Аналіз художніх творів з української літератури - В. А. Мелешко 2014

«Вступні двері до християнської добронравності»
Григорій Сковорода (1722-1794)
Давня українська література (XI-XVIII століття)

Всі публікації щодо:
Сковорода Григорій

До наших днів дійшло кілька філософських творів Г. Сковороди: трактати, діалоги, а також вступні лекції до курсу етики. У філософських трактатах Г. Сковорода виступає за чистоту людської душі, за дотримання Божих Заповідей, які зроблять людину по-справжньому щасливою. Він закликає жити в гармонії з природою, прагнути до самопізнання та самовдосконалення, до невсипущої праці в тій галузі, до якої в людини є природні нахили та здібності. Одним із таких філософських досліджень є посібник з етики «Вступні двері до християнської добронравності», написаний Г. Сковородою у 1766 році для «молодого шляхетства» Харківської губернії.

У цьому творі Г. Сковорода розробляє найважливіші питання філософського, суспільно-політичного, етичного, педагогічного характеру. Так, досліджуючи філософське поняття «щастя», Г. Сковорода доходить висновку, що щастя не залежить від зовнішніх чинників - воно дається людині «дурно», тобто безкоштовно, щастя кожної людини - у самій людині.