Юрій Іванович Яновський

(1902 — 1954)

Біографія

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ

Юрій Яновський життя та творчість

Розробки уроків

Юрій Яновський. Творча біографія митця. Роман «Вершники». Ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим у новелі «Подвійне коло»

Ю. Яновський. «Дитинство». Ідея нетлінної вартості національних основ буття. Утвердження загальнолюдських ідеалів вірності й кохання в новелі «Шаланда в морі»

Юрій Яновський. Огляд життя і творчості письменника

Незабутні сторінки роману Ю. Яновського Вершники. Новели «Подвійне коло» й «Шаланда в морі»

Класний письмовий контрольний твір на одну із тем (за вивченими творами українських письменників)

Тематичне оцінювання В. Барка, Ю. Яновський, М. Куліш, І. Кочерга

Урок № 13 - Юрій Яновський. Творча біографія письменника, загальна характеристика творчості. Ю. Яновський і кіно. Романтичність світовідчуття. Романтизована стихія нвціонально-визвольного руху (роман «Чотири шаблі»). Роман у новелах «Вершники» - зразок соцреалізму - Прозове розмаїття

Урок № 14 - Новаторство художньої форми («Майстер корабля»): модерний сюжет, що інтригує, умовність фабули, зміщення часопростору. Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів. Неоромантичні герої То-Ма-Кі, Режисер, Сев, Тайях та їх прототипи, модерністські образи міста, моря. Моральні колізії твору. Національне крізь призму загальнолюдського - Прозове розмаїття

Урок № 15 - Розвиток мовлення № 1. Усний міні-твір – висловлення власного ставлення до проблеми збереження своїх коренів, небезпеки їхньої втрати; до високих загальнолюдських ідеалів - Прозове розмаїття

Урок № 22 - Контрольна робота № 2 «Українська література 1920-1930 рр. Проза». Тестування, відповіді на питання - Прозове розмаїття

Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель»

Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу

Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам'яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов'язку

Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір

Аналіз творів

«Вершники»

Скорочені твори та коментарі

Вершники - скорочено

Короткий переказ - Вершники. Роман у новелах - Новела „Подвійне коло” - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-х РОКІВ XX СТ. - ПРОЗА

Скорочено - ПОДВІЙНЕ КОЛО - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - 11 КЛАС

Скорочено - ДИДИНСТВО - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - 11 КЛАС

Скорочено - ШАЛАНДА В МОРІ - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - 11 КЛАС

Дитинство (скорочено) - Юрій Яновський

Дитинство (Скорочений переказ, дуже стисло) - Юрій Яновський

Дитинство (стисло) - Юрій Яновський

Дитинство (скорочений переказ новели) - Юрій Яновський

Дитинство (Скорочений виклад) - Юрій Яновський

Підручники

Юрій Яновський (1902-1954) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Майстер корабля (Уривки) - Юрій Яновський (1902-1954) - Проза 20-30-х років ХХ ст.

Юрій Яновський - Прозове розмаїття 1920-х років

Юрій Яновський - Море, молодість, романтика («Майстер корабля») - Прозове розмаїття 1920-х років

Прозове розмаїття. Юрій Яновський (1902—1954) - Модернізм

Юрій Яновський (1902-1954) - Прозове розмаїття

Юрій Яновський. Знайомство здалеку і зблизька - Прозове розмаїття

Юрій Яновський. Художній світ прози Юрія Яновського - Прозове розмаїття

„Лицар культури нації” (Григорій Костюк) - Юрій Яновський (1902—1954) - Українська література 1920—1930 років

„Патент на одержання зрілості української прози” (Павло Тичина) - Юрій Яновський (1902—1954) - Українська література 1920—1930 років

Дидактичні матеріали

Юрій Яновський - Літературні диктанти 11 клас

ТЕСТ 20. Юрій Яновський («Вершники» (новели «Подвійне коло», «Шаланда в морі»)). Микола Хвильовий («Я (Романтика)»)

Статті та реферати

Юрій Яновський (1902-1954)

Зміст навчання української програмової романістики на демократичній аксіологічній основі

Тема громадянської війни та шляхи її реалізації в романі «Чотири шаблі» Ю.Яновського

Романтика революції в новелі Ю.Яновського «Роман Ма»

Жанрово-стильові особливості роману «Чотири шаблі» Ю.Яновського

Морально-етичний конфлікт драми «Дочка прокурора» Ю.Яновського

Експериментальний характер роману «Майстер корабля« Ю. Яновського

СТРИНОЖЕНИЙ ВЕРШНИК (ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ)

Життєвий шлях Юрія Яновського

Творчість Ю.Яновського

Роман „Чотири шаблі“ Юрія Яновського

„Вершники“ Юрія Яновського

Михайло Наєнко про Юрія Яновського

ЛИЦАР КУЛЬТУРИ НАЦІЇ (Юрій Яновський)

Неоромантична проза Юрія Яновського

Юрій Яновський „І СВІТ РОЗЧИНЕНО ЯК ДВЕРІ“

Життя і творчість Юрія Яновського

Огляд творчості Юрія Яновського

КОРОТКО ПРО ЮРІЯ ЯНОВСЬКОГО

Літературознавство, критика, історія літератури

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ. ВЕРШНИКИ - ЛІТЕРАТУРА кін. XIX ст. - 30-х рр. XX ст.

Проблема збереження морально-духовних цінностей у творах Ю. Яновського - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Жанрова самобутність новелістичного роману Вершники Ю. Яновського - ПРАКТИКУМ

Юрій Яновський

Підготовка до ЗНО

Юрій Яновський - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Ю. ЯНОВСЬКИЙ. ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. „ВЕРШНИКИ”

Життєвий і творчий шлях - Юрій Іванович Яновський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Майстер корабля - Юрій Іванович Яновський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Чотири шаблі - Юрій Іванович Яновський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Вершники - Юрій Іванович Яновський - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Тема 27. Юрій Яновський - Література XX ст.

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА початку — середини XX століття

ЗНО - Юрій Яновський - Література XX ст.

ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

ВЕРШНИКИ - ЮРІЙ ЯНОВСЬКИЙ - ЛІТЕРАТУРА XX ст. - 11 клас

Юрій Яновський (1902 — 1954) - Літературний процес першої третини XX ст. (1900 — 1930)

Микола Хвильовий. Юрій Яновський. Володимир Сосюра. Валер'ян Підмогильний. Остап Вишня. Микола Куліш. Богдан-Ігор Антонич.

Юрій Яновський (1902 - 1954)

Дитинство (новела з роману Вершники) - Юрій Яновський (1902 - 1954)

Тестовий контроль знань та умінь - Юрій Яновський (1902 - 1954)

Яновський Юрій Іванович - ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Твори

ЧОТИРИ ШАБЛІ

МАЙСТЕР КОРАБЛЯ

ВЕРШНИКИ

Шкільні учнівські твори

„Я вклав у цей твір всі свої сили”. (Ю. Яновський та його роман „Вершники”)

Тема громадянської війни в романі Ю. Яновського „Вершники”

Природа в новелах „Подвійне коло” і „Шаланда в морі” (Ю. Яновський „Вершники”)

Розкриття загальнолюдських і моральних цінностей у новелах Григорія Косинки

Наскрізний пафос життєствердження в новелі Григорія Косинки „В житах”

Григорій Косинка — видатний новеліст XX століття

Новела Г. Косинки „Мати”: психологізм художньої деталі

Людина на роздоріжжі революції: „Мати” Г. Косинки і „Я (романтика)” Миколи Хвильового

Трагічний вибір братів половців (за романом Ю. Яновського „Вершники”)

Трагедія роду половців (за романом „Вершники” Юрія Яновського)

Як зберегти сім'ю від руйнування (за романом Ю. Яновського „Вершники”)

„Лист у вічність” — балада про подвиг (за романом Ю. Яновського „Вершника”)

Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду (за романом Юрія Яновського „Вершники“)

„Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду...” (за романом Ю. Яновського „Вершники”)

Кінематограф у літературі (на прикладі творчості Ю. Яновського)

Трагізм роду Половців (за романом Ю. Яновського „Вершники”)

Трагедія роду Половців (за романом Юрія Яновського "Вершники")

Трагедія роду Половців (за романом Юрія Яновського "Вершники")

Звеличення патріотизму в романі Юрія Яновського "Вершники

Трагедія роду Половців (за романом Юрія Яновського "Вершники")

Гріх і спокута (за романом Ю. І. Яновського "Вершники")

Мої роздуми над романом Юрiя Яновського "Чотири шаблi"

Мотиви ранньої творчості Юрія Яновського

Ідейний смисл назви новели "Подвійне коло" (за романом Ю. І. Яновського "Вершники")

Тому роду не буде переводу, в котрому браття милують згоду (Юрiй Яновський)

Трагедія роду Половців у романі Ю. Яновського "Вершники"

Трагедія роду Половців у романі "Вершники" Юрія Яновського

Трагедiя роду Половцiв (за романом Юрiя Яновського "Вершники")

Що мене найбільше вразило в новелі Ю. Яновського "Лист у вічність"

В чому виявляється прометеїзм листоноші у новелі “Лист у вічність“

Юрій Яновський

Талант світового масштабу Юрій ЯновськийНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.