Олександр Євдокимович Корнійчук - Біографія

(25.05.1905, м. Христинівка - 14.05.1972, м. Київ)

Всі публікації стосовно письменника: Олександр Корнійчук

Письменник-драматург, публіцист, державний і громадський діяч доби СРСР. Академік АН УРСР (1939), академік АН

СРСР (1943). Герой Соціалістичної Праці (1967).

Державна премія Української РСР імені Т. Г. Шевченка 1971 року разом з Д. О. Алексідзе (режисером-постановником), Ю. С. Ткаченко, Є. П. Пономаренком, П. В. Куманченко, М. О. Задніпровським, В. М. Дальським

(виконавцями головних ролей) за виставу „Пам’ять серця” в Київському українському драматичному театрі ім. І. Франка.

Закінчив Київський інститут народної освіти (1929). Учасник Великої Вітчизняної війни. Від 1943 року - заступник наркома закордонних справ СРСР та нарком закордонних справ УРСР. Від 1949 року - член ЦК КПУ і з 1952 - член ЦК КПРС. У 1953 - 1954 роках - перший заступник голови Ради Міністрів УРСР. Член Всесвітньої Ради Миру (1956) та її президії.

Літературну діяльність розпочав 1925 року. Вона припала на період утвердження культу особи Сталіна й командно-адміністративного стилю керівництва державою. Це істотно позначилося на ідейному змісті його творів. Прагнення Корнійчука служити своєю літературою і громадською діяльністю інтересам народу співіснувало із замовчуванням найтрагічні-ших сторін життя. Внесок у літературу його полягає в тому, що він звернувся до нових тем і колізій, активно розробляв такі жанрові різновиди, як проблемна драма, комедія з позитивними героями. Написана у новому для української літератури жанрі оптимістичної трагедії п’єса „Загибель ескадри” (1934) принесла автору широке визнання. Великий успіх мала п’єса „Платон Кречет” (1934), яка разом з народною драмою „Богдан Хмельницький” (1938) була удостоєна Державної премії СРСР, 1941 р. Помітне місце в доробку Корнійчука зайняли п’єси „Правда” (1937), „Фронт” (1942) - удостоєні Державної премії СРСР, 1943 р. Великою популярністю користувалися комедії і драми „В степах України” (1941) - Державна премія СРСР, 1942 р.; „Калиновий гай” (1950) - Державна премія СРСР, 1951 р.; „Макар Діброва” (1948) - Державна премія СРСР, 1949 р. П’єса „Пам’ять серця” - це спроба соціально-психологічного аналізу духовного світу покоління людей повоєнної доби.

Ім’я О. Є. Корнійчука носить Христинівська загальноосвітня школа № 1, в якій свого часу навчався драматург, парк і площа в центрі міста, де встановлено погруддя письменника.

Література:

Твори О. Корнійчука
Зібрання творів : у 5 т. / Олександр Корнійчук. - К. : Наук. думка, 1986 - 1988. - Т. 1 - 5.

Драматичні твори І Олександр Корнійчук. - К. : Наук, думка, 1990. - 604 с.

Богдан Хмельницький : п’єса на 5 дій І Олександр Корнійчук. - К. : Рад. письменник, 1979. - 125 с.

Пам’ять серця : драма на 2 дії І Олександр Корнійчук. -К. : Дніпро, 1971. - 70 с.

Про О. Корнійчука
Корнійчук Олександр Євдокимович П Провідники духовності в Україні : довідник І за ред. І. Ф. Кураса. - К., 2003. -С. 249 - 250.

ИІепель, Л. Ф. Корнійчук Олександр Євдокимович /Л.Ф. ИІепель П Енциклопедія історії України : у 10 т. - К., 2008. -Т. 5. -С. 163-164.

Корнійчук Олександр Євдокимович П Шевченківські лауреати, 1962 - 2001 енцикл. довід. І авт.-упоряд. М. Г. Лабінський. - К., 2001. - Є. 257 - 259.

Вакуленко, Д. Т. Олександр Корнійчук : життя і творчість / Д. Т. Вакуленко. - К. : Дніпро, 1985. - 168 с.

Хархун, В. Концепти тоталітарної онтології (на матеріалі драматургії Олександра Корнійчука) І Валентина Хархун П Слово і час. - 2007. - № 12. - Є. 48 - 59.

Скорина, Л. Олександр Корнійчук : кітчмейкер у добу сталінського тоталітаризму : інтерпретація драми „Богдан Хмельницький” І Людмила Скорина П Вісн. Черкас, ун-ту. Сер. Філологічні науки. - Черкаси, 2009. - Вил. 168. - С. 98 - 107. - Бібліогр. : с. 107 - 108.

Свербілова, Т. П’єси Олександра Корнійчука 30-х рр. з погляду масової культури („Загибель ескадри”, „Платон Кречет” та „В степах України”) І Тетяна Свербілова 11 Слово і час. -2007. - № 12. -С. 34-48.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.