Куліш Пантелеймон Олександрович

(1819 — 1897)

Біографія

Пантелеймон Олександрович Куліш

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХIХ СТОЛІТТЯ)

Твори

Циган

Заворожена криниця

Січові гості

Степ опівдні

Святиня

Праведне пануваннє

Орися

Рідне слово

Маруся Богуславка

Гордовита Пара

До кобзи та до музи

Чорна рада

До кобзи

Муза

Троє схотінок

Заспів

Піонер

До рідного народу

Чолом доземний моїй же таки знаній

Розробки уроків

«Є час розкидати каміння, а є час збирати його…» (уроки для нащадків у романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада»)

Пантелеймон Куліш — письменник, перший український професійний критик, автор підручників для школи, першого українського правопису «кулішівка»

П. Куліш — автор першого україномовного історичного роману «Чорна рада». Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю

П. Куліш — митець від Бога

П. Куліш. Життєвий і творчий шлях - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

П. Куліш. «Чорна рада» - перший український історичний роман-хроніка - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

П. Куліш. Роман «Чорна рада». Показ протистояння сил державотворення та руйнівництва - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

П. Куліш. Роман «Чорна рада». Образи та ідеї твору, художня майстерність автора - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Розвиток зв'зного мовлення. Робота над твором за романом П. Куліша «Чорна рада» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Тематична контрольна робота. «Творчість Марка Вовчка і Пантелеймона Куліша» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Пантелеймон Куліш. Огляд життя і творчості письменника. Романтичний характер поетичної творчості П. Куліша

«Чорна рада» П. Куліша - перший історичний роман в українській літературі. Історична основа роману, його джерела

Персонажі «Чорної ради» П. Куліша - представники різних суспільних прошарків того часу. Романтична поетизація представників народу (Кирило Тур, кобзар), ідеалізація козацької верхівки (гетьман Сомко, полковник Шрам, Петро, Черевань). Образ Лесі Череванівни

Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 61

Пантелеймон Куліш - письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач (Біблія, твори В. Шекспіра, Й. В. Гете), автор підручників для школи, першого українського правопису «Кулішівка». Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва в Україні: «Українець у Європі, європеєць в Україні». Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації

Пантелеймон Куліш. Осуд, Піл ь і гнів поета-громадянина («До рідного народу»). Кредо митця, його романтична лірика («Троє схотінок», «Заворожена криниця»)

П. Куліш. «Чорна рада» - першим україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил державотворення і руїнництва. Чоловік Божий - носій основної ідеї. Хутір - символ українського способу життя

П. Куліш. «Чорна рада». Черевань - уособлення щасливого хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко - носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко - уособлення сімейної ідилії як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур - втілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т. Шевченком

ОБРАЗИ РОМАНУ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША «ЧОРНА РАДА» (ЯКИМ СОМКО, ІВАН БРЮХОВЕЦЬКИЙ, КИРИЛО ТУР, ПЕТРО ШРАМ) - Уроки-КВК

Аналіз творів

Пантелеймон Куліш (1819-1897)

«Чорна рада»

«До рідного народу»

«Заворожена криниця»

«Троє схотінок»

Скорочені твори та коментарі

Орися - скорочено

Чорна рада - скорочено

Скорочено - ЧОРНА РАДА - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Короткий переказ - Чорна рада - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Троє схотінок - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - До рідного народу - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Заворожена криниця - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Скорочено - ДО РІДНОГО НАРОДУ - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ТРОЄ СХОТІНОК - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ЗАВОРОЖЕНА КРИНИЦЯ - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ЧОРНА РАДА - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Чорна рада (стислий переказ твору) - Пантелеймон Куліш

Підручники

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЧОРНА РАДА (1857) - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«НЕХАЙ ЗА НАС НАШЕ ДІЛО ГОВОРИТЬ» - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«ЧОРНА РАДА» - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Пантелеймон Куліш (1819—1897) - Література українського романтизму - Нова українська література

Українська історія в «Чорній раді» - Пантелеймон Куліш (1819—1897) - Література українського романтизму - Нова українська література

Чорна рада - Українська історія в «Чорній раді» - Пантелеймон Куліш (1819—1897) - Література українського романтизму - Нова українська література

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

РОМАН ЧОРНА РАДА - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛІШ 1819- 1897 - РАТАЙ НА НИВІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Чорна рада - ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛІШ 1819- 1897 - РАТАЙ НА НИВІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ: ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДО РІДНОГО НАРОДУ - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТРОЄ СХОТІНОК - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗАВОРОЖЕНА КРИНИЦЯ - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЧОРНА РАДА - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Дидактичні матеріали

Пантелеймон Куліш - Літературні диктанти 9 клас

ТЕСТ 7. Пантелеймон Куліш («Чорна рада»)

Хрестоматії

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Чорна рада - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819-1897) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Статті та реферати

Романтично-реалістичні тенденції у творчості Пантелеймона Куліша

Українське літературознавство ХІХ ст. Внесок Пантелеймона Куліша

Панько Куліш як один з основоположників української літературної критики нового періоду

Пантелеймон Куліш (1819-1897)

«Чорна рада» Пантелеймона Куліша, як перший історичний роман в українській літературі (своєрідність жанру, композиція та сюжет)

Характеристика історичної постаті в романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада»

Життєвий і творчий шлях П. Куліша

Полковник і священик Шрам - ідеал українця

Народний побут. «Енеїда» - енциклопедія українознавства

Показ козацького лицарства і любові до України в романі «Чорна рада»

Головні герої роману «Чорна рада»

«Чорна рада» - перший історичний роман нової української літератури

Зміст навчання української програмової романістики на демократичній аксіологічній основі

Символіка «Чорної ради» П. Куліша

Монолог та діалог як засоби вираження духовності у вертепній драмі ХVІІІ століття та в п'єсі П.Куліша „Іродова морока“

Співпраця Олександра Барвінського і Пантелеймона Куліша над підручниками з літератури

Пантелеймон Куліш - життєвий та творчий шлях

В своїй хаті своя правда і сила, і воля!

Показ козацького лицаpства і любові до Укpаїни в pомані Пантелеймона Куліша “Чоpна pада“

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Вивчення творчості Пантелеймона Куліша в середній школі

Поетичний образ Орисі - (за однойменним твором Пантелеймона Куліша)

„Чорна рада” П. Куліша: роман як знакова система

Кулішева дума про велич і славу України

Духовність драматургії Пантелеймона Куліша

Літературознавство, критика, історія літератури

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ. ЧОРНА РАДА — ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

Пантелеймон Куліш (1819-1897)

Символіка «Чорної ради» П. Куліша

КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН

Пантелеймон Куліш

Пантелеймон Куліш (1819-1897)

Фройдистський аналіз української класики: Шевченко, Костомаров, Куліш, Нечуй-Левицький - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Пантелеймон Куліш, Історія української літератури XIX ст. століття

Світогляд, громадська діяльність і письменницький доробок П. Куліша - М. Костомаров і П. Куліш у літературному процесі 1-ї половини ХІХ століття

Список рекомендованої літератури - М. Костомаров і П. Куліш у літературному процесі 1-ї половини ХІХ століття

Запитання для самоконтролю - М. Костомаров і П. Куліш у літературному процесі 1-ї половини ХІХ століття

Тести для самоконтролю - М. Костомаров і П. Куліш у літературному процесі 1-ї половини ХІХ століття

Завдання відкритої форми - М. Костомаров і П. Куліш у літературному процесі 1-ї половини ХІХ століття

Пантелеймон Куліш. Біографічні праці й канва

Куліш: «Михайло Чарнышенко» та «Україна»

Куліш: «Чорна рада»

«Досвітки». Літературна діяльність Куліша в 70-90-х pp.

Поетична діяльність Куліша - Від Куліша до Винниченка

Шкільні твори

«Чорна рада» П. Куліша — перший в українській літературі історичний роман-хроніка

Роман «Чорна рада» - перлина історичної літератури (П. Куліша)

«Як тебе не любити, Києве мій…»

Громадянська позиція П. Куліша: «народник без народу, елітист без еліти, літератор без літератури, політик без політичного діяння…»

Показ козацького лицарства і любові до України у романі Пантелеймона Куліша «Чорна рада»

Козацьке лицарство і любов до України в романі П. Куліша «Чорна Рада»

Показ козацького лицарства і любові до України в романі П. Куліша «Чорна рада»

Колорит історичної епохи в романі П. Куліша «Чорна рада»

Відтворення історичної долі України в роки Руїни в історичному романі «Чорна рада»

Мотиви лірики Пантелеймона Куліша

Значення творчості та діяльності П. Куліша для української літератури

Багатогранна діяльність Пантелеймона Куліша

Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

ПЛАН - П. КУЛІШ, МАРКО ВОВЧОК - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Життя - це ряд зусиль. Ми бачимо мету, але не завжди бачимо шлях до неї (життєвий вибір героїв роману „Чорна рада”)

„Рідне слово, рідний розум - рідна й правда буде” (П. Куліш)

ОБРАЗ КОЗАЦТВА В ІСТОРИЧНОМУ РОМАНІ П. КУЛІША „ЧОРНА РАДА”

Показ козацького лицарства і любові до України в романі Пантелеймона Куліша Чорна рада - Творча робота з української літератури

Проблема взаємозв’язку вождя і народу в романі Пантелеймона Куліша „Чорна рада”

Характеристика образів Брюховецького і Сомка (за романом П. Куліша „Чорна рада”)

Показ любові до України в романі Пантелеймона Куліша „Чорна рада”

Зображення козацького лицарства і любові до України (за романом Пантелеймона Куліша „Чорна рада”)

Зображення курінного отамана Кирила Тура (за романом П. Куліша „Чорна рада”)

Образ Орисі за оповіданням „Орися” - І варіант - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Образ Орисі за оповіданням „Орися” - ІІ варіант - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Образ Орисі за оповіданням „Орися” - ІІІ варіант - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Образ Орисі за оповіданням „Орися” - ІV варіант - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Образ Орисі за оповіданням „Орися” - V варіант - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Мова — найцінніший скарб нації (за поезією „Рідне слово”) - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Роль поета і літератури в суспільному житті (за віршем „До кобзи”) - І варіант - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Роль поета і літератури в суспільному житті (за віршем „До кобзи”) - ІІ варіант - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Алегоричні образи в поезії „До кобзи” - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Ідея національно-визвольної боротьби за самостійну Україну в поезії П. Куліша - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Ідеалізація і романтизація образів Сомка, Шрама, Череваня в романі „Чорна рада” - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Сомко і Шрам як ідеальні романтичні образи козацької старшини (за романом „Чорна рада”) - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Полковник і священик Шрам — ідеал українця-патріота, борця за незалежну Україну (за романом „Чорна рада”) - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Показ козацького лицарства й любові до України в романі „Чорна рада” - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

Показ козацького лицарства і любові до України в романі Пантелеймона Куліша Чорна рада

Історичні джерела роману П. Куліша „Чорна рада”

Показ козацького лицарства й любов і до України в романі П. Куліша „Чорна рада”

Українська нація в романі П. Куліша „Чорна рада”

Реферат: “Роль П.Куліша в мовотворчих процесах ХІХ століття“

Ідея державності України в романі П. Куліша “Чорна рада“

Підготовка до ЗНО

Пантелеймон Куліш - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

П. КУЛІШ „ДО РІДНОГО НАРОДУ”

П. КУЛІШ. КРЕДО МИТЦЯ, ЙОГО РОМАНТИЧНА ЛІРИКА („ТРОЄ СХОТІНОК”, „ЗАВОРОЖЕНА КРИНИЦЯ”)

П. КУЛІШ. „ЧОРНА РАДА” - ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ РОМАН

П. КУЛІШ „ЧОРНА РАДА”. ПОКАЗ ПРОТИСТОЯННЯ СИЛ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ І РУЇННИЦТВА

П. КУЛІШ „ЧОРНА РАДА”. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ ТВОРУ

Пантелеймон Олександрович Куліш - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Поезія - Пантелеймон Олександрович Куліш - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Проза - Пантелеймон Олександрович Куліш - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Чорна рада. Хроніка 1663 року - Пантелеймон Олександрович Куліш - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Тема 10. Пантелеймон Куліш - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Пантелеймон Куліш - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

ЧОРНА РАДА - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

Тема 10. Пантелеймон Куліш (1819 - 1897) - Літературний процес 40 - 60-х років XIX ст. - Нова українська література

Пантелеймон Куліш, І. Нечуй-Левицький

Пантелеймон Куліш (1819 - 1897)

Чорна рада. Хроніка 1863 року (1857) - перший український історичний роман - ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ (1819 - 1897) - Пантелеймон Куліш (1819 - 1897)

Тестовий контроль знань та умінь - Пантелеймон Куліш (1819 - 1897)

Куліш Пантелеймон Олександрович - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.