Оригінальна світська література

Розробки уроків

Давньоруська перлина українського ліро-епосу «Слово про похід Ігорів». Історична основа твору. Авторство «Слова»

«Слово про похід Ігорів». Символічно-міфологічні мотиви у творі. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу

Оригінальна література княжої Руси — України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ» - історична книга і збірка епічних творів. Виникнення Києво — Печерського монастиря

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ. РОЗПОВІДЬ ПРО ЛЕГЕНДАРНОГО НЕСТОРА ЛІТОПИСЦЯ. «ТРИ БРАТИ — КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ», «СВЯТОСЛАВ УКЛАДАЄ МИР З ГРЕКАМИ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИЄВА. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА»

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ «ВОЛОДИМИР ВИБИРАЄ ВІРУ». «РОЗГРОМ ЯРОСЛАВОМ ПЕЧЕНІГІВ. ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА В КИЄВІ. ПОХВАЛА КНИГАМ». ЛЮБОВ РУСЬКИХ (УКРАЇНСЬКИХ) КНЯЗІВ ДО СВОЄЇ ЗЕМЛІ, ЇХНЯ СИЛА ДУХУ, ВОЛЯ, СМІЛИВІСТЬ, РІШУЧІСТЬ, ВІРНІСТЬ ТОЩО. ЗНАЧЕННЯ ЛІТОПИСАННЯ ДЛЯ НАЩАДКІВ

Літописні оповіді: Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь, Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава, Володимир вибирає віру, Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам. Повість минулих літ — найдавніший літопис нашого народу. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо

Повість минулих літ — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо

Літописні оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега» - Історичне минуле нашого народу

Літописні оповіді «Про княгиню Ольгу», «Про хрещення русі князем Володимиром» - Історичне минуле нашого народу

Літопис оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега» - Історичне минуле нашого народу

Літописні оповіді «Про княгиню Ольгу», «Про хрещення Русі князем Володимиром» - Історичне минуле нашого народу

«Слово про похід Ігорів» — давньоруська пам'ятка, перлина українського ліро-епосу. Історична основа «Слова…». Переклади і переспіви у ХІХ-ХХ ст. Питання авторства

«Слово про похід Ігорів». Особливості композиції та стилістичних засобів

«Слово про похід Ігорів». Образи руських князів у творі. Наскрізна ідея патріотизму

«Слово про похід Ігорів». Поетичність образу Ярославни. Образ Руської землі

Твір-роздум за поемою «Слово про похід Ігорів»

«Слово про похід Ігорів». Символічно-міфологічні образи та їхнє значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету

Контрольна робота. Оцінювання за темами:«Усна народна творчість» та «Давньоруська література»

Давньоруська література. «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році». Розповідь про боротьбу слов'ян з кочовиками. Літопис як історична й літературна пам'ятка

Причини поразки Ігоревого війська. Патріотизм літописного казання

Характер і значення пам'ятки «Повість времінних літ». Історична основа. «Оповідання про благословення апостола Андрія і заснування Києва» - Із прадавньої літератури

Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ» — історична книга і збірка епічних творів. Виникнення Києво-Печерського монастиря

Києво-Печерський патерик як пам'ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора-чорноризця

Історично-мемуарна проза. Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка). «Історія русів» (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зображення національного і релігійного гніту

Українська середньовічна література XI — XV ст. Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава)

Перекладна література

«Слово о полку Ігоревім». Сюжет, композиція твору, тема та головна думка - Прадавня українська література

«Слово о полку Ігоревім». Образи твору, його художні особливості - Прадавня українська література

Тематична контрольна робота. «Вступ. Усна народна творчість. Прадавня українська література» - Прадавня українська література

Прадавня українська література. Літописи - Прадавня українська література

«Поучения» Володимира Мономаха, «Слово про Закон і Благодать» Іларіона - Прадавня українська література

«Слово о полку Ігоревім» як найвидатніша пам'ятка давньоукраїнської і світової культури - Прадавня українська література

Контрольна робота: Біблія, «Слово о полку Ігоревім»

Давня українська література. Монголо-татарська навала. Спустошення руських земель. Загарбання українських земель сусідніми державами. Запорізька Січ та її роль у розвитку освіти в Україні. Літописи XIII-XVI ст. «Галицько-Волинський літопис». Полемічна література

Прадавня українська література. Слов'янська міфологія. «Велесова книга» - скрижалі буття українського народу в прадавні часи. Давньоукраїнська держава - Київська Русь

«Слово о полку Ігоревім» - найвидатніша пам'ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Слова…». Образ Руської землі

Образи воїнів, Ігоря, Ярославни, Святослава Київського, «віщого Бояна». Художні переклади і переспіви поеми

Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, вказаних у домашньому завданні до уроку № 7

Аналіз творів

Літописи

Києво-Печерський патерик

«Слово про похід Ігорів»

Скорочені твори та коментарі

«Поучения» Володимира Мономаха - скорочено

Слово о полку Ігоревім - скорочено

Похід Ігоря С вятославича на половців 1185 р. - скорочено

Скорочено - СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ

Скорочено - ІСТОРІЯ РУСІВ - КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ

Скорочено - ЛІТОПИС РУСЬКИЙ

Скорочено - ПОХІД КНЯЗЯ ІГОРЯ СВЯТОСЛАВИЧА НА ПОЛОВЦІВ У 1185 р.

Скорочено - АЛЕКСАНДРІЯ

Скорочено - ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ - КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ

Скорочено - BEЛECОBA КНИГА

Скорочено - СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ

Короткий переказ - Про хрещення Києва князем Володимиром - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ

Короткий переказ - Про заснування Києва - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ

Короткий переказ - Історія русів - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО - ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА

Короткий переказ - Слово про похід Ігорів - З ДАВНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Короткий переказ - Про княгиню Ольгу - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ

Короткий переказ - Про князя Олега - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ

Короткий переказ - Києво-Печерський Патерик - Оповідання про Прохора-чорнорижця - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСИ-УКРАЇНИ - Літописи як історико-художні твори

Скорочено - СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ - УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ - 8 КЛАС

Скорочено - ПРО ЗАСНУВАННЯ КИЄВА - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - 5 КЛАС

Скорочено - ПРО КНЯЗЯ ОЛЕГА - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - 5 КЛАС

Скорочено - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА XI-XV cт. - 9 КЛАС

Скорочено - ПРО КНЯГИНЮ ОЛЬГУ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - 5 КЛАС

Скорочено - ПРО ХРЕЩЕННЯ КИЄВА КНЯЗЕМ ВОЛОДИМИРОМ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - 5 КЛАС

Оповідь про заснування Києва - Повість минулих літ (стислий переказ) - Нестор Літописець

Оповідь про заснування Києва (скорочено) - Повість минулих літ (стислий переказ) - Нестор Літописець

Уривок про заснування Києва (скорочено) - Повість минулих літ (стислий переказ) - Нестор Літописець

Оповідь про помсту княгині Ольги деревлянам (скорочено) - Повість минулих літ (стислий переказ) - Нестор Літописець

Оповідь про помсту княгині Ольги деревлянам (стисло) - Повість минулих літ (стислий переказ) - Нестор Літописець

Слово про похід Ігорів (читати скорочено)

Слово про похід Ігорів (стислий переказ твору)

Слово про похід Ігорів (скорочено)

Слово про похід Ігорів (докладний переказ змісту поеми)

Підручники

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ТРИ БРАТИ - КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

СВЯТОСЛАВ УКЛАДАЄ МИР З ГРЕКАМИ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИЄВА. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ВОЛОДИМИР ВИБИРАЄ ВІРУ - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

РОЗГРОМ ЯРОСЛАВОМ ПЕЧЕНІГІВ. ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА В КИЄВІ. ПОХВАЛА КНИГАМ - ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

З ЛІТОПИСУ „ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ“

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ПОВЧАННЯ ДІТЯМ ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ - ПАМЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ РЕНЕСАНСУ Й ДОБИ БАРОКО - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

НАЙДАВНІШІ РУКОПИСНІ КНИГИ РУСІ-УКРАЇНИ - УКРАЇНСЬКА СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА ХІ-XV ст. - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА - ДРАМАТУРГІЯ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„ОКУНІТЬСЯ Ж ВИ В ДЖЕРЕЛО, ЩО СРІБЛИТЬСЯ ПЕРЕД ВАМИ...“ - СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА XI—XV ст. - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИСИ ЯК ІСТОРИКО-ХУДОЖНІ ТВОРИ - ПАМ'ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„Я П'Ю ІЗ БИТВИ ГРОЗОВОЇ...“ - У ВІКАХ „БЕЗСМЕРТНЕ „СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ““ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

Оригінальна література княжої Руси-України - Давня література

„Слово о полку Ігоревім“: історичні події в художньому викладі - Давня література

Слово о полку Ігоревім - «Слово о полку Ігоревім»: історичні події в художньому викладі - Давня література

ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОУЧЕНІЄ...ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЖИТІЙНА ЛІТЕРАТУРА РУСІ-УКРАЇНИ - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА... -ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІЗБОРНИК СВЯТОСЛАВА - Найдавніші рукописні книги Київської Русі - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Повість минулих літ - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Поученіє... Володимира Мономаха - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Києво-Печерський патерик - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Слово про Слово о полку Ігоревім - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Полемічна література - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Українська барокова література - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Літопис Самовидця - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Літопис Самійла Величка - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Історія русів - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

«ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ТРИ БРАТИ — КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ - «ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

СВЯТОСЛАВ УКЛАДАЄ МИР З ГРЕКАМИ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИЄВА. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА - «ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ВОЛОДИМИР ВИБИРАЄ ВІРУ - «ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

РОЗГРОМ ЯРОСЛАВОМ ПЕЧЕНІГІВ - «ПОВІСТЬ ВРЕМЕННИХ ЛІТ» — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ - ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

ЛІТОПИСИ ЯК ІСТОРИКО-ХУДОЖНІ ТВОРИ - Оригінальна література княжої Руси-України - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - Оригінальна література княжої Руси-України - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК - ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ, КОТРИЙ МОЛИТВОЮ З ЛОБОДИ РОБИВ ХЛІБ, А З ПОПЕЛУ СІЛЬ - Оригінальна література княжої Руси-України - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРІЯ РУСІВ - Історично-мемуарна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Дидактичні матеріали

1 варіант - Літературний диктант за Словом о полку Ігоревім

2 варіант - Літературний диктант за Словом о полку Ігоревім

ТЕСТ 2. Давня українська література (Слово про похід Ігорів, Повість минулих літ)

Хрестоматії

Повість минулих літ - Літописи як історико-художні твори - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Києво-Печерський патерик - Літописи як історико-художні твори - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Слово о полку Ігоревім - Літописи як історико-художні твори - ОРИГІНАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Козацькі літописи - Історично-мемуарна проза - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Літопис Самійла Величка - Історично-мемуарна проза - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Статті та реферати

Літописна стаття як композиційний елемент «Повісті временних літ»

Образ автора у Володимира Мономаха

Місце фольклорної легенди у «Повісті минулих літ». Як літературний твір «Повість временних літ» тісно пов'язаний з усною народною творчістю

Жанрова своєрідність «Повісті минулих літ»

Художня своєрідність «Повчання» Володимира Мономаха

Історія відкриття «Слова о полку Ігоревім»

Апокрисис Христофора Філалета: художня своєрідність, автор

«Повiсть минулих лiт» як лiтературна пам'ятка

«Слово о полку Iгоревiм» i фольклор

Перекладна й оригінальна література Київської Русі. Орнаментальний та монументальний стиль в літературі середньовіччя

«Слово о полку Ігоревім» - найвизначніший твір епохи високого середньовіччя у давній українській літературі. Історична і міфоепічна основа твору, проблематика, образна система героїчної поеми. Характеристика художніх прийомів і засобів (прийом сну (сон Святослава), паралелізми, метафори, символи, звукозапис)

Наскрізна ідея «Слова про Ігорів похід». Основні мотиви у творі

Характеристика «Слово про Ігорів похід» як зразка героїчного епосу українського народу (історична основа, ідейно-художні особливості)

Оригінальна література Києвської Русі (Галицько-Волинський літопис, «Поученіє» Володимира Мономаха, Києво-Печерський патерик)

Поняття про основні жанри фольклору, їх роль і місце в духовному житті народу

Відкриття і видання «Слова о полку Ігоревім»

Історична основа «Слова о полку Ігоревім»

Літературна спадщина Іпатія Потія

«Повчання» Володимира Мономаха

Генезис образу Івана Сірка в козацьких літописах

Особистість у літописі самовидця

І знову про те, хто і коли сотворив „Слово о полку Ігоревім”

Природа та ii роль у „Словi о полку Iгоревiм“

ОБРАЗ ЯРОСЛАВНИ УКРАЇНКИ В „СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЄВІМ”

Кохання Ярославни - дружини князя Ігоря (за „Словом о полку Ігоревім“)

Давнослов'янські літописи

“CЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ“ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНТЕГРАЛЬНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ ДМИТРА ДОНЦОВА

Літературно-публіцистичні твори ХV - початку ХVII ст. Полемічні твори України

Літературно-філософські особливості Києво-Печерського Патерика

Поєднання дидактичних і автобіографічних елементів у „Поученії“ Володимира Мономаха

ОРАТОРСЬКЕ МИСТЕЦТВО НА УКРАЇНІ В XVI - XVII СТ

“Слово про закон і благодать“ Іларіона

“Слово о полку Ігоpевім“ - велична пам'ятка генія нашого наpоду

Козацькі літописи XVIII ст

Джерела походження та способи словотвору українських прізвищ XVII ст. на основі „Реєстру Війська Запорозького 1649 року” (полк Чигиринський)

АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВЖИТКУ

АРХЕТИПНА СИМВОЛІКА „ПЛАЧУ“ ЯРОСЛАВНИ У „СЛОВІ ПРО ІГОРІВ ПОХІД“

Література Київської Русі — правдиве дзеркало нашої славної історії та менталітету

Літературознавство, критика, історія літератури

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Полемічна література в контексті міжконфесійної полеміки кінця XVI-початку XVII ст.

Лінгвістична характеристика полемічних текстів староукраїнської літературної мови другої половини XVI - першої половини XVII століття

ЛІТОПИС САМОВИДЦЯ

Криптонім „М. Н.” автор „Ляменту о пригоді „міщан острозьких...”

ПОВІСТЬ ВРЕМ'ЯНИХ ЛІТ

ПОЛІКАРП

СИНОПСИС

СЛОВО О ЗАКОНІ І БЛАГОДАТІ

СЛОВО О ПОГИБЕЛІ РУСЬКОЇ ЗЕМЛІ

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ

Оригінальна література Київської Русі: розвиток інших жанрів - Плани лекцій

«Слово про Ігорів похід» як пам'ятка оригінальної літератури ХІІ ст. - Плани лекцій

«Повість врем'яних літ» - Плани практичних занять

Ораторська проза Київської Русі - Плани практичних занять

«Слово про Ігорів похід» як пам'ятка оригінальної літератури ХІІ ст. - Плани практичних занять

«О Руська земле, уже за горами єси!»: образ вітчизни у «Слові о полку Ігоревім» - Нариси з історії давньої української літератури

Жанрова природа та стильові особливості «Слова про Ігорів похід» - Плани практичних занять

Перекладна та оригінальна література Київської Русі - Колоквіуми з курсу «Давня українська література»

Давня українська література. Її оригінальний і перекладний варіанти - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

«Слово о полку Ігоревім» - найвидатніша пам'ятка Русі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Київське та галицько-волинське літописання XI-XIII ст. - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Ораторсько-проповідницька проза - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Сказання про Бориса і Гліба - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Слово про Ігорів похід - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Києво-Печерський патерик - Середньовічна доба (XI-середина XVI ст.)

Шкільні твори

«Слово о полку Ігоревім» — велична пам’ятка генію народу

Образ князя Ігоря як захисника Руської землі в поемі «Слово о полку Ігоревім»

«Слово о полку Ігоревім» — велична пам’ятка генію нашого народу

Образ Ярославни - еталон жіночності й вірності на всі часи (за поемою «Слово о полку Ігоревім»)

Яким я уявляю собі автора «Слова о полку Ігоревім»

«Повість минулих літ» - найдавніший літопис нашого народу

«Плач Ярославни» — шедевр світової літератури.

Втілення краси і вірності в образі Ярославни (за поемою «Слово о полку Ігоревім»)

Яким я уявляю собі князя Ігоря?

Руська земля в «Слові о полку Ігоревім» - мальовниче тло чи повноцінна дійова особа?

Образ Ігоря Святославича - захисника Батьківщини

Пам’ять слова (Значення літописання для нащадків)

Князь Ігор — захисник руської землі у «Слові о полку Ігоревім»

Літопис «Повість временних літ»

Місце ратним подвигам було завжди (за творами «Слово о полку Ігоревім» та «Пісня про Роланда»)

Образ Руської землі в «Слові»

Літопис як історична й літературна пам’ятка

«Історія Русів» - розповідь про історичний розвиток України від давнини до другої половини XVIII століття

Історична основа літописної повісті «Похід князя Ігоря Святославича на половців у 1185 році»

Яким я уявляю князя Ігоря (За «Словом о полку Ігоревім»)

ПЛАН - З ДАВНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Образи руських князів у творі

Образ руської землі в „Слові про похід Ігорів”

Поетичність образу Ярославни

Хто заснував Київ?

Святослав - хоробрий і благородний князь

Володимир вибирає віру

Остаточний розгром Ярославом печенігів

Книга - джерело знань (за літописним оповіданням „Похвала книгам”)

Чи можна нехтувати порадою мудрої людини? („Про князя Олега”)

ОБРАЗ КНЯЗЯ ІГОРЯ У „СЛОВІ ПРО ПОХІД ІГОРІВ”

Образ князя Ігоря у „Слові о полку Ігоревім“

Патріотизм „Слова о полку Ігоревім“

Місце ратним подвигам було завжди („Слово о полку Ігоревім” та „Пісня про Роланда”)

„Слово о полку Ігоревім” — велична пам’ятка генію нашого народу

До тебе, князю, моє слово... (звернення автора „Слова о полку Ігоревім”)

Слово о полку Ігоревім - велична пам'ятка генія нашого народу

Чим для нас є літописи. Моє ставлення до них

Образ Вітчизни у “Слові о полку Ігоревім“

Інтерпретація твору „Слово о полку Ігоревім” згідно з правилами інтерпретації за Ф. Шлеєрмахером

Підготовка до ЗНО

„ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ“ - ІСТОРИЧНА КНИГА І ЗБІРКА ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК ЯК ПАМ’ЯТКА ЖИТІЙНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. ОПОВІДАННЯ ПРО ПРОХОРА ЧОРНОРИЗЦЯ

ЛІТОПИСИ - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

„Поученіє” Володимира Мономаха - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Київський літопис - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Галицько-Волинський літопис - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Слово про закон і благодать Іларіона - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Слово о полку Ігоревім - ЛІТЕРАТУРА Х-ХІІІ століть

Тема 5. „Повість минулих літ“ - Давня українська література

Літопис „Повість минулих літ“ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Поема „Слово про похід Ігорів“ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗНО - „Слово про похід Ігорів“ - Давня українська література

ЗНО - „Повість минулих літ“ - Давня українська література

СЛОВО ПРО ПОХІД ІГОРІВ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - 6-9 класи

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА - 6-9 класи

Тема 4. „Слово о полку Ігоревім“ - Прадавня українська література - Старе українське письменство

Слово про похід ігорів (кінець XII століття)

Тестовий контроль знань та умінь - Слово про похід ігорів (кінець XII століття)

Повість минулих літ, або початковий літопис

Тестовий контроль знань та умінь - Повість минулих літ, або початковий літопис

„Слово О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ“ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Полемічна література - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРАНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.