Павло Григорович Тичина

(1891-1967)

Біографія

ПАВЛО ТИЧИНА

Твори

Арфами, арфами...

Одчиняйте двері

Іній

Біля озера у лісі

Упав же він...

Хтось гладив ниви...

Як дуб із вітровієм бився

Я кличу тебе...

Весна

Хор лісових дзвіночків

Ви знаєте, як липа шелестить

Весна (з Баратинського)

Віє вітер з-під воріт...

Вечір

Де тополя росте...

Гаї шумлять

Хто ж це так із тебе насміяться смів?

Мадонно моя...

Дощ

А я у гай ходила...

Застібнулось на всі ґудзики небо

Порожнеча

За всіх скажу...

Плач Ярославни

На майдані коло церкви

Пам’яти тридцяти

Ритм

Зразу ж за селом

Молодий я, молодий

Гей, вдарте в струни, кобзарі

Терор

На захист миру

Розкажи, розкажи мені, поле...

З кохання плакав я, ридав

Війна

Ой, що в Софійському

Ронделі

Трохи недоспиш

Найвища сила

Загупало в двері прикладом, заграло, зашкрябало в шибку

Україно моя, моя люба Вкраїно

О панно Інно...

Йде весна

Блакить мою душу обвіяла

Прийшли до мене в гості

Травнева пісня

Добридень тобі, Україно моя!

Підем, станем під тополи

Квіти друзям

Не бував ти у наших краях

Після бурі

Журавлина пісня

Хор лісових дзвіночків

Ластовенятко

У собор

Гаї шумлять

Де не глянь — колоски

Кукіль

Осінь на землю тихенько спускається...

Слово (Скорочено)

Ах не смійтеся ви наді мною

Білі мухи

Я сказав тобі лиш слово

Скорбна мати

Антистрофа

Я утверждаюсь

Свіжа зелень розгойдалась...

Плуг

Три сини

До кого говорить?

Осінь

Вітер з України

Золотий гомін

Осінь така мила

Балетна студія

Коли в твої очі дивлюся

Евое!

Ви знаєте, як липа шелестить

Світає...

Як не горю — я не живу

Прийшли попи, диктатори

Не дивися так привітно

Зоставайся, ніч настала

Замість сонетів і октав (скорочено)

Річка

Уже світає, а ще імла

Шевченко

І Бєлий, і Блок

До кого говорить?

Перед пам’ятником Пушкіну в Одесі

Подивилась ясно, — заспівали скрипки!

Похорон друга

Розробки уроків

Провідна роль поезії у 20-ті роки. Павло Тичина - найбільший модерніст цього періоду. Феномен «кларнетизму». «Арфами, арфами, «О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить?..»

П. Тичина. «Одчиняйте двері» художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу. Уславлення борців за вільну Україну у вірші «Пам’яті тридцяти»

Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла»

Павло Тичина. «Гаї шумлять…»

Виразне читання. Декламування поетичних творів Т. Шевченка та Павла Тичини

Павло Тичина. Розповідь про поета. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять…» Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів

Провідна роль поезії у 20-ті рр. ХХ ст. Павло Тичина — найвизначніший модерніст цього періоду. Феномен «кларнетизму». Аналіз поезій зі збірки «Сонячні кларнети»

Символізм як вихід за межі буденності, прагнення не описати, а оспівати стан душі (М. Вороний). Філософська основа (оглядово). Ж. Мореас, Маніфест символізму (1886). Угрупування Молода муза, Українська хата (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.). Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми

Поетична спадщина П. Тичини - одна з вершин української поезії ХХ століття. трагізм життєвого і творчого шляху митця в тоталітарній системі. Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років ХХ століття. Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики

Збірка «Сонячні кларнети». - подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети». Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами». «Ви знаєте, як липа шелестить». «Пастелі»

Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…». та художні засоби вираження

«Пам'яті тридцяти». - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору. Читацький практикум. Літературознавчий аналіз поетичного твору як одна з форм прочитання твору

Василь Стус про Павла Тичину: Феномен доби (сходження на Голгофу слави) (оглядово)

Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковородинівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора

Зв'язне мовлення. Усний твір на літературну тему

Контрольна робота за творчістю В. Винниченка та П. Тичини

Урок № 10 - Контрольна робота № 1. «Українська література 1920-1930-х рр. Поезія». Тестування - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 3 - Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних тем», культура віршування, потужне ліричне «я» як символ нової людини, життєствердний пафос поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 4 - Феномен кларнетизму. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (збірка «Сонячні кларнети»). Поезії «Арфами, арфами», «О панно Інно», «Ви знаєте, як липа шелестить…» - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 5 - Художнє відтворення національно-визвольного пробудження народу, уславлення борців за вільну Україну («Пам'яті тридцяти»). Поезія «Одчиняйте двері» - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування

Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років. Трагізм життєвої і творчої долі. Феномен «кларнетизму»

П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення народу, уславлення борців за вільну Україну

УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ. ВІРШІ УКРАЇНСЬКИХ ПОЕТІВ

ПЕЙЗАЖ. ПАВЛО ТИЧИНА ПАСТЕЛІ

Дивосвіт природи

ПАВЛО ТИЧИНА. ДЕ НЕ ГЛЯНЬ — КОЛОСКИ (Уривок із вірша «Де тополя росте».

ПАВЛО ТИЧИНА. ХОР ЛІСОВИХ ДЗВІНОЧКІВ

ПАВЛО ТИЧИНА. СОНЦЕ І ДИМ

Дивний мрійник з очима дитини і розумом філософа

Якими можуть бути дуб і вітер?

ПАВЛО ТИЧИНА - ДІТЯМ

МУЗИКА ПРИРОДИ У ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ

П. ТИЧИНА «НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ!». МАЙСТЕРНЕ ВІДТВОРЕННЯ КРАСИ ПРИРОДИ, ВИРАЖЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА

П. ТИНИНА «ГАЇ ШУМЛЯТЬ», «БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА». ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ. МЕЛОДІЙНІСТЬ ВІРШІВ ПАВЛА ТИЧИНИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ «РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ. ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА, С. ВАСИЛЬЧЕНКА, П. ТИЧИНА, Є. ГУЦАЛА». ПИСЬМОВИЙ ТВІР «МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ».

УРОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ № 2. КОНКУРС-ЧИТАННЯ ПОЕЗІЙ ПАВЛА ТИЧИНИ, МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ «РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ». (ТВОРЧІСТЬ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО, ГРИГОРА ТЮТЮННИКА, МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ТВОРИ ПЧ № 4, ЛРК №№ 3, 4). ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. Не бував ти у наших краях, Гаї шумлять, Блакить мою душу обвіяла

Майстерне відтворення краси природи в поезіях П. Тичини, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини

П. Г. Тичина «Не бував ти у наших краях», «Гаї шумлять» - Історичне минуле нашого народу

П. Г. Тичина «Блакить мою душу обвіяла» - Історичне минуле нашого народу

Підсумковий урок за творчістю М. Вінграновського, Г. Тютюнника, П. Тичини, Є. Гуцала, Б. -І. Антонича - Історичне минуле нашого народу

П. Тичина, «Хор лісових дзвіночків»

Виразне читання віршів П. Г. Тичини

П. Г. Тичина «Не бував ти у наших краях», «Гаї шумлять» - Рідна Україна. Світ природи

П. Г. Тичина «Блакить мою душу обвіяла» - Рідна Україна. Світ природи

Підсумковий урок за творчістю М. Вінграновського, Г. Тютюнника, П. Тичина, Є. Гуцала, Б.-І. Антонича - Рідна Україна. Світ природи

Павло Тичина. Розповідь про письменника. «Світає». Відображення глибокої зворушеності, ніжності, радісного захоплення ліричного героя

Павло Тичина. «Я утверждаюсь» - один з кращих віршів періоду Другої світової війни. Поглиблення поняття про ліричні твори

Аналіз творів

Павло Тичина (1891-1967)

«Ви знаєте, як липа шелестить...»

«О панно Інно, панно Інно...»

«Арфами, арфами...»

«Блакить мою душу обвіяла...»

«Гаї шумлять...»

«Не бував ти у наших краях!»

«Одчиняйте двері»

«Пам'яті тридцяти»

О панно Інно…

Арфами, арфами…

Ви знаєте, як липа шелестить…

Одчиняйте двері…

Пам’яті тридцяти

Арфами, арфами…

Ви знаєте, як липа шелестить…

О, панно Інно…

Ви знаєте, як липа шелестить..?

Не бував ти у наших краях!

Скорочені твори та коментарі

Золотий гомін - скорочено

Гей, вдарте в струни, кобзарі - скорочено

Похорон друга - скорочено

Короткий переказ - Арфами, арфами... - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - Не бував ти у наших краях! - ПАВЛО ТИЧИНА

Короткий переказ - Ви знаєте, як липа шелестить - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - О панно Інно, панно Інно! - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - Одчиняйте двері - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - Пам’яті тридцяти - ПАВЛО ТИЧИНА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПОЕЗІЯ

Короткий переказ - Блакить мою душу обвіяла - ПАВЛО ТИЧИНА

Короткий переказ - Гаї шумлять - ПАВЛО ТИЧИНА

Одчиняйте двері - ПАВЛО ТИЧИНА - скорочено

Скорочено - АРФАМИ, АРФАМИ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - О ПАННО ІННО... - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - ОДЧИНЯЙТЕ ДВЕРІ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - ПАМ’ЯТІ ТРИДЦЯТИ - ПАВЛО ТИЧИНА - 11 КЛАС

Скорочено - НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 5 КЛАС

Скорочено - ГАЇ ШУМЛЯТЬ... - ПАВЛО ТИЧИНА - 5 КЛАС

Скорочено - БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА... - ПАВЛО ТИЧИНА - 5 КЛАС

Підручники

Життєвий і творчий шлях - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поетична творчість Павла Тичини - вершина української поезії XX cт. - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Жанрово-стильове багатство поетичної спадщини Павла Тичини - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Поема-симфонія Сковорода: жанрові й проблемно-тематичні особливості - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Рання творчість П. Тичини - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

У єдності з природою (Арфами, арфами...) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Молодість і кохання (Ви знаєте, як липа шелестить...) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Дивні малюнки словом (Пастелі) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Спогади про кохання (О панно Інно...) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Поетична епітафія (Пам'яті тридцяти) - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Поема-симфонія Сковорода - Павло ТИЧИНА (1891-1967) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Павло Тичина (1891—1967) - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). Пастелі - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). «Арфами, арфами...» - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). «О, панно Інно...» - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). Пам'яті тридцяти - Символізм

Павло Тичина (1891—1967). Симфонія «Сковорода» - Символізм

Павло Тичина (1891-1967) - Поетичне самовираження

Павло Тичина (1891-1967) - Поетичне самовираження

Павло Тичина. Знайомство здалеку і зблизька - Поетичне самовираження

Павло Тичина. Художній світ поезії Павла Тичини - Поетичне самовираження

ПАСТЕЛІ - Павло Тичина - Пейзаж - ПОЕТИЧНА МАЙСТЕРНЯ

Павло ТИЧИНА (1891-1967) - ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ! - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА СВІТ ПРИРОДИ

ГАЇ ШУМЛЯТЬ - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА СВІТ ПРИРОДИ

БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА СВІТ ПРИРОДИ

НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ! - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ГАЇ ШУМЛЯТЬ - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ГАЇ ШУМЛЯТЬ... - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА... - ПАВЛО ТИЧИНА (1891-1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Павло Тичина (1891 — 1967) - Українська література 1920—1930 років

Сонячний кларнетизм Павла Тичини - Павло Тичина (1891 — 1967) - Українська література 1920—1930 років

Геніальний співець українського відродження“(Василь Барка) - Павло Тичина (1891 — 1967) - Українська література 1920—1930 років

Я Ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів (Павло Тичина) - Павло Тичина (1891 — 1967) - Українська література 1920—1930 років

Павло Тичина - КРАСА РІДНОГО КРАЮ

ХОР ЛІСОВИХ ДЗВІНОЧКІВ - Павло Тичина - КРАСА РІДНОГО КРАЮ

ПАВЛО ТИЧИНА (1891 - 1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

ЕПІТЕТ, МЕТАФОРА - ПАВЛО ТИЧИНА (1891 - 1967) - РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ

Дидактичні матеріали

Павло Тичина - Літературні диктанти 11 клас

ТЕСТ 17. Павло Тичина («О панно Інно», «Арфами, арфами...», «Ви знаєте, як липа шелестить.»)

Хрестоматії

Павло Тичина - У світі поезії

Тихо у полі - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Гаї шумлять - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Хор лісових дзвіночків - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Івасик-Телесик - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Телесик - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Дударик - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Осінь така мила - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Блакить мою душу обвіяла - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

А я у гай ходила - Тичина Павло Григорович (11.23.01.1891 - 16.09.1967)

Статті та реферати

Павло Тичина (1891-1967)

Збірка «Сонячні кларнети» П. Тичини. Кларнетизм і міфопоетичні мотиви збірки. Зміна настроїв і образна система у збірках «Замість сонетів і октав», «Плуг»

Образи-символи в поемі «Золотий гомін» П. Тичини. Тема Скорбної матері як продовження теми жіночої долі в українській літературі (поема «Скорбна мати»)

Рецепція засад редагування в публіцистичній спадщині Павла Тичини

Трагізм творчої долі П.Тичини. В.Стус про письменника

П.Тичина — поет національного пробудження (національна трилогія письменника «Золотий гомін«, «Скорбна мати«, «Дума про трьох вітрів«)

Поетична збірка «Сонячні кларнети» П.Тичини. Кларнетизм як стильовий феномен ранньої поезії митця

Поетичні збірки «Замість сонетів і октав» та «Плуг» П.Тичини як протест проти жорстокості та насилля доби

Філософсько-драматичне осмислення подвигу українського народу в ІІ світовій війні в поемі П.Тичини «Похорон друга»

Павло Тичина (1891-1967) - огляд творчості

П. Тичина. Посмертна збірка «У серці моїм»

Тичина «Сонячні кларнети»

Збірка П. Тичини «Замість сонетів і октав»

Поетичне втілення національної ідеї у творчості П. Тичини

Творчість П. Тичини періоду Другої світової війни

Жанрово-тематичне багатство поезій П. Тичини («Ви знаєте, як липа шелестить», «О, панно Інно…», «Я утверждаюсь», «Загупало в двері прикладом»)

Збірка «Сонячні кларнети» Павла Тичини — визначне явище українського модернізму

П. Тичина — співець української національної революції

«Кларнетизм» П. Тичини. Збірка «Сонячні кларнети»: основні мотиви й образи, поетика»

Павло Тичина (1891-1967)

Рання лірика Павла Тичини

Рання творчість Павла Тичини. Символічна площина

Огляд віршів П.Тичини і М.Рильського, що вивчаються у початковій школі, їх виховне значення

П.Тичина як дитячий письменник (літературні твори: „Я у гай ходила“, „Хор лісових дзвіночків“, „Гаї шумлять“)

Павло Тичина – життя і творчість

Павло Тичина

НОВАТОРСТВО В ПОЕЗІЇ ПАВЛА ТИЧИНИ

ТЕМА ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ

Життя і творчість Павла Тичини

Тичина Павло Григорович поет, громадський та державний діяч

Проблема національного відродження українського народу у творчості Павла Тичини

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

РОЛЬОВА ЛІРИКА П. Г. ТИЧИНИ

ФЕНОМЕН ДОБИ (Сходження на Голгофу слави)

ВІДХІД ТИЧИНИ

КЛЯРНЕТИЧНИЙ СИМВОЛІЗМ

ПАВЛО ТИЧИНА КНЯЗЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ПАВЛО ТИЧИНА ЯБЛУНЕВОЦВІТНИЙ ГЕНІЙ УКРАЇНИ

ПАВЛО ТИЧИНА ФЕНОМЕН ДОБИ (СХОДЖЕННЯ НА ГОЛГОФУ СЛАВИ)

Павло Тичина — „дивний мрійник із очима дитини...”

Світла нота „Сонячних кларнетів” Павла Тичина

Вивчення фольклорних джерел ранніх творів Павла Тичини

Павло Тичина — незламний співець краси рідної природи і народу

Літературознавство, критика, історія літератури

ПАВЛО ТИЧИНА. АРФАМИ, АРФАМИ, ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ, О, ПАННО ІННО - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Словесні мережива Павла Тичини - Художній світ лірики та ліро-епосу

«Кларнетизм» П. Тичини. Збірка «Сонячні кларнети»: основні мотиви й образи, поетика

Яку роль відіграють біблійні мотиви у творі П. Тичини „Скорбна мати”?

Павло Тичина (1891-1967)

Життєвий і творчий шлях П. Г. Тичини. Феномен кларнетизму - Українська поезія 20-х - 30-х років ХХ століття. Неокласицизм. Феномен кларнетизму

Шкільні твори

Вірність і кохання в інтимній ліриці В. Сосюри і П. Тичини

«Вірші Павла Тичини, Максима Рильського, Володимира Сосюри — шедеври світової літератури»

Вірші П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри — шедеври світової лірики

Тема любові до краси рідного краю (за поезіями П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри)

Тема України у творчості П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри

Поєднання протилежних оцінок революції в поезії Павла Тичини «Одчиняйте двері»

Сонячні кларнети — поетичне вираження авторського розуміння гармонії Всесвіту

«Втрата людиною душевної гармонії та способи її повернення» за поезіями Павла Тичини, Євгена Плужника, Максима Рильського

«Мої враження від світлої ноти «Сонячних кларнетів»

«Поетична творчість Павла Тичини і Максима Рильського про повернення душевної гармонії»

Моя думка про Тичину

Мій найулюбленіший вірш Павла Тичини «Світає»

Моя улюблена пора року (за віршем Павла Тичини «Де тополя росте»)

Ліричний герой збірки поезій Павла Тичини «Сонячні кларнети»

Оптимістична тональність поезій збірки «Сонячні кларнети» П. Тичини

Скорботна нота «Сонячних кларнетів» Павла Тичини

Павло Тичина — співець народу України

Поет і час (громадянська позиція лірики Павла Тичини)

Риси до портрета П. Тичини

Творча доля Павла Тичини з погляду сучасника

Які почуття викликають у мене вірші Тичини про природу, радість життя, любов до України?

Життя Павла Тичини

«Всесвіт наш — це дивна казка» за творами Павла Тичини

Поет, народ і Батьківщина (за віршем П. Тичини «Я утверждаюсь»)

Почуття закоханості, вірності у поезії П. Тичини

Моє розуміння ранній ліриці Павла Тичини

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в ранній ліриці Павла Тичини

Легенди про Богоматір: «Скорбна мати» Павла Тичини й «Марія» Уласа Самчука

Образ України у творчості Павла Тичини

Релігійний елемент ранньої творчості Тичини

Поет i час (громадянська позицiя лiрики Павла Тичини)

Шляхами П. Тичини

Краса рідної землі у віршах Павла Тичини

Почуття, передані поезією П. Тичини «Хор лісових дзвіночків»

«Золотий гомін» Павла Тичини

Хай звучать сонячні кларнети (За поезією П. Тичини)

Образ природи у віршах П. Тичини

Роль символічних образів у творі Павла Тичини «Пам’яті тридцяти»

Феномен «кларнетизму» у творчості П. Тичини

«Воздвигне Вкраїна свойого Мойсея» (П. Тичина)

Відтворення настроїв людини через образи природи у ранній ліриці П. Тичини

Тема України і революції в поезіях П. Тичини

«Сонячні кларнети» - поетичне вираження авторського розуміння гармонії Всесвіту

Павло Тичина - співець народу України

Особливості стилю ранньої поезії П. Тичини

Образ України в циклі П. Тичини «Скорбна мати»

Мій улюблений вірш Павла Тичини

Біль за Україну у вірші П. Тичини «Хто ж це так із тебе насміятись смів?»

П. Тичини «Похорон друга»

Мотиви ранньої лірики П. Тичини

Інтимна лірика Павла Тичини

Поетична індивідуальність творчості Павла Тичини (на прикладі збірки «Сонячні кларнети»)

Непереможне сонце… і невблаганна смерть (за поезією П. Тичини «Світає…»)

Художня довершеність збірки П. Тичини «Сонячні кларнети»

Ідея невмирущості українського народу в поезії П. Тичини «Я утверждаюсь»

Пейзажна лірика П. Тичини

Павло Тичина поетичне зображення картин рідної природи (за творами П. Тичини «Де тополя росте», «Гаї шумлять»)

Краса пейзажної лірики П. Тичини («Де тополя росте…», «Гаї шумлять…»)

Єдність людини й природи в поезії П. Тичини

Всесвіт наш - це дивна казка (за творами П. Тичини)

Гармонія людини і природи в поезіях П. Тичини

Чарівна природа України у творах Павла Тичини

Зворушливість поезій П. Тичини

Краса природи у віршах П. Тичини («Не бував ти у наших краях», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу одвіяла»)

Проблема національного відродження українського народу в ранній творчості П. Тичини

Рання лірика Павла Тичини

Символіка інтимної лірики П. Тичини

Образ України у творчості П. Тичини

Особливості інтимної лірики П. Тичини

«Україно моя, моя люба Вкраїно» (За поезією П. Тичини)»

Мотиви ранньої лірики Павла Тичини

Глибина і щирість почуттів закоханості, вірності, світлої радості у віршах Павла Тичини

Поетичне вираження любові до матері-землі у творах Максима Рильського

Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була «Я утверждаюсь» Павла Тичини

Проблема національного відродження у творчості П. Тичини

Образ рідного краю у творчості П. Тичини

Сходинки великого таланту (життя і творчість Павла Тичини)

Мелодійність та музичність поезій П. Тичини

Інтимна лірика Павла Тичини

Романтичний ідеал національного визволення та свободи у ранній ліриці Павла Тичини

«Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне.» (П.Тичина)

«Сонячні кларнети» П. Тичини - поетичне вираження авторського розуміння гармонії Всесвіту

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в ранній ліриці Павла Тичини

«Забудеш рідний край — тобі твій корінь всохне.» (П. Тичина)

«Голос поета дзвенів міддю» (поезія П. Г. Тичини років Другої світової війни)

Мотиви ранньої лірики Павла Тичини

«Я стверджуюсь… бо я живу» (за твором П. Тичини)

Гармонійна двоїна мистецтва молодого П. Тичини

Мотиви ранньої лірики П. Тичини

Відкриваю свого Павла Тичину

Хто він: геній чи пігмей? (до творчої особистості П. Тичини)

Ідея матері в українській літературі XX століття: «Я (романтика)», «Мати» Миколи Хвильового, «Скорбна мати» П. Тичини, «Мати» Г. Косинки,„Марія» Самчука

Ідейно-тематичне багатство збірки П. Тичини «Сонячні кларнети»

Музичність поетичних образів Павла Тичини

Особисті міркування. Трагедія генія: в чому вона? (Павло Тичина)

«Скорбна мати» — апофеоз скорботи, реквієм над тисячами невинних жертв революції (Павла Тичини)

Твір-роздум про кохання (за віршем П. Г. Тичини «О люба Інно…»)

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в ранній ліриці П. Тичини

Краса пейзажної лірики П. Тичини («Де тополя росте…», «Гаї шумлять…»)

Тема України і революції в поезіях П. Тичини

Інтимна лірика П. Тичини, М. Рильського, В. Сосюри

Патріотичний пафос вірша П. Тичини «Я утверждаюсь»

Мій улюблений вірш Павла Тичини

Проблема національного відродження у поезіях Павла Тичини

Збірка П. Тичини «Сонячні кларнети» - гімн життю, пісня ніжності, радості й суму

Збірка П. Тичини «Перемагать і жить» - величний реквієм загиблим у Другій світовій війні

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - П. ТИЧИНА - ЕСТЕТИЧHE НОВАТОРСТВО ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - П. ТИЧИНА - ЕСТЕТИЧHE НОВАТОРСТВО ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

ПЛАНИ - П. ТИЧИНА - ЕСТЕТИЧHE НОВАТОРСТВО ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ XX СТОЛІТТЯ

Оспівування кохання - одного з найкращих почуттів людини у творах П. Тичини

Уславлення борців за визволення народу у вірші „Пам’яті тридцяти”

ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНЕ БАГАТСТВО ЗБІРКИ П. ТИЧИНИ „СОНЯЧНІ КЛАРНЕТИ”

Глибина і щирість почуттів закоханості, вірності, світлої радості у віршах П. Тичини - Творча робота з української літератури

Таємнича пісня лісових дзвіночків (За віршем П. Тичини „Хор лісових дзвіночків”)

Про що співають дзвіночки? (За віршем П. Тичини „Хор лісових дзвіночків“)

Гармонія людини й природи (за віршем П. Тичини „Гаї шумлять...“)

Утвердження нездоланності рідного народу в поезії П. Тичини „Я утверждаюсь“

Гімн природі (за поезією П. Тичини „Гаї шумлять...”)

Вірність і кохання в інтимній ліриці В. Сосюри і П. Тичини - ВОЛОДИМИР СОСЮРА

Майстерне відображення широких просторів рідної землі в поетичних творах „Гаї шумлять”, „Де тополя росте” - І варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Майстерне відображення широких просторів рідної землі в поетичних творах „Гаї шумлять”, „Де тополя росте” - ІІ варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Майстерне відображення широких просторів рідної землі в поетичних творах „Гаї шумлять”, „Де тополя росте” - ІІІ варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Майстерне відображення широких просторів рідної землі в поетичних творах „Гаї шумлять”, „Де тополя росте” - ІV варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Майстерне відображення широких просторів рідної землі в поетичних творах „Гаї шумлять”, „Де тополя росте” - V варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Вираження глибокої синівської любові поета до матері Вітчизни (за поезією „Україно моя, моя люба Вкраїно...”) - І варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Вираження глибокої синівської любові поета до матері Вітчизни (за поезією „Україно моя, моя люба Вкраїно...”) - ІІ варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Передача настрою людини засобами поетичної мови, єднання людини та природи (за віршами П. Тичини „Хор лісових дзвіночків”, „Дощ”) - ПАВЛО ТИЧИНА

Поетичні картини рідної природи у творах за віршами Хор лісових дзвіночків Дощ Пробіг зайчик Де тополя росте - І варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Поетичні картини рідної природи у творах за віршами Хор лісових дзвіночків Дощ Пробіг зайчик Де тополя росте - ІІ варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Поетичні картини рідної природи у творах за віршами Хор лісових дзвіночків Дощ Пробіг зайчик Де тополя росте - ІІІ варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Мотиви ранньої лірики П. Тичини - ПАВЛО ТИЧИНА

Романтичний ідеал свободи в ранній ліриці Павла Тичини - ПАВЛО ТИЧИНА

Мотиви лірики П. Тичини - ПАВЛО ТИЧИНА

Зміст і романтична спрямованість збірки П. Тичини „Сонячні кларнети” - ПАВЛО ТИЧИНА

Майстерність відтворення настроїв людини через образи природи (за збіркою „Сонячні кларнети”) - І варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

Майстерність відтворення настроїв людини через образи природи (за збіркою „Сонячні кларнети”) - ІІ варіант - ПАВЛО ТИЧИНА

„Похорон друга” — величний реквієм воїнам, загиблим у боях за Батьківщину - ПАВЛО ТИЧИНА

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в ранній ліриці П. Тичини - ПАВЛО ТИЧИНА

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в ранній ліриці Павла Тичини

Інтимна лірика Павла Тичини

Глибина і щирість почуттів закоханості, вірності, радості у віршах П. Тичини

Романтичний ідеал національного визволення та свободи в ранній ліриці Павла Тичини

Мотиви ранньої лірики Павла Тичини

Майстерність зображення настроїв людини в збірці П. Тичини „Сонячні кларнети”

“Сонячні кларнети“. Рання творчість Павла Тичини

Підготовка до ЗНО

Павло Тичина - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

П. ТИЧИНА. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „АРФАМИ, АРФАМИ...”, „ВИ ЗНАЄТЕ, ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ”, „КОЛИ В ТВОЇ ОЧІ ДИВЛЮСЯ...”, „Я СКАЗАВ ТОБІ ЛИШ СЛОВО...”, „ЗОЛОТИЙ ГОМІН”, „СКОРБНА МАТИ”, „ГЕЙ, ВДАРТЕ В СТРУНИ, КОБЗАРІ...”, „ДО КОГО ГОВОРИТЬ?”, „ХТО Ж ЦЕ ТАК ІЗ ТЕБЕ НАСМІЯТЬСЯ СМІВ?”, „ПОХОРОН ДРУГА”

Життєвий шлях - Павло Григорович Тичина - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Творчий шлях - Павло Григорович Тичина - Максим Рильський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Тема 24. Павло Тичина - Література XX ст.

ЗНО - Павло Тичина - Література XX ст.

ПАВЛО ТИЧИНА - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

О, панно Інно, панно Інно! - ПАВЛО ТИЧИНА - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Арфами, арфами - ПАВЛО ТИЧИНА - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Ви знаєте, як липа шелестить - ПАВЛО ТИЧИНА - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Тема № 22. Павло Тичина (1891 - 1967) - Новітня українська література

Павло Тичина (1891 - 1967)

Сонячні кларнети - Павло Тичина (1891 - 1967)

Ви знаєте, як липа шелестить... - Павло Тичина (1891 - 1967)

Поезія О, панно Інно - Павло Тичина (1891 - 1967)

Твір Пам'яті тридцяти - Павло Тичина (1891 - 1967)

Тестовий контроль знань та умінь - Павло Тичина (1891 - 1967)

Тичина Павло Григорович - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Література для дітей

А Я У ГАЙ ХОДИЛА...

ХОР ЛІСОВИХ ДЗВІНОЧКІВ (Уривок із поеми „Дзвінкоблакитне”)

ОСІНЬ ТАКА МИЛА (Уривок)

ДЕ НЕ ГЛЯНЬ — КОЛОСКИ (Уривок із вірша „Де тополя росте”)

ЙДЕ ВЕСНА (Уривок із вірша „Арфами, арфами...”)

ДОБРИДЕНЬ ТОБІ, УКРАЇНО МОЯ! (Уривок із поезії „Блакить мою душу обвіяла...”)

ПІДЕМ, СТАНЕМ ПІД ТОПОЛИ (Уривок із вірша „Вийшла мати з дітьми в поле”)

ВЕЧІР (Уривок із циклу „Пастелі”)

ЛАСТОВЕНЯТКО (Уривок із поезії „Не дивися так привітно...”)

ШЕВЧЕНКО

КВІТИ ДРУЗЯМ

ТРАВНЕВА ПІСНЯ

БІЛІ МУХИ

РІЧКА

ОСІНЬ НА ЗЕМЛЮ ТИХЕНЬКО СПУСКАЄТЬСЯ...

ЖУРАВЛИНА ПІСНЯ

ПІСЛЯ БУРІ

СВІЖА ЗЕЛЕНЬ РОЗГОЙДАЛАСЬ...

ВІЄ ВІТЕР З-ПІД ВОРІТ...