Микола Куліш

(18 грудня 1892 — 3 листопада 1937)

Біографія

Микола Куліш

Твори

Мина Мазайло

НАРОДНИЙ МАЛАХІЙ

ПАТЕТИЧНА СОНАТА

97

МАКЛЕНА ГРАСА

Скорочені твори

МИНА МАЗАЙЛО

Маклена Ґраса

Шкільні учнівські твори

Засудження міщанського світогляду в п'єсі М. Куліша «Мина Мазайло»

«Мина Мазайло» Миколи Куліша - «філологічна п'єса»

Засоби творення комічного у п'єсі М. Куліша «Мина Мазайло»

Рима - дійовий центр сім'ї Мазайлів

Суспільство і особистість у творчості Миколи Куліша

Українське село 20-х років у п'єсах Миколи Куліша

Драма про українське село («97» М. Куліша)

«Блакитні і червоні мрії мої» (життєвий шлях Миколи Куліша)

Микола Куліш - геній української драматургії

«Мина Мазайло» М. Куліша - «філологічний водевіль»

Українське село 20-х років XX ст. у п'єсах М. Куліша

Мій погляд на конфлікт п'єси М. Куліша «Мина Мазайло»

Показ козацького лицарства і любові до України у романі Пантелеймона Куліша "Чорна рада"

Українське село 20-х років у п'єсах Миколи Куліша

Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

Значення п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" вчора і сьогодні

Виражальні засоби в "Патетичній сонаті" Миколи Куліша

Значення п'єси "Мина Мазайло" М. Куліша в наш час

Укpаїнське село 20-х pоків у п'єсах Миколи Куліша

Художнє відтворення проблем українізайії 20-х років (за п`єсою М.Куліша "Мина Мазайло")

Структурна своєрідність тексту драми М.Куліша "Мина Мазайло"

Проблематика драматичної творчості М.Куліша

Чи актуальні сьогодні проблеми, які порушує М. Куліш у творі "Мина Мазайло"?

Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша

Історичні джерела роману П.Куліша «Чорна рада»

Українська нація в романі П. Куліша «Чорна рада»

Показ козацького лицарства й любов і до України в романі П. Куліша «Чорна рада»

Художня стилістика п"єси М. Куліша "Патетична соната"

Засоби творення комічного у п‘єсі М. Куліша "Мина Мазайло"

Ідея державності України в романі П. Куліша "Чорна рада"

Статті

Художнє відтворення проблеми українізації в п'єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло»

Таврійський буттєвий ландшафт у творах Миколи Куліша

Микола Куліш

КОРОТКО ПРО МИКОЛУ КУЛІША

Драматургічна  творчість Миколи  Куліша

Нова драматургія Миколи Куліша

Аморфність жанрової матриці як різновид синкретизму малої прози П.Куліша і Марка Вовчка

Микола Гурович Куліш – життя і творчість

ДРАМАТУРГІЧНА ГЛИБИННІСТЬ МИКОЛИ КУЛІША

Укpаїнське село 20-х pоків у п'єсах Миколи Куліша

Микола Куліш та його зв'язок з театром "Березіль"

Курбас, Куліш, Крушельницький – коло друзів-творців

Громадська і політична діяльність Миколи Куліша у 1917 – 1920 роках

Реферат: "Роль П.Куліша в мовотворчих процесах ХІХ століття".