Кралицький Анатолій - Біографія

Кралицький Анатолій - Біографія

(1835 — 1894)

Кралицький Анатолій

Кралицький Анатолій — літератор-прозаїк, громадський діяч.

Навчався в Ужгородській духовній семінарії, працював (з 1858 р.) учителем, а з 1869 р. і до кінця життя — ігуменом Мукачівського монастиря.

Зібрав велику бібліотеку. Багато книг подарував йому український учений М. Драгоманов. Пересилав він Драгоманову етнографічні та фольклорні матеріали для збірників „Малоруські народні пісні”, „Малоруські народні перекази”. Листувався з І. Франком, який друкував окремі праці Кралицького в журналі „Життя і слово”.

Друкувався у всіх закарпатських виданнях. Особлива його заслуга в збиранні і публікації пам'яток давнини, етнографічних і фольклорних матеріалів.

Заслуговує на увагу серія статей у „Науковому сборнику галицко-руской матіци” (1866, вип. І—IV), залишив нариси про О. Духновича, А. Коцака, В. Поповича та ін. Автор багатьох оповідань з життя рідного краю, закарпатських лемків. Видав повість „Князь Лаборець” (1863) та ряд інших.