Тарас Григорович Шевченко

(1814 — 1861)

Біографія

Тарас Григорович Шевченко

Додаткова біографія

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХIХ СТОЛІТТЯ)

Твори

І Архімед і Галілей

Закувала зозуленька

Кавказ

Княжна

Катерина

Молитва

Ми вкупочці колись росли

Неофіти

Над Дніпровою сагою

Не гріє сонце на чужині

Не нарікаю я на бога

І виріс я на чужині

І досі сниться

О думи мої!

Плач Ярославни

Разрытая могила

Сестрі

Сотник

Художник

Як маю я журитися

Якби ви знали, паничі

Встала весна

І знову мені не привезла

І золотої й дорогої

У нашім раї на землі

Росли укупочці, зросли

Злоначинающих спини

Варнак

Близнецы

Три лірники

Минають дні, минають ночі

Ще як були ми козаками

Три літа

Гоголю

Готово! Парус розпустили

Ісаія. Глава 35

Афоризми Тараса Шевченка

До А.Лизогуба

Гамалія

За байраком байрак

Заповіт

Іржавець

В неволі, в самоті немає

Псалми Давидові

СОН

Не кидай матері! - Із циклу “В казематі“

Ой три шляхи широкії

Три ворони

Я не нездужаю, нівроку

Садок вишневий коло хати

Іван Підкова

Сон - На панщині пшеницю жала

Лілея

Думка

Зацвіла в долині

Думи мої, думи мої

За сонцем хмаронька пливе

І широкую долину

Подражаніє 11 псалму

На великдень, на соломі...

Тополя

Тарасова ніч

Якби тобі довелося

Молитва

Ой діброво — темний гаю!

Доля

І небо невмите, і заспані хвилі

Мені однаково, чи буду

Із-за гаю сонце сходить

І виріс я на чужині

У бога за дверми лежала сокира

Огні горять, музика грає

Сонце заходить, гори чорніють

Тече вода з-під явора...

Марія

Мені тринадцятий минало...

По діброві вітер виє

Заповіт

Стоїть в селі Суботові

До Основ’яненка

Не тополю високую

Дівча любе, чорнобриве...

Розробки уроків

Творчість Тараса Шевченка (узагальнення й систематизація набутих знань)

Світова велич Тараса Шевченка

Тарас Шевченко «Зоре моя вечірняя». Любов поета до простого народу і ненависть до кріпосників

Еволюція жіночих образів у творчості Тараса Шевченка (на основі аналізу поем «Катерина», «Наймичка», «Марія»)

Жіноча доля — одна з провідних тем Шевченкової творчості (за поемами «Катерина», «Наймичка», «Марія»)

Підсумковий урок за творчістю Тараса Шевченка

«У всякого своя доля і свій світ широкий...» (життєвий і творчий шлях Т. Шевченка)

Т. Шевченко. Творче життя поета. Аналіз автобіографічної поезії «Мені тринадцятий минало»

Поема «Кавказ» - пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку політику Російської імперії

«Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой поеми

Галерея мистецьких творів Тараса Шевченка

«За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати…». Україна часів Т.Г.Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство. Картини довколишнього світу, природи у сприйманні поета. Епітети, порівняння, метафори у творах, їх роль

Шевченкове милосердя до жіночої недолі (можливості застосування інноваційних технологій у створенні жіночих образів на основі позитивних героїв творів Т.Г.Шевченка)

Світова велич українського поета. Огляд вивченої поетичної спадщини Т.Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії

«Шевченкові було замало слів…»

Урок-літературна вікторина за творчістю Т.Г.Шевченка «У світлі слави Кобзаря»

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. «Катерина», «Наймичка», «Марія», «Сон» («На панщині пшеницю жала»)

Інтимна лірика Тараса Григоровича Шевченка

Т. Шевченко «Заповіт» («Як умру, то поховайте…» - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу. Віра в нього

Тема жіночої долі в творчості Т.Г.Шевченка. «Катерина» - ліро-епічна, соціально-побутова поема. Проблема соціальної нерівності й трагічної долі селянки в тогочасному суспільстві

Т. Г. Шевченко «Мені однаково, чи буду…» - лірична поезія з циклу «В казематі». Роздуми поета про власне життя і долю України

Природа в поезії «За сонцем хмаронька пливе». Картини довколишнього світу природи в поезії «Садок вишневий коло хати»

Література рідного краю. Людське життя — перетин ста доріг (Тарас Шевченко та Михайло Щепкін)

Т. Шевченко «Мені тринадцятий минало»

Вшануймо пам’ять Кобзаря

Світова велич українського поета Т. Г. Шевченка

Т. Шевченко. «Заповіт» — твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Ідея твору

Тарас Шевченко «Думи мої, думи мої…»

Тарасова доля — то правда жива. (Тарас Григорович Шевченко. Огляд життя і творчості)

Життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка «Гарно твоя кобза грає» (А. Чужбинський)

Тарас Григорович Шевченко «І мертвим, і живим, і ненародженим …»

Т. Г. Шевченко — художник, живописець, гравер

І Глухів мовить про Шевченка…

У пошуках сирітського щастя…(дитинство Тараса Шевченка)

«Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35» . Цикл «Давидові псалми»

Світова велич українського поета Т. Г. Шевченка

Загарбницька політика Російської імперії (за поемою Т.Г. Шевченка «Кавказ»)

Тарас Шевченко «Минають дні, минають ночі». Роздуми поета про плинність життя людини на землі, осмислення власної долі

«Поет, що дивиться на людей душею…» (урок-підсумок із вивчення творчості Т. Шевченка у 8 класі)

Різні типи втілення жіночої долі у творчості Т. Г. Шевченка. Поведінка, вчинки героїнь поем «Катерина» і « Наймичка»

Тарас Григорович Шевченко. Провідний мотив вірша «Думка» («Тече вода в синє море…»)

Життєпис Тараса Шевченка. «Мені тринадцятий минало…». Мотив усеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові»

Т.Г.Шевченко «Садок вишневий коло хати…» - перлина української та світової ліричної поезії

Тарас Шевченко «Заповіт». Твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє

Жіноча доля у творчості Т.Шевченка. Поема «Катерина»

Т.Г. Шевченко. Світова велич українського поета

Трагізм долі матері в поемі Т. Шевченка «Катерина»

Т.Шевченко. Відомості про перебування в Санкт-Петербурзі. «Думка» («Тече вода в синє море…»)

Історична основа поеми Т.Шевченка «Іван Підкова». Патріотичні мотиви, героїчний пафос твору

Тарас Григорович Шевченко — великий народний поет і художник

Тема жіночої долі у творчості Тарса Шевченка («Катерина»)

«Чигирине, Чигирине». Роздуми поета про минуле й майбутнє України. «Стоїть в селі Суботові». Художня оцінка діяльності Б.Хмельницького. Зв’язок з «Великим льохом»

Тарас Шевченко «Мені тринадцятий минало…»

Багатогранний образ жінки-матері у поемах Т.Г. Шевченка «Катерина» та «Наймичка»

Написання асоціативного етюду, зродженого певним художнім образом за поезією Т.Шевченка «За сонцем хмаронька пливе»

Україна часів Т. Шевченка. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця (на основі повісті С. Васильченка «В бур’янах»). Природа в поезії «За сонцем хмаронька пливе»

Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. Картини довколишнього світу, природи в поезії «Садок вишневий коло хати» Теорія літератури: персоніфікація, ліричний твір;

Виразне читання. Декламування поетичних творів Т. Шевченка та Павла Тичини

Тарас Шевченко й музика

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Романтичний тип втілення жіночої долі в поемі «Катерина»

Т.Г. Шевченко. Національна проблематика у творчості поета періоду «трьох літ». Поема «Кавказ»

Біблійні мотиви в поезіях Т. Шевченка періоду після заслання

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання (1847—1857) і після повернення із заслання. Риси автобіографізму в образі ліричного героя («Доля»). Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі («Росли укупочці, зросли...»). Поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації

«Невільницька» поезія Т.Г.Шевченка. Цикл «В казематі»

Урок виразного читання. Конкурс на кращого декламатора поезії Т.Г. Шевченка

Тарас Шевченко й музика

БЕСІДА-РОЗПОВІДЬ ПРО ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ «ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО». І ВІРША Т. ШЕВЧЕНКА «ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД ЯВОРА». РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО — ГОРДІСТЬ І СЛАВА УКРАЇНИ. ПЕЙЗАЖ У ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ. ТАРАС ШЕВЧЕНКО «ЗОРЕ МОЯ ВЕЧІРНЯЯ…»

ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. «СОНЦЕ ЗАХОДИТЬ, ГОРИ ЧОРНІЮТЬ…»

ПОЕТИЧНІ ПЕРЛИНИ. ТАРАС ШЕВЧЕНКО «ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД ЯВОРА»

ТАРАС ШЕВЧЕНКО «ТИХЕСЕНЬКО ВІТЕР ВІЄ…». «ОН ГАЙ ЗЕЛЕНИЙ ПОХИЛИВСЬ…»

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ТАРАС ШЕВЧЕНКО

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. Т. Г. ШЕВЧЕНКО — ВЕЛИКИЙ СПІВЕЦЬ УКРАЇНИ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО — ВЕЛИКИЙ СПІВЕЦЬ УКРАЇНИ

Тарас Шевченко - України син - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: СТОРІНКИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

Тяжко-важко в світі жити сироті без роду - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: СТОРІНКИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

Вчитайся, вслухайся у Шевченкове слово - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: СТОРІНКИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

Золоті зернята поезії Т. Г. Шевченка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: СТОРІНКИ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ

ВСТУП ДО РОЗДІЛУ. ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПРО СЕБЕ

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. «ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО В ВІКАХ НЕ СТАРІЄ…»

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ВІТЕР ВІЄ-ПОВІВАЄ… ВІТЕР З ГАЄМ РОЗМОВЛЯЄ…

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. РЕВЕ ТА СТОГНЕ ДНІПР ШИРОКИЙ…

МУЗЕЙ «ЗАПОВІТУ» ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА В ПЕРЕЯСЛАВІ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ВСТАЛА Й ВЕСНА…

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. РЕВЕ ТА СТОГНЕ ДНІПР ШИРОКИЙ…

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ…

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. «ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО В ВІКАХ НЕ СТАРІЄ…». - ЛІРИКА

БОГДАН ЛЕПКИЙ. ПРО ЖИТТЯ І ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Шевченкові твори сяють, мов зорі

Тарасові думки будуть жити віки. Позакласне читання

Вчитайся, вслухайся в Шевченкове слово…

Хто Шевченка прочитав, той багатший серцем став

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО В ВІКАХ НЕ СТАРІЄ

НАШ ТАРАС І ВЕЛИКИЙ КОБЗАР

Т. Г. ШЕВЧЕНКО - СПІВЕЦЬ КРАСИ РІДНОГО КРАЮ

ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО

Т. ШЕВЧЕНКО «ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ…». КРАСА НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЯХ Т. ШЕВЧЕНКА

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. «САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ» — ПЕРЛИНА ПЕЙЗАЖНОЇ ЛІРИКИ. КАРТИНИ ДОВКОЛИШНЬОГО СВІТУ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЇ. ПОЕТИЧНІ ЗАСОБИ МОВИ

УКРАЇНА ЧАСІВ Т. ШЕВЧЕНКА. РОЗПОВІДЬ ПРО ПОЕТА, ЙОГО ДИТИНСТВО (НА ОСНОВІ ПОВІСТІ С. ВАСИЛЬЧЕНКА «В БУР'ЯНАХ» )

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ «РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ. ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА, С. ВАСИЛЬЧЕНКА, П. ТИЧИНА, Є. ГУЦАЛА». ПИСЬМОВИЙ ТВІР «МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ».

Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка В бур’янах). Тарас Шевченко. За сонцем хмаронька пливе. Картини довколишнього світу, природи в поезії

Тарас Шевченко. Садок вишневий коло хати. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. Виразне читання творів Т. Г. Шевченка

Виразне читання. Декламування творів Т. Г. Шевченка

Рідна Україна. Світ природи - Історичне минуле нашого народу

Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати» - Історичне минуле нашого народу

Тематичне оцінювання за творчістю Т. Шевченка, К. Малицької та О. Пчілки - Історичне минуле нашого народу

Слово давнє і сьогочасне. Тарас Шевченко - великий поет України

Тарас Шевченко, «Мені тринадцятий минало»

Виразне читання вірша Т. Г. Шевченка «Мені тринадцятий минало». Прозова та віршована мова

Т. Шевченко, «Сон» («На панщині пшеницю жала…»)

Тарас Шевченко. Розповідь про поета - Рідна Україна. Світ природи

Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати» - Рідна Україна. Світ природи

Т. Шевченко. «Думка» («Тече вода в синє море…» )

Виразне читання вірша Т. Шевченка напам'ять

Т. Шевченко. Поема «Іван Підкова»

Контрольна робота № 2. «Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки»

Тарас Шевченко. Думка (Тече вода в синє море… ). Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі

Т. Шевченко. Іван Підкова. Патріотичні мотиви, героїчний пафос, зображення історичного минулого. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів

Урок виразного читання. Виразне читання поетичних творів Т. Г. Шевченка

Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки

Тарас Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Провідний мотив вірша Думка (Тече вода в синє море)

Патріотичні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого. Іван Підкова. Зміст твору, історична основа

Риси характеру та поведінка козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів

Контрольна робота № 2 (розгорнуті відповіді на запитання). Загадково прекрасна і славна давнина України (пісні літературного походження. Твори М. Вороного, В. Рутківського, Т. Шевченка)

Т. Г. Шевченко. Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі

Т. Г. Шевченко «Думка» («Тече вода в синє море…»)

Т. Г. Шевченко «Іван Підкова». Патріотичні мотиви творів поета

Контрольна робота. Тестування. (Микола Вороний, Тарас Шевченко)

Урок літератури рідного краю. Сприймати розумом і серцем. Ще одна зустріч з Кобзарем

Т. Г. Шевченко «Тарасова ніч» - Вступ

Т. Г. Шевченко «Думка» («Тече вода в синє море...»), «Іван Підкова». Патріотичні мотиви творів поета - Вступ

Розповідь про життя і творчість Т. Шевченка

«Тополя» — одна з ранніх балад Т. Шевченка. Відображення глибоких переживань дівчини, розлученої з коханим. Народна символіка і міфологічні метаморфози

Т. Г. Шевченко. «Мені тринадцятий минало». Мотив всеперемагаючого життєлюбства, доброти, любові. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі

Тарас Шевченко. «Заповіт». Заклик до українського народу звільнитися з кайданів імперської влади Росії. Віра в світле майбутнє України

Урок-бесіда з позакласного читання. Шевченко-художник

Підготовка і написання контрольного твору за творчістю I. Франка, Т. Шевченка

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПОВТОРЕННЯ ЖИТТЄПИСУ ПОЕТА. МОТИВ УСЕПЕРЕМОЖНОГО ЖИТТЄЛЮБСТВА, ДОБРОТИ, ЛЮБОВІ. ЗМІНА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НЕЗАХИЩЕНОЇ ДИТЯЧОЇ ДУШІ У ВЕЛИКОМУ І СКЛАДНОМУ СВІТІ («МЕНІ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО…» )

РОМАНТИЧНА ІДЕЯ НЕЗНИЩЕННОСТІ СПРАВЖНЬОГО КОХАННЯ, КРАСИ, ВІРНОСТІ («ТОПОЛЯ» )

«ЯК УМРУ, ТО ПОХОВАЙТЕ…» — ТВІР, ЩО ЄДНАЄ МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ І МАЙБУТНЄ. ІСТОРІЯ ЙОГО НАПИСАННЯ. ІДЕЯ ЄДНАННЯ З РІДНОЮ ЗЕМЛЕЮ. МРІЯ ПРО ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ СВОГО НАРОДУ

Т. ШЕВЧЕНКО. ТВОРЧЕ ЖИТТЯ ПОЕТА. «МЕНІ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО». ЗМІНА ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ НЕЗАХИЩЕНОЇ ДИТЯЧОЇ ДУШІ У ВЕЛИКОМУ І СКЛАДНОМУ СВІТІ

Т. ШЕВЧЕНКО «ТОПОЛЯ». РОМАНТИЧНА ІДЕЯ НЕЗНИЩЕННОСТІ СПРАВЖНЬОГО КОХАННЯ, КРАСИ, ВІРНОСТІ

Т. ШЕВЧЕНКО. «ЗАПОВІТ» - ТВІР, ЩО ЄДНАЄ МИНУЛЕ, ТЕПЕРІШНЄ І МАЙБУТНЄ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 «ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ»

Тарас Шевченко. «Мені тринадцятий минало». Повторення життєпису поета. Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому складному світі

Тарас Шевченко. «Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності

Тарас Шевченко. «Заповіт» - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє. Історія його написання. Ідея єднання з рідною землею. Мрія про щасливе майбутнє свого народу, віра в нього

Позакласне читання ГРА «ЖИВИ В МЕНІ ТИ, СПІВ СВЯТИЙ ТАРАСА…»

Тематична атестація №2 Поетична творчість Т. Шевченка. А. Чайковський «За сестрою»

Т. Шевченко. Творче життя поета. «Мені тринадцятий минало». Зміна емоційного стану незахищеної дитячої душі у великому і складному світі - Про далекі часи

Т. Шевченко «Тополя». Романтична ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності - Про далекі часи

Т. Шевченко. «Заповіт» - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє - Про далекі часи

Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання. Усвідомлення власної місії поета у вірші «Думи мої, думи мої …»

Тарас Шевченко. «Мені однаково, чи буду». (з циклу «В казематі».. Роздуми автора про власну долю, долю України

Декламування поезій Т. Шевченка

Тарас Шевченко. «Ой три шляхи широкії». «Минають дні, минають ночі». Роздуми автора про плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю

Контрольний письмовий твір «Громадянська позиція людини як один із проявів духовності»

Т. Шевченко. «Кобзар»

Тарас Шевченко. Викуп поета з неволі, причини його покарання царем, арешт, перебування в казематі, заслання

Тарас Шевченко. «Думи мої, думи мої…» (1847), «Ой три шляхи широкії…». Усвідомлення власної місії поета. Роздуми автора про плинність, скороминущість життя людини на землі, про її долю

Тарас Шевченко. «Мені однаково, чи буду…» Роздуми автора про власну долю, долю України

Тарас Шевченко. «Мені однаково, чи буду…». Виразне читання поезії напам'ять

Контрольна робота за творчістю Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Сосюри

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО. ВИКУП ПОЕТА З НЕВОЛІ, ПРИЧИНИ ЙОГО ПОКАРАННЯ ЦАРЕМ, АРЕШТ, ПЕРЕБУВАННЯ В КАЗЕМАТІ, ЗАСЛАННЯ

УСВІДОМЛЕННЯ ВЛАСНОЇ МІСІЇ ПОЕТА. «МЕНІ ОДНАКОВО, ЧИ БУДУ…» (ІЗ ЦИКЛУ « В КАЗЕМАТІ» )

Т. Г. ШЕВЧЕНКО «ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ…» (1847). РОЗДУМИ АВТОРА ПРО ВЛАСНУ ДОЛЮ, ДОЛЮ УКРАЇНИ

Т. Г. ШЕВЧЕНКО «ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ…». РОЗДУМИ АВТОРА ПРО ПЛИННІСТЬ, СКОРОМИНУЩІСТЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ НА ЗЕМЛІ, ПРО ЇЇ ДОЛЮ

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 1. ІДЕЙНО-ХУДОЖНІЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЙ ШЕВЧЕНКА (УСНО)

УРОКУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИЧНИЙ УМІНЬ № 2. ПИСЬМОВИЙ ТВІР ЗА ТВОРЧІСТЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА». ТЕСТУВАННЯ

Тарас Шевченко. Розповідь про письменника. «Гамалія». Волелюбні ідеї, навіяні історичним минулим. Романтична ідеалізація часів козаччини. Мужність, відвага, воєнна вправність запорожців. Отаман Гамалія - ватажок козаків

«Минають дні, минають ночі». Поетичні роздуми автора про сутність людського життя. Поняття про замшу стоп

Контрольна робота. Оцінювання за темами: «Творчість українських байкарів», «Життя і творчість Тараса Шевченка», «Поетична творчість С. Руданського»

Т. Шевченко. Розповідь про письменника. Поема «Гамалія». Романтична ідеалізація часів козаччини - Із нової української літератури

Отаман Гамалія - ватажок козаків. Риси видачі запорожців - Із нової української літератури

Своєрідність побудови поеми «Гамалія». Роль риторичних запитань і повторів, епітетів, порівнянь у тексті поеми - Із нової української літератури

Виразне читання уривків із поеми Т. Шевченка «Гамалія» - Із нової української літератури

Позакласне читання. Т. Г. Шевченко. «Кавказ». «Вітер з гаєм розмовляє» - Із нової української літератури

Т. Г. Шевченко - «духовний батько» українців, основоположник нової української літератури - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Рання творчість Т. Г. Шевченка. Балада «Причинна» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Шевченко. Балада «Причинна». Виразне читання напам'ять - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Поема «Наймичка» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Драма «Назар Стодоля» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Поема «Сон» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Поема «Сон». Виразне читання уривків напам'ять - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Поема «Кавказ» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Поема «Кавказ». Виразне читання уривків напам'ять - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим…». Виразне читання уривків напам'ять - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Цикл «Думки» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Т. Г. Шевченко. Поезії «Ну що б, здавалося, слова…», «Пророк», «Полякам» («Ще як були ми козаками…») - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Інтимна лірика Т. Шевченка - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Презентація проекту «Світове значення творчості Великого Кобзаря» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Тематична контрольна робота. «Творчість Т. Г. Шевченка» - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Життєвий шлях Тараса Шевченка. Початок творчості поета. Ранні поезії. «Причинна» - зразок романтичних балад

Т. Шевченко. «Катерина» - ліро-епічна соціально-побутова поема. Зміст твору. Народознавство в поемі

Т. Шевченко. Поема «Катерина». Образи поеми, художні особливості твору, ліричні відступи, стиль

Спогади про старожитну Україну, запорізьке козацтво (поезія «До Основ'яненка»), туга за козацькою вольницею (поема «Іван Підкова»). Поема «Гайдамаки». Історична основа твору. Сюжет і композиція

Повсталий народ у поемі «Гайдамаки» - головний герой твору. Образ Яреми - типового представника пригнобленого, але нескореного селянства. Образи Гонти та Залізняка

Т. Шевченко. Історична драма «Назар Стодоля». Показ соціальних суперечностей між старшинською верхівкою та низовим козацтвом. Характеристика героїв п'єси

Поетична творчість Т. Шевченка 1843-1847 рр. Особливості творчості цього періоду. (Цикл «Три літа».) «Заповіт» - заклик поета скинути імперські кайдани та розбудувати нове життя

Поема «Сон» («У всякого свого доля…»). Викриття самодержавно-кріпосницького ладу, сатира на царизм, протест проти колонізації України, показ ганебної ролі в цьому процесі Петра І та Катерини II; заклик до боротьби проти самодержавства

Т. Шевченко. Поема «Єретик». Історична основа там образи-персонажі поеми. Визвольний рух, заклик до єднання слов'янських народів, особливості композиції твору

Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка «Великий льох»

Т. Шевченко. Поема «Наймичка». Образ знедоленої жінки, розкриття її трагічної долі. Гуманістичний пафос твору, близькість його до народної творчості

Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, наведених у домашньому завданні до уроку № 41

Т. Шевченко. Поема «Кавказ», її ідейна спрямованість. Пафос солідарності з пригнобленими народами. Образ Прометея. Гнівний осуд загарбницької політики Росії, сатиричне викриття царизму

Т. Шевченко. Послання «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» - викриття псевдолібералізму українського панства. Жанр, особливості художньої мови та ритміки поеми

Поезія років заслання. Образи царів і поміщиків («Ще як були ми козаками…», «У Бога за дверима лежала сокира»). Мотиви боротьби («І виріс я на чужині»). Цикл віршів «В казематі», його провідні мотиви. Нескореність поета

Контрольна робота: Т. Г. Шевченко

Повісті Т. Шевченка російською мовою. Автобіографічні елементи в повісті «Художник». Значення повістей Т. Шевченка

Творчість Т. Шевченка після заслання. Нове творче піднесення поета. Твори «Неофіти», «Юродивий»

Інтимна лірика Т. Шевченка. Цикл «Молитва»

Т. Шевченко. «Ісаія. Глава 35 (Подражаніє)». Мрії Шевченка про щасливе майбутнє рідного краю

Розвиток зв'язного мовлення. Письмовий твір на одну з тем, названих у домашньому завданні до уроку № 51

«Журнал» («Щоденник»;) - важливе свідчення суспільно-політичних та ідейно-естетичних поглядів Т. Шевченка, джерело його біографії

Т. Шевченко - видатний художник. Цінність його живописної спадщини. Шевченко і наша дійсність

Аналіз самостійно прочитаних творів Тараса Шевченка: «Тарасова ніч», «На вічну пам'ять Котляревському», «Давидові псалми», «І Архімед, і Галілей…» та ін. Значення літературної спадщини Тараса Шевченка в розвитку української літературної мови, культури

Шевченко - народний поет. Значення творчості великого Кобзаря

ЛРК № 2. Т. Г. Шевченко і Тернопільщина

Рання творчість Т. Шевченка. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка» («Пашо мені чорні брови..»). Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Лілея»)

Т. Шевченко. Поема «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов’янських народів

Т. Шевченко. «Гайдамаки». Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей - «крила» людини у злитості її боротьби за щастя з боротьбою свого народу (образ Яреми). Інші герої твору

ПЧ №2. Тарас Шевченко. П’єса «Назар Стодоля»

Т. Шевченко. «Кавказ». Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми - неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

Т. Шевченко. «Чигрине, Чигрине». Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України. Містерія «Великий льох». Лірико-романтичний, алегорично-сатиричний, реалістичний плани твору

Т. Шевченко. «Стоїть в сеті Суботові…» Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького. Зв’язок із «Великим льохом»

Т. Шевченко. «Сон» («У всякого своя доля…»). Поема («комедія») і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Сатиричний пафос твору, його спрямування. композиційний прийом «сну», його роль для можливостей поетичного зображення

Т. Шевченко. «І мертвим, і живим, і ненародженим…». Продовження теми «темляків» у посланні. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо)

Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Наймичка», «На панщині пшеницю жала», «Марія», «У нашім раї на землі…»), різні типи її втілення: романтичний («Катерина»), реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала»), символічно-узагальнений («Марія»). Еволюція жіночого образу в поезії Т. Шевченка

Виразне й усвідомлене читання творів Т. Шевченка про жіночу долю

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики («Садок вишневий коло хати…», «Доля», «Росли укупочці, зросли…»). Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Самотність і пошуки її долання. Підбиття підсумків чесно прожитого життя

Тарас Шевченко і Біблія. Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Переспіви і «подражанія» у творчій спадщині митця. «Ісаія. Глава 35». Цикл «Давидові псалми»

РЗМ №3. Презентації або виступи учнів з повідомленнями. Підготовка до контрольного домашнього твору

Світова велич українського поета. KP №4 (тести) зa темами «Література українського романтизму» та «Т. Шевченко»

Тарас Шевченко - геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення

Аналіз творів

Тарас Шевченко (1814-1861)

«Думи мої, думи мої...»

«Думка» («Нащо мені чорні брови...»)

«Думка» («Тече вода в синє море...»)

«Причинна»

«Тополя»

«Лілея»

«Сон» («На панщині пшеницю жала»)

«У нашім раї на землі»

«Катерина»

«Наймичка»

«Марія»

«Тарасова ніч»

«Іван Підкова» («Виправа на Цариград»)

«Гайдамаки»

«На вічну пам'ять Котляревському»

«До Основ'яненка»

«Чигрине, Чигрине»

«Великий льох»

«Як умру, то поховайте...» («Заповіт»)

«Сон» («У всякого своя доля...»)

«Кавказ»

«І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Украйні моє дружнєє посланіє»

«Минають дні, минають ночі...»

«Мені однаково»

«Садок вишневий коло хати»

«Ой три шляхи широкії...»

«N.N.» («Мені тринадцятий минало...»)

«Росли укупочці, зросли...»

«Ісаія. Глава 35»

«Доля»

Скорочені твори та коментарі

Причинна - скорочено

Катерина - скорочено

Гайдамаки - скорочено

Сон - скорочено

Єретик - скорочено

Великий льох - скорочено

Наймичка - скорочено

Кавказ - скорочено

І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє - скорочено

Іржавець - скорочено

Скорочено - КАТЕРИНА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - ТОПОЛЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - НАЙМИЧКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - ПРИЧИННА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - ХУДОЖНИК - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - КАВКАЗ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ… - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - ГАЙДАМАКИ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - СОН - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - НАЗАР СТОДОЛЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - ЄРЕТИК - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - ІВАН ПІДКОВА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Короткий переказ - До Основ’яненка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Чигрине, Чигрине - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Садок вишневий коло хати - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Короткий переказ - Росли укупочці, зросли - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - За сонцем хмаронька пливе - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Короткий переказ - Іван Підкова - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Короткий переказ - Причинна - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Стоїть в селі Суботові - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - У нашім раї на землі - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Катерина - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Марія - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Гайдамаки - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Великий льох - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Минають дні, минають ночі - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Короткий переказ - Мені однаково, чи буду - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Короткий переказ - Тарасова ніч - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Короткий переказ - Кавказ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Доля - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Думка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Думи мої, думи мої - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Короткий переказ - На вічну пам’ять Котляревському - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Мені тринадцятий минало - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Короткий переказ - Ой три шляхи широкії - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Короткий переказ - Тополя - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Короткий переказ - Сон - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Ісаія. Глава 35 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Наймичка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

Короткий переказ - Думка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Скорочено - МЕНІ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 7 КЛАС

Скорочено - ТОПОЛЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 7 КЛАС

Скорочено - ЗАПОВІТ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 7 КЛАС

Скорочено - ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 8 КЛАС

Скорочено - ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 8 КЛАС

Скорочено - МЕНІ ОДНАКОВО, ЧИ БУДУ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 8 КЛАС

Скорочено - МИНАЮТЬ ДНІ, МИНАЮТЬ НОЧІ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 8 КЛАС

Скорочено - ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ДУМКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ПРИЧИННА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ЛІЛЕЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ГАЙДАМАКИ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - КАВКАЗ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ЧИГРИНЕ, ЧИГРИНЕ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - СТОЇТЬ В СЕЛІ СУБОТОВІ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - СОН - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - I МЕРТВИМ, І ЖИВИМ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - КАТЕРИНА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - НАЙМИЧКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - МАРІЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - У НАШІМ РАЇ НА ЗЕМЛІ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ДОЛЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - РОСЛИ УКУПОЧЦІ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - ІСАІЯ, ГЛАВА 35 (Подражаніє) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - 9 КЛАС

Скорочено - „ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ.. - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 5 КЛАС

Скорочено - САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ...” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 5 КЛАС

Скорочено - ДУМКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 6 КЛАС

Скорочено - ІВАН ПІДКОВА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 6 КЛАС

Скорочено - ТАРАСОВА НІЧ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - 6 КЛАС

Катерина (скорочено) - Тарас Шевченко

Катерина (дуже стисло/скорочено) - Тарас Шевченко

Підручники

Зоре моя вечірняя - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 1 - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Сонце заходить, гори чорніють - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 1 - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Тече вода з-під явора - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 1 - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Тихесенько вітер віє - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 1 - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Он гай зелений похиливсь - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 1 - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Пейзажна лірика - ЛІРИКА - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

Тарас Шевченко - наш великий поет - „МУДРА КНИЖКА - БЕЗЦІННИЙ СКАРБ“: ПИСЬМЕННИКИ ХІХ СТОЛІТТЯ - ДІТЯМ

ШИРОКИЙ ШЛЯХ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА СВІТ ПРИРОДИ

ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА СВІТ ПРИРОДИ

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА СВІТ ПРИРОДИ

ШИРОКИЙ ШЛЯХ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

В БУР'ЯНАХ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ДУМКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ТАРАСОВА НІЧ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ІВАН ПІДКОВА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Я І СВІТ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ТЕЧЕ ВОДА З-ПІД ЯВОРА - Тарас Шевченко (1814-1861) - КРАСНЕ ЛІТЕЧКО ПРИЙШЛО…

Тарас Шевченко (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ДУМКА - Тарас Шевченко (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ІВАН ПІДКОВА - Тарас Шевченко (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ТАРАСОВА НІЧ - Тарас Шевченко (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ЛІРИЧНІ ТА ЛІРО-ЕПІЧНІ ТВОРИ - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ДУМКА - Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ІВАН ПІДКОВА - Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ДУМКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ІВАН ПІДКОВА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

N.N - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

ТОПОЛЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

ЯК УМРУ, ТО ПОХОВАЙТЕ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

КАРАЮСЬ, МУЧУСЯ... АЛЕ НЕ КАЮСЬ!.. - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

МЕНІ АЖ СТРАШНО, ЯК ЗГАДАЮ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

БИЛИ, А НЕ ВЧИЛИ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ЯК ХОЧЕТЬСЯ ЖИТИ! - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ЗБУЛОСЯ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

О ДУМИ МОЇ! О СЛАВО ЗЛАЯ! - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

МЕНІ ОДНАКОВО, ЧИ БУДУ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Тарас Шевченко 1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

МЕНІ ОДНАКОВО, ЧИ БУДУ - Тарас Шевченко 1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ - Тарас Шевченко 1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ - Тарас Шевченко 1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ... - Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ... - Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

МЕНІ ОДНАКОВО ЧИ БУДУ - Тарас ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

В КАЗЕМАТІ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ВИДИ Й ЖАНРИ ЛІРИКИ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Ой три шляхи широкії... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Мені однаково, чи буду - ТАРАС ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Думи мої, думи мої - ТАРАС ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - Разом зі своїм народом - на віки - Світло української поезії

ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ... - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - Разом зі своїм народом - на віки - Світло української поезії

ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ... - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - Разом зі своїм народом - на віки - Світло української поезії

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА (1839) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СОН («У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ...») (1844) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КАВКАЗ (1845) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ... (1845) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СОН («НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА.») (1858) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«У НАШІМ РАЇ НА ЗЕМЛІ…» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КАТЕРИНА (1838) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

НАЙМИЧКА (1845) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

МАРІЯ (1859) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДОЛЯ (1858) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«РОСЛИ УКУПОЧЦІ, ЗРОСЛИ…» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСАІЯ. ГЛАВА 35 (1859) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО ГЕНІЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

РАННЯ ТВОРЧІСТЬ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОЕМА «ГАЙДАМАКИ» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ «ТРЬОХ ЛІТ» «Я ПРОЗРІВАТИ СТАВ ПОТРОХУ...» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОЕМА «КАВКАЗ» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОЕМА «СОН» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОСЛАНІЄ «І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ...» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТЕМА ЖІНОЧОЇ ДОЛІ У ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА «НАЙКРАЩИЙ ДОКАЗ ВЕЛИКОЇ ГЕНІАЛЬНОСТІ ШЕВЧЕНКА» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«КАТЕРИНА» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«НАЙМИЧКА» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«У НАШІМ РАЇ НА ЗЕМЛІ...» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА...» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОЕМА «МАРІЯ» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІРИКА ПЕРІОДУ АРЕШТУ ТА ЗАСЛАННЯ Й ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ІЗ ЗАСЛАННЯ «О ДОЛЕ МОЯ! МОЯ КРАЇНО! КОЛИ Я ВИРВУСЬ З ЦІЇ ПУСТИНІ?» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«ДОЛЯ» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

«РОСЛИ УКУПОЧЦІ, ЗРОСЛИ...» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТАРАС ШЕВЧЕНКО І БІБЛІЯ «ГОСПОДЬ, ЛЮБЯ ОТИХ ЛЮДЕЙ, ПОСЛАВ НА ЗЕМЛЮ ЇМ ПРОРОКА...» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СВІТОВА ВЕЛИЧ ШЕВЧЕНКА «ТОГО ВЕЛИКОГО ВОГНЮ І СМЕРТЬ НЕ ПОГАСИЛА» - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

До Основ'яненка - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Висміювання устрою Російської імперії в поемі «Сон» - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Сон - Висміювання устрою Російської імперії в поемі «Сон» - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Кавказ - Викриття російських колонізаторів у поемі «Кавказ» - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє - Послання поета до свого народу («І мертвим, і живим, і ненарожденним...») - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Жіноча доля в поезії Т. Шевченка - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Катерина - Жіноча доля в поезії Т. Шевченка - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Наймичка - Жіноча доля в поезії Т. Шевченка - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

«У нашім краї на землі…» - Жіноча доля в поезії Т. Шевченка - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Ліричні роздуми поета - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Доля - Ліричні роздуми поета - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

«Росли укупочці, зросли…» - Ліричні роздуми поета - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

Ісаія. Глава 35 - Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

«Злоначинающих спини…» - Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка - Тарас Шевченко (1814—1861) - Література українського романтизму - Нова українська література

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

УВЕРТЮРА ДО ТВОРЧОСТІ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ХУДОЖНІЙ СВІТ РАННЬОЇ ЛІРО-ЕПІКИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

БУЛО КОЛИСЬ - В УКРАЇНІ РЕВІЛИ ГАРМАТИ... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ПОЕМА СОН - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ПОЕМА КАВКАЗ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЇНІ І НЕ В УКРАЇНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ТЕМА ЖІНОЧОЇ ДОЛІ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ОСОБИСТІСНА ЛІРИКА Т. ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ АРЕШТУ Й ЗАСЛАННЯ ТА ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ З НЬОГО - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

БІБЛІЯ В ЖИТТІ ШЕВЧЕНКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

СВІТОВА ВЕЛИЧ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

УЗАГАЛЬНЮЄМО ВИВЧЕНЕ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

До Основ'яненка - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Сон (У всякого своя доля... - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Кавказ - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

І мертвим, і живим, і ненародженим... - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Катерина - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Наймичка - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

На панщині пшеницю жала... - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Особистісна лірика Тараса Шевченка (1847-1861) - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Марія - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Біблія в житті Тараса Шевченка - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Ісаія. Глава 35 - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Молитва як жанр у творчості Тараса Шевченка: ЗЛОНАЧИНАЮЩИХ СПИНИ... - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Світова велич Тараса Шевченка - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Творчість Тараса Шевченка і її роль в історії української літератури - ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО 1814-1861 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ГІДНІСТЬ, ДУХ І ПАМ'ЯТЬ - У пошуках національного самоусвідомлення: Нова українська література

Тарас Шевченко - Література українського романтизму

Тарас Шевченко «До Основ’яненка» (1839) - Література українського романтизму

Тарас Шевченко - Другий період творчості (1843-1847) - Література українського романтизму

Тарас Шевченко «Сон» (1844) - Література українського романтизму

Тарас Шевченко «Рік високого сонця» - Література українського романтизму

Тарас Шевченко «Кавказ» (1845) - Література українського романтизму

Тарас Шевченко «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» (1845) - Література українського романтизму

Тарас Шевченко Цикл «Давидові псалми» (1845) - Література українського романтизму

Тарас Шевченко - Третій період (1847-1857). «Невольнича муза» - Література українського романтизму

Тарас Шевченко - Четвертий період (1857-1861) - Література українського романтизму

Тарас Шевченко - Остання подорож на Батьківщину - Література українського романтизму

Тарас Шевченко - Огляд творчості - Література українського романтизму

Пантелеймон Куліш - Література українського романтизму

Пантелеймон Куліш «Чорна рада» - Література українського романтизму

СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ - Тарас Шевченко

МЕНІ ТРИНАДЦЯТИЙ МИНАЛО - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ - Тарас Шевченко

СОН - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ - Тарас Шевченко

НА ВЕЛИКДЕНЬ, НА СОЛОМІ - ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ - Тарас Шевченко

І ДОСІ СНИТЬСЯ - ПІД ГОРОЮ - ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ - Тарас Шевченко

В БУР’ЯНАХ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ЛІРИЧНИЙ ТВІР - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814 - 1861) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Чигрине - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СОН(У всякого своя доля) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КАТЕРИНА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

НАЙМИЧКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СОН(На панщині пшеницю жала) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

МАРІЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

У нашім раї на землі - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Садок вишневий коло хати - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДОЛЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Росли укупочці, зросли - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСАІЯ - ГЛАВА 35 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

НА ВІЧНУ НАМ’ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ДУМКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПРИЧИННА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІЛЕЯ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ГАЙДАМАКИ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

КАВКАЗ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - Діяльність Руської трійці - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Дидактичні матеріали

Тарас Шевченко. Думка. Тече вода в синє море... Іван Підкова. Тарасова ніч - Загадково прекрасна і славна давнина України

1 варіант - З давньої української літератури. Світ української поезії (Т. Шевченко)

2 варіант - З давньої української літератури. Світ української поезії (Т. Шевченко)

Тарас Шевченко - Літературні диктанти 9 клас

ТЕСТ 6. Тарас Шевченко («До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки», «Кавказ», «Сон» («У всякого своя доля), «І мертвим, і живим, і ненародженим...», «Заповіт», «Мені однаково»)

Хрестоматії

Тарас Шевченко (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ДУМКА - Тарас Шевченко (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ІВАН ПІДКОВА - Тарас Шевченко (1814-1861) - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДУМИ МОЇ, ДУМИ МОЇ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ОЙ ТРИ ШЛЯХИ ШИРОКІЇ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

МЕНІ ОДНАКОВО, ЧИ БУДУ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Тарас Шевченко (1814-1861)

Думи мої, думи мої... - Тарас Шевченко (1814-1861)

ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

До Основ’яненка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Причинна - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Думи мої, думи мої... - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Іван Підкова - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Гайдамаки - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Кавказ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Сон - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОСЛАНІЄ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Катерина - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Наймичка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Сон - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Доля - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Ісаія. Глава 35 - ТАРАС ШЕВЧЕНКО (1814-1861) - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Тече вода з-під явора - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Вітер з гаєм розмовляє - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Сон - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Мені однаково, чи буде - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

На Великдень, на соломі - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Світає, край неба палає... - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Встала й весна, чорну землю сонну розбудила - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Зоре моя вечірняя - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Зацвіла у лузі червона калина - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Вранці - Шевченко Тарас Григорович (09.03.1814-10.03.1861)

Статті та реферати

Ранній (романтичний) період та період «трьох літ» у творчості Тараса Шевченка

Поетична та прозова творчість Тараса Шевченка періоду заслання

Період творчості Тараса Шевченка 1857 — 1861 рр. Рецепція творчості митця в сучасному літературознавстві

Естетичні погляди Т. Шевченка

Тарас Шевченко (1814-1861)

Класові переоцінки творчості Т. Шевченка (Д. Тамарченко), П. Куліша й І. Франка (Є. Кирилюк)

Міфологічна методологія і вияви її в працях про Т. Шевченка

Урок-екскурсія до пам'ятника Т. Шевченку в Харкові

Ранні романтичні балади Т. Шевченка («Причинна», «Тополя»). Образ поета-медіума у вірші «Перебендя»

Еволюція жіночих образів у творчості Т. Шевченка («Катерина», «Слепая», «Наймичка», «Марія»)

Характеристика образу повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Поема «Сон» Тараса Шевченка як політична сатира на самодержавний лад

Тарас Шевченко - художник

Розкриття біблійних мотивів поезії Т. Шевченка «Ісаія. Глава 35»

Характеристика Прометея як символу нескореності народу, який виборює незалежність у поемі «Кавказ» Тараса Шевченка

Трагічна доля жінки-матері у творчості Тараса Шевченка

Основні сюжетні лінії поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

Поезія Т. Шевченка «Мені однаково...»

Мотиви і образи ранньої творчості Тараса Шевченка

Основні мотиви послання Тараса Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим...»

Аналіз поезії Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати»

Характеристика творчості Тараса Шевченка періоду «Трьох літ» - найвищого вияву поетичного таланту митця

Образ жінки-матері у творчості Т. Шевченка

«Не слухала катерина...» Ні батька № 1, Ні батька № 2: опыт прочтения произведений Т. Шевченко с позиций политкорректности

Роль мовної спадщини Кобзаря для розвитку сучасної української мови

Місце Т.Г. Шевченка в історії української культури

Лексична конотація у творах Т.Г. Шевченка

Головні основи шевченкової мови

Образи-символи у творчості Т.Г. Шевченка

Шевченковедение в зарубежной лингвистике

Творчий шлях Т.Г. Шевченка

«Караюсь, мучуся… Але не каюсь!..»

Значення творчості Кобзаря для розвитку та становлення української літературної мови

Тарас Шевченко і Євген Маланюк: два світогляди митців слова

Місце Тараса Шевченка в історії та культурі України (загальна характеристика творчості)

Піраміда Тараса Шевченка (аналіз вірша «Не завидуй багатому…»)

Старослов’янізми в поезії Тараса Григоровича Шевченка

Заповіт Т. Шевченка: кому дістався спадок?

Конотації фітонімів у творах Т. Шевченка

Роль Т.Г. Шевченка та його творчості у становленні української культури

Постать жінки-матері у творах Тараса Шевченка

Полтавщина у долі Т.Г. Шевченка

Етнопсихологічні аспекти живопису Т. Шевченка

Значення послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…» для сучасної України

Роль «Кобзаря» Т.Г. Шевченка в українській культурі

Т. Шевченко — поет проти імперії

Легендарний поет в історії людства Т. Шевченко

Роль творчості Т.Г. Шевченка в українській культурі

Життєвий та творчий шлях Т.Г. Шевченка

Художня спадщина Тараса Шевченка

Вплив Тараса Шевченка на творчість Марка Вовчка

Вплив Творчості Шевченка на розвиток української літератури, мистецтва, духовної культури

Особливості релігійного світогляду Тараса Шевченка

Сумщина у творчості Т.Г. Шевченка

Суперечливість постаті Т. Шевченка

Порівняння ранньої та пізньої літературної творчості Т.Г. Шевченка на прикладах його творів

Перший арешт Т.Г. Шевченка

Т. Шевченко — символ національного руху

Місце Тараса Шевченка в історії та культурі України

Вплив ідей Т.Г. Шевченка на творчість визначних українських поетів та письменників ХIХ — першої половини XX cтоліття

Роль Т.Г.Шевченка у становленні української культури

Політичні ідеї Т.Г. Шевченка

Перша заповітна мрія Т.Г. Шевченка

Т. Шевченко — символ правди

Жінки в житті Тараса Шевченка

Місце Т. Шевченка в українській та світовій культурах

Роль Т. Шевченка в діяльності Кирило-Мефодіївського братства

Постать Т. Шевченка в історії України

Т.Г. Шевченко та громадівський рух в Україні у другій половині XIX ст.

Т.Г. Шевченко як національний символ сучасної України

Роль творчості Т. Шевченка в українському національному відродженні

Історія написання вірша «Заповіт»

Постать жiнки у художній творчостi Т.Г. Шевченка

Роль поезії Тараса Григоровича Шевченка в сучасному і минулому України

Мрії Тараса Григоровича Шевченка про майбутнє України

Зв’язок літератури і живопису у творчості Тараса Григоровича Шевченка

Тарас Шевченко та його постать в історії України

Вплив Т. Шевченка на становлення творчого генія Лесі Українки

Шевченко за звільнення України і кожного українця

Історичний внесок українського Кобзаря

Життя і творчість видатного поета, літератора Т.Г Шевченка

Художня спадщина Тараса Шевченка

Т.Г. Шевченко — художник. Вплив на покоління

«Великий льох» як філософсько-поетична концепція історії України

До питання про вплив ідей Тараса Шевченка на письменника Василя Стуса

Вплив Кирило-Мефодіївського братства на прогресивний розвиток України ХІХ століття

До питання про Кирило-Мефодіївське братство та участь у ньому Тараса Григоровича Шевченка

Од Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди...

Літературознавча спадщина Олени Пчілки на сторінках часопису «Рідний Край»: Євген Гребінка - Тарас Шевченко

Літературно-естетичні погляди Т. Г. Шевченка

Робота над повістю Т. Г. Шевченка «Художник» у 8 класі

Рання творчість Т. Шевченко («Причина», «Тополя», «Катерина», «Гайдамаки»)

Т. Шевченко - поет-художник. Художньо-стильові особливості творчості Т. Шевченка

«Кобзар» Т. Шевченка

Багатозначність творчості Т. Шевченка

Сучасна інтерпретація творчості Т. Шевченка

Історична тема у творчості Т. Шевченка періоду «Трьохліт»

«Великий льох» в контексті історіософського мислення Т. Шевченка

Антиімперська постава Т. Шевченка у поемах періоду «Трьох літ»

Тарас Шевченко в історії української літературної мови. Народнопоетичний і старокнижний складники Шевченкової мови. Семантико-стилістичні трансформації церковнослов’янізмів у мовотворчості Тараса Шевченка

Біблійні мотиви у творчості Т. Г. Шевченка

Віра, правда і любов - наріжні камені морально-естетичної системи цінностей поезії Т. Г. Шевченка

Ванітативний мотив та його відгомони в поезії Тараса Шевченка

Tарас Шевченко — реформатор української літературної мови

Твір-розповідь про Т.Г.Шевченка

Модифікації поліфункціональності художньої образності в повістях Тараса Шевченка

Тарас Григорович Шевченко в Петербурзі. Викуп з кріпацтва і вступ до Академії мистецтв.

Т.Г. Шевченко та Кирило-Мефодіївське товариство. Причини жорстокого покарання Тараса Шевченка царем.

Кобзар та його автор Т.Г.Шевченко

Тарас Шевченко і Сумщина

Тарас Шевченко і Кіровоградщина

Мистецька спадщина Т.Г. Шевченка, автопортрети, незнайдені мистецькі твори Т. Г. Шевченка

Укpаїна і укpаїнці в твоpчості Т.Г.Шевченка

Барокова традиція використання оніричних елементів у поезії Тараса Шевченка

Т.Г.Шевченко - художник

Рання творчість Т.Г.Шевченка

Значення творчості Т.Шевченка в українському національному відродженні

Утвердження критичного реалізму у Тараса Шевченка

Життя Тараса Григоровича Шевченка

Тарас Шевченко на Нікопольщині

Поема Т.Г.Шевченка „Великий Льох”

Слово Тараса Шевченка і Святе Письмо

Творча спадщина Шевченка

Життєвий шлях Т.Г.Шевченка

Образи поеми Т.Шевченка „Гайдамаки”

Образ матері – страдниці у творчості Т.Г.Шевченка

Жіноча доля у творах Тараса Шевченка

Т.Г.Шевченка „Гайдамаки“. Образ Яреми

Т.Г.Шевченко

Ознайомлення з життєписом Т.Г.Шевченка, виховання у дітей поваги до його спадщини.

Т. Шевченко в зарубіжній літературі

Т.Г.Шевченко – солдат

Специфіка культури Північного Відродження. Т.Шевченко – письменник, поет, громадський діяч

Перше повернення Т.Г.Шевченка на Україну

СЛОВО КАМЕНЯРА ПРО КОБЗАРЯ

Літературний вечір - „Думи мої, думи мої“

В своїй хаті своя правда і сила, і воля!

Літературний подвиг Тараса Григоровича Шевченка

Освіта, наука Т.Г.Шевченка і культурне самоутворення нації

Життя і творчість Т. Г. Шевченко

Велич і безсмертя великого генія українського народу Т.Г.Шевченка

Життя Тараса Григоровича Шевченка

ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО

Т.Г.Шевченко - художник

Тарас Григорович Шевченко

Святе письмо у творчості Тараса Шевченка

Cвітогляд Тараса Григоровича Шевченка

Основ'яни про творчість Т.Шевченка

Мpії Таpаса Шевченка пpо майбутнє Укpаїни

Пpометей - символічний обpаз нескоpеного наpоду (за поемою „Кавказ“ Таpаса Шевченка)

Про питання „християнського атеїзму“ Т.Г. Шевченка

Образ матері у творчості Т.Г.Шевченка

Обpаз наpодного співця в поезії Т.Г.Шевченка

Роль Т.Г.Шевченка та його творчості у становленні української культури

Значення творчості Т. Г. Шевченка

Біографія Тараса Григоровича Шевченка

Героїчне минуле українського народу в ранній творчості Т.Г.Шевченка

...Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цуpайтесь... (Таpас Шевченко)

Значення і світова слава Тараса Шевченка

“За обрієм слова...“ (Штрих до портрета Михайла Шевченка як мовної особистості)

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ У ТВОРАХ ШЕВЧЕНКА ТА ГРІНЧЕНКА

Національна самокритика у поезії Тараса Шевченка

КОСМОС УКРАЇНИ В РАННІЙ ПОЕЗІЇ ШЕВЧЕНКА (СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ПРОСТОРОМ)

СИМВОЛІКА РОМАНТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА

Історичні й філософські акорди поезії Тараса Шевченка

Вивчаємо вірш Тараса Шевченка „Садок вишневий коло хати”

Роздуми над „Катериною“ Тараса Шевченка: чи любили батьки свою дочку?

Тарас Шевченко в художній літературі

Шевченківське свято для учнів 9-х класів

Етнокультурознавча спрямованість вивчення української літератури в старших класах (на прикладі життя і творчості Т. Г. Шевченка)

Стаття - ПІДҐРУНТЯ ДУХОВНИХ РИС ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ ЯК УКРАЇНСЬКЕ ДУХОВНЕ НАЧАЛО

ШЕВЧЕНКО НЕПРОЧИТАНИЙ

Урок з вивчення повісті Тараса Шевченка „Художник” 9 клас

Усний журнал, присвячений перебуванню Тараса Шевченка на Тернопільщині - Література рідного краю

Формовияви релігійної самосвідомості Тараса Шевченка

Звучать Шевченкові слова - Урок позакласного читання

„Я не геній, синку милий”: кілька зауваг до проблеми геніальності митця

Цикл Тараса Шевченка „Давидові псалми” як переспів фрагментів Біблії

Життя Тараса Шевченка — подвиг

Епістолярій Тараса Шевченка і Лесі Українки на уроках української літератури у 5—8 класах

Творчість Тараса Шевченка періоду заслання

Вивчаємо творчість Тараса Шевченка Система уроків

Поема Тараса Шевченка „Кавказ” - „Гімн волі” Система уроків

Тарас Шевченко і Євген Сверстюк

Життя і творчість Тараса Шевченка

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Літературознавство, критика, історія літератури

ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ОСНОВОПОЛОЖНИК СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ВІРШ ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ОБРАЗИ У ПОЕМІ КАТЕРИНА - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПОЕМА ГАЙДАМАКИ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПОЕМА КАВКАЗ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПОЕМА СОН (У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ) - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ПОСЛАННЯ І МЕРТВИМ, I ЖИВИМ, I НЕНАРОЖДЕННИМ - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО. ЗАПОВІТ — ПАТРІОТИЧНИЙ ГІМН - ЛІТЕРАТУРА кін. XVIII - 70-90-ті рр. XIX ст.

Авторський міф України Тараса Шевченка (1814-1861)

Наближення до Тараса Шевченка - Художній світ лірики та ліро-епосу

Історична тема у творчості Т. Шевченка періоду «Трьохліт»

«Великий льох» в контексті історіософського мислення Т. Шевченка

Антиімперська постава Т. Шевченка у поемах періоду «Трьох літ»

Тарас Шевченко в історії української літературної мови. Народнопоетичний і старокнижний складники Шевченкової мови. Семантико-стилістичні трансформації церковнослов янізмів у мовотворчості Тараса Шевченка

Т. Шевченко недосяжний не тільки у силі любові до свого народу, а й у нищівній критиці на його адресу. Чи немає у цьому парадокса?

У чому полягала драма Шевченкового життя?

Хто був читачем української книги в часи І. Котляревського і Т. Шевченка?

Чому про славного гетьмана Б. Хмельницького Т. Шевченко сказав: „Якби ти на світ не родивсь...”?

Якими постають українці у творчості Т. Шевченка?

Що говорили про великого Кобзаря президенти США?

ШЕВЧЕНКО ТАРАС

Драматургічний міф про Шевченка - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

«Чия правда, чия кривда?» Тарас Шевченко і Микола Хвильовий - ІІІ. Зображально-виражальна стихія слова

5.5. Творчість Т. Шевченка як ферментуючий фактор критичної думки і переосмислення критеріїв оцінки художніх явищ

6. 5. Значення спадщини Т. Шевченка для утвердження і розвитку української літературної критики

Життєвий і творчий шлях Т. Шевченка як високопатріотичний взірець служіння своєму народові - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Історична тема у творчості Т. Шевченка - ПРАКТИКУМ

Поетичне новаторство Т. Шевченка - Особливості розвитку української поезії

Українська філософсько-поетична традиція як інваріант традиції світової (Шевченко — Франко — Леся Українка)

Фройдистський аналіз української класики: Шевченко, Костомаров, Куліш, Нечуй-Левицький - ЩЕ ОДИН СЮЖЕТ. ПСИХОПАТИЧНИЙ / ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС ЯК КОМПОНЕНТ УКРАЇНСЬКОЇ МОДЕРНОСТІ

МОДЕЛІ ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В РАДЯНСЬКІЙ І НЕРАДЯНСЬКІЙ НАУЦІ - ІНШІ ЕСЕ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Тарас Шевченко, Історія української літератури XIX ст. століття

Постать Т. Шевченка в оцінюванні критиків ХІХ-ХХ століть - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

Т. Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

Поетична творчість і світогляд Т. Шевченка - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

Проза, драматургія, щоденник Т. Шевченка - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

Висновки - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

Список рекомендованої літератури - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

Запитання для самоконтролю - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

Тести для самоконтролю - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

Завдання відкритої форми - Діяльність та доля Кирило-Мефодіївського братства у контексті життя і творчості Тараса Шевченка

Тарас Шевченко. Біографічні студії

Хронологічна канва шевченківської біографії

Творчість Шевченка. «Кобзар»

Шевченкова творчість. «Кобзар», «Гайдамаки»

Шевченкова творчість. «Три літа»

Шевченкова творчість. «Невольнича муза». Останні поезії

Російські повісті Шевченка

Форма шевченківської поезії

Шкільні твори

Схожість долі Василя Стуса і Тараса Шевченко

Вертайсь, рідна мово, у серце народу, у душу Вкраїни!

Роль Тараса Шевченка й Івана Франка в розвитку української літератури

Селянські звичаї, побут, традиції українців за вивченими творами Т. Шевченка та І. Франка

Україна і українці в творчості Т. Г. Шевченка

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т. Г. Шевченка

Образи ватажків гайдамацького руху в поемі Т. Г. Шевченко «Гайдамаки»

Роздуми про долю рідного народу в посланні І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм...» Тараса Шевченка

Проблема морального обов’язку в творі «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» Т. Шевченка

Сатиричне зображення царської імперії у поемах Тараса Шевченка «Сон» і «Кавказ»

«І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої...» (образ матері у творах Тараса Шевченка)

«Караюсь, мучуся... але не каюсь!» — життєве кредо поета-громадянина Т. Г. Шевченка

Образ Богдана Хмельницького в українській народній творчості і літературі

Хто винен у життєвій трагедії Катерини (за одноіменною поемою Т. Г. Шевченка)

Якби я опинилася на місці Катерини (за поемою «Катерина» Т. Г. Шевченка)

Т. Г. Шевченко — поет-патріот

Т. Г. Шевченко сьогодні

Т. Г. Шевченко вічний, як народ

Т. Г. Шевченко — основні мотиви творчості (за творами Т. Г. Шевченка)

Т. Г. Шевченко — поет для епохи

Немає виправдання матері, яка покинула свою дитину (за поемою Т. Г. Шевченка «Катерина»)

Катерина марно пожертвувала своїм життям (у форматі доведення тези ЗНО) за поемою Шевченка «Катерина

Історична тематика у творчості Т. Г. Шевченка

Біблійна тематика у творчості Т. Г. Шевченка

Поема «Сон» — свідчення великої громадянської сміливості Т. Шевченка

«…І перед нею помолюсь, мов перед образом святим тієї матері святої» (образ матері у творах Т. Шевченка)

«Найбільш народний поет з усіх поетів світу…»

Містерія Т. Шевченка «Великий льох»: алегоричний смисл твору

«Додому нема вороття…» за віршем Т. Шевченка «Думка («Тече вода в синє море»)

Уславлення любові козаків до рівної землі в поемі «Гамалія» Т. Шевченка

Зіставлення поем Т. Шевченка «Катерина» і «Наймичка»

Героїзм чи трагедія? (за твором Тараса Шевченка «Гайдамаки»)

Відображення історії українського козацтва в поемах Шевченка «Іван Підкова», «Тарасова ніч»

Україна як заручниця в імперській «тюрмі народів» («Кавказ» Т. Шевченка)

Автобіографічні мотиви в поезії «Мені тринадцятий минало…»

Тарасова молитва («Ісая. Глава 35 (Подражаніє)», «Молитва»)

Дитинство Тараса (за віршами Т. Г. Шевченка «Мені тринадцятий минало…» та «На Великдень, на соломі…»)

Мої враження від вірша Т. Шевченка «На панщині пшеницю жала…»

Вогонь Шевченкового слова («Чигрине, Чигрине…», «Стоїть в селі Суботові…»)

Тема історичного минулого в поемі «Тарасова ніч»

«У своїй хаті своя правда, і сила, і воля» за посланням Тараса Шевченка «І мертвим і живим і ненарожденним…»

Тема жіночої долі у творах Тараса Шевченка

Актуальність творів Шевченка в наші дні

Мій улюблений твір Тараса Шевченка

Страждання України очима Тараса Григоровича Шевченка

Життя Тараса Шевченка — подвиг, який вартий на велику пошану

«Образ Івана Підкови — козацького отамана» за поемою Тараса Шевченка «Іван Підкова»

Тарас Шевченко і сучасність

Образ Прометея в поемі Тараса Шевченка «Кавказ»

Шевченко і Біблія

«Жінка — уособлення краси на землі, джерело добра, яке змінює світ» за творами Тараса Шевченка

Характеристика поеми Тараса Шевченка «Наймичка»

«От де, люди, наша слава» за творами Тараса Шевченка

«У нашім раї на землі …» за творчістю Тараса Шевченка

Шевченкове слово ніколи не вмре

«Гайдамаки» Тараса Шевченка — поема народного гніву

Майбутнє Івася за поемою Тараса Шевченка «Катерина»

«Свята мати — джерело добра, яке змінює світ» за творчістю Тараса Шевченка

І перед нею помолюся — образ матері у творах Тараса Шевченка

Зображення національно-визвольної війни українського народу проти польських гнобителів» за поемою Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Провідні мотиви циклу віршів Тараса Шевченка «В казематі»

Заклик до єднання слов’янських народів у творі Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Зображення Залізняка і Гонти в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки»

«Свята мати — джерело добра» за творами Тараса Шевченка

Повсталий народ — головний герой поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Сучасні уроки «Гайдамаків» за однойменною поемою Тараса Шевченка

Гнівний осуд російського самодержавства в поемі Тараса Шевченка «Кавказ»

Тарас Шевченко як художник

Трагічна доля матері в поемі Тараса Шевченка «Катерина»

Зображення трагічної долі жінки-матері в поемі Тараса Шевченка «Наймичка»

«Хто винен у смерті Катерини?» за однойменною поемою Тараса Шевченка

Тарас Шевченко — волелюбний поет стражденної України

Образ знедоленої жінки в поемі Тараса Шевченка «Наймичка»

Показ соціальної нерівності у драмі Тараса Шевченка «Назар Стодоля»

Ярема Галайда — представник повсталого народу в поемі Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Фантастичне і реальне у романтичних творах Тараса Шевченка

Шевченко — основоположник української літератури

Безсмертні думки поета (за поезією Т. Шевченка)

Біблійні мотиви в поезіях Т. Г. Шевченка

«В сім’ї вольній, новій» (присвячено Тарасові Шевченку)

Тема материнства в поемі Тараса Шевченка «Наймичка» за поемою Тараса Шевченка «Наймичка»

Відображення патріотизму в посланні Тараса Шевченка «І мертвим, і живим…»

Драматичні жіночі долі у баладах Т. Шевченка

Життя Тараса Шевченка — це подвиг, перед яким я схиляюсь

Звернення до Кобзаря (Після знайомства з творчістю Тараса Шевченка)

Заклик до єднання слов’янських народів у поемі Тараса Шевченка «Єретик»

Іду душею до Тараса (Моє ставлення до Тараса Шевченка)

Розкриття сутності самодержавного ладу в поемі Тараса Шевченка «Сон»

Мрії Тараса Шевченка про майбутнє України

Неможливість однолінійної оцінки жіночих образів Т. Шевченка

Образ жінки-матері у творах Тараса Шевченка

Складність історичної долі українського народу, боротьба за визволення (поема «Гайдамаки»)

Зображення Російської імперії як царства зла в поемі Тараса Шевченка «Сон»

Заклик до єднання слов’ян у поемі Тараса Шевченка «Єретик»

Змалювання України в ранніх творах Тараса Шевченка

Чи виконали ми заповіт Шевченка?

«Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь…» Т. Шевченко

Нетлінний вогонь Прометея (за поемоюю Т. Шевченка «Кавказ»)

Відображення почуття патріотизму в посланні «І мертвим, і живим»

Культ народу в творчості Тараса Шевченка

Україна й українці у творчості Тараса Шевченка

Образ матері у творчості Шевченка (думки після знайомства з газетною публікацією)

Осмислюючи уроки Шевченка (твір за публіцистичною статтею)

Чому сучасні письменники продовжують звертатися до творчості Т. Шевченка?

Невмирущість слова Кобзаря

Гострота й актуальність послання Тараса Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

Коли перегорнена остання сторінка поеми Тараса Шевченка «Наймичка»

Нам треба голосу Тараса

Заповіт нащадкам (за поезіями Тараса Шевченка)

Цитатна характеристика Оксани в поемі «Гайдамаки» Т. Шевченка

Мрії поета про щасливе майбутнє рідного краю (за поезією «Ісаія. Глава 35»)

Романтичний характер ранньої творчості Тараса Шевченка

Щастя родини як першоджерело щастя суспільного (ідея сімї у творчості Т. Шевченка)

Жіночі образи в поезіях Т. Шевченка

Ідея активної громадянської позиції у творах Т. Шевченка

Заповіт Т. Шевченка — патріотичний гімн

Жінки в житті Т. Г. Шевченка

Героїзм і козацька звитяга гайдамацького руху в поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»

Образ Катерини в однойменній поемі Тараса Шевченка

Показ мужності, відваги запорожців у поемі «Гамалія»

Мрії матері-кріпачки про вільне життя сина за поезією «Сон»

Тарас Шевченко — національний поет

Національне самовизначення в творі Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»

Повстанець Шевченко

Поема «Сон» — вершина політичної сатири в творчості Т. Шевченка

Моє ставлення до вчинку батьків Катерини

«Заповіт» Т. Шевченка — палке звернення до нащадків

Народно-пісенна основа балади «Тополя» Т. Г. Шевченка

Вірш «Минають дні, минають ночі…» — роздуми поета про власну долю

«Караюсь, мучуся… але не каюсь!» (Т. Шевченко)

«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…От де люде, наша слава, слава України!» (Т. Шевченко)

Особистість поета зі сторінок «Кобзаря»

Роздум над поемою «Катерина» Т. Шевченка

Туга за Україною у поезіях Т. Шевченка

Ярема — народний герой з поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

«Заповіт» Т. Шевченка — патріотичний гімн

«В сім’ї вольній, новій» (присвячено Тарасові Шевченку)

Героїчне минуле українського народу у творчості Тараса Шевченка

Iнтимна лірика Тараса Шевченка

Зустріч з Яремою, або Як написати твір за поемою Т. Шевченка «Гайдамаки»

Монолог колонізатора за поемою Т. Г. Шевченка «Кавказ»

Огляд творів Кобзаря

Образи народних ватажків у поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»

Образ Хоми і Назара в драмі Тараса Шевченка «Назар Стодоля»

За картиною Т. Г. Шевченка «Почаївська лавра з півдня»

Помріємо разом із Тарасом Шевченком

Образ козацького ватажка Гамали за поемою «Гамалія»

Роздум за поезією «Мені тринадцятий минало»

Сила духу за віршем «Минають дні, минають ночі…»

Спільні образи і мотиви в ліриці Тараса Шевченка і Фрідріха Шіллера

Трагізм образу матері в поемі Т. Шевченка «Наймичка»

Схарактеризуйте роздуми Т. Шевченка над долею України

Образ розповідача у поемі Шевченка «Сон»

Фантастичне і реальне у баладі Т. Шевченка «Причинна»

Ще 1845 року поет написав свій невмирущий «Заповіт»

Як життєві умови формували характер Тараса Шевченка

Викриття конформізму української еліти у творі Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм…»

Відображення в поемі «Гайдамаки» трагічних подій 1768 року

Історичне значення творчості Шевченка

Значення «Кобзаря» для українців

Сучасні уроки Гайдамаччини

Образ Яреми як захисника рідної землі

Тече вода в синє море

Чому необхідно досліджувати життя і творчість Т. Г. Шевенка?

Невмируще слово Шевченка

Сирітство у творчості Т. Г. Шевченка

Мої улюблені образи в поетичній творчості Тараса Шевченка

Як порушує тему релігії у своїх творах Тарас Шевченко

Світова велич Тараса Шевченка

Жіноча тематика у творчості Т. Г. Шевченка

Невмируще слово кобзаря

Чи актуальна проблема Катерини у наш час? За твором «Катерина» Тараса Шевченка

Порівняння творів Тараса Шевченка «Катерина» і «Марія»

Порівняння образів Катерини та Наймички за творами Тараса Шевченка

Щастя для матері — це її дитина. За творами «Катерина», «Наймичка» і «Марія» Тараса Шевченка»

Що для мене значать твори Тараса Шевченка

Звеличення подвигу гайдамаків за однойменною поемою Т. Шевченка «Гайдамаки»

Тема і головна думка твору «Назар Стодоля» Тараса Шевченка

Образ жінки-матері у поемі «Наймичка» Тараса Шевченка

Образ Богдана Хмельницького у творчості Тараса Шевченка

Актуальність поеми Т. Шевченка «Кавказ»

Романтичний світ балад Т. Шевченка

Обряди та звичаї у п’єсі Тараса Шевченка «Назар Стодоля»

Лист до Оксани з поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

Лист до улюбленого героя з поеми «Гайдамаки»

Осмислення історичної долі козацтва в творчості Тараса Шевченка

«Образ Івана Гонти та Максима Залізняка» за поемою Т. Шевченко «Гайдамаки»

Національна проблематика у творчості Тараса Шевченка періоду трьох літ

«Гайдамаки» Тараса Шевченка — поема полум’яного й грізного народного гніву, породженого соціальною і національною кризою

Сучасні уроки. Поема Т. Шевченко «Гайдамаки»

Хто винен у поемі «Катерина» Тараса Шевченка?

Знову відкриваю «Кобзаря»

Величний образ Кобзаря

«Учитесь, читайте, чужому навчайтесь и свого не цурайтесь»

Образ матері у творчості Т. Г. Шевченка

Життя Тараса Шевченка — подвиг

Який Ярема постає у бою. Поема Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»

Трагізм образу української дівчини-покритки в поемі Т. Шевченка «Катерина»

Усвідомлення громадянської позиції людини (за творами Т. Шевченка)

Рідна земле моя, ти козацькою славою щедра (За творчістю Т. Шевченка)

«Мені тринадцятий минало…» (Автобіографічність у творах Т. Шевченка)

Гайдамаччина — потяг до волі (За поемою Т. Шевченка «Гайдамаки»)

Трагедія української жінки (За поемою Т. Шевченка «Катерина»)

Поема «Сон» — комедія чи трагедія?

Пророче послання (За поезією Т. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненарожденним…»)

Чим мені подобаються твори Т. І Шевченка

Гірка сирітська доля в поезіях Т. Г. Шевченка (Мені тринадцятий минало…, На Великдень на соломі…)

Зображення незламності народу в поемі Тараса Шевченка «Кавказ»

«Не слухала Катерина ні батька, ні неньки» (за поемою Т. Шевченка «Катерина»)

Невмирущість кохання в баладі «Тополя»

Тарас Шевченко — співець української природи

Поема «Сон» Тараса Шевченка — нищівна суспільно-політична сатира на самодержавство

Власне враження від балад «До Основ’яненка» та «Причинна»

Мотиви послання «І мертвим, і живим, і ненародженним», Шевченко

План до поеми «Сон» (У всякого своя доля), Тарас Шевченко

Доля жінки в поемі Наймичка, Тарас Шевченко

Доля жінки Наймичка, Катерина, Тарас Шевченко

Образ, характеристика Катерини

План до поеми «Гайдамаки», Т. Шевченко

Цитатна характеристика Яреми Галайди поеми «Гайдамаки», Т. Шевченко

Характеристика образів Сон, Шевченко

Образ матері у творах Т. Шевченка

Постать Кобзаря як утілення народного духу

Т.Г.Шевченко - його село

Мої думки щодо Заповіту Т. Г. Шевченка

Уявний діалог із Кобзарем

Трагедія Катерини - типова трагедія в тогочасному суспільстві

«Сон» («У всякого своя доля…») — вершина політичної сатири в поезії Т. Шевченка

«Сини мої, гайдамаки…» (бачення молодим Шевченком трагічних подій в Україні 1768 року)

Шевченкові думки переживуть віки

Правота народної помсти і пошук історичного шляху зняття суперечностей у поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»

Послання «І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм…» - заповіт Т. Шевченка нащадкам

Образи Гонти та Залізняка (за поемою «Гайдамаки»)

Мої роздуми над поемою Т. Шевченка «Гайдамаки»

Лірика Т. Шевченка років заслання

Художні особливості містерії Т. Шевченка «Великий льох»

Художні особливості балад Т. Шевченка

«Кавказ» — гнівна сатира на самодержавно-кріпосницький лад

Катерина - образ жінки-страдниці (за однойменною поемою Т. Шевченка)

Історичне минуле українського народу в поезії Шевченка

Доля жінки-покритки у творах Т. Шевченка «Катерина» і «Наймичка»

Багатогранний образ жінки-матері в шевченкових поемах

Волелюбні ідеї в поемі Т. Г. Шевченка «Гамалія»

Сюжет та композиція поеми Т. Шевченка «Гамалія»

Сила духу проти філософії «дайте мені спокій» (за віршем «Минають дні, минають ночі…»)

«Серце рвалося, сміялось, виливало мову…» Т. Шевченко

Роздуми про долю Батьківщини в поезії «Мені однаково…»

Провідні мотиви циклу творів Т. Шевченка «В казематі»

Поетична краса Шевченкового слова в поемі «Гамалія»

Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко

Основні мотиви циклу поезій «в казематі» (на прикладі творів «Ой три шляхи широкії» та «Мені однаково…»)

Образи Хоми й Назара в драмі Т. Шевченка «Назар Стодоля»

Не вернулися три брати… (за віршем Т. Шевченка «Ой три шляхи широкії»)

Мої роздуми над віршем Т. Шевченка «Минають дні, минають ночі…»

«Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села…» (Т. Шевченко)

Ліричний герой поезії «Думи мої, думи мої»

Коли слово стає зброєю… (за творчістю Т. Шевченка)

Яким я уявляю собі отамана Гамалію (за поемою Т. Шевченка «Гамалія»)

Історичне підґрунтя поеми Т. Шевченка «Гамалія»

Гірка дума Шевченка про долю України у творі «Думи мої, думи мої…»

Фольклорні мотиви поезії Т. Шевченка «Ой три шляхи широкії»

Зображення запорожців у поемі Т. Шевченка «Гамалія»

Заповіт нащадкам у безсмертній поезії Кобзаря

Суспільно-політичні передумови написання Т. Шевченком вірша «Заповіт»

Що мені відомо про історичні події, висвітлені у поемі Т. Шевченка «Гамалія»

Реальне і фантастичне в баладі Т. Шевченка «Тополя» - питання та відвовіді

Показ складної долі людини в поемі «Невольник» Т. Шевченка

Показ історичного минулого українського народу (за поемами Т. Шевченка «Тарасова ніч» та «Іван Підкова»)

Моє розуміння «Заповіту» Т. Г. Шевченка

Моє розуміння творчості Т. Г. Шевченка

Любов до рідного краю в творах Т. Шевченка

Які риси вдачі запорожців відтворив Тарас Шевченко у поемі «Гамалія»

Ідея незнищенності справжнього кохання в баладі Т. Шевченка «Тополя»

До свободи завдяки боротьбі (за віршем Т. Шевченка Заповіт»)

Безрадісне дитинство сироти (за поезіями Т. Шевченка «Якби ви знали, паничі», «І золотої й дорогої…»)

Автобіографічні мотиви у вірші Т. Шевченка «І виріс я на чужині…»

Автобіографічна поезія Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало»

Відображення в поезіях Т. Шевченка «Якби ви знали, паничі…», «І золотої, й дорогої…» тяжкої долі селян-кріпаків

Весна надій Т. Г. Шевченка (за віршем «Тече вода з-під явора…»)

Тарас Шевченко болісні роздуми поета над кріпацькою долею (за поезіями Т. Шевченка «Якби ви знали, паничі…», «І золотої й дорогої…»)

Спогади про безрадісне дитинство в поезіях Т. Шевченка

Поетичне відображення краси української природи у творах Т. Шевченка «Зоре моя вечірняя…» та «Над Дніпровою сагою…»

Малий гайдамака (за уривком «Дитинство Шевченка»)

Грай, кобзо, грай… (За поемою Т. Шевченка «Тарасова ніч»)

Автобіографічна основа віршів Т. Шевченка «Якби ви знали, паничі…», «І золотої й дорогої…»

Автобіографічна основа вірша Т. Шевченка «Якби ви знали, паничі…»

Поетичне уособлення української природи в поезіях Т. Шевченка

Важка доля матері-кріпачки у вірші Т. Г. Шевченка «Сон» («На панщині пшеницю жала»)

Поезія, народжена серцем (за віршами Т. Шевченка)

Мрія і дійсність у вірші «Сон» Т. Г. Шевченка

Мої враження від поезії Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати»

Відображення нещасливого життя дітей-сиріт у віршах Т. Г. Шевченка

Автобіографічна основа вірша Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало…»

Туга за україною в творах Т. Шевченка

Роздуми про долю рідного народу в посланні «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» Тараса Шевченка

Образ Яреми галайди в поемі Т. Г. Шевченка «Гайдамаки»

Біблійні мотиви і сюжети у творчості Т. Шевченка

Дружба народів у творчості Тараса Шевченка

Інтимна лірика Тараса Шевченка

Я не засуджую традицій (роздуми над Катериною Тараса Шевченка)

Як Т. Шевченко затаврував самодержавство в поемі Сон

Любов до рідної України в поезіях Т. Шевченка

Любов поета до рідної землі (за поезіями Тараса Шевченка)

Мої роздуми над долею Катерини з однойменної поеми Т. Г. Шевченка

Мотиви лірики Тараса Шевченка

Незабутні сторінки поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Образ Бога у творчості Шевченка

Образи Ґонти та Залізняка за поемою «Гайдамаки»

Побутові поеми Т. Шевченка (план)

Поема-комедія «Сон» та сучасна Шевченкові суспільно-політична дійсність

Проблематика відносин між людьми в поемі Т. Г. Шевченка «Катерина»

Прометей - символічний образ нескореного народу (за поемою Тараса Шевченка Кавказ)

Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно-свідомої особистості у поемі Т. Шевченка Сон (план)

Погуляли гайдамаки, добре погуляли… (за поемою Т. Шевченка «Гайдамаки»)

Сатиричне зображення царської імперії у поемах Т.Шевченка Сон і Кавказ

Що є для нього Батьківщина? (Образ Байди - символ мужності українського народу)

Тарас Шевченко — вірний син України

Україна і Шевченко

Викривальна спрямованість поеми Т. Г. Шевченка «Кавказ»

Віра в щастя України (За віршем Т. Шевченка «Заповіт»)

Жіночі образи у творчості Тараса Шевченка

Змалювання краси природи у поезіях Тараса Шевченка

Героїчний характер образів поеми Тараса Шевченка «Гайдамаки»

Славне лицарство запорозьке (За поемою Т. Г. Шевченка «Гамалія»)

Вірш Т. Шевченка «Заповіт» — заклик поета до боротьби

Вірш Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало…» згадка про дитинство в незамкнутій тюрмі

Любов до рідної України в поезії Тараса Шевченка (за віршами І виріс я на чужині…, Сонце заходить, гори чорніють…)

Реальне й фантастичне в баладі Т. Шевченка «Тополя»»

Актуальність поеми Тараса Григоровича Шевченка «Гайдамаки» у наш час»

«І мертвим, і живим, і ненародженим…» — послання Кобзаря нащадкам

Караюсь, мучусь, але не каюсь — життєве кредо Тараса Шевченка, поета, людини, революціонера-демократа

Образ України у творчості Тараса Шевченка

Відверта і правдива громадянська лірика Т. Г. Шевченка (За поезіями «І виріс я на чужині…», «Заповіт»)

«І мертвим, і живим, і ненарожденним…» - звертання до всіх українців

Історична основа поеми Т. Шевченка «Гамалія»

Образ народного співця в поезії Тараса Шевченка

Історичні й художньо-літературні джерела поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

Моральна оцінка «розкопаного» історичного минулого України у поемі «Великий льох»

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. (Тарас Шевченко)

«Караюсь, мучуся, але не каюсь…» (Тарас Шевченко)

Роздуми Т. Шевченка про долю рідного народу у творі «І мертвим, і живим…»

«Слава тобі, Гамаліє… на всю Україну…» (за твором Т. Шевченка «Гамалія»)

Сатиричне зображення царської імперії у поемах Т. Шевченка «Сон» і «Кавказ»

Сатиричне зображення царської імперії у поемах Т. Шевченка «Сон» і «Кавказ»

Відображення трагічних сторінок історії в поемі-містерії Т. Шевченка «Великий льох»

Невольнича поезія Т. Шевченка, цикл «В казематі»

Роздуми Шевченка про власну долю та долю України в поезії «Мені однаково, чи буду…»

Прометей — символічний образ нескореного народу (за поемою «Кавказ» Тараса Шевченка)

Образ народного співця в поезії Т. Г. Шевченка

Романтизм творів молодого Тараса Шевченка (балада «Причинна»)

Розкриття глибокого патріотизму і ненависті до гнобителів в образах Яреми, Гонти і Залізняка (поема «Гайдамаки» Тараса Шевченка)

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т.Г. Шевченка.

Образ народного слівця у поемі Т. Шевченка «Тарасова ніч»

Мрії Тараса Шевченка про майбутнє України

Загальна характеристика поезій Т. Шевченка періоду після заслання

Тема історичного минулого у поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»

Роздуми про життєве призначення людини в поезії Т. Г. Шевченка «Минають дні, минають ночі…»

Мої роздуми над долею дитини-сироти після прочитання вірша Т. Шевченка «Мені тринадцятий минало»

Прометей — символічний образ нескореного народу (за поемою «Кавказ» Т. Шевченка)

Десять рокiв солдатськоi неволi iз царською «забороною писати i малювати» найтрагiчнiша сторiнка життя Т. Шевченка

Образи поезії Т. Шевченка «Заповіт»

Образи ватажків гайдамацького руху в поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»

Мрії Шевченка про майбутнє України

Україна і українці в творчості Тараса Шевченка

Образи матері й дитини в творчості Т. Г. Шевченка.

Образ народного співця в поезії Т. Шевченка

Поема Т. Шевченка «Кавказ»: сатиричне викриття царизму

Жіноча доля в поезіях Т.Г. Шевченка

«А я так мало, небагато просив у Бога…» (Т. Шевченко)

Образ Катерини в однойменній поемі Т. Шевченка

Образ Катерини з однойменної поеми Т. Шевченка

Спільні мотиви «Заповіту» Шевченка і творів Горація та О. Пушкіна

Образ Ярославни у «Слові о полку Ігоревім» (за віршем Т. Г. Шевченка «Плач Ярославни»)

Роздуми після прочитання поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»

Романтичний характер балад Тараса Шевченка

Трагізм образу матері в поемі Т. Шевченка «Наймичка»

«Доле, де ти?..» (Т. Шевченко «Мені однаково…», «Минають дні, минають ночі», «Думи мої, думи мої»)

Релігійні мотиви у творчості Т. Шевченка

Життєвий вибір поета-патріота (за поезією Т. Шевченка «Минають дні, минають ночі…»)

Ліризм і гумор у драмі Т. Шевченка «Назар Стодоля»

Шкільний твір - «Сон» Т. Шевченка — перша в українській літературі політична поема

Зображення Т. Шевченком тяжкого життя селян-кріпаків у поезії «І виріс я на чужині»

Роздуми про долю рідного народу в посланні Т.Г.Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…»

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь. (Тарас Шевченко)

Перше кохання Шевченка

«Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь»

Ідея незнищенності справжнього кохання, краси, вірності в баладі Шевченка «Тополя»

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т. Шевченка

Образ народного співця в поезії Т. Г. Шевченка

Любов Т. Шевченка до України (за поезією «Садок вишневий коло хати…»)

Героїчна боротьба селянства проти поневолювачів (за поемою Т.Шевченка «Гайдамаки»)

«Заповіт» Тараса Шевченка. Чи виконуємо ми його?

Художні особливості балад Т. Шевченка

Картини природи у вірші Т. Шевченка «Садок вишневий коло хати…»

Трагізм образу матері в поемі Т.Г.Шевченка «Наймичка»

«І мертвим, і живим, і ненародженим…» - послання Кобзаря нащадкам

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т.Г.Шевченка.

«Сини мої, гайдамаки…» (бачення молодим Шевченком трагічних подій в Україні 1768 року)

Мрії Тараса Шевченка про майбутнє України

«Караюсь, мучусь, але не каюсь» — життєве кредо поета-громадянина Т. Шевченка

Біблійні образи в поезії Т. Г. Шевченка

Національне самовизначення у творі Т. Г. Шевченка «І мертвим, і живим, і ненародженим…»

Сатиричне зображення царської імперії у поемах Тараса Шевченка «Сон» і «Кавказ»

Тарас Шевченко і Кирило-Мефодіївське братство

Усвідомлення Т. Шевченком власної місії поета

Героїчне минуле українського народу в творчості Тараса Шевченка

Образ матері у творах Т. Г. Шевченка

Героїчне минуле українського народу в творчості Тараса Шевченка

Проблема морального обов’язку в творі «І мертвим, і живим…» Т. Шевченка

Образ України у творчості Т. Шевченка

Поетичні роздуми Т. Шевченка про сутність людського життя (за віршем «Минають дні, минають ночі…»)

Поетичне відображення краси української природи у творах Т. Шевченка «Зоре моя вечірняя…» та «Над Дніпровою сагою…»

«Кобзар» у моєму житті

Образ матері у творах Т. Шевченка

«Заповіт» Т. Шевченка - патріотичний гімн

Реальне і фантастичне в баладі Т. Шевченка «Тополя»

Марко Вовчок і Тарас Шевченко

Спадщина Шевченка-художника

Як би склалася доля малого Тараса Шевченка в наш час

Історична тематика у творчості Т. Шевченка

Мої роздуми під час читання поеми «Наймичка» Т. Шевченка

Історична основа поеми Т. Шевченка «Гамалія»

«Кобзар» у моєму житті

Пантелеймон Куліш і Тарас Шевченко

Кого висміює Т. Шевченко у п’єсі «Назар Стодоля»?

Моя улюблена поезія з «Кобзаря» Т. Шевченка

Що заповідав Тарас Шевченко своєму народові віршем «Заповіт»?

Художні особливості балад Т. Шевченка

Трагічні події в Україні 1768 року та їх відображення в поемі Т. Шевченка «Гайдамаки»

Мотиви лірики Т. Шевченка років заслання

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

ПЛАНИ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ПЛАНИ - Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Поезія „Думи мої, думи мої...” - програмний вступ до першої поетичної збірки Т. Г. Шевченка

Аналіз вірша „Минають дні, минають ночі...”

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - Т. ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - Т. ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

ПЛАН - Т. ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ

Художня оцінка діяльності Б. Хмельницького у творах Т. Шевченка

Трагізм образу матері в поемі Т. Шевченка „Наймичка”

„Сини мої, гайдамаки...” (Відображення повстання 1768 р. у поемі Т. Шевченка „Гайдамаки”)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - С. ВАСИЛЬЧЕНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, К. МАЛИЦЬКА, Б.-І. АНТОНИЧ, Е. ГУЦАЛО, ОЛЕНА ПЧІЛКА, М. РИЛЬСЬКИЙ, М. ВІНГРАНОВСЬКИЙ - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - С. ВАСИЛЬЧЕНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, К. МАЛИЦЬКА, Б.-І. АНТОНИЧ, Е. ГУЦАЛО, ОЛЕНА ПЧІЛКА, М. РИЛЬСЬКИЙ, М. ВІНГРАНОВСЬКИЙ - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ПЛАНИ - С. ВАСИЛЬЧЕНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, К. МАЛИЦЬКА, Б.-І. АНТОНИЧ, Е. ГУЦАЛО, ОЛЕНА ПЧІЛКА, М. РИЛЬСЬКИЙ, М. ВІНГРАНОВСЬКИЙ - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Дружна українська родина (Т. Шевченко „Садок вишневий коло хати...”)

Дивовижна природа нашої землі (Т. Шевченко „За сонцем хмаронька пливе”)

ПЛАНИ - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА I СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ОБРАЗ ДИТИНСТВА В ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА („Мені тринадцятий минало“)

СТИХІЯ ПОВСТАЛОГО НАРОДУ В ПОЕМІ Т. ШЕВЧЕНКА „ГАЙДАМАКИ”

ТЕМА ЖІНОЧОЇ ДОЛІ У ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Читаючи Тараса Шевченка - Творча робота з української літератури

Мої роздуми над поезіями Т.Г. Шевченка - Творча робота з української літератури

Роздуми над долею рідного народу у творі І мертвим, і живим... Т.Г. Шевченка - Творча робота з української літератури

Мрії Тараса Шевченка про майбутнє України - Творча робота з української літератури

Тема служіння поета визвольній боротьбі народу в ліриці Т. Шевченка - Творча робота з української літератури

Образ народного співця в поезії Т.Г. Шевченка - Творча робота з української літератури

Трагізм образу матері в поемі Т.Г. Шевченка Наймичка - Творча робота з української літератури

Мої роздуми над прочитаними сторінками статті Євгена Сверстюка Шевченко і час - Творча робота з української літератури

Дорогою до Тараса (триптих) - Творча робота з української літератури

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь - Творча робота з української мови

Прометей — символічний образ нескореного народу (за поемою Кавказ Тараса Шевченка) - Творча робота з української літератури

Осмислюючи уроки Шевченка (твір за публіцистичною статтею)

Прометей — символічний образ нескореного народу (за поемою Т. Шевченка „Кавказ“)

Тема материнства в поемі Тараса Шевченка „Наймичка”

„І на оновленій землі...” (за поезіями Т. Шевченка)

„І оживе добра слава“ (за посланням Т. Шевченка „І мертвим, і живим...“)

„Колись почнеться доба волі” (за поетичною спадщиною Т. Шевченка)

Проблема морального обов’язку (в творі Т. Шевченка „І мертвим, і живим...”)

Жити і людей любити (за поезіями Т. Шевченка)

Страдницька доля жінки (за поемою Т. Шевченка „Наймичка”)

Культ народу в творчості Т. Шевченка

Мені тринадцятий минало...

Відчуття народного болю (за віршем Т. Шевченка „Сон”)

Новаторство поеми „Сон” Т. Г. Шевченка

Вияв художньої майстерності Т. Шевченка в поемі „Кавказ”

Співці волелюбного духу народу (за поезіями Т. Шевченка)

Співець рідної природи - (за віршами „Над Дніпровською сагою...”, „Зоре моя вечірняя...”) - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Співець рідної природи - (за віршами „Над Дніпровською сагою...”, „Зоре моя вечірняя...”) - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Невмирущість кохання в баладі „Тополя” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Невмирущість кохання в баладі „Тополя” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Невмирущість кохання в баладі „Тополя” - ІІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Невмирущість кохання в баладі „Тополя” - ІV варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Змалювання тяжкого життя селян-кріпаків (за віршем „І виріс я на чужині”) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Віра в світле майбутнє України (за поезіями „Заповіт”, „І виріс я на чужині”) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Віра в щастя України (за віршем „Заповіт”) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Любов до Батьківщини в поезіях „Сонце заходить, гори чорніють...” та „І виріс я на чужині...” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії Кобзаря про майбутнє України - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Показ мужності, відваги запорожців у поемі „Гамалія” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Показ мужності, відваги запорожців у поемі „Гамалія” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Показ мужності, відваги запорожців у поемі „Гамалія” - ІІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Романтична ідеалізація часів козаччини в поемі „Гамалія” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Отаман Гамалія — ватажок козаків - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Отаман Гамалія — ватажок козаків - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Отаман Гамалія — ватажок козаків - ІІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Близькість поеми „Гамалія” до народних дум та історичних пісень - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Козацька любов до Вітчизни (за поемою „Гамалія”) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення козацької звитяги (за поемою „Гамалія”) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення козацької звитяги (за поемою „Гамалія”) - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Поетичні роздуми про сутність людського життя в поемі „Минають дні, минають ночі” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії матері-кріпачки про вільне життя сина за поезією „Сон” - I варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії матері-кріпачки про вільне життя сина за поезією „Сон” - IІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії матері-кріпачки про вільне життя сина за поезією „Сон” - IІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Змалювання важкого життя дитини-сироти у вірші „На Великдень, на соломі...” - I варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Змалювання важкого життя дитини-сироти у вірші „На Великдень, на соломі...” - IІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Змалювання важкого життя дитини-сироти у вірші „На Великдень, на соломі...” - IІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

„У кого ненька, у того й голівка гладенька” - I варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

„У кого ненька, у того й голівка гладенька” - IІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

„У кого ненька, у того й голівка гладенька” - IІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Романтизм у ранніх творах Т.Г.Шевченка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Фантастичне і реальне в баладі „Причинна” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образ народного співця в поезії Т. Шевченка - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образ народного співця в поезії Т. Шевченка - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Трагічна доля матері в поемі „Катерина” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Трагічна доля матері в поемі „Катерина” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Трагічна доля матері в поемі „Катерина” - ІІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Трагічна доля матері в поемі „Катерина” - IV варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образи матері й дитини у творчості Т. Шевченка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образ Івана Підкови — козацького отамана (за поемою „Іван Підкова”) - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образ Івана Підкови — козацького отамана (за поемою „Іван Підкова”) - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Історична основа поеми „Гайдамаки” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Історична основа поеми „Гайдамаки” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Історична основа поеми „Гайдамаки” - ІІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення Залізняка і Ґонти в героїко-романтичному плані - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення Залізняка і Ґонти в героїко-романтичному плані - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образи ватажків гайдамацького руху в поемі „Гайдамаки” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Повсталий народ — головний герой поеми „Гайдамаки” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Повсталий народ — головний герой поеми „Гайдамаки” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т. Шевченка - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т. Шевченка - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т. Шевченка - ІІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т. Шевченка - ІV варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т. Шевченка - V варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Ярема Галайда як представник повсталого народу в поемі „Гайдамаки” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Ярема Галайда як представник повсталого народу в поемі „Гайдамаки” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Протиставлення характерів Назара і Хоми (за драмою „Назар Стодоля”) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Показ соціальної нерівності у драмі „Назар Стодоля” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення Російської імперії як царства зла у поемі „Сон” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Розкриття сутності самодержавного ладу в поемі „Сон” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Розкриття сутності самодержавного ладу в поемі „Сон” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Заклик до єднання слов'янських народів у поемі „Єретик” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Заклик до єднання слов'янських народів у поемі „Єретик” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Заклик до єднання слов'янських народів у поемі „Єретик” - ІІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образ знедоленої жінки в поемі „Наймичка” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образ знедоленої жінки в поемі „Наймичка” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Зображення трагічної долі жінки-матері в поемі „Наймичка” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Трагізм образу матері в поемі „Наймичка” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Трагізм образу матері в поемі „Наймичка” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мати та материнство у творчості Т. Шевченка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образ Прометея в поемі „Кавказ” - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образ Прометея в поемі „Кавказ” - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Засудження загарбницької війни в поемі „Кавказ” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Прометей — символічний образ нескореного народу (за поемою „Кавказ”) - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Роздуми про долю рідного народу в посланні „І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Відображення почуття патріотизму в посланні „І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм...” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Провідні мотиви циклу віршів „В казематі” - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії поета про щасливе майбутнє рідного краю (за поезією „Ісаія. Глава 35”) - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії поета про щасливе майбутнє рідного краю (за поезією „Ісаія. Глава 35”) - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії поета про щасливе майбутнє рідного краю (за поезією „Ісаія. Глава 35”) - ІІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії поета про щасливе майбутнє рідного краю (за поезією „Ісаія. Глава 35”) - ІV варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії поета про щасливе майбутнє рідного краю (за поезією „Ісаія. Глава 35”) - V варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії поета про щасливе майбутнє рідного краю (за поезією „Ісаія. Глава 35”) - VІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Мрії поета про щасливе майбутнє рідного краю (за поезією „Ісаія. Глава 35”) - VІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Любов і туга за Україною в ліриці Т. Г. Шевченка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Пісенні корені поезії Т. Г. Шевченка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

І перед нею помолюсь, мов перед образом святим тієї матері святої - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Україна й українці у творчості Тараса Шевченка - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь - І варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь - ІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Учітесь, читайте, І чужому научайтесь, Й свого не цурайтесь - ІІІ варіант - ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Образи кріпаків у творах М. Вовчка і Т. Шевченка - МАРКО ВОВЧОК

Трагізм образу матері в поемі Т.Г. Шевченка Наймичка

Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь Тарас Шевченко

Прометей - символічний образ нескореного народу (за поемою Кавказ Тараса Шевченка)

Образ народного співця в поезії Т.Г. Шевченка

Мрії Тараса Шевченка про майбутнє України

Зображення величі і краси козацької звитяги у творчості Т. Г. Шевченка

Трагедія та велич материнської долі у творчості Т. Г. Шевченка

Мрії Тараса Шевченка про майбутнє України

Образ народного співця в поезії Тараса Шевченка

Осмислення історичної долі козацтва у творчості Тараса Шевченка

Трагізм образу матерів у поемі Тараса Шевченка „Наймичка”

Ідея національного духовного відродження у творчості Тараса Шевченка

Втілення в образі Яреми непоборної сили українського народу (За поемою Т.Г. Шевченка „Гайдамаки“)

Сатира на “Кавказ“ і “Сон“

Шевченко-художник

Героїчне минуле українського народу у творах Тараса Шевченка

Проблема морального обов’язку в творі “І мертвим, і живим“ Т.Г. Шевченка

Світове значення творчості Шевченка

Моя дорога до Шевченка

Кобзар… Шевченко… Тарас…

Портрет Тараса Григоровича Шевченка

Мій Шевченко

Тарас Шевченко - мій улюблений письменник

Біографія Шевченка

МРІЯ ПРО ВІЛЬНУ УКРАЇНУ ( за віршем Т.Г. Шевченка „І виріс я на чужині…”)

Які думки та почуття викликає поема Т. Г. Шевченка “Кавказ“?

Аналіз поезії Т. Г. Шевченка “Мені однаково“

Україна як предмет ліричного переживання Тараса Шевченка

Мій улюблений твір „І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…“ Тараса Григоровича Шевченка - Олена Акульшина

„КАРАЮСЬ, МУЧУСЯ, АЛЕ НЕ КАЮСЬ” (мій улюблений письменник Т. Шевченко) - Олена Акульшина

Твір-роздум за переспівом Т.Г Шевченка „Плач Ярославни” - Ваколюк Вікторія

Підготовка до ЗНО

Тарас Шевченко - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

Т. ШЕВЧЕНКО. ГЕНІАЛЬНИЙ ПОЕТ, МИСЛИТЕЛЬ, ПРОРОК НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ. ВІСЬ НЕПЕРЕРВНОСТІ ІСТОРИЧНОГО ЧАСУ („ДО ОСНОВ’ЯНЕНКА”, „НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ КОТЛЯРЕВСЬКОМУ”, „ДУМКА” (“НАЩО МЕНІ ЧОРНІ БРОВИ...“)

Т. ШЕВЧЕНКО. „ПРИЧИННА”, „ЛІЛЕЯ”

ШЕВЧЕНКО „ГАЙДАМАКИ”. СКЛАДНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ ДОЛІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ПОВСТАЛИЙ НАРОД ЯК ГЕРОЙ ПОЕМИ

Т. ШЕВЧЕНКО „ГАЙДАМАКИ”. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЇВ ТВОРУ

НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА ПЕРІОДУ „ТРЬОХ ЛІТ”. „КАВКАЗ”

Т. ШЕВЧЕНКО „ВЕЛИКИЙ ЛЬОХ”. ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ У ТВОРІ

Т. ШЕВЧЕНКО „ЧИГРИНЕ, ЧИГРИНЕ”, „СТОЇТЬ В СЕЛІ СУБОТОВІ...”

Т. ШЕВЧЕНКО „СОН” („У ВСЯКОГО СВОЯ ДОЛЯ”). САТИРИЧНИЙ ПАФОС ПОЕМИ, ЇЇ СПРЯМУВАННЯ

Т. ШЕВЧЕНКО “І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОДЖЕНИМ...“. КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ ЗАДЛЯ ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ КРАЩОГО МАЙБУТНЬОГО

ТЕМА ЖІНОЧОЇ ДОЛІ У ТВОРЧОСТІ Т. ШЕВЧЕНКА. „КАТЕРИНА”

Т. ШЕВЧЕНКО „НАЙМИЧКА”, „НА ПАНЩИНІ ПШЕНИЦЮ ЖАЛА”

Т. ШЕВЧЕНКО „МАРІЯ”, „У НАШІМ РАЇ НА ЗЕМЛІ”

Т. ШЕВЧЕНКО „САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ...”, „ДОЛЯ”, „РОСЛИ УКУПОЧЦІ, ЗРОСЛИ...”

Т. ШЕВЧЕНКО І БІБЛІЯ. „ІСАІЯ. ГЛАВА35”. ЦИКЛ „ДАВИДОВІ ПСАЛМИ”

СВІТОВА ВЕЛИЧ Т. ШЕВЧЕНКА

Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Лірика - РАННЯ ТВОРЧІСТЬ - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Балади - РАННЯ ТВОРЧІСТЬ - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Соціально-побутові поеми - РАННЯ ТВОРЧІСТЬ - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Історичні поеми - РАННЯ ТВОРЧІСТЬ - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Гайдамаки - РАННЯ ТВОРЧІСТЬ - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Драматичні твори - РАННЯ ТВОРЧІСТЬ - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

ТВОРЧІСТЬ 1843-1847 РОКІВ, ПЕРІОДУ „ТРЬОХ ЛІТ” - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Збірка „Три літа” - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Поема „Сон” - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Поема „Кавказ” - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Поема „Єретик” - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Поема (містерія) „Великий льох” - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Поема „Наймичка” - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Послання „І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм...” - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Невільницька лірика - Творчість періоду заслання - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Повісті російською мовою - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Художник - Повісті російською мовою - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Журнал - Повісті російською мовою - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Останні роки життя і творчості - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Інтимна лірика Кобзаря - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Живописна спадщина Т. Г. Шевченка - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Світове значення творчості - Тарас Григорович Шевченко - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-60-х років ХІХ століття

Т. Шевченко. Поезії

Т. Шевченко «Тополя»

Тема 9. Тарас Шевченко - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Тарас Шевченко - Література кінця XVIII — початку XX ст.

КАТЕРИНА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

КАТЕРИНА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

ГАЙДАМАКИ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

CОН - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

КАВКАЗ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

ДО ОСНОВ'ЯНЕНКА - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

І МЕРТВИМ, І ЖИВИМ, І НЕНАРОЖДЕННИМ ЗЕМЛЯКАМ МОЇМ В УКРАЙНІ І НЕ В УКРАЙНІ МОЄ ДРУЖНЄЄ ПОСЛАНІЄ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

ЗАПОВІТ - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

Мені однаково, чи буду - ТАРАС ШЕВЧЕНКО - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 6-9 класи

Тема 9. Тарас Шевченко (1814 - 1861) - Літературний процес 40 - 60-х років XIX ст. - Нова українська література

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Тарас Шевченко (1814 - 1861)

Тарас Шевченко (1814 - 1861) - Рання творчість (1838-1843)

Ліро-епічна соціально-побутова поема Катерина (присвячена Василю Жуковському напам'ять про викуп з кріпацтва) - Тарас Шевченко (1814 - 1861) - Рання творчість (1838-1843)

Героїко-романтична поема Гайдамаки (1841) - Тарас Шевченко (1814 - 1861) - Рання творчість (1838-1843)

Тарас Шевченко (1814 - 1861) - Другий період творчості (1843-1847)

Сон (У всякого своя доля) (1845) - сатирична ліро-епічна поема - Тарас Шевченко (1814 - 1861) - Другий період творчості (1843-1847)

Заповіт (1845) - зразок політичної лірики - Тарас Шевченко (1814 - 1861) - Другий період творчості (1843-1847)

Кавказ (1845) - гнівна інвектива проти колонізаторської політики російського царизму - Тарас Шевченко (1814 - 1861) - Другий період творчості (1843-1847)

І мертвим, і живим... (1845) - послання,в якому затавровано кріпосництво й лібералізм - Тарас Шевченко (1814 - 1861) - Другий період творчості (1843-1847)

Тестовий контроль знань та умінь - Тарас Шевченко (1814 - 1861)

Шевченко Тарас Григорович - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.