Панас Мирний - Панас Якович Рудченко

(1849 — 1920)

Біографія

Панас Мирний

Додаткова біографія

Розробки уроків

ШЛЯХ НЕЧИПОРА ВАРЕНИЧЕНКА ВІД ПРАВДОШУКАЧА ДО РОЗБІЙНИЦТВА

ЖІНОЧІ ОБРАЗИ З РОМАНУ ПАНАСА МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?», СТВЕРДЖЕННЯ НАРОДНИХ ПОГЛЯДІВ НА ДУХОВНЕ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

СПІЛЬНЕ ТА ВІДМІННЕ В ХУДОЖНІЙ МАНЕРІ ПРОЗАЇКІВ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА ПАНАСА МИРНОГО

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 2. ПИСЬМОВИЙ ТВІР ЗА ТВОРЧІСТЮ ПРОЗАЇКІВ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА ПАНАСА МИРНОГО

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1. ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО ТА ПАНАСА МИРНОГО

ПАНАС МИРНИЙ. ОСНОВНЕ ПРО ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТВОРЧОСТІ

РОМАН ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ - ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОМАН, СВІДЧЕННЯ ЙОГО МОЖЛИВОСТЕЙ У ХУДОЖНЬОМУ ДОСЛІДЖЕННІ ДІЙСНОСТІ. СПІВАВТОРСТВО З І. БІЛИКОМ. ШИРОТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ НАРОДНОГО ЖИТТЯ

Панас Мирний (П. Рудченко). Огляд життя і творчості

Хіба ревуть воли, як ясла повні - перший соціально-психологічний роман в українській літературі

Вихід героя за рамки родинного кола. Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Інші персонажі твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні», їх новизна й масштабність. Особливості типізації героїв

Особливості композиції роману Хіба ревуть воли, як ясла повні. Особливості стилю письменника. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури

Розвиток комунікативних умінь. Класний контрольний твір

Контрольна робота - Урок 2 - Мирний Панас

Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського. Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін. родина Тобілевичів і український театр. Зв'язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо

Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. (оглядово). Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька. Роль професійного театру в розвитку національної культури

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

ДИВА В ПРИРОДІ. ЄВГЕНІЯ ГОРЕВА ЗЕЛЕНІ КОНИКИ В ТРАВІ. ПАНАС МИРНИЙ РАНОК

Аналіз творів

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Скорочені твори та коментарі

Морозенко - скорочено

Хіба ревуть воли, як ясла повні? - скорочено

Скорочено - ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? - ПАНАС МИРНИЙ

Короткий переказ - Хіба ревуть воли, як ясла повні? - ПАНАС МИРНИЙ - ЛІТЕРАТУРА 70-90-х РОКІВ XIX СТ.

Скорочено - ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? - ПАНАС МИРНИЙ - 10 КЛАС

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (стислий виклад) - Панас Мирний

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (стислий переказ) - Панас Мирний

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (переказ) - Панас Мирний

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (скорочено) - Панас Мирний

Хіба ревуть воли, як ясла повні? (стисло) - Панас Мирний

Підручники

ПАНАС МИРНИЙ: ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ - ШЛЯХАМИ РЕАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? - ПАНАС МИРНИЙ: ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ - ШЛЯХАМИ РЕАЛІСТИЧНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? (1880) - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Життєвий і творчий шлях - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - Українська література другої половини XIX СТ.

Соціально-психологічний роман Панаса Мирного та Івана Білика Хіба ревуть воли, як ясла повні? - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - Українська література другої половини XIX СТ.

Життєвий і творчий шлях - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Соціально-психологічний роман Панаса Мирного та Івана Білика Хіба ревуть воли, як ясла повні? - ПАНАС МИРНИЙ (1849-1920) - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Літературна творчість - Панас МИРНИЙ (1849-1920) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

УКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ЖИТТЯ В РЕАЛІСТИЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ (ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?) - Панас МИРНИЙ (1849-1920) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Хіба ревуть воли, як ясла повні? - Панас МИРНИЙ (1849-1920) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Панас Мирний (1849—1920) - Роман як жанр

Панас Мирний (1849—1920). Хіба ревуть воли, як ясла повні? - Роман як жанр

Панас Мирний (1849-1920) - Реалістична українська проза

Українське народне життя в реалістичному освітленні (Хіба ревуть воли, як ясла повні? - Панас Мирний (1849-1920) - Реалістична українська проза

Хіба ревутъ воли, як ясла повні? - Панас Мирний (1849-1920) - Реалістична українська проза

Знайомство здалеку і зблизька - ПАНАС МИРНИЙ - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Художній світ письменника - ПАНАС МИРНИЙ - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Хіба ревуть воли, як ясла повні? - роман-епопея з народного життя - ПАНАС МИРНИЙ - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

„В цій людині билося палке серце патріота, справжнього гуманіста“ (Олесь Гончар) - Панас Мирний - Література 70 - 90-х років XIX століття

„Перший симфоніст української прози“ (Олесь Гончар) - Панас Мирний - Література 70 - 90-х років XIX століття

„Конфлікт між козацьким і селянським світоглядом“ (Олег Ільницький) - Панас Мирний - Література 70 - 90-х років XIX століття

Дидактичні матеріали

Панас Мирний - Літературні диктанти 10 клас

ТЕСТ 10. Панас Мирний («Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)

Хрестоматії

Панас Мирний (Панас Рудченко)(1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Хіба ревуть воли, як ясла повні? - Панас Мирний (Панас Рудченко)(1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ПАНАСА МИРНОГО - Панас Мирний (Панас Рудченко)(1849-1920) - РЕАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

Статті та реферати

Панас Мирний (1849-1920)

Зміст навчання української програмової романістики на демократичній аксіологічній основі

Панас Мирний (Панас Рудченко, 1849-1920) - огляд творчості

Панас Мирний

Панас Мирний

Панас Мирний

Історія написання роману Хіба ревуть воли, як ясла повні?

Життя і творчість Панаса Мирного

Трагедія особистості в романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ Панаса Мирного

Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Мирного „Хіба pевуть воли, як ясла повні?“

Образ Чiпки

Короткий літопис життя і творчості Панаса Мирного

РОЗМАЇТИЙ ТАЛАНТ (ПАНАС МИРНИЙ)

ПАНАС МИРНИЙ

ПЕРШИЙ СИМФОНІСТ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

Літературознавство, критика, історія літератури

ПАНАС МИРНИЙ. ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ОСОБЛИВОСТІ РОМАНУ ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

Панас Мирний (1849-1920)

Новаторство Панаса Мирного у формуванні соціально-психологічного роману

МИРНИЙ ПАНАС

ПАНАС МИРНИЙ - СТАНОВЛЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО МЕТОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 70 — 90-х РОКІВ

Панас Мирний

Формування особистості письменника - Панас Мирний: світогляд і творчість

Рання проза Панаса Мирного - Панас Мирний: світогляд і творчість

Соціально-психологічні романи Хіба ревуть воли, як ясла повні? та Повія - Панас Мирний: світогляд і творчість

Список рекомендованої літератури - Панас Мирний: світогляд і творчість

Запитання для самоконтролю - Панас Мирний: світогляд і творчість

Тести для самоконтролю - Панас Мирний: світогляд і творчість

Завдання відкритої форми - Панас Мирний: світогляд і творчість

Підготовка до ЗНО

Панас Мирний - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

ПАНАС МИРНИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?”

Життєвий і творчий шлях - Панас Мирний - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Хіба ревуть вали, як ясла повні? - Панас Мирний - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

Тема 13. Панас Мирний - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ПАНАС МИРНИЙ - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Панас Мирний - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ПАНАС МИРНИЙ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? - ПАНАС МИРНИЙ - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Тема 13. Панас Мирний (1849 — 1920) - Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст. - Нова українська література

Панас Мирний, Іван Карпенко-Карий, Іван Франко

Панас Мирний (1849 - 1920)

Хіба ревуть воли, як ясла повні (Пропаща сила) - соціально-психологічний роман-епопея з народного життя - Панас Мирний (1849 - 1920)

Тестовий контроль знань та умінь - Панас Мирний (1849 - 1920)

Мирний Панас - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Твори

В ДОРОГУ!

МОРОЗЕНКО

ДЕНЬ НА ПАСТІВНИКУ

Лихо давнє

Повія

Хіба ревуть воли, як ясла повні

Шкільні учнівські твори

Панас Мирний - корифей української прози

Чіпка Варениченко - бунтар, борець проти соціальної неправди (за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли...”)

Що рухало вчинками Чіпки: розум чи почуття?

Порівняльна характеристика Мотрі та Явдохи

Прислів'я та приказки у романі „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Трагедія Пилипка - трагедія народу (за оповіданням Панаса Мирного „Морозенко”)

Як би склалася доля Пилипка в наш час? (за оповіданням Панаса Мирного „Морозенко”)

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

„Була б шия, а ярмо знайдеться” (за романом Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Слизький шлях головного героя роману Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Ідейно-смислове навантаження образу Галі у романі Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Конфлікт селянського і козацького світоглядів у романі Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Не допустіть до влади „страшного” чоловіка! (за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Роздуми про справжні людські чесноти (за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Часопростір роману Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” як домінанта внутрішньої структури твору

Пошук ідеалів і проблема вибору... (за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Посієш характер — пожнеш долю (Неоднозначність оцінки образу Чіпки за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Генетичний код героя як мотиваційний чинник у романі Панаса Мирного та Івана Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

„Пропаща сила” у романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Образ чоловіка у прозі Панаса Мирного

Порівняльна характеристика Жука і Телепня — героїв повісті Панаса Мирного „Лихі люди”

Символіка жовтого кольору у повісті Панаса Мирного „Лихі люди”

Світ чоловіка і жінки у романі Панаса Мирного „Повія”

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі П. Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

Панас Мирний - корифей української прози

Між службою і покликанням (життєвий і творчий шлях Панаса Мирного)

Чіпка - пристрасний шукач правди (за романом Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Сатиричне викриття поміщиків та чиновників у романі „Хіба ревуть воли...”

Прислів'я та приказки у романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли...”

Боротьба добра і зла в романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Жіночі образи у романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Історія створення роману Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?..”

Боротьба добра і зла в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", або Привіт з Сибіру

Чи варто виправдовувати Чіпку? (за романом Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?")

Жіночі образи в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

Пошук ідеалів і проблема вибору в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"

Еволюція творчої манери Панаса Мирного

„Жіноче щастя” в романі П. Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Дитинство Чіпки – основа його бунтарства (за романом П. Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Роман із народного життя (за романом П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Зображення покріпаченя України в романі П. Мирного та І. Білика „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Боротьба добра та зла в романі Панаса Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Чіпка – не бунтар, а злодій? (за романом П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

Мої роздуми над твором Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

Проблема злочину і кари в романі П. Мироного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?"На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.