Григорій Федорович Квітка-Основ'яненко

(1778 — 1843)

Біографія

Григорій Федорович Квітка

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХIХ СТОЛІТТЯ)

Твори

Сватання на Гончарівці

Конотопська відьма

Маруся

Сердешна Оксана

Салдацький патрет

Розробки уроків

Григорій Квітка-Основ'яненко — батько української прози, один із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). «Маруся» — перша україномовна повість української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини

Григорій Квітка-Основ'яненко. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в «Конотопській відьмі». Іронія і сатира у повісті, поєднання реалізму і фантастики

Г. Квітка-Основ'яненко. «Салдацький патрет». Контрольна робота №3 (тести за творчістю І. Котляревського і Г. Квітки-Основ'яненка)

Г. Ф. Квітка-Основ'яненко - «батько української прози» - Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

«Маруся» Г. Квітки-Основ'яненка - перший україномовний прозовий твір нової української літератури - Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Утвердження християнських ідеалів, зображення високих морально-етичних рис простої людини в повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Маруся» - Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Художня майстерність Г. Квітки-Основ'яненка у змалюванні образів повісті «Маруся» - Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Тематична контрольна робота. «Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка. Літературний процес 40-60-х років XIX ст. в Україні» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Григорій Квітка-Основ'енника - першого прозаїка нової української літератури. Повість «Маруся». Оцінка поведінки героїв з морально-етичного погляду. Сентиментально-ідилічне змалювання побуту, обрядів, природи України

Аналіз творів

Григорій Квітка-Основ'яненко (1778-1843)

«Конотопська відьма»

«Маруся»

Скорочені твори та коментарі

Маруся - скорочено

Конотопська відьма - скорочено

Сватання на Гончарівці - скорочено

Скорочено - КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО

Скорочено - МАРУСЯ - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО

Короткий переказ - Конотопська відьма - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Скорочено - КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА XI-XV cт. - 9 КЛАС

Маруся (дуже стисло) - Григорій Квітка-Основ'яненко

Маруся (стислий переказ твору) - Григорій Квітка-Основ'яненко

Підручники

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО (1778-1843) - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

МАРУСЯ (1832) - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО (1778-1843) - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«УТНИ, БАТЬКУ, ЩОБ НЕХОТЯ НА ВВЕСЬ СВІТ ПОЧУЛИ» - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО (1778-1843) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«ВНУТРІШНІЙ ОБРАЗ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ» ТВОРЧІСТЬ ГРИГОРІЯ КВІТКИ-ОСНОВ'ЯНЕНКА - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО (1778-1843) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«МАРУСЯ» - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО (1778-1843) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Григорій Квітка-Основ’яненко (1778—1843) - Нова українська література

Маруся - Григорій Квітка-Основ’яненко (1778—1843) - Нова українська література

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО (1778-1843) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО 1778-1843 - ЗАСНОВНИК З ОСНОВИ: ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Маруся - ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО 1778-1843 - ЗАСНОВНИК З ОСНОВИ: ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Література українського романтизму - ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО 1778-1843 - ЗАСНОВНИК З ОСНОВИ: ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Григорій Квітка-Основ’яненко - Нова українська література

Григорій Квітка-Основ’яненко «Маруся» - Нова українська література

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Дидактичні матеріали

Григорій Квітка-Основ'яненко - Літературні диктанти 9 клас

ТЕСТ 5. Григорій Квітка-Основ’яненко («Маруся»)

Хрестоматії

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Григорій Федорович Квітка (1778-1843) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Маруся - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Григорій Федорович Квітка (1778-1843) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Статті та реферати

Григорій Квітка-Основ'яненко (1778-1843)

Сюжетно-композицiйнi особливостi повiстi Г. Квітки «Конотопська вiдьма»

Сентиментальні твори Г. Квітки-Основ'яненка (твір за вибором - «Маруся», «Сердешна Оксана»). Засоби психологізму у творі «Перекотиполе»

Засоби творення комічного в повісті Г. Квітки-Основ'яненка «Конотопська відьма»

Зображення життя і побуту в повісті «Маруся»

«Маруся» - перша українська повість

Гумор і сатира Г. Квітки-Основ'яненко

Григорій Квітка-Основ’яненко — фундатор нової української прози

Драматургічна майстерність Г. Квітки-Основяненка («Сватання на Гончарівці»)

«Олітературення» фольклорних жанрів в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненка

Характер і функція пейзажу в сентиментально - реалістичній прозі Г. Квітки-Основ’яненка

Трансформація житійного жанру в повісті Григорія Квітки-Основ’яненка «Панна сотниковна»

Характер і функція пейзажу в сентиментально - реалістичній прозі Г. Квітки-Основ’яненка

Ідеї та естетика просвітництва у прозі Г.Ф.Квітки-Основ'яненка

Григорій Квітка-Основ'яненко

Картини українського побуту в „Пан Халявський“ Г. Квітки-Основ'яненко

Григорій Квітка Основ’яненко

Просвітительські тенденції в бурлескно-реалістичній прозі Г.Квітки-Основ'яненка

Драматургія Григорія Квітки-Основ'яненка

Григорій Федорович Квітка-Основ'яненка літературна і громадська діяльність

Життя і творчий шлях Г. В. Квітки-Основ'яненки

Драматургія Григорія Квітки-Основ'яненка

Поєднання pеального і фантастичного в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка “Конотопська відьма“

Г.Ф.Квітка-Основ'яненко життя і творчість

Квітка-Основ'яненко, його драматургія

Зобpаження життя і побуту укpаїнського селянства в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка „Маpуся“

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

РЕЦЕПЦІЯ СВЯТОГО ПИСЬМА У ПРОЗІ Г. КВІТКИ-ОСНОВ'ЯНЕНКА

Літературознавство, критика, історія літератури

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. ПОВІСТЬ МАРУСЯ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

Григорій Квітка-Основ'яненко (1778 —1843)

Зіркість Григорія Квітки-Основ’яненка - Грані епічного слова

КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ

Григорій Квітка-Основ'яненко

Григорій Квітка-Основ'яненко

Сентименталізм Квітчиних повістей - Григорій Квітка-Основ'яненко

Шкільні твори

«Природа сміху у творах Григорія Квітки-Основ’яненка та Миколи Гоголя»

Драматургія Г. Квітки-Основ’яненка

Український сентименталізм у творчості Г. Квітки-Основ’яненка

Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Маруся»

Поєднання реального і фантастичного в повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»

Поєднання реального і фантастичного у повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»

Зображення життя і побуту українського селянства у повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»

Специфіка зображення людини в повісті «Маруся»

Образ козацької старшини в повісті «Конотопська відьма»

Зображення життя й побуту селян у повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся»

Доля сільської дівчини утворах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Маруся»

Поєднання реального і фантастичного у повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка «Конотопська відьма»

Повість Г. Квітки-Основ’яненки «Конотопська відьма» - сатира на козацько-старшинський устрій

Народні обряди в повісті Г. Квітки-Основ’яненки «Маруся»

Григорій Квітка-Основ’яненко - перший прозаїк нової української літератури

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - I.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - I.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЛАНИ - I.КОТЛЯРЕВСЬКИЙ, Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Гумор і сатира в „Конотопській відьмі” - це сміх крізь сльози

Основна ідея оповідання Г. Квітки-Основ’яненка „Салдацький патрет“

Утвердження загальнолюдської моралі в повісті Г. Квітки-Основ’яненка „Сердешна Оксана”

Моє слово про Квітку (роздуми про творчість Григорія Квітки - Основ’яненка)

Оцінка поведінки героїв повісті „Маруся” - І варіант - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

Оцінка поведінки героїв повісті „Маруся” - ІІ варіант - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

Зображення життя та побуту українського селянства в повісті „Маруся” - І варіант - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

Сатиричне зображення козацької старшини у повісті „Конотопська відьма” - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

Поєднання реального і фантастичного в повісті „Конотопська відьма” - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

Образи сотника Забрьохи та писаря Пістряка в повісті „Конотопська відьма” - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

Образ кріпака-робітника у творі „Сватання на Гончарівці” - ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО

Зображення життя і побуту українського селянства в повісті Г.Ф. Квітки-Основ'яненка “Маруся“

Поєднання реального і фантастичного в повісті Г.Ф. Квітки-Основ'яненка Конотопська відьма

Квітка Основ’яненко як зачинатель нової української прози

“Маруся“ Г. Квітка-Основ’яненка - перша українська повість

Зображення життя й побуту українського селянства в повісті Г. Ф. Квітки-Основяненка „Маруся” - Олена Акульшина

Поєднання реального й фантастичного в повісті Г. Ф. Квітки-Основ’яненка „Конотопська відьма” - Олена Акульшина

Підготовка до ЗНО

Григорій Квітка-Основ'яненко - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

І. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО. „МАРУСЯ” - ПЕРША УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО „КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА”. КАРТИНИ ЖИТТЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЗА ЧАСІВ ВЕЛИКОЇ РУЇНИ

Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО „КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА”. ІРОНІЯ І САТИРА У ПОВІСТІ

Г. КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО „КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА”. ПОЄДНАННЯ РЕАЛІЗМУ І ФАНТАСТИКИ

Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Формування літературно-естетичних поглядів - Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Маруся - Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Бурлескно-реалістичні твори - Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Місце і значення творчості Г. Ф. Квітки-Основ’яненка - Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Тема 8. Григорій Квітка-Основ’яненко - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Григорій Квітка-Основ’яненко - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ГРИГОРІЙ КВІТКА- КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

МАРУСЯ - ГРИГОРІЙ КВІТКА - КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

Тема 8. Григорій Квітка-Основ’яненко - Літературний процес кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. - Нова українська література

Григорій Квітка-Основ'яненко (1778 - 1843)

Маруся (1832) - Григорій Квітка-Основ'яненко (1778 - 1843)

Тестовий контроль знань та умінь - Григорій Квітка-Основ'яненко (1778 - 1843)

Квітка-Основ'яненко Григорій Федорович - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.