Леся Українка - Лариса Петрівна Косач-Квітка

(1871—1915)

Біографія

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Додаткова біографія

Твори

Твої листи завжди пахнуть

Все, все покинуть, до тебе полинуть

В катакомбах

Вечерня година

Веснянка

Одержима

Оргія

Камінний господар

Лісова пісня

Співець

Роберт Брюс, король Шотландський

Дивлюсь я на яснії зорі

Про велета

Стояла я і слухала весну

Подорож до моря

Конвалія

І все-таки до тебе думка лине

Лелія

Перемога

Казка про Оха-чародія

Слово, чому ти не твердая криця

Колискова

Скрізь плач, і стогін, і ридання

Зоряне небо

Хто вам сказав, що я слабка

Давня казка

Мріє, не зрадь! Я так довго до тебе тужила

Романс

Як дитиною, бувало

Сльози-перли

Як дитиною, бувало

У дитячі любі роки

Товаришці на спомин

Вишеньки

І ти колись боролась, мов Ізраїль

На столітній ювілей української літератури

Мамо, іде вже зима...

До мого фортеп’яно

На зеленому горбочку

Знов весна, і знов надії

На роковини

Відповідь

Метелик

Ви щасливі, пречистії зорі

Slavus-Sclavus

Із циклу „З подорожньої книжки”

Бояриня

Досвітні огні

Тиша морська

Сім струн

Дим

Соnтrа sрем sреrо!

Літо краснеє минуло..

Як я люблю оці години праці

Давня весна

Хотіла б я піснею стати

Напис в руїні

Так… в кожній країні є спогади раю!

Красо України, подолля!

Біда навчить

Орґія (Скорочено)

Розробки уроків

Леся Українка «Роберт Брюс - король шотландський»

Леся Українка. «Ви щасливі, пречистії зорі»

Українська дитина

Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. Образ ліричної героїні в поезії «Як дитиною, бувало...»

Леся Українка. Поезії. «Contra spem spero», «І все-таки до тебе думка лине...», «Стояла я і слухала весну...», «Все-все покинуть, до тебе полинуть...»

«Лісова пісня» Л. Українки — шедевр української драматургії. Джерела твору, багатство змісту

Інтимна лірика Лесі Українки

Символічність образу Мавки — головної героїні драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша

Дитинство Лесі Українки. Роль родини у формуванні поетеси як особистості

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Інтимна лірика Лесі Українки. (До Лесі за наукою любові)

Поетична свічка «Зорій довіку поміж нас»

Леся Українка «Хотіла б я піснею стати»

«Життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, упевненість, розвинена уява в поезіях Лесі Українки»

Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. Неповторний світ дитинства в поезії «Мрії»

Узагальнення та систематизація знань за творчістю Лесі Українки

Поетична світлиця Лесі Українки

Драма Лесі Українки «Лісова пісня», її фольклорно-міфологічна основа

Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення у формуванні світобачення письменниці

Леся Українка. Драма - феєрія «Лісова пісня». Образи твору та його художні особливості. Природа і людина у творі

Проблема морального вибору людини та розуміння нею життєвих цінностей у поемі «Давня казка» Лесі Українки. Образи твору

Леся Українка. Життєвий і творчий шлях поетеси. Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки – сильної (емоціями, волею, інтелектом) особистості, яка шукає розв’язання найгостріших духовних проблем життя

Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світогляду письменниці

Леся Українка, поезія «Тиша морська». Значення мистецтва в житті людини

«На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несміливий заспівала». Життєвий шлях Лесі Українки. Лірика Лесі Українки .«Contra spem spero!»

Леся Українка. Життєвий і творчий шлях поетеси. Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки – сильної (емоціями, волею, інтелектом) особистості, яка шукає розв’язання найгостріших духовних проблем життя

Проблема морального вибору людини та розуміння нею життєвих цінностей у поемі «Давня казка» Лесі Українки. Образи твору

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки. Драматична спадщина. Роль родини, культурного оточення й самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Збірка поезій На крилах пісень, її висока оцінка І. Франком. Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки

«Contra spem spero». як світоглядна декларація сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту

Призначення поета й поезії, мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви (Слово, чому ти не твердая криця)

Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети (Мріє, не зрадь)

Зображення повені людських почуттів у вірші «Стояла я і слухала весну»

Драма-феєрія Лісова пісня. Фольклорно-міфологічна основа

Символічність образів Мавки й дядька Лева - уособлення духовності й краси. Мати Лукаша й Килина - антиподи головної героїні Мавки. Симбіоз високої духовності й буденного прагматизму в образі Лукаша

Природа й людина у творі. Неоромантичне ствердження духовної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями особистості, дійсністю й мрією. Почуття кохання Мавки й Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії

Розвиток зв’язного мовлення. Твір-розповідь з елементами роздуму за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»

Контрольна робота № 4 - М. Коцюбинський, Л. Українка

ЛЕСЯ УКРАЇНКА (ЛАРИСА КОСАЧ). ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ДРАМАТИЧНА СПАДЩИНА. ЗБІРКА НА КРИЛАХ ПІСЕНЬ, ЇЇ ВИСОКА ОЦІНКА І. ФРАНКОМ. НЕОРОМАНТИЗМ ЯК ОСНОВА ЕСТЕТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

CONTRA SPEM SPERO ЯК СВІТОГЛЯДНА ДЕКЛАРАЦІЯ СИЛЬНОЇ, ВОЛЬОВОЇ ОСОБИСТОСТІ. СИМВОЛІЧНІСТЬ, РОМАНТИЧНІ ОБРАЗИ, ОБРАЗОТВОРЧИЙ ПРИЙОМ КОНТРАСТУ. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОЕТА І ПОЕЗІЇ, МУЖНІСТЬ ЛІРИЧНОЇ ГЕРОЇНІ, АВТОБІОГРАФІЧНІ МОТИВИ (СЛОВО, ЧОМУ ТИ НЕ ТВЕРДАЯ КРИЦЯ)

ВІДДАНІСТЬ СВОЇМ МРІЯМ, НАПОЛЕГЛИВЕ ПРАГНЕННЯ ДО МЕТИ (МРІЄ, НЕ ЗРАДЬ). ЗОБРАЖЕННЯ ПОВЕНІ ЛЮДСЬКИХ ПОЧУТТІВ У ВІРШІ «СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ»

ДРАМА-ФЕЄРІЯ «ЛІСОВА ПІСНЯ». ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНА ОСНОВА. СИМВОЛІЧНІСТЬ ОБРАЗІВ МАВКИ І ДЯДЬКА ЛЕВА - УОСОБЛЕННЯ ДУХОВНОСТІ І КРАСИ. ПОЧУТТЯ КОХАННЯ МАВКИ І ЛУКАША ЯК РОЗКВІТ ТВОРЧИХ СИЛ ЛЮДИНИ

МАТИ ЛУКАША І КИЛИНА - АНТИПОДИ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ МАВКИ. СИМБІОЗ ВИСОКОЇ ДУХОВНОСТІ І БУДЕННОГО ПРАГМАТИЗМУ В ОБРАЗІ ЛУКАША

ПРИРОДА І ЛЮДИНА У ТВОРІ. НЕОРОМАНТИЧНЕ СТВЕРДЖЕННЯ ДУХОВНОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ, ЇЇ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ. КОНФЛІКТ МІЖ БУДЕННИМ ЖИТТЯМ І ВИСОКИМИ ПОРИВАННЯМИ ОСОБИСТОСТІ, ДІЙСНІСТЮ І МРІЄЮ. ХУДОЖНІ ОСОБЛИВОСТІ ДРАМИ-ФЕЄРІЇ. ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМ'ЯТЬ № 2 ВІРШОВАНИХ УРИВКІВ

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ № 2. ДРАМАТИЧНА ПОЕМА ЛЕСІ УКРАЇНКИ БОЯРИНЯ: РУЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ В ДУШАХ. ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОЛЮ БАТЬКІВЩИНИ

УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. ПИСЬМОВИЙ ТВІР ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки - сильної (емоціями, волею, інтелектом) особистості, яка шукає розв'язання найгостріших духовних проблем життя

Утвердження незламності духу і віри людини в життєвих випробуваннях, змаганні з долею у віршах «Мріє, не зрадь!». «Contra spem spero». Алегоричні образи поезій. Романтичний пафос. Афористичність мови

Громадянська лірика. Урок виразного читання віршів Лесі Українки

Утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі (Слово, чому ти не твердая криця). Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки

Новаторство Лесі Українки в драматургії, її інтерпретації образів світової літератури. Драма-феєрія Лісова пісня. Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна і філософська основа твору. Авторська рецепція українських міфів. Єдність трьох світів - композиційна особливість Лісової пісні. Єдність трьох світів - композиційна особливість Лісової пісні

Романтично-міфологічний образ Мавки

Роздвоєність душі Лукаша

Бездуховність і байдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша

«Кассандра» - новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу Кассандри - античної віщунки

Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору - наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі «Кассандра»

Художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні. Творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури

Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Лесі Українки та інших)

Позакласне читання. Драматична поема «Одержима». її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам

Класний контрольний твір (письмово) Лесі Українки «Лісова пісня»

Контрольна робота за творчістю Лесі Українки

БУКВА Юю, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ [йу]. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Юю ЗВУКА [у] ТА М'ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРШІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ПІСЕНЬКА ВЕСНЯНОЇ ВОДИ», О. ПАРХОМЕНКА «Я МАТУСЮ ДОЖИДАЮ». ПРИСЛІВ’Я - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

БЕСІДА-РОЗПОВІДЬ ПРО ЛЕСЮ УКРАЇНКУ. ОПРАЦЮВАННЯ ТЕКСТУ «ЛЕСЯ УКРАЇНКА». І ВІРША ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ВИШЕНЬКИ». ЧИТАННЯ ЗА ОСОБАМИ - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

ЛЕСЯ УКРАЇНКА «З ГІР НА ДОЛИНУ…»

ЛЕСЯ УКРАЇНКА «БАРВІНОЧКУ МІЙ ХРЕЩАТИЙ…»

Казка двері відчиняє

Вчитаймося в Лесине слово іскристе - СВІТ ДИТИНСТВА У ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ

Леся Українка - дітям - СВІТ ДИТИНСТВА У ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ

МИКОЛА ОЛІЙНИК. ЛЕСЯ (Уривок із повісті)

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. КОНВАЛІЯ (Уривок)

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ДАВНЯ ВЕСНА

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. БІДА НАВЧИТЬ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ВЖЕ СОНЕЧКО В МОРЕ СІДА…

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ПЛИНЕ БІЛИЙ ЧОВНИК, ХВИЛЕЧКА КОЛИШЕ…

СОСНА (Леся Українка)

На шлях я вийшла ранньою весною…

Вчитаймося в Лесине слово іскристе

Ні, я жива, я вічно буду жити…

ВЧИТАЙМОСЯ В ЛЕСИНЕ СЛОВО ІСКРИСТЕ

ПОКИ БІДИ НЕ ЗНАТИМЕШ, ТО Й РОЗУМУ НЕ МАТИМЕШ

ПОКИ БІДИ НЕ ЗНАТИМЕШ, ТО Й РОЗУМУ НЕ МАТИМЕШ (продовження)

Леся Українка - українська поетеса

Леся Українка, «Колискова»

Виразне читання напам'ять вірша Лесі Українки «Колискова»

Леся Українка. «Мрії». «Як дитиною, бувало…»

Виразне читання віршів Лесі Українки напам'ять

Леся Українка. «Тиша морська». «Співець»

Контрольна робота № 2. «Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки»

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Мрії, Як дитиною, бувало…. Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява

Леся Українка. Тиша морська

Леся Українка. Співець. Значення мистецтва у житті людини

Контрольна робота № 2 (тестові завдання). Творчість М. Вороного, Т. Шевченка, Лесі Українки

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. Мрії, Як дитиною, бувало. Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки

Тиша морська. Життєрадісний погляд дівчини на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. Співець. Значення мистецтва в житті людини

Виразне й усвідомлене читання віршів

Контрольна робота № 3 (твір-роздум). Я і світ (твори Лесі Українки, Володимира Винниченка)

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. «Мрії»

«Як дитиною, бувало…» Неповторний світ дитинства в поезіях Лесі Українки. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ

Леся Українка «Тиша морська», «Співець» значення мистецтва в житті людини

Урок виразного читання творів Лесі Українки

Контрольна робота (тест). Творчість Лесі Українки, В. Винниченка, С. Чернілевського

Леся Українка «Мрії» - Я і світ

Леся Українка «Як дитиною, бувало...», «Тиша морська» - Я і світ

Леся Українка. Розповідь про життя поетеси, її мужність і силу духу. Потужне ліричне начало, романтичність поезії Лесі Українки «Ви щасливі, пречистії зорі»

Волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви поезії Лесі Українки «Хотіла б я піснею стати…»

Тема гармонійного єднання людини з природою у вірші Лесі Українки «Давня весна»

Леся Українка. «Давня казка». Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми і мотиви поеми: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності

Леся Українка. Життя поетеси, її мужність і сила духу. Потужне ліричне начало, романтичність, волелюбність, оптимізм, мрія і дійсність як провідні мотиви її поезії. «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати…»

Леся Українка. «Хотіла б я піснею стати…». Тема гармонійного єднання людини з природою. Виразне читання напам'ять

Леся Українка. «Давня казка». Ідея вільної творчості, вільнолюбства людини. Проблеми й мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності

Леся Українка. «Давня казка». Проблеми й мотиви: роль митця в суспільстві, служіння музі й народові, суть людського щастя, вдячності

Контрольна робота за творчістю Т. Шевченка, Лесі Українки, В. Сосюри

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ЖИТТЯ ПОЕТЕСИ, ЇЇ МУЖНІСТЬ І СИЛА ДУХУ. ПОТУЖНЕ ЛІРИЧНЕ НАЧАЛО, РОМАНТИЧНІСТЬ, ВОЛЕЛЮБНІСТЬ, ОПТИМІЗМ, МРІЯ І ДІЙСНІСТЬ ЯК ПРОВІДНІ МОТИВИ ПОЕЗІЇ «ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ…»

ЛЕСЯ УКРАЇНКА «ДАВНЯ ВЕСНА». ТЕМА ГАРМОНІЙНОГО ЄДНАННЯ ЛЮДИНИ З ПРИРОДОЮ

ІДЕЯ ВІЛЬНОЇ ТВОРЧОСТІ, ВІЛЬНОЛЮБСТВА ЛЮДИНИ В ЛІРО-ЕПІЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ДАВНЯ КАЗКА»

ПРОБЛЕМИ І МОТИВИ: РОЛЬ МИТЦЯ В СУСПІЛЬСТВІ, СЛУЖІННЯ МУЗІ Й НАРОДОВІ, СУТЬ ЛЮДСЬКОГО ЩАСТЯ, ВДЯЧНОСТІ В ЛІРО-ЕПІЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ДАВНЯ КАЗКА»

ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ НАПАМЯТЬ ВІРШІВ Т. ШЕВЧЕНКА ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ

УРОКУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИЧНИЙ УМІНЬ № 2. ПИСЬМОВИЙ ТВІР ЗА ТВОРЧІСТЮ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ТА ЛЕСІ УКРАЇНКИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2 З ТЕМИ «ТАРАС ШЕВЧЕНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА». ТЕСТУВАННЯ

Леся Українка. Розповідь про письменницю. «Красо України, Подолля!» Любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці. «На роковини Шевченка». Вираження глибокої шани до пам'яті великого поета. «Скрізь плач, і стогін, і ридання». Палкий заклик братися до роботи, яка полегшить умови життя нації

Леся Українка. «Досвітні огні». Життя трудящих за царизму, перші виступи робітників

Леся Українка. «Давня казка». Роль поета й поезії в суспільстві. Антитеза. Поняття про сатиру

Образ народного співця, його високі моральні риси: чесність, незламність, відданість народові. Пісня про мужика і пана, розкриття в ній протилежності інтересів визискувачів і визискуваних

Леся Українка. Розповідь про письменницю. «Красо України, Подолля!» Любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці - Із нової української літератури

Леся Українка. «Скрізь плач, і стогін, і ридання». Осуд поетесою своїх сучасників, які тужать над недолею рідного краю, але нічого не роблять для поліпшення його становища - Із нової української літератури

Виразне читання поезії В. Самійленка та Лесі Українки - Із нової української літератури

Леся Українка. «Давня казка» (скорочено). Роль поета і поезії в суспільстві - Із нової української літератури

Образ народного співця, його високі моральні риси в поезії «Давня казка». Порівняльна характеристика образів поета і лицаря Бертольдо - Із нової української літератури

Трагедія Оксани та Степана (за драматичною поемою Лесі Українки «Бояриня».) Відображення туги за рідним краєм Оксани - дочки козацького старшини Олекси Перебійного. Компроміс Степана з власною совістю, зневажання ним самим своєї людської гідності та честі

Аналіз творів

Леся Українка (1871-1913)

«Як дитиною, бувало...»

«Співець»

«Contra spem spero!»

«І ти колись боролась, мов Ізраїль»

«І все-таки до тебе думка лине...»

«Тиша морська»

«Хвиля»

«Ви щасливі, пречистії зорі...»

«Хотіла б я піснею стати...»

«Стояла я і слухала весну»

«Давня весна»

«Давня казка»

«Все, все покинуть, до тебе полинуть...»

«Уста говорять: «Він навіки згинув!»

Драма-феєрія «Лісова пісня»

Лісова пісня

Contra spem spero!

І ти колись боролась, мов Ізраїль…

Скорочені твори та коментарі

Лісова пісня - скорочено

Давня казка - скорочено

Лісова пісня - скорочено

Бояриня - скорочено

Скорочено - ЛІСОВА ПІСНЯ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Скорочено - БОЯРИНЯ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Короткий переказ - Лісова пісня - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - І все-таки до тебе думка лине - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - Contra spem spero - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - Ви щасливі, пречистії зорі - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Короткий переказ - І ти колись боролась, мов Ізраїль - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - Стояла я і слухала весну - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - Хвиля - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - Тиша морська - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Короткий переказ - Як дитиною, бувало - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Короткий переказ - Хотіла б я піснею стати - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Короткий переказ - Давня весна - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Короткий переказ - Уста говорять: „Він навіки згинув!” - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х РОКІВ XX СТ.

Короткий переказ - Мрії - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Короткий переказ - Давня казка - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Скорочено - ВИ ЩАСЛИВІ, ПРЕЧИСТІЇ ЗОРІ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 8 КЛАС

Скорочено - ДАВНЯ ВЕСНА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 8 КЛАС

Скорочено - ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 8 КЛАС

Скорочено - ДАВНЯ КАЗКА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 8 КЛАС

Скорочено - CONTRA SPEM SPERO! (БЕЗ НАДІЇ СПОДІВАЮСЬ!) - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 10 КЛАС

Скорочено - І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 10 КЛАС

Скорочено - І ТИ КОЛИСЬ БОРОЛАСЬ, МОВ ІЗРАЇЛЬ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 10 КЛАС

Скорочено - ХВИЛЯ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 10 КЛАС

Скорочено - СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ… - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 10 КЛАС

Скорочено - ВСЕ, ВСЕ ПОКИНУТЬ, ДО ТЕБЕ ПОЛИНУТЬ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 10 КЛАС

Скорочено - УСІ ГОВОРЯТЬ: „ВІН НАВІКИ ЗГИНУВ!”... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 10 КЛАС

Скорочено - ЛІСОВА ПІСНЯ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 10 КЛАС

Скорочено - МРІЇ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 6 КЛАС

Скорочено - ЯК ДИТИНОЮ, БУВАЛО... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 6 КЛАС

Скорочено - ТИША МОРСЬКА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - 6 КЛАС

Лісова пісня (скорочено) - Леся Українка

Лісова пісня (стислий переказ твору) - Леся Українка

Підручники

ЛЕСЯ УКРАЇНКА: СЕРЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

CONTRA SPEM SPERO! - ЛЕСЯ УКРАЇНКА: СЕРЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

СЛОВО, ПОМУТИ НЕТВЕРДАЯ КРИЦЯ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА: СЕРЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

МРІЄ, НЕ ЗРАДЬ!.. - ЛЕСЯ УКРАЇНКА: СЕРЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА: СЕРЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

ЛІСОВА ПІСНЯ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА: СЕРЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОСТІ - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Теорія літератури. НЕОРОМАНТИЗМ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

СОNTRА SРЕМ SРЕRО! (1890) - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Слово, чому ти не твердая криця - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Мріє, не зрадь!.. - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Лісова пісня - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Теорія літератури. Феєрія - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ

Життєвий і творчий шлях - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Основні мотиви поетичної творчості Лесі Українки - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Драматична спадщина Лесі Українки: жанрове й тематичне новаторство - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Життєвий і творчий шлях - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Основні мотиви поетичної творчості Лесі Українки - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Драматична спадщина Лесі Українки: жанрове й тематичне новаторство - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Драматична поема Кассандра - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Літературне становлення - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Сподіватися без надії - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Леся Українка і модернізм - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Неоромантична поезія Мелодій - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Мелодія весни (Стояла я і слухала весну...) - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Громадянські мотиви (Слово, чому ти не твердая криця...) - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Поетичний образ мрії (Мріє, не зрадь!..) - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Трагедія правдивого слова (КАССАНДРА) - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Драма-феєрія ЛІСОВА ПІСНЯ - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Леся Українка (1871—1913) - Неоромантизм

Леся Українка (1871—1913). Contra spem spero! - Неоромантизм

Леся Українка (1871—1913). «Слово, чому ти не твердая криця...» - Неоромантизм

Леся Українка (1871—1913). «Мріє, не зрадь...» - Неоромантизм

Леся Українка (1871—1913). Кассандра - Неоромантизм

Леся Українка (1871—1913). Лісова пісня - Неоромантизм

Леся Українка (1871-1913) - Образне слово поетичного модернізму

Contra spem spero! - Леся Українка (1871-1913) - Образне слово поетичного модернізму

Стояла я і слухала весну - Леся Українка (1871-1913) - Образне слово поетичного модернізму

Слово, чому ти не твердая криця - Леся Українка (1871-1913) - Образне слово поетичного модернізму

Мріє, не зрадь!.. - Леся Українка (1871-1913) - Образне слово поетичного модернізму

Драма-феєрія Лісова пісня - Леся Українка (1871-1913) - Образне слово поетичного модернізму

Лісова пісня - Леся Українка (1871-1913) - Образне слово поетичного модернізму

Знайомство здалеку і зблизька - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМ

Світ поезії Лесі Українки - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМ

Драматична спадщина Лесі Українки - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМ

Драма-феєрія Лісова Пісня - вершина творчості Лесі Українки - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМ

З гір на долину - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 1 - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Барвіночку мій хрещатий - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 1 - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

КАЗКА ПРО ОХА-ЧУДОДІЯ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - КАЗКИ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ - З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ

Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - ВИДАТНІ УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА - Пейзажна лірика - ЛІРИКА - КРАСА СВІТУ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

МРІЇ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ТИША МОРСЬКА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ЗАГАДКОВА, ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

МРІЇ - Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

ТИША МОРСЬКА - Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

Леся УКРАЇНКА (справжнє ім’я Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

МРІЇ - Леся УКРАЇНКА (справжнє ім’я Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

ТИША МОРСЬКА - Леся УКРАЇНКА (справжнє ім’я Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

СПІВЕЦЬ - Леся УКРАЇНКА (справжнє ім’я Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

МРІЇ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

ЯК ДИТИНОЮ, БУВАЛО» - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

ТИША МОРСЬКА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

СПІВЕЦЬ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913) - Я І СВІТ

Я КРИЦЕЮ ЗРОБЛЮСЬ НА ТІМ ВОГНІ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Косач) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ТАК! Я БУДУ КРІЗЬ СЛЬОЗИ СМІЯТИСЬ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Косач) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

А В СЕРЦІ МОЄМУ СПІВАЄ ВЕСНА... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Косач) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Косач) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ ВЕСНА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Косач) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ КАЗКА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Косач) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ВСЯ ТИ - ТРЕПЕТ, ВОГОНЬ, ІДЕЯ... - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Косач) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

МРІЄ, НЕ ЗРАДЬ! - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (Лариса Косач) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Леся Українка (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ ВЕСНА - Леся Українка (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ - Леся Українка (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ КАЗКА - Леся Українка (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ ВЕСНА - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ КАЗКА - Леся УКРАЇНКА (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

МОТИВ ЛІРИЧНОГО ТВОРУ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ ВЕСНА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ХОТІЛА Б Я ПСНЕЮ СТАТИ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ КАЗКА - МИТЕЦЬ І СУСПІЛЬСТВО - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА 1871-1913 - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Давня весна - ЛЕСЯ УКРАЇНКА 1871-1913 - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Хотіла б я піснею стати - ЛЕСЯ УКРАЇНКА 1871-1913 - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Давня казка - ЛЕСЯ УКРАЇНКА 1871-1913 - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА Лариса Петрівна Косач 1871-1913 - Сила в любові - на віки - Світло української поезії

ДАВНЯ ВЕСНА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА Лариса Петрівна Косач 1871-1913 - Сила в любові - на віки - Світло української поезії

ДАВНЯ КАЗКА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА Лариса Петрівна Косач 1871-1913 - Сила в любові - на віки - Світло української поезії

«На шлях я вийшла ранньою весною» (Леся Українка) - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

«Поетичне слово доспіло» (Іван Франко) - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

«Contra spem spero!» - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

«І все-таки до тебе думка лине» - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

«І ти колись боролась, мов Ізраїль» - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

«Пролітав буйний вітер над морем» (Леся Українка) - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

«Слова кохання, які тобі я не сказала» (Леся Українки) - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

Індивідуальний стиль Лесі Українки - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

«Самотність на верхів'ях» (Микола Зеров) - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

Пісня про незнищеність краси - Леся Українка (1871—1913) - Українська література 10-х років

Леся Українка - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

КОЛИСКОВА - Леся Українка - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ЗОРЯНЕ НЕБО - Леся Українка - ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ВЕЧІРНЯ ГОДИНА - Леся Українка - ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

СПІВЕЦЬ - Леся Українка - ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ЧИТАННЯ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

Дидактичні матеріали

Леся Українка. Мрії. Як дитиною, бувало... Тиша морська - Я і світ

1 варіант - Творчість І. Франка та Лесі Українки

2 варіант - Творчість І. Франка та Лесі Українки

Леся Українка - Літературні диктанти 10 клас

ТЕСТ 15. Леся Українка («Contra spem spero», «Лісова пісня»)

Хрестоматії

Леся Українка (Лариса Косач) (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ

Соntrа sреm sреrо! - Леся Українка (Лариса Косач) (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ

Слово, чому ти не твердая криця... - Леся Українка (Лариса Косач) (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ

Мріє, не зрадь!.. - Леся Українка (Лариса Косач) (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ

Стояла я і слухала весну... - Леся Українка (Лариса Косач) (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ

Лісова пісня - Леся Українка (Лариса Косач) (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ЗА ТВОРЧІСТЮ ЛЕСІ УКРАЇНКИ - Леся Українка (Лариса Косач) (1871-1913) - ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ, ОСОБИСТЕ

Леся Українка - Літературні казки

Леся Українка (1871-1913) - Я І СВІТ

МРІЇ - Леся Українка (1871-1913) - Я І СВІТ

ЯК ДИТИНОЮ, БУВАЛО... - Леся Українка (1871-1913) - Я І СВІТ

ТИША МОРСЬКА - Леся Українка (1871-1913) - Я І СВІТ

СПІВЕЦЬ - Леся Українка (1871-1913) - Я І СВІТ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА (ЛАРИСА КОСАЧ-КВІТКА) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ ВЕСНА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (ЛАРИСА КОСАЧ-КВІТКА) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ХОТІЛА Б Я ПІСНЕЮ СТАТИ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (ЛАРИСА КОСАЧ-КВІТКА) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ДАВНЯ КАЗКА - ЛЕСЯ УКРАЇНКА (ЛАРИСА КОСАЧ-КВІТКА) (1871-1913) - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913)

Давня весна - Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913)

Давня казка - Леся Українка (Лариса Петрівна Косач) (1871-1913)

Сніг з морозом поморозив всі на полі квіти... - Косач-Квітка Лариса Петрівна (25.02.1871-01.081913)

На зеленому горбочку - Косач-Квітка Лариса Петрівна (25.02.1871-01.081913)

Вишеньки - Косач-Квітка Лариса Петрівна (25.02.1871-01.081913)

Красо України, Подолля! - Косач-Квітка Лариса Петрівна (25.02.1871-01.081913)

Надія - Косач-Квітка Лариса Петрівна (25.02.1871-01.081913)

Колискова - Косач-Квітка Лариса Петрівна (25.02.1871-01.081913)

Біда навчить - Косач-Квітка Лариса Петрівна (25.02.1871-01.081913)

Статті та реферати

Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

Заклик до визвольної боротьби, патріотичні мотиви у ліриці Лесі Українки. Цілісний аналіз вірша Лесі Українки «Contra spem spero»

Тема поета і поезії у ліриці Лесі Українки

Пейзажна та інтимна лірика Лесі Українки

Своєрідність ліро-епічних творів Лесі Українки «Давня казка» і «Роберт Брюс, король шотландський». Художні особливості творів

Осмислення Лесею Українкою середньовічного сюжету про Трістана та Ізольду у поемі «Ізольда Білорука»

Проблематика та художні особливості поеми Лесі Українки «Віла-посестра»

Новаторство Лесі Українки в царині драматургії

Філософсько-етичний конфлікт, біблійні мотиви, напруженість психологічного малюнку образів у драматичній поемі Лесі Українки «Одержима»

Ідейна концепція драматичної поеми Лесі Українки «Кассандра»

Патріотичне звучання драматичної поеми Лесі Українки «Бояриня». Образи Оксани і Степана. Відгуки критики про твір

Проблематика драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». Особливості жанру, неоромантичні мотиви, оцінка критикою, міфологізм

Інтерпретація одного з вічних образів у драмі Лесі Українки «Камінний господар». Філософська наповненість образів Дон Жуана і Донни Анни

Світове значення творчості Лесі Українки

Ольга Кобилянська і Леся Українка. Стаття Лесі Українки «Малорусские писатели на Буковине»

Леся Українка і тлумачення нею неоромантизму

Леся Українка (1871-1913)

Роль митця й мистецтва в житті суспільства за поемою Лесі Українки «Давня казка»

Проблематика поеми Лесі Українки «Давня казка»

Драматургія Л. Українки

Вплив Т. Шевченка на становлення творчого генія Лесі Українки

Леся Українка (Лариса Косач-Квітка, 1871-1913) - огляд творчості

Провідні мотиви, жанрово-композиційні особливості ліричних творів збірки Лесі Українки «На крилах пісень»

Художній світ збірки Лесі Українки «Думи і мрії» (мотиви, жанрові моделі ліричних поезій, стиль)

Особливості мистецького світогляду, версифікації, художньо-стильових пошуків у збірці Лесі Українки «Відгуки»

Жанр поеми у творчості Лесі Українки. Формальні та змістові пошуки. Особливості художньої мови («Давня казка», «Роберт Брюс...», «Віла-посестра», «Ізольда Білорука»)

Інтерпретація Лесею Українкою біблійного сюжету у драматичній поемах «Одержима», «На полі крові». Конфлікт, дійові особи, художня майстерність

Характер конфлікту, образи, ідейний зміст драматичних поем «У катакомбах», «Руфін і Прісціла» Лесі Українки

Проблематика, образна система, особливості конфлікту у драматичних поемах Лесі Українки «Кассандра», «Камінний господар»

Особливості художнього втілення морально-етичних проблем, специфіка форми, психологічний світ персонажів у драматичних поемах «Бояриня» та «Оргія» Лесі Українки

«Лісова пісня» Лесі Українки — синтез філософських, морально-етичних, соціальних проблем. Жанрово-формальні ознаки твору. Персонажі. Художня майстерність авторки

Леся Українка в оцінці літературної критики (І. Франко, М. Зеров, Д. Донцов, П. Филипович, Ю. Бойко)

Лірика Лесі Українки (пейзажна, філософська, патріотична, інтимна)

Характеристика драматичної спадщини Лесі Українки («Одержима», «В катакомбах», «Бояриня»)

Фольклорні мотиви драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Драматургія Лесі Українки

Модернізм як фемінізм

Леся Українка як теоретик і практик новоромантизму (аналіз драми)

Леся Українка-лірик: основні мотиви, образи, жанрова палітра. Аналіз поезії - за вибором

Лісова пісня Лесі Українки: неоязичництво і семантика міфу

Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки)

Опозиція «воля - неволя» в драматургії Лесі Українки (у зв’язку з вивченням у школі)

„Не зневажай душі своєї цвіту...“ (любовно-еротична символіка „лісової пісні“ Лесі Українки)

Трагедія Кассандри в рецепції Есхіла та Лесі Українки

Поетика драматичного діалогу Лесі Українки (на матеріалі діалогу „Айша і Мохаммед“)

Леся Українка

Фемінізм у творчості Лесі Українки

Леся Українка

Образ “Рідної неволі“ в драматургії Лесі Українки

Леся Українка – геніальна донька українського народу

Леся Українка – життя і творчість

Середні віки Л. Українки

Лірична творчість Лесі Українки – письменник, поет, громадський діяч

Леся Українка на Західній Україні

Леся Українка

Урок української літератури: Леся Українка „Бояриня“

Драматична творчість Лесі Українки

Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки „Лісова пісня“

Тpагедія pідного кpаю в дpамі Лесі Українки „Бояpиня“

Лариса Петрівна Косач (Леся Українка)

Леся Українка поетеса, перекладачка, громадська діячка

Леся Українка - Біографія для дітей у початковій школі (1-3 клас)

Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

Біографія Лесі Українки

Мавка — новий тип особистості у драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня“

МАРИНІСТИЧНІ МОТИВИ В ФОЛЬКЛОРНИХ ЗАПИСАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Поетика антропонімів „Лісової пісні“ Лесі Українки

ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ АНТЕЯ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ „ОРГІЯ“

Принцип забутої тіні у творчості Лесі Українки

Міріам-матір, Міріам-кохана, Міріам-дочка — силуети героїні „Одержимої“ Лесі Українки

Писателі-русини на Буковині (Леся Українка про Ольгу Кобилянську)

ІМПЛІЦИТНИЙ ЗМІСТ СИМВОЛУ КАМІНЬ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ „КАМІННИЙ ГОСПОДАР“

Семантико-естетичні особливості колірного епітета у поезії Лесі Українки

ПРОБЛЕМА НЕОБХІДНОСТІ І СВОБОДИ В ДРАМАТУРГІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Початкова освіта Лесі Українки

Художня історіософія Лесі Українки: волюнтаристсько-ірраціоналістський дискурс (на матеріалі діалогу “Три хвилини”)

ОСОБЛИВОСТІ ЕКЗИСТЕНЦІЙНИХ ФІЛОСОФСЬКИХ КАТЕГОРІЙ У СПАДЩИНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Педагогічні погляди Лесі Українки

“Досвітні огні” Лесі Українки (Cтудія одного вірша)

ПЕРСОНАЖ-ТІНЬ У ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА В.ВИННИЧЕНКА: ДУБЛЮВАННЯ ТА САМОТОТОЖНІСТЬ

Назви одягу та взуття у контексті східнослов’янських мов (на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”)

Традиції Лесі Українки у творчості Наталени Королевої

Оцінні назви осіб у ”Лісовій пісні” Лесі Українки: естетичний аспект

ТВОРИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ НА УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ

МАЙБУТНІ ВЧИТЕЛІ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У РОЗДУМАХ НАД ГЛИБИНАМИ ЛЕСИНОГО СЛОВА

ЛЕСЯ УКРАЇНКА НА “БАРИКАДАХ” ШІСТДЕСЯТНИКІВ

ЛЕСЯ УКРАЇНКА ЯК УОСОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ОБОВ'ЯЗКУ

“КВІТЧАСТІ ВІРШІ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОЇ ОСВІЧЕНОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ТРАГЕДІЯ РОДИНИ КОСАЧІВ

ПОЕТИКА ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ ТА ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

КОМПЕНСАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ ДРАМАТИЧНИХ ГЕРОЇВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

СПОСОБИ НОМІНАЦІЇ ОСОБИ У ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОГО КОЛОНІАЛІЗМУ В ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ОРГІЯ”

СИМВОЛІКА КОЛЬОРУ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЗИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ (на прикладі оповідання “Жаль”)

СТАТУС ЖІНКИ В ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “БОЯРИНЯ” ТА ҐЕНРІКА ІБСЕНА “ЛЯЛЬКОВИЙ ДІМ”

ЗАХИСНІ МЕХАНІЗМИ У МІФОЛОГІЧНІЙ СВІДОМОСТІ ПЕРСОНАЖІВ ДРАМИ ЛЕСІ УКРАЇНКИ “ЛІСОВА ПІСНЯ''

ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ СЮЖЕТІВ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

ПОЕТКА УКРАЇНСЬКОГО РІСОРДЖІМЕНТУ (ЛЕСЯ УКРАЇНКА)

ПОЕТИЧНИЙ ТЕАТР ЛЕСІ УКРАЇНКИ

БОЯРИНЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Поетична творчість Лесі Українки

Доля дитини у творчості українських письменників

Література рідного краю - „І Лесин дух зі слова в душі лине”

Алегоричні версії драми Лесі Українки „Осіння казка“

Леся Українка і кобзарство - Сценарій літературно-мистецького свята

Епістолярій Тараса Шевченка і Лесі Українки на уроках української літератури у 5—8 класах

Літературознавство, критика, історія літератури

ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ДОЧКА ПРОМЕТЕЯ. CONTRA SPEM SPERO - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ЛІСОВА ПІСНЯ - ПЕРЛИНА ТВОРЧОСТІ ПОЕТЕСИ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Леся Українка (1871-1913)

Леся Українка у світлі нових прочитань - На перехресті слова і дії

Леся Українка як теоретик і практик новоромантизму (аналіз драми)

Леся Українка-лірик: основні мотиви, образи, жанрова палітра. Аналіз поезії - за вибором

Особливості модерного художнього мислення Лесі Українки - ПРАКТИКУМ

Українська поезія II половини XIX ст. Поетична творчість І. Франка і Лесі Українки - Особливості розвитку української поезії

Українська філософсько-поетична традиція як інваріант традиції світової (Шевченко — Франко — Леся Українка)

Леся Українка - Від Куліша до Винниченка

Шкільні твори

«Любіть травинку і тваринку…» за творчістю Ліни Костенко

Близькі мотиви творчості Ліни Костенко і Лесі Українки - питання та відвовіді

«Щирість особистих почуттів людини — невід’ємне багатство її духовного світу» за творами Сосюри, Лесі Українки, Олійника

Двобій добра і зла у творах українських класиків середини XIX - початку XX століття

Мотиви лірики Лесі Українки

Ідея служіння митця народу в творчості Лесі Українки

Невмирущість духовної краси за драмою-феєрією «Лісова пісня» Лесі Українки

Ідея гармонії людини і природи за драмою-феєрією «Лісова пісня» Лесі Українки

Життєстверджувальні мотиви поезії Лесі Українки «Contra spem spero!»

Струни творчості Лесі Українки

Творчість Лесі Українки

Вірші Лесі Українки, які мене найбільше хвилюють

Розкриття в образах Мавки і Лукаша віри в перемогу високих ідеалів людини (за драмою-феєрією «Лісова пісня» Л. Українки)

Життя і творчість Лесі Українки

Шляхи формування поетичного таланту Лесі Українки

Як я розумію ідею та назву поезії «Сontra spem spero»?

Значення творчості Лесі Українки

«Як досягти гармонії з усім живим» за драмою Лесі Українки «Лісова пісня»

«Невмирущість художньої краси» в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Протистояння двох світів і морально-етичних позицій у драматичній поемі Лесі Українки «Бояриня»

Чарівний світ дитинства в поезіях Лесі Українки

Як письменниця розкриває в образах матері й Лукаша духовне зубожіння? За твором Лесі Українки «Лісова пісня»

«Ні! Я жива, я вічно буду жити…» (Леся Українка)

Неземні почуття головної героїні драми Лесі Українки Лісова Пісня

Життєвий приклад Лесі Українки

Поєднання реального і фантастичного у драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки

Актуальність драми Лесі Українки «Бояриня» у наш час

Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки «Бояриня»

Вона стала піснею (за поезіями Лесі Українки «Давня весна», «Хотіла б я піснею стати…»)

«Для нас у ріднім краї навіть дим солодкий та коханий…» Аналіз поезії Лесі Українки «Дим»

Два світи у казці-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Дивовижний світ української природи у драмі Лесі Українки «Лісова пісня»

Духовне та матеріальне в образі Лукаша (за драмою-феєрією Л. Українки «Лісова пісня»)

Мавка — «екологічне сумління» нашої землі («Лісова пісня» Л. Українки і сучасні проблеми)

Філосовський мотив сенсу людського життя в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

«Гармонія людини і природи» за драмою Лесі Українки «Лісова пісня»

«Порівняння образів Лукаша й Мавки» за твором Лесі Українки «Лісова пісня»

Патріотичні мотиви у творчості Лесі Українки

Історія створення збірки Лесі Українки «На крилах пісень»

«Легенда про вічне кохання» за драмою Лесі Українки «Лісова пісня»

Краса чистих людських взаємин за мотивами драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Ідеал людини у творах Лесі Українки

«Душа людини непереможна» за поезією Лесі Українки

Вплив зарубіжної літератури на розвиток драматургії Лесі Українки

«І все-таки до тебе думка лине» за творчістю Лесі Українки

Ліричний цикл як принцип компонування поезій Лесі Українки

Мотиви визвольної боротьби в поезії Лесі Українки

Музика в житті й творчості Лесі Українки

Поетичний образ України у поезії Лесі Українки

«Послухайте поезії весну» за творчістю Лесі Українки

Прометеєве слово (громадянські й національно-патріотичні мотиви поезії Лесі Українки)

Роль поета і поезії в житті і суспільстві (за поемою Лесі Українки «Давня казка»)

Фемінізм у творчості Лесі Українки

Проблема відповідальності за долю батьківщини у драмі Лесі Українки «Бояриня»

Чому гине Оксана, героїня драматичної поеми Лесі Українки «Бояриня»

Ідея служіння митця народові у творчості Лесі Українки

Трагедія України в драматичній поемі Лесі Українки «Бояриня»

«Ти, Прометею, спадок нам покинув Великий, незабутній» (ідея прометеїзму в творчості Лесі Українки)

Вiдбиття громадянської позицiї Лесi Українки в образi Оксани (за драматичною поемою «Бояриня»)

Мої роздуми над поемою «Давня казка»

Трагічний конфлікт вільної жінки-українки і принизливих патріархальних звичаїв (за поемою Лесі Українки «Бояриня»)

Характеристика образів твору «Лісова пісня». Цитатна характеристика Лукаша та Мавки

Біблійні сюжети й антична міфологія у творчості Лесі Українки

Поет — друг і захисник народу (за поемою Лесі Українки «Давня казка»)

Ідея сильної особистості в поезії Лесі Українки

Феєрія людського буття за поемою «Лісова пісня»

Ідея гармонії людини і природи у «Лісовій пісні» Лесі Українки

Образ Мавки в драмі Лесі Українки «Лісова пісня»

Вiдчуття внутрiшнiх переживань Лесi Українки у пейзажнiй та iнтимнiй лiрицi

Прагнення добровiльної втрати свободи (за казкою-феєрiєю Лесi Українки «Лiсова пiсня»)

Протистояння двох свiтiв i морально-етичних позицiй у драматичнiй поемi Лесi Українки «Бояриня»

Уславлення мужностi й сили людського духу в поезiї Лесi Українки

Давня казка і правда нова про «Давню казку» Лесі Українки

Глибина і щирість переживань ліричного героя в поезії «Contra Spem Spero» Лесі Українки

Образ Лукаша в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Проблеми боротьби за вільне, життя в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки

Уславлення сили людського духу в поезії Лесі Українки

Творчість Лесі Українки — видатне явище світової культури

Як писати твір за драмою Лесі Українки «Лісова пісня»

Як написати твір за творчістю Лесі Українки

Образ ліричної героїні у творчості Лесі Українки

Філософський мотив сенсу людського життя в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Мужність Лесі Українки

Казкові та міфологічні істоти у драмі-феєрії Л. Українки «Лісова пісня»

«Німого в лісі нічого немає» за драмою Л. Українки «Лісова пісня»

«Невмирущість духовної краси» за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»

«Відношення Мавки і Лукаша» за драмою Л. Українки «Лісова пісня»

Чи була б щасливою Мавка в сьогоднішньому світі?

Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в драмі-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки

Актуальність поеми «Давня казка» Лесі Українки

«В чому складність образу Степана» за драмою Л. Українки «Бояриня»

У чому «Давня казка» може бути сучасною

Чим вас приваблює Леся Українка як людина і поетеса?

Поема «Давня казка» як поетичний маніфест Лесі Українки

Поезія в житті людини (за поемою Лесі Українки «Давня казка»)

Колискова моєї мами (за творчістю Лесі Українки)

Багатогранний поетичний талант Лесі Українки

Образ Мавки як символ добра, духовності й краси (за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»)

Трагедія Оксани Перебійної — української боярині

Туга за рідним краєм у драмі Лесі Українки «Бояриня»

«Слово, моя ти єдиная зброє…» (Леся Українка)

Цитатна характеристика Бертольда та поета з «Давньої казки» Лесі Українки

Чарівна казка, навіяна волинськими лісами (за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»)

Поетичний образ Мавки (за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»)

Історичні віхи в історії українського народу (за драмою Лесі Українки «Бояриня»)

Звернення до проблеми національної історії у драматичній поемі Лесі Українки «Бояриня»

«Жити хочу! Геть думи сумнії» Життєве кредо Лесі Українки

Жіночі образи у творчості Лесі Українки

Засудження хижацького ставлення до природи у драмі-фесрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Весняні мотиви у ліриці Лесі Українки

«Твої листи завжди пахнуть зов’ялими трояндами» (стосунки Лесі Українки з С. Мержинським)

«Що сльози там, де навіть крові мало!» Ідейно-художній аналіз поезії Лесі Українки «І все-таки до тебе думка лине»

«Щастя - то зрада, будь тому рада, - тим воно гарне, що вічно летить» (за драмою-фесрією Лесі Українки «Лісова пісня»)

Особливості творчого методу Лесі Українки

Образ Мавки (за драмою-ферерією «Лісова пісня»)

Образ Мавки, головної героїні драни-феєрії «Лісова пісня»

Образ Лукаша, героя драни-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Неоромантика у драмі-феерії «Лісова пісня»

Мотиви лірики Лесі Українки

Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. Поетика «Лісової пісні» Лесі Українки

Леся Українка про роль поета і поезії в житті суспільства

Леся Українка - геніальна дочка українського народу

Якби я був Лукашем…

Історична минувшина України в поемі Лесі Українки «Бояриня»

Інтимна лірика Лесі Українки

Гуманістичний ідеал у творчості Лесі Українки

Доля Оксани - головної героїні драми Лесі Українки «Бояриня»

Цикл віршів Лесі Українки «Пісні про волю»

Актуальність драматичної поеми «Бояриня» у наш час

Моє бачення образу Мавки (за драмою-феєрією «Лісова пісня» Лесі Українки)

Леся Українка - геніальна донька українського народу

Головні образи в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

До драматичної поеми Лесі Українки «Бояриня»

Жінка як сильна стать: жипя і творчість Лесі Українки

Втілення ідей вільної творчості, вільнолюбства людини в поемі Лесі Українки «Давня казка»

Вплив дитячих вражень на формування особистості Лесі Українки

Важливість поетичного слова для народу (за поемою «Давня назна»)

Утвердження оптимізму та сили духу в поезії «Хотіла б я піснею стати»

Тема гармонійного єднання людини з природою в поезіях Лесі Українки

Тема єдності людини та природи в поезіях Лесі Українки (на прикладі вірша «Давня весна»)

Протиборство двох непримиренних сил - світла і темряви (за твором Лесі Українки «Досвітні огні»)

Порівняльна характеристика образів Поета й Бертольда (за твором Лесі Українки «Давня казка»)

Образ співця в поемі Лесі Українки «Давня казка»

Образ поета у поемі Лесі Українки «Давня казка»

Образ поета-подвижника у поемі Лесі Українки «Давня казка»

«Не поет, хто забуває про страшні народні рани…» (за поемою Лесі Українки «Давня казка»)

Поезія Лесі Українки — досвітній вогник серед темної ночі

Краса рідної природи в ліричних творах Лесі Українки

«…Химерний, норовистий кінь поезії крилатий», або Стокрила поезія Лесі Українки

Ідейна своєрідність поезії-заклику «Скрізь плач, і стогін, і ридання…»

«І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь» Леся Українка поліглотом

Громадянсько-політичне забарвлення поезії Лесі Українки «Досвітні вогні»

Співзвучність ідеї вірша Лесі Українки «Скрізь плач, і стогін, і ридання» з нашою сучасністю

«Скрізь плач, і стогін, і ридання» - палкий заклик до активної дії

Алегоричні образи у творі Лесі Українки «Досвітні огні»

З дитячих мрій виростають поети (за поезією Лесі Українки)

«В краю вічного проміння» (за поезією Лесі Українки «Тиша морська»)

Поетичні описи природи у віршах Лесі Українки «Зоряне небо» та «Вечірня година»

Маленька Леся (твір-роздум)

Поетичні картини природи у віршах Лесі Українки «Зоряне небо» та «Вечірня година»

Порівняння народних та літературних колискових пісень (за мотивами вірша Лесі Українки «Колискова»)

Таємниці творчості Лесі Українки

Образ Мавки у драмі-феєрії «Лісова пісня» Л. Українки

Як я розумію образ мавки з драми-феєрії Л. Українки «Лісова пісня»

Драматургія Лесі Українки

Безсмертна Леся Українка

Ідея єдності людини і природи в драмі-феєрії Л. Українки Лісова пісня

«Я в серці маю те, що не вмирає…» за поезією Лесі Українки

Лісова пісня Лесі Українки - казковий світ рідного Полісся

Лісова пісня Лесі Українки - прекрасна казка про любов і зраду

«Не зневажай душі своєї цвіту…» (Леся Українка. Драма-феєрія «Лісова пісня»)

Проблематика драми Лесі Українки Лісова пісня

Трагічне кохання Лесі Українки

Відбиття громадянської позиції Лесі Українки в образі Оксани (за драматичною поемою Бояриня)

Відчуття внутрішніх переживань Лесі Українки у пейзажній та інтимній ліриці

Жіноча доля як уособлення трагедії рідного краю у драмі Лесі Українки «Бояриня»

У чому трагізм життя Степана? (за драмою Лесі Українки «Бояриня»)

Шкільний твір - «Не поет, хто забуває про страшні народні рани…» (за твором Лесі Українки «Давня казка»)

Драма Лесі Українки «Бояриня» - твір з національної історії України

Фольклорні образи у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Ідея служіння митця народові у творчості Лесі Українки

Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Українки

«Впала квіткою ломикаменем, щоб імперію розвалити» (громадянсько-політична лірика Лесі Українки)

Дитинство Лесі Українки та його вплив на творчість письменниці (за поезіями «Мрії», «Як дитиною, бувало…»)

Ідея служіння митця народові в поезії Лесі Українки

Філософський мотив сенсу людського життя у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Ідея гармонії людини й природи (за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»)

Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки «Бояриня»

Утвердження ідеалу духовності в образі дядька Лева (за твором Лесі Українки «Лісова пісня»)

Уславлення мужності та сили людського духу в поезії Лесі Українки

Національна доля українського народу в поемі Лесі Українки «Бояриня»

Драматургія Лесі Українки - найвищий злет творчого генія поетеси

Барви природи в поезії Лесі Українки

Ідея гармонії людини і природи у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Філософський мотив сенсу людського життя в драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Роль митця у суспільстві (за поемою Л. Українки «Давня казка»)

Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Українки

Страждання і щастя Лесі Українки

Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки «Бояриня»

«Лісова пісня» Лесі Українки - прекрасна пісня про любов і зраду

Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Українки

Мотиви лірики Лесі Українки

Інтимна лірика Лесі Українки

Ідея гармонії людини і природи (за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»)

Особисті міркування про творчість Лесі Українки…

«Жити хочу! Геть думи сумні!» (Заклик до боротьби за життя в поезії Лесі Українки «Contra spem spero!»)

Оксана — символ приниженої, але нескореної України (за драмою Лесі Українки «Бояриня»)

Струни творчості Лесі Українки

Історичні віхи в історії українського народу (за драмою Лесі Українки «Бояриня»)

Поема Лесі Українки «Давня казка»: порівняльна характеристика образів поета і лицаря Бертольда

«І все-таки до тебе думка лине» Леся Українка

Поетика «Лісової пісні» Лесі Українки

Творчість — сенс життя Лесі Українки (на матеріалі поезії «Як я люблю оці години праці»)

Ідея гармонії людини й природи (за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»)

Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки «Бояриня»

Філософський мотив сенсу людського життя у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня»

Естетична і художня цінність пейзажної лірики Лесі Українки

Ідея служіння митця народові в творчості Лесі Українки

Тривоги дитячої душі (Неповторний світ дитинства в поезіях Лесі Українки)

Філософські драми Лесі Українки

Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала (Леся Українка «Давня весна»)

Джерела поетичного світу Лесі Українки

Образ Лукаша в «Лісовій пісні» Лесі Українки

Актуальність твору Лесі Українки «Бояриня» в наш час

Вірші Лесі Українки, які мене найбільше хвилюють

Алегоричні образи в творі Лесі Українки «Досвітні огні»

Патріотичні мотиви творчості Лесі Українки

Порівняльна характеристика образів Мавки і Лукаша (за твором Лесі Українки «Лісова пісня»)

Чим приваблює мене Іван Перебійний? (За драматичною поемою Лесі Українки «Бояриня»)

«Колискова» Лесі Українки - оспівування безмежної материнської любові

Протистояння двох світів і морально-етичних позицій у драматичній поемі Лесі Українки «Бояриня»

Перечитавши твори Лесі Українки…

Утвердження ідеалу духовності в образі дядька Лева (за «Лісовою піснею» Лесі Українки)

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ПЛАНИ - Т. ШЕВЧЕНКО, І. ФРАНКО, ЛЕСЯ УКРАЇНКА - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

Якби я зустріла Лесю Українку...

Ліричний світ поезії Лесі Українки

Портрет ліричної героїні вірша „Давня весна”

Образи-антиподи поеми „Давня казка” - Поет та лицар Бертольдо

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

ПЛАН - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70-90-Х РОКІВ XIX СТОЛІТТЯ

Мавка із драми-феєрії „Лісова пісня” - мій улюблений літературний персонаж

Показ боротьби за вільне творче життя в драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - Я І СВІТ

Стійкість духу виховуй з дитинства (Леся Українка „Як дитиною, бувало...”)

РОЗДУМИ ПРО РОЛЬ МИТЦЯ В ЖИТТІ НАРОДУ В ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

УТВЕРДЖЕННЯ ДУХОВНО-ЕСТЕТИЧНОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ, ЇЇ ТВОРЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У ДРАМІ-ФЕЄРІЇ ЛЕСІ УКРАЇНКИ „ЛІСОВА ПІСНЯ”

Творча індивідуальність письменника (Леся Українка) - Творча робота з української літератури

Лісова пісня Лесі Українки - казковий світ рідного Полісся - Творча робота з української літератури

Поет — головний герой „Давньої казки” Лесі Українки

Думки матері про долю своєї дитини у „Колисковій“ Лесі Українки

Відданість материнського серця (за поезією Лесі Українки „Колискова”)

Слово Кобзаря — гостра зброя в руках народу (за поезією „На роковини Шевченка”) - І варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Слово Кобзаря — гостра зброя в руках народу (за поезією „На роковини Шевченка”) - ІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Слово Кобзаря — гостра зброя в руках народу (за поезією „На роковини Шевченка”) - ІІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Любов до природи рідного краю як вияв патріотизму письменниці (за поезією „Красо України, Подолля!”) - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Роль поета й поезії в суспільстві (за поемою „Давня казка”) - І варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Роль поета й поезії в суспільстві (за поемою „Давня казка”) - ІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Роль поета й поезії в суспільстві (за поемою „Давня казка”) - ІІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Роль поета й поезії в суспільстві (за поемою „Давня казка”) - ІV варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Роль поета й поезії в суспільстві (за поемою „Давня казка”) - V варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Роль поета й поезії в суспільстві (за поемою „Давня казка”) - VІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Віра в перемогу добра й світла (за поезією „Досвітні огні”) - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Оспівування безмежної материнської любові в поезії „Колискова” - І варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Оспівування безмежної материнської любові в поезії „Колискова” - ІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Оспівування безмежної материнської любові в поезії „Колискова” - ІІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Ідея служіння митця народові у творчості Л. УКРАЇНКИ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Мотиви лірики Л. Українки - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Уславлення мужності й сили людського духу в поезії Лесі Українки - І варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Уславлення мужності й сили людського духу в поезії Лесі Українки - ІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Уславлення мужності й сили людського духу в поезії Лесі Українки - ІІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Душа людини непереможна (за поезією Л. Українки) - І варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Душа людини непереможна (за поезією Л. Українки) - ІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Душа людини непереможна (за поезією Л. Українки) - ІІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Любов і взаєморозуміння як основа сім'ї (за п'єсою „Лісова пісня”) - І варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Любов і взаєморозуміння як основа сім'ї (за п'єсою „Лісова пісня”) - ІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Любов і взаєморозуміння як основа сім'ї (за п'єсою „Лісова пісня”) - ІІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Любов і взаєморозуміння як основа сім'ї (за п'єсою „Лісова пісня”) - IV варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

„Лісова пісня” Лесі Українки як фольклорна скарбниця української літератури - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Єднання людини і природи (за драмою-феєрією „Лісова пісня”) - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Ідея гармонії людини і природи (за драмою-феєрією „Лісова пісня”) - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Мотив сенсу людського життя у драмі-феєрії „Лісова пісня” - І варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Мотив сенсу людського життя у драмі-феєрії „Лісова пісня” - ІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Образ Лукаша у драмі-феєрії „Лісова пісня” - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Образ Мавки у драмі-феєрії „Лісова пісня” - І варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Образ Мавки у драмі-феєрії „Лісова пісня” - ІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Відображення туги за рідним краєм героїні твору „Бояриня” - І варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Відображення туги за рідним краєм героїні твору „Бояриня” - ІІ варіант - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Трагедія рідного краю в драмі Л. Українки „Бояриня” - ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Уславлення мужності і сили людського духу в поезії Лесі Українки

Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки Бояриня

Філосовський мотив сенсу людського життя в драмі-феєрії Лесі Українки Лісова пісня

Роль митця у суспільстві (за поемою Л. Українки Давня казка)

Образ Лукаша в драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

Уславлення мужності й сили людського духу в поезії Лесі Українки

Філософський мотив сенсу людського життя в драмі-феєрії Лесі Українки „Лісова пісня”

Ідея грамонії людини й природи за драмою-феєрією Лесі Українки „Лісова пісня”

Ідея служіння митця народові у творчості Лесі Українки

Трагедія рідного краю в драмі Лесі Українки „Бояриня”

Драма-феєрія Лесі Українки „Лісова пісня“ (конфлікт мрії і дійсності; поетика твору)

Образ емансипованої жінки у творах О. Кобилянської (“Людина“ і “Царівна“) та Лесі Українки (“Лісова пісня“).

Життєстверджуюча ідея драми – феєрії „Лісова пісня”. (за творчістю Лесі Українки)

Твір-роздум „Якби я був Лукашем”

“Лісова пісня“ Л. Українки - казковий світ рідного Полісся

Мотиви лірики Лесі Українки

Невмирущість духовної краси за драмою Л. Українки “Лісова пісня“

Образ Мавки а драмі-феєрії “Лісова пісня“ Лесі Українки

ПОЕТ – ГОЛОВНИЙ ГЕРОЙ „ДАВНЬОЇ КАЗКИ” ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Мій улюблений твір Лісова пісня

„Ідея гармонії людини та природи у драмі – феєрії „Лісова пісня” Лесі Українки”

Уславлення мужності й сили людського духу в поезії Лесі Українки - Олена Акульшина

Підготовка до ЗНО

Леся Українка - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - 90-Х РР. XIX СТ. - ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII - ПОЧАТКУ XX СТ.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА. ОГЛЯД ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ. „CONTRA SPEM SPERO”, „СТОЯЛА Я І СЛУХАЛА ВЕСНУ”, „ЯК Я ЛЮБЛЮ ОЦІ ГОДИНИ ПРАЦІ”, „ЛІСОВА ПІСНЯ”, „БОЯРИНЯ”, „І ВСЕ-ТАКИ ДО ТЕБЕ ДУМКА ЛИНЕ...”

Життєвий і творчий шлях - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Творчість - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Лісова пісня - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Природа у драмі-феєрії „Лісова пісня” - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Образи драми-феєрії „Лісова пісня” - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Реалізм „Лісової пісні” - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Бояриня - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Особливості творчого методу Лесі Українки - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Значення творчої спадщини Лесі Українки - Леся Українка - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

Тема 19. Леся Українка - Література XX ст.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ЛІТЕРАТУРА наприкінці XVIII — на початку XX століття

ЗНО - Леся Українка - Література XX ст.

ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

CONTRA SPEM SPERO! - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

ЛІСОВА ПІСНЯ - ЛЕСЯ УКРАЇНКА - ЛІТЕРАТУРА НАПРИКІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX ст. - 10 клас

Тема 19. Леся Українка (1871 — 1913) - Літературний процес кінця XIX - початку XX ст. - Нова українська література

ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ, ЛЕСЯ УКРАЇНКА

Леся Українка (1871 - 1913)

Contra spem spero! (1890) - оптимістична віра у своє поетичне призначення - Леся Українка (1871 - 1913)

Лісова пісня (1911) - драма-феєрія - Леся Українка (1871 - 1913)

Тестовий контроль знань та умінь - Леся Українка (1871 - 1913)

Українка Леся - ЛІТЕРАТУРА XIV — ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ