Аналіз художніх творів з української літератури - В. А. Мелешко 2014

«Приходять предки»
Андрій Малишко (1912-1970)
Новітня українська література (ХХ-ХХІ століття)

Всі публікації щодо:
Малишко Андрій

Такі ж міцні зв’язки, що єднають кревних родичів у рід, А. Малишко простежує між предками й нащадками. Так, предки українців - «добрі і нехитрі», з погнутими, як чорне віття, руками, що подзвонюють і кайданами, і хліборобським плугом, а доля їх склалася із зерна і крові... Ось ці предки, переживши осяйні перемоги й ганебне рабство, але не втративши себе як народ, правомірно запитують кожного з нащадків, їхню «ягоду з любові»:

- Чи ти не став розщепленим, як атом,

Недовірком, схизматом чи прелатом,

Ярижкою нікчемним, псом на влові?

Ступінь зради рідної землі передається як сучасними поняттями («розщеплений, як атом»), так і застарілою лексикою, значення слів якої слід з’ясувати.

Ярижка - жартівливо-зневажлива назва російської абетки, застосованої до української мови, включно з літерами ы (названої єри, звідки й саме слово ярижка) і ѣ (ять). До створення кулішівки ярижку використовував дехто добровільно (Квітка-Основ’яненко, Метлинський, Шевченко). Указом російського уряду в 1876 році (Емський указ) окрема українська абетка була заборонена і до друку допускалися тільки тексти, записані «без отступления от общерусской орфографии». Цей указ був чинний до 1905 року. Таким чином, поет вказує на тих, хто забув рідну мову і, зросійщившись, став чужим для України.

Прелат (від лат. praelatus букв. - кращий, вищий церковнослужитель) - у католицькій та англіканській церквах - почесний титул представника вищого духовенства (кардинала, архієпископа, єпископа тощо). Тут поет натякає на тих, хто заради чинів зраджував інтереси свого народу.

Схизматик - тут - відступник, розкольник єдиного суспільного цілого (цей термін у поезії вжитий з іншим лексичним значенням, ніж традиційне релігійне тлумачення).

Недовірок - так називали тих, хто зрікався своєї віри й приймав іншу (зазвичай мусульманство). Так, наприклад, у думі «Самійло Кішка» названий Лях Бутурлак.

Отже, А. Малишко словами наших предків вимагає відповіді від нащадків на питання: які є ми, чи зберегли рідну землю, залишену нам у спадок, щоб передати майбутнім поколінням, для яких ми є прологом?

Віршовий розмір - ямб. Римування паралельне.