Аналіз художніх творів з української літератури - В. А. Мелешко 2014

«Ми йдемо»
Василь Голобородько (народився 1942)
Новітня українська література (ХХ-ХХІ століття)

Всі публікації щодо:
Голобородько Василь

Твір актуалізує ідею незламності українського народу.

Перша строфа змальовує красу та розмаїття української природи. Шестикратне повторення займенника «ми» підкреслює силу й окремішність народу. Третя строфа - протиставлення «ми» і «ви». Тут «ми» є образом українського народу, який сміливо, з почуттям власної гідності проходить повз друзів і повз ворогів. Повторення рядків створюють враження масштабності, тривалості руху народу перед очима як доброзичливців, так і ворогів. У четвертій строфі - переконання в неможливості жодними підступними способами зупинити український народ: «марна ваша справа - ми йдемо». Остання строфа починається першим рядком вірша (кільцеве обрамлення). А далі - яскрава картина гордої ходи красивих, сповнених оптимізму людей, які шанують традиції та вірять у себе.