Улас Олексійович Самчук

(1905 — 1987)

Біографія

Улас Самчук

Улас Самчук життя та творчість

Твори

Чого не гоїть огонь

Гори говорять!

Марія

На твердій землі

Нарід чи чернь?

Волинь

Щоденник (1941-1943 рр.)

На білому коні (розділ із книги „Споминів і вражень”)

Розробки уроків

Улас Самчук. Життєвий і творчий шлях письменника. «Марія» - перший в українській літературі твір про голодомор. Головна героїня — сильний характер і борець, символ незалежності та страдниці України

Елементи народознавства у романі Уласа Самчука «Марія»

Улас Самчук. Роман — хроніка «Марія»

Елементи народознавства у романі Уласа Самчука «Марія»

Трагічний оптимізм роману-хроніки Уласа Самчука «Марія»

Життєвий і творчий шлях Уласа Самчука

У. Самчук Марія. Перший в українській літературі художній твір про насильницьку колективізацію, нещадне винищення справжніх трудівників землі, страшний голодомор 1933 року. Трагедія однієї селянської родини як частина трагедії всієї української нації. Три частини роману — хронологія відображення основних етапів страдницького життя головної героїні — Марії. Руйнівний вплив російської солдатчини на молоду людину, значення атмосфери трудового життя для її морального відродження, духовного оновлення (Корній). Змалювання деформації національного характеру під впливом більшовицької ідеології (Максим). Місце і значення роману Марія у творчому доробку письменника та літературному процесі. Поглиблення поняття про роман-хроніку

Тематичне оцінювання

Урок № 31 - Позакласне читання № 1. Улас Самчук. Роман-спалах «Марія» - Перлини західноукраїнської літератури

Робота над помилками, допущеними в контрольній роботі. Література рідного краю № 3. Творчість дитячих письменників рідного краю. Життєпис Уласа Самчука. Дитячий світ мрій і фантазій допитливого хлопчика-романтика Володька (перший розділ трилогії Волинь)

Улас Самчук. Розповідь про письменника. «Волинь» - роман у трьох частинах. Перша частина - «Куди тече та річка»

Урок літератури рідного краю. Улас Самчук і Тернопільщина

Аналіз творів

Улас Самчук (1905-1987)

«Марія»

Скорочені твори та коментарі

Марія - скорочено

Нарід чи чернь? (стисло) - скорочено

Скорочено - МАРІЯ - УЛАС САМЧУК

Скорочено - НАРІД ЧИ ЧЕРНЬ? - УЛАС САМЧУК

Скорочено - КУДИ ТЕЧЕ ТА РІЧКА - УЛАС САМЧУК

Дидактичні матеріали

Улас Самчук - Літературні диктанти 11 клас

Статті та реферати

Улас Самчук (1905-1987)

Проза української діаспори (І. Багряний, У. Самчук, В. Барка — загальна характеристика творчості одного з письменників за вибором студента)

Голодомор у творчості письменників української діаспори (У. Самчук «Марія», В. Барка «Жовтий князь»)

Про своєрідність художнього світу Уласа Самчука

Улас Олексійович Самчук

Особливості часо-простору в структурі роману «Кулак» У. Самчука

Мистецтво Уласа Самчука-публіциста (за матеріалами газети «Волинь»)

Засоби розкриття дитячої психології у романі Уласа Самчука «Куди тече та річка»

Самчукова рецепція Польщі

Український образ світу у трилогії У. Самчука «Волинь»

Творчість У. Самчука

«Дух руїни» у романі Уласа Самчука «Марія»

Життя на чужині (до проблем пізнання української еміґраційної прози)

Поетика роману У. Самчука «Гори говорять!»

«Морозів хутір» Уласа Самчука

Концепція героя в романах «Темнота» Уласа Самчука та «Архіпелаг ГУЛАГ» Олександра Солженіцина

Концепція віталізму в романі «На твердій землі» у контексті творчості Уласа Самчука

До проблеми жанрово-стильової своєрідності трилогії У. Самчука «Ост»

Естетична роль кольоропозначень у романі У. Самчука «Марія»

Діалектизми як важлива риса мови художніх творів Уласа Самчука

Функціональна транспозиція частин мови в творах Уласа Самчука

Улас Самчук - письменник епічної широти

ОБРАЗОТВОРЕЦЬ „ВРЕМЕНИ ЛЮТОГО”

Улас Олесійович Самчук

Улас Самчук (1905-1987)

Я тому письменник, що відчуваю обов'язок перед народом (Улас Самчук)

Трагедія українського села 20-30-х в творчості В. Барки і У. Самчука

Марія - Уласа Самчука. Образи твору, вмотивованість вчинків Марії, Корнія, Гната (урок)

Твір Уласа Самчука „Марія“

ТЕМА ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ І ПРОЗІ

Публіцистичні статті Уласа Самчука та Івана Багряного

Українські письменники У.Самчук і В.Барка про голодомори в Україні

Улас Самчук і Василь Барка

Просторіччя в романі Уласа Самчука „Волинь“

Система образів у романі Р.Самчука „Тайна вечеря“

Боротьба добра і зла на сторінках роману У. Самчука „Марія“

Просторіччя в романі Уласа Самчука „Волинь“

Рецепція архетипу Великої Матері у творчості Уласа Самчука

Концепція „великої літератури“ У.Самчука в діалозі-дискусії МУРу

ГОМЕР УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ ХХ СТОЛІТТЯ — УЛАС САМЧУК

Трагічна доля українців в умовах тоталітарної системи (Урок з використанням інформаційних технологій за романом Уласа Самчука „Марія“)

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ – ОБЕРІГ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА САМОБУТНОСТІ НАРОДУ (ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД ПРОЗОЮ І. ФРАНКА ТА У. САМЧУКА)

Система тестових завдань за романом Уласа Самчука „Марія”

Аналіз статті У. Самчука „Нарід чи чернь?”

Літературознавство, критика, історія літератури

Улас Самчук - Українська антитоталітарна проза

Улас Самчук - Прозові твори з життя еміграції

Улас Самчук - Прозові твори з життя еміграції

Улас Самчук

Шкільні твори

Легенди про Богоматір: «Скорбна мати» Павла Тичини й «Марія» Уласа Самчука

Художній дивосвіт — поруч

У пошуках людської гідності (за статтею Уласа Самчука «Нарід чи чернь?»)

Голодомор 1932-33 рр. у романi «Марiя» Уласа Самчука

Роман У. Самчука «Марія»: хроніка одного життя

Роман «Марія» - розповідь про трагедію України в умовах тоталітарної радянської системи

Біблійні мотиви та образи у повісті У. Самчука «Марія»

Образ Марiї в однойменному романi Уласа Самчука

Трилогiя «Волинь» Уласа Самчука - художнiй лiтопис української iсторiї XX столiття

Тернистий життєвий шлях Уласа Самчука

Твiр-вiдгук. Сiм’я Перепутькiв - своєрiдна художня модель української родини кiнця XIX - початку XX столiття (за романом Уласа Самчука «Марiя»)

Зображення війни і революції у романі У. Самчука «Волинь»

Конкретно-історичне та загальнолюдське в образі Марії (за романом У. Самчука «Марія»)

Український Гомер XX століття (за творчістю У. Самчука)

Страдницьке життя Марії (за однойменним твором У. Самчука)

«Гомер української прози XX століття» (Улас Самчук і його повість «Марія»)

Голодомор 1932-1933 років у романі «Марія» Уласа Самчука

Ідея матері в українській літературі XX століття: «Я (романтика)», «Мати» Миколи Хвильового, «Скорбна мати» П. Тичини, «Мати» Г. Косинки,„Марія» Самчука

Мати Божа Марія — особлива постать в історії людства і заповітний острівець у духовному житті Марії Уласа Самчука

Трагедія українського села (за романом Уласа Самчука «Марія»)

Духовний світ героїв роману Уласа Самчука «Куди тече та річка»

«Марія» - перший в українській літературі твір про насильницьку колективізацію

Актуальність етапі Уласа Самчука «Нарід чи чернь?» сьогодні

Трагедія однієї селянської родини як частка трагедії всієї української нації (за романом У. Самчука «Марія»)

Улас Самчук - «український Гомер XX століття»

Образ Марії — символ багатостраждальної України (за романом „Марія”) - І варіант - УЛАС САМЧУК

Образ Марії — символ багатостраждальної України (за романом „Марія”) - ІІ варіант - УЛАС САМЧУК

Образ Марії — символ багатостраждальної України (за романом „Марія”) - ІІІ варіант - УЛАС САМЧУК

Трагедія однієї селянської родини як частка трагедії української нації (за романом „Марія”) - І варіант - УЛАС САМЧУК

Трагедія однієї селянської родини як частка трагедії української нації (за романом „Марія”) - ІІ варіант - УЛАС САМЧУК

Трагедія однієї селянської родини як частка трагедії української нації (за романом „Марія”) - ІІІ варіант - УЛАС САМЧУК

Значення атмосфери трудового життя для морального відродження людини (за романом „Марія”) - І варіант - УЛАС САМЧУК

Значення атмосфери трудового життя для морального відродження людини (за романом „Марія”) - ІІ варіант - УЛАС САМЧУК

Значення атмосфери трудового життя для морального відродження людини (за романом „Марія”) - ІІІ варіант - УЛАС САМЧУК

Духовна краса селянки-трудівниці в романі „Марія” - І варіант - УЛАС САМЧУК

Духовна краса селянки-трудівниці в романі „Марія” - ІІ варіант - УЛАС САМЧУК

Роздуми про майбутнє України й українців (за романом „Волинь”) - УЛАС САМЧУК

Образ Марії як символ України (за романом „Марія”) - УЛАС САМЧУК

Трагічні сторінки історії українського села 30-х років у творах Самчука

Роман-хрониця Уласа Самчука „Марія” - Нестеренко Катя

Підготовка до ЗНО

Улас Самчук - УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ-ЕМІГРАНТИ

У. САМЧУК. ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ. „НАРІД ЧИ ЧЕРНЬ”, „МАРІЯ”

Улас Олексійович Самчук - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Літературна творчість - Улас Олексійович Самчук - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Марія - Улас Олексійович Самчук - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Нарід чи чернь? - Улас Олексійович Самчук - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Улас Самчук (1905 — 1987) - Літературний процес 30— 50-х років XX ст.

Самчук Улас Олексійович - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.