Юрій Іванович Яновський

(1902 — 1954)

Біографія

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Юрій Яновський життя та творчість

Твори

Чотири шаблі

Майстер корабля

Вершники

Розробки уроків

Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман «Вершники». Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим у новелі «Подвійне коло»

Ю. Яновський. «Дитинство». Ідея нетлінної вартості національних основ буття. Утвердження загальнолюдських ідеалів вірності й кохання в новелі «Шаланда в морі»

Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу

Ідеологія громадянської війни очима Юрія Яновського

Ю. І. Яновський. Роман «Майстер корабля». Новаторство художньої форми, проблеми творення нової української культури. Морально-етичні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського

Юрій Яновський. Огляд життя і творчості письменника

Незабутні сторінки роману Ю. Яновського Вершники. Новели «Подвійне коло» й «Шаланда в морі»

Класний письмовий контрольний твір на одну із тем (за вивченими творами українських письменників)

Тематичне оцінювання В. Барка, Ю. Яновський, М. Куліш, І. Кочерга

Урок № 13 - Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю. Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія нвціонально-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» - зразок соцреалізму - Прозове розмаїття

Урок № 14 - Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи міста, моря. Моральні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського - Прозове розмаїття

Урок № 15 - Розвиток мовлення № 1. Усний міні-твір – висловлення власного ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до високих загальнолюдських ідеалів - Прозове розмаїття

Урок № 22 - Контрольна робота № 2 «Українська література 1920-1930 рр. Проза». Тестування, відповіді на питання - Прозове розмаїття

Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель»

Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу

Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам'яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов'язку

Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір

Аналіз творів

Юрій Яновський (1902-1954)

«Вершники»

Скорочені твори та коментарі

Вершники - скорочено

Короткий переказ - Вершники. Роман у новелах - Новела „Подвійне коло” - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

Скорочено - ПОДВІЙНЕ КОЛО - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - 11 КЛАС

Скорочено - ДИДИНСТВО - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - 11 КЛАС

Скорочено - ШАЛАНДА В МОРІ - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - 11 КЛАС

Дитинство (скорочено) - Юрій Яновський

Дитинство (Скорочений переказ, дуже стисло) - Юрій Яновський

Дитинство (стисло) - Юрій Яновський

Дитинство (скорочений переказ новели) - Юрій Яновський

Дитинство (Скорочений виклад) - Юрій Яновський

Підручники

Юрій Яновський (1902-1954) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Майстер корабля (Уривки) - Юрій Яновський (1902-1954) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Юрій Яновський - Прозове розмаїття 1920-х років

Юрій Яновський - Море, молодість, романтика («Майстер корабля») - Прозове розмаїття 1920-х років

Прозове розмаїття. Юрій Яновський (1902—1954) - Модернізм

Юрій Яновський (1902-1954) - Прозове розмаїття

Юрій Яновський. Знайомство здалеку і зблизька - Прозове розмаїття

Юрій Яновський. Художній світ прози Юрія Яновського - Прозове розмаїття

«Лицар культури нації» (Григорій Костюк) - Юрій Яновський (1902—1954) - Українська література 1920—1930 років

«Патент на одержання зрілості української прози» (Павло Тичина) - Юрій Яновський (1902—1954) - Українська література 1920—1930 років

Дидактичні матеріали

Юрій Яновський - Літературні диктанти 11 клас

ТЕСТ 20. Юрій Яновський («Вершники» (новели «Подвійне коло», «Шаланда в морі»)). Микола Хвильовий («Я (Романтика)»)

Статті та реферати

Автентичний текст і його тоталітарна корекція «Жива вода», «Мир» Ю. Яновського

Творчість Ю. Яновського. Експериментальний роман «Майстер Корабля»

Юрій Яновський (1902-1954)

Зміст навчання української програмової романістики на демократичній аксіологічній основі

Тема громадянської війни та шляхи її реалізації в романі «Чотири шаблі» Ю.Яновського

Романтика революції в новелі Ю.Яновського «Роман Ма»

Жанрово-стильові особливості роману «Чотири шаблі» Ю.Яновського

Морально-етичний конфлікт драми «Дочка прокурора» Ю.Яновського

Експериментальний характер роману «Майстер корабля« Ю. Яновського

Ю. Яновський Особливості роману «Вершники»

Яновський «Чотири Шаблі»

СТРИНОЖЕНИЙ ВЕРШНИК (ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ)

Життєвий шлях Юрія Яновського

Творчість Ю.Яновського

Роман „Чотири шаблі“ Юрія Яновського

„Вершники“ Юрія Яновського

Михайло Наєнко про Юрія Яновського

ЛИЦАР КУЛЬТУРИ НАЦІЇ (Юрій Яновський)

Неоромантична проза Юрія Яновського

Юрій Яновський „І СВІТ РОЗЧИНЕНО ЯК ДВЕРІ“

Життя і творчість Юрія Яновського

Огляд творчості Юрія Яновського

КОРОТКО ПРО ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО

Літературознавство, критика, історія літератури

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ. ВЕРШНИКИ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Новела Юрія Яновського - ІІ. Із студій про новелу

Проблема збереження морально-духовних цінностей у творах Ю. Яновського - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Жанрова самобутність новелістичного роману Вершники Ю. Яновського - ПРАКТИКУМ

Юрій Яновський

Шкільні твори

Громадянська війна у творчості українських письменників

Трагізм роду Половців за романом Юрія Яновського «Вершники «

Трагічний вибір братів половців (за романом Ю. Яновського Вершники)

«У кривавому колі (За новелою Ю. Яновського «Подвійне коло»)»

Мої враження від прочитаного роману Юрія Яновського «Вершники»

Радісна праця - ознака творчості. Новаторський характер роману Ю. Яновського Майстер корабля

Слушні поради митця в романі Ю. Яновського «Майстер корабля»

«Утвердження загальнолюдських ідеалів вірності й кохання» в новелі Юрія Яновського «Шаланда в морі»

Проблема розпаду роду як трагедія народу (за новелами роману «Вершники»)

«Вершники» — трагедія роду Половців за романом Ю. Яновського «Вершники»

Що за «лист у вічність» послав листоноша? (за романом Ю. Яновського «Вершники»)

Філософія людського буття в ранній творчості Ю. Яновського

«Одного роду, та не одного класу». Образи братів Половців за романом Ю. Яновського «Вершники»

Особливості праці й життя кіномитців у романі Ю. Яновського «Майстер корабля»

«Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду» (за романом Ю. Яновського «Вершники»)

Утвердження високих загальнолюдських ідеалів» за новелою «Шаланда в морі»

«Нетлінна вартість національних основ буття» за новелою Юрія Яновського «Дитинство»

Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим за новелою Юрія Яновського «Подвійне коло»

«Громадянська війна — трагедія братовбивства» за романом Юрія Яновського «Вершники»

«Вірність своїй справі і коханню» за твором Юрія Яновського «Шаланда в морі»

«Лист у вічність» за романом Юрія Яновського «Вершники»

Образ жінки у творі Юрія Яновського «Шаланда в морі»

«Зображення трагізму громадянської війни» за новелою Юрія Яновського «Подвійне коло»

Трагедія роду Половців і трагедія України (за романом Ю. Яновського «Вершники»)

Поєднання життєвого матеріалу з глибиною і виразністю авторської думки в романі Ю. Яновського «Вершники»

Усе повертається на круги своя (за романом Ю. Яновського «Вершники»)

Художня своєрідність роману Ю. Яновського «Вершники»

Українські звичаї і обряди у романі Яновського «Вершники»

Роман Юрія Яновського «Майстер корабля»

Мої враження від роману «Вершники» Юрія Яновського

Образ жінки як уособлення людяності й ніжності (за новелою «Шаланда в морі», роману «Вершники» Ю. Яновського)

Гріх і спокута (за романом Ю. І. Яновського «Вершники»)

Образ старої Половчихи (за новелою Ю. Яновського «Шаланда в морі»)

Показ війни як трагедії народу (за романом Ю. Яновського «Вершники»)

«Я вклав у цей твір всі свої сили» (Ю. Яновський та його роман «Вершники»)

Чи можна назвати життя Мусія Половця подвигом? (За новелою Ю. Яновського «Шаланда в морі»)

Взаємодія і протистояння у романі Ю. Яновського «Вершники»

Визвольний пафос роману Ю. Яновського «Чотири шаблі»

Традиційність і новаторство роману Ю. Яновського «Вершники»

Роман Ю. Яновського «Вершники»: традиції та новаторство

Фольклорні традиції у романі Ю. Яновського «Вершники»

Фольклорні джерела роману «Вершники»

Атмосфера згущеного часу і подій у романі Ю. Яновського «Вершники»

Ю. Яновський - український Гомер, людина високої душевної і фізичної краси (план)

Подвиги безіменних людей (за романом Ю. Яновського Вершники)

Роман Юрія Яновського «Вершники» - талановита данина своєму часу

Тема громадянської війни в романі Ю. Яновського Вершники

Образ Половчихи в новелі Юрія Яновського «Шаланда в морі»

Трагедія роду Половців (за романом Юрія Яновського «Вершники»)

«Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду…» (за романом Ю. Яновського «Вершники»)

Трагізм роду Половців (за романом Ю. Яновського «Вершники»)

Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду (Юрiй Яновський)

В чому виявляється прометеїзм листоноші у новелі «Лист у вічність»

Твір з української літератури - Трагедія роду Половців (за романом Юрія Яновського «Вершники»)

Звеличення патріотизму в романі Юрія Яновського «Вершники»

Гріх і спокута (за романом Ю. І. Яновського «Вершники»)

Мотиви ранньої творчості Юрія Яновського

Ідейний смисл назви новели «Подвійне коло» (за романом Ю. І. Яновського «Вершники»)

Мої роздуми над романом Юрiя Яновського «Чотири шаблi»

Трагедiя роду Половцiв (за романом Юрiя Яновського «Вершники»)

Що мене найбільше вразило в новелі Ю. Яновського «Лист у вічність»

Кінематограф у літературі (на прикладі творчості Ю. Яновського)

Трагедія роду Половців у романі «Вершники» Юрія Яновського

Трагедія роду Половців (за романом Юрія Яновського «Вершники»)

Трагедія роду Половців у романі Ю. Яновського «Вершники»

Люди повинні будувати, а не руйнувати (спільне й відмінне в романах «Вершники» Ю. Яновського та «Тронка» О. Гончара)

Трагічний вибір братів половців (за романом Ю. Яновського «Вершники»)

«Лист у вічність» — балада про подвиг (за романом Ю. Яновського «Вершника»)

Трагедія роду половців (за романом «Вершники» Юрія Яновського)

Як зберегти сім’ю від руйнування (за романом Ю. Яновського «Вершники»)

Природа в новелах «Подвійне коло» і «Шаланда в морі» (Ю. Яновський «Вершники»)

«Я вклав у цей твір всі свої сили». (Ю. Яновський та його роман «Вершники»)

Тема громадянської війни в романі Ю. Яновського «Вершники»

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ТЕМ - Ю. ЯНОВСЬКИЙ 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ВИБІРКОВИМИ ВІДПОВІДЯМИ - Ю. ЯНОВСЬКИЙ 1920-1930-Х РОКІВ. ПРОЗА

ПЛАН - „Вершники” Ю. Яновський 1920-1930-х років. Проза

У чому вбачає Ю. Яновський трагедію роду Половців і всієї України? (За романом Ю. Яновського „Вершники”)

ТРАГІЧНИЙ ВИБІР БРАТІВ ПОЛОВЦІВ (за романом Ю. Яновського „Вершники”)

Трагізм роду Половців (за романом Вершники Юрія Яновського) - Творча робота з української літератури

Трагізм роду Половців (за романом Вершники Юрія Яновського) - Творча робота з української літератури

Трагедія роду Половців (за романом Ю. Яновського Вершники) - Творча робота з української літератури

Трагедія роду Половців (за романом „Вершники”) - I варіант - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Трагедія роду Половців (за романом „Вершники”) - IІ варіант - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Звеличення патріотизму в романі „Вершники” - I варіант - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Звеличення патріотизму в романі „Вершники” - IІ варіант - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Звеличення патріотизму в романі „Вершники” - ІIІ варіант - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Як живе і вмирає рід (за романом „Вершники”) - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Як я сприймаю роман Ю. Яновського „Вершники” - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Юрій Яновський

Трагедія родини Половців (за романом Юрія Яновського „Вершники”)

Талант світового масштабу Юрій Яновський

Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду (за романом Юрія Яновського „Вершники“)

Підготовка до ЗНО

Юрій Яновський - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Ю. ЯНОВСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „ВЕРШНИКИ”

Життєвий і творчий шлях - Юрій Іванович Яновський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Майстер корабля - Юрій Іванович Яновський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Чотири шаблі - Юрій Іванович Яновський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Вершники - Юрій Іванович Яновський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Тема 27. Юрій Яновський - Література XX ст.

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА початку — середини XX століття

ЗНО - Юрій Яновський - Література XX ст.

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

ВЕРШНИКИ - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Юрій Яновський (1902 — 1954) - Літературний процес першої третини XX ст. (1900 — 1930)

Микола Хвильовий. Юрій Яновський. Володимир Сосюра. Валер'ян Підмогильний. Остап Вишня. Микола Куліш. Богдан-Ігор Антонич.

Юрій Яновський (1902 - 1954)

Дитинство (новела з роману Вершники) - Юрій Яновський (1902 - 1954)

Тестовий контроль знань та умінь - Юрій Яновський (1902 - 1954)

Яновський Юрій Іванович - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.