Аналіз художніх творів з української літератури - В. А. Мелешко 2014

Загадки
Народний епос
Усна народна творчість

Всі публікації щодо:
Фольклор

Загадка почасти зберігає результати пізнання світу нашими предками.

Подивімось у словник

Загадка - малий жанр фольклору, дотепне лаконічне питання, часто у віршовій формі, що потребує відгадування, будується за принципом інакомовлення, утрудненого паралелізму.

За шкільними підручниками, загадка - це короткий дотепний опис предмета, події, явища, які потрібно впізнати й відгадати (Л. Шабельникова); загадка - влучне образне запитання, у якому натякується на відповідь, або прихований опис предметів і явищ, який потребує відповіді (Р. Мовчан).

«Походження та первісна функція загадок досі недостатньо вивчені» (Ю. Ковалів). Але науковці одностайні в тому, що в загадках втілено уявлення про довкілля, здійснена спроба пізнати його. Збирання та публікація фольклорних загадок припадає на першу половину XI століття.

Тематика загадок дуже широка:

- про природу та її явища. Наприклад, загадки про сонце:

За лісом, за пралісом,

Золота паляничка печеться.

Морем, морем,

Золота тарілка плаває.

Без дров, без огня,

А світить і гріє щодня.

Всі його люблять,

Всі його чекають,

А хто подивиться -

Кожен скривиться.

- про рослини;

- про тварин;

- про людину та її побут;

- про мистецтво;

- про науку.

Загадка

- виконує інтелектуальну, часом розважальну функцію;

- має філософський зміст;

- відображає міфічне світобачення;

- вживається у вигляді мовних кліше;

- є предметом вивчення пареміографії (разом із примовками, повір’ями, замовляннями, небилицями, скоромовками, прислів’ями та приказками; пареміографія - наука про збирання та систематизацію паремій);

- характеризується різноманітністю «ритму, рим, багатством асонансів та алітерацій» (І. Руснак);

- прикметна олюдненням природи;

- тяжіє до метафоричного опису.

Подивімось у словник

Метафора (грец. metaphora: переміщення) - троп, у якому ознаки одного явища переносяться на інше явище за подібністю і контрастом. «Метафора - ніби приховане порівняння, тільки тут не порівнюються два явища, ознаки одного явища переносяться на інше» (В. Пахаренко). Наприклад: «Поле не міряне, // Вівці не лічені, // Пастух рогатий». (Небо, зорі, місяць)На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.