Панас Мирний - Панас Якович Рудченко

(1849 — 1920)

Біографія

Панас Мирний

Додаткова біографія

Твори

Морозенко

День на пастівнику

Лихо давнє і сьогочасне

Повія

Хіба ревуть воли, як ясла повні

В дорогу!

Лихі люди

Розробки уроків

Еволюція Ничипора Варениченка. Типове й екстремальне в долі героя

Складність і суперечливість характеру Чіпки — головного героя роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», його еволюція від правдошукача до розбійника

Складність і суперечливість характеру Чіпки — головного героя роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», його еволюція від правдошукача до розбійника

Панас Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Деградація Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва. Згубний вплив пияцтва на Чіпку

ШЛЯХ НЕЧИПОРА ВАРЕНИЧЕНКА ВІД ПРАВДОШУКАЧА ДО РОЗБІЙНИЦТВА

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ З РОМАНУ ПАНАСА МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?», СТВЕРДЖЕННЯ НАРОДНИХ ПОГЛЯДІВ НА ДУХОВНЕ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ В ХУДОЖНІЙ МАНЕРІ ПРОЗАЇКІВ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА ПАНАСА МИРНОГО

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. ПИСЬМОВИЙ ТВІР ЗА ТВОРЧІСТЮ ПРОЗАЇКІВ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА ПАНАСА МИРНОГО

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА ПАНАСА МИРНОГО

ПАНАС МИРНИЙ. ОСНОВНЕ ПРО ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ

РОМАН ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ - ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОМАН, СВІДЧЕННЯ ЙОГО МОЖЛИВОСТЕЙ У ХУДОЖНЬОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ДІЙСНОСТІ. СПІВАВТОРСТВО З І. БІЛИКОМ. ШИРОТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАРОДНОГО ЖИТТЯ

Панас Мирний (П. Рудченко). Огляд життя і творчості

Хіба ревуть воли, як ясла повні - перший соціально-психологічний роман в українській літературі

Вихід героя за рамки родинного кола. Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Інші персонажі твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні», їх новизна й масштабність. Особливості типізації героїв

Особливості композиції роману Хіба ревуть воли, як ясла повні. Особливості стилю письменника. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури

Розвиток комунікативних умінь. Класний контрольний твір

Контрольна робота - Урок 2 - Мирний Панас

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського. Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін. родина Тобілевичів і український театр. Зв'язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. (оглядово). Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька. Роль професійного театру в розвитку національної культури

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

ДИВА В ПРИРОДІ. ЄВГЕНІЯ ГОРЕВА ЗЕЛЕНІ КОНИКИ В ТРАВІ. ПАНАС МИРНИЙ РАНОК

Аналіз творів

Панас Мирний (1849-1920)

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Скорочені твори та коментарі

Морозенко - скорочено

Хіба ревуть воли, як ясла повні? - скорочено

Скорочено - ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? - ПАНАС МИРНИЙ

Короткий переказ - Хіба ревуть воли, як ясла повні? - ПАНАС МИРНИЙ - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Скорочено - ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? - ПАНАС МИРНИЙ - 10 КЛАС

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (стислий виклад) - Панас Мирний

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (стислий переказ) - Панас Мирний

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (переказ) - Панас Мирний

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (скорочено) - Панас Мирний

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (стисло) - Панас Мирний

Підручники

ПАНАС МИРНИЙ: ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ - ШЛЯХАМИ РЕАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? - ПАНАС МИРНИЙ: ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ - ШЛЯХАМИ РЕАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? (1880) - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - Українська література другої половини XIX СТ.

Соціально-психологічний роман Панаса Мирного та Івана Білика Хіба ревуть воли, як ясла повні? - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - Українська література другої половини XIX СТ.

Життєвий і творчий шлях - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Соціально-психологічний роман Панаса Мирного та Івана Білика Хіба ревуть воли, як ясла повні? - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Літературна творчість - Панас МИРНИЙ (1849-1920) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ЖИТТЯ В РЕАЛІСТИЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ (ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?) - Панас МИРНИЙ (1849-1920) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Хіба ревуть воли, як ясла повні? - Панас МИРНИЙ (1849-1920) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Панас Мирний (1849—1920) - Роман як жанр

Панас Мирний (1849—1920). Хіба ревуть воли, як ясла повні? - Роман як жанр

Панас Мирний (1849-1920) - Реалістична українська проза

Українське народне життя в реалістичному освітленні (Хіба ревуть воли, як ясла повні? - Панас Мирний (1849-1920) - Реалістична українська проза

Хіба ревуть воли, як ясла повні? - Панас Мирний (1849-1920) - Реалістична українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - ПАНАС МИРНИЙ - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ письменника - ПАНАС МИРНИЙ - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Хіба ревуть воли, як ясла повні? - роман-епопея з народного життя - ПАНАС МИРНИЙ - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

„В цій людині билося палке серце патріота, справжнього гуманіста“ (Олесь Гончар) - Панас Мирний - Література 70 - 90-х років XIX століття

„Перший симфоніст української прози“ (Олесь Гончар) - Панас Мирний - Література 70 - 90-х років XIX століття

„Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом“ (Олег Ільницький) - Панас Мирний - Література 70 - 90-х років XIX століття

Дидактичні матеріали

Панас Мирний - Літературні диктанти 10 клас

ТЕСТ 10. Панас Мирний («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Навчальні відео

Панас Мирний Огляд життя і творчості - П.Я.Рудченко - «Перший симфоніст української прози» О.Гончар

«Хіба ревуть воли, як ясла повні». Еволюція Нечипора Варениченка

Жіночі образи роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Зміст роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Презентації

Образ Чіпки Варениченка - Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Панас Мирний - роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Панас Мирний (Панас Якович Рудченко) - Роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Хрестоматії

Панас Мирний (Панас Рудченко)(1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Хіба ревуть воли, як ясла повні? - Панас Мирний (Панас Рудченко)(1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ПАНАСА МИРНОГО - Панас Мирний (Панас Рудченко)(1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Статті та реферати

Панас Мирний (1849-1920)

Реалістичний характер творчості Панаса Мирного

Роман Панаса Мирного «Повія» як епопея народного життя на Україні кінця ХІХ ст.

Композиційно-сюжетна структура та глибина дослідження соціальних процесів у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Зміст навчання української програмової романістики на демократичній аксіологічній основі

Панас Мирний (Панас Рудченко, 1849-1920) - огляд творчості

Панас Мирний — майстер соціально-психологічного роману («Хіба ревуть воли, як ясла повні?», «Повія»)

Новаторство Панаса Мирного у формуванні соціально-психологічного роману

Панас Мирний

Панас Мирний

Історія написання роману Хіба ревуть воли, як ясла повні?

Життя і творчість Панаса Мирного

Трагедія особистості в романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного

Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Мирного „Хіба pевуть воли, як ясла повні?“

Образ Чiпки

Короткий літопис життя і творчості Панаса Мирного

РОЗМАЇТИЙ ТАЛАНТ (ПАНАС МИРНИЙ)

ПАНАС МИРНИЙ

ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Літературознавство, критика, історія літератури

ПАНАС МИРНИЙ. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

Панас Мирний (1849-1920)

Новаторство Панаса Мирного у формуванні соціально-психологічного роману

Мирний Панас

ПАНАС МИРНИЙ - СТАНОВЛЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО МЕТОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 70 — 90-х РОКІВ

Панас Мирний

Формування особистості письменника - Панас Мирний: світогляд і творчість

Рання проза Панаса Мирного - Панас Мирний: світогляд і творчість

Соціально-психологічні романи Хіба ревуть воли, як ясла повні? та Повія - Панас Мирний: світогляд і творчість

Список рекомендованої літератури - Панас Мирний: світогляд і творчість

Запитання для самоконтролю - Панас Мирний: світогляд і творчість

Тести для самоконтролю - Панас Мирний: світогляд і творчість

Завдання відкритої форми - Панас Мирний: світогляд і творчість

Шкільні твори

Двобій добра і зла у творах українських класиків середини XIX - початку XX століття

Жіночі образи у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Відгук на оповідання Панаса Мирного «Морозенко»

Погані діти — велике нещастя матері (за романом П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Порівняльна характеристика образів Мотрі та Явдохи

Чому Чіпка став на слизьку дорогу? за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — перший в українській літературі соціально-психологічний роман

«Чому дочка розбійника не захотіла стати дружиною розбійника» за романом «Хіба ревуть воли як ясла повні»

Суперечливість образу головного героя роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Чого навчає гіркий досвід Чіпки Варениченка?

Життєві шляхи Чіпки і Грицька за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Чіпка - не бунтар, а злодій? (за романом П. Мирного «Хіба pевуть воли, як ясла повні?»)

Мої роздуми над проблемами сім’ї та родинного виховання після прочитання роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Вибір життєвого шляху героями роману П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Пилипко — головний герой оповідання Панаса Мирного «Морозенко»

Особливості композиції, тема та сюжет роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Образ Грицька Чупруненка в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Історія написання та джерела роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Історія написання роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного — перший соціально-психологічний роман в українській літературі

Еволюція Ничипора Вариниченка: від правдошукацтва до розбійництва (за романом Панаса Мирного «Хіба pевуть воли, як ясла повні?»)

Що зробило чіпку варениченка «пропащою силою»?

«Жіноче щастя» в романі П. Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Двобій добра і зла у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Моє ставлення до героїв оповідання Панаса Мирного «Морозенко»

Хто такий Чіпка — правдошукач чи злочинець? за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Високий духовний потенціал народу в жіночих образах роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

«Вибір життєвого шляху героями роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні»

«Панас Якович Рудченко — «перший симфоніст української прози»

«Моя улюблена книга» («Хіба ревуть воли, як ясла повні»)

Згубний вплив процесу денаціоналізації на людську особистість (на матеріалі роману П.Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Ідейна завантаженість жіночих образів у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Образ Галі у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Образ народного бунтаря Чіпки в соціально-психологічному романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Передісторія села Піски — поштовх до моральної деградації наступних поколінь (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Проблема вибору (образ Чіпки за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?)

Роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» — гірка дума про долю українського народу

Соціальні передумови обрання Чіпкою негідного життєвого шляху в романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Доля жінок в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Зображення закріпаченого села на прикладі роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Характеристика образу Чіпки у романі Панаса Мирного «Хіба pевуть воли, як ясла повні?»

Характеристика образу Галі у романі Панаса Мирного «Хіба pевуть воли, як ясла повні?»

Творча історія роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Екзаменаційний твір з української літератури: Жіночі образи в романі Панаса Мирного

Над чим змусив мене замислитися роман Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Художня роль жiночих образiв у романi Панаса Мирного «Хiба ревуть воли, як ясла повнi?»

Характеристика ідеалів у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Трагедія селянської родини (за оповіданням Панаса Мирного «Морозенко»)

Пригоди серед «волів», або Як написати твір за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Занепад моральних принципів Чіпки Вареника (за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Чи варто виправдовувати Чіпку? (за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Прийоми сатиричного зображення у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Мої роздуми над долею Чіпки

Як би я вчинив, будучи Чіпкою? За твором «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Образ Галі у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Соціальна панорама роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Образи героїв

Зображення покріпачення України в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Порівняльна характеристика образів Мотрі та Явдохи

Порівняльна характеристика образів Христі та Галі

Максим Гудзь - «пропаща сила» (за романом «Хіба ревуть воли…»)

Чіпка Вареник: бандит чи народний месник?

Чіпка Варениченко - борець проти неправди чи злодій?

Історія створення роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Чіпка Варениченко — протестант проти суспільного зла

Порівняльна характеристика Чіпки та Грицька

«Чіпка — бунтар, правдошукач чи злочинець» за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Лист до Панаса Мирного

Жіноча доля в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Образ Максима Гудзя в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Ідея алегоричної назви роману П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Образ Галі, Христі та Явдохи в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Образ Мотрі в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Образ Чіпки в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Загадки й таємниці жіночої вдачі (Образи Галі й Мотрі в романі «Хіба ревуть воли, як ясна повні?» П. Мирного)

Шлях Чіпки до злодійства (за романом П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Чому, на вашу думку, жанр психологічного твору є прогресивним порівняно з описовими формами (на співставленні творів «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Порівняльна характеристика Мотрі та Явдохи (за романом Панаса Мирного «Хіба pевуть воли, як ясла повні?»)

Пани Польські й доля села Піски — типової часточки України (за романом «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного)

Трагедія жінки (за романом П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Образи експлуататорів в романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного

Роль жіночих образів у романі Панаса Мирного «Хіба pевуть воли, як ясла повні?»

Жінки та їх образи у романі Хіба ревуть воли, як ясла повні?, Панас Мирний

Характеристика жинок Хіба ревуть воли, як ясла повні?, Панас Мирний

Чіпка Варениченко - правдошукач чи злодій?, Хіба ревуть воли, як ясла повні?, Панас Мирний

Своєрідність композиції роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Світогляд українських селян середини XIX століпя (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли…»)

Символіка назви роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Проблеми добра і зла у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Проблема занепаду моралі у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Нелюд чи безталанний? Образ Чіпки за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Класичні образи злочинця і повії за романами Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та «Повія»

Еволюція творчої манери Панаса Мирного

Динаміка переродження самостійного народу на покірних волів (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Дід — вільний козак, онук — перевертень. (Обраи Мирона та Максима Ґудзів за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Чіпка Варениченко - бунтар, борець проти соціальної неправди (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Чи здатна людина опанувати свою долю? (За романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли…»)

Трагічна доля селянської родини (за оповіданням Панаса Мирного ««Морозенко»)

Новорічна трагедія (за оповіданням Панаса Мирного «Морозенко»)

Роль картин зимової природи у розкритті внутрішнього стану героїв (за оповіданням Панаса Мирного «Морозенко»)

Мій улюблений герой з оповідання Панаса Мирного «Морозенко»

Чіпка, головний герой роману Панаса Мирного — злочинець чи жертва суспільства?

Чіпка — пристрасний шукач правди (за романом Панаса Мирного Хіба ревуть воли, як ясла повні?)

Чому роман Панаса Мирного мас назву Хіба ревуть воли, як ясла повні?

Панас Мирний. Доповідь про письменника

Трагедія особистості в романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

«Проблема вибору в романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Образ Чіпки, головного героя роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Чи можна виправдовувати Чіпку? (за романом Панаса Мирного та Івана Білика Хіба ревуть воли, як ясла повні?)

Образ Чіпки Варениченка в соціально-психологічному романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»»

«Гірка жіноча доля в романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Панас Мирний - корифей української прози

Чи варто виправдовувати Чіпку? (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Сатиричне викриття поміщиків та чиновників у романі «Хіба ревуть воли…»

Боротьба добра і зла в романі Панаса Мирного

Боротьба добра і зла в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Історія створення роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?..»

Прислів’я та приказки у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли…»

Пошук ідеалів і проблема вибору у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Між службою і покликанням (життєвий і творчий шлях Панаса Мирного)

Жіночі образи в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Чіпка - пристрасний шукач правди (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Жіночі образи у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Слизький шлях головного героя роману (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Пошук ідеалів і проблема вибору… (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Генетичний код героя як мотиваційний чинник у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Порівняльна характеристика Жука і Телепня — героїв повісті Панаса Мирного «Лихі люди»

Посієш характер — пожнеш долю (Неоднозначність оцінки образу Чіпки за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Символіка жовтого кольору у повісті Панаса Мирного «Лихі люди»

Роздуми про справжні людські чесноти (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Не допустіть до влади «страшного» чоловіка! (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

«Була б шия, а ярмо знайдеться» (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Конфлікт селянського і козацького світоглядів у романі Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Часопростір роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» як домінанта внутрішньої структури твору

Ідейно-смислове навантаження образу Галі (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Світ чоловіка і жінки у романі Панаса Мирного «Повія»

«Пропаща сила» у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Образ чоловіка у прозі Панаса Мирного

Панас Мирний - корифей української прози

Чіпка Варениченко - бунтар, борець проти соціальної неправди (за романом Панаса Мирного «Хіба ревуть воли…»)

Як би склалася доля Пилипка в наш час? (за оповіданням Панаса Мирного «Морозенко»)

Прислів’я та приказки у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Порівняльна характеристика Мотрі та Явдохи - Хіба ревуть воли, як ясла повні

Трагедія Пилипка - трагедія народу (за оповіданням Панаса Мирного «Морозенко»)

Що рухало вчинками Чіпки: розум чи почуття?

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - ПАНАС МИРНИЙ, Б. ГРІНЧЕНКО 70-90 PP. XIX СТ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ПАНАС МИРНИЙ, Б. ГРІНЧЕНКО 70-90 PP. XIX СТ.

ПЛАНИ - ПАНАС МИРНИЙ, Б. ГРІНЧЕНКО 70-90 PP. XIX СТ.

Життєва філософія Мотрі та Явдохи (за романом Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

ЗОБРАЖЕННЯ ПОКРІПАЧЕННЯ УКРАЇНИ В РОМАНІ ПАНАСА МИРНОГО „ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?”

ЩО ЗРОБИЛО ЧІПКУ ВАРЕНИЧЕНКА „ПРОПАЩОЮ СИЛОЮ”?

Чому міг би навчити тебе Пилипко? (за оповіданням „Морозенко”) - І варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Чому міг би навчити тебе Пилипко? (за оповіданням „Морозенко”) - ІІ варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Чому міг би навчити тебе Пилипко? (за оповіданням „Морозенко”) - ІІІ варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Чому міг би навчити тебе Пилипко? (за оповіданням „Морозенко”) - ІV варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Новорічна трагедія (за оповіданням „Морозенко”) - ПАНАС МИРНИЙ

Ідейна навантаженість жіночих образів у романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” - І варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Ідейна навантаженість жіночих образів у романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” - ІІ варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Ідейна навантаженість жіночих образів у романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” - ІІІ варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Чіпка Вареник — бунтар, борець проти соціальної неправди - І варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Чіпка Вареник — бунтар, борець проти соціальної неправди - ІІ варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Чіпка Вареник — бунтар, борець проти соціальної неправди - ІІІ варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Чіпка Вареник — бунтар, борець проти соціальної неправди - ІV варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Чіпка Вареник — бунтар, борець проти соціальної неправди - V варіант - ПАНАС МИРНИЙ

За яких обставин стався моральний злам особистості Чіпки, чи був у нього інший вихід? - ПАНАС МИРНИЙ

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” - ПАНАС МИРНИЙ

Проблема життєвого вибору (за романом „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) - ПАНАС МИРНИЙ

Вибір Чіпки Варениченка (за романом „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) - ПАНАС МИРНИЙ

Чи варто виправдовувати Чіпку (за романом „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) - І варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Чи варто виправдовувати Чіпку (за романом „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”) - ІІ варіант - ПАНАС МИРНИЙ

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного Хіба ревуть воли, як ясла повні?

Чіпка – не бунтар, а злодій? (за романом П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

„Жіноче щастя“ в романі П. Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

Дитинство Чіпки – основа його бунтарства (за романом П. Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Роман із народного життя (за романом П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Зображення покріпаченя України в романі П. Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Боротьба добра та зла в романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Контрольний твір перевтілення “Я - Чіпка“

Чіпка Варениченко - гнівний проте­стант і бунтар проти соціальної неправди за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

Пошук ідеалу і проблеми вибору у романі Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

Мої роздуми над твором Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Проблема злочину і кари в романі П. Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

Твір-роздум „Чіпка, головний герой роману „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”, правдошукач чи вбивця?”

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі П. Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?“

Еволюція творчої манери Панаса Мирного

Підготовка до ЗНО

Панас Мирний - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

ПАНАС МИРНИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?”

Життєвий і творчий шлях - Панас Мирний - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Хіба ревуть вали, як ясла повні? - Панас Мирний - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Тема 13. Панас Мирний - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ПАНАС МИРНИЙ - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Панас Мирний - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ПАНАС МИРНИЙ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? - ПАНАС МИРНИЙ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Тема 13. Панас Мирний (1849 — 1920) - Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст. - Нова українська література

Панас Мирний, Іван Карпенко-Карий, Іван Франко

Панас Мирний (1849 - 1920)

Хіба ревуть воли, як ясла повні (Пропаща сила) - соціально-психологічний роман-епопея з народного життя - Панас Мирний (1849 - 1920)

Тестовий контроль знань та умінь - Панас Мирний (1849 - 1920)

Мирний Панас - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.