Пастелій Іван - Біографія

Пастелій Іван - Біографія

(27 січня 1741 — 1799)

Пастелій Іван

Пастелій Іван — педагог, історик, літератор і громадський діяч.

Після навчання працював викладачем у Мукачівській богословській школі, а також священиком.

З його історичних робіт виявлено „Історію Мукачівської єпархії” (додаток до праці М. Лучкая „Історія карпаторусів”) та „Про походження русинів”. У цих працях (зокрема другій) велика кількість матеріалу стосується історії закарпатських лемків. З художніх творів відомий сатиричний вірш „Піснь пастиря душевного”, написаний народною лемківською говіркою. Тут перші букви кожної із строф складають прізвище автора.

Творчість І. Пастелія позитивно оцінив Іван Франко в праці „Карпаторуське письменство”, назвавши Пастелія „чоловіком вільнодумним”.