Літературознавство

Розробки уроків

Про складне — просто. Практикум із літературознавства

Образ матері у творчості українських поетів

Проблема добра і зла у творчості українських класиків

Українська література другої половини ХІХ століття у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва.

Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму

Альманах З-над хмар і з долин, угруповання Молода муза - зв’язок із зарубіжною літературою, нова драма на межі століть

РОЗВИТОК ДРАМАТУРГІЇ. ВІД АМАТОРСЬКИХ ГУРТКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ, ЩО СТАВ ШКОЛОЮ ЖИТТЯ (І. ФРАНКО). ПЕРШІ ТЕАТРАЛЬНІ ТРУПИ М. КРОПИВНИЦЬКОГО ТА М. СТАРИЦЬКОГО. РОДИНА ТОБІЛЕВИЧІВ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР. ПОПУЛЯРНІСТЬ ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ В УКРАЇНІ ТА ЗА ЇЇ МЕЖАМИ. ПЕРША НАРОДНА АРТИСТКА УКРАЇНИ МАРІЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКА

ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ. АЛЬМАНАХ З-НАД ХМАР І З ДОЛИН, УГРУПОВАННЯ МОЛОДА МУЗА - ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗАРУБІЖНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ. НОВА ДРАМА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

ОСОБИСТІСНІ ЧИННИКИ У СВІТОГЛЯДІ ЛЮДИНИ НА МЕЖІ СТОЛІТЬ. ПОСИЛЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ З КУЛЬТУРОЮ ЄВРОПИ, АКТИВНІ НАЦІЄТВОРЧІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВНІ ОЗНАКИ УКРАЇНСЬКОГО ПРОЗОВОГО МОДЕРНІЗМУ (О. КОБИЛЯНСЬКА, М. КОЦЮБИНСЬКИЙ, В. СТЕФАНИК, В. ВИННИЧЕНКО). НОВА ШКОЛА У ПРОЗІ

Читацький практикум. Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва. Діалогічні взаємини автора і читача. Читання та його види. Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського. Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін. родина Тобілевичів і український театр. Зв'язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. (оглядово). Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька. Роль професійного театру в розвитку національної культури

Повторення вивченого. Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Питання періодизації літератури. Особливості періодизації української літератури (головні ознаки). Стильові особливості літературних періодів. Літературні напрями і стилі давньої і нової української літератури XI - першої половини XIX ст. : світоглядні й естетичні засади, провідні жанри

Читацький практикум. Ліричний (ліро-епічний) твір. Ключі до прочитання. Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій (письмово)

Читацький практикум. Соціально-психологічна драма. Ключі до прочитання. рецензія на театральну постановку драматичного твору (усно)

Читацький практикум. Неоромантичний твір. Ключі до прочитання. Літературний блог як форма рефлексії над прочитаним

Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Лесі Українки та інших)

Празька школа українських письменників. Стисла характеристика життєвого і творчого шляху її діячів (Юрій Дараган, Олекса Стефанович, Юрій Клен, Оксана Лятуринська, Олег Ольжич, Олена Теліга, Наталя Лівицька-Холодна)

Урок № 23 - Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920-1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «Корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах - Модерна драматургія

Урок № 2 - Літературний авангард (оглядово). Авангардні тенденції в українській літературі 1920-х років. Поети-футуристи М. Семенко – сміливий експериментатор. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістовна новизна, ламання класичної форми («бажання», «місто», «запрошення») - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 46 - Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х рр. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна - Літературне шістдесятництво

Урок № 60 - Контрольна робота № 5. Тестування творчість «шістдесятників» - Літературне шістдесятництво

Урок № 68 - Найвагоміші здобутки сучасної літератури. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси. Проза, есеїстика: Г. Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю. Андрухович («Shevchenko iS ok») - Сучасна українська література

Сучасна українська література (огляд)

Сучасна українська література. Презентація дослідницько-творчого проекту «Літературна кав'ярня»

Українська російськомовна поезія (огляд)

Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам'ять

Серед книжок, як і серед людей, можна потрапити в гарне товариство. Вступ до теми: «Літературне коло»

ПІДСУМКОВИЙ УРОК ЗА РОЗДІЛОМ «У КРАЇНІ ГУМОРУ». - Гумористичні твори - У КРАЇНІ ГУМОРУ

ПІДСУМОК ЗА ТЕМОЮ ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

Слово у житті людини. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи - Вступ

Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва - Вступ

Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва - Вступ

Вступ. Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як «робиться книга». Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору

Український гумор. Захист творчого проекту

Вступ. Книжка в житті людини. Письменник — особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як робиться книжка. Сучасний читач і його роль у новому житті твору

УМР № 2. Письмовий план для твору-характеристики персонажа твору. Усний твір-характеристика головного персонажа твору

Позакласне читання. Сучасна українська проза. «Ірина Хомин про Карла Гаусса, Астрід Ліндгрен…»

Письменник - особливо обдарована людина. Книжка в житті людей. Як писалася книга в Київській Русі - Вступ

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником - Із пісенних скарбів

Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільшу зацікавленість - Ми українці

Аналіз творів

Полемічна література

Шістдесятництво

Сучасна візуальна (зорова) поезія

Підручники

Я - справжній читач, або Перевіряємо себе - ФЕНОМЕН ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. - ВСТУП

Я - справжній читач, або Перевіряємо себе - ТИТАН ДУХУ І ДУМКИ

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Я - справжній читач, або Перевіряємо себе - ВІДКРИТТЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ВЧИТИСЯ ЛЕГКО! - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

ВЧИТИСЯ ЛЕГКО! - ШЛЯХАМИ РЕАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Я - справжній читач, або Перевіряємо себе - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Я - справжній читач, або Перевіряємо себе - ШЛЯХАМИ РЕАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Від аматорів до корифеїв - ФЕНОМЕН ТЕАТРУ КОРИФЕЇВ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТОДІШНЬОГО СУСПІЛЬСТВА, КУЛЬТУРИ Й МИСТЕЦТВА - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕАТРАЛЬНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

ТЕАТР КОРИФЕЇВ - Українська література другої половини XIX СТ.

ВСТУП - художнє мистецтво

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Українська література другої половини XIX СТ.

ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Суспільно-історичний, культурний контекст в Україні другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

Реалізм в інших видах мистецтва - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

Особливості української прози другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

Українська поезія другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

Українська драматургія другої половини XIX cт. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

ВСТУП - Художня література та читання

Повторення вивченого - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Реалізм в інших видах мистецтва - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Українська поезія другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Українська драматургія другої половини XIX cт. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Будьмо творчими читачами!

Культура і меценати - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Література в умовах цензурних обмежень - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Література та інші види мистецтва - Література і дійсність

Театр і корифеї - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Музика в театральному житті - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Корифеї з родини Тобілевичів - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Театр як школа життя - ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Автор і читач - Література і дійсність

Читання та його види - Література і дійсність

Діалогічне прочитання художнього твору - Література і дійсність

Давня література - Особливості літературного процесу

Нова українська література - Особливості літературного процесу

Історичний контекст - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Література як мистецтво слова

Українська література другої половини ХІХ ст.

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

Імпресіонізм в українській літературі

Експресіонізм в українській літературі

Символізм в українській літературі

Суспільно-культурне життя кримськотатарського народу

Драматургія і театр

ПЛАН АНАЛІЗУ ЕПІЧНОГО І ДРАМАТИЧНОГО ТВОРІВ

Театр корифеїв

ПЛАН АНАЛІЗУ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ

ПЛАН ХАРАКТЕРИЧТИКИ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ-ПЕРСОНАЖА

Модерна українська проза

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗІВ-ПЕРСОНАЖІВ

Образне слово поетичного модернізму

ЯК ПИСАТИ ТВІР-РОЗДУМ (БУДУВАТИ УСНЕ МІРКУВАННЯ)

Бути читачами

ЯК НАПИСАТИ ВІДГУК НА ХУДОЖНІЙ ТВІР (КНИГУ, КІНОФІЛЬМ ТОЩО)

ЯК СКЛАСТИ КОНСПЕКТ ТЕКСТУ

ЯК ОЦІНИТИ ВИСТУП (ПОВІДОМЛЕННЯ, ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПРОЕКТУ) ОДНОКЛАСНИКА/ОДНОКЛАСНИЦІ

ЯК ПІДГОТУВАТИ ПРОЕКТ

ПАСПОРТ ТВОРУ

Реалістична українська проза

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМ

ТЕАТР КОРИФЕЇВ

Українська література ХХ ст. - Вступ. «Розстріляне відродження»

Національний театр і драматургія

Розвиток літератури в Західній Україні (до 1939 р.)

Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії

Українська література 40-50-х років ХХ ст.

Українська література на початку 60-х років ХХ ст.

Сучасна українська література

«Київські неокласики»

Проза 20-30-х років ХХ ст.

Під знаком вітаїзму. Чому «неокласики»? - Модернізм

Що таке сучасна література? - Сучасна українська література

Елітарна й масова література - Сучасна українська література

Літературні покоління і групи - Сучасна українська література

Літературний і мистецький авангард

Літературне життя Західної України

Еміграційна література

Авангард: за і проти - Літературний і мистецький авангард

Прозове розмаїття 1920-х років

Модерна драматургія

Воєнне лихоліття

Літературне «шістдесятництво»

Модернізм

Під знаком вітаїзму - Модернізм

Під знаком вітаїзму. «Ґроно п'ятірне» - Модернізм

Література «соціалістичного реалізму»

Прозове розмаїття - Модернізм

Модерна драматургія і театр - Модернізм

«Шістдесятництво» як суспільне і мистецьке явище

Кримськотатарська література

Поетичне самовираження - Модернізм

Поетичне самовираження. Київські неокласики і Максим Рильський (1895—1964) - Модернізм

Вступ. «Розстріляне відродження». Літературний авангард

Модерна драматургія

Перлини західноукраїнської літератури

Під чужим небом

Воєнне лихоліття

Літературне шістдесятництво

Поетичне самовираження

Митець і суспільство

Стоїчна українська поезія

Сучасна українська література

Київські неокласики

Прозове розмаїття

Прозове розмаїття

Розстріляне відродження

Модерна драматургія

Перлини західноукраїнської літератури

«Під чужим небом»

Літературний авангард

Воєнне лихоліття

Літературне «шістдесятництво»

Поетичне самовираження

Сучасна українська література

Київські неокласики

СОЛОВ’ЇНА СТОРОЖА - Пейзажем починається твір - визначається його настрій - ПЕЙЗАЖ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

СЛОВО В ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА - ВСТУП

СЛОВО В ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ОБРАЗНЕ СЛОВО - ПЕРШОЕЛЕМЕНТ ЛІТЕРАТУРИ - ВСТУП

ПРО МУЗИКУ СЛОВА І МИСТЕЦТВО ЧИТАННЯ

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА - ВСТУП

ПРИГОДИ І РОМАНТИКА

ЛІТЕРАТУРА І ДІЙСНІСТЬ. ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО І ЛІТЕРАТУРА - КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

КНИГА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ЛІТЕРАТУРНА КАРТА УКРАЇНИ

КНИГА В ЖИТТІ ЛЮДИНИ - ВСТУП

ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ - Пісні літературного походження

ВСТУП - ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ХУДОЖНІЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ. ЙОГО ОСОБЛИВІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ. ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА

ЛІТЕРАТУРА - ЦЕ ХРАМ, ДО ЯКОГО ВХОДЯТЬ З ЧИСТОЮ СОВІСТЮ... - ВСТУП

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Вступ - ЩО ТАКЕ ЛІТЕРАТУРА?

Творчість сучасних поетів - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ПРОЗОВА ТВОРЧІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ВСТУП - Художня література

ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ (кінець ХХ - початок ХХІ століття)

НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ТЕАТР І ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ: З ЧАСІВ СТАРОДАВНЬОГО ГРЕЦІЇ ДО СЬОГОДНІ - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ЗАСОБИ ГУМОРУ, ЇХНЯ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ - УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР

Письменники - цвіт нації - ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ОДНА З ФОРМ ДУХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ - ВСТУП

ЛІТЕРАТУРА - МИСТЕЦТВО СЛОВА - ВСТУП

ІЗ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Світло української поезії

ВСТУП, або Як зрозуміти магію художнього слова

Мужність інтелектуального опору з української поезії ХХ століття - Світло української поезії

Надія національної драми

РОЛЬ І МІСЦЕ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ЖИТТІ НАЦІЇ - ВСТУП

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОЕТИ-РОМАНТИКИ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ другої половини ХІХ ст. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ВЕРТЕПНА ДРАМА - ДРАМАТУРГІЯ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„НЕ ГІДНИЙ ПИСАТИ НІХТО, В КОГО НЕЧИСТІ ВНУТРІШНІ ПОМИСЛИ...“ - ВСТУП

УКРАЇНСЬКА ПОЕЗІЯ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА Й НАЦІОНАЛЬНЕ ЖИТТЯ - Вступ

Нова українська література

ВСТУП - Художня література

СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ, КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ В УКРАЇНІ КІНЦЯ ХVIIІ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ВСТУП, або НАВІЩО МИ ЧИТАЄМО КЛАСИКІВ?

Світлі обрії нової української літератури - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Своєрідність і розвиток художньої літератури

Ідейно-художні особливості романтизму - Література українського романтизму

Українська поезія другої половини XIX ст.

Вступ - Літературі як вид мистецтва

Огляд літератури останньої третини XIX століття - Література 70 - 90-х років XIX століття

Літературний процес кінця XIX — початку ХХ століть - Українська література 10-х років

У розмаїтті мистецьких напрямів - Літературний процес кінця XIX — початку ХХ століть - Українська література 10-х років

Художні обрії прози 20—30-х років - Українська література 1920—1930 років

Розвиток драматургії і театру в 20—30-х роках - Українська література 1920—1930 років

Огляд української літератури 40—50-х років - Українська література 1940—1950 років

У річниці шістдесятиницького руху - Українська література другої половини XX століття

Українська проза другої половини XX століття - Українська література другої половини XX століття

І строфи Пушкіна, і строфи Кобзаря... - Російськомовні поети в Україні - Сучасна українська література

Урок-підсумок - Російськомовні поети в Україні - Сучасна українська література

Літературний авангард перших десятиліть XX століття - Українська література 1920—1930 років

ПРО МУЗИКУ СЛОВА І МИСТЕЦТВО ЧИТАННЯ

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК МИСТЕЦТВО СЛОВА - ВСТУП

ГІМН ПРИРОДІ І КРАСІ - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Література українського романтизму - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Діяльність Руської трійці - Література українського романтизму - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Дидактичні матеріали

Узагальнювальні літературні диктанти - Літературні диктанти 9 клас

Узагальнювальні літературні диктанти - Літературні диктанти 10 клас

Узагальнювальні літературні диктанти - Літературні диктанти 11 клас

Література українського романтизму - Літературні диктанти 9 клас

Навчальні відео

Українська література 70-90-х років 19 ст. Українська література 10 клас

Українська література др. пол. ХІХ ст. (укр.) Історія України нового часу

Презентації

Особливості вивчення літератури в цифрову епоху

Значення художньої літератури для людини й людства XXI ст. Формування читача в епоху цифрових технологій

Статті та реферати

Загальний огляд творчості М.Яцкова

Літературне угрупування «Плуг», його програма, вульгаризаторські та популістські тенденції селянської спілки письменників, що впроваджувалися в прозу

Літературне угрупування ГАРТ, його програма, протистояння Плугу, причини розвалу спілки пролетарських письменників

Підстави утворення ВАПЛІТЕ, її програма, намагання утвердити українську прозу в її іманентних характеристиках

Причини виникнення Літературної дискусії 1925 — 1928 років та питання, порушені нею

«Блакитний роман» Г. Михайличенка — перший зразок експериментальної прози: символіка, алюзії

Зміст понять «експериментальна проза», «авангардна проза»

Основні відмінності між інтелектуальним та «лівим» романом

Лівий роман в українській прозі 20-х років: основні риси, поетика, його відмінність від інтелектуальної прози

Особливості так званого «лівого» роману: поетика, композиція, естетика. Втілення цих рис у романі «Голяндія» Д.Бузька

Інтелектуальний роман в українській прозі: основні риси, поетика

Специфіка «соцреалізму» як штучного напряму в українській літературі

Імітат-література «соцреалізму», її участь у міфізуванні радянської дійсності як тексту

Ознаки постмодернізму в українській літературі на межі ХХ — ХХІ ст.

Таня Малярчук - «екзальтована казкарка»

Таня - Тані: навіщо так боляче? - Книга Тані Малярчук «Говорити»

Світлана Поваляєва - мізантропія як форма протесту

Дмитро Лазуткін: «Фантастично добре пишеться у яблуневому саду»

Березневі митці

Яків Мех: герой без героїзму «Століття Якова» Володимир Лис

«Століття Якова» Володимира Лиса: масова чи елітарна література?

Дамська проза в Україні: від жорсткого реалізму до казкової дольче-віта

Кохання, яким воно постає зі сторінок книг сучасних українських авторів

Еволюція жанру байки в руслі просвітницьких тенденцій

Становлення, розвиток, естетичні засади романтизму в українській літературі І пол. ХІХ ст. Жанр балади в українському романтизмі

Соціально-психологічна проза Анатоля Свидницького

Відродження візуальної поезії в сучасній українській літературі

Поети «Нью-Йорської групи»

У річищі гуманізму

Літературознавство як наука

Зв'язок літературознавства з іншими науками

Становлення літератури як прагматичних текстів і феномену красного письменства. Термінологічне наповнення дефініції «література»

Специфіка літератури як виду мистецтва

Література в системі інших мистецтв

Характеристика теорії літератури, історії літератури та літературної критики як провідних галузей літературознавства

Основні та допоміжні галузі літературознавства

Літературознавство у системі інших наук

Концепції літератури і мистецтва у країнах Стародавнього Сходу

Літературознавство доби Античності. Естетичні погляди Платона й Арістотеля

Розвиток літературознавчої думки у добу Середньовіччя

Становлення науки про літературу в період Романтизму

Естетичні погляди на літературу в добу Класицизму і Просвітництва

Особливості трактату Н. Буало «Поетичне мистецтво»

Романтичні концепції мистецтва слова

Особливості розвитку української літературознавчої думки. Основи літературознавства

Функція слова як першоелементу образного світосприйняття

Кардинальні зміни у літературознавстві ХІХ століття. Виникнення загальноєвропейських методологічних літературознавчих шкіл

Проблема походження літератури з міфології у працях представників міфологічної школи

Концепція авторської особистості у літературному творі з точки зору представників біографічного методу

Культурно-історична школа: пошуки спільного знаменника для пояснення явищ літератури

Порівняльно-історичне літературознавство і теорія художніх запозичень

Компаративістика (порівняльне літературознавство) ХІХ ст.

Виникнення психоаналізу. Сфери літературознавчих досліджень

З. Фрейд і К.-Г. Юнг про психологію творчості

Генологічна проблематика літературознавства

Погляди Арістотеля, Н. Буало, Е. Лессінга на драму

Зовнішні і внутрішні фактори розвитку літературного процесу

Літературознавство як наука. Предмет, об'єкт та завдання літературознавства

Українське літературознавство ХІХ ст. Внесок Пантелеймона Куліша

Літературознавство як наука та її зв'язок з іншими фундаментальними науками

Українське літературознавство ХІХ ст. і Михайло Драгоманов

Літературознавство як наука. Основні літературознавчі дисципліни

Літературознавство як наука. Допоміжні літературознавчі дисципліни

Українське літературознавство початку ХХ ст. М. Грушевський, С. Єфремов

Літературознавство в античному світі. Платон та Аристотель як літературознавці

Період «Розстріляного Відродження» та українське літературознавство

Система образів художнього твору. Оповідач

Літературознавство в античному світі. «Поетика» Арістотеля як перша системна літературознавча праця

Внесок українських вчених в еміграції в українське літературознавство. Д. Чижевський

Літературознавство в античному світі. «Послання до Пізонів» Горація

Література як вид мистецтва. Література серед просторових та синтетичних видів мистецтва

Літературознавство античності. Філософи Стародавньої Греції про специфіку літературної творчості

Літературознавство в епоху Середньовіччі. Аврелій Августин і Тома Аквінський про літературу та її призначення

Літературознавство епохи Відродження

Літературознавство в період бароко

Наука про літературу в руслі класицистичної естетики

Міфологічна школа в літературознавстві

Біографічний метод в літературознавстві

Інтуїтивізм як метод в літературознавстві

Культурно-історична школа в літературознавстві

Фройдизм як напрям в літературознавстві

Зародження українського літературознавства в період Київської Русі

Українське літературознавство в період бароко. Перші українські поетики

Українське літературознавство перших десятиліть ХІХ ст.

Література Київської Русі в системі міжнародних культурних зв'язків

Предмет і метод літературознавства

Зв'язок літературознавства з іншими гуманітарними науками

Специфіка науки про літературу

Періодизація

Особливості розвитку українського літературознавства і зв'язок його із світовою наукою про літературу

Становлення науки про літературу: об'єктивні умови й суб'єктивні вияви

Фольклорне і художнє літературознавство

Античний розквіт і середньовічна принагідність літературознавства

Епоха Ренесансу і розвиток неокласичної (поетикальної) школи в науці про літературу

Латиномовні українські поетики та їх місце в становленні вітчизняного літературознавства

Спроби утвердження історії літератури як науки в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві

Перші вияви протистоянь нормативних та антинормативних методологій

Діалектичні суперечності в розвитку світової естетичної думки на рубежі XVIII-XIX ст.

Формування історичної школи як вияв романтизму в науці про літературу

Синкретизм художнього мислення в новій українській літературі та перші спроби її критичного осмислення

Утвердження традиції вивчення фольклору та давньої української літератури

М. Максимович і його принципи наукового аналізу літературних творів

«Романтичне літературознавство» авторів «Руської трійці» та «Кирило-Мефодіївського братства»

Міфологічний напрям у літературознавстві та розвиток його в працях М. Костомарова

М. Костомаров про сучасний літературний процес. Стаття «Огляд творів, писаних малоруською мовою»

Панько Куліш як один з основоположників української літературної критики нового періоду

Естетичні погляди Т. Шевченка

Висновки і перспективи розвитку історичної школи

Втома романтизму і шукання нових методологій у межах Історичної школи

Культурно-історичний напрям. Трактування української літератури в «Истории славянских литератур» О. Пипіна

«Історія літератури руської» О. Огоновського

«Очерки истории украинской литературы» М. Петрова

Наукова спадщина М. Дашкевича і проблеми компаративних досліджень літератури

М. Драгоманов і його порівняльна методологія в дослідженні фольклорної та професійної літератури

«Народницьке» літературознавство як останній етап у розвитку історичної школи

Б. Грінченко і його полеміка з М. Драгомановим («Листи з України наддніпрянської», «Листи на наддніпрянську Україну»)

«Історія українського письменства» С. Єфремова

Підсумки і нові перспективи в галузі літературних методологій

Місце психологічного напряму серед інших методологій

«Харківський період» психологічного напряму: теоретичні праці О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського

Іван Франко і його концепції історії літератури

«Із секретів поетичної творчості», «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року» та інші історико-літературні праці І. Франка

Психологічний напрям і феномен психоаналізу

Шляхи і долі психологічного напряму в XX ст.

Зміст поняття «філологічна школа» і місце її в історії літературознавства

Ситуація в українській науці про літературу на початку XX ст.

Леся Українка і тлумачення нею неоромантизму

Дискусія І. Франка і М. Вороного про нові шляхи літератури

Статті С. Єфремова «В поисках новой красоты» та І. Франка «Принципи і безпринципність»

Критична діяльність авторів з оточення «Молодої музи»

Б. Лепкий і його «Начерк історії української літератури»

Естетичні позиції літературних критиків з «Української хати»

Філологічний семінар у Київському університеті під керівництвом В. Перетца

Філологічні традиції в українському літературознавстві 20-х років і розгром їх на рубежі 20-30-х років

Продовження філологічних традицій в українській діаспорі та в материковому літературознавстві кінця XX ст.

Зарубіжне та материкове літературознавство України 20-х років XX ст.

Теоретичні та історико-літературні праці узагальнюючого характеру (Л. Білецький, М. Грушевський, М. Возняк та ін.)

Дослідницька робота в системі ВУАН та у вищих навчальних закладах (С. Єфремов, А. Кримський, М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара, К. Копержинський та ін.)

Утвердження марксистського літературознавства і проблеми вульгарно-соціологічної методології

Літературна дискусія 1925-1928 pp.

Реакція на ситуацію в літературознавстві літературних критиків української діаспори. Д. Донцов

Монополія марксистського літературознавства і теоретичне обґрунтування соцреалізму

О. Білецький

Більшовицький розгром науки про літературу і реагування на нього літераторів діаспори

Я. Гординський: «Літературна критика підсовєтської України»

Цензурні послаблення в критичній думці періоду війни

Активізація соцреалістичного офіціозу в публікаціях Ю. Кобилецького, оглядах прози Л. Новиченка, ювілейних доповідях П. Тичини та О. Білецького

Сталінська розправа з кіноповістю О. Довженка «Україна в огні» й екстраполяція цієї розправи на весь сучасний літературний процес

Класові переоцінки творчості Т. Шевченка (Д. Тамарченко), П. Куліша й І. Франка (Є. Кирилюк)

Доповідь М. Рильського «Українська радянська література в дні визволення України»

Розвиток літературознавства в окупованій Україні та в українській діаспорі

«Історія української літератури. Книга І» М. Гнатишака

«Історія української літератури. Книга II» Д. Чижевського

Концепція літературної творчості в критичних виступах членів МУРу (В. Петров, Ю. Шерех, В. Державін та ін.)

Поглиблення кризи в літературознавстві на материковій Україні

«Нарис історії української літератури» (1946) і його партійна критика

Критична «проробка» українських письменників у виступах О. Корнійчука на письменницьких пленумах і з'їздах

Двотомна «Історія української літератури» як політичний донос на український літпроцес

Наукове літературознавство в діаспорі й критика його радянськими псевдовченими

«Історія української літератури» Д. Чижевського

«Розстріляне відродження» Ю. Лавріненка

Здобутки та втрати авторського літературознавства

Занепад і зовнішня «пристойність» науки про літературу наприкінці 50-х років

Рух шістдесятництва в літературній критиці

Демагогічні дискусії з приводу предмета літератури і «застійні» явища в дослідженні літпроцесу XIX ст. (статті і монографії О. Білецького, М. Бернштейна, П. Волинського та ін.)

Спротив в ідеологічному наступу на літературу й літературну критику (статті і виступи О. Гончара, І. Дзюби, І. Септичного, Є. Сверстюка, В. Стуса та ін.)

Дослідники з діаспори про розгром українського літературознавства та розвиток заангажованої літератури (Б. Кравців, І. Кошелівець та ін.)

Останні статті О. Білецького і створення «Історії української літератури» у 8-ми томах

Літературна критика як жандарм у палітурках (М. Шамота та ін.)

Останні кроки «застійного» літературознавства («Історія української літератури» в 2-х томах, «Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті» в 5-ти томах, перші томи УЛЕ та ін.)

Повернення в науковий обіг репресованого літературознавства (С. Єфремов, М. Грушевський, М. Зеров, Д. Чижевський та ін.)

Зближення діаспорної і материкової науки про літературу

Літературна діяльність Ю. Шереха як критика

Відродження філологічної школи в академічному та освітньому літературознавстві

Суперечності розвитку літературознавства в умовах перебудови

Пошуки літературознавчих методологій тривають

Уроки минулого і сучасні «канонізації»

Літературознавство наукове і навчальне

Фрагменти літературознавчого «хобі» Ю. Шереха

Літературна освіта як вияв «нормативного літературознавства»

«Історія української літературної критики» Р. Гром'яка, «Критики і критерії» М. Ільницького

Спроби постмодерного погляду на літературу у дослідженнях Г. Грабовича і М. Павлишина

Нові «наближення» до етапів і явищ літератури радянського періоду («розстріляне відродження», «шістдесятництво» та ін.)

Феміністичні студії: що від науки, а що від лукавого (О. Забужко, Н. Зборовська, В. Агеєва)

Дискурсія українського модернізму в роботах Т. Гундорової і С. Павличко

«Неоміфологізм» у художньому та науковому мисленні (А. Нямцу, В. Нарівська, В. Пахаренко)

Акцент на розвитку прозового жанру (Г. Штонь) і проблеми «духовного стилю»

Компаративістичні дослідження Д. Наливайка, З. Геник-Березовської та ін.

Перевидання класичної спадщини літературознавства як складова сучасної науки про літературу

Перспективи без підсумків

Література

Проблема художнього стилю

Психологізм художнього твору

Принципи аналізу літературного твору

Романтизм

Українська література першої половини XX ст. (з 20-х до 50-х років)

Сучасна «Молода» українська література (90-ті рр. XX ст.)

Сучасна «Молода» українська література (90-ті рр. XX ст.)

Культурно-стильовий підхід до вивчення мистецтва. Українська література в контексті європейського руху стильових систем: схожість і відмінність розвитку

Романтизм як мистецький напрям. Особливості українського романтизму. Харківська школа романтиків

Творчість поетів «Празької школи»

Роль в історії, культурі та духовності українського народу Києво-Печерського патерика

Характеристика творчості поетів-романтиків

Художня література як мистецтво виховання і формування людини

Поглиблення соціальної детермінації української реалістичної прози 60-70-х років ХІХ століття

Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. і процеси модернізації українського театру

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку ХХ ст.

Тематика і художні особливості прози М. Яцківа у контексті українського модернізму

Художня спадщина А. Кримського. Своєрідність художньо-естетичних засад, жанрові пошуки письменника (збірка поезій «Пальмове гілля»)

Драматургія 20-х років XX ст.

К. Буревій «Павло Полуботок» (проблематика, образна система, художні особливості)

Розвиток української прози в 30-х роках XX ст.

Українська проза 20-х рр. XX ст.

І. Дніпровський «Яблуневий полон»

А. Любченко «Вертеп»

Літературна дискусія в Україні в 20-х роках XX ст.

Літературні угрупування в 20-х роках XX ст. Їх естетичні платформи

Стрілецька поезія

Розвиток української прози 30-50-х років ХХ ст.

Розвиток модерністичного дискурсу в українській літературі ХХ ст.

Протистояння традиції та новаторства в українській літературі ХХ ст.

Нью-Йоркська група поетів: поетика, мотиви, образність

Розвиток української прози у другій половині ХХ ст.

Шістдесятництво як літературне явище

Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

«Друга хвиля» шістдесятництва як культурне явище

Українська література періоду МУРу

«Нова дегенерація» як літературне явище: поетика, мотиви, образність

Характерні особливості поезії 80-х рр. XX ст.

«Червона фіра» як літературне явище: поетика, мотиви, образність

Літературний процес 70-х рр.: основні тенденції, характерні явища (самвидав, «шухлядна» література тощо)

Київська школа як літературне явище: поетика, мотиви, образність

Неокласицизм в українській літературі першої половини ХХ ст.

Фемінізм в українській літературі

Український «самвидав» 60-х — 80-х рр. як культурне явище

Сюрреалізм в українській поезії ХХ ст.

«Химерний роман» в українській літературі

Явище «псевдороману» в українській літературі 80-х — 90-х рр. XX ст.

Київська школа поетів: поетика, мотиви, образність

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Епатаж кінця 80-х — Бу-Ба-Бу, Пропала грамота

Фемінізм як культурне явище в умовах української дійсності

Проза української діаспори (І. Багряний, У. Самчук, В. Барка — загальна характеристика творчості одного з письменників за вибором студента)

Карнавал у літературі 80-х рр. XX ст.: поетика, мотиви, образність

Українська література 90-х рр.: стилістичні пошуки, поетика, мотиви, образність

Герметизм в українській літературі другої половини ХХ ст.

Екзистенціалізм та його вплив на українську літературу ХХ ст.

«ЛуГоСад» як літературне явище

Модернізм в українській літературі ХХ ст.

Постмодернізм в українській літературі другої половини ХХ ст.

Літературний авангард в українському культурному контексті ІІ половини ХХ ст.

Літературний авангард в українському культурному контексті ІІ половини ХХ ст.

Міфологічна течія в українській літературі другої пол. ХХ ст.

Нью-Йоркська група поетів: естетичні принципи, характерні риси творчості

Неокласицизм/футуризм в українській літературі ХХ ст.

Синдром втрати в українській поезії 90-х рр.

Прочитання творів української літератури кінця ХХ ст. у контексті постколоніальної критики

Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

Апокаліптичні мотиви в літературі 80-90-х рр. ХХ ст.

Карнавалізація світу в поезії «Бу-Ба-Бу»

Чорний гумор в українській літературі постмодернізму

Становлення нової української літератури (періодизація, ідейно-естетична основа, риси новаторства, художні тенденції)

Становлення реалізму в українській літературі XIX ст.

Розвиток української драматургії в ІІ половині XIX ст.: тематика, проблематика. Образи (І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Кропивницький та ін.)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

«Нью-Йорська група» поетів. Герметичність лірики Емми Андієвської

Поети «Празької школи» (Євген Маланюк, Олена Теліга, Олег Ольжич)

Українська драма 60 — 80-х років ХХ ст. (О. Корнійчук, О. Коломієць, Ю. Щербак та ін.)

Українські письменники-шістдесятники (В. Симоненко, Б. Олійник, І. Драч, Г.Тютюнник, В. Голобородько)

Сучасна українська література. Постмодернізм

Сучасна література в мережі Інтернет

Художні напрямки, течії, стилі в українській новітній літературі

Піднесення української культури в 20 роках XX ст. і пізніше посилення тоталітарного тиску

Література Західної України до 1939 р.

Розвиток течій раннього модернізму

Авангардизм в українській літературі

Соціалістичний реалізм як художній вияв ідеології тоталітарного режиму

Провідні теми й мотиви творчості неокласиків

Античне відлуння в художньому світі поетів-неокласиків і кримські мотиви в їх творчості

Драматургія 20-х років XX ст.

Яків Мамонтов

Мирослав Ірчан

Іван Дніпровський

Буревій (Буровій) Кость Степанович

Емігрантська література 20-х років ХХ ст. Євген Маланюк

«Празька школа»

Празька школа у дослідженнях

Лятуринська, Мосендз, інші представники Празької школи

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Інтелектуальний роман в українській літературі ХХ ст.

Розвиток модерністського дискурсу в українській літературі на початку ХХ ст.

Символізм в українській поезії ХХ ст.

Зовнішні чинники розвитку української літератури у 20-х рр. ХХ ст.

Основні літературні угруповання 20-х рр.

Філософія «національного чину» в українській діаспорній літературі

Феміністичний дискурс в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

Друга світова війна в українській літературі ХХ ст.

Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

«Химерна» проза в українській літературі ІІ половини ХХ століття

Розвиток драматургії в українській літературі ХХ ст.

Шістдесятництво як літературне явище

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури

Характерні особливості поезії 80-х років

Епатаж кінця 80-х — Бу-Ба-Бу, Пропала грамота, Нова література

Українська література 90-х рр. XX ст.

Проза української діаспори

Київська школа поетів як літературне явище

Характеристика творчості представників літературного угрупування «Ланка»

Нью-Йоркська група поетів як літературне явище

Літературна дискусія 1925—1927 років

«Празька школа поетів»

«ЛуГоСад» як літературне явище

«Червона фіра» як літературне явище

«Нова дегенерація» як літературне явище

Жіноча поезія у творчості поетичного об’єднання «Нечувані» (І.Старовойт, О.Галета, М.Савка, М.Кіяновська — характерні мотиви творчості)

Класицизм в українській літературі початку ХІХ ст.

Сентименталізм в українській літературі початку ХІХ ст.

Український «театр корифеїв»

Зародження модерністського дискурсу в українській літературі ІІ половини ХІХ століття

Літописи як літературний жанр

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку 20 ст.

Творчість П.Карманського. Тематика, провідні мотиви, поетико-стильові засади (збірки «З теки самовбивці», «Ой люлі, смутку», «Пливем по морю тьми», «Al Fresco», «Кривавим келихом»)

Тематика і художні особливості прози М. Яцківа у контексті українського модернізму

Художня спадщина А. Кримського. Своєрідність художньо-естетичних засад, жанрові пошуки письменника (збірка поезій «Пальмове гілля»)

Український романтизм: ідейно-естетичні виміри

Ідейно-естетична платформа і творча практика київської «неокласики» (аналіз творів поетів-»неокласиків» - на вибір)

«Празька школа» поетів: ідейно-естетична позиція і творча практика (аналіз творів «пражан» - на вибір)

Українська література на сучасному етапі: основні тенденції і постаті. Аналіз будь-якого твору — за вибором

Загальна характеристика розвитку української літератури межі ХІХ — ХХ ст.

Особливості розвитку реалізму на початку ХХ ст.

Зародження модернізму в українській літературі

Модернізм молодомузівців як перехідне явище між раннім неоромантизмом і символізмом. Тематичне оновлення поезії

Хто знав, хто вів смертям і стратам лік? (голодомор 1932-1933 рр. в Україні та відображення його в українській літературі)

Біблійні образи в поетичних творах українських письменників XX ст.

Біблійні образи у прозових творах митців другої половини XX ст.

Химерна проза в літературі XX ст.

Молоді автори - майбутнє вітчизняної літератури

Розстріляне українське відродження

Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва: естетика проти ідеології

Поезія кінця ХХ - початку ХХІ ст.: простір свободи чи простір свавілля?

Свобода в літературі метамодерного світу: український вимір

Сучасна рецепція давньоукраїнської міфології у прозі Олександра Денисенка

Літературна спадщина В.О. Гоголя-Яновського в контексті культури доби

Антична топіка в сучасній українській поезії

Категорія містичного: науковий дискурс і репрезентація в сучасній прозі

Стильові особливості поезії Революції Гідності

Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар «На запах м’яса»

Види, форми та функції інтертекстуальності у сучасній фантастичній та казковій прозі для дітей

Інтермедіальні зв’язки українського фентезі

Стан і перспективи дослідження поетичної мови Тараса Мельничука

Вербалізація екзистенційного мотиву смерті в поетичній картині світу В. Свідзінського: семантико-синтаксичний аспект

Семантико-функціональні особливості повтору в поезії Тараса Мельничука

Вплив народної казки на українську байку першої половини ХІХ ст.

Потрактування долі в малій прозі М. М. Цуканової

Гра у класиків, або в очікуванні Нобелівської премії

Специфіка художнього світу прози Л. Первомайського 1960-1970-х рр.

Інтертекстуальність і символізація як засадничі компоненти поетики роману О. Слісаренка «Чорний ангел»

Повість В. Кулаковського, П. Сиченка «Ой гук, мати, гук» як об’єкт інтертекстуального аналізу

Школа в українській прозі ХХ ст. для і про дітей: соцреалістичний кордон і художня дійсність

Семантичні опозиції та їхні маркери в структурі новели «Два листи» А. Любченка

Образи-символи лірики Володимира Ярошенка

Франкознавство Івана Білинкевича за його рукописною спадщиною

Сімейна мелодрама „Жидівка-вихрестка“ І.Тогобочного як твір „масової культури“

Літературознавча спадщина Івана Стешенка крізь призму компаративістики

„Щоденник“ Євгена Чикаленка 1918-1919 рр.: Україна крізь призму катастрофізму

Динаміка композиційно-сюжетної побудови роману Ґео Шкурупія „міс Адрієна“

МИСТЕЦТВО ЯК СПЕЦИФІЧНА ФОРМА ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ

Життєвий і творчий шлях Василя Михайловича Рябого

Поезія рідного краю: творчість В. Рябого та Я. Руданця

Остап Терлецький – видавець, громадський діяч, український фольклорист

Література Коломийщини

Письменники нашого краю: Марія Футор (Івано-Франківськ)

Агатангел Кримський

Біографія В'ячеслава Липинського

Василь Сімович. Життя і діяльність

Наукова діяльність П. Житецького

Життя і творчість Остапа Вересая

Життя і творчість Алли Горської

Іван Білинкевич – дослідник творчості І.Франка (1905-1996)

Сатирично-гумористичний дует Юрія Тимошенко та Юхима Березіна (Штепсель і Тарапунька)

Мирослав Ірчан

Життя і творчість Миколи Садовського

ВАСИЛЬ БОБИНСЬКИЙ ЗНАНИЙ І НЕЗНАНИЙ

Осавул української ідеї (повернення Вячеслава Будзиновського)

Гриньків Дмитро Дмитрович

Матвій Шестопал

Михайло Бойчук

Степан Григорович Пушин

Творчість Ольги Слоньовської

У світі легенд і казок Галини Петрівни Христан, письменниці із Саджавки

Книга – морська глибина

Марко ВОРОНИЙ

Володимир Яворівський - людина, борець, письменник

Євген Фомін як дитячий письменник

ВАСИЛЬ БОБИНСЬКИЙ ЗНАНИЙ І НЕЗНАНИЙ

Творчість Ольги Слоньовської

Києво-могилянська академія як оплот вільнодумства в Україні XVII—XVIII ст.

Михайло Батіг – представник літературної ниви з Тлумаччини

Володимир Шухевич – етнограф, публіцист, громадський діяч

Тарас Мельничук

Володимир Шухевич – письменник і дослідник Коломийщини

Життєвий і творчий шлях Нестора Чира

Бойчук Михайло і Нарбут Георгій

Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука

Життєвий і творчий шлях Тараса Мельничука

Святослав Гординський

Т.МЕЛЬНИЧУК – життєвий і творчий шлях

Назарій Яремчук – життя і творчість

І.С. Рижський

СТЕШЕНКО ІВАН МАТВІЙОВИЧ – визначний організатор української національної школи

Журналіст і митець Анатолій Марущак

Дмитро Степанович Бортянський

ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ ПИЛИПА МОРДОВСЬКОГО

Життя і творчість прозаїка Бориса Лавреньова

Філяк Оксана – поет рідного краю

Анатолій Осадчий – письменник рідного краю

Життєвий і творчий шлях В. Булаєнка

Епічність прози Сави Божка

УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА В ТВОРЧОСТІ ЗАХЕР-МАЗОХА

Творчий і життєвий шлях Тараса Мельничука

Творчий і життєвий шлях Мельничука Тараса

Творчий і життєвий шлях Арона Копштейна

Тарас Мельничук – поет Прикарпаття

Тарас Мельничук

Станіслав Пилипович Людкевич

Сидір Твердохліб

Міфологізм у художньому світі Л.Петрушевської („Пісні східних слов'ян“)

Петро Тимочко - перекладач

Поетичний стиль обрядових пісень у романі Андрія Печерського „В лесах“

Поетика Віри Китайгородської

Ганна Костів-Гуска. Поезія

Поет Арон Копштейн

Богдан Бастюк. Творчість

Опанас Маркевич

Олександр Потебня

Ярослав Павуляк. Творчість

Мистецькі пошуки Михайла Жука

Павло Федюк – український новеліст кінця ХХ ст

Василь Тракало

Проза Костянтина Кудієвського

Творчість Б. Бастюка

Творчість Олександра Вільчинського

ЄВГЕН-ЮЛІЙ ПЕЛЕНСЬКИЙ

ІДЕЙНО-ЕТИЧНИЙ ЕСТЕТИЗМ МИКОЛИ ГНАТИШАКА

Лада Федоровська – поетеса сучасності й вічності

Євшанова концепція творчості

Євшанова концепція поколінь і боротьби між ними

Дискурс Миколи Євшана та „Української хати“

Глушко Олександр – письменник історик і лірик

ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ: ПРОБЛЕМА ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Потебня Олександр Опанасович

Євген Фомін як дитячий письменник

Роксолана (1506-1558)

ПЕРГАМЕНТ: ОСОБЛИВОСТІ ВИГОТОВЛЕННЯ І ВИКОРИСТАННЯ, ВІДОМІ ПАМ'ЯТКИ

Екзистенціал туги й самотності українського емігранта: національно-ментальні візії щастя у творах Миколи Понеділка

Творчість Миколи Боровка як відлуння українського сьогодення

Міцкевич і Україна

Драматургічна спадщина Людмили Старицької-Черняхівської

Особливості концептосистеми постмодерного роману (На матеріалі роману М. Бабака „Вільхова кров”)

“Серед тиші неземної на Землі“ (До 110-річчя з дня народження Аркадія Казки)

Роман О. Ульяненка „Вогненне око“ крізь призму ідей французького літературного екзистенціоналізму

Деякі аспекти реалізації стилістичного одивнення у збірці Сергія Пантюка „Храм характерників“

Тематика ділових листів-послань Андрея Шептицького

Творча діяльність Григорія Костюка

Печальна квітка України в вінку немеркнучих імен (Життя і творчість Климєнтини Попович)

Творчість індивідуума і колектив (Юрій Меженко)

Два стилі літературної критики (Юрій Шерех)

З філософської сповіді (Юрій Шерех)

Феномен жіночого авторства

Літературознавча спадщина Є.-Ю. Пеленського — складник історії українського красного письменства

Людина та її життя в світогляді В. Барвінського

Найдавніший театр Галичини - Коломийський обласний драматичний театр

Стаття - „...І ПРИЙМІТЬ ШОЛОМ СПАСЕННЯ І МЕЧ ДУХОВНИЙ” Г. Костельник

Григорій Костюк — емігрант, літературознавець, учений

Українська національна ідеологія у творчості Василя Капніста

Професійний орієнтир у формуванні технологічної компетентності

Поезії вихованців літстудії „Сузір'я” Макарівського центру творчості дітей та юнацтва ім. Д. Туптала

Література рідного краю - Багатство духовного світу Григорія Коваля

Поетика назви новели Михайла Яцківа „Гермес Праксітеля”

Основи християнської моралі - Рецензія на книгу Олександра Кислашка „Уроки для спасіння”

Український Дон Кіхот: „передмова” до „продовження”

Крилаті вислови в їх історичному розвитку

Поезія Євгена Фоміна у літературному процесі 30-х років XX століття

Петро Рєзніков: романна інтерпретація доби

Психологізм оповідання О. Катренка „Омелько Цуциня”

Любов Яновська: штрихи до портрета

Ідейно-художні особливості образів-архетипів у творчості Петра Розвозчика

Мовна особистість Олександра Захаренка

Микола Малахута: штрихи до творчого портрета

Літературознавство, критика, історія літератури

Стилістична еволюція методу - Розділ VI. Від слова до стилю

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

„ТЕАТР АБСУРДУ”

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ХХ СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ

ЕСТЕТИКА БАРОККО І КЛАСИЦИЗМУ

АКМЕЇЗМ

АМПЛІФІКАЦІЯ

АНАФОРА

АНАКОЛУФ

АНЕПІФОРА

СЕРДИТІ МОЛОДІ ЛЮДИ

АНТИТЕЗА

АНТОНОМАЗІЯ

АРХАЇЗМИ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Й МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

КОМЕДІЯ ДЕЛЬ АРТЕ

ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ОСНОВНА ФОРМА БУТТЯ ЛІТЕРАТУРИ

АСИНДЕТОН

АСОЦІОНІМ

АУТО

БАЛАДА

БАРОККО

ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЧАТКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНЬОМУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КИТАЇ

БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА

ХУДОЖНЯ БІОГРАФІЯ

ЗАПОЗИЧЕННЯ

БУКОЛІКА

БИЛИНА

ХАРАКТЕР ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

УТВЕРДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КЛАСИЦИЗМ

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПІВ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ

ВИДИ ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ

КОМЕДІЯ

ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА

ПОРІВНЯННЯ

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ

КОНЦЕНТРАЦІЯ

ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД МИСТЕЦТВА

Літературознавство і мовознавство

ДАДАЇЗМ

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ЛІТЕРАТУРА”

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА (ХІ-ХVІІ СТ.)

ДІАЛЕКТИЗМИ

ЩОДЕННИКИ

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ

ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ XVI—XIX СТОЛІТЬ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІНШІ НАУКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗПОРОШЕННЯ

ДИФІРАМБ

ГЕНЕЗИС І РОДОВІ ОЗНАКИ ДРАМИ

ДРАМА

ЖАНРИ ДРАМАТИЧНОГО РОДУ

ЕКЗОТИЗМИ

ЕЛЕГІЯ

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ЕЛІПСИС

ЕПАНАФОРА

ЕПОПЕЯ

СИСТЕМА ЕПІЧНИХ ЖАНРІВ

ЕПІФОРА

ЕПІГОНСТВО

ЕПІТАФІЯ

ЕПІТАЛАМА

ЕПІТЕТ

ГЕНЕЗИС І РОДОВІ ОЗНАКИ ЕПОСУ

ЕСЕ

НАРИС

ЕВФЕМІЗМ

ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ

ЕКСПРЕСІОНІЗМ

БАЙКА

ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

КАЗКА

З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ РОДІВ І ЖАНРІВ ЛІТЕРАТУРИ

ФАРС

ФАСТНАХТШПІЛЬ

ПАФОС

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ЕСТЕТИКА В ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

ФУТУРИЗМ

РОЗБИТЕ ПОКОЛІННЯ

ЖАНРОВИЙ ПОДІЛ ЛІРИКИ

НАТЯК

ІСТОРИЗМИ

ІСТОРІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ

ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

СПІВОМОВКА

ГІМН

ГІПЕРБОЛА

ІДЕЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ- Українська література - шкільна програма

ДУМКА

ВИЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

ІМАЖИЗМ ТА ІМАЖИНІЗМ

ІМПРЕСІОНІЗМ

НАСЛІДУВАННЯ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

ІНТЕРЛЮДІЯ

ІНТЕРМЕДІЯ

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ІНВЕРСІЯ

ІРОНІЯ

КАНЦЕЛЯРИЗМИ

КАНЦОНА

ЛЕГЕНДА

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА

ЛІТОТА

ЛІТУРГІЙНА ДРАМА

ЛІРИКА

МАДРИГАЛ

МЕДИТАЦІЯ

МЕЛОДРАМА

МЕМУАРИ

ПОСЛАННЯ

МЕТАФОРА

ХУДОЖНІЙ (АБО ТВОРЧИЙ) МЕТОД

МЕТОНІМІЯ

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В СЕРЕДИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

МІРАКЛЬ

ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ

МОДЕРНІЗМ. ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗМУ

МОРАЛІТЕ

МІСТЕРІЯ

МІФ

НАТУРАЛІЗМ

НЕОЛОГІЗМИ

НОВИЙ РОМАН

НОВІТНІ НАПРЯМИ ТА ТЕЧІЇ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

РОМАН

ОДА

ОКСЮМОРОН - ОКСИМОРОН

ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

ЗАРОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНІЙ ІНДІЇ

ПАЛЕОГРАФІЯ

ПАМФЛЕТ

ПАНЕГІРИК

ПРИТЧА

ПАРАФРАЗА

СИНТАКСИЧНИЙ ПАРАЛЕЛІЗМ

ПАРОДІЮВАННЯ

ПАРОНОМАЗІЯ

ПЕАН

ПЕРИФРАЗ

ПЛЕОНАЗМ

ФАБУЛА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ПОЕМА

ПОЕТИЗМИ

ПОЛІСИНДЕТОН

ЛІРИЧНИЙ ПОРТРЕТ

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРЕДНІ ВІКИ ТА В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ

ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ

ПСАЛМИ

ВІДШТОВХУВАННЯ

ЦИТУВАННЯ

РЕАЛІЗМ

РЕМІНІСЦЕНЦІЯ

РЕПРОДУКЦІЯ

РИТОРИЧНІ ФІГУРИ

СУПЕРНИЦТВО

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО РОДИ ТА ЖАНРИ

РОМАНС

РОМАНТИЗМ

ФЕЙЛЕТОН

ДРАМА САТИРІВ

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

НОВЕЛА

АРГОТИЗМИ

СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ

СОНЕТ

СОТІ

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИДИ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

СТАНСИ

CТАРОСЛОВ'ЯНІЗМИ

ПОВІСТЬ

ОПОВІДАННЯ

СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ

СЮЖЕТ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

СЮРРЕАЛІЗМ

СИМВОЛІЗМ

СИНЕКДОХА

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ

СИСТЕМА ОБРАЗІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ЗАВДАННЯ КУРСУ „ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ”

ТАВТОЛОГІЯ

ТЕРМІНОЛОГІЗМИ

ТЕКСТОЛОГІЯ

ТЕМА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

ДУМА

ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

ТРАГЕДІЯ

ТРАГІКОМЕДІЯ

КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ, ТРОПИ

ВИДИ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

ТИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

УНАНІМІЗМ

ВАРІАЦІЯ

ВАРВАРИЗМИ

ВОДЕВІЛЬ

ЗАРОЗУМІЛА МОВА

ЖАРГОНІЗМИ

Об'єднання українських писменників в еміграції «Слово» та його роль в організації літературного життя українського зарубіжжя - Літературні організації та групи

Початки української поезії в Канаді

Поезія другої «Хвилі»: Празька поетична школа

Поезія «третьої хвилі». Українська поезія ІІ половини ХХ ст. в Канаді

Нью-Йоркська поетична група

Загальний огляд української діаспорної прози

Роман Володимир - Кухар Роман Михайлович - Прозові твори з життя еміграції

Розвиток драматургії та театрального мистецтва у середовищі українських поселенців у Канаді (кінець ХІХ - початок ХХ ст.

Драматургія другої еміграційної «Хвилі»: проблема стильових пошуків

Традиції і новаторство в діаспорній драматургії ІІ половини ХХ ст.

Риси постмодернізму в драматургії діаспори

Етапи розвитку українського зарубіжного літературознавства

Юрій Бойко-Блохин - Основні репрезентанти та їх концепції

Григорій Грабович - Основні репрезентанти та їх концепції

Григорій Костюк - Основні репрезентанти та їх концепції

Юрій Лавріненко - Основні репрезентанти та їх концепції

Петро Одарченко - Основні репрезентанти та їх концепції

Дмитро Чижевський - Основні репрезентанти та їх концепції

Юрій Шерех - Основні репрезентанти та їх концепції

Ідейно-естетичні засади мистецького українського руху - Літературні організації та групи

ДРАМА ШКІЛЬНА - театральні видовища з часів Київської Русі

ЖИТІЙНА ЛІТЕРАТУРА — розповіді про духовних і світських осіб, канонізованих християнською церквою

ЗАПОРОЖСКАЯ СТАРИНА — фольклорні та історико-літературні збірники

ЗБІРНИКИ — рукописні (іноді друковані) книги, складені з матеріалів найрізноманітнішого змісту й походження (перекладних і оригінальних)

ЛАСТІВКА — перший літературний альманах у новому українському письменстві

МОЛОТ — український літературнo-публіцистичний збірник

МЕТА — український літературно-політичний журнал — місячник

НАРОД — громадсько-політичний і науково-популярний журнал

НИВА — український науково-літературний журнал

НОВОЛАТИНСЬКА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВА — український громадсько-політичний і літературно-науковий журнал-місячник

ПРАВДА — український літературний, науковий і політичний журнал

ПРОСВІТА — масова культурно-освітня організація

ПРОСВІТНИЦТВО

РАДА — літературно-науковий альманах

РЕФОРМАЦІЙНІ ТЕЧІЇ

РУСАЛКА ДНІСТРОВАЯ — український альманах

РУСОВА СОФІЯ

РУСЬКА БЕСІДА — українська громадська культурно-освітня організація

РУСЬКА ТРІЙЦЯ — гурток західноукраїнської демократичної молоді

УКРАИНСКИЙ СБОРНИК

ХАТА

ЧЕРНИГОВСКИЙ ЛИСТОК

БРАТСТВА - громадсько-політичні та освітні організації

ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР

ВЕЛЕСОВА КНИГА

Замість передмови, або соцреалізм між модерном і авангардом

Соцреалізм як проект авангардної парадигми і національний дискурс масової культури

Огляд української поезії кінця XIX — початку XX ст.

Тенденції, персоналії, відозви, видання - Огляд української поезії кінця XIX — початку XX ст.

Внесок старшої генерації - Огляд української поезії кінця XIX — початку XX ст.

Із покоління «шістдесятників» - Огляд української поезії кінця XIX — початку XX ст.

Генерація «сімдесятників» - Огляд української поезії кінця XIX — початку XX ст.

Плеяда наймолодших - Огляд української поезії кінця XIX — початку XX ст.

Поезія «Молодої музи»

Ґенеза, становлення, розвиток української релігійно-християнської драми - Українська релігійно-християнська драма кінця ХІХ — початку ХХ століття

Драматургічна інтерпретація сюжету про Діву Марію - Українська релігійно-християнська драма кінця ХІХ — початку ХХ століття

Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни - Літературознавство як наука

Міфологічна школа - Основні напрями зарубіжного літературознавства XIX-XX століть

Біографічний метод - Основні напрями зарубіжного літературознавства XIX-XX століть

Культурно-історична школа - Основні напрями зарубіжного літературознавства XIX-XX століть

Компаративізм - Основні напрями зарубіжного літературознавства XIX-XX століть

Інтуїтивізм - Основні напрями зарубіжного літературознавства XIX-XX століть

Фройдизм - Основні напрями зарубіжного літературознавства XIX-XX століть

Структуралізм - Основні напрями зарубіжного літературознавства XIX-XX століть

Екзистенціалізм - Основні напрями зарубіжного літературознавства XIX-XX століть

Постструктуралізм - Новітні напрями і течії у літературознавстві

Деконструктивізм - Новітні напрями і течії у літературознавстві

Літературознавство та інші наукові дисципліни - Літературознавство як наука

Фемінізм - Новітні напрями і течії у літературознавстві

Рецептивна естетика - Новітні напрями і течії у літературознавстві

Постколоніальна критика - Новітні напрями і течії у літературознавстві

Зародження та розвиток українського літературознавства (XI-XVIII ст.) - Історія українського літературознавства

Українське літературознавство в перші десятиріччя XIX століття - Історія українського літературознавства

Розвиток українського літературознавства в середині XIX століття - Історія українського літературознавства

Українське літературознавство в останні десятиліття XIX століття - Історія українського літературознавства

Українське літературознавство XX століття: здобутки і втрати - Історія українського літературознавства

Естетична функція художньої літератури - Художня література як вид мистецтва

Прекрасне в житті та мистецтві - Художня література як вид мистецтва

Літературознавство періоду античності - Історія розвитку теоретико-літературної думки

Естетичний ідеал - Художня література як вид мистецтва

Види мистецтва, їх класифікація - Художня література як вид мистецтва

Особливості художнього пізнання - Художня література як вид мистецтва

Предмет і специфіка художньої літератури - Художня література як вид мистецтва

Визначення художнього образу - Художній образ і проблема типового

Особливості образу - Художній образ і проблема типового

Творча робота письменника - Художній образ і проблема типового

Характер. Проблема типового - Художній образ і проблема типового

Види художніх образів - Художній образ і проблема типового

Свобода творчості і детермінізм - Художній образ і проблема типового

Літературознавство в епоху середньовіччя - Історія розвитку теоретико-літературної думки

Зміст і форма - Поетика художнього твору

Композиція і сюжет - Поетика художнього твору

Художня мова - Поетика художнього твору

Мова вірша і мова прози - Віршування

Ритм - Віршування

Рима і її різновиди - Віршування

Види римування - Віршування

Системи віршування - Віршування

Строфіка - Віршування

Поняття про рід, вид, жанр - Художня література як система

Теоретико-літературна думка епохи Відродження - Історія розвитку теоретико-літературної думки

Особливості епосу, види епічних творів - Художня література як система

Лірика, особливості, види, жанри - Художня література як система

Особливості драми, види і жанри - Художня література як система

Суміжні змістоформи - Художня література як система

Поняття про літературний процес - Літературний процес

Спадкоємність - Літературний процес

Літературні взаємодії і взаємовпливи - Літературний процес

Літературна традиція і новаторство - Літературний процес

Творчість письменника - Проблеми типологізації літературних творів

Стиль - Проблеми типологізації літературних творів

Теоретико-літературна думка в епоху бароко - Історія розвитку теоретико-літературної думки

Літературна школа - Проблеми типологізації літературних творів

Літературна група - Проблеми типологізації літературних творів

Літературна течія - Проблеми типологізації літературних творів

Художній метод - Проблеми типологізації літературних творів

Літературний напрям - Проблеми типологізації літературних творів

Бароко - Проблеми типологізації літературних творів

Класицизм - Проблеми типологізації літературних творів

Сентименталізм - Проблеми типологізації літературних творів

Романтизм - Проблеми типологізації літературних творів

Реалізм - Проблеми типологізації літературних творів

Літературно-критична думка в епоху класицизму - Історія розвитку теоретико-літературної думки

Натуралізм - Проблеми типологізації літературних творів

Модернізм і його стильові течії - Проблеми типологізації літературних творів

Авангардизм і його стильові течії - Проблеми типологізації літературних творів

Соціалістичний реалізм - Проблеми типологізації літературних творів

Постмодернізм - Проблеми типологізації літературних творів

Літературознавство епохи Просвітництва - Історія розвитку теоретико-літературної думки

Літературознавство періоду німецького класичного ідеалізму - Історія розвитку теоретико-літературної думки

Тамара Гундорова. Література на полі медій - медії на полі літератури

Яніна Юхимук. Ідентифікація музичного укфразису у прозу другої половини ХХ - початку ХХІ ст. - Література і виклики екфразису

Леся Демська-Будзуляк. Візуалізація міста в поетичній творчості неокласиків - Література в мистецьких проекціях

Олена Дубініна. Екранізація літературного твору: специфіка інтермедіального перекодування - Література і кіно

Тетяна Свербілова. Елементи синтезу мистецтв у ранньорадянській драматургії у німому кіно: монтажний код на сюжетно-мотивному (наративному) та історико-імагологічному рівнях - Література і кіно

Тамара Денисова. Топос кіно в літературі США (ідеологічний аспект) - Література і кіно

Дмитро Наливайко. Література в системі мистецтв як галузь компаративістики - Література в системі мистецтв

Наталія Овчаренко. «Література мігрантів»: Інсценізація постколоніального проекту - Література, медії і трансгресії

Олександр Михед. Реаліті-роман у світлі інтермедіальних студій - Література, медії і трансгресії

Тамара Гундорова. Три «Лаокоони»: Теорія інтемедій від лесінга до авангарду - Література в системі мистецтв

Наталя Висоцька (Київ). Електронна текстуальність як виклик: від «Галактики гутенберга» до «Галактики інтернету» - Література в системі мистецтв

Людмила Бербенець. Деякі аспекти тлумачення термінів і понять у межах інтермедіальних студій - Література в системі мистецтв

Надія Гаврилюк. Відеопоезія як інтермедіальність: теорія і практика - Література в системі мистецтв

Леся Генералюк. Виклики екфразису - Література і виклики екфразису

Тетяна Рязанцева. Анаморфоза й екфрасис у метафізичній поезії XVII-ХХ ст. - Література і виклики екфразису

Українська художня література як фактор гуманізації сучасної професійної освіти - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Художній світ як «інша реальність» - Літературний твір як естетично-інтенціональна система

Інтерпретація художнього твору - Літературний твір як естетично-інтенціональна система

Модерність світосприйняття: літературно-теоретичні дослідження Соломії Павличко

Конфлікт між статями як один з аспектів fin de siecle - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

НАСИЛЬСТВО ЯК МЕТАФОРА (Дискурс насильства в українській літературі) - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛІТЕРАТУРА ЯК ПОМСТА: ОБРАЗИ ЖОРСТОКОСТІ В ЕПОХУ РОМАНТИЗМУ - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

МАРГІНАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ ТЕОРІЇ - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

РОМАН ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПРОВОКАЦІЯ - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Сексуальність - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

Дискурс особистих стосунків. Біографічний відступ - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

Підсумок - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

АЛЬМАНАХИ 900-х РОКІВ: ФОРМУВАННЯ НОВОГО ЕСТЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

МОДЕРНІЗМ ЯК РИТОРИКА ЕСТЕТИЗМУ: ПОЕЗІЯ ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

“ПОЕЗІЯ В ПРОЗІ”, АБО ПРОЗА ЯК ПОЕЗІЯ - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

“Українська xaта” як етап у модернізації культури - МОДЕРНІЗМ ЯК НІЦШЕАНСТВО: ДИСКУРС МИКОЛИ ЄВШАНА ТА “УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ” - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

Концепція поколінь і боротьби між ними - МОДЕРНІЗМ ЯК НІЦШЕАНСТВО: ДИСКУРС МИКОЛИ ЄВШАНА ТА “УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ” - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

Про громадянство, філістерів, натовп - МОДЕРНІЗМ ЯК НІЦШЕАНСТВО: ДИСКУРС МИКОЛИ ЄВШАНА ТА “УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ” - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

Питання канону класиків - МОДЕРНІЗМ ЯК НІЦШЕАНСТВО: ДИСКУРС МИКОЛИ ЄВШАНА ТА “УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ” - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

Психологізм - МОДЕРНІЗМ ЯК НІЦШЕАНСТВО: ДИСКУРС МИКОЛИ ЄВШАНА ТА “УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ” - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

Фемінізм, жіноче питання - МОДЕРНІЗМ ЯК НІЦШЕАНСТВО: ДИСКУРС МИКОЛИ ЄВШАНА ТА “УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ” - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

Україна і Європа - МОДЕРНІЗМ ЯК НІЦШЕАНСТВО: ДИСКУРС МИКОЛИ ЄВШАНА ТА “УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ” - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

Хатяни як пост-“модерністи” - МОДЕРНІЗМ ЯК НІЦШЕАНСТВО: ДИСКУРС МИКОЛИ ЄВШАНА ТА “УКРАЇНСЬКОЇ ХАТИ” - ДРУГА ХВИЛЯ. МОДЕРНІЗМ ЯК ЕСТЕТИЗМ

Літературна ситуація і формування нового дискурсу - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Вступ - ДИСКУРС МОДЕРНІЗМУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Проблема читання - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Відлуння “модернізму” - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

“Мистецтво”, або Авангард як антимодернізм - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Неокласицизм — філософія консервативної модернізації - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Європеїзм і антиєвропеїзм - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

“Місто” - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Екзистенціальний дискурс - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Дискурс ірраціоналізму - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Українське народництво в 1898 р. - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

Автори як маски, тексти як шифри - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Сексуальність - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

Finale - “ЗАХОВАНИЙ” МОДЕРНІЗМ 20-х: МІЖ АВАНГАРДОМ І НЕОКЛАСИЦИЗМОМ

ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Невроз як феномен культури fin de siecle - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Фройдизм як критичний дискурс: Степан Балей - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Між фройдизмом і комунізмом: психоаналітичний дискурс у 20-і роки - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Фройдистський аналіз української класики: Шевченко, Костомаров, Куліш, Нечуй-Левицький - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Фройдизм у вигляді уламків - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

Малорусские писатели на Буковині - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

Час та його завдання - МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС - МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

“Велика література” - МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС - МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

Національно-органічний стиль - МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС - МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

Неповорот назад - МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС - МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

Романтизм Хорса - МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС - МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

Романтизм Звена - МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС - МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

Між модернізацією і модернізмом - МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС - МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

Наша сучасність — наше мистецтво - МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС - МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

Трагедія еміграції - МУР ЯК ЕПОХА І ЯК ДИСКУРС - МОДЕРНІЗМ У КОНТЕКСТІ МИСТЕЦЬКОГО УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

Нові ідеї або Координати нового дискурсу - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

Парадокс “одинокого мужчини” - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

Нові завдання нового модернізму - МОДЕРНІСТИЧНИЙ РУХ НА ЗАХОДІ В 60-70-і РОКИ (НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА)

Дискусія навколо модернізму - МОДЕРНІСТИЧНИЙ РУХ НА ЗАХОДІ В 60-70-і РОКИ (НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА)

Рецепції та інтерпретації - МОДЕРНІСТИЧНИЙ РУХ НА ЗАХОДІ В 60-70-і РОКИ (НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА)

Координати канону - МОДЕРНІСТИЧНИЙ РУХ НА ЗАХОДІ В 60-70-і РОКИ (НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА)

Мова - МОДЕРНІСТИЧНИЙ РУХ НА ЗАХОДІ В 60-70-і РОКИ (НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА)

Перекладацтво - МОДЕРНІСТИЧНИЙ РУХ НА ЗАХОДІ В 60-70-і РОКИ (НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА)

ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖОРДЖА ГРАБОВИЧА - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТОДОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Модернізм як фемінізм - КРИЗА НАРОДНИЦТВА НА ЗЛАМІ ВІКІВ І ПОЯВА МОДЕРНІСТСЬКОГО ДИСКУРСУ

УКРАЇНСЬКИЙ РОМАНТИЗМ: ТЯГЛІСТЬ НАПРЯМУ ЯК ЕСТЕТИЧНИЙ ТУПИК - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

FACING FREEDOM: THE NEW UKRAINIAN LITERATURE - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРО АСКОЛЬДА МЕЛЬНИЧУКА - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

СТО РОКІВ БЕЗ ФРОЙДА - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

INTRODUCTION (Two lands, new visions: Stories from Canada and Ukraine) - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Внесок українських дослідників у розвиток теорії та історії перекладу - Перекладознавство середини XX сторіччя

1990-ті рр.: нові горизонти українського перекладознавства - Українська школа перекладознавства останньої чверті XX сторіччя

Вступ. Методологічні основи вивчення історії українського перекладознавства

Критика перекладу - основа для розвитку теорії перекладу - Українське перекладознавство на початку XX сторіччя

Перекладознавчі дослідження між двома світовими війнами - Ставлення перекладознавства як науки України

Котляревщина 40-50-х pp.

Драматична творчість 30-40-х pp.

Коло початків романтизму

Етнографічні вивчення на українському грунті

Три пори українського романтизму

Харківський гурток. А. Л. Метлинський - Три пори українського романтизму

Романсисти й баладники 30-40-х pp.

Українські теми в російській літературі 20-30-х pp.

Українська школа в польській поезії

Українська школа в польській літературі

Галицьке літературне відродження

Галицько-українське відродження

Київські романтики та кирило-мефодіївське братство

Літературне життя 60-х pp. «Основа»

Друга трійця повістярів-основ’ян - Прозаїки «Основи»

Поети «Основи»

Місія неокласики

Шкільні твори

Двобій добра і зла у творах українських класиків середини XIX - початку XX століття

Екологія природи — екологія душі

Художній дивосвіт — поруч

Трагедія громадянської війни у творах українських письменників

Образ Богдана Хмельницького в усній народній творчості та літературі

Образ Богдана Хмельницького в народній творчості та художній літературі

Біль і мужність Чорнобиля

Розстріляне відродження

Тема кохання у творах українських письменників

Поезія торкає струни душі моєї

Нова література в Галичині

Харківська школа романтиків та її роль у становленні українського романтизму

Книга в житті людини

«Дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерном в рідній стороні…»

Антивоєнний пафос у творчості письменників XX сторіччя

«Розстріляне Відродження» в українській літературі 20-30-х років

Митці «Розстріляного Відродження»

Творчість письменників-емігрантів

Українські поети-романтики

Віршова спадщина Климентія Зіновіїва та Івана Некрашевича

КРИЛАТІ ВИРАЗИ, ВИСЛОВИ, ЦИТАТИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВИКОРИСТАНІ У ТВОРАХ

СУЧАСНА ЗОРОВА ПОЕЗІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

„РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ” В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 20-30-Х РОКІВ XX СТ.

Помолися за нашу Вкраїну - Творча робота з української літератури

Аврам Абчук

Мойсей Альтман

Михайло Яловий

Кесар Андрійчук

Данило Кононенко

Григорій Данилович Епік

СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ КАЛАМБУРІВ

ЩО В РОМАНІ „САГАЙДАЧНИЙ“ З. ТУЛУБ СПРИЧИНИЛО ДО РЕПРЕСІЙ НАД АВТОРОМ?

Трагедія жінки-матері в українській літературі 20-50-х років ХХ століття - літературознавче есе

Образ підневільної жінки в українській літературі

Образ жінки-відьми в українській літературі ХІХ століття

Есе “Козир-дівка“ в українській літературі: літературна гра і значення“

Андрушко Тетяна Володимирівна

Байка як жанр літератури - Підсумковий урок

Трагедія громадянської війни в українській літературі

Голодний 1933 рік в українській літературі та в документах

Підготовка до ЗНО

Загальна характеристика - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Загальна характеристика - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

ТЕАТР „КОРИФЕЇВ” - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

Загальна характеристика - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Загальна характеристика - СУЧАСНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО. РОЛЬ ПРАВОСЛАВНИХ БРАТСТВ, ОСТРОЗЬКОЇ ТА КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЙ У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. І. ВИШЕНСЬКИЙ - МИСЛИТЕЛЬ, БОГОСЛОВ, ПОЛЕМІСТ

ДРАМАТУРГІЯ. ШКІЛЬНА ДРАМА „ВЛАДИМИР“ Ф. ПРОКОПОВИЧА. ВЕРТЕП ЯК ВИД ЛЯЛЬКОВОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ДІЙСТВА

ЛІТЕРАТУРА XX СТ. - МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА

Розвиток віршованої літератури - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Розвиток драматургії - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Руська трійця - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Ранній романтизм - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Харківська школа романтиків - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Драматургія і театр - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Проза - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Літературознавство і критика - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Критичний реалізм - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Силабо-тонічне віршування

Трискладові віршові розміри

Аналіз художнього твору, контекст, естетика

Поняття про поетику народної пісні

Доба Відродження в українській літературі

Художня література як одна з форм духовної діяльності людини

Загальна характеристика - Усна народна творчість

Творчість українських письменників-емігрантів

Сучасний літературний процес

Програма зовнішньою незалежного оцінювання

ЗНО - Творчість українських письменників-емігрантів

Український романтизм - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.