Павло Григорович Тичина

(1891-1967)

Біографія

ПАВЛО ТИЧИНА

Розробки уроків

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина - найбільший модерніст цього періоду. Феномен «кларнетизму». «Арфами, арфами, «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить?..»

П. Тичина. «Одчиняйте двері» художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам’яті тридцяти»

Символізм як вихід за межі буденності, прагнення не описати, а оспівати стан душі (М. Вороний). Філософська основа (оглядово). Ж. Мореас, Маніфест символізму (1886). Угрупування Молода муза, Українська хата (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.). Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми

Поетична спадщина П. Тичини - одна з вершин української поезії ХХ століття. трагізм життєвого і творчого шляху митця в тоталітарній системі. Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років ХХ століття. Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики

Збірка «Сонячні кларнети». - подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети». Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами». «Ви знаєте, як липа шелестить». «Пастелі»

Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…». та художні засоби вираження

«Пам'яті тридцяти». - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору. Читацький практикум. Літературознавчий аналіз поетичного твору як одна з форм прочитання твору

Василь Стус про Павла Тичину: Феномен доби (сходження на Голгофу слави) (оглядово)

Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковородинівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора

Зв'язне мовлення. Усний твір на літературну тему

Контрольна робота за творчістю В. Винниченка та П. Тичини

Урок № 10 - Контрольна робота № 1. «Українська література 1920-1930-х рр. Поезія». Тестування - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 3 - Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних тем», культура віршування, потужне ліричне «я» як символ нової людини, життєствердний пафос поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 4 - Феномен кларнетизму. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (збірка «Сонячні кларнети»). Поезії «Арфами, арфами», «О панно Інно», «Ви знаєте, як липа шелестить…» - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 5 - Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам'яті тридцяти»). Поезія «Одчиняйте двері» - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування

Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років. Трагізм життєвої і творчої долі. Феномен «кларнетизму»

П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення народу, уславлення борців за вільну Україну

ПЕЙЗАЖ. ПАВЛО ТИЧИНА ПАСТЕЛІ

Дивосвіт природи

ПАВЛО ТИЧИНА. ДЕ НЕ ГЛЯНЬ — КОЛОСКИ (Уривок із вірша «Де тополя росте».

ПАВЛО ТИЧИНА. ХОР ЛІСОВИХ ДЗВІНОЧКІВ

ПАВЛО ТИЧИНА. СОНЦЕ І ДИМ

Дивний мрійник з очима дитини і розумом філософа

Якими можуть бути дуб і вітер?

ПАВЛО ТИЧИНА - ДІТЯМ

МУЗИКА ПРИРОДИ У ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ

П. ТИЧИНА «НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ!». МАЙСТЕРНЕ ВІДТВОРЕННЯ КРАСИ ПРИРОДИ, ВИРАЖЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА

П. ТИНИНА «ГАЇ ШУМЛЯТЬ», «БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА». ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ. МЕЛОДІЙНІСТЬ ВІРШІВ ПАВЛА ТИЧИНИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ «РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ. ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА, С. ВАСИЛЬЧЕНКА, П. ТИЧИНА, Є. ГУЦАЛА». ПИСЬМОВИЙ ТВІР «МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ».

УРОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ № 2. КОНКУРС-ЧИТАННЯ ПОЕЗІЙ ПАВЛА ТИЧИНИ, МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ «РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ». (ТВОРЧІСТЬ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО, ГРИГОРА ТЮТЮННИКА, МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ТВОРИ ПЧ № 4, ЛРК №№ 3, 4). ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Не бував ти у наших краях, Гаї шумлять, Блакить мою душу обвіяла

Майстерне відтворення краси природи в поезіях П. Тичини, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини

П. Г. Тичина «Не бував ти у наших краях», «Гаї шумлять» - Історичне минуле нашого народу

П. Г. Тичина «Блакить мою душу обвіяла» - Історичне минуле нашого народу

Підсумковий урок за творчістю М. Вінграновського, Г. Тютюнника, П. Тичини, Є. Гуцала, Б. -І. Антонича - Історичне минуле нашого народу

П. Тичина, «Хор лісових дзвіночків»

Виразне читання віршів П. Г. Тичини

Павло Тичина. Розповідь про письменника. «Світає». Відображення глибокої зворушеності, ніжності, радісного захоплення ліричного героя

Павло Тичина. «Я утверждаюсь» - один з кращих віршів періоду Другої світової війни. Поглиблення поняття про ліричні твори

Скорочені твори та коментарі

Золотий гомін - скорочено

Гей, вдарте в струни, кобзарі - скорочено

Похорон друга - скорочено

Короткий переказ - Арфами, арфами... - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - Не бував ти у наших краях! - ПАВЛО ТИЧИНА

Короткий переказ - Ви знаєте, як липа шелестить - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - О панно Інно, панно Інно! - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - Одчиняйте двері - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - Пам’яті тридцяти - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - Блакить мою душу обвіяла - ПАВЛО ТИЧИНА

Короткий переказ - Гаї шумлять - ПАВЛО ТИЧИНА

Одчиняйте двері - ПАВЛО ТИЧИНА - скорочено

Скорочено - АРФАМИ, АРФАМИ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - О ПАННО ІННО... - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - ОДЧИНЯЙТЕ ДВЕРІ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - ПАМ’ЯТІ ТРИДЦЯТИ - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 5 КЛАС

Скорочено - ГАЇ ШУМЛЯТЬ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 5 КЛАС

Скорочено - БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА... - ПАВЛО ТИЧИНА - 5 КЛАС

Підручники

Життєвий і творчий шлях - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетична творчість Павла Тичини - вершина української поезії XX cт. - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Жанрово-стильове багатство поетичної спадщини Павла Тичини - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поема-симфонія Сковорода: жанрові й проблемно-тематичні особливості - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Рання творчість П. Тичини - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

У єдності з природою (Арфами, арфами...) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Молодість і кохання (Ви знаєте, як липа шелестить...) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Дивні малюнки словом (Пастелі) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Спогади про кохання (О панно Інно...) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Поетична епітафія (Пам'яті тридцяти) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Поема-симфонія Сковорода - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Павло Тичина (1891—1967) - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). Пастелі - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). «Арфами, арфами...» - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). «О, панно Інно...» - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). Пам'яті тридцяти - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). Симфонія «Сковорода» - Символізм

Павло Тичина (1891-1967) - Поетичне самовираження

Павло Тичина (1891-1967) - Поетичне самовираження

Павло Тичина. Знайомство здалеку і зблизька - Поетичне самовираження

Павло Тичина. Художній світ поезії Павла Тичини - Поетичне самовираження

ПАСТЕЛІ - Павло Тичина - Пейзаж - ПОЕТИЧНА МАЙСТЕРНЯ

Павло ТИЧИНА (1891-1967) - ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ! - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА СВІТ ПРИРОДИ

ГАЇ ШУМЛЯТЬ - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА СВІТ ПРИРОДИ

БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА СВІТ ПРИРОДИ

НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ! - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ГАЇ ШУМЛЯТЬ - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ГАЇ ШУМЛЯТЬ... - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА... - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Павло Тичина (1891 — 1967) - Українська література 1920—1930 років

Сонячний кларнетизм Павла Тичини - Павло Тичина (1891 — 1967) - Українська література 1920—1930 років

Геніальний співець українського відродження“(Василь Барка) - Павло Тичина (1891 — 1967) - Українська література 1920—1930 років

Я Ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів (Павло Тичина) - Павло Тичина (1891 — 1967) - Українська література 1920—1930 років

Павло Тичина - КРАСА РІДНОГО КРАЮ

ХОР ЛІСОВИХ ДЗВІНОЧКІВ - Павло Тичина - КРАСА РІДНОГО КРАЮ

ПАВЛО ТИЧИНА (1891 - 1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ЕПІТЕТ, МЕТАФОРА - ПАВЛО ТИЧИНА (1891 - 1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Дидактичні матеріали

Павло Тичина - Літературні диктанти 11 клас

ТЕСТ 17. Павло Тичина («О панно Інно», «Арфами, арфами...», «Ви знаєте, як липа шелестить.»)

Хрестоматії

Тихо у полі - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Гаї шумлять - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Хор лісових дзвіночків - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Івасик-Телесик - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Телесик - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Дударик - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Осінь така мила - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Блакить мою душу обвіяла - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

А я у гай ходила - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Статті та реферати

Павло Тичина (1891-1967)

Трагізм творчої долі П.Тичини. В.Стус про письменника

П.Тичина — поет національного пробудження (національна трилогія письменника «Золотий гомін«, «Скорбна мати«, «Дума про трьох вітрів«)

Поетична збірка «Сонячні кларнети» П.Тичини. Кларнетизм як стильовий феномен ранньої поезії митця

Поетичні збірки «Замість сонетів і октав» та «Плуг» П.Тичини як протест проти жорстокості та насилля доби

Філософсько-драматичне осмислення подвигу українського народу в ІІ світовій війні в поемі П.Тичини «Похорон друга»

Павло Тичина (1891-1967) - огляд творчості

П. Тичина. Посмертна збірка «У серці моїм»

Тичина «Сонячні кларнети»

Збірка П. Тичини «Замість сонетів і октав»

Поетичне втілення національної ідеї у творчості П. Тичини

Творчість П. Тичини періоду Другої світової війни

Жанрово-тематичне багатство поезій П. Тичини («Ви знаєте, як липа шелестить», «О, панно Інно…», «Я утверждаюсь», «Загупало в двері прикладом»)

Збірка «Сонячні кларнети» Павла Тичини — визначне явище українського модернізму

П. Тичина — співець української національної революції

«Кларнетизм» П. Тичини. Збірка «Сонячні кларнети»: основні мотиви й образи, поетика»

Павло Тичина (1891-1967)

Рання лірика Павла Тичини

Огляд віршів П.Тичини і М.Рильського, що вивчаються у початковій школі, їх виховне значення

П.Тичина як дитячий письменник (літературні твори: „Я у гай ходила“, „Хор лісових дзвіночків“, „Гаї шумлять“)

Павло Тичина – життя і творчість

Павло Тичина

НОВАТОРСТВО В ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ

ТЕМА ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ

Життя і творчість Павла Тичини

Тичина Павло Григорович поет, громадський та державний діяч

НОВАТОРСТВО В ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ

Проблема національного відродження українського народу у творчості Павла Тичини

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

РОЛЬОВА ЛІРИКА П. Г. ТИЧИНИ

ФЕНОМЕН ДОБИ (Сходження на Голгофу слави)

ВІДХІД ТИЧИНИ

КЛЯРНЕТИЧНИЙ СИМВОЛІЗМ

ПАВЛО ТИЧИНА КНЯЗЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ПАВЛО ТИЧИНА ЯБЛУНЕВОЦВІТНИЙ ГЕНІЙ УКРАЇНИ

ПАВЛО ТИЧИНА ФЕНОМЕН ДОБИ (СХОДЖЕННЯ НА ГОЛГОФУ СЛАВИ)

Павло Тичина — „дивний мрійник із очима дитини...”

Світла нота „Сонячних кларнетів” Павла Тичина

Вивчення фольклорних джерел ранніх творів Павла Тичини

Павло Тичина — незламний співець краси рідної природи і народу

Літературознавство, критика, історія літератури

ПАВЛО ТИЧИНА. АРФАМИ, АРФАМИ, ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ, О, ПАННО ІННО - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Словесні мережива Павла Тичини - Художній світ лірики та ліро-епосу

«Кларнетизм» П. Тичини. Збірка «Сонячні кларнети»: основні мотиви й образи, поетика

Яку роль відіграють біблійні мотиви у творі П. Тичини „Скорбна мати”?

Павло Тичина (1891-1967)

Підготовка до ЗНО

Павло Тичина - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

П. ТИЧИНА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „АРФАМИ, АРФАМИ...”, „ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ”, „КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ...”, „Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО...”, „ЗОЛОТИЙ ГОМІН”, „СКОРБНА МАТИ”, „ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ...”, „ДО КОГО ГОВОРИТЬ?”, „ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?”, „ПОХОРОН ДРУГА”

Життєвий шлях - Павло Григорович Тичина - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Творчий шлях - Павло Григорович Тичина - Максим Рильський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Тема 24. Павло Тичина - Література XX ст.

ЗНО - Павло Тичина - Література XX ст.

ПАВЛО ТИЧИНА - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

О, панно Інно, панно Інно! - ПАВЛО ТИЧИНА - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Арфами, арфами - ПАВЛО ТИЧИНА - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Ви знаєте, як липа шелестить - ПАВЛО ТИЧИНА - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Тема № 22. Павло Тичина (1891 - 1967) - Новітня українська література

Павло Тичина (1891 - 1967)

Сонячні кларнети - Павло Тичина (1891 - 1967)

Ви знаєте, як липа шелестить... - Павло Тичина (1891 - 1967)

Поезія О, панно Інно - Павло Тичина (1891 - 1967)

Твір Пам'яті тридцяти - Павло Тичина (1891 - 1967)

Тестовий контроль знань та умінь - Павло Тичина (1891 - 1967)

Тичина Павло Григорович - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Твори

СВІТАЄ...

УКРАЇНО МОЯ, МОЯ ЛЮБА ВКРАЇНО

Я УТВЕРЖДАЮСЬ

ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ

КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ

АРФАМИ, АРФАМИ...

СКОРБНА МАТИ

ЗОЛОТИЙ ГОМІН

ПОХОРОН ДРУГА

Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО

ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?

ДО КОГО ГОВОРИТЬ?

ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ

БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА

ГАЇ ШУМЛЯТЬ

НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ

Ах не смійтеся ви наді мною

РОЗКАЖИ, РОЗКАЖИ МЕНІ, ПОЛЕ...

Ви знаєте, як липа шелестить

Гаї шумлять

О ПАННО ІННО...

Зоставайся, ніч настала

З кохання плакав я, ридав

Не дивися так привітно

Подивилась ясно, — заспівали скрипки!

ВІЙНА

Ой, що в Софійському

У СОБОР

ОДЧИНЯЙТЕ ДВЕРІ...

ПАМ'ЯТИ ТРИДЦЯТИ

Зразу ж за селом

На майдані коло церкви

ОСІНЬ

Антистрофа

ТЕРОР

ПЛУГ

Прийшли попи, диктатори

Загупало в двері прикладом, заграло, зашкрябало в шибку

ВІТЕР З УКРАЇНИ

ТРИ СИНИ

Уже світає, а ще імла

НАЙВИЩА СИЛА

РИТМ

ЕВОЕ!

КУКІЛЬ

МАДОННО МОЯ

І Бєлий, і Блок

ПЕРЕД ПАМ'ЯТНИКОМ ПУШКІНУ В ОДЕСІ

Прийшли до мене в гості

Як не горю — я не живу

Застібнулось на всі ґудзики небо

Трохи недоспиш

БАЛЕТНА СТУДІЯ

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНИ

ІНІЙ

БІЛЯ ОЗЕРА У ЛІСІ

ВЕСНА

ВЕСНА (З БАРАТИНСЬКОГО)

ДЕ ТОПОЛЯ РОСТЕ...

ДОЩ

ЗА ВСІХ СКАЖУ...

МОЛОДИЙ Я, МОЛОДИЙ.

НА ЗАХИСТ МИРУ

РОНДЕЛІ

Упав же він...

ХТОСЬ ГЛАДИВ НИВИ...

ЯК ДУБ ІЗ ВІТРОВІЄМ БИВСЯ

Я КЛИЧУ ТЕБЕ...

Література для дітей

А Я У ГАЙ ХОДИЛА...

ХОР ЛІСОВИХ ДЗВІНОЧКІВ (Уривок із поеми „Дзвінкоблакитне”)

ОСІНЬ ТАКА МИЛА (Уривок)

ДЕ НЕ ГЛЯНЬ — КОЛОСКИ (Уривок із вірша „Де тополя росте”)

ЙДЕ ВЕСНА (Уривок із вірша „Арфами, арфами...”)

ДОБРИДЕНЬ ТОБІ, УКРАЇНО МОЯ! (Уривок із поезії „Блакить мою душу обвіяла...”)

ПІДЕМ, СТАНЕМ ПІД ТОПОЛИ (Уривок із вірша „Вийшла мати з дітьми в поле”)

ВЕЧІР (Уривок із циклу „Пастелі”)

ЛАСТОВЕНЯТКО (Уривок із поезії „Не дивися так привітно...”)

ШЕВЧЕНКО

КВІТИ ДРУЗЯМ

ТРАВНЕВА ПІСНЯ

БІЛІ МУХИ

РІЧКА

ОСІНЬ НА ЗЕМЛЮ ТИХЕНЬКО СПУСКАЄТЬСЯ...

ЖУРАВЛИНА ПІСНЯ

ПІСЛЯ БУРІ

СВІЖА ЗЕЛЕНЬ РОЗГОЙДАЛАСЬ...

ВІЄ ВІТЕР З-ПІД ВОРІТ...На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.