Григорiй Михайлович Косинка

(1899 - 1934)

Біографія

Григорій Косинка

Твори

Серце

На золотих богів

В житах

Фавст

Мати

Голова ході

Політика

Розробки уроків

Григорій Косинка. Творча біографія прозаїка. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Новела «В житах» - пошуки порушеної гармонії

Григорій Косинка. «В житах». Вітаїстичний пафос новели, імпресіоністична настроєвість

Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі

Г. Косинка. Новела «В житах» - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос імпресіоністична настроєвість

Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір

Аналіз творів

Григорій Косинка (1899-1934)

«В житах»

В житах

Мати

Скорочені твори та коментарі

Короткий переказ - В житах - ГРИГОРІЙ КОСИНКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

Короткий переказ - Фавст - ГРИГОРІЙ КОСИНКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

В житах - ГРИГОРІЙ КОСИНКА - скорочено

Фавст - ГРИГОРІЙ КОСИНКА - скорочено

Скорочено - В ЖИТАХ - ГРИГОРІЙ КОСИНКА - 11 КЛАС

Скорочено - ФАВСТ - ГРИГОРІЙ КОСИНКА - 11 КЛАС

Підручники

„Серце нашого цвіту“ (Володимир Сосюра) - Григорій Косинка (1899—1934) - Українська література 1920—1930 років

«В житах» - Григорій Косинка (1899—1934) - Українська література 1920—1930 років

Дидактичні матеріали

Григорій Косинка - Літературні диктанти 11 клас

Статті та реферати

Психологізм оповідання «Гармонія» Григорія Косинки

Жанрово-стильові особливості новелістики Г.Косинки. Аналіз новели «Анархісти»

Новелістика Г. Косинки

Тематичні обрії творчості Г. Косинки

Мала проза Г. Косинки: проблематика, персонажі, художня своєрідність

Творчість Григорія Косинки

Вивчення в школі творчості Григорія Косинки (Григорій Михайлович Стрілець)

Життєвий і творчий шлях Григорія Косинки

ДІЄСЛОВА ЕКСПРЕСИВНО-ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ (На матеріалі творів Г. Косинки)

Форми психологічного аналізу у новелістиці Григорія Косинки

ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВЕЛИ ГРИГОРІЯ КОСИНКИ „НА БУРЯКИ“

Літературознавство, критика, історія літератури

Мала проза Г. Косинки: проблематика, персонажі, художня своєрідність

Новела Григорія Косинки - ІІ. Із студій про новелу

Григорій Косинка (1899 - 1934)

Шкільні твори

Злом не побороти зло! Огляд новели Г. Косинки «Політика»

Почуття синівської любові як вияв народної моралі в новелі Г. Косинки «Мати»

Як би склалося життя героя, якби він не став дезертиром? за новелою Григорія Косинки «В житах»

Мої роздуми про новелістику Григорія Косинки

Імпресіонізм творів Григорія Косинки

Зупинена мить, пошуки порушеної гармонії в новелі Григорія Косинки «В житах»

Громадянська війна у творчості українських письменників

Роздуми над новелою Григорія Косинки «У житах»

Відгук про новелу Григорія Косинки «У житах»

Наскрізний пафос життєствердження в новелі Григорія Косинки «В житах»

Новели Григорія Косинки — гарячий подих революції, селянської волі і сум бідняцької ниви

Відлуння громадянської війни в новелах Григорія Косинки

Новели Григорія Косинки

Моральні цінності, або як написати твір за творчістю Григорія Косинки

Розкриття моральних цінностей у новелах Косинки

Тема громадянської війни у творах Григорія Косинки

М. Рильський оцінив першу збірку Г. Косинки як початок «епохи революції». Чи виправдав новеліст ці сподівання?

Неповторна особливість Косинчиних новел

Григорій Косинка — письменник, який прогримів над епохою весняним громом

Розкриття загальнолюдських і моральних цінностей у новелах Григорія Косинки

Наскрiзний пафос життєствердження в новелi Григорiя Косинки «В житах»

Розкриття загальнолюдських і моральних цінностей у новелах Григорія Косинки

Розкриття загальнолюдських і моральних цінностей у новелах Григорія Косинки

Розкpиття загальнолюдських і моpальних цінностей у новелах Гpигоpія Косинки

Художні роздуми Григорія Косинки про драматичні випробування народу в пореволюційну добу

Відлуння громадянської війни в новелах Григорія Косинки

Наскрізний пафос життєствердження в новелі Григорія Косинки «В житах»

Ідея матері в українській літературі XX століття: «Я (романтика)», «Мати» Миколи Хвильового, «Скорбна мати» П. Тичини, «Мати» Г. Косинки,„Марія» Самчука

Григорій Косинка — видатний новеліст XX століття

Розкриття загальнолюдських і моральних цінностей у новелах Григорія Косинки

Новела Г. Косинки «Мати»: психологізм художньої деталі

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - М. ХВИЛЬОВИЙ, Г. КОСИНКА 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

ПЛАН - М. ХВИЛЬОВИЙ, Г. КОСИНКА 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

Пошук істини - справа важка (за новелою Г. Косинки „Фавст”)

Розкриття загальнолюдських і моральних цінностей у новелах Григорія Косинки

Розкриття загальнолюдських і моральних цінностей у новелах Григорія Косинки

Григорій Косинка “Політика“

Підготовка до ЗНО

Григорій Косинка - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ