВЕЧІР

П'ЯТЬ КАЗОЧОК

МАЛЕНЬКИЙ ГРІШНИК

ЗАВИДЮЩИЙ БРАТ

Скорочені твори

Дорогою ціною

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ

INTERMEZZO

ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ

FATA MORGANA

Intermezzo (найкоротший варіант з коментарем)

Тіні забутих предків (найкоротший варіант з коментарем)

Шкільні учнівські твори

„Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним”. Значення творчості Михайла Коцюбинського

Ідея служіння митця народові у новелі „Intermezzo” M. Коцюбинського

„Дійові особи” новели М. Коцюбинського „Intermezzo”

Лірична новела „Intermezzo” - „поема душі”

Мій улюблений герой із повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Зображення волелюбного трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Значення прологу в оповіданні М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Вдача Василька - героя оповідання М. Коцюбинського „Ялинка”

Поетичні картини літнього ранку в казці М. Коцюбинського „Хо” (уривок „Ранок у лісі”)

Мій улюблений твір (М. Коцюбинського „Intermezzo”)

Новела М. Коцюбинського „Intermezzo” як модерний текст

„Я не можу розминутись з людиною. Я не можу бути самотнім” (за новелою М. Коцюбинського „Intermezzo”)

Показ суперечливих сторін дійсності через самоаналіз головного героя новели Михайла Коцюбинського „Intermezzo”

Сплетення дійсності і вигадки, реальності і фантастичного в повісті М. М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Утвердження любові як джерела високої людської духовності в повісті М. М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Фольклорні джерела повісті М. М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Образ землі в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Образи селян в повісті „Fata morgana” M. Коцюбинського

Образи селян у повісті „Fata morgana” М. М. Коцюбинського

Засоби психологізму в повісті М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Пригодницький, романтичний сюжет оповідання М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Шукач правди в оповіданні М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Художнє відображення волелюбності трудового народу в оповіданні М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Мій улюблений твір з української літератури (М. Коцюбинський „Тіні забутих предків”)

„Він любив, він жив, горів,ТВОРИв...” (життя і творчість М. Коцюбинського)

Образ часу у творі М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

„Він слугував народові своєму, боліючи душею разом з ним” (значення творчості Михайла Коцюбинського)

Що спільного й відмінного між п'єсою В. Шекспіра „Ромео і Джульєтта” та повістю М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”?

Лірична новела М. Коцюбинського „Intermezzo” - поема душі

Оповідання М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Зображення сільської бідноти і ставлення її до землі в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Фольклорні джерела повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

„Тіні забутих предків” М. Коцюбинського — роздуми про добро і зло, любов і ненависть

„Тіні забутих предків”: літературний твір та його екранізація (М. Коцюбинський)

Ідея служіння митця народові в новелі М. Коцюбинського „Intermezzo”

Мій улюблений твір Михайла Коцюбинського („Цвіт яблуні”)

"Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського — дума про добро і зло, любов і ненависть

Образ природи в творчості Михайла Коцюбинського

Фольклорні джерела повісті М.М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського "Fata morgana"

Людина і земля у повісті М. Коцюбинського "Fata morgana"

Людина і земля в повісті М.М. Коцюбинського "Fata morgana"

Волелюбний дух українського народу (за оповіданням М. М. Коцюбинського "Дорогою ціною")

Картини життя і праці гуцулів у повісті М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"

Михайло Коцюбинський - великий майстер художнього слова

Моє розуміння змісту новели "Intermezzo" та її назви

Над чим змусила мене замислитись повість М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"

Образ Івана Котигорошка (за оповіданням М. Коцюбинського "Дорогою ціною")

Поетичнi картини народного побуту i звичаїв у повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"

Показ суперечливих сторiн дiйсностi через самоаналiз головного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Полiтичне й естетичне кредо лiричного героя новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Почуття і переживання ліричного героя новели "Intermezzo" Михайла Коцюбинського

Проблема духовного занепаду суспiльства в оповiданнi Михайла Коцюбинського "Подарунок на iменини"

Проблематика повісті "Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського

Психологiчна роль образу селянина у розкриттi головної iдеї новели Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Розкриття внутрiшнього свiту маленької людини в оповiданнi "Маленький грiшник" Михайла Коцюбинського

Утвердження любовi як джерела духовностi в повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"

Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"

Фольклорнi джерела повiстi Михайла Коцюбинського "Тiнi забутих предкiв"

Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"

Фолькльорнi джерела повiстi про добро i зло, любов i ненависть (Михайло Коцюбинський "Тiнi забутих предкiв")

Ціна виміру життя (за оповіданням М. М. Коцюбинського "Дорогою ціною")

"Тіні забутих предків" Михайла Коцюбинського

Iдея громадського обов'язку в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Iдея служiння митця народовi в новелi Михайла Коцюбинського "Intermezzo"

Фольклорна історія народу як джерело повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Утвердження любові як джерела людської духовності в повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Образи природи у творчості М. Коцюбинського

Образи селян у повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Зображення селянської бідноти, її ставлення до землі в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Образне слово в повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Ідейна спрямованість повісті М. Коцюбинського „Fata morgana”

Людина і земля в повісті М. М. Коцюбинського „Fata morgana”

Карпатські Ромео і Джульєтта (Тіні забутих предків Коцюбинський)

Фольклорні джерела повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Образ ліричного героя в повісті "Intermezzo"

Образ селян у повісті "Фата моргана" М. Коцюбинського

Статті

Художнє осмислення сакрального у творах Михайла Коцюбинського „Intermezzo”, „Тіні забутих предків”

Загадка дійових осіб у новелі „Intermezzo” Михайла Коцюбинського

Скарб родини Коцюбинських

Цікаві бувальщини з життя Михайла Коцюбинського

Вивчаємо повість М. Коцюбинського „Дорогою ціною”

Вивчення повісті М. Коцюбинського „Тіні забутих предків”

Творчість Михайла Коцюбинського

ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ КОЦЮБИНСЬКОГО

НАД РОЗКРИТОЮ МОГИЛОЮ СЛАВЕТНОГО СИНА УКРАЇНИ М. М. КОЦЮБИНСЬКОГО

ПОШУКИ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО - СТИЛІСТА

ПАМ'ЯТІ КОЦЮБИНСЬКОГО

Спроба порівняльного аналізу новели Коцюбинського "Intermezzo" та оповідання Винниченка "На лоні природи"

Проблема смерті та її екзистенційне осмислення в новелі М. Коцюбинського "Що записано в книгу життя"

Контрастивний аналіз засобів вираження конотації у листах М. Коцюбинського та Дж. Лондона

До проблеми вивчення імпресіоністичної новели М. Коцюбинського "Intermezzo" "I благословен я був між золотим сонцем й зеленою землею..."

Громадсько-політичне життя Чернігова 1905 року та відображення його у новелі М.Коцюбинського "Він іде!"

Михайло Коцюбинський та його дослідження життя, звичаїв та побуту гуцулів

Життєвий і творчий шлях Коцюбинського Михайла Михайловича

Михайло Коцюбинський – імпресіоніст

Реалії у творах М.Коцюбинського та шляхи їх перекладу

Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п'єсі" Г.Хоткевича „Непросте" та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків"

Європейськість прози Михайла Коцюбинського

Михайло Коцюбинський життєвий і творчий шлях

М.Коцюбинський "Тіні забутих предків". Уславлення світлого здорового життя, яке перебуває в постійній гармонії

Михайло Коцюбинський

Михайло Михайлович Коцюбинський

Твори Коцюбинського в зарубіжній критиці

Михайло Коцюбинський

Фольклоpні джеpела повісті М.М.Коцюбинського "Тіні забутих пpедків"

М.М. Коцюбинський - дитячі оповідання

Людина і земля в повісті М.М.Коцюбинського "Fata morgana"

Образ землі у романі "Сто років самотності" Г. Гарсіа Маркеса, повісті "Fata morgana " М. Коцюбинського та міфі про Антея

На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.