Стельмах Михайло Панасович

(1912 — 1983)

Біографія

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

Додаткова біографія

Твори

Велика рідня

Чотири броди

Чайка

Гуси-лебеді летять... (Скорочено)

Тільки хвилі, і небо блакитне

Щедрий вечір

Рідня

Правда и кривда (роман)

Ми садили ліс у полі...

Правда і кривда (драма на 3 дії)

Заєць і рак

Поміж березами дівча іде

Мак цвіте

Казка про правду та кривду

Колосок до колоска

Чому в зайця не болять зуби

Журавель

Заєць спати захотів

Гусак

Що за дім і хто житиме у him?

Березень

Заячий секрет

Що за звір?

Розробки уроків

Дитинство наших сучасників

М. Стельмах «Гуси-лебеді летять…». Звичаї, традиції українців. Єдність світу природи і світу дитячої душі. Образ гусей-лебедів

Вірші для дітей М.П. Стельмаха

Михайло Стельмах. Повість «Гуси - лебеді летять»

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Автобіографічна повість про дитинство

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і світу дитячої душі. Образ Михайлика, його сприйняття дорослого світу

Звичаї,традиції українців. Символ образу гусей-лебедів в повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

М. Стельмах. Повість «Гуси-лебеді летять…». Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживаннях). Образ гусей - лебедів

Характеристика образів (діда, батьків, подружки Люби). Мова повісті. Роль художніх засобів та елементів фольклору у творі М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

ПОВІСТЬ. РІДНИЙ КРАЙ — ЗЕМНИЙ РАЙ. МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ

ПОВІСТЬ. РІДНИЙ КРАЙ — ЗЕМНИЙ РАЙ. МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ - Урок 2

ВСТУП ДО РОЗДІЛУ. СВІТ ПОЕЗІЇ

Золоті ключі

Як сонце ключами землю відмикає - ПРИЙДИ, ВЕСНО, З РАДІСТЮ

Михайло Стельмах. Розповідь про письменника. «Березень». Прагнення людини-трудівника віддати всі свої сили праці на рідній землі. Образне змалювання краси весняної природи

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Автобіографічна основа повісті. Показ життя і побуту села. Опоетизований образ лебединої зграї

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Поєднання у творі фантастичного й реального. Сприйняття Михайликом навколишнього світу. Ранній вияв творчих задатків. Багатство та поетичність мови повісті

Розвиток зв'язного мовлення. Твір-розповідь з елементами роздуму за повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять …»

Контроль навчальних досягнень (усне опитування). Творчість А. Чайковського, М. Стельмаха, Гр. Тютюнника

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ. КОРОТКО ПРО МИТЦЯ. ЙОГО ПОЕТИЧНЕ СПРИЙМАННЯ СВІТУ. «БЕРЕЗЕНЬ». «Я СТАВ БИ ПТИЦЕЮ, КОЛИ Б …»

АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ ПРО ДИТИНСТВО. «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ…»

ЄДНІСТЬ СВІТУ ПРИРОДИ І СВІТУ ДИТЯЧОЇ ДУШІ (У ВЧИНКАХ, ПОВЕДІНЦІ, РОЗДУМАХ, ПЕРЕЖИВАННЯХ) М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

СИМВОЛ ОБРАЗУ ГУСЕЙ-ЛЕБЕДІВ. ОБРАЗ ЧУТЛИВОГО ДО КРАСИ ХЛОПЧИКА МИХАЙЛИКА М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ ОБРАЗІВ (ДІДА, БАТЬКІВ, ПОДРУЖКИ ЛЮБИ) М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

ГОЛОВНА ІДЕЯ ТВОРУ «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». РОЛЬ ХУДОЖНІХ ЗАСОБІВ ТА ЕЛЕМЕНТІВ ФОЛЬКЛОРУ У ТВОРІ

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ. ТВІР-РОЗПОВІДЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ РОЗДУМУ ЗА ПОВІСТЮ М. СТЕЛЬМАХА «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ…»

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ. АВТОБІОГРАФІЧНА ПОВІСТЬ ПРО ДИТИНСТВО. «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ»

М. СТЕЛЬМАХ «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». ЄДНІСТЬ СВІТУ ПРИРОДИ І СВІТУ ДИТЯЧОЇ ДУШІ

М. СТЕЛЬМАХ «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». ЗВИЧАЇ, ТРАДИЦІЇ УКРАЇНЦІВ У ТВОРІ

М. СТЕЛЬМАХ «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». СИМВОЛ ОБРАЗУ ГУСЕЙ-ЛЕБЕДІВ. ІНШІ ОБРАЗИ ТВОРУ (ДІД, БАТЬКИ, ПОДРУЖКА ЛЮБА)

РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВА ТВОРЧА РОБОТА ЗА ПОВІСТЮ М. СТЕЛЬМАХА «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ». НА ТЕМУ «МИХАЙЛИК - УОСОБЛЕННЯ ДУХОВНОГО БАГАТСТВА, ДОБРОТИ І КРАСИ»

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 «ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ»

Михайло Стельмах. Розповідь про письменника. «Гуси-лебеді летять» - автобіографічна повість про дитинство

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і світу дитячої душі (у вчинках, поведінці, роздумах, переживанні)

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Типологічний зв'язок із «Зачарованою Десною» О. Довженка

Михайло Стельмах. «Гуси-лебеді летять». Підсумковий урок

Михайло Стельмах. Автобіографічна повість про дитинство. «Гуси-лебеді летять» - Про далекі часи

М. Стельмах «Гуси-лебеді летять». Єдність світу природи і світу дитячої душі - Про далекі часи

М. Стельмах «Гуси-лебеді летять». Звичаї, традиції українців у творі - Про далекі часи

М. Стельмах «Гуси-лебеді летять». Символ образу гусей-лебедів. Інші образи твору (дід, батьки, подружка Люба) - Про далекі часи

М. Стельмах «Гуси-лебеді летять». Образ чутливого до краси хлопчика Михайлика - Про далекі часи

Аналіз творів

Михайло Стельмах (1912-1983)

«Гуси-лебеді летять»

Скорочені твори та коментарі

Скорочено - ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

Короткий переказ - Гуси-лебеді летять - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Скорочено - ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ - 7 КЛАС

Підручники

ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ - ПОВІСТЬ - СВІТ ПРОЗИ

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ (1912 - 1983) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ... - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ (1912 - 1983) - ПРО МИНУЛІ ЧАСИ

Хрестоматії

Михайло Стельмах - У світі поезії

Михайло СТЕЛЬМАХ

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР - Михайло СТЕЛЬМАХ

Статті та реферати

Гомодієгетичний наратив повісті Михайла Стельмаха «Щедрий вечір»

Роман М.Стельмаха Правда і кривда

Ідея безсмеpтя і тоpжества пpавди в pомані М.П.Стельмаха „Пpавда і кpивда“

Ідея безсмертя народу в романі Михайла Стельмаха „Правда і кривда”

Життя і творчість Михайла Стельмаха

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА

Тема народу та величі його духу в романі Михайла Стельмаха „Правда і кривда”

Природа в поезії Михайла Стельмаха

Літературознавство, критика, історія літератури

Броди Михайла Стельмаха - Грані епічного слова

Шкільні твори

Ідейне спрямування роману М. Стельмаха «Правда і кривда»

«Ставлення до природи в повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

«Михайлик і світ дорослих» за повістю Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

«Чи є актуальними проблеми, порушені в повісті Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

«Фольклорні мотиви у дилогії» за повістями Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять» та «Щедрий вечір»

«Принесли нам лебеді на крилах життя і весну» за повістю Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

«Почуття любові до батьків та близьких людей — священне» за повістю Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

«Біль душі — найстрашніший біль» за повістю Михайла Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

Характеристика дядька Себастьяна з повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

Портрет Михайлика з повісті «Гуси-лебеді летять» Стельмаха

Характеристика Люби з повісті «Гуси-лебеді летять»

Проблематика твору «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха

Характеристика матері з повісті «Гуси-лебеді летять» Стельмаха

Лагідний світ дитинства (за дилогією М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», «Щедрий вечір»)

Опис Михайлика у повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

Фразеологізми, прислів’я та приказки у творі «Гуси-лебеді летять»

Чарівний світ дитинства у творчості М. Стельмаха

Iдея безсмертя народу i торжества правди в романi Михайла Стельмаха «Правда i кривда»

Торжество правди в романі Михайла Стельмаха «Правда і Кривда»

Михайлик і його сприйняття дорослого світу

Що я взяв би для себе від прочитаних творів «Гуси-лебеді летять» та «Климко»?

Михайлик — уособлення духовного багатства

Характеристика персонажів повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

Шанобливе ставлення до природи в повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

Михайлик — душа народу

Спільне та відмінне в характерах Климка (Г. Тютюнник «Климко») та Михайлика (М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»)

Спільне між «Зачарована Десна» і «Гуси-лебеді летять»

План твору «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха

Характеристика батька з повісті «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха з цитатами

Цитатна характеристика діда з повісті «Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха

Дядько Себастіян Гуси-лебеді летять

Дядько Микола Гуси-лебеді летять

Про повість Гуси-лебеді летять, М. Стельмах

Зображення світу природи і світу дитячої душі в повісті М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять»

МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ КАРТИНИ СІЛЬСЬКОГО ЖИТТЯ І ПОБУТУ В ПОВІСТІ М. СТЕЛЬМАХА «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ»

ОБРАЗ МИХАЙЛИКА У ПОВІСТІ М. СТЕЛЬМАХА «ГУСИ-ЛЕБЕДІ ЛЕТЯТЬ»

Ідея безсмеpтя народу і тоpжества пpавди в pомані М.П. Стельмаха «Правда і кривда»

Михайлик — головний герой повісті М. Стельмаха Гуси-лебеді летять

Принесли нам лебеді на крилах життя і весну (за повістю М. Стельмаха Гуси-лебеді летять)

Повість М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» — чарівні спогади письменника про дитячі роки

«Михайлик — головний герой повістей М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять» і «Щедрий вечір»

А лебеді летять… над моїм дитинством… над моїм життям (за повістю М. Стельмаха Гуси-лебеді летять…)

Ідея безсмертя народу у романі М. Стельмаха «Правда і кривда»

Ідея безсмертя народу у романі М. Стельмаха «Правда і кривда»

Українська родинна педагогіка у повісті М. Стельмаха Гуси-лебеді летять

Ідея безсмертя народу і торжества правди у романі М. П. Стельмаха «Правда і кривда»

Ідея безсмертя народу в романі М. П. Стельмаха «Правда і кривда»

А лебеді летять над моїм дитинством, над моїм життям (за повістю М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять…»)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

ПЛАНИ - I. ФРАНКО, Т. ШЕВЧЕНКО, А. ЧАЙКОВСЬКИЙ, М. СТЕЛЬМАХ, Г. ТЮТЮННИК - ПРО ДАЛЕКІ МИНУЛІ ЧАСИ

Хлопчик, який вірив у диво (образ Михайлика з повісті М. Стельмаха „Гуси-лебеді летять”)

ЄДНІСТЬ СВІТУ ПРИРОДИ Й ДИТЯЧОЇ ДУШІ (за твором „Гуси-лебеді летять“ М. Стельмаха)

Стародавні уявлення і вірування нашого народу у повісті Михайла Стельмаха „Гуси-лебеді летять...“

А мак цвіте! (за легендою Михайла Стельмаха)

Образ Михайлика за повістю М. Стельмаха „Щедрий вечір”

Дитинство Михайлика (за творами Михайла Стельмаха)

Образне змалювання краси весняної природи (за поезією „Березень”) - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

Сприйняття Михайликом навколишнього світу в повісті „Гуси-лебеді летять” - І варіант - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

Сприйняття Михайликом навколишнього світу в повісті „Гуси-лебеді летять” - ІІ варіант - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

Шанобливе ставлення людини до природи в повісті „Гуси-лебеді летять” - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

Діти революції (за повістю „Щедрий вечір”) - МИХАЙЛО СТЕЛЬМАХ

Ідея безсмертя і торжества правди в романі М.П.Стельмаха Правда і кривда

Гуманістична спрямованість народу Михайла Стельмаха „Кров людська – не водиця”

Прагнення народу до правди в романі Михайла Стельмаха „Правда і кривда”

Ідея безсмертя народу й торжества правди в романі Михайла Стельмаха „Правда і кривда”

Людина у творчості М. Стельмаха (за романом „Хліб і сіль”)

Підготовка до ЗНО

М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»

Стельмах Михайло Панасович - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ